പ്രൂഫ് ചിക്കനശീകരണ റിയൽ സ്കക്സ് യുകെയിൽ റിപ്പോർട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു

പങ്കിടുക

ക്ലിനിക്കൽ, പരീക്ഷണാത്മക തെളിവുകൾ മനസ്സിലാക്കൽ, മാനുവൽ തെറാപ്പി, മാനിപുലേഷൻ തെറാപ്പി എന്നിവയാണ് ശാരീരിക ചികിത്സാരീതികൾ. ശാരീരിക തെറാപ്പി ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വിദഗ്ദ്ധർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ശാരീരിക ചികിത്സകൾ, മറ്റ് ആരോഗ്യപരിപാലന ശൃംഖലകൾ, മസ്കുലോസ്കെലെറ്റൽ, നോൺകണലോസ്ക്കെലിറ്റൽ പരിക്കുകളും അവസ്ഥകളും. മുടി വേദന, കഴുത്ത് വേദന, തലവേദന, മൈഗ്രെയ്ൻ, മുതിർന്നവരിലെ വിവിധ വൈകല്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പല തരത്തിലുള്ള സംയുക്ത വേദനയ്ക്കും ഫലപ്രദമായ പ്രതിരോധം / മൊബിലൈസേഷൻ നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 

അധിക അറിയിപ്പിന്, മാനുവൽ ചികിത്സകളുടെ ഫലപ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുടെ ഒരു സമഗ്ര സംഗ്രഹമാണ് ഇനിപ്പറയുന്ന ഗവേഷണ പഠനവിഷയം മസ്കുലോസ്കേലെറ്റൽ നോൺ-മസ്കുലസ്ക്സ്ക്ലിറ്റൽ പരിക്കുകളും വൈറസ് നിയന്ത്രിക്കാനും. റാൻഡഡ് ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ, വിശാലമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും പ്രധാനമായും യു.കെ., യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് തെളിവുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ, കൂടാതെ മറ്റ് റാൻഡഡ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലുകളുടെ ഫലങ്ങളും ഇതുവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

 

പശ്ചാത്തലം

 

ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രചോദനം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ (ബ്രിട്ടൻ) മാധ്യമ സംവാദത്തിൽ നിന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് നോൺ-മസ്കുലസ് ക്ലേലൈറ്റൽ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഫലപ്രദമായി അതിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയെ സംബന്ധിച്ച സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു.

 

സാമൂഹ്യമൂല്യങ്ങളുടെ ഘടനയിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉറവിടത്തിന്റെ സമന്വയമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേക അവകാശവാദങ്ങൾക്ക് എന്ത് തെളിവുകൾ ഉണ്ട്, കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ അനുഭവം, അറിവ്, മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവയാണ്. ഇത് രാജ്യത്തിന്റെയും പ്രദേശത്തിന്റെയും നിയമ പരിരക്ഷകളെ ആശ്രയിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദശാബ്ദങ്ങളിൽ ആരോഗ്യപരിരക്ഷാ തീരുമാനങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സിന്തഷൈസഡ് ക്ലിനിക്കൽ റിസേർച്ച് തെളിവുകൾ വ്യവസ്ഥാപിതമായ സംയോജിത സംവിധാനത്തിനായി ഒരു ശക്തമായ അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രമം നടത്തുകയുണ്ടായി.

 

എവിഡസ്-ബേസ്ഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ (EBH)

 

ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ ആളുകൾ ശരിയായ കാര്യങ്ങൾക്കായി EBH ചെയ്യുന്നത്. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള തെളിവുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പ്രക്രിയയാണ് ഏറ്റവും മികച്ച ചികിത്സാ ഗവേഷണ തെളിവുകൾ പരിശോധിക്കുക വഴി ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിനിക്കൽ ഫലങ്ങളുടെ മെച്ചപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിക്കുന്നതും അതുവഴി അനിയന്ത്രിതമായ ക്ലിനിക്കൽ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചും പാത്തോഫിസയോളജിക്കൽ യുക്തിവാദത്തെക്കുറിച്ചും ഊന്നൽ നൽകുന്നു. റാൻബാധിതമായ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ (ആർ സി സി) ജനസംഖ്യാ പഠന ഫലങ്ങളിൽ ഫലപ്രദമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത തെളിവുകൾ വ്യക്തിഗതമായ കേസുകൾ മാനേജ്മെന്റിന് നേരിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നത് വസ്തുതയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, കെയർ ഡെലിവറിയിൽനിന്നുള്ള ആനുകൂല്യ അവകാശങ്ങൾക്ക് നിലവിലെ നിലവാരം പുലർത്തുന്നതിന് ഏറ്റവും മികച്ച വിവരങ്ങൾ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ആർടിസി. രോഗികളുടെ മുൻകരുതലുകൾ, രോഗികൾക്കും സംഭാവനയ്ക്കും, രോഗികളുടെ മുൻഗണന സഹിതം, പരിചരണം നയിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ആർടിസി നൽകുന്ന തെളിവുകൾ. ക്ലെയിമുകൾക്കെതിരായുള്ള പരിശീലനം, രോഗിയുടെ മൂല്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലും ശുപാർശകളിലെ ധാർമ്മിക പ്രതിരോധത്തിനായും അന്തർലീനമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും, ഗവേഷണ തെളിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അസാന്നിധ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ശരിയായ രോഗശാന്തിക്കായി രോഗികളെ ബോധവൽക്കരിക്കേണ്ടത് ആരോഗ്യപരിചയ ഗവേഷണത്തിന്റെയും ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസുകളുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.

 

EBH കലയെക്കാളും ശാസ്ത്രമാണെന്ന വാദം ചിലർ വാദിക്കുമെങ്കിലും, ഗവേഷണ തെളിവുകൾ, ക്ലിനിക്കൽ നിരീക്ഷണങ്ങൾ, രോഗിയുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വൈദഗ്ദ്ധ്യം ആവശ്യമാണ്. വിവിധ തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളുടെയും തെളിവുകളുടെയും സമതുലിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സൃഷ്ടിപരമായ, അറിവുള്ള മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, വൈദഗ്ധ്യം ആവശ്യമാണ്. ഓരോ രോഗിയുടെയും സാഹചര്യത്തെയും ആശ്രയിച്ച് ഓരോ ഭാഗവും വലിയതോതിൽ കുറവോ പങ്കു വഹിക്കുന്നു.

 

തെളിവുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം നൽകുന്നത് നോൺ-എസൻസസ് അധിഷ്ഠിത ഹെൽത്ത് കെയർ എന്നതിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട രോഗശാന്തിക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് പൊതുവായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഡോക്ടർമാർക്ക് ഒരു തെളിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സമീപനം സ്വീകരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന ചർച്ചകൾ നിശബ്ദമായിരിക്കുന്നു. ഒരു രചയിതാവിനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക: "ഇന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല (EBH) തെറ്റായ ബിസിനസ്സിലാണ്." എ.ബി.എസിന്റെ പല വിമർശനങ്ങളും, തെളിവുകൾ ദുർബലമാണോ അല്ലയോ. ഇതിൽ നിന്നും, തെറ്റിദ്ധാരണകളും മുൻഗണനകളും അവഗണിക്കുകയും, ഒരു കുക്ക്ബുക്ക് സമീപനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത EBH ന്റെ ആശങ്കകളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഉയർന്നു. ഉചിതമായ സമയത്ത്, ആരോഗ്യ സംരക്ഷകർക്കും വിവാദങ്ങൾക്കും വേണ്ട വസ്തുത-അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്വതന്ത്ര കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വൈദ്യശാലയെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് ശക്തിപ്പെടുത്താൻ EBH ശ്രമിക്കുന്നു. പ്രധാനമായി, ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും രോഗികളുടെ മൂല്യങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം, ക്ലിനിക്കൽ തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ മുൻഗണനകൾ എന്നിവ പ്രാധാന്യം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

 

ചോദ്യം ഇനി EBH നെ "നാം എങ്ങനെ" ആലിംഗനം ചെയ്യണം, "എങ്ങനെ"? EBH കൂടെ പുതിയ കഴിവുകൾ ആവശ്യം വരുന്നു: കാര്യക്ഷമമായ സാഹിത്യ തിരയൽ തന്ത്രങ്ങൾ കൂടാതെ ക്ലിനിക്കൽ സാഹിത്യം മൂല്യനിർണ്ണയം തെളിവുകൾ ഔപചാരിക നിയമങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ. വിവരം നൽകുന്ന രോഗികളുടെ തീരുമാനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഉപദേശകനായി ആരോഗ്യ പരിപാലന ദാതാവിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ശാസ്ത്രീയ സാഹിത്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനും അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യകരമായ ബഹുമാനം ആവശ്യമാണ്. "ചെറി-എടുക്കൽ" ഒരാളുടെ വീക്ഷണങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉചിതമല്ലാത്ത പഠന ഡിസൈനിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ആ പഠനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ ആളുകളിൽ ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുന്നത്.

 

ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ലഭ്യമാകുമ്പോൾ അവ പ്രായോഗികമാക്കുന്ന രീതി മാറ്റാൻ ഡോക്ടർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണമായത്. ഒരാളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലിനിക്കൽ സമ്പ്രദായത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന ബുദ്ധിപരമായ സത്യസന്ധതയിൽ നിന്ന് പിറകുവശത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ശരിക്കും രോഗിയുടെ ഉത്തമ താൽപര്യം. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇത് ചികിത്സയും ഡയഗണോസ്റ്റിക് സമീപനവും ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. മറ്റ് സന്ദർഭങ്ങളിൽ പുതിയ രീതികളിൽ അംഗീകാരവും പരിശീലനവും ആവശ്യമാണ്. ഇന്നത്തെ "വലത്" ഇന്നത്തെ ദിവസം "ശരിയായിരിക്കില്ല" എന്ന സാദ്ധ്യതയെ വൈദ്യശാസ്ത്രജ്ഞർ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ശാശ്വതമായ ശാസ്ത്രീയ അറിവുള്ള അടിസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വൈദീകരുടെ പ്രവൃത്തികൾ തെളിവുകൾ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്ന് EBH ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പ്രധാനമായും മാറ്റം വരുത്താനുള്ള സന്നദ്ധത ഉയർന്നുവരുന്ന ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുടെ നിരന്തരമായ കടന്നുകയറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലകൊള്ളാനുള്ള കഴിവും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

 

ഉദ്ദേശ്യം

 

തെളിവുകളുടെ അളവും ഗുണനിലവാരവും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മസ്കുലോസ്കേലെറ്റൽ നോൺ-മസ്കുലസ്ക്ലെറ്റൽ വ്യവസ്ഥകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് മാനുവൽ ചികിത്സയുടെ ഫലപ്രാപ്തി സംബന്ധിച്ച ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുടെ സംക്ഷിപ്ത സംക്ഷിപ്ത സംഗ്രഹം ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുക എന്നതാണ്. ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്റ്റീസ് ക്രമീകരണത്തിനുള്ളിൽ ഈ അപേക്ഷ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

 

രീതികൾ

 

ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തിൽ, മുത്തുനോട്ടം, ഉദാസീനത സംയുക്ത മാനേജ്മെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ മൊബിലൈസേഷൻ, മസാജ്, വിവിധ മൃദു ടിഷ്യു ടെക്നിക്കുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. മരുന്നിനുണ്ടാകുന്ന അനായാസമായ നടപടികൾ മൂലം അനസ്തേഷ്യയിൽ പരിശോധന നടത്തിയില്ല. ആർക്കിടെക്റ്റുകളുടെ ക്രമമായ അവലോകനങ്ങൾ, വ്യാപകമായ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട തെളിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്ലിനിക്കൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ / അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ വിലയിരുത്തൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ (പ്രധാനമായും ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നുള്ളതും, യുഎസ് ലഭ്യമാണെങ്കിൽ), കൂടാതെ എല്ലാ ആർ.ടി.ടിയും ഇതുവരെ മൂന്നു വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അവലോകനങ്ങളും മാർഗനിർദേശങ്ങളും നിർണ്ണായകമായ വിലയിരുത്തലിന് അനുയോജ്യമാണെങ്കിലും, നിലവിലെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പരിധിക്കപ്പുറം. വ്യാവസായിക അവലോകനങ്ങളുടെ നിഗമനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിവേചന സാന്നിദ്ധ്യം പര്യവേദനയോടെ വിവരിക്കുന്നു. ഫലപ്രാപ്തി സംബന്ധിച്ച നിഗമനങ്ങൾ ഫലസങ്കികൃത നിയന്ത്രണങ്ങൾ (ഫലപ്രാപ്തി) അല്ലെങ്കിൽ ഫലപ്രദമായി (ഫലപ്രദമായ ഫലപ്രാപ്തി), അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സയില്ലാത്തതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന ചികിത്സാരീതികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാണ്. മാനുവൽ ചികിത്സയുടെ ഫലപ്രാപ്തി / ഫലപ്രാപ്തിയെ സംബന്ധിച്ച തെളിവുകളുടെ ശക്തി / ഗുണനിലവാരം യു.എസ് പ്രിവന്റീവ് സർവീസസ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഏറ്റവും പുതിയ ഗ്രേഡിംഗ് സംവിധാനത്തിന്റെ ഒരു പതിപ്പുകൾക്കനുസരിച്ചുള്ളതാണ്. http://www.ahrq.gov/clinic/uspstf/grades.htm). ഈ റിപ്പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം, അമേരിക്കൻ കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിഷ്യന്റെയും അമേരിക്കൻ പെയിന്റിംഗ് സൊസൈറ്റിയുടെയും കുറഞ്ഞ വേദനയിൽ 2007 ജോയിന്റ് ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ഗൈഡ്ലൈനിനിലെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ പരിഷ്കരണമാണ്.

 

CINAHL, കൊച്ച്രെ എയർവേയ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ട്രയൽ രജിസ്ട്രി, കോക്രൺ കോംപ്ലിമെന്ററി മെഡിസിൻ ഫീൽഡ്, കൊക്രൺ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഫീൽഡ്, സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂസ്, ആർടിസി, തെളിവുകൾ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സിഡാക്രാറ്റിക് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന മെറ്റാ ലൈൻ (പബ്മേഡ്), ഒവിഡ്, മാന്തിസ്, അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്ലിനിക്കൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തിരയൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ, പിയേഴ്സ്-റിവ്യൂഡ്, ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത ജേറുകൾ, ഒക്ടോബർ പത്തിനും മുമ്പുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളായിരുന്നു. കൂടാതെ, അവലോകനം ചെയ്ത പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ ഉള്ള റഫറൻസ് ഉദ്ധരണികൾ ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞു, കൈ തിരഞ്ഞു. തിരയൽ തന്ത്രത്തിന്റെ വിവരണം അധിക ഫയലിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് 1 (മെഡ്ലൈൻ തിരയൽ തന്ത്രം).

 

നോൺഡൻഡറൈസ്ഡ് ഡിസൈൻ (ഉദാഹരണത്തിന് നിരീക്ഷണ പഠനങ്ങൾ, കോഹോർസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ്, പ്രോസ്പക്റ്റ് ക്ലിനിക്കൽ സീരീസ്, കേസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ) ഉപയോഗിച്ച് പഠനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ പ്രാഥമിക തെളിവുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകും, ഈ റിപ്പോർട്ട് പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം ഫലപ്രാപ്തി, ആപേക്ഷിക ഫലപ്രാപ്തി അല്ലെങ്കിൽ ആപേക്ഷികമായ ഫലപ്രാപ്തി, അതിനാൽ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനം ആർ.ടി.സി.കൾക്ക് മാത്രമായി പരിമിതമായിരുന്നു. പൈലറ്റ് ആർടിഎക്സ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല, കൂടാതെ വ്യക്തിഗത ചികിത്സാരീതികളുടെ അടിയന്തിര പ്രഭാവം പരിശോധിക്കുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ആർടിസി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ തെളിവുകളുടെ അടിത്തറയല്ല.

 

വ്യവസ്ഥാപിതമായ അവലോകനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തെളിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിലവാരമുള്ള നിലവാരം-നിലവാരം പുലർത്തുന്ന ആർ.ടി.സി.കളുടെ നിലവാരം RCs ൻറെ കൊക്രേൻ വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിനായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പക്ഷപാതിത്വത്തെ വിലയിരുത്തുന്നതിന് രണ്ട് വിദഗ്ദ്ധർ വിലയിരുത്തി. കോഖ്രൺ സഹകരണ ഹാൻഡ്ബുക്ക് http://www.cochrane.org/resources/handbook/ ബയസ് ടൂളുകളുടെ റിസ്കിൽ സ്കോറിംഗ് പ്രയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് പരീക്ഷണങ്ങളെ എങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കാം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. ഈ നിർദേശ പ്രകാരം ഞങ്ങൾ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആധാരമായ തെളിവ് ഗ്രേഡ് സമ്പ്രദായവും ഏറ്റവും പുതിയ പരീക്ഷണ തെളിവിന്റെ സാധുതയും സ്വാധീനവും ഞങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നു. ഈ അധികപരിശോധനകൾ അവയുടെ ഉയർന്ന ആഘാതം, മിതമായ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ഗുണനിലവാരമുള്ളവയാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി, അധിക ഫയൽ കാണുക 2 (ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പക്ഷപാതിത്വത്തിന്റെ അപകടസാധ്യത കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള കോക്രേൺ സഹകരണ ഉപകരണം).

 

മൊത്തത്തിലുള്ള തെളിവുകളുടെ ഗ്രേഡിംഗ് സമ്പ്രദായം തെളിവുകളുടെ ശക്തി മൂന്നു വിഭാഗങ്ങളിലായി തരം തിരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു: ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ, മിതമായ നിലവാരത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ, നിർണ്ണായകമല്ലാത്ത (കുറഞ്ഞ നിലവാരത്തിലുള്ള) തെളിവുകൾ. ഈ മൂന്നു വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന നിർവ്വചന പ്രകാരമാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്:

 

ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള തെളിവുകൾ

 

ആരോഗ്യപരമായ അനന്തരഫലങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്ന പ്രാതിനിധ്യ ജനസംഖ്യയിൽ നന്നായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതും നന്നായി നടത്തുന്നതുമായ പഠനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭ്യമായ ലഭ്യമായ തെളിവുകൾ സാധാരണയായി ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

 

തെളിവുകൾ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് സ്ഥിരതയുള്ള ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ളതാണ് (പക്ഷപാതിത്വത്തിന്റെ അപകടം) ക്രമരഹിത ട്രയലുകൾ. ഭാവി പഠന ഫലങ്ങളുടെ ഫലമായി ഈ നിഗമനം ശക്തമായി ബാധിക്കില്ല.

 

മോഡറേറ്റ് നിലവാരത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ

 

ലഭ്യമായ തെളിവുകൾ മതി ആരോഗ്യപരമായ ഫലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫലപ്രാപ്തി നിർണ്ണയിക്കാൻ, എന്നാൽ കണക്കിലെ ആത്മവിശ്വാസം അത്തരം ഘടകങ്ങളാൽ പരിമിതപ്പെടുന്നു:

 

വ്യക്തിഗത പഠനങ്ങളുടെ സംഖ്യ, വലുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ നിലവാരം.

• ഓരോ വ്യക്തിഗത പഠനത്തിലുമുളള കണ്ടെത്തലുകളുടെ പൊരുത്തക്കേട്.

• പതിവ് പരിശീലനം സംബന്ധിച്ച കണ്ടെത്തലുകളുടെ പരിമിതമായ സാമ്യത.

തെളിവുകളുടെ ചെയിലുള്ള സഹകരണമില്ലായ്മ.

 

തെളിവുകൾ കുറഞ്ഞത് ഒരു ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ക്രമരഹിതമായ വിചാരണയെയാണ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളത്പക്ഷപാതിത്വത്തിന്റെ അപകടം) മതിയായ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ശക്തി, രണ്ടോ അതിലധികമോ ഉയർന്ന നിലവാരം (പക്ഷപാതിത്വത്തിന്റെ അപകടം) ചില അസ്ഥിരതയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ ക്രമരഹിതമായി; കുറഞ്ഞത് രണ്ട് സ്ഥിരതയുള്ള, കുറഞ്ഞ ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്രമരഹിതമായ ട്രയലുകൾപക്ഷപാതത്തിന്റെ മിതമായ അപകടസാധ്യത). കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുമ്പോൾ, നിരീക്ഷണ ഫലത്തിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ദിശ മാറ്റാൻ കഴിയും, ഈ നിഗമനം പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ മതിയായ കാരണമാകാം.

 

നിർണ്ണായക (ഗുണമേന്മ കുറഞ്ഞ) തെളിവുകൾ

 

ലഭ്യമായ തെളിവുകൾ അപര്യാപ്തമാണ് ആരോഗ്യപരമായ ഫലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫലപ്രാപ്തി നിർണ്ണയിക്കാൻ. തെളിവുകൾ അപര്യാപ്തമാണ്:

 

പരിമിത എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ പഠന ശേഷി.

• പഠന രൂപകല്പനയിലോ രീതിയിലോ പ്രധാന തെറ്റുകൾപക്ഷപാതപരമായ പഠനങ്ങളുടെ സാധ്യത മാത്രം).

• ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള പരിശോധനകൾക്കിടയിൽ അപ്രസക്തമായ അസ്ഥിരത.

• തെളിവുകളുടെ ചെയിനിയിൽ കുറവുകൾ.

• സാധാരണ പരിശീലനത്തിന് പൊതുവൽക്കരിക്കാനാവില്ല.

• ആരോഗ്യപരമായ ഗുണനിലവികസനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ

 

ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തിനു വേണ്ടി, അനുചിതമായ തെളിവുകൾ അനുകൂലമോ അനുകൂലമോ ആയി തോന്നുന്നില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിർദ്ദേശം സ്ഥാപിക്കപ്പെടാൻ കഴിയുമോ എന്ന് (വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ) ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

 

കൂടാതെ, മറ്റ് ഫാർമനോളജിക്കൽ, നോൺ ഇൻമറൈസീവ് ഫിസിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറുകൾ (ഉദാഹരണത്തിന് വ്യായാമം), രോഗിക്ക് വൈജ്ഞാനിക ഇടപെടലുകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള ഹ്രസ്വമായ തെളിവുകൾ, ഫലപ്രദമെന്ന് കാണിക്കപ്പെടുന്നതും, ഇത് ചിരപരിപാടി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചികിത്സാ മാനേജ്മെൻറിനോ കോയിന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജികളിലോ ഉൾപ്പെടുത്താം. ആചാരങ്ങൾ. റാൻഡം ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലുകളുടെ വിശാലമായ അവലോകനങ്ങൾ, വിശാലമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട തെളിവുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്ലിനിക്കൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ (പ്രധാനമായും യു.കെയിൽ നിന്നും യുഎസ് ലഭ്യമാണെങ്കിൽ) ഞങ്ങളുടെ തിരയൽ തന്ത്രത്തിലൂടെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഏറ്റവും പുതിയതും ഏറ്റവും കാലികമായതും (കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ) .

 

ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള തെളിവുകൾ വിവരിക്കുന്നു

 

തെളിവുകൾ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോക്താവിന്റെ അപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രധാന ടേക്ക്-ഹോം സന്ദേശങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയം ആവശ്യമാണ്. ഈ സൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സന്ദേശ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉണ്ട്. ആദ്യം, പരിഗണിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സന്ദർഭം അനുസരിച്ച് തെളിവുകളുടെ പര്യാപ്തതയുടെ മാനദണ്ഡം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഫലപ്രാപ്തിയുടെ അവകാശവാദത്തിന് മതിയായ തെളിവുകൾ ധാർമ്മികതയുടെയും നിയന്ത്രണത്തിന്റെയും സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിർവചിക്കപ്പെടുന്നു. വ്യക്തിഗത രോഗികൾക്കുള്ള തീരുമാനമെടുക്കൽ അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള തെളിവുകളുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രയോഗമാണ് പ്രത്യേകം. തെളിവുകളുടെ ശക്തിയും പക്ഷപാതിത്വത്തിന്റെ അപകടസാധ്യതയും ചെറുതാണെങ്കിൽ, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചോയിസുകൾക്ക് ക്ലിനിക്കൽ വിധി ആവശ്യമില്ല. മറ്റൊരു തരത്തിൽ, തെളിവുകൾ അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷപാതിത്വത്തിന്റെ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യത ഉള്ളപ്പോൾ, സജീവ പങ്കാളിയെന്ന നിലയിൽ രോഗിക്ക് കൂടുതൽ is ന്നൽ നൽകുന്നു. രോഗികൾക്ക് അവരുടെ അറിവുള്ള തീരുമാനമെടുക്കാൻ സഹായിക്കുമ്പോൾ ഗവേഷണ തെളിവുകൾ ഫലപ്രദമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ഇത് ക്ലിനിക്കിന് ആവശ്യമാണ്.

 

ചുരുക്കത്തിൽ, ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ, XXX- ലെ രണ്ടു പ്രയോഗങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ളതാണ്) സാമൂഹ്യമൂല്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചികിത്സാസഹായത്തോടു കൂടിയുള്ള ചികിത്സ ഫലപ്രാപ്തിയുടെ പിന്തുണയുള്ള പൊതു അവകാശവാദങ്ങളുടെ ദൃഢനിശ്ചയം; ഒപ്പം 1) തെളിവുകൾ ശ്രേണി ഉപയോഗിച്ച് വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ ശുപാർശകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായി തെളിവുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് (ചിത്രം 2).

 

ചിത്രം 1 തെളിവുകൾക്ക് പ്രവർത്തനത്തെ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു.

 

ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് ഇൻസൈറ്റ്

മാനുവൽ തെറാപ്പി, അല്ലെങ്കിൽ കൃത്രിമ തെറാപ്പികൾ എന്നിവയുടെ ഫലപ്രാപ്തിക്ക് ഗണ്യമായ ക്ലിനിക്കൽ, പരീക്ഷണാത്മക തെളിവുകൾ നൽകുക എന്നതാണ് ഗവേഷണ പഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. റാൻഡം ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആർസിഎസ്എസ്, സിസ്റ്റമിക് റിവ്യൂകൾ ഇവയുടെ ഫലപ്രാപ്തിയെ സംബന്ധിച്ച തെളിവുകളുടെ ശക്തിയും ഗുണനിലവാരവും തെളിയിക്കാൻ സഹായിച്ചു, അതായത്, കൃത്രിമം കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ മൊബിലൈസേഷൻ. ചികിത്സ ഫലപ്രാപ്തിയുടെ പിന്തുണയുള്ള പൊതു അവകാശവാദങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് ഗവേഷണ പഠനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ രണ്ടു അധിക ആവശ്യകതകൾ നൽകുന്നു കൈറോപ്രാക്റ്റിക് കെയർ സാമൂഹ്യമൂല്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ; തെളിവുകൾ ശ്രേണി ഉപയോഗിച്ച് വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ ശുപാർശകൾക്കുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെളിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിവരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ. ഓരോ ഗവേഷണ പഠന രീതിയും സുസ്ഥിരമായ ഫലങ്ങളുടെ വിശദമായ ഫലങ്ങൾ മാനുവൽ തെറാപ്പി ഫലപ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു, ഇതിൽ വെളുത്ത കൃത്രിമവും / അല്ലെങ്കിൽ മൊബിലൈസേഷനും ഉൾപ്പെടുന്നു.

 

ഫലം

 

മാനുവൽ തെറാപ്പി ഉപയോഗത്തിനായി ആർക്ടിസി തെളിവുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സെപ്തംബർ മാസം വരെ, 2009 തരം അനുസരിച്ച്: മസ്കേശുലെറ്റിക് അവസ്ഥകൾ, നാല് തരം മാരകമായ തലവേദന, ഒൻപത് നോൺ മസ്കുലോസ്ക്ലെലേറ്റൽ അവസ്ഥ (ചിത്രം 26). സമീപകാലത്തെ ഉചിതമായ വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനങ്ങളും 13 തെളിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്ലിനിക്കൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും കൂടാതെ കൂടുതലായ 2 RCTs കണ്ടെത്തിയിട്ടും കണ്ടെത്തിയിരുന്നില്ല. വ്യായാമം, യോഗ, ഓർത്തോസ്, ബ്രേസുകൾ, അക്യൂപങ്ചർ, ചൂട്, വൈദ്യുതകാന്തിക വയൽ തെറാപ്പി, ടാൻസ്, ലേസർ തെറാപ്പി, കോഗ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി, റിസമ്പേഷൻ തുടങ്ങിയ നിരവധി ഫലപ്രാപ്തികളുപയോഗിച്ച് ഫലപ്രാപ്തിയില്ലാത്ത നിരവധി ശാരീരിക ചികിത്സകളും രോഗശാന്തിയും കണ്ടെത്തി. ഓരോ അവസ്ഥയ്ക്കും സെക്ഷൻ അവസാനിക്കുമ്പോൾ തെളിവ് സംഗ്രഹ പ്രസ്താവനകൾ എന്ന രീതിയിലും കൈപ്പറ്റിയുള്ള സംഗ്രഹ രൂപത്തിൽ തന്നെ മാനുവൽ തെറാപ്പി ഫലപ്രദത്വമോ ഫലപ്രാപ്തിയില്ലായ്മയുടെ തെളിവുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ, 49, 16, 46, 3, 4. കൂടാതെ, അവലോകനം ചെയ്ത വ്യവസ്ഥകൾക്കായി നിർവചനങ്ങളും ഹ്രസ്വമായ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് മാനദണ്ഡങ്ങളും നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഗുരുതരമായ രോഗശമനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന "ചുവന്ന പതാക" സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് പല അവസ്ഥകൾക്കുമുള്ള രോഗനിർണ്ണയ ഇമേജിംഗ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പരിഗണനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചുവന്ന പതാകകൾ വ്യത്യാസപ്പെടാം, എങ്കിലും സാധാരണയായി പൊട്ടൽ, ട്രോമ, മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡേഴ്സ്, അണുബാധ, മെറ്റാസ്റ്റാക്റ്റ് രോഗം, മാനുവൽ തെറാപ്പി നിരോധിച്ച മറ്റു രോഗപഠന പ്രക്രിയകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

 

ചിത്രം 2 ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളുടെ വിഭാഗങ്ങൾ.

 

ചിത്രം 3 മുതിർന്നവരിൽ സുഷുപ്തിയിലുള്ള അവസ്ഥയുടെ തെളിവ്.

 

ചിത്രം 4 മുതിർന്നവരുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണിയുടെ തെളിവ്.

 

ചിത്രം 5 മുതിർന്നവരുടെ തലവേദനയുടെയും മറ്റ് അവസ്ഥകളുടേയും തെളിവുകൾ.

 

ചിത്രം 6 മുതിർന്നവരിൽ നോൺ മസ്കുസ്കോസ്ക്ലെറ്റൽ അവസ്ഥയുടെ തെളിവ് സംഗ്രഹം.

 

ചിത്രം 7 പീഡിയാട്രിക്സിലെ നോൺകസ്കൊസ്ലേസ്റ്റൽ അവസ്ഥയുടെ തെളിവ്.

 

നിർദ്ദിഷ്ട ലോ ബാക്ക് വേദന (LBP)

 

നിര്വചനം

 

വേദനയുടെ പ്രത്യേക ലക്ഷണത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തവിധം പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വിരസവും, ടെൻഷനും, അല്ലെങ്കിൽ വികാരവും ആയി നിർദ്ദിഷ്ട LBP നിർവ്വചിച്ചിരിക്കുന്നു.

 

രോഗനിര്ണയനം

 

രോഗിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത ന്യൂറോളജിക്കൽ പരീക്ഷ, ഗുരുതരമായ രോഗപാരമ്പര്യത്തിന്റെ സൂചകങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ നിർദ്ദിഷ്ട എൽബിപി നിർണയിക്കപ്പെടുന്നു. "പോസിറ്റീവ് ന്യൂറോളജിക്കൽ പരീക്ഷ" അല്ലെങ്കിൽ "ചുവന്ന പതാക" യുടെ സാന്നിധ്യം ഉള്ള രോഗികൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇമേജിംഗ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

 

മാനുവൽ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഉറവിട അടിസ്ഥാനം

 

വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനങ്ങൾ (ഏറ്റവും സമീപകാലത്തുള്ളത്)

 

2004 മുതൽ, അഞ്ച് വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനങ്ങൾ നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത എൽ‌ബി‌പിക്കായി നട്ടെല്ല് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രയോജനത്തെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ വിലയിരുത്തൽ നടത്തി. ഏകദേശം 70 ആർ‌സിടികൾ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അവലോകനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് നട്ടെല്ല് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മികച്ചതാണെന്നും സാധാരണ പരിചരണം, വ്യായാമം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് സ്കൂൾ പോലുള്ള ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് ഫലപ്രദമായ ചികിത്സകളോട് സമാനമാണെന്നും. സയാറ്റിക്ക / റേഡിയേറ്റിംഗ് ലെഗ് വേദനയ്ക്ക്, മൂന്ന് അവലോകനങ്ങൾക്ക് കൃത്രിമത്വത്തിന് പരിമിതമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. 13 ആർ‌സിടികളുടെ അവലോകനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സബ്‌ക്യൂട്ട്, ക്രോണിക് നോൺ-സ്‌പെസിക് ലോ-ബാക്ക് വേദനയുള്ള രോഗികൾക്ക് ഫർ‌ലാൻ മറ്റുള്ളവർ മസാജ് ചെയ്യുന്നത് പ്രയോജനകരമാണ്.

 

തെളിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്ലിനിക്കൽ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

 

എക്സിക്യൂവിക് എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ മുതൽ എൽബിപി സംരക്ഷണത്തിനായി മാനുവൽ തെറാപ്പിമാർക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാല് മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങൾ നൽകും: എൻഐസി, ദി അമേരിക്കൻ കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിഷ്യൻസ് / അമേരിക്കൻ പെയിൻ സൊസൈറ്റി, യൂറോപ്യൻ ഗൈഡ്ലൈൻസ് ഫോർ ക്രോണിക് എൽബിപി, എക്യൂട്ട് എൽബിപിക്ക് യൂറോപ്യൻ ഗൈഡ്ലൈൻസ്. വിവിധ മാർഗനിർദേശങ്ങൾക്കകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള RCT- കളുടെ എണ്ണം അവരുടെ വ്യാപ്തിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, എൻഐഎസ് മാർഗനിർദേശങ്ങളിൽ, എട്ടു വിചാരണകളും, അമേരിക്കൻ കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിഷ്യനും / അമേരിക്കൻ പെയിൻ സൊസൈറ്റി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും, ഏതാണ്ട് 2006 പരീക്ഷണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. മുതിർന്നവർക്കുള്ള ഈ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ, നിശിതം, ലഘുവായ, ദീർഘനാളായി LBP എന്നിവയ്ക്കായി ഫലപ്രദമായ ചികിത്സയായി നട്ടെല്ല് കൈകാര്യം ചെയ്യുക / മൊബിലൈസേഷൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. മയക്കുമരുന്നിനും ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള LBP ചികിത്സയ്ക്കും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

 

സമീപകാലത്ത് റാൻഡം ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

 

അക്യൂട്ട് എൽ‌ബി‌പിക്കുള്ള സ്റ്റാൻ‌ഡേർഡ് ഫിസിക്കൽ‌ തെറാപ്പിയുമായി ഹാലെഗ്രാഫ് മറ്റുള്ളവരും നട്ടെല്ല് കൈകാര്യം ചെയ്യലും സ്റ്റാൻ‌ഡേർഡ് ഫിസിക്കൽ‌ തെറാപ്പിയും താരതമ്യം ചെയ്തു. മൊത്തത്തിൽ വേദനയ്ക്കും വൈകല്യത്തിനു ശേഷമുള്ള ചികിത്സയ്ക്കും ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. പ്രവചന നിയമങ്ങൾ ഫലങ്ങളെ ബാധിച്ചിരിക്കാം. ഈ പഠനത്തിന് പക്ഷപാത സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

 

ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ള വിദഗ്ധ വ്യായാമവും മുതിര്ന്ന കറപ്ഷയവും സ്വീകരിക്കുന്നതും, നട്ടെല്ല് കറപ്പിനു കാരണമാകാത്തതുമായ രോഗികളാണ് റാസ്മസെന്. ഈ പഠനം പക്ഷപാതിത്വത്തിന്റെ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു.

 

വിട്ടുമാറാത്ത എൽ‌ബി‌പിക്കും വൈകല്യത്തിനും അലക്സാണ്ടർ ടെക്നിക്, വ്യായാമം, മസാജ് എന്നിവയെല്ലാം നിയന്ത്രണത്തേക്കാൾ (സാധാരണ പരിചരണം) മികച്ചതാണെന്ന് ലിറ്റിൽ മറ്റുള്ളവർ കണ്ടെത്തി. ഈ പഠനത്തിന് പക്ഷപാതിത്വത്തിന്റെ മിതമായ അപകടസാധ്യതയുണ്ട്.

 

വേദനയും വൈകല്യവും മൂലം എട്ടുവയസ്സിൽ വിട്ടുമാറാത്ത എൽബിപി രോഗികൾക്ക് എൻഎച്ച്എസ് വേദനയും ക്ലിനിക്കിന്റെ മാനേജ്മെന്റും കൺകിഷനും ചികിത്സയും നൽകി. ഈ പഠനം പക്ഷപാതിത്വത്തിന്റെ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു.

 

അസുഖമായ എൽബിപിക്ക് XENX ആഴ്ചകളിൽ രോഗബാധിതമായ അവധി കുറയ്ക്കുകയും, ജോലിയിൽ തിരികെ വരാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം സജീവമായി തുടരുന്ന ബോഗ്ഫെൽറ്റ്, മറ്റൊന്ന് മാനുവൽ തെറാപ്പി, ഉപദേശം എന്നിവയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നു. രണ്ട് വർഷത്തിനകം ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. ഈ പഠനത്തിൽ പക്ഷപാതിത്വം വളരെ കുറവാണ്.

 

ഹാൻകോഗും വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് പുറമേ സുഷുപ്തിയിലുണ്ടായ വർദ്ധനവ് എൽബിപിക്ക് പൂർണ്ണമായ വീണ്ടെടുക്കൽ വരെ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിന് മാത്രം വൈദ്യപരിപാലനത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായിരുന്നു. ഈ പഠനത്തിൽ പക്ഷപാതിത്വം വളരെ കുറവാണ്.

 

ഫെർനൈറയും മറ്റു ചില രോഗങ്ങളും വ്യായാമത്തിന് സാധാരണ വ്യായാമത്തെക്കാൾ മികച്ചതായി കാണുകയും, എട്ടുവയസ്സുള്ള എൽബിപി രോഗികളിൽ എട്ടുവയസ്സുകയുമുണ്ടായി, എന്നാൽ ആറു മുതൽ എട്ടു മാസം വരെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ പഠനം പക്ഷപാതിത്വത്തിന്റെ മിതമായ അപകടമുണ്ടായിരുന്നു.

 

ഐസൻബർഗ്, മറ്റെല്ലാ പരിപാടികൾക്കും ചികിൽസ തേടൽ ചികിത്സയുടെ സഹായത്തോടെ പുറമേയുള്ള പരിചരണത്തിന് പുറമെ (ശസ്ത്രക്രീയ പരിപാലനം ഉൾപ്പടെ) വിശിഷ്ടമായ എൽ.ബി.പിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വൈകല്യങ്ങളും നേരിടുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല. ഏതൊരു വ്യക്തിഗത മാനുവൽ തെറാപ്പിയിലേക്കും ഈ കണ്ടെത്തൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ പഠനത്തിൽ പക്ഷപാതിത്വം വളരെ കുറവാണ്.

 

ഹൊൻഡ്രാസും മറ്റു ചില രോഗികളും കുറച്ചു നേരം വൈകി ക്ളിനിക്കിനും ദീർഘനാളായ LBP- ക്കും വൈകല്യമുള്ളവർക്കായി ചുരുങ്ങിയത് 3,6,9,12- നും XX ആഴ്ചയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ മൂന്നു ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ വെറും മരുന്നുകൾ മാത്രമേ മരുന്നുകൾക്ക് പ്രാപ്യമാവുകയുള്ളൂ. നട്ടെല്ലുള്ള കൃത്രിമത്വവും തിളക്കവും-വിഭ്രാന്തിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ചുരുങ്ങിയ മെഡിക്കൽ പരിചരണവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്ലോബൽ ബോധവൽക്കരണ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ മാനുവൽ തെറാപ്പികൾക്കായി 24, 12 ആഴ്ചകളിൽ മികച്ചതാണ്. ഈ പഠനത്തിൽ പക്ഷപാതിത്വം വളരെ കുറവാണ്.

 

മോസിസനി-ബാൻപീപി മറ്റൊരാൾ രോഗനിർണയം / വ്യായാമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന രോഗികൾ, അൽപം ആന്ഡ്, അൾട്രാസൗണ്ട് / വ്യായാമം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ളവയുമായി താരതമ്യം ചെയ്തു. പഠനം പക്ഷപാതിത്വത്തിന്റെ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു.

 

ബീജേറ്റർക് റിസൾട്ട് കറപ്ലക്ഷൻ, മാനുവൽ ഫ്ലൂഷൻ / ഡിസ്റേഷൻ, ഹോട്ട് പായ്ക്ക് ആപ്ളിക്കേഷൻ എന്നിവ ബെറ്റാർമാൻ തുടങ്ങിയവയെ വിലയിരുത്തി. ആർദ്രമായ ചൂടുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആസ്ട്രോ ആർത്രൈറ്റിസ് (OA) മുതൽ മിശ്രിതമായ കാലഘട്ടത്തിൽ എൽബിപി മിശ്രിതം ഉപയോഗിച്ചു. വേദനയും വേദനയും മൂലം നട്ടെല്ല് വളരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ഹ്രസ്വകാല മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. പഠനം പക്ഷപാതിത്വത്തിന്റെ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു.

 

ലഘുലേഖയും മറ്റും പറഞ്ഞാൽ കാൽബാധിതമായ എൽ.ബി.പിയുടെ രോഗികൾക്ക് പാദത്തിൽ റിഫ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇളവ് പരിശീലനം കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ് സാധാരണ ചികിത്സയെക്കാൾ ലഘൂകരിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ പഠനത്തിൽ പക്ഷപാതിത്വത്തിന്റെ മിതമായ അപകടമുണ്ടായിരുന്നു.

 

ജാർഡീന്റെയും മറ്റു ചിലരേയും ഒരു വ്യായാമമോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകല്യമോ വേണ്ടി ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിനകം (വ്യായാമവും മസാജും തമ്മിലുള്ള ബോൺസെറ്റിങ്) ഗ്രൂപ്പുകളും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. മെച്ചപ്പെടുത്തൽ ആഗോള വിലയിരുത്തൽ സ്കോർ ഒരു മാസം bonesetting ഗ്രൂപ്പ് ഉത്തമമായ ആയിരുന്നു. ഈ പഠനം പക്ഷപാതിത്വത്തിന്റെ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു.

 

തെളിവ് സംഗ്രഹം (ചിത്രം 3 കാണുക)

 

മുതിർന്ന ആളുകളിൽ സുഭകവും ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള LBP യും ഒരു ഫലപ്രദമായ ചികിത്സാ ഉപാധിയാണ് സുഷുൽ ടൈപ്പിംഗ് / മൊബിലൈസേഷൻ എന്നുള്ള ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള തെളിവുകൾ.

മുതിർന്ന ആളുകളിൽ സുബ്ബക്യ്യൂട്ട്, വൈകല്യമുള്ള എൽബിപി എന്നിവയ്ക്കെതിരായുള്ള ഫലപ്രദമായ ചികിത്സാരീതിയാണ് മുന്സിപ്പൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള തെളിവുകൾ.

മുതിർന്നവരുടെ കർശനമായ LBP ക്ക് ഫലപ്രദമായ ചികിത്സയും മൊബിലൈസേഷനും ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മിതമായ നിലവാരത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ.

◦ നഴ്സുമാർക്ക് സുഷുപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ മുതിർന്നവരിലെ കടുത്ത എൽബിപി അനന്തരഫലങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നതിനുള്ള മിതമായ തെളിവുകൾ.

◦ മയക്കുമരുന്നിന് മുതിർന്നവർക്കുള്ള subacute, വിട്ടുമാറാത്ത LBP എന്നിവയ്ക്കായി ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മിതമായ നിലവാരത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ.

◦ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ കൃത്രിമത്വം / ലെഗ് വേദനയെ വികിരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനുകൂല ദിശയിൽ അനുചിതമായ തെളിവുകൾ.

◦ ദീർഘകാലത്തെ എൽബിപിക്ക് സാധാരണ പകര ചികിത്സകളിൽ കാൽ റിഫ്ലക്സ് ചേർക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച അനുകൂലമല്ലാത്ത ദിശയിൽ അനുചിതമായ തെളിവുകൾ.

 

ഫലപ്രദമായ മറ്റുതരത്തിലുള്ള ശാരീരികരമായ ചികിത്സാരീതികളോ അല്ലെങ്കിൽ വേഗതയേറിയ വിദ്യാഭ്യാസമോ

 

കർക്കശമായ, interdisciplinary പുനരധിവാസം, വ്യായാമം തെറാപ്പി, അക്യുപങ്ചർ, യോഗ, കോഗ്നിറ്റീവ്-ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി, അല്ലെങ്കിൽ കടുത്ത എൽബിപിക്ക് കടുത്ത LBP, ഉപരിപ്ളീവ് ചൂടിൽ പുരോഗമനപരമായ ഇളവ് എന്നിവ നിലനിർത്താൻ ഉപദേശിക്കുക.

 

നിർദ്ദിഷ്ട മിഡ് ബാക്ക് വേദന

 

നിര്വചനം

 

നോറോ-സ്പെസിഫിക് തോറാക്ക് നട്ടെല്ല് വേദന തിറോസിൻ നട്ടെല്ല് പ്രദേശത്ത് വേദന, സമ്മർദ്ദം, ഒപ്പം / അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് നിർവചിക്കപ്പെടുന്നു. അത് വേദനയുടെ പ്രത്യേക കാരണം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല.

 

രോഗനിര്ണയനം

 

രോഗിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നോൺ-പ്രത്യേകമായ തോറാച്ചിൻ നട്ടെല്ല് മൂലമുള്ള വേദന നിർണ്ണയിക്കുന്നത് നോൺ-നോളജിക്കൽ പരീക്ഷയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്തതും ഗുരുതരമായ രോഗപാരമ്പര്യത്തിന്റെ സൂചനകളുമില്ലാത്തതുമാണ്. "പോസിറ്റീവ് ന്യൂറോളജിക്കൽ പരീക്ഷ" അല്ലെങ്കിൽ "ചുവന്ന പതാക" യുടെ സാന്നിധ്യം ഉള്ള രോഗികൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇമേജിംഗ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

 

മാനുവൽ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഉറവിട അടിസ്ഥാനം

 

വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനങ്ങൾ (ഏറ്റവും സമീപകാലത്തുള്ളത്)

 

റാന്റൈസ്ഡ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തിറോസിക് നട്ടെല്ല് വേദനയിൽ മാനുവൽ തെറാപ്പി എന്ന വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതികളുമായുള്ള അവലോകനങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല.

