പങ്കിടുക

ഷൂസുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു: അടിത്തറ പ്രധാനമാണ്. സാധാരണ അമേരിക്കൻ സമയം എൺപതാം വയസ്സിന് എത്തുമ്പോൾ, അവർ നടക്കും ക്സനുമ്ക്സ മൈൽ.

റണ്ണേഴ്സ് അവരുടെ കാൽക്കൽ കൂടുതൽ മൈലുകൾ ഇട്ടു. നിന്റെ കാലുകൾ നിന്റെ അടിത്തറയാണ്. നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങളുമായി ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ശരീരത്തെയും വലിച്ചെറിയൂ ബാലൻസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഓടുന്ന ഷൂസ് വരുന്നപ്പോൾ ശരിയായ ഇനം കണ്ടെത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഷൂസുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഈ ഗൈഡ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

ഷൂസുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

നിങ്ങൾ ഷോയ്ക്ക് മുമ്പ്

നിങ്ങൾ റണ്ണററുടെ തരം അറിയുക.

വിവിധതരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഷൂസ് ഉപയോഗിച്ച് വ്യത്യസ്ത സവിശേഷതകൾ ആവശ്യമായി വരും.

പരിഗണിക്കുന്നതിനുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ:

  • നിങ്ങൾ ഓടിക്കുകയോ ജോക്ക് ചെയ്യുകയോ?
  • ഏത് ഉപരിതലത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഓട്ടം നടത്തുന്നത് - അസ്ഫാൽറ്റ്, ട്രെഡ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൽ?
  • ഓരോ ആഴ്ചയും നിങ്ങൾ എത്ര ദൂരം ഓടിക്കും?
  • നിങ്ങൾ ആണോ? ഒരു മാരത്തോൺ പരിശീലനം?
  • നിങ്ങൾ ഒരു മത്സര സ്പ്രിന്റർ ആണോ?

നിങ്ങളുടെ ബോഡി തരം അറിയുക.

ഒരു വലിയ വ്യക്തിയുടേത് ഒരു വൃത്തികെട്ട വ്യക്തിയെ നീക്കുന്നതിനിടയാക്കും. അമിതഭാരമുള്ള ഒരാൾ അവരുടെ കാൽക്കൽ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തും - ചെരിപ്പും.

നിങ്ങളുടെ റണ്ണിംഗ് ശൈലി അറിയുക.

നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന രീതി, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റെയിഡിന്റെ ചലനം, നിങ്ങളുടെ കാൽ എങ്ങനെയാണ് ആവശ്യം വരുന്ന ഷൂയുടെ രീതിയിൽ വലിയ അളവുകൾ ഉള്ളത്. എപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാദം നിലത്ത് സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നു, ആദ്യം എന്തു ചെയ്യും? നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളുടെ അകത്ത് ആദ്യം ഉണ്ടോ? നിന്റെ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന്റെ കേന്ദ്രം? നിന്റെ കുറ്റിമുടക്ക് നിങ്ങളുടെ പാദത്തിന്റെ ആദ്യ ഹിറ്റുകൾ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കുഷ്യൻ എവിടെ വേണമെങ്കിലും വേണം.

നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ നിന്നുണ്ടായ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുക.

പ്ലാസർ ഫാസിയൈറ്റിസ്, ഷിൻ സ്പ്ലിൻറുകൾ, ടെൻഡോണിസ്, ബ്ലൂസ്റ്ററുകൾ എന്നിവ സാധാരണയായി ഉണ്ടാകുന്ന ചില പരുക്കുകളെ ശരിയായി അനുയോജ്യമായ ഷൂസുകൾ ധരിക്കും.

നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ആർഗിന്റെ തരം അറിയുക.

നിങ്ങളുടെ ആർക്കിയുടെ ആകൃതിയിൽ, കുറഞ്ഞത് ഭാഗികമായി, നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ (നിങ്ങൾ പുറംചട്ട റോളുകൾ പുറത്ത്) അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് (പാത്ത് റോളുകൾ) സൂമിനേറ്റർമാർ അപൂർവ്വമാണെങ്കിലും, വളരെ കുറച്ചുപേർ വ്യാഖ്യാനിക്കും. ഇത് അധികബാധമൂലമുണ്ടായ പരിക്കുകളാൽ നിന്നുള്ള സ്രോതസ്സ് ആയിരിക്കാം.

നിങ്ങൾ ഷോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ

ഇതിന് 360- ഡിഗ്രി പരീക്ഷണം നൽകുക.

ഷൂസ് ഉപയോഗിച്ച് അവർ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ടോ ടേ ബോക്സിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ ഷൂ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ടേ ബോക്സിൽ മതിയായ സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്, എന്നാൽ ഷൂവിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ കാലവും യോജിച്ചതായി നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

നിങ്ങളുടെ കാൽ മതിയായ സ്ഥലം നൽകൂ.

മുകളിലെ ആവശ്യത്തിന് മുറി വേണം, പക്ഷെ അയഞ്ഞ പാടില്ല. നിങ്ങളുടെ കാലിനു പോസ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഇത് തള്ളിക്കളയുകയോ ബൈൻഡിംഗ് നൽകാതെ നന്നായി വരണം.

ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഷോപ്പുചെയ്യുക.

നിങ്ങളുടെ കാല് വീഴുന്ന ദിവസം മുഴുവനും. നിങ്ങൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഷേക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ ഷോപ്പിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ വലുതായിരിക്കുമ്പോൾ, കൂടുതൽ കൃത്യമായതും കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദവുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.

നിങ്ങൾ ഷോപ്പിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പഴയ ഓടുന്ന ഷൂസ് കൊണ്ടുവരിക.

ഷോപ്പിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പഴയ ഷൂസുകളുണ്ടെങ്കിൽ വിൽപ്പനശക്തിയേ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഷൂ എങ്ങനെ നിർണയിക്കാമെന്ന് സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ റണ്ണിംഗ് പാറ്റേണുകൾ കാണാനും ഷൂവിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ നോക്കാനും അവർക്കാകും. നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു ഷൂ കണ്ടുപിടിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ കാൽ അളക്കുക.

നിങ്ങൾ പ്രായമാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ മാറുന്നു; അവ വികസിപ്പിക്കുകയോ പരത്തുകയോ ചെയ്യാനാകും. ഓരോ തവണയും നിങ്ങളുടെ ഷൂസ് വലിപ്പം കണക്കിലെടുക്കരുത്, ഓരോ തവണയും നിങ്ങളുടെ കാൽ അളക്കുക. അനുയോജ്യമായ വ്യായാമം ശരിയായ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഷൂ ധരിക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഷൂയുടെ വലിപ്പങ്ങൾ ബ്രാൻഡ് മുതൽ ബ്രാൻഡ് വരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുമെന്നും നിങ്ങൾ ഓർക്കണം.

റൺ ചെയ്യാനുള്ള വസ്ത്രമാണ്.

നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ജോഡി ഷൂസ് ഷോപ്പിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഓടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വസ്ത്രം ധരിക്കുക. ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിലേക്ക് നിങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നതോ ആകരുത്. തീർച്ചയായും സോക്സുകൾ ഇല്ലാതെ കാണിക്കരുത്.

ഏറ്റവും പുതിയ പ്രവണത അല്ലെങ്കിൽ ഫാഷൻ എന്നത് മറക്കുക; പ്രവർത്തനം ചിന്തിക്കുക.

ഷേപ്പ് ഷോർട്ട് ഷൂകൾ ധാരാളം ഉണ്ട്, എന്നാൽ അവർ നിങ്ങൾക്കായി ശരിയായ ഷൂ ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥമില്ല. അനുയോജ്യതയും പ്രവർത്തനക്ഷമതയും ഫാഷൻ ഫാഷനും സെക്കൻഡ് ഫാഷനും പോകൂ.

അവയെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക.

നിങ്ങൾ ഒരു ജോടി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ സെറ്റ് ചെയ്താൽ, അവ രണ്ടും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഷൂ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിൽ സവിശേഷമായ പല സ്റ്റോറുകൾക്കും ട്രെഡ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ റണ്ണറുകൾ അവരുടെ ഷൂകൾ പരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന മേഖലയുണ്ട്. ഷൂ ഉചിതമാണെങ്കിൽ ഷൂക്ക് പറയാൻ ഒരേയൊരു മാർഗം മാത്രമാണ് അത്.

പരുക്കേറ്റ മെഡിക്കൽ ക്ലിനിക്കാണ്: സ്പോർട്സ് പരിക്കുള്ള ചികിത്സകൾ

ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST

സ്വാഗതം-ബിയെൻ‌വിഡോ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക്. കഠിനമായ നട്ടെല്ല് വൈകല്യങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. സയാറ്റിക്ക, കഴുത്ത്, നടുവേദന, വിപ്ലാഷ്, തലവേദന, കാൽമുട്ട് പരിക്കുകൾ, കായിക പരിക്കുകൾ, തലകറക്കം, മോശം ഉറക്കം, സന്ധിവാതം എന്നിവയും ഞങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിമൽ മൊബിലിറ്റി, ആരോഗ്യം, ശാരീരികക്ഷമത, ഘടനാപരമായ കണ്ടീഷനിംഗ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച നൂതന തെളിയിക്കപ്പെട്ട ചികിത്സകൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവിധ പരിക്കുകളും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡയറ്റ് പ്ലാനുകൾ, പ്രത്യേക ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ടെക്നിക്കുകൾ, മൊബിലിറ്റി-എജിലിറ്റി ട്രെയിനിംഗ്, അഡാപ്റ്റഡ് ക്രോസ്-ഫിറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, "പുഷ് സിസ്റ്റം" എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ശാരീരിക ആരോഗ്യം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വിപുലമായ പുരോഗമന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഓഫ് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി എന്നോട് ബന്ധപ്പെടുക. മൊബിലിറ്റിയും വീണ്ടെടുക്കലും പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ലാളിത്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കണക്റ്റുചെയ്യുക!

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്, കഴുത്ത് വേദന കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു

പുറകിലും കഴുത്തിലും തോളിലും വേദനയും കാഠിന്യവും അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പ്രായോഗികമായി ഓരോ… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നു

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം സന്ധി വേദനയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ഷോൾഡർ ഇം‌പിംഗ്മെന്റ് മൊബിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ്

തോളിൽ വ്യത്യസ്ത പ്രകോപനങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും അവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമാണ്. തോളിൽ ഇമ്പിംഗ്മെന്റ് ഒരു സാധാരണമാണ്… കൂടുതല് വായിക്കുക

നട്ടെല്ല് തെറ്റായ ക്രമീകരണങ്ങൾ വേദനയും അസ്വസ്ഥതയും

സുഷുമ്‌നാ തെറ്റായ ക്രമീകരണം നടക്കുമ്പോൾ ശരീരം വേദന, കഴുത്ത് തിരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ, അല്ലെങ്കിൽ… കൂടുതല് വായിക്കുക

നടുവേദന ചിറോപ്രാക്റ്റിക് അവലോകനത്തിനുള്ള മികച്ച മെത്ത ടോപ്പർമാർ

നടുവേദനയ്‌ക്കുള്ള ഒരു മെത്ത ടോപ്പർ ശരീരത്തോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നതിലൂടെ സഹായിക്കും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം നാഡി കംപ്രഷൻ

അടിയന്തിരാവസ്ഥയാണ് കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം, അത് എത്രയും വേഗം ചികിത്സിക്കേണ്ടതുണ്ട്.… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓൺലൈൻ ചരിത്രവും രജിസ്ട്രേഷനും
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക