ClickCease
പേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ഗവേഷണ പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെൻറ് മിഥിലേഷൻ പിന്തുണ നൽകാം. ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള മാനസികവും ശാരീരികവുമായ മാനസിക സമ്മർദ്ധം കേടാകാലമിൻ എപ്പൈൻഫ്രൈൻ, നോറെപിനേഫ്രിൻ എന്നിവയുടെ ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഇവ രണ്ടും ബയോസിന്തസിസ്, മെറ്റബോളിസം, എക്സ്റേറിഷൻ എന്നിവയ്ക്കായി മിഥിലേഷൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഡി.എൻ.എ. മിഥിലേഷൻ പ്രവർത്തനം സാമെയുപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് മറ്റ് മരുന്നുകൾക്കായി ഈ മെതേൽ ദാതാവിന്റെ ലഭ്യത കുറയ്ക്കാം. അതുകൊണ്ട് സ്ട്രെസ്സ് മാനേജ്മെൻറ് മിഥിലേഷൻ സപ്പോർട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന ചികിത്സ ഐച്ഛികമാണ്.

Methyl ദാതാക്കളുടെ ഉപയോഗത്തിലൂടെയല്ല, ഡിഎൻഎ മിഥിലേഷൻ നിലയെ സ്ട്രെസ് മറ്റ് രീതികളിലൂടെ ബാധിക്കുന്നു. മിഥിലേഷനിലെ സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ ഫലമായി പല ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, സ്ട്രെസ്സ് മാനേജ്മെന്റും മിഥിലേഷൻ പിന്തുണയും തമ്മിലുള്ള സങ്കീർണ്ണ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ ധാരണ ഇപ്പോഴും വളരെ പരിമിതമാണ്. HPA ആക്സസിനും സ്ട്രെസ് പ്രതികരണത്തിനും ആവശ്യമായ റഗുലേറ്റർ ആയ ഗ്ലൂക്കോകോർട്ടിക്കൈറ്റിനുള്ള പ്രോട്ടോടർ ജീനുകളുടെ മിഥിലൈലിങ്, വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള സമ്മർദ്ദം നേരിടുന്ന വിവിധ അവസ്ഥകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ബാധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആദ്യകാല ജീവിത സമ്മർദ്ദം, പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡർ, PTSD, വിട്ടുമാറാത്ത ക്ഷീണം സിൻഡ്രോം.

സ്ട്രെസ് മിഥിലേഷൻ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു

എന്നിരുന്നാലും അടിസ്ഥാനപരമായ വികസന ഘട്ടങ്ങളിൽ മിഥിലേഷൻ വഴി സ്ട്രെസ്-മധ്യത്തിലുള്ള എപിജെനറ്റിക് "പ്രൈമിംഗ്" പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഉദാഹരണമായി, ഞങ്ങൾ മുമ്പ് ചർച്ച ചെയ്തതുപോലെ, മാതൃത്വ പരിപോഷിപ്പിക്കലിന്റെ അളവ് ഗ്ലൂക്കോകോട്ടിക്കൈഡ് റിസപ്റ്റർ പ്രമോട്ടറിലും ജീൻ എക്സ്പ്രഷണിലും ഡിഎൻഎ മിഥിലേഷൻ നിലയെ ബാധിക്കും. ഇത് ആത്യന്തികമായി ആഘർഷം അനുഭവങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് അത്യാവശ്യഘട്ടത്തിലെ ഘട്ടങ്ങളിൽ, "ഉയർന്ന" സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കാം. സമ്മർദ്ദവും മിഥിലേഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആസ്തമ പോലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് പല ഗവേഷകരും വിശ്വസിക്കുന്നു.

കൂടാതെ, ജനനനിരക്കിൽ നിന്നുള്ള അമ്മയുടെ സമ്മർദ്ദം ജനവരി X ക്യുബെക്ക് ഐസ് കൊടുങ്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് വിലയിരുത്തുകയും ഗവേഷകർക്ക് സന്താനോൽപ്പം ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദവും ബി.എം.ഐയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഡിഎൻഎയുടെ മിഥിലേഷനിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. മയക്കുമരുന്ന്, മയക്കുമരുന്ന് മരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഡെന്ററിങും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അപകടകരമായ ബാല്യകാല അനുഭവങ്ങൾ ഗ്ലൂക്കോകോർട്ടിക്യോഡിനുള്ള പ്രൊമോട്ടർ ജീനുകളുടെ മിഥിലേഷനേയും ബാധിക്കുന്നു. ഇത് വർദ്ധിക്കുന്നത് കോർട്ടിസോൾ ഉൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ തെളിഞ്ഞുവരികയും, ഗുരുതരമായതും വിട്ടുമാറാത്തതുമായ സമ്മർദ്ദം ഐഎൽ- 1β, സിആർപി, ഒപ്പം IL-6, സാധാരണയായി അവ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു NLRP3 ഇൻഫ്ലാമമാം. ഇത് സ്ട്രെസ്സിക് മാറ്റങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന മാർഗ്ഗം ആയിരിക്കാം. ഡി.എൻ.എയുടെ മിഥിലേഷൻ പദവിയും പ്രവർത്തനവും വീഴ്ചയുടെ ഫലമായി മുൻകാല ലേഖനങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മിഥിലേഷൻ പിന്തുണയ്ക്കായി സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെൻറ് ടെക്നിക്കുകൾ ഡോക്ടർമാരും ഫംഗ്ഷണൽ മെഡിസിൻ പ്രീഷ്യമാരും ശുപാർശ ചെയ്യാറുണ്ട്.

സ്ട്രെസ്സ് ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള ഡിമാൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷണിയിലേക്കും ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രതികരണമാണ്, നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ മാർഗമാണ് സ്ട്രെസ്സ്. എന്നിരുന്നാലും, വിട്ടുമാറാത്ത സമ്മർദം പല തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കും, പുതിയ ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾക്കും കാരണമാകാം. സ്ട്രെസ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഡിഎൻഎ മിഥിലൈസേഷൻ നിലയെ പോലും ബാധിക്കുന്നു. പോഷകാഹാരത്തിലൂടെയും / അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതശൈലി പരിഷ്കരണങ്ങളിലൂടെയും, മിഥിലേഷൻ പിന്തുണയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് നിരവധി സ്ട്രെസ്ത് മാനേജ്മെൻറ് ടെക്നിക്കുകൾ ഡോക്ടറും ഫംഗ്ഷണൽ മെഡിസിൻ പ്രാക്ടീഷനും ശുപാർശ ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. മുകളിലുള്ള ലേഖനം അനുസരിച്ച്, സ്ട്രെസ് പല വഴികളിലൂടെ മിഥിലേഷനെ ബാധിക്കും.

ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST ഇൻസൈറ്റ്

മിഥിലേഷൻ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്മൂതറുകളും റോസുകളും

മെത്തിലൈലേഷൻ പിന്തുണ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിരവധി ആരോഗ്യ പരിപാലന വിദഗ്ധർക്ക് പോഷക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ജീവിതശൈലി പരിഷ്കരണങ്ങളും ശുപാർശ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പരീക്ഷിക്കാൻ നിരവധി ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട്. മുകളിൽ വിവരിച്ചതുപോലെ, മെത്തൈലേഷൻ സപ്പോർട്ട് സപ്ലിമെന്റേഷൻ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണലാണ് നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത്. പാർശ്വഫലങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ മെത്തിലൈലേഷൻ പിന്തുണയ്ക്കായി ആവശ്യമായ എല്ലാ പോഷകങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള വേഗതയേറിയതും എളുപ്പവുമായ മാർഗ്ഗമാണ് സ്മൂത്തുകളും ജ്യൂസുകളും. മിഥിലേഷൻ ഡയറ്റ് ഫുഡ് പ്ലാനിന്റെ ചുവടെയുള്ള സ്മൂത്തികളും പഴകിയതുമാണ്.

സീ ഗ്രീൻ സ്മൂത്തി
സെർവിംഗ്സ്: 1
കുക്ക് സമയം: 5-മിനിറ്റ് മിനിറ്റ്
• 1 / XNUM കപ്പ് കാന്റലൂപ്പ്, ചുരച്ചു മൂടി
• ബാക്കി 29 മുതൽ 30 വരെ
• ചുരുങ്ങിയത് കാലേ അല്ലെങ്കിൽ ചീര
• ചുരുങ്ങിയത് സ്വിസ് chard
• വെയിറ്റ്മെൻറ് XXX / X
• സ്പൂണിന ധൂപകം
• 1 കോപ്പ വെള്ളം
• 3 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ മഞ്ഞു മുഴം
പൂർണ്ണമായി മിനുസമാർന്നതും ആസ്വദിക്കുന്നതും വരെ ഹൈ സ്പീഡ് ബ്ലൻഡറിലുള്ള എല്ലാ ചേരുവകളും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക!

ബെറി ബ്ലിസ് സ്മൂത്തി
സെർവിംഗ്സ്: 1
കുക്ക് സമയം: 5-മിനിറ്റ് മിനിറ്റ്
• 1 / XNUM കപ്പ് ബ്ലൂബെറി (പുതുമാംസം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോസൺ, വെയിലത്ത് കാട്ടു)
• മാംസളമായ കാരറ്റ്, ഏകദേശം പകുതിയായി മൂപ്പിക്കുക
• 10 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രീൻ ഫ്ലക്സ്സീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചിയ സീഡ്
ബദാം ബദാം
• ജലം (ആവശ്യമുള്ള സ്ഥിരത)
• ഐസ് സമീപ്കൾ (ഫ്രീസുചെയ്ത ബ്ലൂബെറി ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ ഓപ്ഷണൽ, ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്)
മിനുസമാർന്നതും ക്രീം വരെയുമുള്ള ഹൈ സ്പീഡ് ബ്ലൻഡറിൽ എല്ലാ ചേരുവകളും മിശ്രിതമാക്കുക. നന്നായി സേവിച്ചു!

Swഭക്ഷണത്തിലും എരിവുള്ള ജ്യൂസ്
സെർവിംഗ്സ്: 1
കുക്ക് സമയം: 5-മിനിറ്റ് മിനിറ്റ്
• കനംകുറഞ്ഞ പാത്രം
½ പാത്രങ്ങൾ, ചീര
• സ്വിസ് chard, വെറും 30 കപ്പ്
• വെള്ളമുപയോഗിച്ച് കൊമ്പൻ (ഇല, കാണ്ഡം), കഴുകുക
• ഇഞ്ചി, പുതപ്പ്, തൊലികളഞ്ഞത്, വെട്ടിനിറുത്തി, ഇഞ്ചിഞ്ചു ഇഞ്ച് ഇഞ്ച്
• മഞ്ഞൾ വേനൽ (ഓപ്ഷണൽ), കഴുകുക, തൊലികളഞ്ഞത്, വെട്ടിതെളിക്കുക
ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഒരു ജൂസറിൽ എല്ലാ ചേരുവകളും ജ്യൂസ് ചെയ്യുക. നന്നായി സേവിച്ചു!

ഇഞ്ചി ഗ്രീൻ ജ്യൂസ്
സെർവിംഗ്സ്: 1
കുക്ക് സമയം: 5-മിനിറ്റ് മിനിറ്റ്
• X കൌണ്ടർ പൈനാപ്പിൾ കോസ്
• ആപ്പിൾ ഐസ്, വെട്ടിക്കളഞ്ഞു
• ഇഞ്ചി, പുതപ്പ്, തൊലികളഞ്ഞത്, വെട്ടിനിറുത്തി, ഇഞ്ചിഞ്ചു ഇഞ്ച് ഇഞ്ച്
• കനംകുറഞ്ഞ കനംകുറഞ്ഞ കഷണം, ഏകദേശം കഴുകിക്കളയുകയോ മുട്ടയുടെ ചോരയോ പൊട്ടിച്ചിതറുകയോ ചെയ്യുക
• വെറും കഷണം, സ്വിസ് chard, കഴുകിക്കളയുക, വെട്ടിയിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ അഴിച്ചെടുത്ത്
ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഒരു ജൂസറിൽ എല്ലാ ചേരുവകളും ജ്യൂസ് ചെയ്യുക. നന്നായി സേവിച്ചു!

Zesty ബീറ് ജ്യൂസ്
സെർവിംഗ്സ്: 1
കുക്ക് സമയം: 5-മിനിറ്റ് മിനിറ്റ്
• ഗ്രേഡ്ഫ്രൂട്ട്, തൊലികളഞ്ഞത്, വെട്ടിക്കളഞ്ഞു
• ആപ്പിൾ ഐസ്, കഴുകി, വെട്ടിക്കളഞ്ഞു
• നൂറുകണക്കിന് ബീറ്റ്റൂട്ട്, അവ കഴുകിയാൽ കഴുകി കളയുക
• ഇഞ്ചി, പുതപ്പ്, തൊലികളഞ്ഞത്, വെട്ടിനിറുത്തി, ഇഞ്ചിഞ്ചു ഇഞ്ച് ഇഞ്ച്
ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഒരു ജൂസറിൽ എല്ലാ ചേരുവകളും ജ്യൂസ് ചെയ്യുക. നന്നായി സേവിച്ചു!

പ്രോട്ടീൻ പവർ സ്മൂത്തി
സെർവിംഗ്: 1
കുക്ക് സമയം: X മിനിറ്റ്
• 1 സ്കോപ് പ്രോട്ടീൻ പൊടി
• 10 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രീൻ ഫ്ളക്സ് സീഡാണ്
• ബാക്കി 29 മുതൽ 30 വരെ
തൊലിനിറം തൊട്ട് 1 കിവി
½ / ടീസ്പൂൺ കറുവപ്പട്ട
ഏലക്ക പിച്ചിൽ
ആവശ്യമുള്ള സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ മതിയായ നോൺ-ക്ഷീര പാല് അഥവാ ജലം
പൂർണ്ണമായി മിനുസപ്പെടുത്തുന്നത് വരെ ഉയർന്ന ഊർജ്ജസ്വലമായ ബ്ലെൻഡറിൽ എല്ലാ ചേരുവകളും മിശ്രിതമാക്കുക. നന്നായി സേവിച്ചു!

പ്രോലോൺ റ് ഫാജിംഗ് മിമിംഗ് ഡൈറ്റ്

ശരിയായ പോഷണത്തിലൂടെ സമീകൃത മിഥിലേഷൻ പിന്തുണ നേടാൻ കഴിയും. പ്രൊലോൺ ® ഉപവാസം അനുഭാവപൂർവമായ ഭക്ഷണരീതി ഒരു പ്രത്യേകദിവസവും കോമ്പിനേഷനിലും എഫ്ടിഡി ചെയ്യേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങളെ സേവിക്കാൻ വ്യക്തിഗതമായി പാചകം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതും തയ്യാറാകുന്നതും തയ്യാറാകുന്നതും ബാർ, സൂപ്പ്, സ്നാക്ക്സ്, സപ്ലിമെന്റുകൾ, പാനീയം ഏകോപിതം, തേയില എന്നിവയുൾപ്പടെയുള്ളതാണ്. ഉൽപന്നങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി രൂപപ്പെടുത്തി വലിയ രുചികരമാണ്. പ്രോലോൺ ® ഉപവാസം ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, എൺപത് ദിവസത്തെ ഭക്ഷണ പരിപാടിയായ, എഎംഎഫ്ഡി നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണോയെന്ന് അറിയാൻ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണലുമായി സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ProLon ® ഉപവാസം അനുവർത്തിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ മിഥിലേഷൻ പിന്തുണയെ സഹായിക്കുന്നു ആരോഗ്യകരമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ.

ഈ ചിത്രത്തിന് ഒരു ശൂന്യമായ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട്; ഇതിന്റെ ഫയൽ നാമം ഇമേജ്-3.png ആണ്

ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക സൌജന്യ ഷിപ്പിംഗ്

സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റിനൊപ്പം ഡിഎൻഎ മിഥിലൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ തടയുന്നതിന് നിരവധി ആരോഗ്യപരിരക്ഷാ വിദഗ്ദ്ധരെ ശുപാർശ ചെയ്യാം. ശരിയായ പോഷണവും ജീവിതശൈലിയും, മിഥിലേഷൻ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ പരിധി ചിതറാക്യം, മസ്കുസ്കോക്റ്റൽ, നാഡീ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഫങ്ഷണൽ മെഡിസിൻ ലേഖനങ്ങൾ, വിഷയങ്ങൾ, ചർച്ചകൾ എന്നിവയിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മുകളിലെ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക 915-850-0900 .

ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് ക്യൂറാണ്

അധിക വിഷയ ചർച്ച: നിശിത നടുവേദന

പുറം വേദന ലോകമെമ്പാടും വൈകല്യമുള്ളതും നഷ്ടപ്പെടാത്തതുമായ ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായ കാരണങ്ങൾ. ഡോക്ടർ ഓഫീസ് സന്ദർശനങ്ങൾക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും സാധാരണ കാരണം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. മുതിർന്ന ശ്വാസോച്ഛ്വാസം മൂലമുള്ള രോഗം മാത്രം. ജനസംഖ്യയിൽ ഏതാണ്ട് എട്ടുശതമാനം പേർക്ക് അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരു വേദന ഒരിക്കൽ അനുഭവപ്പെടും. അസ്ഥികൾ, സന്ധികൾ, കട്ടിലുകൾ, പേശികൾ തുടങ്ങി മൃദുല കോശങ്ങളുള്ള ഒരു സങ്കീർണ്ണ ഘടനയാണ് നിങ്ങളുടെ നട്ടെല്ല്. പരുക്കുകളും ഒപ്പം / അല്ലെങ്കിൽ അഴുകിയ അവസ്ഥകളും ഹാർനിയേറ്റഡ് ഡിസ്ക്കുകൾ, ഒടുവിൽ മുടി വേദനയുടെ ലക്ഷണങ്ങളായി മാറുന്നു. സ്പോർട്സ് പരിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനാപകടങ്ങൾ പലപ്പോഴും മുടി വേദനയ്ക്ക് ഇടയാക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ ചലനങ്ങളുടെ ലളിതമായ വേദനയ്ക്ക് വേദനയേറിയ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഭാഗ്യവശാൽ, ചികിൽസാകൃതിയിലുള്ള സംരക്ഷണം പോലെയുള്ള ബദൽ ചികിൽസാരീതികൾ, നട്ടെല്ലിൽ മാറ്റം വരുത്താനും നട്ടെല്ലിൽ മാറ്റം വരുത്താനും സഹായകരമാകും, ഇത് ആത്യന്തികമായി വേദനയുടെ ആശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും.

മിഥിലേഷൻ പിന്തുണയ്ക്കുള്ള ഫോർമുലകൾ

Xymogen ഫോർമുലകൾ - എൽ പാസോ, TX

XYMOGEN ന്റെ ലൈസൻസുള്ള പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഫഷണലുകൾ മുഖേന സവിശേഷ പ്രൊഫഷണൽ ഫോർമുലകൾ ലഭ്യമാണ്. XYMOGEN ഫോർമുലകളുടെ ഇൻറർനെറ്റ് വിൽപ്പനയും ഡിസ്കൗണ്ടിയും കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

അഹങ്കാരമായി, ഡോ. അലക്സാണ്ടർ ജിമെനെസ് XYMOGEN സൂത്രവാക്യം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് മാത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നു.

അടിയന്തിര പ്രവേശനത്തിനായി ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷൻ ഏർപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ വിളിക്കുക.

നിങ്ങൾ ഒരു രോഗിയാണെങ്കിൽ പരിക്ക് മെഡിക്കൽ & ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ക്ലിനിക്, നിങ്ങളെ വിളിച്ചാൽ XYMOGEN എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാം 915-850-0900.

xymogen el paso, tx

നിങ്ങളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം അവലോകനം ചെയ്യുക XYMOGEN ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് അവലോകനം ചെയ്യുക. *XYMOGEN- കാറ്റലോഗ്-ഇറക്കുമതി

* എല്ലാ XYMOGEN നയങ്ങളും കർശനമായി നിലവിലുണ്ട്.

***

ഓൺ‌ലൈൻ ബുക്ക് ചെയ്യുക