 

തെളിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്ലിനിക്കൽ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

 

നട്ടെല്ല് നട്ടെല്ല് വേദനയ്ക്കായി പ്ലാസ്ബോയെ അപേക്ഷിച്ച് ശ്വാസകോശ കൃത്രിമ ഫലമായി ഫലപ്രദമായ ഒരു പൈലറ്റ് പഠനത്തിലെ തെളിവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ നിശിത പേശി വേദന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

 

സമീപകാലത്ത് റാൻഡം ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

 

തോറാച്ചിസിന്റെ നട്ടെല്ല് കൃത്രിമത്വം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധ റാൻഡം ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലുകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, പരിശോധനകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും കഴുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തോളിൽ വേദനയ്ക്കുവേണ്ടി തിറക്സിക്ക് കൃത്രിമ ഫലപ്രാപ്തി നൽകി.

 

തെളിവ് സംഗ്രഹം (ചിത്രം 3 കാണുക)

 

◦ നടുത്തെ വേദനയ്ക്കായി നട്ടെല്ല് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു അനുകൂല ദിശയിലുള്ള അനുചിതമായ തെളിവുകൾ.

 

ഫലപ്രദമായ മറ്റുതരത്തിലുള്ള ശാരീരികരമായ ചികിത്സാരീതികളോ അല്ലെങ്കിൽ വേഗതയേറിയ വിദ്യാഭ്യാസമോ

 

ഒന്നുമില്ല

 

മെക്കാനിക്കൽ കഴുത്തിലെ വേദന

 

നിര്വചനം

 

മെക്കാനിക്കൽ കഴുത്തിലെ വേദന കഴുത്തിലെ അനാറ്റോമിക് മേഖലയിൽ വേദനയാണ് നിർവചിക്കുന്നത്, അതിനൊപ്പം വേദനയുടെ പ്രത്യേക പാതാളജലം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഇത് സാധാരണയായി കഴുത്തിലെ വേദനയോ, ഉയർന്ന കൈകാലുകളിൽ വേദനയോടുകൂടിയതോ, ദൈനംദിന ജീവികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടപെടാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം (ഗ്രേഡ് I, II). ഗണ്യമായ ന്യൂറോളജിക് ഒത്തുതീർപ്പുകൾ (ഗ്രേഡ് III) അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന സ്ട്രക്ചറൽ പത്തോളജി (ഗ്രേഡ് IV, പൊട്ടൽ വിസർജ്ജനം, വിസർജ്ജനം, നവപോലാദം മുതലായവ) ഉൾപ്പെടുന്ന ലക്ഷണങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

 

രോഗനിര്ണയനം

 

മെക്കാനിക്കൽ നെക് വേദന നിർണ്ണയിക്കുന്നത് രോഗിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നതാണ്. "പോസിറ്റീവ് ന്യൂറോളജിക്കൽ പരീക്ഷ" അല്ലെങ്കിൽ "ചുവന്ന പതാക" യുടെ സാന്നിധ്യം ഉള്ള രോഗികൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇമേജിംഗ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

 

മാനുവൽ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഉറവിട അടിസ്ഥാനം

 

വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനങ്ങൾ (ഏറ്റവും സമീപകാലത്തുള്ളത്)

 

നെക്ക് വേദനയും അതിന്റെ അസോസിയേഡ് ഡിസോർഡുകളുമായുള്ള ബോൺ ആൻഡ് ജോയിന്റ് ഡെക്കേഡ് അടുത്തിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും മികച്ച തെളിവുകളുടെ സമന്വയവും നെഞ്ചുവേദനയെപ്പറ്റിയുള്ള കരകൗശല ചികിത്സ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അധിനിവേശം തടയുന്നതിനുള്ള സാഹിത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയതും സമഗ്രവുമായ അവലോകനം. ശാരീരിക വൈകല്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൈകല്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി, സാധാരണ പരിചരണത്തേയോ ശാരീരികമോ ആയ രീതികളേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രകടനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കലും വ്യായാമവുമാണെന്ന് അവർ അനുമാനിച്ചു. ഗ്രേഡുകളിൽ ഒന്നാമത്തേയും രണ്ടാമത്തേയും നെഞ്ചുവേദനയെപ്പറ്റിയുള്ള സൂചനകൾ, മാനുവൽ ചികിത്സ (കൌശലവും സംഘടിതവും), വ്യായാമചികിത്സകൾ, ലോ-ലവൽ ലേസർ തെറാപ്പി, ഒക്റ്റോ ചുപ്റ്റർ മുതലായവ ചികിത്സ, ഷം അല്ലെങ്കിൽ ബദൽ ഇടപെടലുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാണെന്നാണ് അവർ നിഗമനം ചെയ്തത്. മറ്റേതൊരുതരത്തിലുള്ള ചികിത്സയും വ്യക്തമായി കാണാനില്ല. കൃത്രിമവും സാമീപ്യവുമാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നത്. തെളിവുകൾ ഇല്ലായ്കയാൽ ഉഴിച്ചിൽ ഉദ്പാദിപ്പിക്കാനാവില്ല.

 

2003 മുതൽ, മറ്റ് അഞ്ച് വ്യാവസായിക അവലോകനങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. അസാധാരണമായ കഴുത്ത് വേദനയ്ക്കും വ്യായാമത്തിനുമൊപ്പം നട്ടെല്ലിൽ കറക്കലുകൾ ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തി. വെളുത്ത കൃത്രിമവും വ്യായാമവുമൊക്കെയായി രണ്ട് ഫലപ്രാപ്തി കണ്ടെത്തിയതായി കണ്ടെത്തി. അവലോകന നിഗമനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. പുനരവലോകന മാനദണ്ഡങ്ങൾ, രീതിശാസ്ത്രപരമായ ഗുണനിലവാരം, തെളിവുനിർണ്ണയ രീതി എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുനരവലോകനങ്ങളിൽ അധിക പ്രാഥമിക പഠനങ്ങളും വൈവിധ്യവും അവർ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.

 

തെളിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്ലിനിക്കൽ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

 

കഴുത്ത് വേദനയെക്കുറിച്ചുള്ള അമേരിക്കൻ ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി അസോസിയേഷന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ശക്തമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴുത്ത് വേദന കുറയ്ക്കുന്നതിന് സെർവിക്കൽ കൃത്രിമത്വവും മൊബിലൈസേഷൻ നടപടിക്രമങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. കൃത്രിമവും കൃത്രിമത്വവും മാത്രം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കഴുത്ത് വേദനയും വൈകല്യവും കുറയ്ക്കുന്നതിന് സെർവിക്കൽ കൃത്രിമത്വവും വ്യായാമത്തിലൂടെ സമാഹരണവും കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാണെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി. ദുർബലമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴുത്തിലും കഴുത്തിലും ബന്ധപ്പെട്ട കൈ വേദനയുള്ള രോഗികളിൽ വേദനയും വൈകല്യവും കുറയ്ക്കുന്നതിന് തോറാസിക് നട്ടെല്ല് കൃത്രിമം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

 

സമീപകാലത്ത് റാൻഡം ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

 

Häkkinen et al മാനുവൽ തെറാപ്പി, വിട്ടുമാറാത്ത നെഞ്ച് വേദന നീട്ടാൻ ഒരു ക്രോസ്-അപ്പ് ഡിസൈൻ ഉപയോഗിച്ചു. നാല് ആഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായിരുന്നു മാനുവൽ തെറാപ്പി, എന്നാൽ രണ്ട് ചികിത്സകളിൽ നിന്നും യാതൊരു വ്യത്യാസവും വെറും എൺപത് ആഴ്ചകളിൽ നടന്നിട്ടില്ല. ഈ പഠനം പക്ഷപാതിത്വത്തിന്റെ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു.

 

കഴുത്ത് വേദനയ്ക്കായി ഇലക്ട്രോ തെറാപ്പി / തെർമൽ തെറാപ്പിക്ക് പൊതുവായ തോറാച്ചിൻറെ നട്ടെല്ല് ചേർക്കുന്നതിനായുള്ള ഫലപ്രാപ്തി പരിശോധിച്ച് ഗോൺസാൽസ്-ഇഗ്ലെസ്സിയാസ് തുടങ്ങിയവർ പരിശോധിച്ചു. രണ്ടു പ്രത്യേക വിചാരണകളിൽ വേദനയും വൈകല്യവും കണക്കിലെടുത്ത് കൃത്രിമ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഗുണം അവർ കണ്ടെത്തി. പരിശോധനകൾക്ക് പക്ഷപാതിത്വത്തിന്റെ അപകടം കുറഞ്ഞു.

 

വ്യായാമവും മറ്റൊന്ന് വ്യായാമവുമുള്ള മാനുവൽ തെറാപ്പി സജീവവും പ്ലാസ്ബോ അൾട്രാസൗണ്ട് നിലനിർത്താൻ ഉപദേശവും നൽകുന്നു. മാനുവൽ തെറാപ്പി ഗ്രൂപ്പിന് കുറവുള്ള വേദനയും (ഹ്രസ്വകാലഘട്ടത്തിൽ), കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടതും കുറവുള്ള വൈകല്യവും (ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ) പ്ലാക്ക്ബോ ഗ്രൂപ്പിനെക്കാൾ കുറവുണ്ട്. ഈ പഠനത്തിൽ പക്ഷപാതിത്വം വളരെ കുറവാണ്.

 

തോറാസിക് നട്ടെല്ല് ത്രസ്റ്റ് മൊബിലൈസേഷൻ / കൃത്രിമത്വം ഫലമായി വേദനയിലും വൈകല്യത്തിലും ഹ്രസ്വകാല കുറവുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് ക്ലെലാന്റ് മറ്റുള്ളവർ കാണിച്ചു. തോറാസിക് നോൺ-ത്രസ്റ്റ് മൊബിലൈസേഷൻ / കൃത്രിമത്വം എന്നിവയേക്കാൾ കൂടുതൽ കഴുത്ത് വേദനയുള്ള ആളുകളിൽ. പഠനത്തിന് പക്ഷപാത സാധ്യത കുറവാണ്.

 

ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് തൊറാസിക് കൃത്രിമത്വം ചേർക്കുന്നത് വിപ്ലാഷ് പരിക്ക് മൂലം കഴുത്ത് വേദനയ്ക്ക് ഫലപ്രദമാണെന്ന് ഫെർണാണ്ടസ് മറ്റുള്ളവർ കണ്ടെത്തി. പഠനത്തിന് പക്ഷപാത സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

 

സാവോലൈനൻ മറ്റുള്ളവരും തൊറാസിക് കൃത്രിമത്വത്തിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയെ തൊഴിൽ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിലെ കഴുത്ത് വേദന ചികിത്സിക്കുന്നതിനുള്ള ഫിസിയോതെറാപ്പിറ്റിക് വ്യായാമങ്ങൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്തു. വേദനയുടെ കൂടുതൽ തീവ്രമായ ഘട്ടത്തെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യക്തിഗത വ്യായാമ പദ്ധതിയെക്കാൾ കൃത്രിമത്വത്തിന്റെ ഫലം കൂടുതൽ അനുകൂലമായിരുന്നു. പഠനത്തിന് മിതമായ പക്ഷപാതിത്വമുണ്ട്.

 

പരമ്പരാഗത ഫിസിയോതെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ മസാജുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, അസ്ഥികളുടെ സന്ധികളുടെ പരമ്പരാഗത അസ്ഥി ക്രമീകരണത്തിന്റെ (മൊബിലൈസേഷൻ) ഫലമായുണ്ടാകുന്ന കഴുത്ത് വേദനയ്ക്കുള്ള നട്ടെല്ല് സപ്രൂഡിന മറ്റുള്ളവർ വിലയിരുത്തി. പരമ്പരാഗത അസ്ഥി ക്രമീകരണം മറ്റ് രണ്ട് ചികിത്സകളേക്കാളും ഹ്രസ്വവും ദീർഘകാലവുമായ മികച്ചതാണ്. പഠനത്തിന് മിതമായ പക്ഷപാതിത്വമുണ്ട്.

 

ഷെൽമാൻ മറ്റൊന്നുമല്ല, വിട്ടുമാറാത്ത കഴുത്ത് വേദനയ്ക്ക് സ്വയം പരിചരണത്തിൽ മസാജ് തെറാപ്പി. കഴുത്തിലെ വൈകല്യവും വേദനയും രണ്ടാഴ്ചയിൽ മരുന്നുകൾക്ക് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. മസ്സാജ് രോഗികളുടെ വലിയൊരു ശതമാനം നാലു ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ സ്വയം പരിചരണ രോഗികളേക്കാൾ വൈകല്യമുള്ളവരുടെ ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട മെച്ചപ്പെടുത്തൽ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തു, കൂടുതൽ മസാജ് രോഗികൾ നാലു മുതൽ എട്ടു ആഴ്ച വരെ വേദനയിൽ ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട മെച്ചപ്പെടുത്തൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഗ്രൂപ്പുകളിൽ തമ്മിലുള്ള സ്ഥിതിഗതികളിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഈ പഠനത്തിൽ പക്ഷപാതിത്വം വളരെ കുറവാണ്.

 

തെളിവ് സംഗ്രഹം (ചിത്രം 3 കാണുക)

 

◦ മിതമായ ഗുണമേന്മയുള്ള തെളിവുകൾ തീവ്രതയോടെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്നത് നിശിതം ശമിപ്പിക്കൽ ബന്ധിത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമാണ്.

◦ വെറ്റിനറി കറപ്ലേഷൻ / മൊബിലൈസേഷൻ വ്യായാമങ്ങൾ സംയോജിപ്പിക്കൽ കൂടാതെ കൃത്യമായ കൃത്യമായ നെഞ്ച് വേദനയ്ക്ക് ഫലപ്രദമാണ്.

◦ നട്ടെല്ലുള്ള നട്ടെല്ല് കൈകാര്യം ചെയ്യൽ / മൊബിലൈസേഷൻ ഫലപ്രദമാണോ / മയക്കുമരുന്നിലുള്ള പ്രത്യേക കഴുത്ത് വേദനയ്ക്ക് ഫലപ്രദമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക.

◦ സുശീലി കൃത്രിമത്വം നോൺ-നിർദ്ദിഷ്ട കഴുത്ത് വേദനയ്ക്കായി അണിചേരലിനു സമാനമാണ്.

◦ മയക്കുമരുന്ന് തെറാപ്പി നോൺ-സ്പെഷ്യൽ ക്രോണിക്കോൺ കഴുത്ത് വേദനയ്ക്ക് ഫലപ്രദമാണെന്നാണ് മിതമായ നിലവാരത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ.

◦ ഏത് സമയത്തും നെഞ്ചുവേദനയ്ക്കുവേണ്ടി മാത്രം സെർവിക് സ്പിൻ കറപ്ലേഷൻ / മൊബിലൈസേഷൻ ഒരു അനുകൂല ദിശയിൽ അനുകൂലമായ തെളിവുകൾ.

 

ഫലപ്രദമായ മറ്റുതരത്തിലുള്ള ശാരീരികരമായ ചികിത്സാരീതികളോ അല്ലെങ്കിൽ വേഗതയേറിയ വിദ്യാഭ്യാസമോ

 

വ്യായാമം, കുറഞ്ഞ ലെവൽ ലേസർ തെറാപ്പി, അക്യൂപങ്ചർ

 

Coccydynia

 

നിര്വചനം

 

കൊക്കിസിൻറെ പ്രദേശത്ത് വേദനയുടെ ലക്ഷണങ്ങളായി Coccydynia നിർവചിക്കപ്പെടുന്നു.

 

രോഗനിര്ണയനം

 

രോഗിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും, പരീക്ഷയിൽ ഗുരുതരമായ രോഗപാരമ്പര്യത്തിൻറെ സൂചകങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ, രോഗനിർണ്ണയത്തിനുള്ള കോക്സിഡൈനിയയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നു. "ചുവന്ന പതാക" ഉള്ള രോഗികളിൽ മാത്രമാണ് ഇമേജിംഗ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

 

മാനുവൽ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഉറവിട അടിസ്ഥാനം

 

വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനങ്ങൾ (ഏറ്റവും സമീപകാലത്തുള്ളത്)

 

ഒന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല

 

തെളിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്ലിനിക്കൽ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

 

ഒന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല

 

സമീപകാലത്ത് റാൻഡം ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

 

ഒരു മാസത്തിൽ മരുന്നും coccydynia ചികിത്സയിൽ വേദനയ്ക്കും വൈകല്യത്തിനും വേണ്ടി പോസിബോയെക്കാൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായിരുന്നു മെയ്ൻനെ. ഈ പഠനം പക്ഷപാതിത്വത്തിന്റെ മിതമായ അപകടമുണ്ടായിരുന്നു.

 

തെളിവ് സംഗ്രഹം (ചിത്രം 3 കാണുക)

 

◦ coccydynia ചികിത്സയിൽ നട്ടെല്ലുള്ള കൃത്രിമത്വം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അനുകൂല ദിശയിൽ അനുചിതമായ തെളിവുകൾ.

 

ഫലപ്രദമായ മറ്റുതരത്തിലുള്ള ശാരീരികരമായ ചികിത്സാരീതികളോ അല്ലെങ്കിൽ വേഗതയേറിയ വിദ്യാഭ്യാസമോ

 

ഒന്നുമില്ല

 

തോൾ വേദന

 

നിര്വചനം

 

തോളിൽ വേദനയും, സമ്മർദ്ദവും, അല്ലെങ്കിൽ / അല്ലെങ്കിൽ വികാരവും, തോളിയുടെ ശരീരഘടന ഭാഗത്ത് വ്യത്യാസം വരുത്താനും, റോട്ടർ ക്യൂഫ് രോഗം, അങ്കിൾ ക്യാപ്സുളൈറ്റിസ് തുടങ്ങിയവയുൾപ്പെടെയുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ അവസ്ഥകളായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു.

 

രോഗനിര്ണയനം

 

തോളെല്ലിന്റെ വേദന നിർണ്ണയിക്കുന്നത് രോഗിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ശാരീരിക പരിശോധനയിൽ നിന്നും പ്രധാനമായും ഗുരുതരമായ രോഗപാരമ്പര്യത്തിന്റെ സൂചകങ്ങളൊന്നുമല്ല. റേറ്ററ്റർ കഫ് ഡിസോർഡേഴ്സ്, ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ്, ഗ്ലേനോഹാമൽ അസ്ഥിരത, തോളിൽ വേദനയുടെ മറ്റു രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഇമേജിങ്ങ് പഠനങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 

മാനുവൽ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഉറവിട അടിസ്ഥാനം

 

വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനങ്ങൾ (ഏറ്റവും സമീപകാലത്തുള്ളത്)

 

തോളിൽ വേദനയ്ക്കുള്ള മാനുവൽ തെറാപ്പിയുടെ പ്രയോജനം രണ്ട് വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി. തോളിൽ വേദന ചികിത്സിക്കുന്നതിനുള്ള മാനുവൽ തെറാപ്പിയുടെ ഫലപ്രാപ്തി വിലയിരുത്തുന്ന ആറ് ആർ‌സിടികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി. അഞ്ച് പരീക്ഷണങ്ങൾ സമാഹരണത്തെ വിലയിരുത്തിയപ്പോൾ ഒരു വിചാരണ തോളിൽ വേദനയ്ക്ക് കൃത്രിമത്വവും സമാഹരണവും ഉപയോഗിച്ചു. റോട്ടേറ്റർ കഫ് രോഗത്തിനുള്ള വ്യായാമത്തിന് മൊബിലൈസേഷൻ ഗുണം ചെയ്തു എന്നതിന് ദുർബലമായ തെളിവുകളുണ്ടെന്ന് അവലോകനത്തിൽ നിഗമനം.

 

തെളിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്ലിനിക്കൽ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

 

തോളിലെ വേദനയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്ത പുനരധിവാസ മിററുകളെ സംബന്ധിച്ച ഫിലാഡൽഫിയ പാനലിന്റെ തെളിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മാർഗനിർദേശങ്ങൾ, തോളിലെ വേദനയ്ക്ക് ചികിത്സിക്കുന്നതിനുള്ള മരുന്നുകളോട് ആവശ്യത്തിന് മതിയായ തെളിവുകൾ ഇല്ല.

 

സമീപകാലത്ത് റാൻഡം ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

 

മൂന്ന് മുതൽ 12 മാസം വരെ സജീവമായ ചലന ശ്രേണി (റോം), നിഷ്ക്രിയ റോം, പശ കാപ്സുലൈറ്റിസിനുള്ള തോളിൽ വൈകല്യം എന്നിവയ്ക്കുള്ള കുറഞ്ഞ ഗ്രേഡ് മൊബിലൈസേഷൻ ടെക്നിക്കുകളേക്കാൾ ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് മൊബിലൈസേഷൻ ടെക്നിക്കുകൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാണെന്ന് വെർമുലെൻ മറ്റുള്ളവർ കണ്ടെത്തി. വേദനയ്‌ക്കോ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ പൊതുവായ ആരോഗ്യത്തിന് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല. എല്ലാ ഫല നടപടികളിലും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളും പുരോഗതി കാണിച്ചു. ഈ പഠനത്തിന് പക്ഷപാത സാധ്യത കുറവാണ്.

 

തോളിൽ വേദനയുള്ള രോഗികളിൽ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ വേദന, പ്രവർത്തനം, റോം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചികിത്സയേക്കാൾ മസാജ് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാണെന്ന് വാൻ ഡെൻ ഡോൾഡറും റോബർട്ട്സും കണ്ടെത്തി. ഈ പഠനത്തിന് പക്ഷപാതിത്വത്തിന്റെ മിതമായ അപകടസാധ്യതയുണ്ട്.

 

ചികിത്സാ കാലയളവിൽ (6 ആഴ്ച) ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ബെർഗ്മാൻ മറ്റുള്ളവർ കണ്ടെത്തിയില്ല. സാധാരണ പരിചരണത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ രോഗികൾ 12, 52 ആഴ്ചകളിൽ സാധാരണ പരിചരണത്തിലും കൃത്രിമ / മൊബിലൈസേഷൻ ഗ്രൂപ്പിലും “സുഖം പ്രാപിച്ചു” എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഈ പഠനത്തിന് പക്ഷപാത സാധ്യത കുറവാണ്.

 

പശ കാപ്സുലൈറ്റിസിന്റെ പരിചരണത്തിനായി മുൻ‌ഭാഗവും പിൻ‌വശം സമാഹരണവും തമ്മിലുള്ള വേദനയിലോ വൈകല്യത്തിലോ ജോൺസൻ മറ്റുള്ളവർ കണ്ടെത്തിയില്ല. ഈ പഠനത്തിന് പക്ഷപാത സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

 

ആഴത്തിലുള്ള ഘർഷണം മസാജും മൊബിലൈസേഷൻ വ്യായാമങ്ങളും ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പിയിൽ മികച്ചതാണെന്ന് ഗുലർ-ഉയ്‌സാൽ മറ്റുള്ളവർ നിഗമനം ചെയ്തു. പഠനത്തിന് പക്ഷപാത സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

 

തെളിവ് സംഗ്രഹം (ചിത്രം കാണുക മയക്കുമരുന്ന്4)

 

◦ മിതമായ ഗുണമേന്മയുള്ള തെളിവുകൾ വൈകല്യത്തെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് താഴ്ന്ന നിലവാരമുള്ള സമാഹാരത്തേക്കാൾ ഉയർന്നതാണ്, എന്നാൽ വേദനയ്ക്കു പകരം അങ്കിൾ ക്യാപ്സ്യൂലൈറ്റുകളിൽ.

◦ അഡ്രിഷ്യൻ ക്യാപ്സ്യൂലിറ്റിസിന്റെ മുൻഗാമികളുടെയും പിൻഗാമികളുടെയും ഒത്തുചേരാനുള്ള ഒരു അവ്യക്തമായ മാർഗ്ഗത്തിൽ അനുചിതമായ തെളിവുകൾ.

◦ മിതമായ തെളിവുകൾ തോളിൽ അരക്കെട്ട് വേദനയ്ക്കും നിർവികാരത്തിനും വേണ്ടി വൈദ്യപരിപാലനം നടത്തുന്നതിന് കൂട്ടായ / മൊബിലൈസേഷൻ നൽകുന്നു.

◦ തോളിൽ വേദനയുടെ ചികിത്സയിൽ ഉഴിച്ചിൽ ഉഴിച്ചതിനുള്ള അനുകൂല ദിശയിലുള്ള അനുചിതമായ തെളിവുകൾ.

◦ റൗട്ടർ കഫ് വേദന ചികിത്സയിൽ സംഘാടനത്തിനിടയാക്കുന്നതിനുള്ള അനുകൂല ദിശയിൽ അനുചിതമായ തെളിവുകൾ.

 

ഫലപ്രദമായ മറ്റുതരത്തിലുള്ള ശാരീരികരമായ ചികിത്സാരീതികളോ അല്ലെങ്കിൽ വേഗതയേറിയ വിദ്യാഭ്യാസമോ

 

വ്യായാമം ചികിത്സ

 

ലാറ്ററൽ എപിക്കൊണ്ട്ലിറ്റിസ്

 

നിര്വചനം

 

ലാറ്ററൽ എപിക്കൊണ്ട്ലിറ്റിസ് ഈ ഭാഗത്തെ ഇണചേരൽ പ്രദേശത്ത് വേദനയായി നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൈത്തണ്ടയിലെ എക്സ്റ്റൻസർ പേശികളുടെ സജീവവും പ്രതിരോധപരവുമായ ചലനങ്ങൾ വഴി കൂടുതൽ വഷളാക്കുന്നു.

 

രോഗനിര്ണയനം

 

രോഗിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷയിൽ നിന്നുമുള്ളതാണ് ഡയഗ്നോസിസ്.

 

മാനുവൽ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഉറവിട അടിസ്ഥാനം

 

വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനങ്ങൾ (ഏറ്റവും സമീപകാലത്തുള്ളത്)

 

ലാറ്ററൽ എപികോണ്ടിലൈറ്റിസിനുള്ള മാനുവൽ തെറാപ്പിയുടെ പ്രയോജനം വിലയിരുത്തുന്ന മൂന്ന് വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. കൈമുട്ട്, കൈത്തണ്ട കൈകാര്യം ചെയ്യൽ, സെർവിക്കൽ നട്ടെല്ല്, കൈമുട്ട് സമാഹരണം, ക്രോസ്-ഫ്രിക്ഷൻ മസാജ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ മാനുവൽ ചികിത്സകളുടെ ഫലം പരിശോധിക്കുന്ന ചിട്ടയായ അവലോകനങ്ങളിൽ എട്ട് ആർ‌സിടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി. ലാറ്ററൽ എപികോണ്ടിലൈറ്റിസിനായി മാനുവൽ ടെക്നിക്കുകളുടെ (മസാജ് / മൊബിലൈസേഷൻ) ഗുണപരമായ പ്രാരംഭ ഫലങ്ങൾക്ക് ചില തെളിവുകളുണ്ടെന്ന് ബിസെറ്റ് മറ്റുള്ളവർ നിഗമനം ചെയ്തു, പക്ഷേ ദീർഘകാല തെളിവുകളില്ല. ലാറ്ററൽ എപികോണ്ടിലൈറ്റിസിനായുള്ള മൊബിലൈസേഷൻ ടെക്നിക്കുകളുടെ ഫലപ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ച് നിഗമനങ്ങളിൽ എത്താൻ മതിയായ തെളിവുകളില്ലെന്ന് സ്മിത്ത് മറ്റുള്ളവർ നിഗമനം ചെയ്തു.

 

തെളിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്ലിനിക്കൽ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

 

ഒന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല

 

സമീപകാലത്ത് റാൻഡം ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

 

വോർ ഹാർ, മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത്, കോർട്ടികോസ്റ്ററോയ്ഡ് കുത്തിവയ്പ്പ് സിറിയാസ് ഫിസിയോതെറാപ്പിക്ക് ആറ് ആഴ്ചയിലെ വേദനയേയും സൗജന്യത്തേയും കുറിക്കുന്നതാണ്. ഒരു വർഷത്തിനകം ഗ്രൂപ്പുകളോട് യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഈ പഠനം പക്ഷപാതിത്വത്തിന്റെ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു.

 

കൈമുട്ട് സമാഹരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മികച്ചതാണ് കോർട്ടികോസ്റ്റീറോയിഡ് കുത്തിവയ്പ്പുകൾ എന്ന് ബിസെറ്റ് മറ്റുള്ളവർ കണ്ടെത്തി, ഇത് ആറ് ആഴ്ചയിൽ വേദനരഹിതമായ പിടി ശക്തി, വേദന തീവ്രത, പ്രവർത്തനം, ആഗോള മെച്ചപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയ്ക്കുള്ള സമീപനങ്ങൾ കാണാനും കാണാനും മികച്ചതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, വ്യായാമത്തോടുകൂടിയ കൈമുട്ട് സമാഹരണവും കാത്തിരിപ്പ് കാണൽ സമീപനവും കോർട്ടികോസ്റ്റീറോയിഡ് കുത്തിവയ്പ്പുകളേക്കാൾ ആറുമാസവും മുമ്പ് റിപ്പോർട്ടുചെയ്ത എല്ലാ ഫലങ്ങൾക്കും ഒരു വർഷവും മികച്ചതാണ്. ഈ പഠനത്തിന് പക്ഷപാത സാധ്യത കുറവാണ്.

 

വേദന തീവ്രതയ്ക്കും പ്രവർത്തനത്തിനുമുള്ള പ്ലാസിബോ മാനുവൽ തെറാപ്പിയേക്കാൾ മികച്ചതാണ് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് എനർജി മാനുവൽ തെറാപ്പി (ടെണ്ടർ പോയിന്റ് മസാജ്) എന്ന് നൂർബക്ഷും ഫിയറോണും കണ്ടെത്തി. സാമ്പിൾ വലുപ്പം കാരണം പക്ഷപാതിത്വത്തിന്റെ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യത ഈ പഠനത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു (അല്ലാത്തപക്ഷം പക്ഷപാതിത്വത്തിന്റെ സാധ്യത കുറവാണ്).

 

തെളിവ് സംഗ്രഹം (ചിത്രം 4 കാണുക)

 

പാർശ്വപരമായ ഏകോപിഡിലൈറ്റിസ് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹ്രസ്വകാലത്തിലും മുൻനിരയിലുമുള്ള കോർട്ടികോസ്റ്ററോയ്ഡ് കുത്തിവയ്പ്പുകൾക്ക് താഴ്ന്ന നിലവാരമുള്ള തെളിവുകൾ മോഡറേറ്റ് ഗുണനിലവാരമുള്ള തെളിവുകൾ മാത്രമാണ്.

◦ ലാറ്ററൽ എപിക്കൊണ്ടിലൈറ്റിനുള്ള മുട്ടുമുറുക്കിയുടെ മാനുവൽ ആന്ദിത ടെൻഡർ പോയിന്റ് തെറാപ്പി ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ചുള്ള അനുകൂല ദിശയിലുള്ള അനുചിതമായ തെളിവുകൾ.

 

ഫലപ്രദമായ മറ്റുതരത്തിലുള്ള ശാരീരികരമായ ചികിത്സാരീതികളോ അല്ലെങ്കിൽ വേഗതയേറിയ വിദ്യാഭ്യാസമോ

 

ലേസർ തെറാപ്പി, അക്യൂപങ്ചർ

 

കാർപൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം

 

നിര്വചനം

 

കാർപൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം എന്നു പറയുന്നത് മദിരാശിയിലെ കാർപൽ ടണലിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതിനാൽ ഇടത്തരം നാഡയുടെ കംപ്രഷൻ എന്നാണ്.

 

രോഗനിര്ണയനം

 

രോഗിയുടെ ചരിത്രം, ഫിസിക്കൽ പരീക്ഷ, സ്ഥിരീകരിക്കൽ ഇലക്ട്രോഡെഗാനോസ്റ്റോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് കാർപൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു.

 

മാനുവൽ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഉറവിട അടിസ്ഥാനം

 

വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനങ്ങൾ (ഏറ്റവും സമീപകാലത്തുള്ളത്)

 

എൺപതാം മുതൽ, നാല് ക്രമീകൃത അവലോകനങ്ങൾക്ക് കാർപൽ ടണൽ ലിംഗനിർണയത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള മാനുവൽ തെറാപ്പി വിലയിരുത്തി. മാനുവൽ തെറാപ്പിയുടെ ഫലപ്രാപ്തി വിലയിരുത്തിയ രണ്ടു ആർ.സി.റ്റുകൾ. തകരാറുകളിലൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ, സ്പിന്നൽ, അപ്പർ ഫൈറ്റ് കാർട്ടൂൺ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചു പരിശോധിച്ചപ്പോൾ, മറ്റൊരു പരീക്ഷണം കാർപാൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം ഉപയോഗിച്ച് കൈകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. അവലോകനങ്ങളിൽ കൃത്രിമം / മൊബിലൈസേഷൻ സംബന്ധിച്ച അനിശ്ചിതമായ അല്ലെങ്കിൽ പരിമിതമായ തെളിവുകൾ നൽകി.

 

തെളിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്ലിനിക്കൽ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

 

കാർപൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം ചികിത്സയെക്കുറിച്ചുള്ള അമേരിക്കൻ അക്കാദമി ഓഫ് ഓർത്തോപെഡിക് സർജൻസ് ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം മതിയായ തെളിവുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ കൃത്രിമത്വം അല്ലെങ്കിൽ മസാജ് തെറാപ്പി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോ പ്രതികൂലമായോ ശുപാർശകൾ നൽകിയിട്ടില്ല.

 

സമീപകാലത്ത് റാൻഡം ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

 

ഒന്നുമില്ല

 

തെളിവ് സംഗ്രഹം (ചിത്രം 4 കാണുക)

 

◦ കാർപൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം ചികിത്സയിൽ കൃത്രിമം / സാമീപ്യതയ്ക്കായി അനുകൂലമായ അനുകൂല സമീപനം.

 

ഫലപ്രദമായ മറ്റുതരത്തിലുള്ള ശാരീരികരമായ ചികിത്സാരീതികളോ അല്ലെങ്കിൽ വേഗതയേറിയ വിദ്യാഭ്യാസമോ

 

സ്പിന്നിംഗ്

 

ഹിപ് വേദന

 

നിര്വചനം

 

ഹിപ് വേദന ഹീവിന്റെ ശരീരത്തിലെ നാഡീവ്യൂഹത്തിലെ വേദന, സമ്മർദ്ദം, അല്ലെങ്കിൽ ദൃഢത എന്നിവയാണ് നിർവ്വചിക്കുന്നത്. ഹിപ് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി അവസ്ഥകളിൽ ഇത് ദ്വിതീയമായിരിക്കും.

 

രോഗനിര്ണയനം

 

ഹിപ് വേദനയുടെ ഗവേഷണം രോഗിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ശാരീരിക പരിശോധനയിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത ന്യൂറോളജിക്കൽ പരീക്ഷയിൽ നിന്നും ഗുരുതരമായ രോഗപാരമ്പര്യത്തിന്റെ സൂചകങ്ങളില്ലാത്തതാണ്. മോഡേൺ അല്ലെങ്കിൽ കടുത്ത ആസ്ஸிഓ ആർത്രൈറ്റിസ് രോഗനിർണ്ണയത്തിനായി ഇമേജിംഗ് പഠനങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

 

മാനുവൽ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഉറവിട അടിസ്ഥാനം

 

വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനങ്ങൾ (ഏറ്റവും സമീപകാലത്തുള്ളത്)

 

ഹിപ് വേദനയ്ക്കായി മാനുവൽ തെറാപ്പി മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഹിപ് മനുഷ്യന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി ഹിപ്പ് കൈമാറ്റത്തെ ഫലപ്രദമായി വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു ആർടിസി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പുനരവലോകനം പൂർത്തിയായത് മൾട്ടിമോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോപ്പ് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് രോഗത്തിനുള്ള വ്യായാമ ചികിത്സാ രീതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൃത്രിമ തെറാപ്പിക്ക് പരിമിതമായ തെളിവുകളാണ്.

 

തെളിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്ലിനിക്കൽ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

 

ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് ഉള്ള മുതിർന്നവരുടെ പരിചരണത്തിനും മാനേജ്മെന്റിനുമുള്ള നൈസ് ദേശീയ ക്ലിനിക്കൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് കൃത്രിമത്വവും നീട്ടലും പ്രധാന ചികിത്സയുടെ ഒരു അനുബന്ധമായി കണക്കാക്കണം, പ്രത്യേകിച്ച് ഹിപ് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസിന്. ഒരു ആർ‌സിടിയുടെ ഫലങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ ശുപാർശ.

 

അമേരിക്കൻ ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി അസോസിയേഷന്റെ ഹിപ് വേദനയെയും മൊബിലിറ്റി കമ്മിയെയും കുറിച്ചുള്ള ഓർത്തോപെഡിക് വിഭാഗം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹ്രസ്വകാല വേദന പരിഹാരത്തിനായി മാനുവൽ തെറാപ്പി നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പരിഗണിക്കണമെന്നും മിതമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മിതമായ ഹിപ് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് രോഗികളിൽ ഹിപ് മൊബിലിറ്റിയും പ്രവർത്തനവും മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നും.

 

സമീപകാലത്ത് റാൻഡം ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

 

ഹീപ്പ് ആർത്രോപ്സ്റ്റിക്ക് ശേഷം, ഷാം OMT നെ അപേക്ഷിച്ച് ലെസിഡിയോഡന്റും മറ്റ് ആസ്ത്മ രോഗനിർണയ രീതികളും (OMT) പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനം കുറഞ്ഞു. ഈ രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയില്ല. ഈ പഠനം പക്ഷപാതിത്വത്തിന്റെ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു.

 

തെളിവ് സംഗ്രഹം (ചിത്രം 4 കാണുക)

 

ഹിപ്പ് കൈപ്പത്തിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഹിപ് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് മിതമായ നിലവാരത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ.

◦ മൊത്തം ഹിപ് ആർത്രോപ്സ്റ്റിക്ക് ശേഷം പുനരധിവാസത്തിനുള്ള ഓസ്റ്റിയോപാതിക് മാനിപുലേറ്റീവ് തെറാപ്പി സംബന്ധിച്ച അനുകൂലമല്ലാത്ത ദിശയിൽ അനുചിതമായ തെളിവുകൾ.

 

ഫലപ്രദമായ മറ്റുതരത്തിലുള്ള ശാരീരികരമായ ചികിത്സാരീതികളോ അല്ലെങ്കിൽ വേഗതയേറിയ വിദ്യാഭ്യാസമോ

 

വ്യായാമം ചികിത്സ, ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കൽ, അനുയോജ്യമായ പാദരക്ഷകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ

 

മുട്ടുകുത്തിയ വേദന

 

നിര്വചനം

 

മുട്ട് വേദന മുമ്മലിൻറെ ശരീരത്തിലെ നാഡീവ്യൂഹം, വേദന, സമ്മർദ്ദം തുടങ്ങിയവയെ നിർവചിക്കപ്പെടുകയും മുസി ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ പേറ്റെലോഫ്മെറൽ ടെൻഷൻ സിൻഡ്രോം പോലുള്ള മരുന്നുകൾക്ക് ദ്വിതീയനാകുകയും ചെയ്യും.

 

രോഗനിര്ണയനം

 

മുട്ടുവേദനയുടെ രോഗനിർണ്ണയം രോഗിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ശാരീരിക പരിശോധനയിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത നൊരെജിക്കൽ പരീക്ഷയിൽ നിന്നും ഗുരുതരമായ രോഗപാരമ്പര്യത്തിന്റെ സൂചകങ്ങളില്ലാത്തതാണ്. മോഡേൺ അല്ലെങ്കിൽ കടുത്ത ആസ്ஸிഓ ആർത്രൈറ്റിസ് രോഗനിർണ്ണയത്തിനായി ഇമേജിംഗ് പഠനങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

 

മാനുവൽ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഉറവിട അടിസ്ഥാനം

 

വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനങ്ങൾ (ഏറ്റവും സമീപകാലത്തുള്ളത്)

 

2009 സെപ്റ്റംബർ വരെ, കാൽമുട്ട് വേദനയ്ക്കുള്ള മാനുവൽ തെറാപ്പിയുടെ പ്രയോജനം വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനം കണ്ടെത്തി. കാൽമുട്ട് വേദനയ്ക്കുള്ള മാനുവൽ തെറാപ്പിയുടെ ഫലപ്രാപ്തി വിലയിരുത്തുന്ന പത്ത് ആർ‌സിടിയുടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. അവലോകനം ചെയ്ത വ്യവസ്ഥകളിൽ ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് കാൽമുട്ട് വേദന, പാറ്റെലോഫെമോറൽ പെയിൻ സിൻഡ്രോം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നട്ടെല്ല് സമാഹരിക്കൽ, നട്ടെല്ല് കൈകാര്യം ചെയ്യൽ, കാൽമുട്ട് സമാഹരണം, കാൽമുട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ മാനുവൽ തെറാപ്പി ടെക്നിക്കുകൾ അവലോകനത്തിനുള്ളിൽ പരിശോധിച്ചു. കാൽമുട്ടിന്റെ കൃത്രിമ തെറാപ്പിക്ക് / അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ ചലനാത്മക ശൃംഖലയ്ക്ക് (സാക്രോ-ഇലിയാക്ക് മുതൽ കാൽ വരെ) ന്യായമായ തെളിവുകളുണ്ടെന്ന് അവലോകനം നിഗമനം ചെയ്യുന്നു, കാൽമുട്ട് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ്, പാറ്റെലോഫെമോറൽ പെയിൻ സിൻഡ്രോം എന്നിവയ്ക്കുള്ള മൾട്ടിമോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യായാമ ചികിത്സ.

 

തെളിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്ലിനിക്കൽ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

 

ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് ബാധിച്ച മുതിർന്നവരുടെ പരിചരണത്തിനും പരിപാലനത്തിനുമുള്ള നൈസ് ദേശീയ ക്ലിനിക്കൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്രിമത്വവും നീട്ടലും പ്രധാന ചികിത്സയുടെ അനുബന്ധമായി കണക്കാക്കണമെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

 

സമീപകാലത്ത് റാൻഡം ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

 

ബലപ്രയോഗമില്ലാത്ത മാനുവൽ കോൺടാക്റ്റുമായി (നിയന്ത്രണം) താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പൊള്ളാർഡ് മറ്റുള്ളവർ ഒരു മാനുവൽ തെറാപ്പി പ്രോട്ടോക്കോൾ വിലയിരുത്തി. കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഹ്രസ്വകാല മാനുവൽ തെറാപ്പി വേദന ഗണ്യമായി കുറച്ചതായി അവർ നിഗമനം ചെയ്തു. ഈ പഠനത്തിന് പക്ഷപാത സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

 

ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാൽമുട്ട് വേദന, കാഠിന്യം, പ്രവർത്തനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള കാത്തിരിപ്പ് പട്ടിക നിയന്ത്രണത്തേക്കാൾ ഫലപ്രദമാണ് പെർമാൻ മറ്റുള്ളവരും മസാജ് തെറാപ്പി കണ്ടെത്തിയത്. ഈ പഠനത്തിന് പക്ഷപാത സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

 

കാൽമുട്ട് ആർത്രോപ്ലാസ്റ്റിക്ക് ശേഷം ഓസ്റ്റിയോപതിക് കൃത്രിമ ചികിത്സയെ ലൈസിയാർഡോൺ മറ്റുള്ളവർ വിലയിരുത്തി. ഈ പഠനത്തിൽ ഷാം ഒ‌എം‌ടിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒ‌എം‌ടിയുമായി പുനരധിവാസ കാര്യക്ഷമത കുറഞ്ഞുവെന്ന് കണ്ടെത്തി; അല്ലാത്തപക്ഷം, രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളും തമ്മിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല. ഈ പഠനത്തിന് പക്ഷപാത സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

 

തെളിവ് സംഗ്രഹം (ചിത്രം കാണുക മയക്കുമരുന്ന്4)

 

മില്ലീ ആസ്മ ആർട്ടിആർറോറ്റിസ് ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമായി മൾട്ടിമോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യായാമ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മുല്ലവിന്റെ മാനുവൽ തെറാപ്പി, കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായ ചികിൽസ ശൃംഖല (എസ്.ഐ.

മില്ലീ കോണ്ടറ്റിക് ചെയിൻ (ഫുൾ ഗൈനക്കോൾ ചൈൽഡ്), മൾട്ടിമോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യായാമം ചികിത്സ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാനുവൽ തെറാപ്പി, പാറ്റലോഫോമറൽ ടെൻഷൻ സിൻഡ്രോം എന്നിവയ്ക്കായി ഫലപ്രദമാണ്.

◦ മസ്സാജ് തെറാപ്പി മുട്ടു ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് ലക്ഷണങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അനുകൂല ദിശയിൽ സമ്മതിക്കാത്ത തെളിവുകൾ.

◦ പുനരധിവാസത്തിനായുള്ള എല്ലിൻറെ മസ്തിഷ്ക ചികിത്സയുടെ ഫലപ്രാപ്തിക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത വഴിയിൽ അനുകൂലമായ തെളിവുകൾ.

 

ഫലപ്രദമായ മറ്റുതരത്തിലുള്ള ശാരീരികരമായ ചികിത്സാരീതികളോ അല്ലെങ്കിൽ വേഗതയേറിയ വിദ്യാഭ്യാസമോ

 

വ്യായാമം ചികിത്സ, ഭാരം കുറയ്ക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം, അനുയോജ്യമായ പാദരക്ഷ, പൾസിഡ് വൈദ്യുതകാന്തിക ഫീൽഡ് തെറാപ്പി, അക്യൂപങ്ചർ, ടൻസ്

 

കണങ്കാൽ, കാൽ നില

 

നിര്വചനം

 

കണങ്കാലിലെ ഉളുക്ക്, കാൽക്കുഴിയുടെ നടുവ്, മരോൺ പരിധി / റൈഗാഡസ്, ഹോലക്സ് അപൂർണ വാൽഗസ് തുടങ്ങി അനേകം വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

 

രോഗനിര്ണയനം

 

രോഗിയുടെ ചരിത്രം, ശാരീരിക പരിശോധന എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് കണങ്കാൽ / കാൽ നില രോഗനിർണയം. മോട്ടണുകളുടെ ന്യൂറോമയോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗസാദ്ധ്യതയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇമേജിങ്ങ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

 

മാനുവൽ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഉറവിട അടിസ്ഥാനം

 

വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനങ്ങൾ (ഏറ്റവും സമീപകാലത്തുള്ളത്)

 

സെപ്റ്റംബർ 29 വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം, കണങ്കാൽ, കാൽവിവരം എന്നിവയ്ക്ക് മാനുവൽ തെറാപ്പി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന രണ്ട് വ്യാവസായിക അവലോകനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാൽമുട്ടുകൾ ഉളുക്ക്, കാൽക്കുഴൽ, ഫോർസർ ഫാസിയൈറ്റിസ്, മോറന്റെ ന്യൂറോമ, ഹാർലെക്സ് ലിമിറ്റസ്, ഹ്യൂലക്സ് എക്ദുറോ വാൽഗസ് തുടങ്ങിയവയാണ് ചായ്വുള്ള കാൽ ചാണകങ്ങൾ. വിവിധ കണങ്കുകളിലും കാൽവിന്റേയും ചികിത്സയ്ക്കായി മാനുവൽ തെറാപ്പി ഫലപ്രാപ്തി വിലയിരുത്തിയ പതിമൂന്നു ആർ.ടി.ടി.കൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പതിമൂന്നിലധികം പരിശോധനകളിൽ ആറു പേർ ചവിട്ടൽ / കാൽപരിശോധനയുടെ ഉപയോഗം പരിശോധിച്ചു, ആറ് / ചതുരശ്രശേഖരണം ഉപയോഗിച്ചു പരിശോധിച്ചു, ഒരു വിചാരണ കൌൺസലേഷൻ, മൊബിലൈസേഷൻ എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ഉപയോഗം പരിശോധിച്ചു.

 

ബ്രെന്റിംഹാം നടത്തിയ അവലോകനവും ചക്രവാളത്തിൽ നിന്നും ചവിട്ടിമെതിക്കലിൻറെയും ചികിത്സയിലൂടെയും മൾട്ടിമോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ആക്വൽ വീഴ്ചയുടെ ഉളുക്ക് ഉളുക്കിനുള്ള വ്യായാമം ചികിത്സയ്ക്ക് ന്യായമായ തെളിവാണ്. മൾട്ടിമോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യായാമം ഫെസിസിറ്റി, അൾട്രാ ജ്യുവൽ, ഹോളോക്സ് ലിമിറ്റസ് എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം മരുന്നും അല്ലെങ്കിൽ വ്യായാമം തെറാപ്പിയിലും ഹണിക്സ് ആക്റ്റർഡോക് വാൽഗസ് മാനുവൽ തെറാപ്പി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മതിയായ തെളിവുകളില്ല.

 

വാൻ ഡെർ വെയ്സ് et ന്റെ കൂടെ നടത്തിയ അവലോകനം, കണങ്കാലുള്ള ഉളുക്ക് സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം ഡോർസോപ്ലെക്സൺ പരിധിയുടെ പ്രാരംഭത്തിൽ മാനുവൽ മൊബിലൈസേഷൻ പ്രാഥമിക ഫലമായിരിക്കും.

 

തെളിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്ലിനിക്കൽ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

 

ആർ.ടി.ടി.യുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരും ശുപാർശകൾ നടത്തിയിട്ടില്ല

 

സമീപകാലത്ത് റാൻഡം ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

 

വൈനിനെപ്പോലെ ഒരു ഓസ്റ്റിയോപാറ്റിക് മായ്യൂബുലേറ്റീവ് തെറാപ്പി ഗ്രൂപ്പിനുള്ള കണ്ടുപിടിത്തം പ്ലസ്ബോ നിയന്ത്രണം, രോഗനിർണയത്തിനുടമയായ ഫാഷിയൈറ്റിസ് ലക്ഷണങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടു. ഈ പഠനം പക്ഷപാതിത്വത്തിന്റെ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു.

 

വയലറ്റ് തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് രോഗികൾക്ക് വ്യായാമം ചെയ്യാൻ ഇലക്ട്രോ തെറാപ്പിക്ക് വ്യായാമങ്ങളോടു കൂടിയ താരതമ്യ പ്ളാൻറാണ് Cleland ഉം. അവർ മാനുവൽ തെറാപ്പിയിലും വ്യായാമത്തിലും മികവ് പുലർത്തി. ഈ പഠനത്തിൽ പക്ഷപാതിത്വം വളരെ കുറവാണ്.

 

ഉളുക്ക് സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം മാനുവൽ തെറാപ്പി (മൊബിലൈസേഷൻ) ആധാരമായ ഫിസിയോതെറാപ്പി പ്രോഗ്രാമിന് പുറമെ ഫിസിഷ്യൻ ഫിസിയോതെറാപ്പി പ്രോഗ്രാം മാത്രമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഈ പഠനത്തിൽ പക്ഷപാതിത്വം വളരെ കുറവാണ്.

 

തെളിവ് സംഗ്രഹം (ചിത്രം 4 കാണുക)

 

◦ മൗലിക നിലവാരത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ ചക്രവാളത്തിനടുത്ത് പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നില്ല.

◦ കാൽപരിശോധനയും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ ഹൃദയചികിത്സയുമായി മാനുവൽ തെറാപ്പി (എസ്.യു മുതൽ കാൽ വരെ), വ്യായാമം തെറാപ്പി ഉപയോഗിച്ച് സംയോജിപ്പിച്ച്, ഫലവർഗ്ഗ ഫാഷിയൈറ്റിസ് ഫലപ്രദമാണ്.

◦ മൾട്ടിമോഡൽ ഉപയോഗിച്ച് കൈകൊണ്ടുള്ള ഉളുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കാൽമുട്ടുകൾ ഉളുക്കിനുള്ള വ്യായാമം ചികിത്സയ്ക്ക് അനുകൂലമായ മാർഗ്ഗത്തിൽ അനുകൂലമായ സമീപനം.

◦ മോർട്ടന്റെ ന്യൂറോമ, മാനുവൽ പരിധിക്കപ്പുറം, ഹാലക്സ് അപൂർണ വാൽഗസ് എന്നിവയ്ക്കായി മാനുവൽ തെറാപ്പി ഫലപ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ച് അനുകൂലമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം.

 

ഫലപ്രദമായ മറ്റുതരത്തിലുള്ള ശാരീരികരമായ ചികിത്സാരീതികളോ അല്ലെങ്കിൽ വേഗതയേറിയ വിദ്യാഭ്യാസമോ

 

നിലക്കടല ഫാസിയൈറ്റിസിനുള്ള നീട്ടൽ, കാൽക്കുതിരകൾ, കണങ്കാൽ ഉളുക്കിനായി ചവിട്ടുപണി

 

ടെംപോറോൺഡിബുലർ ഡിസോർഡേഴ്സ്

 

നിര്വചനം

 

ടൈംപോറോൺഡിബുലാർ ഡിസോർഡേഴ്സ്, മയോട്ടിറ്ററി പേശികൾ, ടെംപോറോമണ്ഡിബുലാർ സംയുക്തം, ബന്ധപ്പെട്ട ഘടനകളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം പതക്കുകളാണ്.

 

രോഗനിര്ണയനം

 

രോഗിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ശാരീരിക പരിശോധനയിൽ നിന്നും ടെക്സ്പോറോൺഡിബുലാർ ഡിസോർഡേഴ്സ് രോഗനിർണയം ആരംഭിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ രോഗപാരമ്പര്യത്തിന്റെ സൂചകങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ.

 

മാനുവൽ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഉറവിട അടിസ്ഥാനം

 

വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനങ്ങൾ (ഏറ്റവും സമീപകാലത്തുള്ളത്)

 

2009 സെപ്റ്റംബർ വരെ, ടെമ്പോറോമാണ്ടിബുലാർ അപര്യാപ്തതയ്ക്കുള്ള മാനുവൽ തെറാപ്പിയുടെ പ്രയോജനം വിലയിരുത്തുന്ന രണ്ട് വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. മാനുവൽ തെറാപ്പിയുടെ ഫലപ്രാപ്തി വിലയിരുത്തുന്ന മൂന്ന് ആർ‌സിടികൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചിട്ടയായ അവലോകനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. രണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങൾ സമാഹരണത്തിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയും ഒരു ട്രയൽ വിലയിരുത്തിയ മസാജും പരിശോധിച്ചു. ടെമ്പോറോമാണ്ടിബുലാർ അപര്യാപ്തത ചികിത്സയിൽ മാനുവൽ തെറാപ്പി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പരിമിതമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അവലോകനങ്ങൾ നിഗമനം ചെയ്യുന്നു.

 

തെളിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്ലിനിക്കൽ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

 

ഒന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല

 

സമീപകാലത്ത് റാൻഡം ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

 

ഒരു ചികിത്സാ നിയന്ത്രണ ഗ്രൂപ്പുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മാൻഡിബുലാർ ചലനാത്മകതയിൽ ഓസ്റ്റിയോപതിക് കൃത്രിമ ചികിത്സയുടെ ഫലങ്ങൾ മൊണാക്കോ മറ്റുള്ളവർ പരിശോധിച്ചു; എന്നിരുന്നാലും, ഗ്രൂപ്പ് വിശകലനം നടത്തുന്നില്ല. ഈ പഠനത്തിന് പക്ഷപാത സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

 

സജീവമായ വായ തുറക്കുന്നതിനുള്ള മൂന്ന് മാസത്തെ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം സ്പ്ലിന്റ് തെറാപ്പിക്ക് പുറമേ മൊബിലൈസേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി സ്പ്ലിന്റ് തെറാപ്പിയെക്കാൾ മികച്ചതാണെന്ന് ഇസ്മായിൽ മറ്റുള്ളവർ കണ്ടെത്തി. വേദനയ്‌ക്കായി ഗ്രൂപ്പുകൾക്കിടയിൽ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല. ഈ പഠനത്തിന് പക്ഷപാതിത്വത്തിന്റെ മിതമായ അപകടസാധ്യതയുണ്ട്.

 

തെളിവ് സംഗ്രഹം (ചിത്രം കാണുക മയക്കുമരുന്ന്5)

 

◦ ടെമ്പ്രോമണ്ടബിബുലൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉത്തേജനം, മസാജുചെയ്യൽ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് അനുകൂലമായ ഒരു മാർഗത്തിൽ അനുചിതമായ തെളിവുകൾ.

 

ഫലപ്രദമായ മറ്റുതരത്തിലുള്ള ശാരീരികരമായ ചികിത്സാരീതികളോ അല്ലെങ്കിൽ വേഗതയേറിയ വിദ്യാഭ്യാസമോ

 

ഒന്നുമില്ല

 

Fibromyalgia

 

നിര്വചനം

 

ഫൈബ്രോമൽഗിയ സിൻഡ്രോം (എഫ്.എം.എസ്) ഒരു സാധാരണ വാതരോഗാവസ്ഥയാണ്, ദീർഘകാല വ്യാപകമായ വേദനയും താഴ്ന്ന തോതിൽ ഉദ്ദീപനരീതിയും, ഹൈപ്പർലാസേഷ്യയും അലോഡിനിയയും.

 

രോഗനിര്ണയനം

 

ഫൈബ്രോമളജിയ രോഗനിർണയം പ്രധാനമായും രോഗിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ഭൗതിക പരീക്ഷയിൽ നിന്നും നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു. അമേരിക്കൻ കോളേജിലെ റുമാറ്റോളജി ശരീരത്തിന്റെ രണ്ടുവശത്തും ഉൾപ്പെടുന്ന വ്യാപകമായ വേദനയും, കുറഞ്ഞത് മൂന്നു മാസവും അരയ്ക്കു താഴെ, 11- ൽ 18- ന്റെ സാന്നിധ്യം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ടെൻഡർ പോയിന്റുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തരംഗദൈർഘ്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉൽപാദിപ്പിച്ചു.

 

മാനുവൽ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഉറവിട അടിസ്ഥാനം

 

വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനങ്ങൾ (ഏറ്റവും സമീപകാലത്തുള്ളത്)

 

XBX മുതൽ, ഫിബ്രോമ്യൽജിയയ്ക്കായി മാനുവൽ തെറാപ്പി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന മൂന്നു വ്യാവസായിക അവലോകനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫിബ്രോമിയൽജിയ ചികിത്സയ്ക്കായി മാനുവൽ തെറാപ്പി ഫലപ്രദമായി വിലയിരുത്തിയ ആറു ആർടിസി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പഠനത്തിന്റെ അഞ്ചെണ്ണം ഫിബ്രോമ്യൽജിയത്തിനുവേണ്ടി വെളുത്ത കൃത്രിമ ഫലങ്ങളെ വിലയിരുത്തുകയും, മസാജിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയെ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു.

 

ഉറക്കം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയിൽ ഉത്കണ്ഠ കുറയ്ക്കുന്നതിനും മസാജ് സഹായകമാണെന്ന് നിരവധി ആർ‌സിടികളിൽ നിന്നുള്ള മിതമായ തലത്തിലുള്ള തെളിവുകളും ചിട്ടയായ അവലോകനവും ഉണ്ടെന്ന് ഷ്നൈഡർ മറ്റുള്ളവർ നിഗമനം ചെയ്യുന്നു; എന്നിരുന്നാലും, ചിട്ടയായ അവലോകനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പഠനങ്ങളിൽ ഫൈബ്രോമിയൽ‌ജിയയെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായി അന്വേഷിച്ചു.

 

ഏൺസ്റ്റ് സിറോപ്രാക്ടിക് ഫൈബ്രോമിയൽജിയയുടെ ഫലപ്രദമായ ചികിത്സയാണെന്ന് നിലവിലുള്ള വിചാരണയിലുള്ള തെളിവുകൾ അപര്യാപ്തമാണെന്ന് പറയുന്നു.

 

ഫൈബ്രോമിയൽ‌ജിയ ചികിത്സയിൽ കൈറോപ്രാക്റ്റിക്, മാനുവൽ, മസാജ് തെറാപ്പി എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഫലപ്രാപ്തിയുടെ ദുർബലമായ തെളിവുകളുണ്ടെന്ന് ഗോൾഡൻബെർഗ് മറ്റുള്ളവർ നിഗമനം ചെയ്യുന്നു.

 

തെളിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്ലിനിക്കൽ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

 

2007 യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുമുഖ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് FMS- യ്ക്കുള്ള തെളിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ശുപാർശ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. മാനുവൽ തെറാപ്പിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണ തെളിവുകൾ ഇല്ലെന്ന് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

 

മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ക്രമരഹിതമായ ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ

 

ഫൈബ്രോമിയൽജിയത്തിൻറെ ഇംപാക്ട് ചോദ്യണത്തിലെ ബന്ധം ടിഷ്യു മസാജിനേക്കാൾ താരതമ്യേന മാനസിക ലുംഫ് ഡ്രെയിനേജ് ഗ്രൂപ്പിലായിരുന്നു എക്കിസിഡും മറ്റും മെച്ചപ്പെട്ടിരുന്നത്. വേദന, വേദന മർദ്ദം, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലെ ആരോഗ്യപരമായ ഗുണനിലവാരം എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമില്ല. ഈ പഠനം പക്ഷപാതിത്വത്തിന്റെ മിതമായ അപകടമുണ്ടായിരുന്നു.

 

തെളിവ് സംഗ്രഹം (ചിത്രം 5 കാണുക)

 

◦ മയക്കുമരുന്നുകളുടെ ഫലപ്രാപ്തി, ഫൈബ്രോമിയൽജിയ ചികിത്സയ്ക്കായി മാനുവൽ ലിംഫ് ഡ്രെയിനേജ് എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച അനുകൂലമായ മാർഗ്ഗത്തിൽ അനുചിതമായ തെളിവുകൾ.

◦ ഫിബ്രോമിയൽജിയ ചികിത്സയ്ക്കായി നട്ടെല്ലുള്ള കൃത്രിമ ഫലപ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു ദിശയിൽ അനുചിതമായ തെളിവുകൾ.

 

ഫലപ്രദമായ മറ്റുതരത്തിലുള്ള ശാരീരികരമായ ചികിത്സാരീതികളോ അല്ലെങ്കിൽ വേഗതയേറിയ വിദ്യാഭ്യാസമോ

 

വ്യായാമത്തോടുകൂടിയോ അല്ലാതെയോ ചൂടാക്കിയ പൂൾ ചികിത്സ, സൂപ്പർവൈസുചെയ്ത എയറോബിക് വ്യായാമം

 

Myofascial Pain Syndrome

 

നിര്വചനം

 

Myofascial pain syndrome മോശമായ നിർവചനങ്ങൾ ആണ്, അതിന് myofascial ട്രിഗർ പോയിൻറുകൾ ആവശ്യമാണ്.

 

രോഗനിര്ണയനം

 

രോഗിയുടെ ചരിത്രം, ശാരീരിക പരിശോധന എന്നിവയിൽ നിന്ന് മാത്രമായിരിക്കും myofascial pain syndrome കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്.

 

മാനുവൽ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഉറവിട അടിസ്ഥാനം

 

വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനങ്ങൾ (ഏറ്റവും സമീപകാലത്തുള്ളത്)

 

Myofascial ട്രിഗ്ഗർ പോയിന്റുകളിൽ വേദനയുടെ ദീർഘകാല ആശ്വാസം നൽകുന്നതിനായി ചില മാനുവൽ തെറാപ്പി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പരിമിതമായ തെളിവുകൾ സെപ്തംബർ 29 ന്, myofascial pain syndrome- യ്ക്കുള്ള മാനുവൽ തെറാപ്പി ബെനഫിറ്റ് ഒരു ഏകകം അവലോകനം. Myofascial pain syndrome ചികിത്സയ്ക്കായി മാനുവൽ തെറാപ്പി ഫലപ്രാപ്തി വിലയിരുത്തുകയുണ്ടായി. കൃത്യമായ പോസ്റ്റ്-ചികിത്സാ കാലഘട്ടത്തിനുപുറമേ മാനുവൽ തെറാപ്പി ഫലപ്രാപ്തിയെ ശരിയായി വിലയിരുത്തിയ രണ്ടു പരിശോധനകൾ മാത്രം കണ്ടെത്തി. മറ്റൊരു ചികിത്സയെ മസാജിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയും മറ്റ് ചികിത്സാരീതികളുമൊക്കെ ചേർത്ത് വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു. മറ്റൊരു വിചാരണ ഇസക്കെമിക് കംപ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സ്വയം ചികിത്സയുടെ ഫലപ്രാപ്തിയെ വിലയിരുത്തി.

 

തെളിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്ലിനിക്കൽ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

 

ഒന്നുമില്ല

 

സമീപകാലത്ത് റാൻഡം ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

 

ഒന്നുമില്ല

 

തെളിവ് സംഗ്രഹം (ചിത്രം 5 കാണുക)

 

◦ myofascial pain syndrome ചികിത്സയ്ക്ക് ഉഴിച്ചിൽ ഫലപ്രാപ്തി ഒരു അനുകൂലമായ വഴിയിൽ അനുകൂലമായ തെളിവുകൾ.

 

ഫലപ്രദമായ മറ്റുതരത്തിലുള്ള ശാരീരികരമായ ചികിത്സാരീതികളോ അല്ലെങ്കിൽ വേഗതയേറിയ വിദ്യാഭ്യാസമോ

 

ലേസർ, അക്യുപങ്ചർ

 

മൈഗ്രെയ്ൻ തലവേദന

 

നിര്വചനം

 

സാധാരണഗതിയിൽ സാധാരണമായ ശാരീരികാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴി, ഏകപക്ഷീയമായി, പൾസാറുണ്ടാക്കുന്നതും, മനംമടുത്തതും, ഛർദ്ദി, ഛർദ്ദി, ഫോട്ടോഫോബിയ, ഫൊയോഫോബിയ തുടങ്ങിയവയുമായും മൈഗ്രെയൻ തലവേദനയാണ് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നത്.

 

രോഗനിര്ണയനം

 

മൈഗ്രെയ്ൻ തലവേദന നിർണയിക്കുന്നത് പ്രാഥമികമായി രോഗിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ഒരു നെഗറ്റീവ് ന്യൂറോളജിക്കൽ പരീക്ഷയിൽ നിന്നാണ്. ഒരു പോസിറ്റീവ് ന്യൂറോളജിക്കൽ പരീക്ഷകളോ അല്ലെങ്കിൽ "ചുവന്ന പതാക" സാന്നിദ്ധ്യം ഉള്ള രോഗികളോ മാത്രമേ ന്യൂറോമൈജിംഗ് സൂചിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ.

 

മാനുവൽ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഉറവിട അടിസ്ഥാനം

 

വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനങ്ങൾ (ഏറ്റവും സമീപകാലത്തുള്ളത്)

 

2004 മുതൽ, രണ്ട് വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനങ്ങൾ മൈഗ്രെയ്ൻ തലവേദനയ്ക്കുള്ള മാനുവൽ തെറാപ്പിയുടെ പ്രയോജനം വിലയിരുത്തി. അവലോകനങ്ങൾ നട്ടെല്ല് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മൂന്ന് ആർ‌സിടികളെ വിലയിരുത്തി. ആർ‌സിടികളുടെ രീതിശാസ്ത്രപരമായ പരിമിതികൾ കാരണം, തലവേദന സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് നട്ടെല്ല് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഫലപ്രദമായ ചികിത്സയാണോ എന്ന് വ്യക്തമല്ലെന്ന് ആസ്റ്റിനും ഏണസ്റ്റും നിഗമനം ചെയ്തു. ഇതിനു വിപരീതമായി, മൈഗ്രെയ്ൻ തലവേദനയുടെ പരിചരണത്തിന് സുഷുമ്‌ന കൃത്രിമം ഫലപ്രദമായ ഓപ്ഷനാണെന്നായിരുന്നു കോക്രൺ അവലോകനത്തിൽ നിന്നുള്ള നിഗമനം. രണ്ട് അവലോകനങ്ങളുടെയും നിഗമനങ്ങളിൽ ആർ‌സി‌ടിയുടെ ഗുണനിലവാരവും തെളിവുകളുടെ ശക്തിയും നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള രീതിശാസ്ത്രത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആസ്ട്രിനും ഏണസ്റ്റും പഠന നിലവാരം വിലയിരുത്തി, ഇത് കോക്രൺ സഹകരണം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നില്ല, മാത്രമല്ല അവരുടെ നിഗമനങ്ങളിൽ തെളിവ് നിയമങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തില്ല. ആർ‌സിടികളുടെ ഗുണനിലവാരം, അളവ്, ഫലങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള തെളിവുകൾ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിന് കോക്രൺ അവലോകനം മുൻകൂട്ടി വ്യക്തമാക്കിയ വിശദമായ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഉപയോഗിച്ചു.

 

തെളിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്ലിനിക്കൽ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

 

മുതിർന്നവരിൽ തലവേദന നിർണ്ണയിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനുമുള്ള SIGN മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ മാനുവൽ തെറാപ്പിയുടെ ഫലപ്രാപ്തിയുടെ തെളിവുകൾ ഒരു ശുപാർശയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

 

സമീപകാലത്ത് റാൻഡം ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

 

മസാജ് തെറാപ്പി മറ്റ് ചികിത്സകളില്ലാത്ത ഒരു ഡയറി പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് മൈഗ്രെയ്ൻ ആവൃത്തിയെ ഗണ്യമായി കുറച്ചതായി ലോലറും കാമറൂണും കണ്ടെത്തി. ഈ പഠനത്തിന് പക്ഷപാത സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

 

തെളിവ് സംഗ്രഹം (ചിത്രം കാണുക മയക്കുമരുന്ന്5)

 

മൈഗ്രെയ്ൻ പ്രോഫിലക്ടിക ചികിത്സയ്ക്കായി ഒരു ലൈനിലെ കൃത്രിമ നിർദ്ധാരണ മരുന്ന് (അമിട്രിഫ്ലി ലൈൻ) സമാനമായ ഫലമാണ് മുന്സിപ്പിക്കൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള തെളിവുകൾ.

◦ തട്ടിപ്പ് ഇടപെടലിനുവേണ്ടി വെളുത്ത കൃത്രിമവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അനുകൂലമായ ഒരു ദിശയിലുള്ള അനുചിതമായ തെളിവുകൾ.

◦ മസ്സാജ് തെറാപ്പി ഉപയോഗം മാത്രം സംബന്ധിച്ച് അനുകൂലമായ ഒരു ദിശയിലുള്ള അനുചിതമായ തെളിവുകൾ.

 

ഫലപ്രദമായ മറ്റുതരത്തിലുള്ള ശാരീരികരമായ ചികിത്സാരീതികളോ അല്ലെങ്കിൽ വേഗതയേറിയ വിദ്യാഭ്യാസമോ

 

ട്രിഗ്ഗർ ഒഴിവാക്കൽ, സ്ട്രെസ്സ് മാനേജ്മെന്റ്, അക്യുപങ്ചർ, ജൈവ ഫീഡ്ബാക്ക്

 

ടെൻഷൻ ടൈപ്പ് തലവേദന

 

നിര്വചനം

 

തലവേദന / മിതത്വം കുറയൽ, തീവ്രതയിൽ മിതത്വം, സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്ന്, പതിവ് ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാകാത്ത തലവേദന എന്നിവയാണ് ടെൻഷൻ-ടൈപ്പ് തലവേദിക്കുന്നത്.

 

രോഗനിര്ണയനം

 

ടെൻഷൻ-ടൈപ്പ് തലവേദന നിർണയിക്കുന്നത് പ്രാഥമികമായി രോഗിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ഒരു നെഗറ്റീവ് ന്യൂറോളജിക്കൽ പരീക്ഷയിൽ നിന്നാണ്. ഒരു പോസിറ്റീവ് ന്യൂറോളജിക്കൽ പരീക്ഷകളോ അല്ലെങ്കിൽ "ചുവന്ന പതാക" സാന്നിദ്ധ്യം ഉള്ള രോഗികളോ മാത്രമേ ന്യൂറോമൈജിംഗ് സൂചിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ.

 

മാനുവൽ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഉറവിട അടിസ്ഥാനം

 

വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനങ്ങൾ (ഏറ്റവും സമീപകാലത്തുള്ളത്)

 

ടെൻഷൻ തരത്തിലുള്ള തലവേദനയ്ക്കുള്ള മാനുവൽ തെറാപ്പിയുടെ പ്രയോജനം 2002 മുതൽ അഞ്ച് ചിട്ടയായ അവലോകനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി. പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചിട്ടയായ അവലോകനങ്ങളിൽ പതിനൊന്ന് ആർ‌സിടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി. മൂന്ന്‌ ആർ‌സി‌ടികൾ‌ സുഷുമ്‌ന കൃത്രിമത്വത്തിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി വിലയിരുത്തി, ആറ് പരീക്ഷണങ്ങൾ‌ ഒരു രീതിയിലുള്ള മാനുവൽ‌ തെറാപ്പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംയോജിത ചികിത്സകളുടെ ഉപയോഗം വിലയിരുത്തി, ഒരു ട്രയൽ‌ ഒരു ക്രാനിയോസക്രൽ‌ സാങ്കേതികതയെ വിലയിരുത്തി, ശേഷിക്കുന്ന ട്രയൽ‌ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യു കൃത്രിമത്വത്തെ മൊബിലൈസേഷനുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി. ടെൻഷൻ തരത്തിലുള്ള തലവേദന ചികിത്സയിൽ മാനുവൽ തെറാപ്പിയുടെ ഫലപ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ച് അനുമാനിക്കാൻ മതിയായ തെളിവുകളില്ലെന്ന് അവലോകനങ്ങൾ പൊതുവെ നിഗമനം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷപാത സാധ്യത കുറവുള്ള രണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് സുഷുമ്‌ന കൃത്രിമത്വം സംബന്ധിച്ച ചില അനുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കണ്ടെത്തിയ കോക്രൺ അവലോകനമാണ് ഒരു അപവാദം. വിട്ടുമാറാത്ത പിരിമുറുക്കം തരത്തിലുള്ള തലവേദനയുടെ രോഗപ്രതിരോധ ചികിത്സയ്ക്ക്, ചികിത്സയ്ക്കിടെ നട്ടെല്ല് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ അമിട്രിപ്റ്റൈലൈൻ (ഫലപ്രദമായ മരുന്ന്) കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാണെന്ന് ഒരു പരീക്ഷണം തെളിയിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, രണ്ട് ചികിത്സകളും അവസാനിപ്പിച്ചതിനുശേഷം ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് നട്ടെല്ല് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മികച്ചതാണ്, പക്ഷേ ഇത് മരുന്ന് പിൻവലിക്കലിന്റെ ഫലമായുണ്ടാകാം. എപ്പിസോഡിക് ടെൻഷൻ തരത്തിലുള്ള തലവേദന ചികിത്സയ്ക്കായി മസാജിനേക്കാൾ നട്ടെല്ല് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മസാജിനേക്കാൾ ഫലപ്രദമല്ലെന്ന് മറ്റ് ട്രയൽ തെളിയിച്ചു.

 

തെളിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്ലിനിക്കൽ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

 

മുതിർന്നവരിൽ തലവേദന നിർണ്ണയിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനുമുള്ള SIGN മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ഒരു നിഗമനങ്ങളും എടുക്കുന്നില്ല.

 

സമീപകാലത്ത് റാൻഡം ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

 

വിശ്രമ തെറാപ്പിക്ക് പുറമേ ഓസ്റ്റിയോപതിക് കൃത്രിമത്വം സ്വീകരിക്കുന്ന പങ്കാളികൾക്ക് വിശ്രമ ചികിത്സയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തലവേദന ആവൃത്തിയിൽ ഗണ്യമായ പുരോഗതിയുണ്ടെന്ന് ആൻഡേഴ്സണും സെനിസ്കലും കണ്ടെത്തി. ഈ പഠനത്തിന് പക്ഷപാതിത്വത്തിന്റെ മിതമായ അപകടസാധ്യതയുണ്ട്.

 

തെളിവ് സംഗ്രഹം (ചിത്രം 5 കാണുക)

 

മസ്സാജ് കൂടാതെ മുൾമുടി കൃത്രിമത്വം എപ്പിസോഡിക് ടെൻഷൻ ടൈപ്പ് തലവേദനയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി മാത്രം മസാജിനേക്കാൾ ഫലപ്രദമല്ല.

◦ വെളുത്ത കൃത്രിമപരിശോധനയുടെ മാത്രം ഉപയോഗത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ-ടൈപ്പ് തലവേദനയുടെ വിവിധ രൂപങ്ങൾക്കായി മസാജിനേയോ അല്ലാത്ത മറ്റു ചികിത്സകളോടെയും വ്യക്തമായ ഒരു ദിശയിൽ അനുകൂലമായ തെളിവുകൾ.

 

ഫലപ്രദമായ മറ്റുതരത്തിലുള്ള ശാരീരികരമായ ചികിത്സാരീതികളോ അല്ലെങ്കിൽ വേഗതയേറിയ വിദ്യാഭ്യാസമോ

 

അക്യൂപങ്ചർ, ബയോഫീഡ്ബാക്ക്

 

സെർവികോജനിക് തലവേദന

 

നിര്വചനം

 

തലച്ചോറിന്റെയോ / മുഖത്തോ ഉള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചേക്കാവുന്ന കഴുത്ത്, ചപല പ്രദേശം എന്നിവയ്ക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഏകപക്ഷീയമോ അല്ലെങ്കിൽ ദ്വീപ് വേദനയോ ആണ് സെർവികോജനിക് തലവേദനയെ നിർവചിക്കുന്നത്. തലച്ചോറിന്റെ ചലനങ്ങളിലൂടെ, തലച്ചോറിന്റേയും തലച്ചോറിന്റേയും മന്ദത, തലച്ചോറിന്റെയോ പുറം ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സമ്മർദ്ദത്തിന്റെയോ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മർദ്ദം തലച്ചോറിന്റെ ചലനാത്മകതയാണ്.

 

രോഗനിര്ണയനം

 

സെർവികോജനിക് തലവേദന നിർണയിക്കുന്നത് പ്രാഥമികമായി രോഗിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ഒരു നെഗറ്റീവ് ന്യൂറോളജിക്കൽ പരീക്ഷയിൽ നിന്നാണ്. ഒരു പോസിറ്റീവ് ന്യൂറോളജിക്കൽ പരീക്ഷകളോ അല്ലെങ്കിൽ "ചുവന്ന പതാക" സാന്നിധ്യം ഉള്ള രോഗികളോ മാത്രമേ ന്യൂറോമൈജിംഗ് സൂചിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ.

 

മാനുവൽ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഉറവിട അടിസ്ഥാനം

 

വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനങ്ങൾ (ഏറ്റവും സമീപകാലത്തുള്ളത്)

 

സെർവികോജെനിക് തലവേദനയ്ക്കുള്ള മാനുവൽ തെറാപ്പിയിൽ 2002 മുതൽ നാല് വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ആറ് ആർ‌സിടികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അവലോകനങ്ങൾ അനുമാനിച്ചു, ഇത് നട്ടെല്ല് കൈകാര്യം ചെയ്യൽ, സമാഹരണം, ഘർഷണം മസാജ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി മാനുവൽ തെറാപ്പി ചികിത്സകളെ വിലയിരുത്തി. ആർ‌സിടികളുടെ രീതിശാസ്ത്രപരമായ പരിമിതികൾ കാരണം, തലവേദന സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് നട്ടെല്ല് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഫലപ്രദമായ ചികിത്സയാണോ എന്ന് വ്യക്തമല്ലെന്ന് ആസ്റ്റിനും ഏണസ്റ്റും നിഗമനം ചെയ്തു. ഇതിനു വിപരീതമായി, സെർവികോജെനിക് തലവേദനയുടെ പരിചരണത്തിന് സുഷുമ്‌നാ കൃത്രിമത്വം ഫലപ്രദമായ ഓപ്ഷനാണെന്ന് ഒരു കോക്രൺ അവലോകനം നിഗമനം ചെയ്തു. രണ്ട് അവലോകനങ്ങളുടെയും നിഗമനങ്ങളിൽ ആർ‌സി‌ടിയുടെ ഗുണനിലവാരവും തെളിവുകളുടെ ശക്തിയും നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള രീതിശാസ്ത്രത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കോക്രൺ സഹകരണം ശുപാർശ ചെയ്യാത്തതും അവരുടെ നിഗമനങ്ങളിൽ തെളിവ് നിയമങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാത്തതുമായ ഒരു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് പഠന നിലവാരം ഏണസ്റ്റ് വിലയിരുത്തി. ആർ‌സിടികളുടെ ഗുണനിലവാരം, അളവ്, ഫലങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള തെളിവുകൾ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിന് കോക്രൺ അവലോകനം മുൻകൂട്ടി വ്യക്തമാക്കിയ വിശദമായ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഉപയോഗിച്ചു.

 

തെളിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്ലിനിക്കൽ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

 

മുതിർന്നവരിൽ തലവേദന നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള SIGN മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സെർവികോജെനിക് തലവേദനയുള്ള രോഗികളിൽ സുഷുമ്‌ന കൃത്രിമത്വം പരിഗണിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു.

 

സമീപകാലത്ത് റാൻഡം ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

 

ഒരു ഹാം നിയന്ത്രണവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മുകളിലെ സെർവിക്കൽ മേഖലയിലെ അപ്പോഫിസൽ ഗ്ലൈഡിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയെ ഹാൾ മറ്റുള്ളവർ വിലയിരുത്തി. വേദന തീവ്രതയ്ക്കായി ഷാമിന്മേലുള്ള ഇടപെടലിന്റെ ക്ലിനിക്കലി പ്രാധാന്യമുള്ളതും സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളുടെ പ്രാധാന്യമുള്ളതുമായ ഒരു വലിയ ഗുണം അവർ കണ്ടെത്തി. പഠനത്തിന് പക്ഷപാത സാധ്യത കുറവാണ്.

 

തെളിവ് സംഗ്രഹം (ചിത്രം കാണുക മയക്കുമരുന്ന്5)

 

പ്ളസ്ബോ കൃത്രിമവും, മയക്കുമരുന്ന്, മരുന്നുകളേക്കാളും വളരെ ഫലപ്രദമാണെന്നാണ് മിതമായ നിലവാരത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ.

◦ വെളുത്ത കൃത്രിമ പ്രാക്ടീസ് ഫലപ്രദത്വത്തിൽ സമാനമാണെന്ന മിതമായ നിലവാരത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ.

◦ സ്വാഭാവിക അപ്പോഫിസിക് ഗ്ലൈഡുകൾ സ്വയം-മൊബിലൈസുചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫലപ്രദമായ ഫലസങ്കീർണ്ണമായ ഫലസങ്കീർണ്ണത്തെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാണ്.

◦ ട്രിഗ്ഗർ പോയിന്റ് തെറാപ്പിയിലെ ആഘ്രമായ മയക്കുമരുന്ന് ഉപ്പുപയോഗിച്ചുള്ള നട്ടെല്ലിൽ കവിഞ്ഞ തട്ടിപ്പാണ്.

◦ സമാഹരണം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അവ്യക്തമായ ദിശയിൽ അനുചിതമായ തെളിവുകൾ.

 

ഫലപ്രദമായ മറ്റുതരത്തിലുള്ള ശാരീരികരമായ ചികിത്സാരീതികളോ അല്ലെങ്കിൽ വേഗതയേറിയ വിദ്യാഭ്യാസമോ

 

കഴുത്ത് വ്യായാമം

 

പലതരം തലവേദന

 

നിര്വചനം

 

തലവേദന-ടൈപ്പ്, മൈഗ്രെയ്ൻ, അല്ലെങ്കിൽ സെർവികോജനിക് എന്നീ തലവേദനകൾ തലവേദനയല്ല. അന്താരാഷ്ട്ര തലവേദന സൊസൈറ്റി പരിശോധനാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം.

 

മാനുവൽ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഉറവിട അടിസ്ഥാനം

 

വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനങ്ങൾ (ഏറ്റവും സമീപകാലത്തുള്ളത്)

 

ഒരു വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനം (2004) മറ്റുതരത്തിലുള്ള ദീർഘകാല തലവേദനയ്ക്കായി മാനുവൽ തെറാപ്പി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി. പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് (പോസ്റ്റ് കൺസൗസീവ്) തലവേദനയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ആർടിക്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരിശോധന അസാധുവാക്കാനുള്ള തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തി.

 

തെളിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്ലിനിക്കൽ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

 

ഒന്നുമില്ല

 

സമീപകാലത്ത് റാൻഡം ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

 

ഒന്നുമില്ല

 

തെളിവ് സംഗ്രഹം (ചിത്രം കാണുക മയക്കുമരുന്ന്5)

 

◦ പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് തലവേദന വേണ്ടി ഒരു അനുകൂല ദിശയിൽ അനുചിതമായ തെളിവുകൾ.

 

ഫലപ്രദമായ മറ്റുതരത്തിലുള്ള ശാരീരികരമായ ചികിത്സാരീതികളോ അല്ലെങ്കിൽ വേഗതയേറിയ വിദ്യാഭ്യാസമോ

 

ഒന്നുമില്ല

 

ആസ്ത്മ

 

നിര്വചനം

 

ആസ്ത്മ ഒരു സാധാരണവും സങ്കീർണ്ണവുമായ ദീർഘകാല രോഗമാണ്, ഇത് പലപ്പോഴും വ്യതിയാനവും, ആവർത്തിച്ചുള്ള ലക്ഷണങ്ങളും, വായു ഫ്ലോർ തടസ്സം, ബ്രോങ്കിയൽ ഹൈപ്പർരാരീകരണവും, അന്തർലീനമായ വീക്കം എന്നിവയുമാണ്.

 

രോഗനിര്ണയനം

 

രോഗിയുടെ ചരിത്രം, അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ഫിസിക്കൽ പരീക്ഷ, പൾമണറി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് (സ്പിരിമെട്രി) എന്നിവയുടെ സംയോജനമാണ് രോഗനിർണയം. ചികിത്സയുടെ പ്രഭാവം നിരീക്ഷിക്കാൻ രോഗിയുടെ നിയന്ത്രിത പീക്ക് ഫ്ളോ അളവ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

 

മാനുവൽ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഉറവിട അടിസ്ഥാനം

 

വ്യവസ്ഥാപിതമായ അവലോകനങ്ങൾ

 

2002 മുതൽ, ആസ്ത്മയ്ക്കുള്ള മാനുവൽ തെറാപ്പി സംബന്ധിച്ച നാല് വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനങ്ങൾ, ഒന്ന് കോക്രൺ അവലോകനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. തിരഞ്ഞ സാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ മാനുവൽ തെറാപ്പിയുടെ ഫലപ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള മൊത്തം അഞ്ച് ആർ‌സിടികളിൽ, രണ്ട് വിട്ടുമാറാത്ത ആസ്ത്മയ്ക്കുള്ള ചിറോപ്രാക്റ്റിക് സുഷുമ്‌ന കൃത്രിമത്വം അന്വേഷിച്ചു, ഒന്ന് മുതിർന്നവരിലും മറ്റൊന്ന് കുട്ടികളിലും. രണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങൾ കുട്ടികളിലെ വിട്ടുമാറാത്ത ആസ്ത്മയുടെ ഫലപ്രാപ്തി വിലയിരുത്തി, ഒന്ന് ഓസ്റ്റിയോപതിക് മാനിപ്പുലേറ്റീവ് / മാനുവൽ തെറാപ്പി, മറ്റൊന്ന് മസാജ് എന്നിവ പരിശോധിച്ചു. അഞ്ചാമത്തെ ട്രയൽ മുതിർന്നവരിൽ ആസ്ത്മ ലക്ഷണങ്ങളിലും ശ്വാസകോശ പ്രവർത്തനത്തിലും മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനുള്ള കാൽ മാനുവൽ റിഫ്ലെക്സോളജിയുടെ സ്വാധീനം വിലയിരുത്തി. മാനുവൽ തെറാപ്പി സമീപനങ്ങളൊന്നും കാഠിന്യം കുറയ്ക്കുന്നതിനും ശ്വാസകോശത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും അനുയോജ്യമായ ഒരു മാനുവൽ നിയന്ത്രണത്തേക്കാൾ മികച്ചതാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് തെളിവുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് നാല് വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനങ്ങൾ കൂട്ടായി നിഗമനം ചെയ്തു, എന്നാൽ സജീവവും ഭൗതികവുമായ ചികിത്സയ്ക്കിടെ കാലക്രമേണ ക്ലിനിക്കലിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ സംഭവിക്കുന്നു. .

 

തെളിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്ലിനിക്കൽ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

 

യുഎസ് നാഷണൽ ഹാർട്ട്, ലംഗ്, ബ്ലഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ, ബ്രിട്ടീഷ് തോറാസിക് സൊസൈറ്റി എന്നിവയുടെ ആസ്ത്മ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ആസ്ത്മ ചികിത്സയിൽ കൈറോപ്രാക്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ അനുബന്ധ മാനുവൽ ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിന് മതിയായ തെളിവുകൾ ഇല്ലെന്നാണ് നിഗമനം.

 

സമീപകാലത്ത് റാൻഡം ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

 

ഒന്നുമില്ല

 

തെളിവുകളുടെ സംഗ്രഹം (ചിത്രം 6 & 7 കാണുക)

 

ശ്വാസകോശത്തിലെ പ്രവർത്തനം, രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവയിലും മസ്തിഷ്കവും ആസ്ത്മയും ഉള്ള ആസ്ത്മയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി നട്ടെല്ല് കൃത്രിമ ഫലപ്രദം (ഷാം കൃത്രിമ പോലെ) ഫലപ്രദമല്ലാത്തതായി മിതമായ ഗുണമേന്മയുള്ള തെളിവുകൾ ഉണ്ട്.

◦ പ്രായപൂർത്തികളിൽ ആസ്ത്മ രോഗികളിലും ശ്വാസകോശ പ്രവർത്തനത്തിലും മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനുള്ള കാൽക്കുവയ്ക്കൽ റിഫ്ലക്സോജിയുടെ ഫലപ്രാപ്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അനുകൂലമല്ലാത്ത ഒരു മാർഗത്തിൽ അനുചിതമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ട്.

◦ ആസ്ത്മ രോഗ ലക്ഷണങ്ങളും കുട്ടികളിലെ ശ്വാസകോശ പ്രവർത്തനവും മാറുന്നതിനുള്ള ഓസ്റ്റിയോപാറ്റിക് കൃത്രിമ ചികിത്സയുടെ ഫലപ്രാപ്തി സംബന്ധിച്ച് അനുകൂലമായ ഒരു മാർഗത്തിൽ അനുചിതമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ട്.

◦ ആസ്ത്മ രോഗികളിൽ മസ്തിഷ്ക ലക്ഷണങ്ങളും ശ്വാസകോശ പ്രവർത്തനവും മസാജിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വ്യക്തമായ ദിശയിൽ അവ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ട്.

 

ഫലപ്രദമായ മറ്റുതരത്തിലുള്ള ശാരീരികരമായ ചികിത്സാരീതികളോ അല്ലെങ്കിൽ വേഗതയേറിയ വിദ്യാഭ്യാസമോ

 

ആത്മ മാനേജ്മെന്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും ഉപദേശവും, സാധാരണ പ്രവർത്തന നിലവാരം പുലർത്തൽ, പരിസ്ഥിതി ഘടകങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം, പുകവലി നിർത്തൽ എന്നിവ

 

ന്യുമോണിയ

 

നിര്വചനം

 

അണുബാധമൂലമുണ്ടാകുന്ന ശ്വാസകോശങ്ങളുടെ ഒരു ഭീകരമായ വീക്കം എന്ന നിലയിൽ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ന്യൂമോണിയ.

 

രോഗനിര്ണയനം

 

രോഗിയുടെ ചരിത്രം, പരിശോധന, ലബോറട്ടറി കണ്ടെത്തൽ എന്നിവയുമായി സംയോജിച്ച് നെസ്തോറിയോയെ ചികിത്സിക്കുന്നതിലൂടെ പ്രാഥമികമായി നെസ്റ്റ് റേഡിയൊഗ്രാഫി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

 

മാനുവൽ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഉറവിട അടിസ്ഥാനം

 

വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനങ്ങൾ (ഏറ്റവും സമീപകാലത്തുള്ളത്)

 

ന്യുമോണിയയിൽ മാനുവൽ തെറാപ്പി എന്ന പ്രയോഗം വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനം 2007 മുതൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യുമോണിയയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി മാനുവൽ തെറാപ്പി ഫലപ്രാപ്തി കണക്കാക്കുന്ന ഒരു RCT പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ആശുപത്രിയിൽ പ്രായമായ മുതിർന്നവരിൽ നിശിതമോ ന്യൂമോണിയ ബാധിതനായ ഓസ്റ്റിയോപത്തിക് നട്ടെല്ലുള്ള കൃത്രിമപരിശോധനയുടെ ഫലവുമുണ്ടെന്ന് പരിശോധിച്ചു. ന്യൂമോണിയ ബാധിതരായ വൃദ്ധരോഗികളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാനുവൽ നടപടിക്രമങ്ങൾക്കെല്ലാം സാധ്യമായ ആനുകൂല്യത്തിനുള്ള സാധ്യത തെളിയിക്കുന്നതായാണ് അവലോകനം. പക്ഷപാത വിഭാഗത്തിന്റെ മിതമായ അപകടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ട്രയൽ ബയാസ് മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനുള്ള സാധ്യത നൽകുന്നു.

 

തെളിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്ലിനിക്കൽ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

 

മാനുവൽ തെറാപ്പി ഉപയോഗിക്കുന്നതുമില്ല

 

മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ക്രമരഹിതമായ ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ

 

ഒന്നുമില്ല

 

തെളിവ് സംഗ്രഹം (ചിത്രം കാണുക മയക്കുമരുന്ന്6)

 

◦ വൃദ്ധരോഗം ബാധിച്ച രോഗികളിൽ നിശിതം ന്യൂമോണിയ ബാധിക്കുന്നതിനുള്ള ഓസ്റ്റിയോപാറ്റിക് മാനുവൽ ചികിത്സയുടെ ഫലപ്രാപ്തി സംബന്ധിച്ച് അനുകൂലമായ ഒരു മാർഗത്തിൽ അനുചിതമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ട്.

 

ഫലപ്രദമായ മറ്റുതരത്തിലുള്ള ശാരീരികരമായ ചികിത്സാരീതികളോ അല്ലെങ്കിൽ വേഗതയേറിയ വിദ്യാഭ്യാസമോ

 

പൊതുജനാരോഗ്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ന്യൂമോണിയ കേസുകൾ ഉടനടി പ്രാദേശിക ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൈകൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതും മുഖംമൂടികളോ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യുമായോ ഉപയോഗിക്കുന്നതുപോലുള്ള ശ്വാസകോശത്തിലെ ശുചിത്വ നടപടികൾ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ പകർച്ച വ്യാധികൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗമായി ഔട്ട്പെഷ്യന്റ് ക്രമീകരണങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കണം.

 

വെർട്ടിഗോ

 

നിര്വചനം

 

സ്വയം അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതിയുടെ ചലനത്തിന്റെ തെറ്റായ സംവേദനാശ്രമം എന്ന് വെര്ട്ടിക്കെ നിർവചിക്കപ്പെടുന്നു. വെര്ട്ടിഗോക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒന്നിലധികം അന്തർലീനമായ പാത്തോലുകൾ ഉള്ളതിനാൽ വെർട്ടിഗോ ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ്.

 

രോഗനിര്ണയനം

 

വെര്ട്ടിഗോയുടെ രോഗനിർണയം പ്രാഥമികമായി രോഗിയുടെ ചരിത്രവും ക്ലിനിക്കൽ പരിശോധനയും ആണ്. തീഫ് എന്ന തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ വെര്തെബ്രൊബസിലര് കുറവുകളെ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹം നിഖേദ് അതുപോലെ ചെര്വിചൊഗെനിച് തീഫ് അല്ലെങ്കിൽ .പതിനേഴ് പരൊക്സയ്സ്മല് എന്നതിനോടൊപ്പം Positional തീഫ് പോലുള്ള കൂടുതൽ .പതിനേഴ് കാരണങ്ങൾ പോലുള്ള ഇരുവരും ത്വരയാണ് വിഭ്രാന്തിയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

 

മാനുവൽ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഉറവിട അടിസ്ഥാനം

 

വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനങ്ങൾ (ഏറ്റവും സമീപകാലത്തുള്ളത്)

 

2004 മുതൽ, വെർട്ടിഗോയ്ക്കുള്ള മാനുവൽ തെറാപ്പിയുടെ പ്രയോജനം വിലയിരുത്തുന്ന രണ്ട് വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സെർവികോജെനിക് വെർട്ടിഗോ ചികിത്സയ്ക്കായി മൊബിലൈസേഷന്റെയും സോഫ്റ്റ്-ടിഷ്യു മസാജിന്റെയും ഫലപ്രാപ്തി വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു ആർ‌സിടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രണ്ട് ചിട്ടയായ അവലോകനങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു അവലോകനം ഫലപ്രാപ്തിയുടെ പരിമിതമായ തെളിവുകൾ നിഗമനം ചെയ്തു. മറ്റ് ഫലപ്രാപ്തി, പക്ഷേ മറ്റ് തരത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിലായിരുന്നു അനുമാനം.

 

തെളിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്ലിനിക്കൽ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

 

മാനുവൽ തെറാപ്പി ഉപയോഗിക്കുന്നതുമില്ല

 

സമീപകാലത്ത് റാൻഡം ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

 

സെർവികോജെനിക് തലകറക്കം ചികിത്സയ്ക്കായി തടഞ്ഞുവച്ച ലേസർ ചികിത്സയ്ക്കായി ഒരു തെറാപ്പിസ്റ്റ് സ്വമേധയാ വിതരണം ചെയ്യുന്ന സുസ്ഥിര നാച്ചുറൽ അപ്പോഫിസൽ ഗ്ലൈഡുകളെ (എസ്എൻ‌എജി) റെയ്ഡ് മറ്റുള്ളവർ താരതമ്യം ചെയ്തു. SNAG- കൾ സ്വീകരിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് ആറാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം തലകറക്കം, വൈകല്യം, ഗർഭാശയ വേദന എന്നിവ കുറവാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുചെയ്‌തു, പക്ഷേ 12 ആഴ്ചയല്ല. ഈ പഠനത്തിന് പക്ഷപാത സാധ്യത കുറവാണ്.

 

തെളിവ് സംഗ്രഹം (ചിത്രം കാണുക മയക്കുമരുന്ന്5)

 

മാനസികാരോഗ്യം (പ്രത്യേകിച്ച് സുസ്ഥിരമായ പ്രകൃതി അഫ്രോസൈസസ് ഗ്ലൈഡുകൾ) സർവൈരോജനിക് തലകറക്കം, കുറഞ്ഞത് ഒരു ഹ്രസ്വകാലത്തേക്കാൾ ഫലപ്രദമായ ചികിത്സയാണെന്ന് മിതമായ നിലവാരത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ.

 

ഫലപ്രദമായ മറ്റുതരത്തിലുള്ള ശാരീരികരമായ ചികിത്സാരീതികളോ അല്ലെങ്കിൽ വേഗതയേറിയ വിദ്യാഭ്യാസമോ

 

കടുത്ത പാർസിസിസ്മൽ ബെൽറ്റിക്ക് ലംബഗോഗോ, വെസ്റ്റിക്ബുലർ പുനരധിവാസത്തിനുള്ള തുലനങ്ങളുടെ പുനർ നിർണയം

 

ഇൻഫന്റൈൽ കോളിക്

 

നിര്വചനം

 

ശിശുക്കളിൽ അമിതമായ, അനിയന്ത്രിതമായ കരച്ചിൽ മൂലം മോശമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ് കോളിക്ക്.

 

രോഗനിര്ണയനം

 

രോഗിയുടെ ചരിത്രത്തിലും അമിതമായ കരച്ചിലിന് മറ്റ് വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അഭാവത്തിൽ മാത്രം രോഗപ്രതിരോധം മാറുന്നു. "മുപ്പതുപേരുടെ ഭരണ" എന്നത് കലിസിന്റെ ഒരു രോഗനിർണയം നടത്തുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണ മാനദണ്ഡമാണ്. മൂന്നിൻറെ ഭരണം മൂന്നോ അതിലധികവും ദിവസത്തിൽ മൂന്നു മണിക്കൂറോളം നിലനിന്നുകൊണ്ട് കരയുകയും ഒച്ചയിടുകയും ചെയ്യും. കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് ആഴ്ചകളായി ആഴ്ചയിൽ മൂന്നുദിവസമെങ്കിലും സംഭവിക്കുക.

 

മാനുവൽ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഉറവിട അടിസ്ഥാനം

 

വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനങ്ങൾ (ഏറ്റവും സമീപകാലത്തുള്ളത്)

 

2003 മുതൽ, ശിശു കോളിക്കിനുള്ള മാനുവൽ തെറാപ്പിയുടെ പ്രയോജനം വിലയിരുത്തുന്ന ആറ് വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ചിട്ടയായ അവലോകനങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണം മൊത്തത്തിൽ മസ്കുലോസ്കെലെറ്റൽ, പീഡിയാട്രിക് അവസ്ഥകൾക്കുള്ള മാനുവൽ തെറാപ്പിയുടെ ഫലപ്രാപ്തിയെ വിലയിരുത്തിയെങ്കിലും ശിശു കോളിക്കിന് മാനുവൽ തെറാപ്പി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേക നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. കോളിക് ചികിത്സയ്ക്കുള്ള മാനുവൽ തെറാപ്പിയുടെ ഫലപ്രാപ്തി വിലയിരുത്തുന്ന എട്ട് ആർ‌സിടികളിൽ അഞ്ചെണ്ണം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചിട്ടയായ അവലോകനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അഞ്ച് പരീക്ഷണങ്ങളും ശിശു കോളിക്ക് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് സുഷുമ്‌ന കൃത്രിമത്വത്തിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി വിലയിരുത്തി. കോളിക് ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഷാം തെറാപ്പിയേക്കാൾ മാനുവൽ തെറാപ്പി കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാണെന്ന് തെളിവുകളില്ലെന്ന് നാല് വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനങ്ങളും നിഗമനം ചെയ്തു.

 

തെളിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്ലിനിക്കൽ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

 

ക്ലിനിക്കൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല

 

മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ക്രമരഹിതമായ ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ

 

കരയുന്ന സമയത്തേക്കുള്ള ചികിത്സയേക്കാൾ ഫലപ്രദമാണ് ക്രെഡിയൽ ഓസ്റ്റിയോപ്പതി എന്ന് ഹെയ്ഡൻ മറ്റുള്ളവർ കണ്ടെത്തി. ഈ പഠനത്തിന് പക്ഷപാത സാധ്യത കൂടുതലാണ്

 

മസാജ് തെറാപ്പി ഉപയോഗിച്ച് ചികിത്സിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കരയുന്ന സമയത്തിന് ഒരു ക്രിബ് വൈബ്രേറ്റർ നൽകിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ ഹുഹ്താല മറ്റുള്ളവർ ഒരു വ്യത്യാസവും കണ്ടെത്തിയില്ല. ഈ പഠനത്തിന് പക്ഷപാത സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

 

ചികിത്സാ നിയന്ത്രണ ഗ്രൂപ്പുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നാല് ഇടപെടലുകളും (മസാജ്, സുക്രോസ് ലായനി, ഹെർബൽ ടീ, ഹൈഡ്രോലൈസ്ഡ് ഫോർമുല) അരിക്കൻ തുടങ്ങിയവർ കണ്ടെത്തി. ഈ പഠനത്തിന് പക്ഷപാതിത്വത്തിന്റെ മിതമായ അപകടസാധ്യതയുണ്ട്.

 

തെളിവ് സംഗ്രഹം (ചിത്രം 7 കാണുക)

 

സ്മൈൻ കലിപ്പിക്കൽ ചികിത്സയിൽ ഷാം സ്പ്രൈൻ കൃത്രിമത്വത്തെക്കാൾ ഫലപ്രദമല്ലാത്തതിനാലാണ് മിതമായ നിലവാരത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ.

 

◦ മാലിന്യ അണുനാശക ചികിത്സാ മാനേജ്മെൻറിൻറെ ഫലപ്രാപ്തി, ഇൻഫന്റൈൽ കോളിക് ചികിത്സയ്ക്കായി മസാജുചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനുകൂല ദിശയിൽ അനുകൂലമായ തെളിവുകൾ.

 

ഫലപ്രദമായ മറ്റുതരത്തിലുള്ള ശാരീരികരമായ ചികിത്സാരീതികളോ അല്ലെങ്കിൽ വേഗതയേറിയ വിദ്യാഭ്യാസമോ

 

ഉത്തേജനം, ഹെർബൽ ടീ, ഹൈപ്പോഓർഗേണിക്കിക്കൽ ഫോർമുല പാൽ എന്നിവ പരിശോധിക്കുക

 

രാത്രിയിൽ എൻറീറിസ്

 

നിര്വചനം

 

രാത്രിയിൽ മൂത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം, ഓർഗാനിക് രോഗത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ, ഒരു കുട്ടിക്ക് വരൾച്ച (സാധാരണഗതിയിൽ അഞ്ചാം വയസ്സിൽ) വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വയസ്സിൽ രാത്രിയിൽ അശ്രദ്ധമായി നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്.

 

രോഗനിര്ണയനം

 

നാഡീരകം enuresis രോഗനിർണയം കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹം സമാശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്ന വൈകല്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് ജൈവ കാരണങ്ങൾ അഭാവത്തിൽ നൽകിയ രോഗിയുടെ ചരിത്രം നിന്ന് ഉരുവിടുന്നു. കൃത്യമായ വിലയിരുത്തലും ചികിത്സയും ആവശ്യമുള്ള ചില കുട്ടികളിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ഘടകങ്ങൾ പങ്കു വഹിക്കുന്നു.

 

മാനുവൽ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഉറവിട അടിസ്ഥാനം

 

വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനങ്ങൾ (ഏറ്റവും സമീപകാലത്തുള്ളത്)

 

എൺപതാം മുതൽ, രണ്ടു വ്യതിരിക്തമായ അവലോകനങ്ങൾക്കും, ഒരു കൊക്രയിൻ അവലോകനം, നിദ്രാവരണ എൻറുസീസസിനായി മാനുവൽ തെറാപ്പി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി. ക്രമീകൃതമായ അവലോകനങ്ങളിൽ ആകെ രണ്ടു റാൻഡം ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടു. ഇന്നത്തെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണം നട്ടെല്ലില്ലാത്ത എൻഡ്യൂറസിനു വേണ്ടി വെളുത്ത കൃത്രിമമായി ഉപയോഗിച്ചു. Enuresis ചികിത്സയ്ക്കായുള്ള നട്ടെല്ലുള്ള കൃത്രിമ ഫലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിഗമനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് മതിയായ തെളിവുകൾ ഇല്ലെന്ന് രണ്ട് അവലോകനങ്ങളും അവസാനിച്ചു.

 

തെളിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്ലിനിക്കൽ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

 

ചികിത്സാരീതിയായി മാനുവൽ തെറാപ്പി ഒന്നും വിളിച്ചിട്ടില്ല

 

മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ക്രമരഹിതമായ ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ

 

ഒന്നുമില്ല

 

തെളിവ് സംഗ്രഹം (ചിത്രം കാണുക മയക്കുമരുന്ന്7)

 

◦ enuresis ചികിത്സയ്ക്ക് കൈറോപ്രാക്റ്റിക് കെയർ ഫലപ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ച് അനുകൂലമായ ഒരു നിർദ്ദേശത്തിൽ അനുകൂലമായ തെളിവുകൾ.

 

ഫലപ്രദമായ മറ്റുതരത്തിലുള്ള ശാരീരികരമായ ചികിത്സാരീതികളോ അല്ലെങ്കിൽ വേഗതയേറിയ വിദ്യാഭ്യാസമോ

 

വിദ്യാഭ്യാസം, ലളിതമായ പെരുമാറ്റ ഇടപെടലുകൾ, അലാറം ചികിത്സ എന്നിവ

 

Otitis മീഡിയ

 

നിര്വചനം

 

ഓട്ടിസിസ് മാദ്ധ്യമങ്ങൾ മധ്യ-ചെവി വീക്കം മൂലമുള്ളതാണ്. ഇത് ഒരു ഗുരുതരമായ അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘകാല അവസ്ഥയിൽ നിലനിൽക്കുകയും, രോഗലക്ഷണങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും.

 

രോഗനിര്ണയനം

 

Otitis മാദ്ധ്യമങ്ങളുടെ രോഗനിർണയം otoscopic signs- ഉം രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൃഷണവൈകല്യമുള്ള മിഡ് ചെവി എഫ്യൂഷൻ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്.

 

മാനുവൽ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഉറവിട അടിസ്ഥാനം

 

വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനങ്ങൾ (ഏറ്റവും സമീപകാലത്തുള്ളത്)

 

ഓട്ടിറ്റിസ് മീഡിയയുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള നട്ടെല്ല് കൈകാര്യം ചെയ്യൽ / മൊബിലൈസേഷൻ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ പ്രയോജനത്തിന് ഹോക്ക് മറ്റുള്ളവർ മികച്ച തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തി. ഇത് ഒരു ട്രയലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു. മറ്റ് രണ്ട് അവലോകനങ്ങൾ മസ്കുലോസ്കെലെറ്റൽ, പീഡിയാട്രിക് അവസ്ഥകൾക്കായി കൈറോപ്രാക്റ്റേഴ്സ് നട്ടെല്ല് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെ പ്രത്യേകം അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. സ്വമേധയാലുള്ള ചികിത്സ ഫലപ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ചോ ഓട്ടിറ്റിസ് മീഡിയയുടെ ഫലപ്രദമല്ലാത്തതിനെക്കുറിച്ചോ അഭിപ്രായം പറയാൻ മതിയായ തെളിവുകൾ രണ്ടും കണ്ടെത്തി.

 

തെളിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്ലിനിക്കൽ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

 

അക്യൂട്ട് ഓട്ടിറ്റിസ് മീഡിയയുടെ രോഗനിർണയത്തെയും മാനേജ്മെന്റിനെയും കുറിച്ചുള്ള അമേരിക്കൻ അക്കാദമി ഓഫ് പീഡിയാട്രിക്സ് 2004 മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിമിതമായ ഡാറ്റ കാരണം അക്യൂട്ട് ഓട്ടിറ്റിസ് മീഡിയയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി പൂരകവും ബദൽ മരുന്നും ശുപാർശ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.

 

സമീപകാലത്ത് റാൻഡം ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

 

ഓൾട്ടീസിസ് മീഡിയയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി ഷാം, പോസിബോ എന്നിവയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ചിനിയേസിക്ക് ഒപ്പം, ഓസ്റ്റിയോപാറ്റിക് കൃത്രിമ ചികിത്സയുടെ ഫലപ്രാപ്തി പരിശോധിച്ചു. അഞ്ച് ഓസ്റ്റിയോപാറ്റിക് മായ്യൂബുലേറ്റിവ് ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഒരു സമ്പ്രദായം നിശിതം otitis മീഡിയ എപ്പിസോഡുകളുടെ സാധ്യത കുറയുന്നില്ല എന്ന് പഠനം കണ്ടെത്തി. ഈ പഠനം പക്ഷപാതിത്വത്തിന്റെ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു.

 

തെളിവ് സംഗ്രഹം (ചിത്രം കാണുക മയക്കുമരുന്ന്7)

 

◦ Otitis മാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ osteopathic manipulative തെറാപ്പി ഫലപ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ച് അവ്യക്തമായ ദിശയിൽ അനുചിതമായ തെളിവുകൾ.

 

ഫലപ്രദമായ മറ്റുതരത്തിലുള്ള ശാരീരികരമായ ചികിത്സാരീതികളോ അല്ലെങ്കിൽ വേഗതയേറിയ വിദ്യാഭ്യാസമോ

 

നിശിതം otitis മീഡിയയ്ക്കായി 72 മണിക്കൂർ രോഗിയുടെ പഠനം, "വാച്ച് ആൻഡ് കാത്ത്" സമീപനം

 

രക്തസമ്മർദ്ദം

 

നിര്വചനം

 

രക്തചംക്രമണത്തിലുള്ള രക്തസമ്മർദ്ദം 140 mmHg, ഡയമാനോളിക് രക്തസമ്മർദ്ദം, 90 മില്ലീമീറ്റർ Hg, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയാണ് ഹൈപ്പർടെൻഷനെ നിർവചിക്കുന്നത്.

 

രോഗനിര്ണയനം

 

രക്തചംക്രമണവ്യൂഹത്തിന്റെ നിർണ്ണയം ഫിസിക്കൽ പരീക്ഷയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്പ്യാഗ്മോമോമോമറിമെൻറ് നടത്തുന്നതാണ്. രോഗിയുടെ ചരിത്രം, ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷ, ലബോറട്ടറി പരിശോധനകൾ സാധ്യതയുള്ള ഗവേഷണങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു.

 

മാനുവൽ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഉറവിട അടിസ്ഥാനം

 

വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനങ്ങൾ (ഏറ്റവും സമീപകാലത്തുള്ളത്)

 

തൊണ്ണൂറ്റിനു ശേഷം, ഹൈപ്പർടെൻഷനായുള്ള മാനുവൽ തെറാപ്പി പ്രയോജനം വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് (ഹോക്ക് et al). ഈ ക്രമീകൃതമായ അവലോകനത്തിൽ, ഘട്ടം I ഹൈപ്പർടെൻഷൻ ചികിത്സയ്ക്കായി മാനുവൽ തെറാപ്പി ഫലപ്രദമായി വിലയിരുത്തുന്ന രണ്ടു ആർടിസി. ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിചാരണകളിൽ ഒന്ന്, നട്ടെല്ലിൽ കറക്കലിൻറെ ഉപയോഗം വിലയിരുത്തിയതും മറ്റേതെങ്കിലും ഉപകരണ ഉപകരണങ്ങളെ സഹായിച്ചു. നട്ടെല്ലുള്ള കൃത്രിമത്വത്തിന് ഫലപ്രാപ്തിയില്ലെന്ന പരിശോധനയിൽ യാതൊരു തെളിവുമില്ല.

 

തെളിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്ലിനിക്കൽ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

 

മാനുവൽ തെറാപ്പി ഉപയോഗിക്കുന്നതുമില്ല

 

സമീപകാലത്ത് റാൻഡം ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

 

സ്കിറന്റ് I ഹൈപ്പർടെൻഷനിലുള്ള രോഗികളിൽ രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ശസ്ത്രക്രീയയിലൂടെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി എൻ.സി.യു.സി.എ. കടുത്ത സെർവിക്കൽ കൃത്രിമത്വം കണ്ടെത്തി. ഈ പഠനം പക്ഷപാതിത്വത്തിന്റെ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു.

 

തെളിവ് സംഗ്രഹം (ചിത്രം 6 കാണുക)

 

◦ ഞാൻ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഹൈപ്പർടെൻഷൻ ചികിത്സയിൽ ഒരു ഭക്ഷണത്തിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ വൈവിധ്യമാർന്ന വെളുത്ത കൃത്രിമത്വം ഫലപ്രദമല്ല.

◦ I അവസ്ഥയിൽ ഹൈപ്പർടെൻസിയുള്ള മസ്ക്യുവിലെ എൻ.യു.സി.എ.സി മാനിപുണ്യത്തെക്കുറിച്ച് അനുകൂലമായ ഒരു മാർഗ്ഗത്തിൽ അനുചിതമായ തെളിവുകൾ.

◦ ഉപകരണത്തെക്കുറിച്ച് അജ്ഞാതമായ മാർഗത്തിൽ അനുചിതമായ തെളിവുകൾ ഹൈപ്പർടെൻഷനായുള്ള നട്ടെല്ലിന് സഹായിക്കുന്നു.

 

ഫലപ്രദമായ മറ്റുതരത്തിലുള്ള ശാരീരികരമായ ചികിത്സാരീതികളോ അല്ലെങ്കിൽ വേഗതയേറിയ വിദ്യാഭ്യാസമോ

 

ഭക്ഷണക്രമം, വ്യായാമം, മിതമായ മദ്യപാനം, പുകവലി നിർത്തൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ജീവിത ശൈലിയിലുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ

 

ബയോഫിഡ്ബാക്ക്, ധ്യാനം, അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ സിലിനേഷൻ തുടങ്ങിയ വിശ്രമ ശമനം

 

ഡിസ്മേനോറിയ

 

നിര്വചനം

 

ഗർഭധാരണം ആരംഭിക്കുന്ന വേദനയുള്ള ആർത്തവ വിരാമമായി ഡിസ്മേനോറിയയാണ് നിർവചിക്കുന്നത്. ഡിസ്മേനോറിയ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ, പ്രൈമറി, സെക്കണ്ടറി ഡിസ്നോമിയ എന്നിവയാണ്. എൻഡോമെട്രിയോസിസ് പോലെയുള്ള പെൽവിക് രോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേദനയുള്ള ആർത്തവ വിരാമമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഡിസ്മേനോറിയ, പ്രാഥമിക ഡിസ്മനോറിയ പെൽവിക് അസുഖമില്ലാത്തതിനാൽ വേദനയുള്ള ആർത്തവചക്രം ആണ്.

 

രോഗനിര്ണയനം

 

രോഗിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് പ്രാഥമിക ഡിസ്നോമിയ രോഗനിർണയം തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്നു. സെക്കണ്ടറി ഡിസ്നോമിയ രോഗനിർണ്ണയം ഒരു പെൽവിക് പരീക്ഷ, സാധ്യതയുള്ള അൾട്രാസൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്രോസ്കോപി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്.

 

മാനുവൽ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഉറവിട അടിസ്ഥാനം

 

വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനങ്ങൾ (ഏറ്റവും സമീപകാലത്തുള്ളത്)

 

ഡിസ്മനോറിയയ്ക്കുള്ള മാനുവൽ തെറാപ്പിയുടെ പ്രയോജനം വിലയിരുത്തുന്ന രണ്ട് വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ചിട്ടയായ അവലോകനങ്ങളിൽ ഡിസ്മനോറിയ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള മാനുവൽ തെറാപ്പിയുടെ ഫലപ്രാപ്തി വിലയിരുത്തുന്ന അഞ്ച് പഠനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി. ഉൾപ്പെടുത്തിയ നാല് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ സുഷുമ്‌ന കൃത്രിമത്വത്തിന്റെ ഉപയോഗവും ഒന്ന് ഓസ്റ്റിയോപതിക് മാനിപ്പുലേറ്റീവ് ടെക്നിക്കുകളുടെ ഉപയോഗവും പരിശോധിച്ചു. ഈ പരീക്ഷണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, പ്രാഥമിക, ദ്വിതീയ ഡിസ്മനോറിയ ചികിത്സയിൽ സുഷുമ്‌ന കൃത്രിമം ഫലപ്രദമാണെന്നതിന് തെളിവുകളൊന്നുമില്ലെന്ന് പ്രൊജക്ടർ മറ്റുള്ളവരുടെ കോക്രൺ അവലോകനം നിഗമനം ചെയ്തു. ഹോസ് മറ്റുള്ളവരുടെ അവലോകനത്തിൽ ഡിസ്മനോറിയയ്ക്കുള്ള കൈറോപ്രാക്റ്റിക് പരിചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെളിവുകൾ തുല്യമാണെന്ന് നിഗമനം ചെയ്തു.

 

തെളിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്ലിനിക്കൽ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

 

പ്രാഥമിക ഡിസ്നോമിയ മാനുവൽ ചികിത്സയുടെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ 2005 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കാനഡയിലെ ഗവേഷക സൊസൈറ്റികളുടെയും ഗവേഷകരുടെയും (എസ്.യു.എം.സി.) സൊസൈറ്റിയിൽ ഞങ്ങൾ സമവായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. പ്രാഥമിക ഡിസ്നോമിയയ്ക്കായി ഫലപ്രദമായ ചികിത്സയായി മസ്തിഷ്ക വ്യതിയാനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ യാതൊരു തെളിവുമില്ലെന്ന് എഴുത്തുകാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

 

സമീപകാലത്ത് റാൻഡം ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

 

ഒന്നുമില്ല

 

തെളിവ് സംഗ്രഹം (ചിത്രം 7 കാണുക)

 

പ്രാഥമിക ഡിസ്മനോറിയയുടെ ചികിത്സയിൽ ഷം കൃത്രിമത്വത്തെക്കാൾ ഉപരിതല കൃത്രിമത്വം ഫലപ്രദമല്ലെന്ന് മിതമായ നിലവാരത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ.

 

ഫലപ്രദമായ മറ്റുതരത്തിലുള്ള ശാരീരികരമായ ചികിത്സാരീതികളോ അല്ലെങ്കിൽ വേഗതയേറിയ വിദ്യാഭ്യാസമോ

 

ഉയർന്ന ആവർത്തനം TENS

 

പ്രൂമെസ്റ്ററൽ സിൻഡ്രോം

 

നിര്വചനം

 

ആർത്തവചക്രം ആയുർദൈർഘ്യം കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ഥിരമായി പുനർചിന്തപ്പെടുന്നതും, ആർത്തവത്തിൻറെ അവസാനത്തോടെ മാരകമാവുകയും, അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും, വൈകല്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിക് അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന മാനസിക രോഗങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ, ശാരീരികവും പെരുമാറ്റവും മാനസികവുമായ ലക്ഷണങ്ങൾ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധങ്ങളിലും.

 

രോഗനിര്ണയനം

 

രോഗിയുടെ ചരിത്രവും രണ്ടു ആർത്തവചക്രങ്ങളുടെ മേൽ രോഗിയുടെ ഡയറി ഉപയോഗിച്ചും പ്രൂമെസ്റ്ററൽ സിൻഡ്രോം രോഗനിർണ്ണയം നടത്തുന്നു.

 

മാനുവൽ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഉറവിട അടിസ്ഥാനം

 

വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനങ്ങൾ (ഏറ്റവും സമീപകാലത്തുള്ളത്)

 

2007 മുതൽ, പ്രായപൂർത്തിയായുള്ള രോഗാവസ്ഥയ്ക്ക് മാനുവൽ തെറാപ്പി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന മൂന്ന് വ്യാവസായിക അവലോകനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവലോകനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മാനസിക തെറാപ്പി ഫലപ്രാപ്തിയെ വിലയിരുത്തിയ മൂന്നു ആർടിപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിചാരണകൾ, നട്ടെല്ലുള്ള ചികിത്സാരീതി, മസാജ് തെറാപ്പി, റിഫ്ളക്സോളജി എന്നിങ്ങനെ വിവിധ മാനുവൽ തെറാപ്പി പരിശോധിച്ചു. മൊത്തത്തിലുള്ള അവലോകനങ്ങൾ, തെളിവുകൾ "വാഗ്ദാനമില്ലാത്തത്", "തുച്ഛമായവ", ഉറച്ച നിഗമനങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ എന്നിവ ആവശ്യമാണ്.

 

തെളിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്ലിനിക്കൽ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

 

മാനുവൽ തെറാപ്പി ഒന്നും ചർച്ചചെയ്യുന്നില്ല

 

സമീപകാലത്ത് റാൻഡം ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

 

ഒന്നുമില്ല

 

തെളിവ് സംഗ്രഹം (ചിത്രം 7 കാണുക)

 

◦ റിഫ്ലെക്സോളത്തിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി, പ്രമേഹരോഗ ചികിത്സയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി മസാജ് തെറാപ്പി എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച അനുകൂല ദിശയിലുള്ള അനുചിതമായ തെളിവുകൾ.

◦ മുൻകൂർ പ്രവണിയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായുള്ള നട്ടെല്ലുള്ള കൃത്രിമ ഫലപ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു ദിശയിൽ അനുചിതമായ തെളിവുകൾ.

 

ഫലപ്രദമായ മറ്റുതരത്തിലുള്ള ശാരീരികരമായ ചികിത്സാരീതികളോ അല്ലെങ്കിൽ വേഗതയേറിയ വിദ്യാഭ്യാസമോ

 

കോഗ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി

 

സംവാദം

 

ക്ലെയിമുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു

 

കുത്തിവയ്പ് ചികിത്സയുടെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ചും, പ്രത്യേകിച്ച് നോൺകണ്സസ്ക്കോകെലേറ്റൽ അവസ്ഥകൾക്കു വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന രണ്ടു പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ട്: പ്രത്യേകിച്ച് സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത, എങ്കിലും തെളിയിക്കാനാവാത്ത രീതികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ആരോഗ്യ പ്രൊഫഷണലുകൾ അനുവദിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? 1) തെളിയിക്കാനാവാത്ത ചികിത്സകളുടെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് എന്തു അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നുവെന്നത് എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ?

 

ആദ്യ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഫഷണൽ ഇബിഎബിൻറെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് "ഉവ്വ്" ആണ്, ഇന്നത്തെ കാര്യം ഇന്നറിയാം, നാളെ മാറ്റം വരുത്താം. ഒരാളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലിനിക്കൽ സമ്പ്രദായത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന ബുദ്ധിപരമായ സത്യസന്ധതയിൽ നിന്ന് പിറകുവശത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ശരിക്കും രോഗിയുടെ ഉത്തമ താൽപര്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കുക, മികച്ച തെളിവുകൾ ഉയർന്നുവരുക, ഡോക്ടർമാരോട് മാറണം. കൂടാതെ, തെളിവുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ, അവർക്ക് ശരിയായ ആരോഗ്യപരിചരണ വിതരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് വികസിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ അറിവിൻറെ വികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

 

രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി, വേണ്ടത്ര തെളിവുകൾ ഇല്ലെങ്കിലും ഫലപ്രാപ്തി / ഫലപ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അവകാശവാദങ്ങളും ഉണ്ടാകരുത്. രോഗബാധിതമായ അവകാശവാദങ്ങൾ രോഗിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് അപകടകരമാണ്. നന്നായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ആർ.ടി.സി.കളിൽ നിന്നും വരുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ നിലവാരങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ഫലപ്രാപ്തി / ഫലപ്രാപ്തിക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച തെളിവുകൾ ഞങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നു. മറ്റ് പഠനോപകരണങ്ങളും ക്ലിനിക്കൽ നിരീക്ഷണങ്ങളും ചികിത്സയുടെ സാധ്യതയും സാധ്യതയും സംബന്ധിച്ച ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുമ്പോൾ, അവകാശവാദങ്ങൾ, ഫലപ്രാപ്തി / ഫലപ്രാപ്തിയുടെ സങ്കല്പങ്ങൾ എന്നിവ അവകാശവാദമുന്നയിച്ച് കുഴപ്പമില്ല.

 

ക്ലിനിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ക്ലിനിക്കൽ എഫക്റ്റീവ്നസ്സ്

 

RCT ന്റെ ഫലം പലപ്പോഴും ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിലുണ്ടായ ഫലങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്ന്, ദാതാവും രോഗിയും നൽകിയിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളുടെ ഫലമായി എന്തെങ്കിലും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഇത് അങ്ങനെയല്ല. ആദ്യം, രോഗത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക ചരിത്രം (ഉദാഹരണത്തിന്, കട്ടിയുള്ള എൽബിപി) ചികിത്സയ്ക്കായി പരിഗണിക്കാതെ അതിനെ ഭാഗികമായി അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായി പരിഹരിക്കുവാൻ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. രണ്ടാമതായി, മാനസിക പിരിമുറുക്കത്തിന്റെ പ്രതിഭാസം ഈ അവസ്ഥയിലെ ചില നിരീക്ഷണ പുരോഗതികൾ പലപ്പോഴും കണക്കിലെടുക്കുന്നു. രോഗികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ക്രമാനുഗതമായ ഫലങ്ങളുമായി താരതമ്യേന ഉയർന്ന സ്കോറുകളുള്ള സമയത്ത് ക്ലിനിക്കിലോ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിലോ രോഗികൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രതിഭാസമാണിത്. ചികിത്സ തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് ആവർത്തിച്ചു മുമ്പേ അളക്കണം എങ്കിൽ, തീവ്രമായ സ്കോർ സാധാരണയായി താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ള സാധാരണ ശരാശരി മൂല്യത്തിലേക്ക് താഴുന്നു.

 

കൂടാതെ, രോഗി നിർവഹക ഇടപെടലുകളുടെ ആചാരങ്ങൾ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തിയ ചികിത്സയുടെ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽനിന്ന് വേർതിരിച്ച് ഒരു ചികിത്സാ പ്രഭാവം ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ മതിയായ തെളിവുകൾ ഉണ്ട്. ഈ പ്രതിഭാസത്തെ സാന്ദർഭിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ദാതാവിനുള്ള മുഖവുരയോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയുടെ പ്രതീക്ഷകളോ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശദീകരണമോ, വിശദീകരണം അല്ലെങ്കിൽ രോഗനിർണയം അനുസരിച്ചോ ആയ വ്യവഹാരത്തെ, സാന്ദർഭികം അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും വിളിക്കപ്പെടുന്ന ചികിത്സാരീതിയുടെ അപ്രസക്തമായ പ്രഭാവം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ആർ.ടി.സി.കളിൽ നിന്നുള്ള തെളിവുകളെയും ആർസിടിവിയിലെ വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ചികിത്സ ഫലപ്രദമാണോ അല്ലയോ എന്നു നിർണയിക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ല എന്നാണ് ചില ഗവേഷകർ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആർസിടിയിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ ഇടപെടൽ വളരെ പ്രോട്ടോകോൾ ചെയ്യപ്പെട്ടതും ക്ലിനിക്കൽ രീതികളിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പ്രതികരിക്കുന്നില്ലെന്നതും പ്രധാന പ്രശ്നമാണ്. മുഴുവൻ ചികിത്സാ ഗവേഷണത്തിനെതിരെ അവർ കൂടുതൽ കൃത്യമായി ക്ലിനിക്കൽ എൻകൌണ്ടറിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നോൺ-മസ്കുലസ്ക്സ്ക്ലിറ്റൽ വ്യവസ്ഥകളിൽ ചിതറി ചികിത്സ നടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ലിത്തോഗ്രാഫിയിൽ സംവേദനം നടത്തുമ്പോൾ, ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതും, ഉദാഹരണത്തിന്, ആസ്ത്മ രോഗികളോടും, കുട്ടികളിലെ കുട്ടികളോടുമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നതായും അവർ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ തെളിവ് സംഗ്രഹങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതാണ് ഈ നിഗമനം. ഈ സംവിധാനത്തിൽ ഗവേഷണ സംവിധാനത്തിന്റെ മുഴുവൻ വ്യവസ്ഥകളും ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു, ഇത് ക്ലെയിമുകൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിൽ ഫലപ്രദത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സാഹിത്യത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ക്ലോസിംഗ് ചെയ്യുന്നു, മാത്രമല്ല ഉപഭോക്താവിന് ആശയവിനിമയം കൊടുക്കുന്നത്, സാന്ദർഭിക സംരക്ഷണം, മുകളിലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ.

 

ഒരു പ്ലേബോ-നിയന്ത്രിത ആർടിസിയിൽ ചോദ്യം ഇതാണ്: സന്ദിഗ്ധനമോ അല്ലാത്തതോ ആയ പ്രഭാവങ്ങൾക്ക് മുകളിലുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം ഉണ്ട്. ഇത്തരം ഇടപെടലുകളുടെ ഫലമായി സജീവമായ ഇടപെടലുകളും ഷം ഇടപെടലുകളും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് കാണിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിലെയും അടിസ്ഥാന അളവുകളിൽ നിന്നും ക്ലിനിക്കിലെ പ്രാധാന്യമർദ്ദനങ്ങളെ രോഗികളെ കാണിക്കാം, അതിനാൽ അവരുടെ പ്രാക്റ്റുകളിൽ ഡോക്ടർമാർ എന്തൊക്കെയാണെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്താണ് എന്നതുമായിരിക്കണം ഫലം. മുതിർന്നവരിൽ ദീർഘനാളുകളായുള്ള ആസ്ത്മ രോഗനിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രായോഗിക തലത്തിൽ നിയന്ത്രിത ആർട്ടിസിൻറെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ് (സാധാരണ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസനുസരിച്ച് പരിചയസമ്പന്നരായ കൈറോപ്രാക്റ്ററികൾ പരിപാലിക്കുന്നത്), ഇത് രോഗികൾക്കും സജീവമായ സമയത്തും വിചാരണയുടെ ഘട്ടങ്ങൾ.

 

ദി എവിഡൻസ് ബേഡ്ഡ് ഹെൽത്ത് പീസ് പീസ്സ്

 

EBH ചക്രങ്ങളുടെ ഓരോ കഷണം ഓഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ അത്യാവശ്യമാണ്. രോഗിയുടെ മൂല്യങ്ങളും മുൻഗണനകളും ചികിത്സയുടെ ഫലപ്രാപ്തിയുടെ ശരിയായ തെളിവുകൾ നൽകുന്നില്ല, അത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കും. ഒരു രോഗിക്ക് ഒരു രോഗിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയും, എന്നാൽ അതു ഫലപ്രദമാകില്ല. ഈ ചികിത്സാരീതിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നന്നായി രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, പരിചരണം നൽകുമ്പോൾ രോഗിയുടെ പുരോഗമനത്തിന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താനും ചികിത്സയുടെ ചേരുവകളെക്കുറിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, അനുഭവപരിചയത്തിന് സാധാരണയായി നോട്ടീട്ടുസംബന്ധിച്ച നിരീക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത ശ്രദ്ധയുടെ സൂക്ഷ്മശ്രദ്ധയിൽ കേസ് ഫലത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മറ്റ് ഘടകങ്ങളെ മറയ്ക്കാൻ കഴിയും. സമാനമായി, EBH ന് പിഴവ് വയ്ക്കാം, ഇത് ശാസ്ത്രീയതയല്ല, കാരണം, എല്ലാ ശാസ്ത്രശാഖകളിലും-അത് ഗവേഷകരുടെയും വൈദ്യശാസ്ത്രരുടെയും പക്ഷപാതങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ഗവേഷണം, ഫലപ്രാപ്തി രോഗികൾക്ക് ഫലപ്രദമായി പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ഫലപ്രദമായി ഫലപ്രദമാണോ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നതിനുള്ള തെളിവുകൾ നൽകുന്നു. ഇത് ക്രമീകൃതമായ നിരീക്ഷണത്തിനും ബയസ് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആശ്രയമാണ്.

 

ഒരു ചികിത്സയുടെ ഫലപ്രാപ്തി / ഫലപ്രാപ്തി (കേസ് സീരീസ് മുതലായവ) മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുമ്പോൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പഠനരീതികൾ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് മറ്റ് രചയിതാക്കളുടെ കൃതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫലപ്രാപ്തി / ഫലപ്രാപ്തി എന്ന അവകാശവാദങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സാമൂഹ്യ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നുവരുന്ന മികച്ച തെളിവുകൾ ഞങ്ങൾ നന്നായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ആർ.ടി.സി.കളിൽ നിന്നും വരുന്നു. പക്ഷപാതിത്വം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള വിജയകരമായ റാൻഡൊമൈസേഷൻ, ഡിസൈൻ ഘടകങ്ങളുടെ ശക്തമായ പ്രത്യാഘാതത്തിന്റെ ഫലമാണിത്. (ഇവയെല്ലാം ഇടപെടലിലൂടെയാണെന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റ് അറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അറിയാത്ത ഘടകം അല്ല എന്നുറപ്പാക്കാൻ). വ്യക്തിഗത രോഗികൾക്ക് ഉത്തമമായ തെളിവുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലോ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട തെളിവുകൾ ലഭ്യമാകാതിരിക്കുമ്പോഴും ചികിത്സ ഓപ്ഷനുകൾ അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റ് തെളിവുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. സുരക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ യാന്ത്രിക സംവേദനക്ഷമത ഉൾപ്പെടെ, എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടാത്ത, അനുബന്ധ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾക്കായി മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉചിതമാണ്. ഇത് ഇടപെടലുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും, ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാനും ക്ലിനിക്കൽ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ സഹായിക്കാനും ഇടയാക്കും. സമാനമായി, എപ്പിഡെമോളജിക്കൽ പഠനങ്ങൾ, കേസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ, കേസ് സീരീസ് എന്നിവയിലെ ക്ലിനിക്കൽ വിവരങ്ങൾ ഒരു ചികിത്സയാണ് എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കാനാകും സങ്കീർണ്ണമായ. അതായത്, ക്ലിനിക്കൽ നിരീക്ഷണങ്ങൾ അത് തെളിയിക്കുന്നു അതു സാധ്യമാണ് ഇടപെടൽ ഫലപ്രദമാണെന്ന്. എന്നിരുന്നാലും, ജീവനോപാധികളിലോ ജീവശാസ്ത്രപരമോ ക്ലിനിക്കിലോ നേട്ടം കൈവരിക്കാത്തത് ജനസംഖ്യയിലെ ചികിത്സയുടെ ഫലപ്രാപ്തിയുടെ തെളിവാണെന്ന് വരില്ല. തെളിവുകളുടെ അഭാവം (നന്നായി നടപ്പാക്കിയ റാൻഡമൈൻഡഡ് ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ വഴി പ്രകടിപ്പിച്ചത് പോലെ) സാധ്യതാപഠനം ഒഴിവാക്കില്ല.

 

വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ, ലഭ്യമായ പഠനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപരമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ നിഗമനത്തിലേക്കാണ് വ്യക്തിഗത പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. കൂടാതെ, ശാസ്ത്രീയ പ്രക്രിയ, സ്വയം-തിരുത്തൽ അന്വേഷണങ്ങളുടെ ഒരു വ്യതിരിക്തമായ മാർഗമാണ്, അത് ക്ലാസിക്കൽ ആരംഭം, സാധ്യതാപഠനങ്ങൾക്കും / അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിസങ്ങൾക്കും പിന്തുണ നൽകുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങളും പരികല്പങ്ങളുമായിരിക്കും. വളരെ ഫലപ്രദമായി പറഞ്ഞാൽ, ഫലത്തിൽ, ഫലപ്രാപ്തി പഠിക്കുന്ന ഫലങ്ങളിൽ, വ്യക്തമായ ഫലങ്ങൾ ലഭ്യമാവുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ആർ.സി. പ്രത്യുൽപാദന ക്ഷമത മനസ്സിലാക്കാൻ പൊതുവായ പ്രായോഗിക വ്യവസ്ഥകൾ അനുകരിക്കുന്ന പഠനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും. ചരിത്രപരമായി, മാനുവൽ ചികിത്സാരീതികളുടെ ആധുനിക അന്വേഷണം ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഒരു അബദ്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 20 ന്റെ അവസാനം ഗവേഷണത്തിനായി സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട്, ഫണ്ടിംഗ് എന്നിവയ്ക്കൊപ്പംth നൂറ്റാണ്ടുകളിലായി, ഈ രീതികളുടെ ദീർഘകാല പ്രാക്ടീസ് മെക്കാനിസ്റ്റിക് പഠനങ്ങൾ മറികടന്നുകൊണ്ട്, RCTs ന് അടിത്തറയുള്ള ഒരു ശബ്ദ ക്ലിനിക്കൽ ജ്ഞാനം നൽകി. ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക ഊന്നൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചികിത്സ, ഡോസ്, പരിചരണ സമയപരിധി, ചികിത്സ അപേക്ഷയുടെ പൊരുത്തപ്പെടൽ, ഫലങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നതിനുള്ള ഉചിതമായ നടപടികൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഉചിതമായ സൂചനകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ വിടവുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതിനു പ്രതികരണമായി നോർത്തേൺ അമേരിക്കയിലെ ധനവിനിമയ ഏജൻസികൾ പ്രാബല്യത്തിലുള്ള സാദ്ധ്യമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലുള്ള ഗവേഷണ ഊന്നൽ പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ക്ലിനിക്കൽ ഗവേഷണ ചോദ്യങ്ങൾ അറിയിക്കുമെന്നും, തുടർന്ന് ശരിയായതും ഫലപ്രദവുമായ സംരക്ഷണം സംബന്ധിച്ച പൂർണ്ണമായ തെളിവുകൾ ലഭ്യമാക്കുവാനുള്ള നല്ല പഠനങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

 

മാനുവൽ ചികിത്സയുടെ സുരക്ഷിതത്വം

 

ഇടപെടൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പ്രതികൂല സംഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രവങ്ങൾ എന്നിവ നേരിടുന്ന അപകടം ഒഴിവാക്കണം. മാനുവൽ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതികൂല സംഭവങ്ങൾ രണ്ട് വിഭാഗമായി തിരിക്കാം: 1) നല്ല, കുറഞ്ഞതോ, ഗുരുതരമോ, ഗൗരവമില്ലാതെയുള്ളതോ) ഗൗരവതരമാണ്. സാധാരണയായി സദ്ഗുണങ്ങളായവ താരതമ്യേന ലഘുവായതും മിതമായ, മിതമായ മിതത്വവുമാണ്, പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരിക്കുകയാണ്, അവ ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. സാധാരണയായി, ഈ കസ്കുസ്കോക്ലറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിന് വേദനയോ അസ്വാരസ്യമോ ​​ഉൾപ്പെടുന്നു. സാധാരണയായി, ഓക്കാനം, തലകറക്കം അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഗുരുതരമായ പ്രതികൂല പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാകുകയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ജീവന് ഭീഷണിയാകുകയും ചെയ്യും. വെളുത്ത കൃത്രിമവുമൊത്ത് (പ്രത്യേകിച്ചും സെർവിക്കൽ നട്ടെല്ല്) ബന്ധപ്പെട്ട ഗുരുതരമായ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥാ സംവിധാനമാണ് വെറ്റിപൊറോസിറൽ ധമന (വിഎബിഎ) സ്ട്രോക്ക്. സാധാരണയായി റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യപ്പെടുന്ന കുറവ് പ്രതികൂലമായ പ്രതികൂല സംഭവങ്ങൾ, തൊലി ഡിസ്ക് ഹെർണിയേഷൻ, കൌഡ എക്വിലാ സിൻഡ്രോം എന്നിവയാണ്.

 

നട്ടെല്ലുള്ള പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായി ഗുരുതരമായ പ്രതികൂല സംഭവങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കാതെ അവ്യക്തവും വ്യത്യസ്തവുമായിരുന്നു. അപൂർവ്വ സംഭവങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ റിസ്ക് കണക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ വെല്ലുവിളികൾ മൂലം ലഭ്യമായ തെളിവുകൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു. ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ മികച്ച ശബ്ദ സംവിധാനത്തിൽ നിന്നുള്ള പഠനങ്ങളിൽ നിന്നും, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രകൃതിയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളവയിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ്.

 

200,000 ചികിത്സാരീതികളിൽ ഒരു പരിപാടി മുതൽ ഏതാനും ദശലക്ഷത്തിൽ ഒരാൾവരെ സെർവിക്കൽ നട്ടെല്ല് കപ്പാസിറ്റി പരിധിക്ക് ശേഷം VBA സ്ട്രോക്ക് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. തുടർന്നുവന്ന ജനസംഖ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പഠനം, കാസിഡീ ett ഉം കേസ് സെൻട്ടറും കേസിൽ ക്രോസോവർ ഡിസൈനുകളും ഉപയോഗിച്ച് നൂറുകണക്കിന് ദശലക്ഷം വ്യക്തികൾ-വർഷത്തെ ഡാറ്റയെ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ഉപയോഗിച്ചു. VBA സ്ട്രോക്ക് പൊതുവിൽ വളരെ അപൂർവമായ ഒരു സംഭവമാണെന്ന് എഴുത്തുകാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. അവർ പ്രസ്താവിച്ചു "ഞങ്ങൾ പ്രൈമറി കെയർ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്തിരിപ്പോന്ന ശ്രദ്ധയോടെ ബന്ധപ്പെട്ട വിറ്റമിൻ സ്ട്രോക്ക് അമിത റിസ്ക് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല." അവർ കൂടുതൽ നിഗമനം, "വിറ്റമിൻ സ്ട്രോക്കും അപകട സാധ്യത വളരെപെട്ടെന്ന് pcp, (പ്രൈമറി കെയർ വൈദ്യൻ) സന്ദർശനങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട കാരണം സാധ്യത വിഎബിഎ വിസർജ്യത്തിൽ നിന്ന് തലവേദനയും നെഞ്ചുവേദനയും ഉള്ള രോഗികൾ അവരുടെ മുൻഗാമിയുടെ മുൻകരുതലുകൾ തേടുന്നതുമാണ്. "പ്രതികൂലമായ പ്രതികൂല പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർജിക്കൽ നട്ടെല്ല് കൃത്രിമത്വം ശേഖരവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന റിസ്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

 

ഉചിതമാണ്, സെർവിക്കൽ നട്ടെല്ല് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള റിസ്ക് ബെനിഫിറ്റ് ചർച്ചചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മുൻകൂട്ടി കണ്ടതുപോലെ, പുതിയ ഗവേഷണം നെഞ്ചുവേദനയുടെ മാനുവൽ ചികിത്സയുടെ പ്രയോജനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയും. നിലവിൽ, ഇതിന് ചില നേട്ടങ്ങളുണ്ടെന്ന് തെളിവുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. രോഗനിർണയവും കൃത്രിമത്വവും തമ്മിലുള്ള നിര തന്നെ രോഗിയുടെ മുൻഗണന നൽകണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

 

ഗർഭാശയമോ കംപാരലോ ഡിസ്ക് ഹെർണിയേഷനോ ആയി കണക്കാക്കുന്നത് അനിശ്ചിതവും, കേസ് പഠനങ്ങളും കേസ് സീരിയലുകളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ക്ഷയരോഗ വിസർജ്ജനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതരമായ വിപരീത പ്രതിഭാസത്തിന് ഏകദേശം ഒരുലക്ഷം രോഗികളുടെ സന്ദർശനമെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ക്യുഡാ ഇൻക്വില സിൻഡ്രോം വളരെ കുറച്ച് തവണ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്, പല ദശലക്ഷം സന്ദർശനങ്ങളിലും.

 

കുട്ടികളിൽ മാനുവൽ ചികിത്സയുടെ സുരക്ഷിതത്വം

 

നട്ടെല്ലിൽ തട്ടിപ്പിന്റെ ഫലമായി കുട്ടികളിൽ ഗൗരവകരമായ പ്രതികൂല സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ന്യൂറോളജിക് അല്ലെങ്കിൽ മസ്കുലോസ്ക്ലെറ്റൽ ഇനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന 2007 കണ്ടെത്തി നേരിട്ടുള്ള പ്രതികൂല സംഭവങ്ങളിൽ XenX കണ്ടെത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനം, അതിൽ ഒൻപത് ഗുരുതരമായ (ഉദാഹരണത്തിന് subarachnoid hemorrhage, paraplegia, മുതലായവ) കണക്കാക്കി. നേരിട്ടല്ലാതെയും പരോക്ഷമായ പ്രതിരോധ സംഭവങ്ങളുടെ XXX കേസുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു (രോഗനിർണയം വൈകിയത്, ഗുരുതരമായ ചികിത്സാരീതികൾക്കായി നട്ടെല്ലുള്ള കൃത്രിമങ്ങൾ). കേസ് റിപ്പോർട്ടുകളും കേസ് ശ്രേണികളും ഒരു തരത്തിലുള്ള "നിഷ്ക്രിയ നിരീക്ഷണം" ആണെന്ന് അവലോകന രചയിതാക്കളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഇത്തരം പ്രതികൂല സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നത് ശരിയായ റിസ്കിനെ കുറച്ചുകാണിക്കുന്നു.

 

പ്രധാനമായും, തെറ്റായ രോഗനിർണയത്തിനുള്ള ഒരു കാരണം (ഉദാഹരണത്തിന്, കാലതാമസം നേരിടുന്ന രോഗനിർണയം, നട്ടെല്ല് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അനുചിതമായ ചികിത്സ) മതിയായ ശിശുരോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ അഭാവമാണ് എന്ന് രചയിതാക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. 287 കൈറോപ്രാക്റ്ററുകളും ഓസ്റ്റിയോപാത്തുകളും നടത്തിയ ഒരു സർവേയിൽ 78% പേർ ഒരു സെമസ്റ്ററോ അതിൽ കുറവോ formal പചാരിക ശിശുരോഗ വിദ്യാഭ്യാസവും 72% പേർക്ക് പീഡിയാട്രിക് ക്ലിനിക്കൽ പരിശീലനവും ലഭിച്ചില്ലെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി. ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

 

റിപ്പോർട്ട് പരിമിതികളുടെ പരിമിതികൾ

 

ഫലപ്രാപ്തിയുടെ അഭാവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാപ്യതയുടെ അസാന്നിധ്യം സംബന്ധിച്ച ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ നിഗമനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിലവാരങ്ങളില്ലാത്ത നിയമങ്ങളിലാണ്. പഠന നിലവാരത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യത്യസ്ത തെളിവുകൾ നൽകുന്ന ഗ്രേഡിംഗ് സംവിധാനങ്ങളും നിയമങ്ങളും വ്യത്യസ്ത തീർപ്പുകളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് നിലവാരമുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആധികാരിക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ശുപാർശകൾക്കൊപ്പം ഒരു സിന്തസിസ് മെത്തഡോളജി ഞങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ സമഗ്രമായ സാഹിത്യ തിരയൽ തന്ത്രമായി ഉപയോഗിച്ചുവെങ്കിലും പ്രസക്തമായ എല്ലാ ആർടിറ്റുകളും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും സാങ്കേതികവിദ്യ റിപ്പോർട്ടുകളും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഇടയില്ല. മാനുവൽ ചികിത്സ ഫലപ്രദമാണെന്നോ ഫലപ്രദമല്ലാത്തതിനാലോ ഇപ്പോൾ ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ, ഒരു ആർസിടിക്ക് മതിയായ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ശക്തിയും ബയസ് റിസ്ക് കുറവുമാണ്. ഒരേ വിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള RCT- കൾ, നിഗമനങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിൽ ഗണ്യമായ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ അവലോകനങ്ങളും വിചാരണകളും ഉൾപ്പെടെ, ഈ ഭാഷയുടെ പക്ഷപാതിത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഈ റിപ്പോർട്ട് മറ്റൊരു പരിമിതിയായി കണക്കാക്കാം; എന്നിരുന്നാലും, മെറ്റാ-വിശകലനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യതിരിക്തമായ അവലോകനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലാത്ത ട്രയലുകൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതവും, നോൺ-ഇംഗ്ലീഷ് ജേണലുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റാങ്കിലുള്ള പരിശോധനകൾ സംഭവിക്കുന്നത് കുറയുന്നു. റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥാപരമായ അവലോകനങ്ങൾക്കും ക്ലിനിക്കൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും വിമർശനാത്മകമായ വിലയിരുത്തലിൻറെ അപര്യാപ്തതയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ മറ്റൊരു പരിമിതി. സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂകളും ക്ലിനിക്കൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും രീതിശാസ്ത്രപര നിലവാരത്തിലും പക്ഷപാതിത്വത്തിെൻറ അപകടത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ടാവാം. ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അവലോകനങ്ങളും മാർഗനിർദേശങ്ങളും നിർണ്ണായകമായ വിലയിരുത്തൽ അനുയോജ്യമാണെങ്കിലും, നിലവിലെ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ പരിധിക്കു പുറത്താണ് അത്. മാനുവൽ ചികിത്സാരീതികളുടെ വിവിധ രൂപങ്ങളുടെ ആപേക്ഷികമായ ഫലപ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിഗമനങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ, രോഗി-പ്രൊവൈഡർ ഇടപെടലിലെ നിർദ്ദിഷ്ട (സാന്ദർഭിക) പ്രഭാവത്തിൽ നിന്ന് ഇടപെടലുകളുടെ പ്രത്യേക ഫലങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കണക്കാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ സാധ്യമല്ലെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നു. താരതമ്യേന ചികിത്സാരീതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യത്യസ്ത മാനുവൽ തെറാപ്പിമാരുടെ ഫലപ്രാപ്തിയെ വിലയിരുത്തുന്നതിന് ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പരിധിക്ക് അപ്പുറത്താണ് അത്. എന്നിരുന്നാലും, ഫലപ്രദത്വത്തിന്റെ മിതമായ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടാൽ, ചികിത്സ ഫലപ്രദമായ ഒരു ചികിത്സാ ഉപാധിയായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടു, എന്നാൽ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ ആവശ്യമായിരുന്നില്ല. നോൺഡൊൻഡാമിറ്റഡ് ഡിസൈൻ (ഉദാഹരണത്തിന്, നിരീക്ഷണ പഠനങ്ങൾ, കോഹ്റോർ സ്റ്റഡീസ്, പ്രോസ്പക്റ്റ് ക്ലിനിക്കൽ സീരീസ്, കേസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ) ഉപയോഗിച്ച് പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ കണ്ടെത്തലുകൾ പ്രാപ്തിയടങ്ങിയ പ്രാപ്യതകളുടെയും സാധ്യതാപഠനത്തിൻറെയും പ്രാഥമിക തെളിവുകൾ നൽകാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം ചികിത്സാപരമായ ഫലപ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ചും ഫലപ്രദത്വത്തെക്കുറിച്ചും പ്രത്യേകമായി ആ സാഹിത്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ക്ലിനിക്കൽ യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ ക്ലെയിമുകൾ പ്രത്യേകമായി പ്രതിരോധിക്കാവുന്നവ ആയി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്ന പഠനങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെ സംഗ്രഹിക്കുക എന്നതാണ്. അതിനാൽ, സംരക്ഷണ ഫലങ്ങളിൽ തെളിവുകളുടെ അടിത്തറ ആർ.സി.റ്റിക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെട്ടിരുന്നു.

 

നിഗമനങ്ങളിലേക്ക്

 

നിശിതം, മയക്കുമരുന്ന്, വിട്ടുമാറാത്ത വേദന എന്നിവയ്ക്കായി മുതിർന്നവരിലുകളിൽ സുഷുൽ ടൈപ്പിംഗ് / മൊബിലൈസേഷൻ ഫലപ്രദമാണ്. മൈഗ്രെയ്ൻ, സെർവികോജനിക് തലവേദനയ്ക്ക്; സെർവികോജനിക് തലവേദന; ഉപരിതലവും താഴ്ന്ന നിരപ്പുകളും സംയുക്താവസ്ഥകളും. തൊറാസിക് നട്ടെല്ല് കറ്യൂഷൻ / മൊബിലൈസേഷൻ കർശനമായ / സാവധാനത്തിൽ കഴുത്ത് വേദനയ്ക്കായി ഫലപ്രദമാണ്, വ്യായാമവുമായി ഒത്തുചേരുകയും, കടുത്ത ശ്വാസകോശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തകരാറുകൾക്കും, കഴുത്ത് നെറ്റി വേദനയ്ക്കും ഫലപ്രദമാണ്. തെളിവുകൾ സെർവിക്കൽ കൃത്രിമത്വം / മാത്രം ഏത് കാലാവധിയും കഴുത്തിൽ വേദന സമാഹരണം വേണ്ടി, കൈകാര്യം / മിഡ് വേദന വേണ്ടി സഞ്ചലനം, സ്ചിഅതിച, പിരിമുറുക്കം-തരം തലവേദന, ചൊച്ച്യ്ദ്യ്നിഅ, തെംപൊരൊമംദിബുലര് സംയുക്ത മാനസികരോഗങ്ങൾ, ഈശ്വരന്, പ്രെമെംസ്ത്രുഅല് സിൻഡ്രോം, ഒപ്പം ന്യൂമോണിയ ഏത് തരത്തിലുമുള്ള എന്നോ ആണ് പ്രായപൂർത്തിയായവരിൽ. ശ്വാസകോശ കൃത്രിമവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആസ്ത്മയുടെയും ഡിസ്മേനോരിയയുടെയും തോൽവി ഫലപ്രദമാകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് 1 ഹൈപ്പർടെൻഷനിൽ ആന്റി-ഹൈപ്പൈൻ ടെൻഷൻ ഭക്ഷണത്തിൽ ചേർത്തുവരുന്നു. കുട്ടികൾക്ക്, തെളിവുകൾ Otitis മീഡിയ ആൻഡ് എനുരെസിസ് വേണ്ടി സുഷുമ്നാ കൃത്രിമത്വം / സമാഹരണം ഫലപ്രാപ്തി എന്നോ ആണ്, എന്നാൽ അത് ഇന്ഫംതിലെ കശലായ വേണ്ടി സര്ക്കാര് ഏറ്റെടുത്തു കൃത്രിമത്വം താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആസ്തമ ശ്വാസകോശ ചടങ്ങിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഫലപ്രദമല്ല കാണിക്കുന്നു.

 

മയക്കുമരുന്ന് സംബന്ധിച്ച തെളിവുകൾ മുതിർന്നവർക്ക് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള LBP ഉം വിട്ടുമാറാത്ത നെഞ്ചുവേദനയും ഫലപ്രദമായ ചികിത്സയാണ്. മുട്ട് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ്, ഫൈബ്രോമിയൽജിയ, മൈഫാസേഷ്യൽ വേദന സിൻഡ്രോം, മൈഗ്രെയ്ൻ തലവേദന, പ്രെമെസ്ററൽ സിൻഡ്രോം എന്നിവയ്ക്ക് തെളിവുകൾ ലഭ്യമല്ല. കുട്ടികൾക്കായി ആസ്ത്മയും ശിശുരോഗ കുടിയേറ്റത്തിനും തെളിവുകൾ ലഭ്യമല്ല.

 

മത്സരിക്കുന്ന താൽപര്യങ്ങൾ

 

എല്ലാ എഴുത്തുകാരും ചിപ്രോഗ്രാക്റ്റിക് ഡോക്ടർമാരായി പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മുഴുവൻ പ്രൊഫഷണൽ ഗവേഷകരും.

 

എഴുത്തുകാരുടെ സംഭാവനകൾ

 

തെളിവുകൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനും, പങ്കെടുക്കുന്നതിനും, തെളിവുകൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനും, റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനും, അന്തിമ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുമായി, തെളിവുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും സംഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ജി.ബി ആയിരുന്നു.

 

ഭൂരിഭാഗം തലവേദനകളും തലവേദനയുടെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ തെളിവുകളും വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിൽ എം.എ പങ്കുചേർന്നു.

 

റെസ്സിന്റെ വിശകലനം, മസ്കുലോസ്കലെലെറ്റ് നോൺ മസ്കുലോസ്കേലെറ്റൽ അവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായി തീർപ്പാക്കൽ, പശ്ചാത്തല, ചർച്ച വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഗണ്യമായ ഇൻപുട്ട് നൽകൽ എന്നിവയിൽ പങ്കുചേർന്നു.

 

റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിളുകൾ വീണ്ടെടുക്കുകയും എല്ലാ വ്യവസ്ഥകൾക്കും കരടുരേഖാ സംഗ്രഹ പ്രസ്താവനകൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും, കൈയെഴുത്ത് വായനയും ഉറവിടത്തിൽ പങ്കുചേരാനും ബി.എൽ ഉത്തരവാദിയായിരുന്നു.

 

ഗവേഷണത്തിന്റെ വിവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് വിവര്ത്തനത്തിനും രൂപീകരണത്തിനുമായി ജെ.ടി ഉത്തരവാദിത്തം വഹിച്ചു, പശ്ചാത്തലവും ചർച്ചാ വിഭാഗങ്ങളും ഗൌരവമായ ഇൻപുട്ട് നൽകുന്നു. എല്ലാ എഴുത്തുകാരും അവസാനത്തെ കൈയെഴുത്തുപ്രതി വായിച്ച് അംഗീകരിച്ചു.

 

സപ്ലിമെന്ററി മെറ്റീരിയൽ

 

അധിക ഫയൽ 1:

സാഹിത്യ തിരയൽ തന്ത്രം.

 

അധിക ഫയൽ 2:

ക്രമരഹിതമായ അവലോകനങ്ങൾ, തെളിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ സാങ്കേതിക മൂല്യനിർണ്ണയങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ക്രമരഹിതമായ നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പക്ഷപാതിത്വത്തിന്റെ അപകടസാധ്യത കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

 

കടപ്പാടുകൾ

 

യുകെ ജനറൽ ക്രോയരക്റ്റിക്കൽ കൗൺസിൽ ഈ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ ധനസഹായം നൽകി.

 

ഡി.എച്ച്.എ.എസ്.യു ലൈബ്രേറിയൻ ദെല്ലാ ഷുപ്, ഡിസൈനിനെ സഹായിക്കുന്നതിനും റിപ്പോർട്ടിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വിശദമായ തിരയൽ തന്ത്രം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

 

ഉപസംഹാരമായി, മേൽപ്പറഞ്ഞ ഗവേഷണ പഠനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ മുതിർന്നവരിൽ നിശിതം, സബാക്കൂട്ട്, വിട്ടുമാറാത്ത താഴ്ന്ന നടുവേദന, മൈഗ്രെയ്ൻ, സെർവികോജെനിക് തലവേദന, സെർവികോജെനിക് തലകറക്കം, അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി തീവ്ര സംയുക്ത അവസ്ഥകൾ എന്നിവയ്ക്കും മാനുവൽ ചികിത്സകൾ ഫലപ്രദമാണെന്ന് നിർണ്ണയിച്ചു. അക്യൂട്ട് / സബാക്കൂട്ട് കഴുത്ത് വേദന. കഴുത്തും നടുവേദനയും, സയാറ്റിക്ക, ടെൻഷൻ-ടൈപ്പ് തലവേദന കോസിഡീനിയ, ടെമ്പോറോമാണ്ടിബുലാർ ജോയിന്റ് ഡിസോർഡേഴ്സ്, ഫൈബ്രോമിയൽജിയ, പ്രീമെൻസ്ട്രൽ സിൻഡ്രോം, ന്യൂമോണിയ എന്നിവയ്ക്ക് ക്ലിനിക്കൽ, പരീക്ഷണാത്മക തെളിവുകൾ മാത്രം അവ്യക്തമാണ്. കൃത്രിമത്വം കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ മൊബിലൈസേഷൻ പോലുള്ള മാനുവൽ ചികിത്സകൾ ആസ്ത്മയ്ക്കും ഡിസ്മനോറിയയ്ക്കും ഓട്ടിറ്റിസ് മീഡിയയ്ക്കും എൻ‌യുറസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫന്റൈൽ കോളിക്, ആസ്ത്മയ്ക്കും ഫലപ്രദമായിരുന്നില്ല.

 

നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജി ഇൻഫർമേഷൻ (എൻസിബി) യിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ. ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ പരിധി ചിപ്പിപ്പാടിക്ക് മാത്രമല്ല, നട്ടെല്ലിനും മുറിവുകളോടും പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു. വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ, ഡോക്ടർ ജിമെനെസ് ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക 915-850-0900 .

 

ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് ക്യൂറാണ്

 

കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ: സൈറ്റിക

 

ഒരുതരം മുറിവുകളോ അവസ്ഥയോ ആയതിനേക്കാൾ ലക്ഷണശൈലിയുടെ ലക്ഷണമായിട്ടാണ് സൈറ്റിറ്റിക്ക അറിയപ്പെടുന്നത്. പല്ലുകൾക്കും തുടയിലും താഴെയും, ഒരു കാലത്തെയോ കാൽത്തലുകളെയോ കാൽവരിയിൽ നിന്ന് വേദന, വിരസത, ക്ഷീണം, ശ്വാസകോശത്തിലെ സങ്കോചം എന്നിവയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ. സാധാരണയായി, ഹാർനിറ്റഡ് ഡിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ അസ്ഥി ഉത്തേജനം മൂലമുള്ള മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാഡയുടെ അണുബാധ, വീക്കം അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രഷൻ ആണ് സൈബീറ്റിക്ക.

 

 

പ്രധാന വിഷയം: വളരെ അധികമുള്ളത്: സൈറ്റിക്കയ വേദന തേടൽ

 

 

ശൂന്യമാണ്
അവലംബം
 • ഗോൾഡ്ംബർഗ് എം. തെളിവുകൾ, തെളിവുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മെഡിസിൻ: ക്ലാസസ് ഫ്രം ദി ഫിലോസഫി ഓഫ് സയൻസ്. സാങ്ക് സൈഡ് മെഡ്. 2006;62: 2621-2632. doi: 10.1016 / j.socscimed.2005.11.031. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • നെൽസൺ LH. ഇതിൽ: ഫെമിനിസ്റ്റ് ജ്ഞാനസിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ. അൽകോഫ്, പോട്ടർ ഇ, എഡിറ്റർ. 1993. എപിസിമോളജിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ; pp. 121-160.
 • ലവിസ് ജെ.എൻ., റോബർട്ട്സൺ ഡി, വുഡ്സൈഡ് ജെ.എം, മക്ലിയോഡ് സിബി, അബേൽസൺ ജ. റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് റിസർച്ച് വിജ്ഞാപനം തീരുമാനമെടുക്കാൻ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കുന്നത്? മിൽബാങ്ക് Q. 2003;81:221–222. doi: 10.1111/1468-0009.t01-1-00052. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • സ്ട്രോസ് സെ, ടെറ്റ്റോ ജെ, ഗ്രഹാം I. വിജ്ഞാന വിവർത്തനങ്ങൾ നിർവ്വചിക്കുക. CMAJ. 2009;181: 165-168.[PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
 • മുയ്ർ ഗ്രേ ജെ. എയിഡ്സ് ബേസ്ഡ് ഹെൽത്ത്കെയർ ആരോഗ്യനയം, മാനേജ്മെന്റ് തീരുമാനങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം.2. ഹാർകോർട്ട് പബ്ലിഷേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ്; 2001.
 • ഗ്യാറ്റ് ജി, കുക്ക് ഡി, ഹെയ്ൻസ് ബി. എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് മെഡിസിൻ ദീർഘമായ വഴിയിലാണ്. BMJ. 2004;329: 990-991. doi: 10.1136 / bmj.329.7473.990. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • റിയലി ബി.എം. EBM ന്റെ സാരാംശം. BMJ. 2004;329: 991-992. doi: 10.1136 / bmj.329.7473.991.[PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ലാംബെർട്ട് എച്ച്. അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ ഇബിഎം: സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഓഫ് സോസൻസ് ഇൻ മെഡിസിൻ. സാങ്ക് സൈഡ് മെഡ്. 2006;62: 2633-2645. doi: 10.1016 / j.socscimed.2005.11.023. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഡേവി സ്മിത്ത് ജി, എഗ്ഗർ എം. ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലുകളുടെയും മെറ്റാ അനാലിസുകളുടെയും ഫലങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനും പ്രയോഗിക്കുന്നതിനും. ജെ ക്ലിൻ എപ്പിഡെമോയോൾ 1998;51:289–295. doi: 10.1016/S0895-4356(97)00293-X. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • സ്കാറ്റർ എ, ഫ്ലെച്ചർ ആർ. ഗവേഷണ തെളിവുകളും വ്യക്തിഗത രോഗിയും. ക്വാർട്ടർലി ജേർണൽ ഓഫ് മെഡിസിൻ. 2003;96: 1-5. [PubMed]
 • ട്രയാനാനോ ജെജെ. മികച്ച പരിശീലനത്തിനുള്ള എന്ത് തെളിവ്? ജെ മണിപ്പുലേറ്റീവ് ഫിസിയോൽ തെർ. 2008;31: 637-643. doi: 10.1016 / j.jmpt.2008.10.009. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഗ്രീൻഹൽഗ് ടി, ഹർവിറ്റ്സ് ബി. ആക്ഷേപഹാസ്യാധിഷ്ഠിത മെഡിസിൻ; എന്താണ് പഠനവിവരണം? BMJ. 1999;318: 48-50.[PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
 • ഹോപ് ടി. എവിഡൻസ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള രോഗിയുടെ നിരയും മന: ശാസ്ത്രവും. എവിഡ് ബേസ്ഡ് മെന്റ് ഹെൽത്ത്. 2002;5: 100-101. doi: 10.1136 / ebmh.5.4.100. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • തെളിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള രോഗിയുടെ നിര: അനിവാര്യമോ അസാധ്യമോ? ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസ്സ്; 2001.
 • ഷോഗൻസി എഎഫ്, സ്ലാവൻസൻ ഡി.സി., ബെക്കർ എൽ. ക്ലിനിക്കൽ ജാസ്സ്: ഹാനിണൈസേഷൻ ക്ലിനിക്കൽ എക്സസ് ആൻഡ് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് മെഡിസിൻ. ജെ ഫാം പ്രാക്ടീസ്. 1998;47: 425-428. [PubMed]
 • സ്ട്രോസ് സെ. EBM ന് ഇ എന്താണ്? BMJ. 2004;328: 535-536. doi: 10.1136 / bmj.328.7439.535.[PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • മർമമോട്ട് എംജി. തെളിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ പോളിസി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തെളിവുകൾ BMJ. 2004;328: 906-907. doi: 10.1136 / bmj.328.7445.906. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • Chou R, ഹഫ്മാൻ LH. നോൺഫാർമക്കോളജിക് തെറാപ്പിക്സ് ഫോർ ക്രോണിക് ആൻഡ് ക്രോണിക് ലോ മെയിൽ ബാക്വിഡ്: എ റിവ്യൂ ഓഫ് ദി എവിഡൻസ് ഫോർ ഒരു അമേരിക്കൻ പെയിൻ സൊസൈറ്റി / അമേരിക്കൻ കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിഷ്യൻസ് ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ഗൈഡ്ലൈൻ. ആൻ ഇന്റേൺ മെഡി. 2007;147: 492-504. [PubMed]
 • ഹെയ്ൻസ് ആർ.ബി, ഡീവർഎക്സ് പിജെ, ഗ്യാറ്റ് ഗൌ. രോഗശാന്തിയും രോഗികളുടെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പു തെളിയിക്കുന്ന പ്രാക്ടീസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ. BMJ. 2002;324: 1350. doi: 10.1136 / bmj.324.7350.1350. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഗോർഡൺ ഇജെ. തെളിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഔഷധങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ സാദ്ധ്യതകൾ: ദൈനംദിന ഹെമോഡയാലിസിനായുള്ള നയരൂപീകരണം. സാങ്ക് സൈഡ് മെഡ്. 2006;62: 2707-2719. doi: 10.1016 / j.socscimed.2005.11.024. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • സാവിഗ്നി പി, വാട്സൺ പി, അണ്ടർവുഡ് എം. തുടർച്ചയായ നോൺ-നിർദ്ദിഷ്ട കുറഞ്ഞ മുതലുള്ള ആദ്യകാല മാനേജ്മെന്റ്: എൻ.ഐ.എസ്. BMJ. 2009;338: b1805. doi: 10.1136 / bmj.b1805. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • Chou R, Qaseem A, Snow V, Casey D, Cross JT Jr, Shekelle P. രോഗനിർണയം, താഴ്ന്ന മുനവടി ചികിത്സ: അമേരിക്കൻ കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിഷ്യന്റെയും അമേരിക്കൻ പെയിൻ സൊസൈറ്റിയുടെയും സംയുക്ത ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് മാർഗരേഖ. ആൻ ഇന്റേൺ മെഡി. 2007;147: 478-491. [PubMed]
 • Airaksinen O, Brox JI, Cedraschi C, Hildebrandt J, Klaber-Moffett J, Kovacs F. അദ്ധ്യായം 4. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദീർഘകാലത്തെ വേദനയുടെ മാനേജ്മെന്റിനുള്ള യൂറോപ്യൻ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ. യുർ സ്പിൻ ജെ. 2006;15(Suppl 2):S192–S300. doi: 10.1007/s00586-006-1072-1. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • വാൻ തുൾഡർ എം, ബെക്കർ എ, ബേക്കിങ് ടി, ബ്രെൻ എ, ഡെൽ റിയൽ എം.ടി, ഹച്ചിൻസൺ എ. ചാപ്റ്റർ 3. പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷയിൽ നിശിതം നോൺസ്പെക്ടിക് കുറഞ്ഞ മുതലാളി മാനേജ്മെന്റിനുള്ള യൂറോപ്യൻ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ. യുർ സ്പിൻ ജെ. 2006;15(Suppl 2):S169–S191. doi: 10.1007/s00586-006-1071-2. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed][ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • അസെൻഡൽഫ്, ജെ. മോർട്ടൺ എസ്.സി, യു ഇ.ഐ., സുതോർപ് എം.ജെ., ഷെക്കെൽ പിജി. താഴ്ന്ന പുറകോട്ടുള്ള വേദനയ്ക്കുള്ള സുഷുൽ മാനിപുലേറ്റീവ് തെറാപ്പി. കൊക്രേൻ ഡാറ്റാബേസ് സിസ്റ്റം റവ. 2004. പി. CD000447. [PubMed]
 • വാൻ റ്റോളർ എം ഡബ്ല്യു, കോസ് ബി, മാൽമിവറ A. പിന്നിലെ വേദനയിൽ നോൺ ഇൻവെസിറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് മോഡേലലിറ്റുകളുടെ ഫലം: ഒരു തെളിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അവലോകനം. യുർ സ്പിൻ ജെ. 2006;15(Suppl 1):S64–S81. doi: 10.1007/s00586-005-1048-6. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ലോറൻസ് ഡി ജെ, മീക്കർ W, ബ്രാൻസൺ ആർ, ബ്രോൻഫോർട്ട് ജി, കേറ്റ്സ് ജെ.ആർ, ഹാസ് എം.കോമിക്ക്രാക്റ്റിക് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ലോക്ക് വേദന, ലോ ബാക്ക് സംബന്ധമായ ലെഗ് പരാതികൾ: ഒരു സാഹിത്യം സിന്തസിസ്. ജെ മണിപ്പുലേറ്റീവ് ഫിസിയോൽ തെർ. 2008;31: 659-674. doi: 10.1016 / j.jmpt.2008.10.007. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ബ്രോൻഫോർട്ട് G, Haas M, Evans R, Kawchuk G, Dagenais S. നട്ടെല്ല് കൃത്രിമ ആൻഡ് സാമഗ്രികൾ കൂടെ വിട്ടുമാറാത്ത താഴ്ന്ന പരിക്കേറ്റ എയിഡ്സ്-വിവരമുള്ള മാനേജ്മെന്റ്. മൃഗം ജെ. 2008;8: 213-225. doi: 10.1016 / j.spinee.2007.10.023. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ബ്രോങ്കോർട്ട് ജി, ഹാസ് എം, ഇവാൻസ് ആർ.എൽ, ബൗട്ടർ എൽഎം. നട്ടെല്ല്, കഴുത്ത് വേദന എന്നിവയ്ക്കായി നട്ടെല്ലും കത്തിയും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ്: ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂ ആൻഡ് മികച്ച തെളിവുകളുടെ സമന്വയം. മൃഗം ജെ. 2004;4: 335-356. doi: 10.1016 / j.spinee.2003.06.002. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഫർലാൻ എ ഡി, ഇമാമുറ എം, ഡ്രൈഡൻ ടി, ഇർവിൻ ഇൽവിൻ ഇ.എം. മസ്സേജ് ഫോർ ലോഡ് ബാക്ക് വേദന: ഫ്രെയിംവർക്ക് ഓഫ് ദി കോക്ക്ബ്രാൻ ബാക്ക് റിവ്യൂ ഗ്രൂപ്പ് നട്ടെല്ല്. 2009;34:1669–1684. doi: 10.1097/BRS.0b013e3181ad7bd6. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഹെൽത്ത് ആന്റ് ക്ലിനിക്കൽ എക്സലൻസ്. താഴ്ന്ന തോതിൽ വേദന: നിസ്സഹായമല്ലാത്ത, പിന്നാക്ക വേദനയുടെ ആദ്യകാല മാനേജ്മെന്റ്. ക്ലിനിക്കൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം. 2009;88
 • ഹാലേഗ്റഫ്ഫ് ജെ.എം, ഡി ഗ്രീഫ് എം, വിന്റേഴ്സ് ജെ. സി, ലൂക്കാസ് സി. മാനിപുലേറ്റീവ് തെറാപ്പി, ക്ലിനിക്കൽ പ്രിഡിക്ഷൻ മാനദണ്ഡം എന്നിവയാണ്. മോട്ട് കഴിവുകൾ 2009;108:196–208. doi: 10.2466/PMS.108.1.196-208. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • റാസ്മസെൻ ജെ, ലാറ്റ്ഗാർഡ് ജെ, ലിൻഡക്രോണ എല, ക്വിസ്സ്റ്റാഗാർഡ് ഇ, ബ്ലിഡാൽ എച്ച്. മാനിപുലകരണം, ലോൺ-ബാക്ക് വേദന (LBP) ലെ വിപുലീകരണ പരിശീലനങ്ങളുടെ ഫലമായി ചേർക്കുന്നില്ല. ഒരു റാൻഡം ചെയ്ത, നിയന്ത്രിത, ഇരട്ട കുരുടായ പഠനം. ജോയിന്റ് ബോൺ വെജിറ്റബിൾ. 2008;75: 708-713. [PubMed]
 • അലക്സാണ്ടർ ടെക്നിക്കിന്റെ പാഠങ്ങൾ, വ്യായാമം, മസാജ് (ATEAM) എന്നിവയ്ക്കെതിരെയുള്ള ക്രമരഹിതമായ നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണം, ലിറ്റിൽ പി, ലൂയിത് ജി, വീബ്ലി എഫ്, ഇവാൻസ് എം, ബീറ്റി എ, മിഡിൽടൺ കെ. ബ്രെഡ് ജെ സ്പോർട്സ് മെഡ്. 2008;42: 965-968. doi: 10.1136 / bjsm.2007.039560. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • വിൽക്കി എ, ഗ്രിഗറി എം, ബൈഫീൽഡ് ഡി, മക്കാർത്തി പി ഡബ്ല്യു. ദേശീയ ആരോഗ്യ സേവന ഔട്ട്പേഷ്യന്റ് ക്ലിനിക്കിലെ വിട്ടുമാറാത്ത താഴ്ന്ന വേദനയ്ക്ക് ചിരൊപ്രകൃത മാനേജ്മെൻറ് ആൻഡ് വേദന ക്ലിനിക് മാനേജ്മെന്റിനുള്ള ഒരു താരതമ്യം. ജെ ആൾട്ടർ സർവീസ് മെഡ്. 2008;14: 465-473. doi: 10.1089 / acm.2007.0796. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ബോഗ്ഫെൽറ്റ് ജെ, ഗ്റൂനസ്ജോ എം, സ്വാസാർഡ്സുഡ് കെ, ബ്ലോംബെർഗ് എസ്. സീക്ക് ലീവ് ബാക്ക് വേനൽസ് വേണ്ടി ഒരു സമഗ്ര മാനുവൽ തെറാപ്പി പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കൽ: ഗോട്ട്ലാൻഡ് ലോ ബാക്ക് വേദന പഠനം. ക്ലിൻ റെഹാബിൽ. 2008;22: 529-541. doi: 10.1177 / 0269215507087294. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഹാൻകോക്ക് എം.ജെ, മാഹർ സിജി, ലാറ്റിമർ ജെ, മക്ലാച്ച്ലാൻ എ ജെ, കൂപ്പർ സി.ഡബ്ല്യൂ, ഡേ റോയ് ഡൈക്ലോഫെനാക് അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്ത മാനിപുലേഷൻ തെറാപ്പി പരിശോധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും, താഴ്ന്ന മുതലുള്ള വേദനയ്ക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ-ലൈൻ ചികിത്സ കൂടാതെ: റാൻഡഡ് നിയന്ത്രിത ട്രയൽ. ലാൻസെറ്റ്. 2007;370:1638–1643. doi: 10.1016/S0140-6736(07)61686-9. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഫെരിറ എംഎൽ, ഫെരേര പി., ലാറ്റിമർ ജെ, ഹെർബെർട്ട് ആർ.ഡി., ഹോഡ്ജസ് പി.ഡബ്ല്യു., ജെന്നിംഗ്സ് എംഡി. പൊതുവായ വ്യായാമങ്ങൾ, മോട്ടോർ നിയന്ത്രണ വ്യായാമം, വിട്ടുമാറാത്ത കുറഞ്ഞ വേദനക്കുള്ള മസിലുകൾ എന്നിവയെ താരതമ്യം ചെയ്യുക: ഒരു ക്രമരഹിതമായ വിചാരണ. വേദന 2007;131: 31-37. doi: 10.1016 / j.pain.2006.12.008. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഐസൻബർഗ് ഡിഎം, പോസ്റ്റ് ഡി.ഇ, ഡേവിസ് ആർ.ബി, കോണല്ലി എംടി, ലെഗീഡാ എ.ടി, ഹർകെക്ക് അൽ. നിശിതം താഴ്ന്ന തിമിംഗലങ്ങൾക്ക് പതിവ് ചികിത്സ തേടാനുള്ള ചികിത്സകളുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ: ഒരു ക്രമരഹിതമായ നിയന്ത്രിത ട്രയൽ. നട്ടെല്ല്. 2007;32:151–158. doi: 10.1097/01.brs.0000252697.07214.65. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഹോണ്ടാസ് എം.എ, ലോങ് സിആർ, കാവോ വൈ, റൗൽ ആർ എം, മീക്കർ ഡബ്ല്യു. മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സിനും പ്രായമുള്ളവർക്കും മുതിർന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘനാളത്തെ കുറഞ്ഞ വേദന ഉള്ള മുതിർന്ന കാൻസലേഷനുകളിൽ XML തരം തരംഗങ്ങളും ചുരുങ്ങിയത് യാഥാസ്ഥിതിക മെഡിക്കൽ പരിചരണവും തമ്മിൽ താരതമ്യേനയുള്ള ഒരു റാൻഡഡ് നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണം. ജെ മണിപ്പുലേറ്റീവ് ഫിസിയോൽ തെർ. 2009;32: 330-343. doi: 10.1016 / j.jmpt.2009.04.012. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • Mohseni-Bandpei MA, Critchley J, Staunton ടി. ദീർഘനാളത്തെ കുറഞ്ഞ വേദനയുടെ ചികിത്സയിൽ നട്ടെല്ല് കറപ്ല്യൂഷൻ, അൾട്രാസൗണ്ട് എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു പരിശോധന. ഫിസിയോതെറാപ്പി. 2006;92: 34-42. doi: 10.1016 / j.physio.2005.05.005. [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ബേമെർമാൻ കെ.എൽ. പാൽമെറിനോ എം.ബി., സോൺ എൽ, കെയ്ൻ ജി.എം.എം, ഫോസ്റ്റർ കെ.എ. ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന രോഗത്തിന് താഴ്ന്ന മുട്ടു വേദനയും നിർജ്ജീവവുമായ ചികിത്സാരീതിയുടെ ശേഷി: ചൂട് ചൂടുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ചിയാത്രപ്രോഗ്രാഫിക് കെയർ. ജെ മണിപ്പുലേറ്റീവ് ഫിസിയോൽ തെർ. 2006;29: 107-114. doi: 10.1016 / j.jmpt.2005.10.005. [PubMed][ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • പൂലെ എച്ച്, ഗ്ലെൻ എസ്, മർഫി പി. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വേദനയുടെ മാനേജ്മെന്റിനായുള്ള റിഫ്ലക്സോളജിന്റെ റാൻഡഡ് നിയന്ത്രിത പഠനം. യുുർ ജെ പെയിൻ. 2007;11: 878-887. doi: 10.1016 / j.ejpain.2007.01.006. [PubMed][ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ജപ്പാനീസ് ടി, ഹെയ്നിൻ ഓ ഒ, എയർകസിനേൻ ഓ. സമാഹരിക്കുക. 2009;17: 23-28. doi: 10.1016 / j.ctim.2008.08.005. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഓസ്ട്രേലിയൻ അക്യൂട്ട് മസ്കുലസ്ക്ലെറ്റ്റ്റെൽ വേൾഡ് ലീഡ് ഗ്രൂപ്പ്. അക്യൂട്ട് മസ്കുലസ്കെലിറ്റെൽ വേദനയുടെ തെളിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മാനേജ്മെന്റ്. ബോവൻ ഹിൽസ് ക്യുഎൽഡി, ഓസ്ട്രേലിയൻ അക്കാഡമിക് പ്രസ് പട്ടി ലിമിറ്റഡ്; 2003.
 • Bussieres AE, Taylor JA, പീറ്റേഴ്സൺ C. മുതിർന്നവർക്കുള്ള മസ്കുസ്കോസറ്റൽ പരാതികൾക്കുള്ള ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇമേജിംഗ് പ്രാക്റ്റീസ് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ-ഒരു തെളിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സമീപനം-ഭാഗം 3: നട്ടെല്ലിൽ ഡിസോർഡേഴ്സ്. ജെ മണിപ്പുലേറ്റീവ് ഫിസിയോൽ തെർ. 2008;31: 33-88. doi: 10.1016 / j.jmpt.2007.11.003. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • സ്കെല്ലർ എൽ. മെക്കാനിക്കൽ തോറാക്കിൻ നട്ടെല്ല് ചികിത്സയുടെ നട്ടെല്ലിൽ നട്ടെല്ലുള്ള കൃത്രിമ തെറാപ്പി ഫലപ്രാപ്തി: ഒരു പൈലറ്റ് റാൻഡം ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ. ജെ മണിപ്പുലേറ്റീവ് ഫിസിയോൽ തെർ. 2001;24: 394-401. doi: 10.1067 / mmt.2001.116420. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ക്ലെലന്റ് ജെഎ, ചൈൽഡ്സ് ജെ ഡി, മക്റൈ എം, പാൽമർ ജെഎ, സ്റ്റുവൽ ടി. കഴുത്തിലെ വേദനയുള്ള രോഗികളിൽ ഉള്ള രോഗികളിൽ ഉടനടി കൃത്രിമ ഫലനങ്ങൾ: ഒരു റാൻഡഡ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ. മാൻ തെ. 2005;10: 127-135. doi: 10.1016 / j.math.2004.08.005. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • സോൾലൈൻ എ, അഹ്ൽബർഗ് ജെ, നുംമില എച്ച്, നിസിനിൻ എം. ക്രമരഹിതമായ നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണം. ഓക്ക്അപ്പ് മെഡ് (തടാകം) 2004;54: 422-424. doi: 10.1093 / occmed / kqh070. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ആലിസൺ ജിടി, നാഗി ബി.എം., ഹാൾ ടി. സിറോകോ ബ്രാഹിറൽ ടെൻഷൻ സിൻഡ്രോം മാനുവൽ തെറാപ്പി എന്ന റാൻഡഡ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ - പൈലറ്റ് പഠനം. മാൻ തെ. 2002;7: 95-102. doi: 10.1054 / math.2002.0453. [PubMed][ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ബെർഗ്മാൻ ജി.ജെ., വിന്റേഴ്സ് ജെസി, ഗ്രോനേയർ കെ.എച്ച്, പൂൾ ജെ.ജെ., മേബൊബോം-ദ ജോംഗ് ബി, പോസ്ഡേ കെ. മണപ്പൂലേറ്റീവ് തെറാപ്പി, തോളിൻ ഉദ്ദീപനം, വേദന എന്നിവയുള്ള രോഗികൾക്ക് സാധാരണ വൈദ്യ പരിചരണം കൂടാതെ: ക്രമരഹിതമായ, നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണം. ആൻ ഇന്റേൺ മെഡി. 2004;141: 432-439. [PubMed]
 • വിന്റേഴ്സ് ജെസി, സോബേൽ ജെഎസ്, ഗ്രോനേയർ കെ.എച്ച്, ആർച്ചൻഡൻ എച്ച്. ജെ., മേബൂർ-ഡി ജോംഗ് ബി. ഫിസിയോതെറാപ്പി, താരതമ്യപഠനം, കോർട്ടികോസ്റ്ററോയ്ഡ് ഇൻജക്ഷൻ തുടങ്ങിയവ പൊതുവത്കരിക്കാനുള്ള വ്യവഹാരങ്ങളുടെ പരാതി. BMJ. 1997;314: 1320-1325. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
 • വിന്റേഴ്സ് ജെസി, ജോറിറ്റ്സ് വാ, ഗ്രോനേയർ കെഎച്ച്, സോബേൽ ജെ.എസ്, മേയൂബോം-ഡി ജോംഗ് ബി, ആരെൻഡൻജെൻ എച്ച്. പൊതുവായ പ്രായോഗിക രീതികളിൽ തോളിൽ പരാതികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ: ഫിസിയോതെറാപ്പി, കൃത്രിമത്വം, കോർട്ടികോസ്റ്ററോയ്ഡ് കുത്തിവയ്പ്പ് എന്നിവയെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന റാൻഡം ലിങ്ക്ഡ് സിംഗിൾ ബ്ലൈൻഡ് പഠനത്തിൻറെ ദീർഘകാല ഫലങ്ങൾ. BMJ. 1999;318: 1395-1396.[PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
 • ഹാൽഡെമാൻ എസ്, കരോൾ എൽ, കാസിഡി ഡി, ഷുബര്ട്ട് ജെ, നൈഗ്രൻ എ. ദ ബോൺ ആൻഡ് ജോയിന്റ് ഡെക്കേറ്റ് 2000- 2010 ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഓൺ നെക്ക് പെയിൻ ആന്റ് അസോസിയേഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ്: എക്സിക്യൂട്ടീവ് സംഗ്രഹം. നട്ടെല്ല്. 2008;33:S5–S7. doi: 10.1097/BRS.0b013e3181643f40. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഹർവിറ്റ്സ് എ എൽ, കാർഗേജ് ഇ.ജെ, വേൽഡെ ജി വാൻ ഡെർ, കരോൾ എൽ.ജെ. നോർഡിൻ എം, ഗുസ്മാൻ ജെ. കഴുത്ത് വേദനയുടെ ചികിത്സാരീതി: നോൺഇൻവാസിവ് ഇൻവെന്റേൻഷൻസ്: ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ജോയിന്റ് ഡെക്കേഡ് ഫലങ്ങൾ നെക്ൻ പെയിൻ ആന്റ് അസോസിയേഡ് ഡിസോർഡേസിലെ 2000-2010 ടാസ്ക് ഫോഴ്സ്. ജെ മണിപ്പുലേറ്റീവ് ഫിസിയോൽ തെർ. 2009;32: S141-S175. doi: 10.1016 / j.jmpt.2008.11.017. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ചൈൽഡ്സ് ജെ.ഡി, ക്ലെലാന്റ് ജെഎ, ഇലിയറ്റ് ജെ.എം, ടെഹെൻ ഡി എസ്, വീനർ ആർ.എസ്., വിറ്റ്മാൻ ജെ.എം. കഴുത്ത് വേദന: അമേരിക്കൻ ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി അസോസിയേഷന്റെ ഓർത്തോപീഡിക് സെക്ഷനിൽ നിന്നും ഫംഗ്ഷനിങ്, ഡിസബിലിറ്റി, ഹെൽത്ത് എന്നിവയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ക്ലാസിക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ. ജെ ഓർത്തോപ് സ്പോർട്സ് ഫിഷ് തെർ. 2008;38: A1-A34. [PubMed]
 • നെഞ്ച് വേദനയ്ക്ക് ഏൺസ്റ്റ് ഇ. ജെ വേദന. 2003;4:417–421. doi: 10.1067/S1526-5900(03)00735-1. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഗ്രോസ് ആർ, ഹവേബിംഗ് ജെ.എൽ, ഹൈൻസ് ടി എ, ഗോൾഡ്സ്മിത്ത് സി.എച്ച്, കെ ടി, അയ്യർ പി. മെക്കാനിക്കൽ, മെക്കാനിക്കൽ കഴുത്തരോഗങ്ങൾക്കുള്ള സാമഗ്രികൾ. കൊക്രേൻ ഡാറ്റാബേസ് സിസ്റ്റം റവ. 2004. പി. CD004249. [PubMed]
 • വെർണൺ HT, ഹംഫ്രിസ് ബി.കെ., ഹൈജിനാ സി. ശാസനയല്ല കാരണം കടുത്ത നെഞ്ചുവേദനയെക്കുറിച്ചുള്ള യാഥാസ്ഥിതിക ചികിത്സാരീതികൾ. ജെ മണിപ്പുലേറ്റീവ് ഫിസിയോൽ തെർ. 2005;28: 443-448. doi: 10.1016 / j.jmpt.2005.06.011. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഏസോ J, ഹാരൾഡ്സൻ ബി.ജി, ഗ്രോസ് എ ആർ, മയേഴ്സ് സി ഡി, മോറിയൻ എ, ഗോൾഡ്സ്മിത്ത് സി. മെക്കാനിക്കൽ കഴുത്തരോഗങ്ങൾക്കുള്ള മസാജ്: ഒരു വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനം. മുള്ളൻ (Phila Pa 1976) 2007;32: 353-362. [PubMed]
 • ഹക്കിൻകെൻ എ, സലോ പി, തരുവൈൻ യു, വൈറെൻ കെ, യൂലിൻ ജെ. മാനുവൽ തെറാപ്പി എഫക്റ്റ്, കഴുത്ത് നെബുല വേദനയിൽ കഴുത്ത് ശക്തിയും ചലനങ്ങളും നീണ്ടുനിൽക്കുന്നു. ജെ റെഹബിൽ മെഡ്. 2007;39:575–579. doi: 10.2340/16501977-0094. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഗോൺസാലസ്-ഇഗ്ലെസിയാസ് ജെ, ഫെർണാണ്ടസ്-ഡി-ലാസ്-പെനാസ് സി, ക്ലെലന്റ് ജെഎ, ഗൂറ്റിയർസ് വെഗ എംആർ. നെഞ്ചുവേദനയുള്ള രോഗികളുടെ മാനേജ്മെന്റിനുള്ള തോറാച്ചിക് നട്ടെല്ല് കൈകാര്യം ചെയ്യുക: ഒരു റാൻഡഡ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ. ജെ ഓർത്തോപ് സ്പോർട്സ് ഫിഷ് തെർ. 2009;39: 20-27. [PubMed]
 • ഗോൺസാലസ്-ഇഗ്ലെസിയാസ് ജെ, ഫെർണാണ്ടസ്-ഡി-ലാസ്-പെനാസ് സി, ക്ലെലാന്റ് ജെഎ, ആൽബർക്വേർക്കി-സെൻഡീൻ എഫ്, പലോമെയെൽ-ഡെൽ-സൈറോ എൽ, മെൻഡെസ്-സാഞ്ചസ് ആർ. തിരോസിക് സ്പൈൻ ഊർജ്ജം കൃത്രിമത്വം വൈദ്യുത ചികിത്സ / തെർമൽ പരിപാടിയിലേക്ക് നിശിത മെക്കാനിക്കൽ കഴുത്തിലെ വേദനയുള്ള രോഗികളുടെ പരിപാലനം: ഒരു റാൻഡഡ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ. മാൻ തെ. 2009;14: 306-313. doi: 10.1016 / j.math.2008.04.006. [PubMed][ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • വാക്കർ എം.ജെ., ബോയിസ് ആർ, യംഗ് ബി എ, സ്ട്രൂൻസ് ജെ.ബി, ഗാർബർ എം.ബി, വിറ്റ്മാൻ ജെ. മാനുവൽ ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി, മെക്കാനിക്കൽ കഴുത്ത് വേദനയ്ക്കുള്ള വ്യായാമം: ഒരു റാൻഡഡ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ. മുള്ളൻ (Phila Pa 1976) 2008;33: 2371-2378. [PubMed]
 • ക്ലെലന്റ് ജെഎ, ഗ്ലിൻ പി, വിറ്റ്മാൻ ജെ.എം, എബർഹാർട്ട് എസ്.എൽ, മക്ഡൊണാൾഡ് സി, ചിൽഡ്രൻസ് ജെ.ഡി. നെഞ്ചുവേദനയുള്ള രോഗികളിലെ തോറാച്ചിക് നട്ടെല്ല് ഊന്നിപ്പറയുന്ന ഊർജ്ജം ഉത്തേജനം / കൈകടത്താനുള്ള ഊർജ്ജസ്വലമായ ഹ്രസ്വകാല ഫലങ്ങൾ: ഒരു റാൻഡം ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ. ഫിഷ് തെർ. 2007;87: 431-440. doi: 10.2522 / ptj.20060155. [PubMed][ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഫെർണാണ്ടസ്-ഡി-ലാസ്-പെനാസ് സി, ഫെർണാണ്ടസ്-കാർണനോ ജെ, ഫെർണാണ്ടെസ് എ, ലോമാസ്-വേഗ ആർ, മൈഗോലോളർ-പേജ് ജെ.സി. വിർച്ച്ളാഷ് ഇൻജറി ട്രെൻഡിൽ ഡോർസൽ മാനിപുലേഷൻ: എ റാൻഡൈസ്ഡ് കൺട്രോൾഡ് ട്രയൽ. വിപ്ലാഷിന്റെയും അനുബന്ധ വൈകല്യങ്ങളുടെയും ജേണൽ. 2004;3:55–72. doi: 10.1300/J180v03n02_05. [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ജാകെൻന എൻ, ഹിനിനീൻ ഓ ഒ, എയർകസിനേൻ ഓ. ദീർഘകാല നെബുല വേദനയിൽ പരമ്പരാഗത അസ്ഥി ക്രമീകരണം ഫലപ്രദമാകുന്നത്: റാൻഡാമിഡ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ. ജെ മണിപ്പുലേറ്റീവ് ഫിസിയോൽ തെർ. 2007;30: 432-437. doi: 10.1016 / j.jmpt.2007.05.004. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഷെർമാൻ കെ.ജെ, ചെർകിൻ ഡിസി, ഹോക്സ് ആർ ജെ, മിഗ്ലിയാരെറ്റി ഡിഎൽ, ദിയോ ആർ. കടുത്ത നെഞ്ചുവേദനയ്ക്ക് ചികിത്സാരീതി ചികിത്സാരീതിയെ ക്രമരഹിതമായി പരിശോധിക്കുക. ക്ലിൻ J പെയിൻ. 2009;25:233–238. doi: 10.1097/AJP.0b013e31818b7912.[PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • പട്ടേൽ ആർ, അപ്പനാഗരി എ, വാങ് പിജി. Coccydynia. ക്ർർ റവ് മസ്കുസ്കോസ്ലെറ്റ് മെഡ്. 2008;1:223–226. doi: 10.1007/s12178-008-9028-1. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • മൈയ്ൻ JY, ചാറ്റലേയർ ജി, ഫൗഫ് എംഎൽ, ആർക്കാംബീവോ എം. ഇൻട്രാക്റ്റൽ മാനിപുലേഷനോടുകൂടിയ ക്രോണിക് കോക്കിസിഡനിയയുടെ ചികിത്സ: ക്രമരഹിതമായ നിയന്ത്രിത പഠനങ്ങൾ. മുള്ളൻ (Phila Pa 1976) 2006;31: E621-E627.[PubMed]
 • ബൌസേർസ് എഇ, പീറ്റേഴ്സൺ സി, ടെയ്ലർ ജെ. മുതിർന്നവർക്കുള്ള മസ്കുസ്കോസറ്റൽ പരാതികൾക്കുള്ള ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇമേജിംഗ് ഗൈഡ്-ഒരു തെളിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സമീപനം-ഭാഗം 2: അപ്പർ എൻഡ് ഫൈൻഡർ ഡിസോർഡേഴ്സ്. ജെ മണിപ്പുലേറ്റീവ് ഫിസിയോൽ തെർ. 2008;31: 2-32. doi: 10.1016 / j.jmpt.2007.11.002. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഗ്രീൻ എസ്, ബുച്ചീബെൻഡർ ആർ, ഹെട്രിക് എസ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ഇടപെടലിനുള്ള ഇടപെടലുകൾ. കൊക്രേൻ ഡാറ്റാബേസ് സിസ്റ്റം റവ. 2003. പി. CD004258. [PubMed]
 • ഡിസെമ്യൂൾസ് എഫ്, കോട്ടെ CH, ഫ്രെമണ്ട് പി. ഇംപ്പിമെൻറ് സിൻഡ്രോം എന്ന ചികിത്സാ രീതിയും ഓർത്തോപീഡിക് മാനുവൽ തെറാപ്പി: ഒരു സിസ്റ്റം റിവ്യൂ. ക്ലിൻ ജാർ സ്പോർട് 2003;13:176–182. doi: 10.1097/00042752-200305000-00009. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ബാഗ് എംഡി, ഡെയ്ൽ ജി.ഡി. തോളിൽ ഇമ്പിങ്ങ്മെൻറ് സിൻഡ്രോം ഉള്ള രോഗികൾക്ക് മാനുവൽ ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി, സൂപ്പർവൈസുചെയ്ത പരിശീലനം താരതമ്യം ചെയ്യുക. ജെ ഓർത്തോപ് സ്പോർട്സ് ഫിഷ് തെർ. 2000;30: 126-137.[PubMed]
 • ബൾജെൻ ഡി വൈ, ബൈൻഡർ എ.ഐ., ഹസലെമാൻ ബി.എൽ, ഡട്ടൺ ജെ, റോബർട്സ് എസ്. ഫ്രോസൻ തോട്ട്: മൂന്ന് ചികിത്സാ ചട്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ക്ലിനിക്കൽ പഠനം. ആൻ രൂം ഡിസ്നി. 1984;43: 353-360. doi: 10.1136 / ard.43.3.353. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • കോണ്ട്രോ ഡി, ഹെയ്സ് കെ. ഡബ്ല്യൂ. പ്രാഥമിക തോക്കർ ഇമിടെമെൻറ് സിൻഡ്രോം പര്യാപ്തമായ ചികിത്സയുടെ ഒരു ഘടകമായി സംയുക്ത സാമഗ്രികളുടെ പ്രഭാവം. ജെ ഓർത്തോപ് സ്പോർട്സ് ഫിഷ് തെർ. 1998;28: 3-14. [PubMed]
 • നിക്കോൾസൺ ജി. ജി. വേദനയും ഹൈപ്പോോമബൊബിലിറ്റിയും താങ്ങിന്റെ അദ്ഭുതമായ ക്യാപ്സ്യൂലിറ്റികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിഷ്ക്രിയ സംയുക്ത സമാഹാരത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ. ജെ ഓർത്തോപ് സ്പോർട്സ് ഫിഷ് തെർ. 1985;6: 238-246. [PubMed]
 • വിന്റേഴ്സ് ജെസി, ജോറിറ്റ്സ് വാ, ഗ്രോനേയർ കെഎച്ച്, സോബേൽ ജെ.എസ്, മേയൂബോം-ഡി ജോംഗ് ബി, ആരെൻഡൻജെൻ എച്ച്. പൊതുവായ പ്രായോഗിക രീതികളിൽ തോളിൽ പരാതികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ: ഫിസിയോതെറാപ്പി, കൃത്രിമത്വം, കോർട്ടികോസ്റ്ററോയ്ഡ് കുത്തിവയ്പ്പ് എന്നിവയെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന റാൻഡം ലിങ്ക്ഡ് സിംഗിൾ ബ്ലൈൻഡ് പഠനത്തിൻറെ ദീർഘകാല ഫലങ്ങൾ. BMJ. 1999;318: 1395-1396.[PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
 • വിൻഡ് ഡാം വാൻ ഡെർ, കോസ്സ് ബി ഡബ്ല്യു, ദേവിൽ വൺ, ബോക്കെ എ എ ജെ പി, ഡി ജോംഗ് ബി എ, ബൗട്ടർ എൽഎം. പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷയിൽ വേദനയേറിയ ശക്തമായ തോൽവി ചികിത്സയ്ക്കായി ഫിസിയോതെറാപ്പിക്ക് പകരം കോർട്ടികോസ്റ്ററോയ്ഡ് കുത്തിവയ്ക്കൽ പ്രാബല്യത്തിൽ: ക്രമരഹിതമായ വിചാരണ. BMJ. 1998;317: 1292-1296. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
 • തോളിൽ വേദനയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്ത പുനരധിവാസ മിഷീനുകളിലെ ഫിലാഡെൽഫിയ പാനൽ തെളിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ. ഫിഷ് തെർ. 2001;81: 1719-1730. [PubMed]
 • വെർമുലൻ എച്ച്എം, റോസിങ് പി.എം, ഒബെർമാൻ വുഡ്, ലെ സെസ്സീ എസ്, വല്യെറ്റ് വെലിലാൻഡ് ടിപി. തോതിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ് ക്യാപ്സ്യൂലിറ്റിസിന്റെ മാനേജ്മെൻറിൽ ഉയർന്ന ഗ്രേഡ്, കുറഞ്ഞ ഗ്രേഡ് മൊബിലൈസേഷൻ ടെക്നിക്കുകൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു: ക്രമരഹിതമായ നിയന്ത്രിത ട്രയൽ. ഫിഷ് തെർ. 2006;86: 355-368. [PubMed]
 • Dolder പി വാൻ ഡെൻ, റോബർട്ട് ഡിഎൽ. തോളിൽ വേദനയുടെ ചികിത്സയിൽ സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യ്യൂ മസ്സേജ് ഫലപ്രദമായി ഒരു വിചാരണ. ഓസ്റ്റ് ജെ ഫിസിയോതെർ. 2003;49: 183-188. [PubMed]
 • ജോൺസൺ എ ജെ, ഗോദ്ജെസ് ജെജെ, സിമ്മർമാൻ ജി.ജെ, ഒനനിയൻ എൽ എൽ. തോളെൻ അഡിസ്വിസ് കാപ്സുളുറ്റിസ് രോഗികളിലെ ബാഹ്യ പരിക്രമണ ചലന പരിധിയിലുള്ള മുൻഭാഗവും പിൻസീറി ഗ്ലൈഡ് സംയുക്ത സാമ്യതയും. ജെ ഓർത്തോപ് സ്പോർട്സ് ഫിഷ് തെർ. 2007;37: 88-99. [PubMed]
 • ഗുലേർ-ഉഴൽ എഫ്, കോസനോഗ്lu ഇ. അഡൈസിസ് ക്യാപ്സുലൈറ്റിസിലെ പുനരധിവാസത്തിന്റെ രണ്ടു രീതികൾക്കുള്ള ആദ്യകാല പ്രതികരണം താരതമ്യം ചെയ്യുക. സ്വിസ് മെഡ് വക്കി. 2004;134: 353-358. [PubMed]
 • പിലിഗിയൻ ജി, ഹെർബർട്ട് ആർ, ഹേർൺസ് എം, ഡ്രോക്ക്കിൻ ജെ, ലാൻഡ്സ്ബെർഗിസ് പി, ചെർണാകിക്ക് എം.ഇ. എഡ്യുലേലേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ക്രോണിക് വർക്ക് സംബന്ധിച്ചുമുള്ള മസ്കുലോസ്ക്ലെറ്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൽ അണ്ടർ എക്സ്ക്വിറ്റി. അം ജെ ഇൻഡി മെഡ്. 2000;37:75–93. doi: 10.1002/(SICI)1097-0274(200001)37:1<75::AID-AJIM7>3.0.CO;2-4.[PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ബിസ്സറ്റ് എൽ, പുംങ്മലി എ, വിസെൻസോനോ ബി, ബെല്ലർ ഇ. ലാറ്ററൽ എപിക് ബോയ്ഡൈലാജിക്ക് ശാരീരിക ഇടപെടലുകളെ സംബന്ധിച്ച ഒരു പരിശോധനയും മെലിയാ വിശകലനവും. ബ്രെഡ് ജെ സ്പോർട്സ് മെഡ്. 2005;39: 411-422. doi: 10.1136 / bjsm.2004.016170. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • മക്ഹാർഡി എ, ഹോസ്കിൻസ് വൺ, പൊള്ളാർഡ് എച്ച്, ഓൺലി ആർ, വിൻഡ്ഷാം ആർ. ചൈത്ക്രാക്റ്റിക് ചികിത്സാരൂപം അപ്പർ എൻഡ് അറ്റീഷ്യൻസിസ്: എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂ. ജെ മണിപ്പുലേറ്റീവ് ഫിസിയോൽ തെർ. 2008;31: 146-159. doi: 10.1016 / j.jmpt.2007.12.004. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • സ്മിഡ്ട് എൻ, അസെൻഡൽഫ് ഡബ്ല്യു.ജെ, അരോള എച്ച്, മാൽമിവറ എ, ഗ്രീൻസ് എസ്, ബുച്ച്ബിൻഡർ ആർ. ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പിക്ക് ഫിസിയോതെറാപ്പിറ്റി എന്ന പ്രഭാവം: ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂ. ആൻ മെഡ്. 2003;35: 51-62. doi: 10.1080 / 07853890310004138. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ലങ്കൻ പീറ്റേഴ്സ് പി, വെസ്റ്റൺ പി, ബ്രണ്ടിങ്ഹാം ജെ. പാർശ്വസ്ഥമായ epicondylitis ചികിത്സയ്ക്കായി ചിരസ്ഥാവബോധപരീക്ഷണവും അൾട്രാസൗണ്ട് പോലുമില്ലാതെ ഒരു റാൻഡം ചെയ്ത, വരാവുന്ന പൈലറ്റ് പഠനം. യൂറോ ജിയോറോ 2003;50: 211-8.
 • വിസെൻനോനോ ബി, കോളിൻസ് ഡി, റൈറ്റ് എ. പാർശ്വൽ ഇക്കോകോണ്ടൈലാലിജിയയുടെ വേദനയും നിർജ്ജലീകരണവും സർജിക്കൽ നട്ടെല്ല് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഫിസിയോതെറാപ്പി ചികിത്സയുടെ പ്രാരംഭഫലങ്ങൾ. വേദന 1996;68:69–74. doi: 10.1016/S0304-3959(96)03221-6. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • Paungmali A, O'Leary S, Souvlis T, Vicenzino B. ഹൈപോലാൽസിക്, ലാറ്ററൽ എപിക് ബോയ്ഡൈലാജിക്ക് വേണ്ടി ചലനത്തോടൊപ്പം സമാഹരിച്ചത്. ഫിഷ് തെർ. 2003;83: 374-383. [PubMed]
 • സ്ട്രൂയിസ് പി.എ., ഡാമൻ പി.ജെ, ബക്കർ എ ഇ ഡബ്ല്യൂ, ബ്ലാങ്ക്വോട്ട് എൽ, അസെൻഡൽഫ് ഡബ്ല്യു ജെ, വാൻ ഡിജ്ക് സി. ലാറ്ററൽ എപിക്കൊലൈലിറ്റിസിന്റെ മാനേജ്മെന്റിനായി കൈകൊണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുക: ഒരു ക്രമരഹിത പൈലറ്റ് പഠനം. ഫിഷ് തെർ. 2003;83: 608-616. [PubMed]
 • വിൻസെസോനോ ബി, പുംങ്കമാലി എ, ബുററ്റോവ്സ്കി എസ്, റൈറ്റ് എ. ക്രോണിക് ലാറ്ററൽ എപിക്കൊണ്ടിലേൽജിയ നിർദ്ദിഷ്ട മാനിപുലൈറ്റൽ തെറാപ്പി ട്രീറ്റ്മെന്റ് സവിശേഷമായ സ്വഭാവം ഹൈപോളജെസിയ ഉണ്ടാക്കുന്നു. മാൻ തെ. 2001;6: 205-212. doi: 10.1054 / math.2001.0411. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • സ്മിഡ്റ്റ് എൻ, വിൻഡ്ട്ട് ഡി എ വാൻ ഡെർ, അസെൻഡൽഫ് ഡബ്ല്യു ജെ, ഡിവില്ലെ വൈ എൽ, കാർടൽസ്-ഡി ബോസ് ഐബി, ബൗട്ടർ എൽഎം. കോർട്ടികോസ്റ്ററോയ്ഡ് കുത്തിവയ്പ്പുകൾ, ഫിസിയോതെറാപ്പി, അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ എപിക്കൊണ്ടിലൈറ്റിനുള്ള കാത്തിരിച്ച് കാണുന്ന നയം: ക്രമരഹിതമായ നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണം. ലാൻസെറ്റ്. 2002;359:657–662. doi: 10.1016/S0140-6736(02)07811-X.[PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഡ്രോക്സ്ലർ വൈ. ഐ. നാർ ജെഎഫ്, സ്നൈഡർ-മക്ക്ലർ എൽ. ലാറ്ററൽ എപിക്കൊണ്ട്ലിറ്റിസ് എന്ന രണ്ടു ചികിത്സാരോഗ്യ രീതികളുടെ ഒരു താരതമ്യം: ക്ലിനിക്കൽ ഇടപെടലുകളുടെ ക്രമരഹിതമായ വിചാരണ. ജെ സ്പോർ റീഹാബിൽ. 1997;6: 226-234.
 • ദ്വാരങ്ങൾ BJ, Feiter Pde, Patka P, ഹാരമാൻ എച്ച്. ടെന്നീസ് എൽബോയുടെ പ്രവർത്തന രീതി. സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത്. 1990. pp. 237-241.
 • വോർ ഹാർ ജെഎ, വലേങ്കാംപ് ജി.എച്ച്, വാൻ മമേൻ എച്ച്, കെസ്റ്റർ എ ഡി, ലിൻഡൻ എ ജെ വാൻ ഡെർ. ലോണി കോർട്ടികosteroid കുത്തിവയ്പ്പ് നേരെ ടെന്നീസ് എൽബോ വേണ്ടി സിറിയക്സ് തരം ഫിസിയോതെറാപ്പി. ജെ ബോൺ ജോയിന്റ് സർജ് ബ്രൌൺ. 1996;78: 128-132.[PubMed]
 • ബെസ്സേർ എൽ, ബെല്ലർ ഇ, ജൂൾ ജി, ബ്രൂക്ക്സ് പി, ഡാർനെല്ലെ ആർ, വിസെൻനോ ബി. ചലനങ്ങളും വ്യായാമവും കോർട്ടികosteroid ഇൻജക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ടെന്നിസ് എൽബോയെ കാത്തിരിപ്പ് കാണുക: റാൻഡൈസ്ഡ് ട്രയൽ. BMJ. 2006;333: 939. doi: 10.1136 / bmj.38961.584653.AE. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • നൂർബാഖ്ഷ് എം ആർ, ഫിയറൺ എഫ് ജെ. പാർശ്വസ്ഥമായ epicondylitis ന് ഓസിലിറ്റി-ഊർജ്ജ മാനുവൽ തെറാപ്പി എന്ന പ്രഭാവം: ഒരു റാൻഡഡ്, പ്ലേബോ-കൺട്രോൾ, ഇരട്ട-അന്ധനായ പഠനം. ജെ ഹാൻഡ് തെർ 2008;21: 4-13. doi: 10.1197 / j.jht.2007.09.005. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ലോജസ് ജെടി, ലോപ്സ്-മാർട്ടിൻസ് ആർ, ജോസെൻസൺ ജെ, കൂപ്പ് സി, ലഞ്ചെഗ്്രൻ എഇ, സ്റ്റെർഗോയോലാസ് എ. ഏൾസിയർ എൽബോ ഡെൻഡിനൊപ്പതിയിൽ (ടെന്നീസ് എബ്ബോ) താഴ്ന്ന ലെസർ തെറാപ്പി മെറ്റൽ-വിശകലനം, ബി.എം.സി. മസ്കുസ്കോക്ലെറ്റ് ഡിസ്ഡ്. 2008;9:75. doi: 10.1186/1471-2474-9-75.[PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • തൃൻ കെ.വി., ഫിലിപ്സ് എസ്ഡി, ഹോ E E, ഡാംസ്മാ K. ലാറ്ററൽ എപിക്സൻഡൈൽ വേദനക്ക് പരിഹാരത്തിനുള്ള അക്യൂപങ്ചർ: ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂ. റുമാറ്റോളജി (ഓക്സ്ഫോർഡ്) 2004;43: 1085-1090. doi: 10.1093 / റുമാറ്റോളജി / kx247. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • അമേരിക്കൻ അക്കാദമി ഓഫ് ഓർത്തോപീഡിക് സർജൻസ്. കാർപാൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം രോഗനിർണ്ണയത്തിനുള്ള ക്ലിനിക്കൽ പ്രായോഗിക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ. 2008.
 • ഓ കോണാർ ഡി, മാർഷൽ എസ്, മാസി-വെസ്റ്റ്റോപ്പ് എൻ. കാർപാൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം എന്നതിനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ ചികിത്സ (സ്റ്റിറോയിഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒഴികെ). കൊക്രേൻ ഡാറ്റാബേസ് സിസ്റ്റം റവ. 2003. പി. CD003219. [PubMed]
 • ഗുഡിയർ-സ്മിത്ത് എഫ്, അർരോൾ ബി. ശസ്ത്രക്രിയയെക്കൂടാതെ കാർപാൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം ഉള്ള രോഗികൾക്ക് കുടുംബ ഡോക്ടർമാർക്ക് എന്താണ് നൽകുന്നത്? നോൻസർഗിക്കൽ മാനേജ്മെൻറിൻറെ ഒരു വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനം. ആൻ ഫാം മെഡ്. 2004;2: 267-273. doi: 10.1370 / afm.21. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • പിയാസിനീ ഡി.ബി, അപ്പീൽ ഐ, ഫെറാറ പിഇ, ബർട്ടോലിനി സി, ടോണലി പി, മാഗിജി എൽ. ക്ലിൻ റെഹാബിൽ. 2007;21: 299-314. doi: 10.1177 / 0269215507077294. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഡേവിസ് പി.ടി, ഹൾബെർട്ട് ജെ.ആർ, കാസക്ക് കെ.എം., മേയർ ജെ. Carpal tunnel syndrome- യുടെ യാഥാസ്ഥിതിക മെഡിക്കൽ, ചിരൊറാക്ട്രക്റ്റിക്കൽ ചികിത്സകളുടെ താരതമ്യ ഫലപ്രാപ്തി: ഒരു റാൻഡഡ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ. ജെ മണിപ്പുലേറ്റീവ് ഫിസിയോൽ തെർ. 1998;21: 317-326. [PubMed]
 • താൽ അക്കാബി എ, റഷ്റ്റെൺ എ. കാർപൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം ചികിത്സയ്ക്കുള്ള മാർഗങ്ങളായി കാർപൽ ബോൺ മൊബിലൈസേഷൻ, ന്യൂറോ ഡൈനാമിക് ഏകീകരണം എന്നിവയുടെ ഫലപ്രാപ്തി താരതമ്യം ചെയ്യുക. മാൻ തെ. 2000;5: 214-222. doi: 10.1054 / math.2000.0355. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • സിബുൾക്ക എം.ടി, വൈറ്റ് ഡി.എം., വൊഹോൾ ജെ, ഹാരിസ്-ഹെയ്സ് എം, എൻസെകി കെ, ഫാഗേഴ്സൺ ടി എൽ. ഹിപ്പ് വേദനയും ചലന വൈകല്യവും-ഹിപ്പ് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ്: അമേരിക്കൻ ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി അസോസിയേഷന്റെ ഓർത്തോപീഡിക് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനരീതി, വൈകല്യം, ആരോഗ്യം എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര സമ്പ്രദായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ. ജെ ഓർത്തോപ് സ്പോർട്സ് ഫിഷ് തെർ. 2009;39: A1-25. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
 • ബേസിരിയസ് എ.ഇ, ടെയ്ലർ ജെഎ, പീറ്റേഴ്സൺ സി. ഡയഗനോസ്റ്റിക് ഇമേജിംഗ് പ്രാക്ടീസ് മാർഗനിർദേശങ്ങൾ മുതിർന്നവർക്കുള്ള മസ്കുസ്കോസറ്റൽ പരാതികൾ-ഒരു തെളിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സമീപനം. ഭാഗം XX. താഴ്ന്ന അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ. ജെ മണിപ്പുലേറ്റീവ് ഫിസിയോൽ തെർ. 2007;30: 684-717. doi: 10.1016 / j.jmpt.2007.10.004. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ബ്രോങ്കിംഗാം ജെ.ഡബ്ല്യു, ഗ്ലോബ് ജി, പൊള്ളാർഡ് എച്ച്, ഹിക്സ് എം, കോർപോരാൾ സി, ഹോസ്കിൻസ് ഡബ്ല്യു. മാനിപുലേറ്റീവ് തെറാപ്പി ലോവർ എക്സ്ക്വിറ്റി കൺട്രോൾ ഫോർ ദി ഇയർ: സാഹിത്യ അവലോകനം വിശാലമാക്കുക. ജെ മണിപ്പുലേറ്റീവ് ഫിസിയോൽ തെർ. 2009;32: 53-71. doi: 10.1016 / j.jmpt.2008.09.013. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഹോകുസ്മ എച്ച്.എൽ., ഡി.കെക്കർ ജെ, റോണ്ടെ എച്ച് കെ, ഹെയർങ് എ, വാൻ ഡെർ എൻ.ഇ.എൻ, വേൽ സി. മാനുഫാക്ച്വൽ തെറാപ്പി, വിസക്ക് തെറാപ്പി, ഹിപ്പിൻറെ ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് ഇൻ എക്സൈറ്റിക്സ് തെറാപ്പി: റാൻഡം ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ. ആർത്രൈറ്റിസ് റീം. 2004;51: 722-729. doi: 10.1002 / art.20685. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഹെൽത്ത് ആന്റ് ക്ലിനിക്കൽ എക്സലൻസ്. ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ്: മുതിർന്നവരുടെ പരിചരണത്തിനും പരിപാലനത്തിനുമായുള്ള നാഷണൽ ക്ലിനിക്കൽ ഗൈഡ്ലൈൻ. ക്ലിനിക്കൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം 59. 2008.
 • Licciardone JC, സ്റ്റോൾ എസ്.ടി, കാർഡരെല്ലി കെ.എം., ഗാംബർ ആർജി, സ്വിഫ്റ്റ് ജെ.എൻ. ജർ, വിൻ ഡബ്ല്യുബി. മുട്ടക്കോടുകൂടിയ ഹീപ്പ് ആർത്രോപ്സ്റ്റസിനു ശേഷം ഓസ്റ്റിയോപാറ്റിക് മാനിപുലേറ്റീവ് ചികിത്സയുടെ ക്രമരഹിതമായ നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണം. ജെ ആംസ്റ്റോപ്പത്ത് അസോ. 2004;104: 193-202. [PubMed]
 • ഹെർണാണ്ടസ്-മൊളിന ജി, റിച്ചെൻബച്ച് എസ്, ഷാങ് ബി, ലാവ്ലി എം, ഫെൽസൺ ഡി. ഹിപ് ആസ്കളോരോട്ടിസ് വേദനയ്ക്ക് ചികിത്സാ വ്യായാമം: മെറ്റാ-അനാലിസിസിന്റെ ഫലങ്ങൾ. ആർത്രൈറ്റിസ് റീം. 2008;59: 1221-1228. doi: 10.1002 / art.24010. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഡെയ്ൽ ജി.ഡി., ഹെൻഡേഴ്സൺ ഇ.ഇ., മാത്കെൽ ആർ എൽ, റൈഡർ എം.ജി., ഗബർ എം., അലിസൺ എസ്. മുത്തുച്ചിപ്പിനുണ്ടാകുന്ന ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസിന്റേയും മാനസിക ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പിയിലും വ്യായാമത്തിലും ഫലപ്രാപ്തി. ക്രമരഹിതമായ നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണം. ആൻ ഇന്റേൺ മെഡി. 2000;132: 173-181. [PubMed]
 • ഡെയ്ൽ ജി.ഡി, ആലിസൺ എസ്.സി, മാറ്റെക്കൽ ആർ എൽ, റൈഡർ എം.ജി, സ്റ്റാൻഡിങ് ജെ എം, ഗോഡ്സ് ഡിഡി. മുട്ടുകളുടെ ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസിനായി ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫലപ്രാപ്തി: സൂപ്പർവൈസുചെയ്ത ക്ലിനിക്കൽ വ്യായാമവും മാനുവൽ തെറാപ്പി പ്രൊസസറുകളും ഒരു ഹോം എക്സേജ് പ്രോഗ്രാമുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റാൻഡം ചെയ്ത താരതമ്യം. ഫിഷ് തെർ. 2005;85: 1301-1317.[PubMed]
 • ക്രോസ്ലി കെ, ബെന്നെൽ കെ, ഗ്രീൻ എസ്, കോവാൻ എസ്, മക്കോനല്ലൽ ജെ. ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി ഫോർ patellofemoral വേദന: ഒരു റാൻഡഡ് ചെയ്ത, ഇരട്ട കുരുക്ക്, പ്ലേബോ-നിയന്ത്രിത ട്രയൽ. അം ജെ സ്പോർട്സ് മെഡ്. 2002;30: 857-865.[PubMed]
 • സ്യൂട്ടർ ഇ, മക്മോർലാൻഡ് ജി, ഹെർസോഗ് വൺ, ബ്രേ ആർ ആർ. കൺസർവേറ്റീവ് മൾട്ടി ബാക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് മുസി-എക്സൻസർ പേശികളിൽ ഇൻഹെബിഷൻ കുറയ്ക്കുന്നു: ക്രമരഹിതമായ നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണം. ജെ മണിപ്പുലേറ്റീവ് ഫിസിയോൽ തെർ. 2000;23:76–80. doi: 10.1016/S0161-4754(00)90071-X. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ബെന്നെൽ കെഎൽ, ഹിൻമാൻ ആർ.എസ്., മെറ്റ്കാൾഫ് ബി., ബുച്ച്ബിൻഡർ ആർ, മക്കൺവെൽ ജെ, മക്കോൾ ജി. ഫിസിയോതെറാപ്പി മാനേജ്മെൻറ് ഓഫ് എഫുസിസി ഓഫ് മുസി ആർട്ട് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ്: എ റാൻഡംസ്, ഡബിൾ ബ്ലൈൻഡ്, പോസിബോ കൺട്രോൾ ട്രയൽ. ആൻ രൂം ഡിസ്നി. 2005;64: 906-912. doi: 10.1136 / ard.2004.026526.[PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • മോസ് പി, സ്ളുക കെ, റൈറ്റ് എ. അസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിക് ഹൈപ്പർ ഏജൻസിയിൽ മുട്ടോളം സംയുക്ത സമാഹാരത്തിന്റെ പ്രാരംഭഫലങ്ങൾ. മാൻ തെ. 2007;12: 109-118. doi: 10.1016 / j.math.2006.02.009. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ടക്കർ എം, ബ്രെന്റിങ്ഹാം ജെ., മൈബർഗ് സി. യൂറോ ജിയോറോ 2003;50: 163-84.
 • റൗണ്ട്ലാൻഡ്സ് ബി, ബ്രെന്റിങ്ഹാം ജെ. Patellofemoral pain syndrome- ൽ നിന്നുള്ള രോഗങ്ങളിൽ patella ശേഖരത്തിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി. ജെ ന്യൂറോമസ്കുലോസ്കൽ സിസ്റ്റം. 1999;7: 9.
 • Stakes N, Myburgh C, Brantingham JW, Moyer R, Jensen M, Globe G. സംയോജിത മൈനർ കെയ്ഷലിംഗും ജാഗ്വാലയുമായി കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കലിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി നിർണ്ണയിക്കാൻ ഒരു റോന്തുചുറ്റൽ ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണം patellofemoral pain syndrome എന്ന യാഥാസ്ഥിതിക മാനേജ്മെൻറിൽ മാത്രം ഉല്ലാസത്തിലാഴ്ത്തുക. ജെ ആം ചിറോ അസെക്. 2006;43: 11-8.
 • ടെയ്ലർ കെ, ബ്രെന്റിങ്ഹാം ജെ. വ്യായാമത്തിന്റെ ഫലമായ അന്വേഷണം patellofemoral pain syndrome- ന്റെ ചികിത്സയിൽ മുഖമുദ്രയെടുക്കൽ / കൃത്രിമവുമൊക്കെയായി. യൂറോ ജിയോറോ 2003;51: 17.
 • പൊള്ളാർഡ് എച്ച്, വാർഡ് ജി, ഹോസ്ക്കിൻസ് ഡബ്ല്യു, ഹാർഡി കെ. ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിക് മുക്ക് വേദനയെക്കുറിച്ച് മാനുവൽ തെറാപ്പി മുക്ക് പ്രോട്ടോക്കോൾ എഫക്റ്റ്: റാൻഡം നിയന്ത്രിത ട്രയൽ. ജെസിഎസി ജെ കാൻ സൈപ്രർ അസോ. 2008;52: 229-242. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
 • പേൾമാൻ എ.ഐ., സബിന എ, വില്ല്യംസ് എ എൽ, എൻജെയ്ക് വൈ വൈ, കാറ്റ്സ് ഡിഎൽ. കാൽമുട്ടിന്റെ അസ്ഥിയിൽ മസാജ് തെറാപ്പി: ക്രമരഹിതമായ നിയന്ത്രിത ട്രയൽ. ആർച്ച് ഇന്റേൺ മെഡ് 2006;166: 2533-2538. doi: 10.1001 / archinte.166.22.2533. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • വാവ്കെൻ പി, ആർറിക്ക് എഫ്, ഷുഫ്ഫ്രീഡ് ഒ, ഡോറോട്ടി ആർ. എഫക്റ്റിവിറ്റീസ് ഓഫ് പൾസസ് ഇലക്ട്രോമാക്നെറ്റിക് ഫീൽഡ് തെറാപ്പി മാനേജ്മെൻറ് ഇൻ മോസിസ് ഓഫ് അണ്ടർ ഓഫ് അണ്ടർ ഓഫ്: മോഡേ അനാലിസിസ് ഓഫ് റഡാലിറ്റഡ് കൺട്രോൾഡ് ട്രയൽസ്. ജെ റെഹബിൽ മെഡ്. 2009;41:406–411. doi: 10.2340/16501977-0374. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഹുമ്മെ ജെ, റോബിൻസൺ വി, ഡിബി ആർ, വെൽസ് ജി, ജഡ്ഡ് എം, ടഗ്വെൽ പി. ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് ചികിത്സയ്ക്കുള്ള വൈദ്യുത കാന്തിക മണ്ഡലം. കൊക്രേൻ ഡാറ്റാബേസ് സിസ്റ്റം റവ. 2002. പി. CD003523. [PubMed]
 • വൈറ്റ് എ, ഫോസ്റ്റർ നെ ', കുമിംഗ്സ് എം, ബാർലസ് പി. ദീർഘകാല മുട്ടുവേദനയ്ക്കുള്ള അക്യുപങ്ചർ ചികിത്സ: ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂ. റുമാറ്റോളജി (ഓക്സ്ഫോർഡ്) 2007;46: 384-390. doi: 10.1093 / റുമാറ്റോളജി / kel413.[PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഫ്രാൻസൻ എം, മക്കല്ലോൾ എസ്. മുട്ടുകുത്തിയുള്ള ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന വ്യായാമം. കൊക്രേൻ ഡാറ്റാബേസ് സിസ്റ്റം റവ. 2008. പി. CD004376. [PubMed]
 • ബോജോർഡൽ ജെ. എം, ജോൺസൺ എം. ഐ., ലോപ്സ്-മാർട്ടിൻസ് ആർ., ബോഗൻ ബി, ചൗ റോ, എൽജങ്ഗ്രൻ എ. ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിക് മുട്ടുവേദനയിൽ ശാരീരിക ഇടപെടലുകളുടെ ഹ്രസ്വകാല ഫലപ്രാപ്തി. റാൻഡം അടക്കമുള്ള പ്ലേബോ-നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണങ്ങളുടെ വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനവും മെറ്റാ അനാലിസിസും. ബി.എം.സി. മസ്കുസ്കോക്ലെറ്റ് ഡിസ്ഡ്. 2007;8:51. doi: 10.1186/1471-2474-8-51. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • വീസ് പി ജെ വാൻ ഡെർ, ലെൻസൻ എഎഫ്, ഹെൻഡ്രിക്സ് ഇജെ, സ്റ്റോംപ് ഡി.ജെ, ഡെക്കർ ജെ, ഡി ബീ ആർ. വ്യായാമ തെറാപ്പി, ചക്രം ഉളുക്ക്, പ്രവർത്തനപരമായ അസ്ഥിരത എന്നിവയിൽ മാനുവൽ മൊബിലൈസേഷൻ ഫലപ്രാപ്തി: ഒരു വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനം. ഓസ്റ്റ് ജെ ഫിസിയോതെർ. 2006;52: 27-37. [PubMed]
 • വിസൻസോനോ ബി, ബ്രാൻജർഡോർൺ എം, ടെയ്സ് പി, ജോർദാൻ കെ. പരുക്കേറ്റ ടവറുകളിലെ ആദ്യകാല മാറ്റങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കണങ്കാൽ ഉളുക്കിയ സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളിൽ ചലനമുണ്ടാക്കിയ ശേഷം ചക്രം നീണ്ടുകിടക്കുന്നു. ജെ ഓർത്തോപ് സ്പോർട്സ് ഫിഷ് തെർ. 2006;36: 464-471. doi: 10.2519 / jospt.2006.2265. [PubMed][ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഐസൻഹാർട്ട് AW, Gaeta TJ, Yens DP. നിശിതം പരിക്കേറ്റ രോഗികൾക്ക് അടിയന്തിര വകുപ്പിലെ ഓസ്റ്റിയോപാറ്റിക് മാനിപുലേഷൻ ചികിത്സ. ജെ ആംസ്റ്റോപ്പത്ത് അസോ. 2003;103: 417-421. [PubMed]
 • ഗ്രീൻ ടി, റെഫഷുഗേജ് കെ, ക്രോസ്ബി ജെ, ആഡംസ് ആർ. സൂക്ഷ്മമായ ആക്വൽ വിഭജനം ഉളുക്കിനുള്ളിലെ സക്രിയമായ ആക്സസറി സംയുക്ത സാമഗ്രികളുടെ ഒരു റാൻഡഡ് നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണം. ഫിഷ് തെർ. 2001;81: 984-994. [PubMed]
 • പെലൊ ജെ, ബ്രാണ്ടിങ്ഹാം JW. സബ്ക്യുട്ട്, ക്രോണിക് ഗ്രേഡ് I, ഗ്രേഡ് II കാൻഡി വൈറസ് ഉളുക്കി തുടങ്ങിയവയുടെ ചികിത്സയിൽ ചക്രം ക്രമീകരിക്കാനുള്ള ഫലപ്രാപ്തി. ജെ മണിപ്പുലേറ്റീവ് ഫിസിയോൽ തെർ. 2001;24: 17-24. doi: 10.1067 / mmt.2001.112015. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • കോട്സർ ഡി, ബ്രാൻഡിംഗം ജെ.ഡബ്ല്യു., നൂക് ബി. പരുത്തിയുടെ താരതമ്യശേഷി ഹ്രസ്വമായ ഗ്രേഡുകളും, XXX, 1 ഇഞ്ചക്ഷൻ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഉളുക്കിനുള്ള ഉളുക്കാടുകളുമായാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ജെ ന്യൂറോമസ്കുലോസ്കൽ സിസ്റ്റം. 2001;9: 9-12.
 • കോളിൻസ് എൻപി വിൻസെസോനോ ബി. മുല്ലികൻ നടത്തിയ ചലനാത്മകമായ പ്രഭാവം മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഉളുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഉളുക്കിനുണ്ടാകുന്ന ചലന രീതിയും വേദനയും. മാൻ തെ. 2004;9:77–82. doi: 10.1016/S1356-689X(03)00101-2. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ലോപസ്-റോഡ്രിഗസ് എസ്, ഫെർണാണ്ടെസ് ഡി-ലാസ്-പെനാസ് സി, ആൽബർക്വക്-സെലിൻ എഫ്, റോഡ്രിഗസ്-ബ്ലാങ്കോ സി, പലോമെക്ക്-ഡെൽ-സൈറോ എൽ. ചതുര സ്പ്രേണുള്ള രോഗികളിൽ സ്റ്റാബിലോമെട്രിയിലും ബരോപോഡോമെട്രിയിലും താലൂക്ക് കോർപറേഷന്റെ കൃത്രിമ ഫലങ്ങൽ. ജെ മണിപ്പുലേറ്റീവ് ഫിസിയോൽ തെർ. 2007;30: 186-192. doi: 10.1016 / j.jmpt.2007.01.011. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • കൊൺറോൺ എ, ജോൺസ് എ, കോർപോരാൾ സി, പ്രൈസിസ് ജെ.എൽ, ബ്രാൻറിങ്ഹാം ജെ., ഗ്ലോബ് ജി. ദീർഘകാല പുനർനിർണയിക്കാനുള്ള ചക്രം ഉളുക്ക് സംഭവിക്കുന്നതിൽ പ്രോപ്രിയോസെപ്ഷൻ, ചക്രം ഡോർസൈപ്ക്സോൺ തുടങ്ങിയവയുടെ കൃത്രിമഫലങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ഒരു വരവ്, ഒറ്റയടിക്കുഞ്ഞ, റാൻഡം, നിയന്ത്രിതമായ ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണം. ജെ ആം ചിറോ അസെക്. 2007;44: 7-17.
 • ഡിമൌ ഇ, ബ്രെന്റിങ്ഹാം ജെ. വുഡ് ടി. വുഡ് ടി. അണുബാധയുള്ള നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണം ജെ ആം ചിറോ അസെക്. 2004;41: 32-42.
 • ഗോവെന്റർ എൻ, ക്രെറ്റ്സ്മാൻ എച്ച്, പ്രൈസി ജെ, ബ്രണ്ടിങ്ഹാം ജെ., ഗ്ലോബ് ജി. മോർട്ടന്റെ ന്യൂറോമയുടെ ചികിത്സയിൽ കൃത്രിമവും സംഘടിതവുമായ ഒരൊറ്റ ബ്ളോഡ് റാൻഡഡ് ചെയ്ത പ്ലേബോബോ നിയന്ത്രിത ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണം. ജെ ആം ചിറോ അസെക്. 2007;44: 9-18.
 • ഷുമസ് ജെ, ഷമാസ് ഇ, ഗുഗൽ ആർ.എൻ, ബ്രുകർ ബി.എസ്., സ്കർപ്പുപ. സിസമോയ്ഡ് മൊബിലൈസേഷൻ, ഫഌക്കർ ഹാൻകുസിറ്റി ശക്തിപ്പെടുത്തൽ, വേദന കുറയ്ക്കൽ, ഗേളിസ് ലിമിറ്റസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം തുടങ്ങിയവ. ജെ ഓർത്തോപ് സ്പോർട്സ് ഫിഷ് തെർ. 2004;34:368–376. doi: 10.1016/S8756-3282(04)00007-9. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഗിനി എസ്, ക്രെറ്റ്സ്മാൻ എച്ച്, ഗ്ലോബ് ജി, കൈറ്റ് വി. സാർപേമാറ്റിക് ഹാല്യൂക്സ് എക്തുഡിഗൽവാസ് ബണനുകളുടെ ചികിത്സയിൽ ഗ്രേഡഡ് മോബിലൈസേഷനും ഐസോടുമുള്ള കൺസർവേറ്റീവ് ചിരപ്രാക്റ്റിക്കൽ പ്രോട്ടോക്കോളുകളുടെ ഫലപ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പൈലറ്റ് പഠനം. ക്ലിൻ ചിയൊ 2005;8: 117-33. doi: 10.1016 / j.clch.2005.06.001.[ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ബ്രൂക്ക്സ് എസ്സി, പോട്ടർ ബി.ടി, റൈനി ജെ.ബി. ചതക്കുഴയുടെ പാർശ്വസ്ഥമായ ലിഗമെന്റ് ഭാഗിക കണ്ണീരുകൾക്ക് ചികിത്സ: ഒരു ഭാവി വിചാരണ. ബ്രെഡ് മെഡി ജെ (ക്ലിൻ റിസഡ് എഡ്ജ്) 1981;282: 606-607. doi: 10.1136 / bmj.282.6264.606.[PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • Wynne MM, ബേൺസ് JM, Eland DC, Conatser RR, Howell JN. ഹോർമോൺ റിഫ്ലക്സ്, സ്ട്രെസ് ഫാസിയൈറ്റിസ് ഉൾപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ക്ലിനിക്കൽ ഫലങ്ങളുടെ ഫലമായി എതിർദിശയിലുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാക്രമണത്തിൻറെ സ്വാധീനം. ജെ ആംസ്റ്റോപ്പത്ത് അസോ. 2006;106: 547-556. [PubMed]
 • ക്ലെലണ്ട് ജെഎ, അബോട്ട് ജെഎച്ച്, കിഡ് എം ഒ, സ്റ്റെക്വെൽ എസ്, ചെനീ എസ്, ജെറാർഡ് ഡിഎഫ്. മാനുവൽ ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പിയിലും വ്യായാമത്തിലും ഇലക്ട്രോഫിസിക്കൽ ഏജന്റുമാർക്കും പരിശീലനം നടത്തുന്നു: മൾട്ടിസെന്റർ റാൻഡം ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ. ജെ ഓർത്തോപ് സ്പോർട്സ് ഫിഷ് തെർ. 2009;39: 573-585. [PubMed]
 • Lin CW, Moseley AM, Haas M, Refshauge KM, Herbert RD. ഫിസിയോതെറാപ്പി കൂടാതെ മാനുവൽ തെറാപ്പി ചികിൽസയ്ക്കു ശേഷം ക്ലിനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ജെ റെഹബിൽ മെഡ്. 2008;40:433–439. doi: 10.2340/16501977-0187. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • മക്ക്പിയിൽ ടി.ജി, മാർട്ടിൻ ആർ എൽ, കോൺവാൾ എം ഡബ്ല്യു, വികിച്ച് ഡി.കെ, ഇർർഗംഗ് ജെജെ, ഗോഡ്സ് ജെജെ. ഹെൽത്ത് വേദന-തോട്ടം ഫാസിയൈറ്റിസ്: അമേരിക്കൻ ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി അസോസിയേഷന്റെ ഓർത്തോപീഡിക് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രവർത്തനരീതി, വൈകല്യം, ആരോഗ്യം എന്നിവയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര വർഗ്ഗീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് മാർഗനിർദേശങ്ങൾ. ജെ ഓർത്തോപ് സ്പോർട്സ് ഫിഷ് തെർ. 2008;38: A1-A18. [PubMed]
 • ഹാൻഡോൾ എച്ച്.എച്ച്., റോവ് ബിഎച്ച്, ക്വിൻ കെ.എം., ഡി ബീൻ ആർ. ചെങ്കടൽ ലിഗമെൻറ് പരിക്കുകൾ തടയുന്നതിനുള്ള ഇടപെടലുകൾ. കൊക്രേൻ ഡാറ്റാബേസ് സിസ്റ്റം റവ. 2001. പി. CD000018. [PubMed]
 • മക്നീൾ സി Temporomandibular Disorders: ക്ലാസിക്കേഷൻ, അസസ്സ്മെന്റ്, മാനേജ്മെൻറ് എന്നീ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ. ക്വാണ്ടേസൻസ് പബ്ലിഷിംഗ് കമ്പനി, ഇൻക്. 1993. എപ്പിഡെമിയോളജി; pp. 19-22.
 • Dworkin SF, Huggins KH, വിൽസൺ എൽ, മാൻക് എൽ, ടർണർ ജെ, മസ്സോത് ഡി. ടെയോറോമമാൻഡ്ബുലർ ഡിസോർഡേഴ്സ്-ആക്സിസ് II എന്ന ഗവേഷണ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് മാനദണ്ഡം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു റാൻഡം ചെയ്ത ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ. ജെ ഓറോഫക് വേദന. 2002;16: 48-63. [PubMed]
 • മക്നെയി എംഎൽ, അർമിജോ ഓസ്, മജീ ഡി ഡി. ടെംപോറോമാൻഡിബുലാർ ഡിസോർഡേഴ്സിനു വേണ്ടിയുള്ള ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി ഇടപെടലുകളുടെ ഫലപ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരമ്പരാഗത അവലോകനം. ഫിഷ് തെർ. 2006;86: 710-725. [PubMed]
 • മെഡ്ലീക്ലോട്ട് എം.എസ്., ഹാരിസ് എസ്ആർ. വ്യായാമം, മാനുവൽ തെറാപ്പി, ഇലക്ട്രോതെറാപ്പി, ഇളക്കം പരിശീലനം, ടെമ്പറോമെൻഡിബുലാർ ഡിസോർഡർ മാനേജ്മെന്റിനുള്ള ജൈവഭക്ഷണം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം അവലോകനം. ഫിഷ് തെർ. 2006;86: 955-973. [PubMed]
 • ടെയ്ലർ എം, സുവിൻൺ ടി, റീഡ് പി. ടെമ്പറോമാണ്ട്ബുബുലൽ വേദന-അസുഖമുള്ള അസുഖമുള്ള രോഗികൾക്ക് ഗ്രേഡ് IV ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ മൊബിലൈസേഷൻ പ്രഭാവം. ഫിസിയോ തെറാപ്പി ടയറി ആന്റ് പ്രാക്ടീസ്. 1994;10: 129-136. doi: 10.3109 / 09593989409036389. [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • Carmeli E, Sheklow SL, Blommenfeld I. അനിയന്ത്രിതമായ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഡിസ്ക്കുകൾക്ക് അസ്ഥിരമായ ചുഴലിക്കാറ്റ് കുറയ്ക്കൽ ഉപയോഗിച്ച് സ്പ്ളിൻ തെറാപ്പി, ചലനാത്മക മാനുവൽ പരിധിവരെ ചലന ടെക്നിക്കുകൾ എന്നിവയുടെ താരതമ്യ പഠനം. ഫിസിയോതെറാപ്പി. 2001;87:26–36. doi: 10.1016/S0031-9406(05)61189-3.[ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഡി ലാറ്റ് എ, സ്റ്റെപ്പേർട്ട്സ് കെ, പാപ്പി എസ്. കൌൺസിലിംഗ്, ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി, മയോറ്ററേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻറെ മൈഫാസേഷ്യൽ വേദന എന്നിവയാണ്. ജെ ഓറോഫക് വേദന. 2003;17: 42-49. [PubMed]
 • മൊണാക്കോ എ, കോസോളിനോ വി, കട്ടാനോ ആർ, കറ്റിലൈ ടി, സ്പാഡാരോ എ. ഓസ്റ്റിയോപ്പതിക് മാനിപുലേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് (ഒഎംടി) ഇഫക്റ്റ്സ് മാൻഡിബുലാർകിനിക്സ്: കിനൈസിയഗ്രാഫിക് സ്റ്റഡീസ്. എവർ ജെ പാദിയർ ഡന്റ്. 2008;9: 37-42.[PubMed]
 • ഇസ്മായിൽ എഫ്, ഡെമിലിങ് എ, ഹെസ്ലിങ് കെ, ഫിങ്ക് എം, സ്റ്റെയ്ഷ്-സ്കോൾസ് എം. ഫിറ്റ്നസ് തെറാപ്പിയിലെ ഹ്രസ്വകാല ഫലപ്രാപ്തി, ആർത്രോജസ് ടിഎംഡിയുടെ ചികിത്സയിൽ വിഭജിച്ചു. ജെ ഓറൽ റീഹാബിൽ. 2007;34:807–813. doi: 10.1111/j.1365-2842.2007.01748.x. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഫിബ്രോമിയൽഗിയ സിൻഡ്രോം മാനേജ്മെൻറിനായുള്ള കാൾവിൽ എസ്.എഫ്, അറൻഡ്ത് നീൽസൺ എസ്, ബ്ലിഡാൽ എച്ച്, ബ്ലോട്ട്മാൻ എഫ്, ബ്രാങ്കോ ജെസി, ബസ്കി ഡി. ആൻ രൂം ഡിസ്നി. 2008;67: 536-541. doi: 10.1136 / ard.2007.071522. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • വുൾഫ് എഫ്, സ്മിതെത് എച്ച് എ, യൂനസ് എം.ബി., ബെന്നെറ്റ് ആർ.എം., ബൊംബാർഡിയർ സി, ഗോൾഡെൽബർഗ് ഡിഎൽ. ദി അമേരിക്കൻ കോളേജ് ഓഫ് റുമാറ്റോളജി 1990 മാനദണ്ഡം ഫോർ ഫൈറോമിയാൽജിയ. മൾട്ടികാന്റർ മാനദണ്ഡ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട്. ആർത്രൈറ്റിസ് റീം. 1990;33: 160-172. doi: 10.1002 / art.1780330203.[PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഷ്നിഡര് എം, വെര്ണന് എച്ച്, കോ ജി, ലോസന് ജി, പെരറ ജെ. ക്രോറോക്രാക്റ്റിക് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ഫൈബ്രോയിമല്ഗ്യ സിന്ഡ്രം: എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂ ഓഫ് ദി ലിറ്ററേച്ചര്. ജെ മണിപ്പുലേറ്റീവ് ഫിസിയോൽ തെർ. 2009;32: 25-40. doi: 10.1016 / j.jmpt.2008.08.012. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഫൈബ്രോറിയൽജിയയ്ക്കായി ഏൺസ്റ്റ് ഇ ക്രോറോട്രാക്റ്റിക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ്: എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂ. ക്ലിൻ റുമാറ്റോൾ. 2009;28:1175–1178. doi: 10.1007/s10067-009-1217-9. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • Goldenberg DL, Burckhardt സി, ക്രോഫോർഡ് എൽ. ഫൈബ്രോമിയൽജിയ സിൻഡ്രോം മാനേജ്മെന്റ്. ജാമ. 2004;292: 2388-2395. doi: 10.1001 / jama.292.19.2388. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ബ്ലന്റ് കെഎൽ, രാജവാണി എം.എച്ച്, ഗ്യൂറിയേരോ ആർസി. ഫൈബ്രോമളജിയ രോഗികളുടെ കൈറോപ്രാക്റ്റിക് മാനേജ്മെന്റ് ഫലപ്രാപ്തി: ഒരു പൈലറ്റ് പഠനം. ജെ മണിപ്പുലേറ്റീവ് ഫിസിയോൽ തെർ. 1997;20: 389-399. [PubMed]
 • ടെയർ എസ്, സ്മിത്ത് ആർബി. ക്രെറിയൽ ഇലക്ട്രോതെറാപ്പി ഉത്തേജനം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോബ്രോയോളജിയയുടെ ചികിത്സയിൽ കൈറോട്രാക്ടിക് തെറാപ്പികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ആം ചിപ്പിറ്റക്റ്റർ. 2001;23: 39-41.
 • വൈസ് പി, വാൽഷ് എം, ലിറ്റ്ജോൺ ജി. ഫിബ്രോമിയൽജിയ സിൻഡ്രോം ചിപ്പ് പ്രോസ്ട്രക്റ്റിക് ചികിത്സയുടെ ശേഷി; ഒരു റാൻഡം നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണം. യൂറോ ജിയോറോ 2002;102: 321-5.
 • Panton LB, Figueroa A, കിംഗ്സ്ലി JD, Hornbuckle L, വിൽസൺ ജെ, സെന്റ് ജോൺ എൻ ഫെറോമിയൽഗിയ സ്ത്രീകളിൽ പ്രതിരോധ പരിശീലന ശസ്ത്രക്രിയയും ചികിത്സയും. ജെ ആൾട്ടർ സർവീസ് മെഡ്. 2009;15: 321-328. doi: 10.1089 / acm.2008.0132. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഗാംബർ ആർജി, ഷോർസ് ജെ.എച്ച്, റസോ ഡിപി, ജിമെനെസ് സി, റൂബിൻ ബി. മരുന്നുകൾക്കൊപ്പം മരുന്നൊഴിച്ച് ഓസ്റ്റിയോപാറ്റിക് കൃത്രിമ ചികിത്സയും ഫൈബ്രോമിയൽജിയ സിൻഡ്രോം കൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വേദനയെ ഒഴിവാക്കുന്നു: ഒരു റാൻഡഡ് ക്ലിനിക്കൽ പൈലറ്റ് പദ്ധതിയുടെ ഫലങ്ങൾ. ജെ ആംസ്റ്റോപ്പത്ത് അസോ. 2002;102: 321-325. [PubMed]
 • ബ്രോബർഗ്ഗ് ജി. കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ മസാജ് ഫൈബ്രോമിയൽജിയ ചികിത്സയിൽ. യുുർ ജെ പെയിൻ. 1999;3:235–244. doi: 10.1016/S1090-3801(99)90050-2. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • റിച്ചാർഡ്സ് കെസി, ഗിബ്സൺ ആർ, ഓവർട്ടൺ-മക്കോൾ എലി. നിശിതവും വിമർശനാത്മകവുമായ പരിചരണത്തിൽ മസാജിന്റെ പ്രഭാവം. AACN ക്ലിപ്പ് പ്രശ്നങ്ങൾ. 2000;11:77–96. doi: 10.1097/00044067-200002000-00010. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • എക്കിസി ജി, ബാകാർ വൈ, അക്ബയർ ട്രാക്ക്, യുക്സൽ I. ഫൈബ്രോറിയാൽജിയകളിലെ സ്ത്രീകളിലെ മാനുവൽ ലിംഫ് ഡ്രെയിനേജ് തെറാപ്പി, കണക്ഷൻ ടിഷ്യൂ മസാജ് എന്നിവയുടെ താരതമ്യക്രമം: ക്രമരഹിതമായ നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണം. ജെ മണിപ്പുലേറ്റീവ് ഫിസിയോൽ തെർ. 2009;32: 127-133. doi: 10.1016 / j.jmpt.2008.12.001. [PubMed][ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ബുഷ് എജെ, ബാർബർ കെ.എ, ഓറെർൻഡ് ടി ജെ, പെലോസോ പി.എം., ഷച്ചർ CL. ഫിബ്രോമിയൽഗിയ സിൻഡ്രോം ചികിത്സാചരണം കൊക്രേൻ ഡാറ്റാബേസ് സിസ്റ്റം റവ. 2007. പി. CD003786. [PubMed]
 • വെറോൺ എച്ച്, ഷൈനിഡ് എം. ചിയോക്രാക്റ്റിക് മാനേജ്മെൻറ് ഓഫ് മൈഫാസിയൽ ട്രൈഗർ പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് മൈറോസാസൽ ടെൻറൽ സിൻഡ്രോം: എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂ ഓഫ് ദി ലിറ്ററേച്ചർ. ജെ മണിപ്പുലേറ്റീവ് ഫിസിയോൽ തെർ. 2009;32: 14-24. doi: 10.1016 / j.jmpt.2008.06.012. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഗാം എഎൻ, വാരിംഗ് എസ്, ലാർസൻ എൽഎച്ച്, ജെൻസൺ ബി, ഹോയ്ഡൽസ്മോ ഓ, അലൻ ഒന്നാമൻ. മരുന്നുകളും വ്യായാമവും കൂടിച്ചേർന്ന് അൾട്രാസൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് മയോഫാസിയൽ ട്രിഗർ പോയിന്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക - ഒരു റാൻഡഡ് നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണം. വേദന 1998;77:73–79. doi: 10.1016/S0304-3959(98)00084-0. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഡാർഡിൻസ്കി ജെഎ, ഒസ്ട്രോവ് ബീ, ഹാമൻ എൽഎസ്എസ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ മൈഫാസേഷ്യൽ വേദനയുണ്ടാകില്ല: ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, എതിർഗ്രാമ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വിജയകരമായ ഉപയോഗം. ജെ ക്ലിൻ റുമാറ്റോൾ. 2000;6:169–174. doi: 10.1097/00124743-200008000-00001. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഗ്രീൻ സി, ദേബിയാസ് ഡി, ഹെലിഗ് ഡി, നിക്കോളസ് എ, ഇംഗ്ലണ്ട് കെ, എഹ്രുൺഫുട്ടർ ഡബ്ല്യു. ഹീലിയം-നിയോൺ ലേസർ, മൃദു ടിഷ്യു ട്രിഗർ പോയിൻറുകളിൽ ഓസ്റ്റിയോപത്തിക് കൃത്രിമങ്ങൾ ജെ ആംസ്റ്റോപ്പത്ത് അസോ. 1990;90: 638-639.
 • ഹാൻടൻ WP, ഓൾസൺ എസ്.എൽ., ബട്ട്സ് എൻ.എൽ, നൊറിക്കി അൽ. ഇഇഷമിക് സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ ഒരു ഗാർഹിക പരിപാടിയുടെ ഫലപ്രാപ്തി, തുടർന്ന് myofascial ട്രിഗർ പോയിൻറുകളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി തുടർച്ചയായി നീട്ടി. ഫിഷ് തെർ. 2000;80: 997-1003. [PubMed]
 • ജെയ്ഗർ ബി, റീവ്സ് ജെ. ചലനാത്മകമായ സ്ട്രെച്ചുകൾക്ക് ശേഷം സമ്മർദ്ദ അലോഗോമീറ്ററുമൊത്ത് myofascial ട്രിഗർ പോയിന്റ് സെൻസിറ്റിവിറ്റിയിൽ മാറ്റങ്ങളുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുക. വേദന 1986;27:203–210. doi: 10.1016/0304-3959(86)90211-3. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഹോംഗ് സി സി, ചെൻ YC, പോൺ CH, യു.ജെ. ഒരു സജീവ myofascial ട്രിഗർ പോയിന്റ് വേദന പരിധി വിവിധ ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ രീതികൾ പെട്ടെന്നുള്ള ഇഫക്റ്റുകൾ. j കാൻകുലാൽ വേദന. 1993;1:37–53. doi: 10.1300/J094v01n02_04. [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഹൗ സിആർ, സായ് എൽ സി, ചെംഗ് കെഎഫ്, ചങ്ങ് കെസി, ഹോംഗ് സിഎസ്. സെർവിക്കൽ myofascial വേദനയും ട്രിഗ്ഗർ-പോയിന്റ് സെൻസിറ്റീവിക്കും വിവിധ ശാരീരിക രോഗചികിത്സകൾ ഉടനടി ഉണ്ടാകാം. ആർച്ച് ഫിഷ് മെഡി റീഹാബിൽ. 2002;83: 1406-1414. doi: 10.1053 / apmr.2002.34834. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഹാൻടൻ WP, ബാരെറ്റ് എം, ഗില്ലസ്പി-പ്ലെക്സോ എം, ജമ്പ് കെ.എ, ഓൾസൺ എസ്. സെർവിക് ആൻഡ് സ്ക്പ്പോജർ ട്രിഗർ പോയിൻറുകളിലെ സമ്മർദ്ദ വേദന റ്റ്രോസോൾഡിൽ പിൻവലിക്കൽ / എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്നിവയുമായി സജീവ ഹെഡ് പിൻവലിക്കലിന്റെ ഫലങ്ങളും. ഫിസറിയൽ തിയറി പ്രാക്റ്റീസ്. 1997;13: 285-291. doi: 10.3109 / 09593989709036475.[ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഫെർണാണ്ടസ്-ഡി-ലാസ്-പെനാസ് സി, അലോൺസോ-ബ്ലാങ്കോ സി, ഫെർണാണ്ടെസ്-കാർനറോ ജെ, മിയാൻജോളർ-പേജ് ജെ.സി. ഇസ്കെമിക് കംപ്രഷൻ ടെക്നിക്, പെൻറേറ്റഡ് മിയോട്ടാസിയൽ ട്രിഗർ പോയിൻറുകളുടെ ആർദ്രതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്തേജക പ്രതിഭാസത്തിന്റെ അടിയന്തിരഫലങ്ങൾ: ഒരു പൈലറ്റ് പഠനം. ജെ ബോഡോർ വർക്ക് മോവ് തെർ. 2009;10: 3-9. doi: 10.1016 / j.jbmt.2005.05.003. [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ടെറെറ്റ് എസി, വെർനൺ എച്ച്. മാനിപുലേഷൻ, വേദന സഹനം. പാരസസ്രാൾഡ് വേദന സഹിഷ്ണുത നിലകളിൽ വെളുത്ത കൃത്രിമ ഫലമായി ഫലപ്രദമായ ഒരു പഠന പഠനം. അം ജെ ഫിഷ് മെഡ്. 1984;63: 217-225.[PubMed]
 • വെർനോൺ HT, അക്കിർ പി, ബേൺസ് എസ്, വിൽജക്കാനീൻ എസ്, ഷോർട്ട് എൽ. കടുത്ത നെബുലയിലെ ചികിത്സയിൽ നട്ടെല്ലുള്ള കൃത്രിമ ഫലത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദം വേദനയുടെ പരിധി പരിശോധിക്കൽ: ഒരു പൈലറ്റ് പഠനം. ജെ മണിപ്പുലേറ്റീവ് ഫിസിയോൽ തെർ. 1990;13: 13-16. [PubMed]
 • കോറ്റ് പി, മിയോർ എസ്എ, വെർണൺ എച്ച്. ദീർഘകാല മെക്കാനിക്കൽ കുറഞ്ഞ വേദന ഉള്ള രോഗികളിൽ വേദന / സമ്മർദ്ദ പരിപാടിയുടെ നട്ടെല്ല് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഹ്രസ്വകാല ഫലനം. ജെ മണിപ്പുലേറ്റീവ് ഫിസിയോൽ തെർ. 1994;17: 364-368. [PubMed]
 • ആറ്റിനസ-മെസിഗ്വർ എ, ഫെർണാണ്ടസ്-ഡി-ലാസ്-പെനാസ് സി, നാവറോ-പോസാ ജെൽ, റോഡ്രിഗീസ്-ബ്ലാങ്കോ സി, ബോസ്ക-ഗാന്ധിയ ജെജെ. ഉപരിതല ട്രപ്സിയസ് മസിലിൽ ടെൻഡർ പോയിന്റുകൾ ഉയർത്തിയ ലോക്കൽ വേദനയിൽ കടുത്ത സമ്മർദ്ദം നേരിടുന്നത്. ക്ലിൻ ചിയൊ 2006;9: 112-118. doi: 10.1016 / j.clch.2006.06.003.[ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഫ്രയർ ജി, ഹോഡ്സൺ L. മുകളിലെ ട്രീപ്സിയസ് പേശിൽ myofascial ട്രിഗ്ഗർ പോയിന്റുകളിൽ കൈയ്യൻ മർദ്ദത്തിന്റെ പ്രഭാവം. ജെ ബോഡോർ വർക്ക് മോവ് തെർ. 2005;9: 248-255. doi: 10.1016 / j.jbmt.2005.02.002.[ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • സെഫാലോൽഗ്രിയ. 2. വിതരണം 1. വാല്യം. 24. 2004. തലച്ചോറിലെ അന്തർദേശീയ വർഗ്ഗീകരണം; pp. 9-160. [PubMed]
 • സ്കോട്ടിക് ഇന്റർകോളജിസ്റ്റേറ്റ് ഗൈഡ്ലൈൻ നെറ്റ്വർക്ക്. മുതിർന്നവരിൽ തലവേദനയുടെ പരിശോധനയും മാനേജ്മെന്റും. 2008.
 • ആസ്ടിൻ ജെഎ, ഏൺസ്റ്റ് ഇ. തലവേദന സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്കാവശ്യമായ നട്ടെല്ലുള്ള കൃത്രിമ ഫലപ്രാപ്തി: ക്രമരഹിതമായ ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനം. സെഫാലോൽഗ്രിയ. 2002;22:617–623. doi: 10.1046/j.1468-2982.2002.00423.x. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ബ്രോൻഫോർട്ട് ജി, നിസിൽൺ എൻ, ഹാസ് എം, ഇവാൻസ് ആർ, ഗോൾഡ്സ്മിത്ത് സി.എച്ച്, അസെൻഡൽഫ് ഡബ്ല്യു. വിട്ടുമാറാത്ത / ആവർത്തിച്ചുള്ള തലവേദനക്കുള്ള നോൺ-ഇൻമേഷീവ് ഫിസിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ. കൊക്രേൻ ഡാറ്റാബേസ് സിസ്റ്റം റവ. 2004. പി. CD001878.[PubMed]
 • പാർക്കർ GB, പ്രീയോർ ഡി എസ്, ടപ്ലിങ് എച്ച്. ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ സമയത്ത് മൈഗ്രെയ്ൻ എന്തിനാണ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത്? മൈഗ്രേൻ വേണ്ടി സെർവിക്കൽ കൃത്രിമത്വം ഒരു പരീക്ഷയിൽ നിന്നും ഫലങ്ങൾ. ഓസ്റ്റ് NZJ മെഡ്. 1980;10: 192-198. [PubMed]
 • Tuchin PJ, പൊള്ളാർഡ് എച്ച്, ബോണല്ലോ ആർ. മൈഗ്രെയിനിലെ ചിപ്പിപ്രോഗ്രാഫിക് മിനറൽ മനുപിൾവേറ്റീവ് തെറാപ്പി എന്ന റാൻഡഡ് നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണം. ജെ മണിപ്പുലേറ്റീവ് ഫിസിയോൽ തെർ. 2000;23:91–95. doi: 10.1016/S0161-4754(00)90073-3. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • നെൽസൺ സി.എഫ്, ബ്രോൻഫോർഡ് ജി, ഇവാൻസ് ആർ, ബോലിൻ പി, ഗോൾഡ്സ്മിത്ത് സി, ആൻഡേഴ്സൺ എ.വി. മസിലുകൾ തലവേദന, amitriptyline, മൈഗ്രെയ്ൻ തലവേദനയുടെ നവോത്ഥാനത്തിനുള്ള രണ്ടു തെറാപ്പികളും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. ജെ മണിപ്പുലേറ്റീവ് ഫിസിയോൽ തെർ. 1998;21: 511-519. [PubMed]
 • ലോലർ എസ്.പി, കാമറൂൺ എൽഡി. മൈഗ്രെയ്ൻ ഒരു ചികിത്സയായി മസ്സാജ് തെറാപ്പി ഒരു റാൻഡഡ്, നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണം. ആൻ ബെഹവ് മെഡ്. 2006;32:50–59. doi: 10.1207/s15324796abm3201_6. [PubMed][ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ലിൻഡെ കെ, ആല്ലൈസ് ജി, ബ്രിങ്ക്ഹോസ് ബി, മാൻഹൈമർ ഇ, വിക്കേർസ് എ, വൈറ്റ് ആർ. മൈഗ്രെയ്ൻ പ്രോഫിലാക്സിസിന്റെ അക്യൂപങ്ചർ. കൊക്രേൻ ഡാറ്റാബേസ് സിസ്റ്റം റവ. 2009. പി. CD001218. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
 • നെസ്തോറിയുക് വൈ, മാർട്ടിൻ എ, റിഫ് ഡബ്, ആൻഡ്രസിക് എഫ്. തലവേദന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ബയോഫീഡ്ബാക്ക് ചികിത്സ: ഒരു സമഗ്ര ഫലപ്രാപ്തി അവലോകനം. അപ്ലൈ സൈക്കോഫിസിയോൽ ബയോഫീഡ്ബാക്ക്. 2008;33:125–140. doi: 10.1007/s10484-008-9060-3. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • മക്കറി ഡിസി, പെൻസിൻ ഡി.ബി, ഹസ്സെൽബ്ലാദ് വി, ഗ്രേ ആർ എൻ. എവിഡൻസ് റിപ്പോർട്ട്: ടെൻഷൻ-ടൈപ്പ് ആൻഡ് സെർവിക്കോജനിക് ഹെഡ്ച്ചേക്കിനുള്ള ബിഹേവിയറൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ്. FCER ഗവേഷണം. 2001.
 • ലെൻസ്സെൻക്ക് എംഎൽ, ദമൻ എൽ, വെർഗെൻ എ.പി., ബെർഗർ മൈ, പാസ്കിജെ ജെ, കോസ്സ് ബി. ഡബ്ല്യു. ഫിസിയോതെറാപ്പിറ്റി ഫലപ്രദത്വവും ടെൻഷൻ-ടൈപ്പ് തലവേദന ഉള്ള രോഗികളിൽ കൃത്രിമവുമാണ്: ഒരു വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനം. വേദന 2004;112: 381-388. doi: 10.1016 / j.pain.2004.09.026. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഫെർണാണ്ടസ്-ഡി-ലാസ്-പെനാസ് സി, അലോൺസോ-ബ്ലാങ്കോ സി, ക്യുഡഡോഡോ എംഎൽ, മിയാൻഗോലാര ജെ.സി, ബരിഗ എഫ് ജെ, പരജ ജെ. ടെൻഷൻ-ടൈപ്പ് തലവേദനയിൽ നിന്ന് വേദന കുറയ്ക്കുന്നതിന് മാനുവൽ തെറാപ്പികൾ ഫലപ്രദമാണോ? ഒരു വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനം. ക്ലിൻ J പെയിൻ. 2006;22:278–285. doi: 10.1097/01.ajp.0000173017.64741.86. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ബോലിൻ പി.ഡി, കാസക്ക് കെ, ബ്രോൻഫോർട്ട് ജി, നെൽസൺ സി, ആൻഡേഴ്സൺ എ.വി. ടൈംലൈൻ ടെൻഷൻ-ടൈപ്പ് ഹെഡ്ജുകളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി നട്ടെല്ലുള്ള കൃത്രിമ, amitriptyline: ഒരു റാൻഡം ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ. ജെ മണിപ്പുലേറ്റീവ് ഫിസിയോൽ തെർ. 1995;18: 148-154. [PubMed]
 • Bove G, Nilsson N. എപ്പിസോഡിക് ടെൻഷൻ-ടൈപ്പ് തലവേദനയുടെ ചികിത്സയിൽ വിദഗ്ധ കൈകാര്യം ചെയ്യുക: ഒരു റാൻഡഡ് നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണം. ജാമ. 1998;280: 1576-1579. doi: 10.1001 / jama.280.18.1576.[PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഹാൻടൻ WP, ഓൾസൺ SL, ഹൊഡ്സൺ ജെൽ, ഇംലർ വി.എൽ., നാബ് വിഎം, മജീ ജെ. ടെൻഷൻ-ടൈപ്പ് തലവേദനകളുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ CV-4, വിശ്രമ സ്ഥാന പദവികൾ എന്നിവയുടെ ഫലപ്രാപ്തി. ജേണൽ ഓഫ് മാനുവൽ & മാനിപ്പുലേറ്റീവ് തെറാപ്പി. 1999;7: 64-70.
 • ഡിടേർട്സ്ക് എഫ്, അക്രാക്കലി 1, അക്യുരക് ആർ, സിതാക് ഒന്നാമൻ, ഇണാൻ എൽ. ദീർഘകാല ടെൻഷൻ-ടൈപ്പ് തലവേദനയിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മാനുവൽ തെറാപ്പി ടെക്നിക്സിന്റെ ഫലങ്ങൾ. ദ പെയിൻ ക്ലിനിക്. 2002;14: 121-128. doi: 10.1163 / 156856902760196333. [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഡാനിൻ ആർഡി, പാർക്കിൻ-സ്മിത്ത് ജി.എഫ്, ഗോമസ് എ. കൈറോസ്ക്രക്ടിക് കൃത്രിമവും സംയോജിത മാനുവൽ ട്രാക്ഷനും, ടെൻഷൻ-ടൈപ്പ് തലവേദനയിൽ കൃത്രിമത്വം നടത്തുക: പൈലറ്റ് പഠനം. ജേണൽ ഓഫ് ദി ന്യൂറോമസ്കുലസ്ക്ലെറ്റൽ സിസ്റ്റം. 2002;10: 89-97.
 • അഹോനൻ ഇ, ഹകുമകി എം, മളാളാകി എസ്, പാർടനെൻ ജെ, റൈക്കിവൻ പി, സീവിയോയിസ് ജെ. എഫുട്ടർനേറ്റീവ് ഓഫ് അക്യൂപങ്ചർ ആന്റ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ഇൻ മൈലോജിക്കൽ തലവേദന: ഒരു താരതമ്യ പഠനം. എക്പോംപ്രൈസ് ഇലക്ട്രർ റിസർ. 1984;9: 141-150. [PubMed]
 • കാൾസ്സൺ ജെ, ഫാൽക്കോറാട്ട്സ് എ, അഗസ്റ്റിൻസൻ LE. അക്യൂപങ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പി ചികിത്സിക്കുന്ന തലവേദന തലവേദനയിൽ മസിലുകൾ സെഫാലോൽഗ്രിയ. 1990;10:131–141. doi: 10.1046/j.1468-2982.1990.1003131.x. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • വിലി കെ ആർ, ജാക്ക്സൺ സി, ക്രാഫോർഡ് പി.എം. അസുഖബന്ധത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിൽ ഒരു സാധാരണ ന്യൂറോളജി ക്ലിനിക് അവതരിപ്പിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് മസാജ് / റിസലേഷൻ തെറാപ്പിക്ക് മറുപടി നൽകാൻ മാനസിക പരിശോധന സഹായിക്കുമോ? ജെ ട്രെയ്ത് ചി മിഡ്. 1997;17: 130-139. [PubMed]
 • Hoyt WH, ഷഫർ എഫ്, ബാർഡ് ഡി എ, ബെനെസ്ലർ ജെഎസ്, ബ്ലാങ്കൻഹോർൺ ജിഡി, ഗ്രേ ജെ. പേശികളുടെ സങ്കലന തലവേദനയുടെ ചികിത്സയിൽ ഓസ്റ്റിയോപാറ്റിക് കൃത്രിമത്വം. JAOA. 1979;78: 322-325. [PubMed]
 • Jay GW, Brunson J, Branson SJ. ദിവസേനയുള്ള തലവേദനകളുടെ ചികിത്സയിൽ ഭൌതിക തെറാപ്പി ഫലപ്രാപ്തി. തലവേദന. 1989;29:156–162. doi: 10.1111/j.1526-4610.1989.hed2903156.x.[PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • മാർക്കസ് ഡി എ, ഷാർഫ് എൽ, തുർക്ക് ഡി.സി. ഗർഭാവസ്ഥയിൽ തലവേദനയുടെ നോൺപാർമോളജിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് സൈക്കോസോം മെഡ്. 1995;57: 527-535. [PubMed]
 • ആൻഡേഴ്സൺ ആർ, സെൻസിസൽ സി. ടെൻഷൻ-ടൈപ്പ് തലവേദനകൾക്കു വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്ത ആസ്സ്റ്റീപാതിക് ചികിത്സയും ഇളവ്യും താരതമ്യം ചെയ്യുക. തലവേദന. 2006;46:1273–1280. doi: 10.1111/j.1526-4610.2006.00535.x. [PubMed][ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ലിൻഡെ കെ, ആല്ലൈസ് ജി, ബ്രിങ്ക്ഹോസ് ബി, മാൻഹൈമർ ഇ, വിക്കേർസ് എ, വൈറ്റ് ആർ. ടെൻഷൻ-ടൈപ്പ് തലവേദനക്കുള്ള അക്യൂപങ്ചർ. കൊക്രേൻ ഡാറ്റാബേസ് സിസ്റ്റം റവ. 2009. പി. CD007587. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
 • സജാസാദ് ഓ, ഫ്രെഡ്രിക്സൻ ടിഎ, പഫ്ഫൻരാത്ത് വി. സെർവിക്കലോനിക് തലവേദന: ഡയഗണോസ്റ്റിക് മാനദണ്ഡം. തലവേദന. 1998;38:442–445. doi: 10.1046/j.1526-4610.1998.3806442.x. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഫെർണാണ്ടസ്-ഡി-ലാസ്-പെനാസ് സി, അലോൺസോ-ബ്ലാങ്കോ സി, കുഡഡഡോ എംഎൽ, പരജ ജെ. സെർവിക്കോജനിക് തലവേദനയിൽ സുഷുൻ മണിപ്ല്യൂട്ടീവ് തെറാപ്പി. തലവേദന. 2005;45:1260–1263. doi: 10.1111/j.1526-4610.2005.00253_1.x. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ബിറ്റർലി ജെ, ഗ്രാഫ് ആർ, റോബർട്ട് എഫ്, ആഡ്ലർ ആർ, എംമെൻത്തലർ എം സേർ ഒബ്ജെക്ട്ടിവിവേങ് ഡേർ മാനുവൽത്രാപൂചിൻ ബീൻഫുൽBബാർക്ടിറ്റ് ഡെസ് സ്പോണ്ടലോലോനേൻ കോപ്സ്ഷേർമാസ്സ് (സ്കോണ്ടിലേറ്റിക് ഹെഡ്വിലെ ചിപ്പയറ്റ ചികിത്സാ വിലയിരുത്തലിനായുള്ള ലക്ഷ്യം മാനദണ്ഡങ്ങൾ) Nervenarzt. 1977;48: 259-262.[PubMed]
 • ഹൌ ഡിഎച്ച്, ന്യൂകോംബ് ആർജി, വേഡ് എം.ടി. സെർവിക്കൽ നട്ടെല്ല് കൈകാര്യം ചെയ്യുക - പൈലറ്റ് പഠനം. ജെ ആർ കോൽ പ്രോപ്ക്സ്റ്റ്. 1983;33: 574-579. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
 • അമെർ കെ, ഹീൻ എൽ, രത്കോൾബ് ഒ. [ഫിഷിക് തെറാപ്പി ഇൻ ഫിസിഷ്യൻ തെറാപ്പിസ്] മാനുവൽ മെഡ്. 1990;28: 65-68.
 • ജൽ ജി, ട്രോട്ട് പി, പോട്ടർ എച്, സീറ്റോ ജി, നിേറെ കെ, ഷിർലി ഡി. കറക്റ്റോജനിക് തലവേദനക്കുള്ള മാനസിക ചികിത്സാ രീതിയും മാനിപുലേറ്റീവ് ചികിത്സയും. നട്ടെല്ല്. 2002;27:1835–1843. doi: 10.1097/00007632-200209010-00004. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • Nilsson N, Christensen HW, Hartvigsen J. cervicogenic തലവേദന ചികിത്സയിൽ നട്ടെല്ല് കൃത്രിമത്വം. ജെ മണിപ്പുലേറ്റീവ് ഫിസിയോൽ തെർ. 1997;20: 326-330. [PubMed]
 • വിറ്റിംഹാം ഡബ്ല്യൂ. ദീർഘകാല സെർവികോജനിക് തലവേദന (തീസിസ്) വേണ്ടി സെർവിക്കൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറുകളുടെ ഫലപ്രാപ്തി (ടോഗിൾ റീക്കോയിൽ) മെൽബൺ, ഓസ്ട്രേലിയ: റോയൽ മെൽബൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി; 1999.
 • ഹാർട്ട് ടി, ചാൻ HT, ക്രിസ്റ്റൻസൺ എൽ, ഒഡെന്താൽ ബി, വെൽസ് സി, റോബിൻസൺ കെ. സെർവിക്കോജനിക് തലവേദനയുടെ മാനേജ്മെൻറിലെ ഒരു സ്വാഭാവിക അപ്പോഫിസൽ ഗ്ലൈഡ് (എസ്.എൻ.എജി) ന്റെ സ്വാഭാവികത. ജെ ഓർത്തോപ് സ്പോർട്സ് ഫിഷ് തെർ. 2007;37: 100-107. [PubMed]
 • ജാൻസെൻ ഓകെ, നീൽസൺ എഫ്എഫ്, വോസ്മാർ എൽ. പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് തലവേദനയുടെ ചികിത്സയിൽ തണുത്ത പായ്ക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള മാനുവൽ തെറാപ്പിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഒരു തുറന്ന പഠനം. സെഫാലോൽഗ്രിയ. 1990;10:241–250. doi: 10.1046/j.1468-2982.1990.1005241.x. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • നാഷണൽ ഹാർട്ട് ലോബി. ആസ്ത്മയുടെ മാനേജ്മെന്റിനുള്ള യുഎസ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ. വിദഗ്ദ്ധനായ പാനൽ റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുക 3. 2007;3
 • സ്കോട്ടിഷ് ഇന്റർകല്ലേജ് ഗൈറ്റൻസ് നെറ്റ്വർക്ക്. ആസ്ത്മയുടെ മാനേജ്മെന്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് ഗൈഡ്ലൈൻ. ബ്രിട്ടീഷ് തോറാച്ചിക് സൊസൈറ്റി. 2009. pp. 1-132.
 • ഏൺസ്റ്റ് ഇ. ആഷ്മാവിനുള്ള സ്പൈനൽ മാനിപുലേഷൻ: എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂ ഓഫ് റാൻഡം ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ്. Respir Med. 2009;103: 1791-1795. doi: 10.1016 / j.rmed.2009.06.017. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഹോണ്ടാസ് എം.എ, ലിൻഡ് കെ, ജോൺസ് എ.പി. ആസ്തമയ്ക്കുള്ള മാനുവൽ തെറാപ്പി. കൊക്രേൻ ഡാറ്റാബേസ് സിസ്റ്റം റവ. 2001. പി. CD001002. [PubMed]
 • ബാലൻ ജെ. ഡബ്ല്യൂ, മിയർ എസ്.ഒ. ആസ്തമയിലും അലർജിയുമുള്ള ചികിൽസാകൃതിയിലുള്ള പരിപാലനം. ആൻ അലർജി ആസ്ത്മ ഇമ്നോണോൽ. 2004;93:S55–S60. doi: 10.1016/S1081-1206(10)61487-1. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഹാവ് സി, ഖോർസൻ ആർ, ലിസി എ ജെ, ഫെറ്രസ് ആർജെ, ഇവാൻസ് മെ.ഡബ്ല്യു. സിമൻക്യൂക്ക്കോസ്ലേറ്റൽ വ്യവസ്ഥകൾക്കുള്ള ചൈൽട്രപ്രൈക് കെയർ: സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂ. ജെ ആൾട്ടർ സർവീസ് മെഡ്. 2007;13: 491-512. doi: 10.1089 / acm.2007.7088. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • നീൽസൺ എൻ എച്ച്, ബ്രോൻഫോർട്ട് ജി, ബെൻഡിക്സ് ടി, മാഡ്സൺ എഫ്, വീക് ബി. വിട്ടുമാറാത്ത ആസ്ത്മ, ചിരപ്രക്രീയ മുൾമുടി കൃത്രിമ: ഒരു റാൻഡം ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ. ക്ലിപ്പ് എക്സ്പെഷൻ അലർജി. 1995;25:80–88. doi: 10.1111/j.1365-2222.1995.tb01006.x. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ബാലൻ ജെ, അകേർ PD, Crowther ER, ഡാനിയേൺസൺ സി, കോക്സ് പി.ജി, ഒ'ഷൗഗ്നെസി ഡി. കുട്ടിക്കാലം ആസ്ത്മയെ സഹായിക്കുന്നതും ചൈൽപ്രോഗ്രാഫിക് കൃത്രിമവുമാണ് താരതമ്യേനയുള്ളത്. എൻ എൻ ജി എൽ ജെ മെഡ്. 1998;339: 1013-1020. doi: 10.1056 / NEJM199810083391501. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഗൈനി പി.എൽ, ചൗ ആർ, വിയാൻ എ, ലോണോമിം ജെ. ആസ്ത്മ രോഗികളിലെ ഓസ്റ്റിയോപാതിക് കൃത്രിമ ചികിത്സയുടെ ഫലങ്ങൾ: ക്രമരഹിതമായ നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണം. ജെ ആംസ്റ്റോപ്പത്ത് അസോ. 2005;105: 7-12.[PubMed]
 • ഫീൽഡ് ടി, ഹെന്റലെഫ് ടി, ഹെർണാണ്ടസ്-റെയ്ഫ് എം, മാർട്ടീനസ് ഇ, മൗണ്ട കെ, കുഷ് സി. ആസ്ത്മ രോഗിയുള്ള കുട്ടികൾ മരുന്നാ തെറാപ്പിനു ശേഷം ശ്വാസകോശത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജെ പിഡിയർ. 1998;132:854–858. doi: 10.1016/S0022-3476(98)70317-8. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • Brygge T, Heinig JH, കോളിൻസ് പി, റോൺബോർഗ് എസ്, ഗെർച്ചൻ പി.എം, ഹിൽഡൻ ജെ റിഫ്ലെക്സോളജി, ബ്രോങ്കിയൻ ആസ്തമ. Respir Med. 2001;95: 173-179. doi: 10.1053 / rmed.2000.0975. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • മുതിർന്നവരിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഏറ്റെടുക്കിയിരിക്കുന്ന ന്യൂമോണിയ മാനേജ്മെന്റിനുള്ള ബി.ടി.എസ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ. തോറാക്സ്. 2001;56(അപ്പലേറ്റ് 4): IV1-64. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
 • മാൻഡൽ എൽ, വണ്ടർകിംഗ് ആർ.ജി., അൻസെടെ എ, ബാർറ്റ്ലെറ്റ് ജെ.ജി, കാംപ്ബെൽ ജി.ഡി, ഡീൻ എൻ.സി. മുതിർന്നവർക്കുള്ള സാമൂഹ്യ ബാധിതരായ ന്യുമോണിയയുടെ മാനേജ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച അമേരിക്കയിലെ അമേരിക്കൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഡിസീസ്സ് സൊസൈറ്റി ഓഫ് അമേരിക്കൻ / അമേരിക്കൻ തോറാച്ചിക് സൊസൈറ്റി സമവായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ. ക്ലിൻ ഇൻക്ക്റ്റ് ഡിസ്. 2007;44(അപ്പലേറ്റ് 2): S27-S72. doi: 10.1086 / 511159. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • നോലോ ഡി.ആർ, ഷോർസ് ജെ.എച്ച്, ഗാംബെർ ആർജി, ഹെറോൺ കെ.എം., സ്വിഫ്റ്റ് ജെ ജൂനിയർ. ന്യൂമോണിയ ബാധിതരായ വൃദ്ധരോഗികൾക്ക് രോഗനിർണയത്തിനുള്ള ചികിത്സ. ജെ ആംസ്റ്റോപ്പത്ത് അസോ. 2000;100: 776-782. [PubMed]
 • ഭട്ടാചാര്യ എൻ, ബൂ ആർ ആർ എഫ്, ഓർവിഡാസ് എൽ, ബാറേർസ് ഡി, ബ്രോൺസ്റ്റൺ എൽജെ, കാസ് എസ്. ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ഗൈഡ്ലൈൻ: പ്രായപൂർത്തിയായ പാർക്സിഷിമൽ പോസിഷണൽ വെർട്ടികോഗ്. ഓട്ടോലറിംഗോൾ ഹെഡ് നെക് സർജ്. 2008;139: S47-S81. doi: 10.1016 / j.otohns.2008.08.022. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • റീഡ് എസ്എ, റിവ്റ്റ് ഡി. സെർവികോജനിക് തലച്ചോറിലെ മാനുവൽ തെറാപ്പി ചികിത്സ: ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂ. മാൻ തെ. 2005;10: 4-13. doi: 10.1016 / j.math.2004.03.006. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • കാർൽബർഗ് എം, മഗ്നുസ്സൺ എം, മാൾസ്സ്ട്രോം ഇ.എം.എം, മെലാൻഡർ എ, മോറിറ്റ്സ് യു. പോർട്രോളർ, രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ളവരിൽ അലർജിയ്ക്കൊപ്പം ഫിസിയോതെറാപ്പിക്ക് ശേഷം രോഗകാരി മെച്ചപ്പെടുത്തൽ. ആർച്ച് ഫിഷ് മെഡി റീഹാബിൽ. 1996;77:874–882. doi: 10.1016/S0003-9993(96)90273-7. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • റെയ്ഡ് എസ്എ, റിവ്റ്റ് ഡി എ, കേതകർ എം.ജി, കെല്ലിസ്റ്റർ ആർ. സുസ്ഥിര പ്രകൃതിദത്തമായ അപ്പിഫൈല ഗ്ലൈഡുകൾ (എസ്.എൻ.ജികൾ) സെർവികോജനിക് അലസതയ്ക്ക് ഫലപ്രദമായ ചികിത്സയാണ്. മാൻ തെ. 2008;13: 357-366. doi: 10.1016 / j.math.2007.03.006. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഹിലിയർ എസ്.എൽ., ഏകപക്ഷീയമായ പെരിഫറൽ വെസ്റ്റിബുലൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഹോളോഹാൻ വി. വെസ്റ്റിബുലാർ പുനരധിവാസം. കൊക്രേൻ ഡാറ്റാബേസ് സിസ്റ്റം റവ. 2007. പി. CD005397. [PubMed]
 • വെസൽ എം.എ, കോബ്ബ് ജെസി, ജാക്ക്സൺ ഇ.ബി, ഹാരിസ് ജി.എസ്., ഡെറ്റ്വിലേർ എ.സി. പാരോക്സൈമൽ ശൈശവാവസ്ഥയിലായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ "കൊളിക്ക്" എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പീഡിയാട്രിക്സ്. 1954;14: 421-434. [PubMed]
 • ഹുസറാവു ഡി, ക്ലിഫോർഡ് ടി, അകേർ പി. ഇൻഫന്റൈൽ കോളിക് വേണ്ടി സ്പൈനൽ കൃത്രിമത്വം. വാല്യം. 42. കനേഡിയൻ കോർഡിനേറ്റിംഗ് ഓഫീസ് ഹെൽത്ത് ടെക്നോളജി അസ്സസ്സ്മെന്റ്. ഒട്ടാവ; 2003.
 • ബ്രാൻഡ് പി, എൻജൽ ബർട്ട് ആർ, ഹെൽഡേഴ്സ് പി. സപ്പോസിറ്റീവ് റിവ്യൂ ഓഫ് എഫക്റ്റ്സ് മാനുവൽ തെറാപ്പി ഇൻ കിൻസിറ്റി അസറ്റൻസ് അണ്ടർ സപോസിറ്റിറ്റൽ സ്ട്രെയിൻ (KISS) സിൻഡ്രോം. ജെ മാൻ & മണിപ്പ് തെർ. 2005;13: 209-214.
 • സിസ്റ്റർമാറ്റിക് റിവ്യൂ എന്ന നോൺ-സ്പിൻനിലെ വേദനയ്ക്ക് ഏൺസ്റ്റ് ഇ. NZ മെഡ് ജെ. 2003;116: U539. [PubMed]
 • Gotlib A, Rupert R. ശിശുരോഗ ചികിത്സയിൽ പീഡിയാട്രിക് ഹെൽത്ത് അവസ്ഥ - ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനം. ശിപ്പൂർ ഓസ്റ്റിയോപാറ്റ്. 2008;16:11. doi: 10.1186/1746-1340-16-11. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed][ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഏൺസ്റ്റ് ഇ. ചിക്കാഗോപ്രിക്റ്റിസ് സ്പൈറൽ മാനിപുലേഷൻ ഫോർ ഷിന്റ് കോളിക്: എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂ ഓഫ് റാൻഡം ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ്. Int ജെ ക്ലിൻ പ്രാക്റ്റ്. 2009;63:1351–1353. doi: 10.1111/j.1742-1241.2009.02133.x. [PubMed][ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • കുനിൻ എസ്, കാർപെലോവ്സ്കി AS, യേവർട്ടൺ സി. കൈറോപ്രാക്റ്റിക് നട്ടെല്ല് മാനിപുലേറ്റീവ് തെറാപ്പി, അലോപ്പതി മരുന്നുകളുടെ ഫലപ്രാപ്തി നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള താരതമ്യ പഠനഫലം WFC 7 ബിനാലെ കോംപ്ലക്സ്; ഒർലാൻഡോ. മേയ് 29 മുതൽ 29 വരെ pp. 330-1.
 • മെർസർ സി, ന്യൂക് ബി. വേൾഡ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ചൈക്രോപ്രിക്. 5 ബിനാലെ കോണ്ഗ്രസ്, ചൊവ്വാഴ്ച-മെയ് 29.ഹാൽഡ്മാൻ എസ്, മർഫി ബി, എഡിറ്റർ. ശിശുരോഗ ചികിത്സയുടെ ചികിത്സാരീതിയുടെ ഒരു പ്രോട്ടോക്കോളായി കൈറോപ്രാക്റ്റിക് സുഷുപ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറിൻറെ ഫലപ്രാപ്തി; pp. 170-1.
 • വൈബർഗ് ജെ.എം, നോർഡിസ്റ്റീൻ ജെ, നിസിൽസൺ എൻ. ഇൻഫന്റൈൽ കോളിക് ചികിത്സയ്ക്കായി നട്ടെല്ല് ചികിത്സയുടെ ഹ്രസ്വകാല പ്രഭാവം: കണ്ണിമയുള്ള നിരീക്ഷകനുമായുള്ള ഒരു റാൻഡം നിയന്ത്രിത ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ. ജെ മണിപ്പുലേറ്റീവ് ഫിസിയോൽ തെർ. 1999;22:517–522. doi: 10.1016/S0161-4754(99)70003-5. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ബ്രൗണിങ് എം. ഷിപ്പ് ക്രോപ്റാക്റ്റിക് നട്ടെല്ല് കറക്റ്റലിങ്ങും ശിശുരോഗ കുത്തിവയ്പ്പുള്ള ചികിത്സയിൽ ചെറിയ രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഹ്രസ്വകാല ഫലങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക: ഒറ്റത്തവണ, അന്ധത, താരതമ്യകോടതി വിചാരണ. ക്ലിനിക്കൽ ചിക്കപോട്ട്. 2009;11: 122-129. doi: 10.1016 / j.clch.2008.10.003. [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഒളാഫ്സ്ഡോട്ടിർ ഇ, ഫോർഷെ എസ്, ഫ്ള്യൂജെ ജി, മാർക്ക്സ്റ്റാഡ് ടി. ചിരപ്രക്രീയ നട്ടെല്ല് കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെട്ട ഇൻഫന്റൈൽ കോളിക്സിന്റെ ക്രമരഹിതമായ നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണം. ആർച്ച് ഡിസ് കുട്ടി 2001;84: 138-141. doi: 10.1136 / adc.84.2.138.[PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഹെയ്ഡൻ സി, മുള്ളംഗർ ബി. ഇൻഫന്റൈൽ കോളിക് ആശ്വാസം നൽകാനായി ശ്വാസകോശ ആസ്ത്മയുടെ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ. സമാപനം ദ് ക്ലിൻ പ്രാക്ടീസ്. 2006;12: 83-90. doi: 10.1016 / j.ctcp.2005.12.005.[PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഹുലാല V, ലെഹ്ടെൻഎൻ എൽ, ഹീനോൺൺ ആർ, കൊരുവേറാൻട്ട എച്ച്. കുഞ്ഞിന് മസാജ്, കോളിക്ക് കുഞ്ഞിന്റെ ചികിത്സയിൽ തൊഴുത്ത് വിഭജകരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ. പീഡിയാട്രിക്സ്. 2000;105: E84. doi: 10.1542 / peds.105.6.e84. [PubMed][ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • അരികൻ ഡി, ആൽപ് എച്ച്, ഗോസം എസ്, ഓർബാക് സി, സിഫ്ഐ ഇ കെ. മസ്സാജ്, സുക്സോസ് ലായനി, ഹെർബൽ ടീ, ഹൈഡ്രോലൈസ്ഡ് ഫോർമുല മുതലായ ഫലനങ്ങൾ ജെ ക്ലിൻ നഴ്സസ്. 2008;17:1754–1761. doi: 10.1111/j.1365-2702.2008.02504.x. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ലുക്കസെൻ പി.എൽ, അസെൻഡൽഫ് വാൻജെ, ഗുബ്ബെൽസ് ജെ. ഡബ്ല്യു, എയ്ൻ എക്ക്ക് ജെ.ടി, വാൻ ഗെൽപ്രോപ്, ജെജെ, നെവൻ എകെ. ഇൻഫന്റൈൽ ക്ലിനിക്കുള്ള ഫലപ്രാപ്തി: വ്യത്യാസം BMJ. 1998;316: 1563-1569. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം][PubMed]
 • ഗാരിസൺ MM, Christakis DA. ശിശുക്കളിയിലെ കോളിക്സിന്റെ ചികിത്സാരീതികൾ. പീഡിയാട്രിക്സ്. 2000;106: 184-190. [PubMed]
 • ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. ICD-10 മാനസികവും പെരുമാറ്റ വൈകല്യങ്ങളും: ക്ലിനിക്കൽ വിവരണങ്ങളും ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും. 1992.
 • ഫ്രിറ്റ്സ് ജി, റോക്കനി ആർ, ബെർനെറ്റ് വ, ആർനോൾഡ് വി, ബിറ്റ്മാൻ ജെ, ബെൻസൺ ആർ.എസ്. കുട്ടികൾക്കും കൗമാരക്കാർക്കും എന്സെസൈസസിനൊപ്പം വിലയിരുത്തലും ചികിത്സയും പ്രാക്റ്റീസ് പരാമീറ്റർ. ജെ ആം അകാഡ് ചൈൽഡ് അഡലോക്ക് സൈക്യാട്രി. 2004;43:1540–1550. doi: 10.1097/01.chi.0000142196.41215.cc. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഗ്ലേസേനർ മുഖ്യമന്ത്രി, ഇവാൻസ് ജെ.എച്ച്, ചെക് ഡി.കെ. കുട്ടികളിൽ നിദ്രാവരണ enuresis വേണ്ടി വിവിധ ഇടപെടലുകൾ. കൊക്രേൻ ഡാറ്റാബേസ് സിസ്റ്റം റവ. 2005. പി. CD005230. [PubMed]
 • റീഡ് ഡബ്ല്യു ആർ, ബെവേഴ്സ് എസ്, റെഡ്ഡി എസ്.കെ., കെർൺ ജി. ജെ മണിപ്പുലേറ്റീവ് ഫിസിയോൽ തെർ. 1994;17: 596-600. [PubMed]
 • Leboeuf C, ബ്രൗൺ പി, ഹെർമൻ A, ലെമ്പർഗൺ കെ, വാൾടൻ ഡി, ക്രിസ്പ് ടിസി. നിശബ്ദമായ enuresis ഉള്ള ശിശുക്കൾക്കുള്ള ചികിൽസാ സംരക്ഷണം: ഒരു വരവ് ഫല പഠനം. ജെ മണിപ്പുലേറ്റീവ് ഫിസിയോൽ തെർ. 1991;14: 110-115. [PubMed]
 • പീഡിയാട്രിക്ക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ന്യൂസിലാന്റ്. മികച്ച പരിശീലന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ: രാത്രിയിലെ അന്തരീക്ഷം. 2005.
 • സ്കോട്ടിഷ് ഇന്റർകല്ലേജ് ഗൈറ്റൻസ് നെറ്റ്വർക്ക്. പ്രാഥമിക പരിചരണത്തിൽ കുട്ടിക്കാലത്തെ otitis മീഡിയയുടെ രോഗനിർണയം, കൈകാര്യം ചെയ്യുക. 2003.
 • മിൽസ് എം വി, ഹെൻലി സി.ഇ., ബേൺസ് എൽ എൽ, കാരിറോ ജെ.ഇ., ഡീജെൻ ഹാർട്ട് ബി.എഫ്. ആവർത്തിച്ചുള്ള നിശിതം Otitis മാദ്ധ്യമങ്ങളിലുള്ള കുട്ടികളിൽ അൻഡുവാൻന്റ് തെറാപ്പി എന്ന നിലയിൽ ഓസ്റ്റിയോപാതിക് മാനിപുലേറ്റീവ് ചികിത്സയുടെ ഉപയോഗം. ആർച്ച് പീഡിയേർ അഡലക്സ് മെഡ്. 2003;157: 861-866. doi: 10.1001 / archpedi.157.9.861. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • അക്യൂട്ട് ഓറിയെറ്റിസ് മീഡിയ മാനേജ്മെൻറ് സബ് ഉപ സമിതി. നിശിതം otitis മീഡിയയുടെ രോഗനിർണയവും മാനേജ്മെന്റും. പീഡിയാറ്റിക്സ്. 2004;113: 1451-1465. doi: 10.1542 / peds.113.5.1451. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • വാൽ റൈ, അൽഡസ് എം, വേഡൻ കെ.എ, ഗ്രാന്റ് കെ. ആവർത്തിച്ചുള്ള ഓറിയസ് മാദ്ധ്യമങ്ങളിലുള്ള കുട്ടികളിൽ എച്ചിനേഷ്യ purpurea ആൻഡ് osteopathic കൃത്രിമ ചികിത്സ: ഒരു റാൻഡം നിയന്ത്രിത ട്രയൽ. ബിഎംസി കോംപ്രിപ്പൻസ് ആൾട്ടർ മെഡ്. 2008;8:56. doi: 10.1186/1472-6882-8-56. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • പ്രിൻറൻസ്, ഡിറ്റക്ഷൻ, ഇവാലുവേഷൻ, ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ: ദി ജെനറൽ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഓഫ് സെവൻത് റിപോർട്ട്: JNC 7 റിപ്പോർട്ട്. ജാമ. 2003;289: 2560-2572. doi: 10.1001 / jama.289.19.2560. [PubMed][ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഹെൽത്ത് ആന്റ് ക്ലിനിക്കൽ എക്സലൻസ്. രക്തസമ്മർദ്ധം: പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രായപൂർത്തിയായവർക്കുള്ള രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കൽ. ക്ലിനിക്കൽ കെയർ മാർഗനിർദ്ദേശം. 2006;34
 • ഗോർട്ടസ് സി.എച്ച്, ഗ്രിം ആർ.എച്ച്, സ്വെൻസെൻ കെ. ഗ്രാൻറ്റ്റ്സ് ജി. ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വിത്ത് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് തെറാപ്പിസ് (ആറ്റ്) സ്റ്റഡി: റാൻഡം ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ. ജെ ഹൈപ്പർടെൻസ്. 2002;20:2063–2068. doi: 10.1097/00004872-200210000-00027. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • Yates RG, Lamping DL, അബ്രാം എൻ.എൽ, റൈറ്റ് C. രക്തസമ്മർദ്ദം, ഉത്കണ്ഠ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിരപ്രക്രീയ ചികിത്സയുടെ സ്വാധീനം: ഒരു റാൻഡഡ്, നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണം. ജെ മണിപ്പുലേറ്റീവ് ഫിസിയോൽ തെർ. 1988;11: 484-488.[PubMed]
 • ബാരിസ് ജി, ഡിക്ഹോൾട്ട് എം സീ, മേയർ പി.എം, ക്രവിറ്റ്സ് ജി, അവേറി ഇ, മില്ലർ എം. അറ്റ്ലസ് ഹൈറേ ടെൻഷ്യൻ രോഗികളിലെ ധമനികളിലെ സമ്മർദ്ദ ലക്ഷ്യം തിരിച്ചുപിടിക്കുക, ഒരു പൈലറ്റ് പഠനം. ജെ ഹാം ഹൈപ്പർടെൻസ്. 2007;21: 347-352. [PubMed]
 • Lefebvre G, Pinsonneault O, Anto V, ബ്ലാക്ക് എ, ബേൺസെറ്റ് എം, ഫിൽഡ്മാൻ കെ. പ്രൈമറി ഡിസ്നോനോ കൺസ്യൂണസ് ഗൈഡ്ലൈൻ. ജി. 2005;27: 1117-1146. [PubMed]
 • പ്രോക്ടർ എംഎൽ, ഹിംഗ് വൺ, ജോൺസൺ ടി.സി, മർഫി പിഎ. പ്രൈമറി, സെക്കണ്ടറി ഡിസ്മേനോർണിയ എന്നിവയ്ക്കുള്ള മരുന്നു പരിശ്രമിക്കൽ. കൊക്രേൻ ഡാറ്റാബേസ് സിസ്റ്റം റവ. 2006;3: CD002119. [PubMed]
 • ബോസ്ലർ ഡി, വാർണർ എം, അൽപെർസ് എ, ഫിനർട്ടി ഇപി, കിൽമോർ എം. ആർത്തവ വിരാമ സമയത്ത് താഴ്ന്ന മുടി വേദനയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഉയർന്ന-വേഗത കുറഞ്ഞ വിദഗ്ധ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ രീതിയുടെ ശേഷി. ജെ ആംസ്റ്റോപ്പത്ത് അസോ. 1993;93: 203-204. [PubMed]
 • സ്നൈഡർ BJ, സാൻഡേഴ്സ് GE. വിട്ടുമാറാത്ത വേദന, വിട്ടുമാറാത്ത ടെൻഷൻ തലവേദന, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാഥമിക ഡിസ്മെനോറിയ എന്നിവയുള്ള വിഷയങ്ങൾക്കായി കൈറോപ്രാക്റ്റിക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടോഫ്നസ് സിസ്റ്റം വിലയിരുത്തൽ. ചിറോ ടെക്ക്. 1996;8: 3-9.
 • കോക്ജോൺ കെ, ഷ്മിഡ് ഡിഎം, ട്രിയാനോ ജെജെ, ബ്രണ്ണൻ പി.സി. പ്രാഥമിക ഡിസ്മനോറിയുള്ള സ്ത്രീകളിൽ വേദനയും പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിനും തലമുടി വളർത്തുക. ജെ മണിപ്പുലേറ്റീവ് ഫിസിയോൽ തെർ. 1992;15: 279-285. [PubMed]
 • ടോംസോസ് പിആർ, ഫിഷർ എൽഎൽ, കാർപെന്റർ പി.എ. പ്രൈമറി ഡിസ്മേനോറിയയുടെ ചികിത്സയിൽ സുഷുമയുള്ള മാനിപുലേറ്റീവ് തെറാപ്പി ഫലപ്രാപ്തി: ഒരു പൈലറ്റ് പഠനം. ജെ ഓഫ് മാൻ, ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പിറ്റിക്സ്. 1979;2: 140-145.
 • ഹോണ്ടാസ് എം.എ, ലോങ് സിആർ, ബ്രണ്ണൻ പി.സി. പ്രാഥമിക ചികിത്സാരീതികളുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് താഴ്ന്ന ബലം പ്രയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളെ അപേക്ഷിച്ച് മൗലികമായ മാനിപുലേറ്റീവ് തെറാപ്പി: ഒരു റാൻഡം, നിരീക്ഷകൻ-അന്ധൻ, ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണം. വേദന 1999;81:105–114. doi: 10.1016/S0304-3959(99)00004-4. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • റോയൽ കോളേജ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് ഗൈനക്കോളജി. പ്രീമെൻസ്റ്റുൾ സിൻഡ്രോം മാനേജ്മെന്റ് പച്ച-മേൻ ഗൈഡ്ലൈൻ. 2007;48
 • ഹാൽബ്രിക്ക് യു, ബസ്സ്റ്റോം ടി, എറിക്സൺ ഇ, ഓബ്രിയൻ എസ്, കാലിൻ എച്ച്, സെസ്ക്കോവ ഇ. ഗവേഷണ പഠനങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിയുടെ പ്രിവൻമറ്റൽ സിൻഡ്രോം, മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ക്ലിനിക്കൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് മാനദണ്ഡങ്ങൾ. ഗൈനോർ എൻഡൊക്രൈനോൾ. 2007;23: 123-130. doi: 10.1080 / 09513590601167969. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • സ്റ്റീവിന്ൻ സി, എർണസ്റ്റ് ഇ. കോംപ്ലിമെന്ററി / ബദൽ തെറാപ്പിസ് ഫോർ പ്രൂമെൻറ്റൽ സിൻഡ്രോം: എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂ ഓഫ് റാൻഡംസ് കൺട്രോൾഡ് ട്രയൽസ്. Am J Obstet ഗൈനക്കോൾ. 2001;185: 227-235. doi: 10.1067 / mob.2001.113643. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • Fugh-Berman A, Kronenberg F. പ്രത്യുൽപാദന-പ്രായം സ്ത്രീകളിൽ കോംപ്ലിമെന്ററി ആൻഡ് ബദൽ മെഡിസിൻ (കാം): റാൻഡഡ് നിയന്ത്രിത പരിശോധനകളുടെ ഒരു അവലോകനം. Reprod ടോക്സിക്കോൾ. 2003;17:137–152. doi: 10.1016/S0890-6238(02)00128-4. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • വാൽഷ് എം.ജെ, പോലുസ് ബി ഐ. പ്രീമെൻറൽ സിൻഡ്രോം ചിപ്രോഗ്രാക്റ്റിക് തെറാപ്പി ഫലപ്രാപ്തിയിലെ ഒരു ക്രമരഹിതമായ, പ്ലേബോ-നിയന്ത്രിത ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ. ജെ മണിപ്പുലേറ്റീവ് ഫിസിയോൽ തെർ. 1999;22:582–585. doi: 10.1016/S0161-4754(99)70018-7. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഹെർണാണ്ടസ്-റെയ്ഫ് എം, മാർട്ടീനസ് എ, ഫീൽഡ് ടി, ക്വിന്ററോ ഓ, ഹാർട്ട് എസ്, ബർമൻ I. പ്രൂമെഷണൽ ലക്ഷണങ്ങൾ മസ്സാജ് തെറാപ്പിക്ക് വിധേയമാണ്. ജെ സൈസോസോം ഒബ്സ്റ്ററ്റ് ഗിനേസോൾ. 2000;21: 9-15. doi: 10.3109 / 01674820009075603. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • Oleson T, Flocco W. ചെവി, കൈ, പാദം റിഫ്ലക്സ് തുടങ്ങിയ ചികിത്സാരീതികളിൽ ക്രമരഹിതമായ നിയന്ത്രിതമായ പഠനങ്ങൾ. ഒബ്സ്റ്ററ്റ് ഗൈനകോൾ. 1993;82: 906-911. [PubMed]
 • SD, Hvas L, Malterud K. വീണ്ടെടുക്കൽ ലോഡ്. അസ്ഥി സ്കാനുകൾ, ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ്, സ്ത്രീയുടെ ശാരീരിക അനുഭവങ്ങൾ. സാങ്ക് സൈഡ് മെഡ്. 2006;62: 2720-2731. doi: 10.1016 / j.socscimed.2005.11.009. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ബാർനെറ്റ് ഏജി, പോൾസ് ജെ സി വാൻ ഡെർ, ഡോബ്സൺ AJ. ശരാശരിയെ അടിച്ചമർത്തുക: അത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം, എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം. Int J Epidemiol. 2005;34: 215-220. doi: 10.1093 / ije / dyh299. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • കാപ്ചച്ചുക്ക് TJ. പകര ചികിത്സയിൽ പ്ളസ്ബോ പ്രഭാവം: രോഗശമനത്തിൻറെ ആവർത്തനത്തിന്റെ പ്രകടനത്തിന് ക്ലിനിക്കൽ പ്രാധാന്യമുണ്ടോ? ആൻ ഇന്റേൺ മെഡി. 2002;136: 817-825. [PubMed]
 • സോക്സ് എച്ച് സി ജൂനിയർ, മാംഗല്യീസ് I, സോക്സ് സി. രോഗനിർണ്ണയ പരിശോധനകളിൽ മനഃശാസ്ത്രപരമായി മധ്യസ്ഥതയിലുള്ള ഫലങ്ങൾ. ആൻ ഇന്റേൺ മെഡി. 1981;95: 680-685. [PubMed]
 • കാപ്ചച്ചുക്ക് TJ. ശക്തമായ പ്ലേബോ: ക്രമരഹിതമായ നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഇരുണ്ട വശം. എസ്. 1998;351:1722–1725. doi: 10.1016/S0140-6736(97)10111-8. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • കെൽലി ജെ.എം, എൽംബോ എ ജെ, അബോൺ ജെസ്, വിൽനുവേവ ജെ.ജെ, കോബിബ എൽഎ, ലെവി ആർ. പോസിറ്റന്റ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീഷണർ ഇൻഫ്ലൻസസ് ഓൺ ദി പ്ലേസ് എഫക്റ്റ്സ് ഇൻ ദ റിട്രേറ്റ് പ്ലേൽ സിൻഡ്രോം. സൈക്കോസോം മെഡ്. 2009;71:789–797. doi: 10.1097/PSY.0b013e3181acee12. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • കാപ്ചച്ചുക്ക് ടി ജെ, സ്റ്റേഷൻ WB, ഡേവിസ് RB, ലെജിഡാഎ ആർ, ഷിൻകർ ആർ എൻ, കെറി സി. ഷാം ഉപകരണം v ഇന്റ്റർ ഗുളിക: രണ്ട് പ്ലേബോ ട്രീറ്റ്മെന്റുകളുടെ റാൻഡഡ് നിയന്ത്രിത ട്രയൽ. BMJ. 2006;332: 391-397. doi: 10.1136 / bmj.38726.603310.55. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • സി.ഓ ക്രോപ്ട്രാക്റ്റിക ക്ലിനിക്കിലെ OTHS K. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ: DC എങ്ങനെ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കും. Cult Med സൈക്യാട്രി. 1994;18: 83-113. doi: 10.1007 / BF01384878. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • അഡ്ലർ എച്ച്.എം, ഹമ്മെറ്റ് വി.ബി. ഡോക്ടർ രോഗി ബന്ധം വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു. പ്ലേബോ എഫിന്റെ വിശകലനം. ആൻ ഇന്റേൺ മെഡി. 1973;78: 595-598. [PubMed]
 • നോവാക്ക് ഡിഎച്ച്. ക്ലിനിക്കൽ ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ ചികിത്സാ ഘട്ടങ്ങൾ. ജെ ജനറൽ ഇന്റേണൽ മെഡ്. 1987;2: 346-355. doi: 10.1007 / BF02596174. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഡി വെറീസ് ആർ, ലെമൻസ് ടി. വൈദ്യശാസ്ത്ര തെളിവുകളുടെ സാമൂഹ്യവും സാംസ്കാരികവുമായ രൂപങ്ങൾ: ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ റിസേർച്ച് ആൻഡ് വൈറ്റ്സൈറ്റിക് സയൻസിൽ നിന്നുള്ള കേസുകൾ. സാങ്ക് സൈഡ് മെഡ്. 2006;62: 2694-2706. doi: 10.1016 / j.socscimed.2005.11.026. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • Verhoef MJ, Lewith G, Ritenbaugh C, Boon H, Fleishman S, Leis A. കോംപ്ലിമെന്ററി ആൻഡ് ബദൽ മെഡിസിംഗം പൂർണ്ണ സിസ്റ്റം ഗവേഷണം: RCT ന്റെ അപര്യാപ്തത തിരിച്ചറിയുന്നതിനുമപ്പുറം. സമാഹരിക്കുക. 2005;13: 206-212. doi: 10.1016 / j.ctim.2005.05.001. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ആന്റമാൻ കെ, ലഗാകോസ് എസ്, ഡിറാൻസെൻ നോവൽ തെറാപ്പി ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലുകൾ ഡിസൈനിംഗും ഫണ്ടിങ്ങും. എൻ എൻ ജി എൽ ജെ മെഡ്. 2001;344: 762-763. doi: 10.1056 / NEJM200103083441010. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഹോഫർ എൽജെ. തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയും മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങളും: ബദൽ ക്യാൻസർ ചികിത്സകളെ വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള സമരത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ. CMAJ. 2001;164: 351-353. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
 • ഖൽസ PS, Eberhart A, കോട്ട്ലർ എ, നഹീൻ ആർ. 2005 കോൺഫറൻസ് ഓൺ ദി ബയോളജി ഓഫ് മാനുവൽ തെറാപ്പിസ്. ജെ മണിപ്പുലേറ്റീവ് ഫിസിയോൽ തെർ. 2006;29: 341-346. doi: 10.1016 / j.jmpt.2006.04.002. [PubMed][ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • റൂബിൻസ്റ്റീൻ എം. കഴുത്ത് വേദനയോ കുറഞ്ഞ വേദനയോ ഉള്ള കീടനാശിനി സംരക്ഷണം പിന്തുടരുന്ന പ്രതികൂല സംഭവങ്ങൾ: അപകടസാധ്യതകൾ അപകടസാദ്ധ്യതകളെക്കാൾ കൂടുതലായോ? ജെ മണിപ്പുലേറ്റീവ് ഫിസിയോൽ തെർ. 2008;31: 461-464. doi: 10.1016 / j.jmpt.2008.06.001. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഏൺസ്റ്റ് ഇ. അഡ്ജസ്റ്റ് എഫക്റ്റ്സ് ഓഫ് സ്പൈൻ മാനിപുലേഷൻ: എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂ. JR സോഷ്യൽ മെഡ്. 2007;100: 330-338. doi: 10.1258 / jrsm.100.7.330. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • റൂബിൻസ്റ്റീൻ എം, പീഡർഡമാൻ എസ്.എം., വാൻ തുൾഡർ എം ഡബ്ല്യു, റിഫേഗൻ I, ഹാൽഡെമാൻ എസ്.ഇ. സെർവിക് ആർട്ടറി ഡിസ്പ്ക്ഷൻ എന്ന അപകടസാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കുക. സ്ട്രോക്ക്. 2005;36:1575–1580. doi: 10.1161/01.STR.0000169919.73219.30. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • മൈക്കിളി എ. തെക്കൻ ആഫ്രിക്കയിലെ ഫിസിയോതെറാപ്പിയിൽ നടത്തിയ ഒരു സങ്കീർണ്ണ സംഭവവും സങ്കീർണതയുടെ സ്വഭാവവും. ഓസ്റ്റ് ഫിസറി. 1993;39: 309-315. [PubMed]
 • ഹാൽഡെമാൻ എസ്, കെറി പി, ടൗൺസെൻഡ് എം, പാപ്പാഡൊപൊലോസ് സി.ആരോഗ്യ വ്യവഹാരം ഗർഭധാരണം കൈമാറൽ: കൈറോപ്രാക്റ്റിക് അനുഭവം. CMAJ. 2001;165: 905-906. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
 • Cassidy JD, Boyle E, Cote P, He Y, Hogg-Johnson S, സിൽവർ എഫ് അപായപ്പെടുത്തുന്നു. വെറ്റിബ്ര്രോബിലൽ സ്ട്രോക്ക് ആൻഡ് ചിയാപ്രകൃതിയുള്ള സംരക്ഷണം: ഒരു ജനസംഖ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കേസുകൾ നിയന്ത്രിക്കലും കേസിന്റെ ക്രോസ്സോവർ പഠനവും. നട്ടെല്ല്. 2008;33:S176–S183. doi: 10.1097/BRS.0b013e3181644600. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഹർവിറ്റ്സ് എൽ, മോർഗൻസ്റ്റൺ എച്ച്, വാസ്സിലാക്കി എം, ചിയാങ് എൽ എം. UCLA നെക് വേദന പഠനത്തിനായി ചേർന്ന രോഗികൾക്ക് ക്രോപ്പൊറാക്റ്റിക്കല് ​​ചികിത്സയ്ക്കും അവരുടെ സംതൃപ്തിയ്ക്കും ക്ലിനിക്കല് ​​ഫലങ്ങള്ക്കുമുള്ള പ്രതികൂല പ്രതിപ്രവര്ത്തനങ്ങള്. ജെ മണിപ്പുലേറ്റീവ് ഫിസിയോൽ തെർ. 2004;27: 16-25. doi: 10.1016 / j.jmpt.2003.11.002.[PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഹർവിറ്റ്സ് എൽ, മോർഗൻസ്റ്റൺ എച്ച്, വാസ്സിലാക്കി എം, ചിയാങ് എൽ എം. കാൻസറിനുള്ള പരിചരണവും, ക്ലിനിക്കൽ പ്രവചകരും, UCLA കഴുത്ത് വേദന പഠനത്തിൽ. നട്ടെല്ല്. 2005;30:1477–1484. doi: 10.1097/01.brs.0000167821.39373.c1. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • അസെൻഡൽഫ് വി ജെ, ബൗസ്റ്റർ എൽ എം, കാൻസൈൽഡ് പിജി. വെളുത്ത കൃത്രിമ തകരാറുകൾ: സാഹിത്യത്തിന്റെ സമഗ്രമായ അവലോകനം. ജെ ഫാം പ്രാക്ടീസ്. 1996;42: 475-480. [PubMed]
 • ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ക്ലിനിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്. ICSI ആരോഗ്യ പരിപാലന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ: വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയുടെ വിലയിരുത്തലും മാനേജ്മെന്റും. ഇൻസ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് ഫോർ ക്ലിനിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്; 2005. pp. 1-77.
 • ഹാൽഡെമാൻ എസ്, റൂബിൻസ്റ്റീൻ എം. കടുകുമണിയുടെ ഇടപെടൽ തടയാനുള്ള രോഗികൾക്കുള്ള ക്യുഡ ആസ്വിന സിൻഡ്രോം. നട്ടെല്ല്. 1992;17:1469–1473. doi: 10.1097/00007632-199212000-00005. [PubMed][ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • Vohra S, Johnston BC, Cramer K, Humphreys K. പീഡിയാട്രിക്ക് മസിലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രതികൂല സംഭവങ്ങൾ: ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂ. പീഡിയാട്രിക്സ്. 2007;119:e275–e283. doi: 10.1542/peds.2006-1392.[PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • സ്റ്റീവിൻസൺ സി, ഹോനാൻ വാക്, കുക്ക് ബി, ഏൺസ്റ്റ് ഇ. സർജിക്കൽ നട്ടെല്ല് കറക്റ്റൂവിന്റെ നൊറോജിക്കൽ കോംപ്ലക്സുകൾ. JR സോഷ്യൽ മെഡ്. 2001;94: 107-110. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
 • നിസ്സാൻ SE. ADHD മരുന്നുകളും കാർഡിയോവാസ്കുലർ റിസ്ക്. എൻ എൻ ജി എൽ ജെ മെഡ്. 2006;354: 1445-1448. doi: 10.1056 / NEJMp068049. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ആഡംസ് ഡി, അമേരിനിക്കൻ എച്ച്, ഹംഫ്രിസ് കെ. പരിപോഷണപരവും ബദൽ ചികിത്സാരംഗവുമായ അറിവുകളും, മനോഭാവങ്ങളും, അവരുടെ പ്രയോഗത്തിൽ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച പെരുമാറ്റവും സംബന്ധിച്ച ഒരു സർവ്വേ. സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ, CA; പി. 206.
 • Moher D, Pham B, Lawson ML, Klassen TP. വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലാത്ത ഭാഷകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ക്രമരഹിത ട്രയലുകൾ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തൽ. ഹെൽത്ത് ടെക്നോളജി അസസ്സ്. 2003;7: 1-90.[PubMed]
 • ജൂനിയർ പി, ഹോളൻസ്റ്റീൻ എഫ്, സ്റ്റെർണ ജെ, ബാർറ്റ്ലെറ്റ് സി, എഗ്ഗർ എം. നിയന്ത്രിത പഠന പരീക്ഷണങ്ങളുടെ മെറ്റാ വിശകലനത്തിൽ ഭാഷാ പക്ഷപാതിത്വവും അവയുടെ സ്വാധീനവും. Int J Epidemiol. 2002;31: 115-123. doi: 10.1093 / ije / 31.1.115. [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • ഗാലണ്ടി ഡി, ഷ്വാസാസർ ജി, ആന്റസ് ജി. റാൻഡഡ് നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണത്തിന്റെ അന്ത്യം: ജർമൻ ഭാഷാ ആരോഗ്യ സാഹിത്യത്തിന്റെ ബൈബിളമെട്രിക് പഠനം, XNUM മുതൽ A to XX. ബിഎംസി മെഡ് റിസ് മെതോഡോൾ. 2006;6:30. doi: 10.1186/1471-2288-6-30. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
 • മോഹർ ഡി, ടെത്സ്ലാഫ് ജെ, ട്രൈകോ എസി, സാമ്പ്സൺ എം, ആൽട്ട്മാൻ ഡി. സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂസിന്റെ എപ്പിഡെമിയോളജി, റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ. പ്ലോസ് മെഡ്. 2007;4: E78. doi: 10.1371 / journal.pmed.0040078.[PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed] [ക്രോസ് റിപ്പ്]
എകോർഡൺ അടയ്ക്കുക
ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST

സ്വാഗതം-ബിയെൻ‌വിഡോ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക്. കഠിനമായ നട്ടെല്ല് വൈകല്യങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. സയാറ്റിക്ക, കഴുത്ത്, നടുവേദന, വിപ്ലാഷ്, തലവേദന, കാൽമുട്ട് പരിക്കുകൾ, കായിക പരിക്കുകൾ, തലകറക്കം, മോശം ഉറക്കം, സന്ധിവാതം എന്നിവയും ഞങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിമൽ മൊബിലിറ്റി, ആരോഗ്യം, ശാരീരികക്ഷമത, ഘടനാപരമായ കണ്ടീഷനിംഗ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച നൂതന തെളിയിക്കപ്പെട്ട ചികിത്സകൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവിധ പരിക്കുകളും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡയറ്റ് പ്ലാനുകൾ, പ്രത്യേക ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ടെക്നിക്കുകൾ, മൊബിലിറ്റി-എജിലിറ്റി ട്രെയിനിംഗ്, അഡാപ്റ്റഡ് ക്രോസ്-ഫിറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, "പുഷ് സിസ്റ്റം" എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ശാരീരിക ആരോഗ്യം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വിപുലമായ പുരോഗമന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഓഫ് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി എന്നോട് ബന്ധപ്പെടുക. മൊബിലിറ്റിയും വീണ്ടെടുക്കലും പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ലാളിത്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കണക്റ്റുചെയ്യുക!

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

സെൽഫ് ക്രാക്കിംഗ്, സെൽഫ് പോപ്പിംഗ് ദി നട്ടെല്ല്

സ്വയം തകർക്കുന്നതും നട്ടെല്ല് പോപ്പ് ചെയ്യുന്നതും നല്ലതായി തോന്നുമെങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽ / ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ഇല്ലാതെ ഇത് ചെയ്യണം… കൂടുതല് വായിക്കുക

വിപ്ലാഷ്, ഇത് എത്രത്തോളം നീണ്ടുനിൽക്കും?

മോട്ടോർ വാഹന അപകടങ്ങൾ, സ്‌പോർട്‌സ് പരിക്കുകൾ, ജോലിസ്ഥലത്തെ പരിക്കുകൾ, വീഴ്ചകൾ എന്നിവ വിപ്ലാഷിന്റെ ചില കാരണങ്ങളാണ്.… കൂടുതല് വായിക്കുക

പരിക്ക് തടയുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും പതിവായി ഒരു കൈറോപ്രാക്റ്ററെ കാണുന്നത്

പരിക്ക് തടയുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും പതിവായി ഒരു കൈറോപ്രാക്റ്ററെ കാണുന്നത്. വരുന്ന ഒരു സാധാരണ ചോദ്യം… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഇറുകിയ ഹിപ് ഫ്ലെക്സറുകളും എങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യാം

ഇറുകിയ ഹിപ് ഫ്ലെക്സറുകൾ വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ ഒരു സാധാരണ പരാതിയാണ്. കൂടുതൽ നേരം ഇരിക്കുന്നത്… കൂടുതല് വായിക്കുക

വ്യക്തിഗത പരിക്ക് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റും സാധാരണ പരിക്കുകളും

മിക്ക വ്യക്തികളും ഒരു വാഹനാപകടത്തിനോ മറ്റോ അവരുടെ കുടുംബ വൈദ്യനെയോ പൊതു പരിശീലകനെയോ കാണുന്നു… കൂടുതല് വായിക്കുക

അസ്ഥി ആരോഗ്യത്തിനും പരിക്ക് തടയുന്നതിനും വിറ്റാമിൻ ഡി

വിറ്റാമിൻ ഡി, സൺഷൈൻ ഗുളിക എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, ഇത് മസ്കുലോസ്കെലെറ്റൽ സിസ്റ്റത്തെ ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓൺലൈൻ ചരിത്രവും രജിസ്ട്രേഷനും
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക