വിഭാഗങ്ങൾ: വ്യായാമംക്ഷമത

ബ്രെയിൻ ആരോഗ്യത്തെ വ്യായാമം ചെയ്യുക

പങ്കിടുക

നിങ്ങൾക്ക് 50- െങ്കിൽ ഒരു പുതിയ വ്യായാമം നിയന്ത്രണം നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യം ഉയർത്താനാകുമോ?

ഒരുപക്ഷേ, ഒരു പുതിയ ഗവേഷണ അവലോകനം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു മധ്യവർഗക്കാർക്ക്, എയറോബിക് പ്രതിരോധവും വ്യായാമവും ഉൾപ്പെടുന്ന പതിവ് മിതമായ ചലനാത്മക നടപടിക്രമങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് അവരുടെ ചിന്തയും സ്മരണകളും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.

"[കഴിഞ്ഞ നൂതനമായ പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ, വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് ശാരീരിക വ്യായാമത്തിന് 39- യും അതിനുമുകളിലും പ്രായമുള്ളവരുടെ തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കാൻബറ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് എക്സൈസിസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഡോക്ടറേറ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയും അധ്യാപകനുമാണ്.

മെമ്മറിയിലെ വ്യായാമത്തിന്റെ ഫലം

റിവ്യൂ നോക്കി 18 പഠനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി എയ്റോബിക് വ്യായാമം - അതുപോലെ നടത്തം, പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒപ്പം നീന്തൽ - ചിന്തിക്കുക, ജാഗ്രത, വിവര പ്രോസസ്സ്, ലക്ഷ്യം നടപ്പിലാക്കുക, മെമ്മറി കഴിവുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി.

പ്രതിരോധ പരിശീലനം, ഉദാഹരണത്തിന് ഭാരദ്വഹനം, 13 പഠനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രബിന്ദു ആയിരുന്നു. മറ്റൊരു 10 പഠനങ്ങൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള വ്യായാമങ്ങളിലൂടെ പരിശോധിച്ചു. കൂടാതെ, ഏതാനും പഠനങ്ങളും ഈ സ്വാധീനം വിശദമായി പര്യവേക്ഷണം ചെയ്തു തായി ചി ഒപ്പം യോഗ തലച്ചോറിലെ ആരോഗ്യം. പഠനപരിപാടികൾ ഒരു പരിധിവരെ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നുവെന്ന് ഗവേഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

വ്യായാമ തരം, തീവ്രത, ദൈർഘ്യം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തന പരിപാടികൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവർ മസ്തിഷ്ക പ്രകടനം അളക്കുന്ന പരിശോധനകളുടെ ഫലമായി അരിച്ചുപിടിച്ചു. അവസാനം, വ്യായാമം മസ്തിഷ്കത്തെ സഹായിക്കുമെന്ന് ഗവേഷകർ നിർണ്ണയിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും വിവിധ തരത്തിലുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത തരം ആനുകൂല്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, എയ്റോബിക് വ്യായാമവും ടായി ചിയും തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. പ്രതിരോധ പരിശീലനം മെച്ചപ്പെടുത്തിയ മെമ്മറിയിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തു.

എയ്റോബിക് വ്യായാമത്തിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനു പുറമേ, "പ്രതിരോധ പരിശീലനം - ഭാരം തൂക്കിക്കൊടുക്കുകയോ ശരീരഭാരം ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുക - അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രയോജനകരവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും ആണ്" എന്ന് നോർട്ടീ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"രണ്ട് എയറോബിക്-പ്രതിരോധ പരിശീലനങ്ങളും സംയോജിപ്പിക്കുന്നത് അനുയോജ്യമാണ്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം, കാർഡിയോ-ശ്വാസകോശം ഫിറ്റ്നസ്, മസിലുകളുടെ ശക്തി എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം, അത് പൊതുജനാരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിനും ദൈനംദിന ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും വളരെ പ്രധാനമാണ്," നോർതി പറഞ്ഞു. .

ഗവേഷണ പരിപാടികൾ

ഗവേഷണ സംഘം നടത്തിയ സർവ്വേ സംഘം നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാവുന്നത്. ശരാശരി ശക്തമായ തീവ്രതയിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂറിലേറെ നേരം കഴിയുമെന്ന് ഗവേഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ പതിറ്റാണ്ടുകളോളം പ്രായമായവർക്കുവേണ്ടി മസ്തിഷ്കപ്രവാഹം വളർത്തിയെടുക്കാൻ മധ്യവർഗക്കാർക്ക് കഴിയുമോ?

"വളരെയധികം ആളുകൾക്ക് വളരെയധികം മൃഗങ്ങളുടെ മോഡലുകളും ജനസംഖ്യാശാസ്ത്ര പഠനങ്ങളും അറിയാമെന്നാണ് മസ്തിഷ്ക പ്രവർത്തനത്തിന് കൂടുതൽ ഗുണം നൽകുന്നത് എന്നും" നോർതി പറഞ്ഞു.

ചെറുപ്രായത്തിൽ എത്രമാത്രം വ്യായാമം ചെയ്യുമെന്ന് കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മസ്തിഷ്ക ആരോഗ്യത്തെ ആത്യന്തികമായി നൽകാറുണ്ട്.

കണ്ടെത്തലുകൾ പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർക്കുവേണ്ടി ചില ഉപദേശങ്ങൾ നോർവെ നടത്തി. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിഷ്ക്രിയാസ്ത്രമാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വ്യായാമം ആരംഭിക്കാൻ അത് സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചു.

വ്യായാമങ്ങൾക്കായി ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ നേടുന്നതും നിങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുകയും വ്യായാമത്തിൽ ചെലവഴിച്ച സമയം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഡോ. ആന്റൺ പോർസ്റ്റിൻസൻസാണ് റോസിസ്റ്റർ സർവകലാശാലയിലെ റോച്ചസ്റ്റർ സർവകലാശാലയിലെ അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസ് കെയർ, റിസർച്ച് ആൻഡ് എജ്യുക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടർ. റോക്കസ്റ്റർ, മയക്കുമരുന്ന് ആരോഗ്യം, വ്യായാമം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വ്യായാമം, എയ്റോബിക് വ്യായാമം, പ്രതിരോധ പരിശീലനം, ടായി ചി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ, മസ്തിഷ്ക ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണംചെയ്യുന്നുണ്ട്. വ്യായാമവും പൊതുജനാരോഗ്യവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതും രോഗം കുറയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു.

"എന്നെ സംബന്ധിച്ചു പ്രത്യേക താല്പര്യം," പോർസ്റ്റിൻസൻസൺ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "എയറോബിക്, പ്രതിരോധ പരിശീലനത്തിന്റെ ഒരു സംയോജനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രഭാവം ഉള്ളത്." "(കൂടാതെ) ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ മസ്തിഷ്ക ആരോഗ്യത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യുന്നതായി പഠനത്തിൽ പറയുന്നു" ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ജീവിതരീതി സ്വീകരിക്കുന്നത് വളരെ വൈകിയിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. "

സോഴ്സ്: ജോസഫ് മൈക്കൽ നൊട്ടേ, പിഎച്ച്.ഡി. കാൻബെറ, ഓസ്ട്രേലിയ, സ്പോർട്സ് ആൻഡ് എക്സർസൈസ് കാൻബറ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ആൻസൺ പോർസ്റ്റിൻസസൺ, എം ഡി, പ്രൊഫസർ, സൈക്കിയാട്രി, ന്യൂറോളജി, അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസ് കെയർ, റിസർച്ച് ആൻഡ് എജ്യുക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടർ, റോച്ചസ്റ്റർ സ്കൂൾ ഓഫ് മെഡിസിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, റോച്ചസ്റ്റർ, NY; ഏപ്രിൽ 29, ചൊവ്വാഴ്ച സ്പോർട്സ് മെഡിസിനിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ജേണൽ ഓൺലൈൻ

ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ പരിധി ചിപ്പിപ്പാക്ക്, നട്ടെല്ലിനുള്ള പരിക്കുകൾക്കും അവസ്ഥക്കും മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വിഷയം സംബന്ധിച്ച ഓപ്ഷനുകൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഡോ. ജിമെനെസ് ചോദിക്കാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക 915-850-0900

കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ: എന്താണ് ചൈൽട്രാക്ടിക്?

ചികിൽസാകൃതി ചികിത്സ എന്നത് അറിയപ്പെടുന്ന, പകരുന്ന ചികിത്സാരീതിയാണ്, നട്ടെല്ല്, പ്രാഥമികമായും ശ്വാസോച്ഛ്വാസം, മസിലുകൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം തടയുന്നതിനും, രോഗനിർണയം നടത്തുന്നതിനും ചികിത്സിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചികിൽസ, നഴ്സസ് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നട്ടെല്ലുള്ള ക്രമപ്പെടുത്തലുകളും മാനുവൽ കൈമാറ്റങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒരു ചിറകൃത്യം, അല്ലെങ്കിൽ ചിറകൃത്യത്തിന്റെ ഡോക്ടർ, നട്ടെല്ല് ശ്രദ്ധിച്ച്, ഒരു രോഗിയുടെ കരുത്ത്, മൊബിലിറ്റി, വഴക്കം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.

 

 

ട്രെൻഡുചെയ്യുന്ന വിഷയം: കൂടുതൽ മികച്ച: പുതിയ പുഷ്പം 24 / 7® ഫിറ്റ്നസ് സെന്റർ

 

 

ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST

സ്വാഗതം-ബിയെൻ‌വിഡോ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക്. കഠിനമായ നട്ടെല്ല് വൈകല്യങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. സയാറ്റിക്ക, കഴുത്ത്, നടുവേദന, വിപ്ലാഷ്, തലവേദന, കാൽമുട്ട് പരിക്കുകൾ, കായിക പരിക്കുകൾ, തലകറക്കം, മോശം ഉറക്കം, സന്ധിവാതം എന്നിവയും ഞങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിമൽ മൊബിലിറ്റി, ആരോഗ്യം, ശാരീരികക്ഷമത, ഘടനാപരമായ കണ്ടീഷനിംഗ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച നൂതന തെളിയിക്കപ്പെട്ട ചികിത്സകൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവിധ പരിക്കുകളും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡയറ്റ് പ്ലാനുകൾ, പ്രത്യേക ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ടെക്നിക്കുകൾ, മൊബിലിറ്റി-എജിലിറ്റി ട്രെയിനിംഗ്, അഡാപ്റ്റഡ് ക്രോസ്-ഫിറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, "പുഷ് സിസ്റ്റം" എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ശാരീരിക ആരോഗ്യം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വിപുലമായ പുരോഗമന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഓഫ് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി എന്നോട് ബന്ധപ്പെടുക. മൊബിലിറ്റിയും വീണ്ടെടുക്കലും പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ലാളിത്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കണക്റ്റുചെയ്യുക!

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

സെൽഫ് ക്രാക്കിംഗ്, സെൽഫ് പോപ്പിംഗ് ദി നട്ടെല്ല്

സ്വയം തകർക്കുന്നതും നട്ടെല്ല് പോപ്പ് ചെയ്യുന്നതും നല്ലതായി തോന്നുമെങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽ / ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ഇല്ലാതെ ഇത് ചെയ്യണം… കൂടുതല് വായിക്കുക

വിപ്ലാഷ്, ഇത് എത്രത്തോളം നീണ്ടുനിൽക്കും?

മോട്ടോർ വാഹന അപകടങ്ങൾ, സ്‌പോർട്‌സ് പരിക്കുകൾ, ജോലിസ്ഥലത്തെ പരിക്കുകൾ, വീഴ്ചകൾ എന്നിവ വിപ്ലാഷിന്റെ ചില കാരണങ്ങളാണ്.… കൂടുതല് വായിക്കുക

പരിക്ക് തടയുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും പതിവായി ഒരു കൈറോപ്രാക്റ്ററെ കാണുന്നത്

പരിക്ക് തടയുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും പതിവായി ഒരു കൈറോപ്രാക്റ്ററെ കാണുന്നത്. വരുന്ന ഒരു സാധാരണ ചോദ്യം… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഇറുകിയ ഹിപ് ഫ്ലെക്സറുകളും എങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യാം

ഇറുകിയ ഹിപ് ഫ്ലെക്സറുകൾ വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ ഒരു സാധാരണ പരാതിയാണ്. കൂടുതൽ നേരം ഇരിക്കുന്നത്… കൂടുതല് വായിക്കുക

വ്യക്തിഗത പരിക്ക് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റും സാധാരണ പരിക്കുകളും

മിക്ക വ്യക്തികളും ഒരു വാഹനാപകടത്തിനോ മറ്റോ അവരുടെ കുടുംബ വൈദ്യനെയോ പൊതു പരിശീലകനെയോ കാണുന്നു… കൂടുതല് വായിക്കുക

അസ്ഥി ആരോഗ്യത്തിനും പരിക്ക് തടയുന്നതിനും വിറ്റാമിൻ ഡി

വിറ്റാമിൻ ഡി, സൺഷൈൻ ഗുളിക എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, ഇത് മസ്കുലോസ്കെലെറ്റൽ സിസ്റ്റത്തെ ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓൺലൈൻ ചരിത്രവും രജിസ്ട്രേഷനും
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക