ദി അമേരിക്കൻ ചിപ്പിക്രാറ്റിക് കെയർ ഹിസ്റ്ററി | ഈസ്റ്റ്സൈഡ്

പങ്കിടുക

എൺപതാം പിന്നിടുമ്പോൾ മുതൽ, കടുത്ത വേദനയും കടുത്ത വേദനയും ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ചികിൽസാരീതി ചികിത്സ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കൻ ഹിസ്റ്റോറിക് ചരിത്രത്തിലുടനീളം, നട്ടെല്ല്, നാഡീവ്യൂഹം, മസ്തിഷ്കം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒരു ആരോഗ്യത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. നട്ടെല്ല്, ഞരമ്പുകൾ, പേശികൾ, അസ്ഥികൾ, സന്ധികൾ എന്നിവയെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസം നിലനിന്നിരുന്നു. മനുഷ്യ ശരീരം.

 

അമേരിക്കൻ കൈറോപ്രാക്റ്റിക് സംരക്ഷണത്തിന് പിന്നിലുള്ള ചരിത്രം ഏതാണ്?

 

വർഷങ്ങളായി, സാഹിത്യത്തിലും ഗവേഷണ പഠനങ്ങളിലും നിന്നുള്ള തെളിവുകൾ അനുസരിച്ച്, ആരോഗ്യരംഗത്തെ പ്രൊഫഷണലുകൾ കൂടുതൽ വർദ്ധിച്ചത്, നട്ടെല്ല് സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ, മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചാണ്.

 

കരകൗശല പരിപാടിയിൽ സാധാരണയായി നിയന്ത്രിതവും നിയന്ത്രിതവുമായ പുഷ്പങ്ങൾ സന്ധിവേലകളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് സംയുക്തത്തിന്റെ ദുരവസ്ഥയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക, പരസ്പര ബന്ധം, വേദന ഒഴിവാക്കുക, ടിഷ്യുകൾ സൌഖ്യമാക്കുവാൻ അനുവദിക്കുക. ചികിത്സയുടെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ രീതികളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്. മുടിയുടെ ചികിത്സയിൽ മുല്ലപ്പൂ പ്രയോഗങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രത്യേകമായി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

 

എന്നാൽ, ചിരകാല വേദന, കഴുത്ത് വേദന, മുനയുടെ വേദന എന്നിവയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ സമീപനങ്ങളുടെ ചിഹ്നങ്ങളും ചിപ്രോക്രാറ്റിക് ഡോക്ടർമാരും വളരെയധികം വികസിച്ചുവെങ്കിലും, അവർ പല തെളിവുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചികിത്സാരീതികൾ സ്വീകരിച്ചു. ചില ആരോഗ്യപരിപാലന പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് പിഎച്ച്ഡി പോലുള്ള ഡിഗ്രി ലഭിച്ചു, മറ്റ് ചികിത്സാരീതികൾ കൂടാതെ, ചിരപ്രക്രീയ മാറ്റങ്ങളും മാനുവൽ കൈകാര്യം ചെയ്യലുകളുടെ ഫലങ്ങളും അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

 

വെറ്റിനൽ മാനിപുലേഷൻ ഇൻ ചിറോറിക് ഹിസ്റ്ററി

 

സുഷുൽ കറപ്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ചിയോപ്രക്റ്റീവ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്, ഒരു ചിറകൂട്ടൽ കണ്ടുപിടിച്ചോ, അത് ഒരു രീതിയോ അല്ല. ഹിപ്പോക്റ്റേറ്റുകൾ അത് മനസിലാക്കുന്ന സമയത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലേക്ക്, നട്ടെല്ല് കറക്കുന്നതാണ്.

 

അമേരിക്കയിൽ കൈറോപ്രാക്റ്റിക് സ്ഥാപകനായ ഡാനിയൽ ഡേവിഡ് (DD) പാമെർ എന്നയാളാണ് കാരണം മുയലുകൊണ്ട് ചികിത്സാരംഗത്ത് കൂടെക്കൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. പണ്ടുകാലത്ത് മുന്കാല കറക്കല് ​​ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കൂടുതല് പഠിച്ച പാമ്മേര്, ആരോഗ്യം നട്ടെല്ല് എന്ന നിലയില് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അടിസ്ഥാന അടിസ്ഥാനസങ്കല്പങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും, നട്ടെല്ല് നിയന്ത്രിക്കാനും അതു നിയന്ത്രിക്കാനും വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്തു.

 

പത്താമത് പാമേറിനെ ഒരു ചെവിക്കുപിന്ന ബധിരനുണ്ടായിരുന്നു. ഈ അവസ്ഥ നട്ടെല്ലിന് സാധ്യതയുള്ളതായിരിക്കാം, പരോക്ഷമായ വെർറ്റ്ബ്രയാണ്. അനേകം കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച്, മനുഷ്യൻ വീണ്ടും പാമർ പരിശോധിച്ചു, അവിടെ അവൻ കയ്യടക്കി പ്രദേശം, അവൻ നട്ടെല്ല് സമീപം ഒരു വീഴ്ച ശ്രദ്ധിച്ചു. മനുഷ്യന്റെ കേൾവിക്കാര നഷ്ടം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ പാൽമർ ഈ ക്രമീകരണത്തെ അറിയിച്ചു. ഈ പരിപാടി ചിപ്പനാ ശൈലിയുടെ തുടക്കം ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

 

"Cheir" (hand), praktos ("done") എന്ന ഗ്രീക്ക് പദങ്ങളുടെ സംയോജനം, chiropractic means "done by hand", സമകാലീന സ്പൈനൽ കൃത്രിമത്വം കേവലം കൈമാറ്റം ചെയ്യാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം വിപുലീകരിച്ചതായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

 

1907 ൽ, പാമ്മാറ്റർ "സിബൂക്വേഷൻ" എന്ന വരം ചിരസ്ഥ പദങ്ങളിൽ ചേർത്തു. നട്ടെല്ല്, സന്ധികൾ, സമ്മർദ്ദം മുതലായവയുടെ കാര്യത്തിൽ പാൽമർ വിശദീകരിച്ചു, അങ്ങനെ പ്രവർത്തനം നിർത്തലാക്കി, തുടർന്ന് നട്ടെല്ലിനെ കുറയ്ക്കുന്നതിനും രോഗിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും എങ്ങനെ പ്രതിരോധം ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. ചില സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മുത്തുപിടിപ്പിക്കൽ, സന്ധിവാതം, സന്ധികൾ എന്നിവയിൽ ചില തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും, തുടർചികിത്സകൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളും നിർണ്ണയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കുറഞ്ഞത് ഒരു ചിരസ്ഥരാശി വിദ്യാലയം (നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസസ്) ചരിത്രപരമായ വീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നു മാത്രം ഈ പദം "ആഴത്തിലുള്ള" പദമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

 

അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രീയ ചരിത്രത്തിലെ XXth & XXIX സെഞ്ച്വറി

 

പാശ്ചാത്യ കോളേജിൽ പാശ്ചാത്യ ചികിത്സാരീതി പഠിപ്പിക്കുകയും പാശ്ചാത്യചികിത്സാ വിദഗ്ധർ അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

 

പാമ്മിന്റെ മകനായ ബാർറ്റ്ലെറ്റ് ജോഷ്വ (ബി.ജെ.) ബിഷപ്പിനെ കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കുകയും പ്രോട്ടോട്ട് ചെയ്തു. ബിജർ പാമർ ശിശുരോഗ ചികിത്സക്ക് പരിശീലനം നൽകിയത് മാത്രമല്ല, ആരോഗ്യരംഗത്തെ പൊതു സമൂഹത്തെയും പൊതുജനങ്ങളെയും സഹായിച്ചു.

 

മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് പരമ്പരാഗത ചികിത്സകൾക്കാവശ്യമായ ഇതര ചികിത്സകൾ തേടുന്ന രോഗികൾക്ക് ഈ കാലയളവിൽ ചിരപ്രതിഫലമായി വളരുകയും, അതിന്റെ അടിസ്ഥാന അടിസ്ഥാനങ്ങൾ തുടർച്ചയായ ഗവേഷണത്തിലൂടെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. നൂറ്റിപ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടെ, കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ചികിത്സ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാപ്യമായ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണരീതികളിൽ ഒന്നാണ്.

 

ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ പരിധി ചിപ്പിപ്പാക്ക്, നട്ടെല്ലിനുള്ള പരിക്കുകൾക്കും അവസ്ഥക്കും മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വിഷയം സംബന്ധിച്ച ഓപ്ഷനുകൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഡോ. ജിമെനെസ് ചോദിക്കാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക 915-850-0900
 

ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ്

 

കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ: വെൽനസ്

 

ശരീരത്തിൽ ശരിയായ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ബാലൻസ് നിലനിർത്തുന്നതിന് ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. സമതുലിതമായ പോഷകാഹാരം കഴിക്കുന്നതും, വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതും ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും, നല്ല ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും തുടർചികിത്സകളും പതിവായി ആരോഗ്യകരമായ സമയം ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്, ആത്യന്തികമായി ക്ഷേമത്തെ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും. ധാരാളം പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴിക്കുന്നത് ആളുകൾ ആരോഗ്യകരമായിത്തീരാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഏറെ ദൂരം പോകും.

 

 

ട്രെൻഡിംഗ് വിഷയങ്ങൾ: വളരെ മികച്ചത്: ചിയോരാക്റ്റിക്കിനെക്കുറിച്ച്

 

 

ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST

സ്വാഗതം-ബിയെൻ‌വിഡോ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക്. കഠിനമായ നട്ടെല്ല് വൈകല്യങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. സയാറ്റിക്ക, കഴുത്ത്, നടുവേദന, വിപ്ലാഷ്, തലവേദന, കാൽമുട്ട് പരിക്കുകൾ, കായിക പരിക്കുകൾ, തലകറക്കം, മോശം ഉറക്കം, സന്ധിവാതം എന്നിവയും ഞങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിമൽ മൊബിലിറ്റി, ആരോഗ്യം, ശാരീരികക്ഷമത, ഘടനാപരമായ കണ്ടീഷനിംഗ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച നൂതന തെളിയിക്കപ്പെട്ട ചികിത്സകൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവിധ പരിക്കുകളും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡയറ്റ് പ്ലാനുകൾ, പ്രത്യേക ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ടെക്നിക്കുകൾ, മൊബിലിറ്റി-എജിലിറ്റി ട്രെയിനിംഗ്, അഡാപ്റ്റഡ് ക്രോസ്-ഫിറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, "പുഷ് സിസ്റ്റം" എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ശാരീരിക ആരോഗ്യം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വിപുലമായ പുരോഗമന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഓഫ് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി എന്നോട് ബന്ധപ്പെടുക. മൊബിലിറ്റിയും വീണ്ടെടുക്കലും പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ലാളിത്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കണക്റ്റുചെയ്യുക!

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്, കഴുത്ത് വേദന കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു

പുറകിലും കഴുത്തിലും തോളിലും വേദനയും കാഠിന്യവും അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പ്രായോഗികമായി ഓരോ… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നു

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം സന്ധി വേദനയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ഷോൾഡർ ഇം‌പിംഗ്മെന്റ് മൊബിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ്

തോളിൽ വ്യത്യസ്ത പ്രകോപനങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും അവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമാണ്. തോളിൽ ഇമ്പിംഗ്മെന്റ് ഒരു സാധാരണമാണ്… കൂടുതല് വായിക്കുക

നട്ടെല്ല് തെറ്റായ ക്രമീകരണങ്ങൾ വേദനയും അസ്വസ്ഥതയും

സുഷുമ്‌നാ തെറ്റായ ക്രമീകരണം നടക്കുമ്പോൾ ശരീരം വേദന, കഴുത്ത് തിരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ, അല്ലെങ്കിൽ… കൂടുതല് വായിക്കുക

നടുവേദന ചിറോപ്രാക്റ്റിക് അവലോകനത്തിനുള്ള മികച്ച മെത്ത ടോപ്പർമാർ

നടുവേദനയ്‌ക്കുള്ള ഒരു മെത്ത ടോപ്പർ ശരീരത്തോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നതിലൂടെ സഹായിക്കും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം നാഡി കംപ്രഷൻ

അടിയന്തിരാവസ്ഥയാണ് കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം, അത് എത്രയും വേഗം ചികിത്സിക്കേണ്ടതുണ്ട്.… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓൺലൈൻ ചരിത്രവും രജിസ്ട്രേഷനും
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക