വിഭാഗങ്ങൾ: കുട്ടികൾക്ഷമത

ശക്തമായ പേശികൾ കുട്ടികളുടെ മെമ്മറി കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു

പങ്കിടുക

നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ സജീവമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള മറ്റൊരു കാരണം ഇതാ: പുതിയ ഗവേഷണങ്ങൾ ശക്തമായ പേശികളുള്ളവർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ജോലി മെമ്മറി ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നു.

79, 9- നും ഇടയ്ക്ക് പ്രായമുള്ള 11 കുട്ടികളെ വിലയിരുത്തുന്നത്, ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത് പേശീ ഫിറ്റ്നസിന് കൂടുതൽ കൃത്യമായ മെമ്മറിയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന്. ഫലപ്രദമായ ചിന്താഗതിയും അക്കാദമിക് പ്രകടനവും കുട്ടികൾക്കുള്ള 'എയ്റോബിക് ഫിറ്റ്നസ്' ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് രൂപം നൽകിയ ഗവേഷണങ്ങളും ഫലപ്രദമായി.

"വ്യായാമത്തിൽ നിന്ന് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടാൻ കുട്ടികൾക്ക് നിരവധി മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട് ... ആരോഗ്യകരമായ മൃതദേഹങ്ങൾ, ആരോഗ്യകരമായ മനസുകൾ എന്നിവ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും," അധ്യാപകസംഘടനയായ ചാൾസ് ഹിൽമാൻ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ബോസ്റ്റണിലെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മനഃശാസ്ത്ര-ആരോഗ്യ ശാസ്ത്ര പ്രൊഫസറാണ്. "കുട്ടികൾ കൂടുതൽ നിഷ്ക്രിയമാവുകയാണെന്നും, അമിതഭാരവും അയോഗ്യവുമാണെന്നും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു," ഹിൽമാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "അതിനാൽ, ഇതുപോലുള്ള പഠനങ്ങൾ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ് ... ശാരീരിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനപരമായി അടിസ്ഥാനപരമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്."

കുട്ടികളിൽ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ

യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ എൺപത്തിമൂന്നാമത്തേത് കുട്ടികളിൽ മാത്രമാണ് പ്രതിദിനം ശാരീരികമായി സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ഫിറ്റ്നസ്, സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷനിലെ പ്രസിഡന്റ്സ് കൌൺസിലിന്റെ അഭിപ്രായപ്രകാരം. ടെലിവിഷൻ, വീഡിയോ ഗെയിമുകൾ, കംപ്യൂട്ടറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സ്ക്രീനിനുമുമ്പേ കുട്ടികൾ ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരു ശരാശരി ദിവസം ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു സംഭാവനയാണ്.

പഠനത്തിലെ പങ്കെടുത്ത കുട്ടികൾ എയ്റോബിക് ഫിറ്റ്നസ്, മസിലുലർ ഫിറ്റ്നസ് വിലയിരുത്തലുകൾ തുടങ്ങിയവ പൂർത്തിയാക്കി. ഇതിൽ അപ്പർ ബോഡി, ലോവർ ബോഡി, കോർ വ്യായാമങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, അവരുടെ തൊഴിൽ മെമ്മറി, അക്കാദമിക നേട്ടങ്ങൾ എന്നിവ വിവിധ പരിശോധനകൾ വഴി വിലയിരുത്തി.

എയ്റോബിക് ഫിറ്റ്നസിന്റെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള പങ്കാളികൾ മെമ്മറിയും ഗണിതവും പരിശോധിച്ചതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടിയതായി ഹിൽമാനും സഹപ്രവർത്തകരും കണ്ടെത്തി. എന്നാൽ മെമ്മറി പ്രകടനവുമായി പേശീ ഫിറ്റ്നസ് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നതായി കണ്ടെത്തി - അക്കാദമിക് പ്രകടനമല്ലെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ഉൾക്കാഴ്ച നേടിയെടുത്തു. ഗവേഷകന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പേശികളുടെ ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനകൾ വ്യത്യസ്തമായി, കുട്ടികൾ സാധാരണയായി പങ്കെടുപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളവയാണെന്ന് ഹിൽമാൻ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു - വലിയ തൂക്കുകളെ ഉയർത്തില്ല.

"ശുദ്ധമായ ഹൃദയമിറങ്ങുന്ന പ്രകൃതമല്ല അത്," ഹിൽമാൻ വിശദീകരിച്ചു, "അവർ ഉയർന്ന അളവുകളും പുനരധിവാസങ്ങളും കുറവായിരുന്നു. ശരീരപ്രകടനങ്ങളായ pushups, squats, അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചം മരുന്നുകൾ ഉയർത്താൻ. കുട്ടികൾ സാധാരണയായി സജീവമായിരിക്കുന്ന രീതിയെ ഞങ്ങൾ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. "

ഉയർന്ന ആൺകുട്ടികളുടെ ഫിറ്റ്നസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും തുല്യമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു.

മെമ്മറി വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് എത്രത്തോളം മസിൽ ഫിറ്റ്നസ് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് അറിയില്ല. മൃഗം ഗവേഷണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും ഡ്രോയിംഗ്, മസിൽ ഫിറ്റ്നസ് മൂലം ബ്രെയിൻ ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വികസിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം സിദ്ധാന്തിച്ചു.

വിൽമിംഗ്ടണിൽ ക്രിസ്റ്റ്യ കെയർ ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റത്തിനായുള്ള സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ ഫെല്ലോഹോൾ ഡയറക്ടർ ഡോ. ബ്രാഡ്ലി സാൻഡല്ല, പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ തന്റെ സ്വന്തം പ്രയോഗത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകി.

"ആരോഗ്യം മുഴുവനായുള്ള ശാരീരിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രയോജനത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുമെന്നാണ്, പക്ഷേ ബോധപൂർവമായ പ്രവർത്തനത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് അല്ല," സൻഡേല പറഞ്ഞു. "ഇത് വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതും, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കളും, കൂടുതൽ ശാരീരികമായി സജീവമായിത്തീരുന്നതും ആണ്. ഭൌതിക വികാസത്തിന് അത് നല്ലതാണെന്ന് മാത്രമല്ല, വിദ്വേഷ വികാസത്തിന് അത് ഉത്തമമാണ്. "

പഠനത്തിന് പ്രാഥമികമാണെന്നും അക്കാദമിക് പ്രകടനത്തിൽ മസ്തി ഫിറ്റ്നസിന്റെ ഏതെങ്കിലും പ്രഭാവം നിർണ്ണയിക്കാൻ ദീർഘകാല ഗവേഷണമാണ് വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ശക്തമായ പേശികൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സ്മരണയുണ്ടാക്കിയെന്ന് പഠനം തെളിയിച്ചിട്ടില്ല.

അടുത്തിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനം ജേണലിലാണ് കായികരംഗത്തും വ്യായാമത്തിലും മെഡിസിൻ & സയൻസ്.

ശാരെസ് ഹിൽമാൻ, പിഎച്ച്.ഡി, പ്രൊഫസർ, സൈക്കോളജി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് സയൻസസ്, നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ബോസ്റ്റൺ; ബ്രാഡ്ലി സാൻഡല്ല, DO, ഫെലോഷിപ്പ് ഡയറക്ടർ, സ്പോർട്സ് വൈദ്യം, ക്രിസ്ത്യൻ കെയർ ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം, വിൽമിംഗ്ടൺ, ഡെൽ; ഏപ്രിൽ 9 ലക്കം, കായികരംഗത്തും വ്യായാമത്തിലും മെഡിസിൻ & സയൻസ്

ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ പരിധി ചിപ്പിപ്പാക്ക്, നട്ടെല്ലിനുള്ള പരിക്കുകൾക്കും അവസ്ഥക്കും മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വിഷയം സംബന്ധിച്ച ഓപ്ഷനുകൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഡോ. ജിമെനെസ് ചോദിക്കാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക 915-850-0900

കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ: മുഴുവൻ ശരീരം വെൽനെസ്

സമതുലിതമായ പോഷകാഹാരം, പതിവ് ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ശരിയായ ഉറക്കം എന്നിവയിലൂടെ ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും നിലനിർത്തേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ശരീരത്തിന്റെയും ക്ഷേമത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പരിക്കുകൾ തടയാനും പ്രകൃതിദത്തമായ ബദലുകളിലൂടെ വ്യവസ്ഥകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രധാന ഘടകങ്ങളിൽ ചിലതും ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. ശരീരം മുഴുവനും ഉറപ്പു വരുത്താനായി പല വ്യക്തികളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവുമായ ഒരു ചികിത്സാരീതിയാണ് ചൈൽട്രാക്റ്റിക് കെയർ.

 

 

ട്രെൻഡുചെയ്യുന്ന വിഷയം: കൂടുതൽ മികച്ച: പുതിയ പുഷ്പം 24 / 7® ഫിറ്റ്നസ് സെന്റർ

 

 

ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST

സ്വാഗതം-ബിയെൻ‌വിഡോ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക്. കഠിനമായ നട്ടെല്ല് വൈകല്യങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. സയാറ്റിക്ക, കഴുത്ത്, നടുവേദന, വിപ്ലാഷ്, തലവേദന, കാൽമുട്ട് പരിക്കുകൾ, കായിക പരിക്കുകൾ, തലകറക്കം, മോശം ഉറക്കം, സന്ധിവാതം എന്നിവയും ഞങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിമൽ മൊബിലിറ്റി, ആരോഗ്യം, ശാരീരികക്ഷമത, ഘടനാപരമായ കണ്ടീഷനിംഗ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച നൂതന തെളിയിക്കപ്പെട്ട ചികിത്സകൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവിധ പരിക്കുകളും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡയറ്റ് പ്ലാനുകൾ, പ്രത്യേക ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ടെക്നിക്കുകൾ, മൊബിലിറ്റി-എജിലിറ്റി ട്രെയിനിംഗ്, അഡാപ്റ്റഡ് ക്രോസ്-ഫിറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, "പുഷ് സിസ്റ്റം" എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ശാരീരിക ആരോഗ്യം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വിപുലമായ പുരോഗമന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഓഫ് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി എന്നോട് ബന്ധപ്പെടുക. മൊബിലിറ്റിയും വീണ്ടെടുക്കലും പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ലാളിത്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കണക്റ്റുചെയ്യുക!

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്, കഴുത്ത് വേദന കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു

പുറകിലും കഴുത്തിലും തോളിലും വേദനയും കാഠിന്യവും അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പ്രായോഗികമായി ഓരോ… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നു

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം സന്ധി വേദനയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ഷോൾഡർ ഇം‌പിംഗ്മെന്റ് മൊബിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ്

തോളിൽ വ്യത്യസ്ത പ്രകോപനങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും അവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമാണ്. തോളിൽ ഇമ്പിംഗ്മെന്റ് ഒരു സാധാരണമാണ്… കൂടുതല് വായിക്കുക

നട്ടെല്ല് തെറ്റായ ക്രമീകരണങ്ങൾ വേദനയും അസ്വസ്ഥതയും

സുഷുമ്‌നാ തെറ്റായ ക്രമീകരണം നടക്കുമ്പോൾ ശരീരം വേദന, കഴുത്ത് തിരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ, അല്ലെങ്കിൽ… കൂടുതല് വായിക്കുക

നടുവേദന ചിറോപ്രാക്റ്റിക് അവലോകനത്തിനുള്ള മികച്ച മെത്ത ടോപ്പർമാർ

നടുവേദനയ്‌ക്കുള്ള ഒരു മെത്ത ടോപ്പർ ശരീരത്തോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നതിലൂടെ സഹായിക്കും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം നാഡി കംപ്രഷൻ

അടിയന്തിരാവസ്ഥയാണ് കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം, അത് എത്രയും വേഗം ചികിത്സിക്കേണ്ടതുണ്ട്.… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓൺലൈൻ ചരിത്രവും രജിസ്ട്രേഷനും
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക