ClickCease
പേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രോഗബാധിതമായ കാരണങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിന് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് രോഗികളുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും ക്ഷേമത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രകടനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാവുന്ന വ്യക്തിഗതമായ, വ്യവസ്ഥാപിത അധിഷ്ഠിത മാതൃകയാണ് പ്രവർത്തനം.

എന്നിരുന്നാലും, ഫങ്ഷണൽ മെഡിസിൻ അണ്ടര്ലയിങ്ങ് രോഗം എങ്ങനെ?

രോഗശയ്യയിലെയും വ്യായാമത്തിലും ഒരു രോഗശാന്തി പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തന്ത്രത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് പ്രവർത്തനപരമായ മരുന്നുകൾ രോഗം സംബന്ധിച്ച ഈ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.

സത്യത്തിൽ, ഇത് എൺപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആരോഗ്യ പരിപാലന ആവശ്യങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ്. പ്രവർത്തന രീതി, രോഗിയുടെ ഏകീകൃതഗ്രൂപ്പുകളെ മാത്രമല്ല, രോഗിയുടെ ഏകീകൃതമായ സമീപനത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നു.

ചികിൽസാരീതിയും ക്ഷേമവും ബാധിക്കുന്ന ജനിതക, പാരിസ്ഥിതിക, ജീവിതശൈലി ഘടകങ്ങളുടെ പരസ്പര വ്യവഹാരത്തിന്, ഫംഗ്ഷണൽ മെഡിസിൻ പരിശീലകർ അവരുടെ ചരിത്രത്തോട് ചേർന്ന് സമയം പാഴാക്കുന്നു. ഓരോ വ്യക്തിക്കും ആരോഗ്യവും തിളക്കവും സ്പെഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷനാണ് ഫങ്ഷണൽ മെഡിസിൻ പിന്തുണ നൽകുന്നത്.

പ്രവർത്തനപരമായ ഔഷധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്?

പ്രമേഹം, ഹൃദ്രോഗം, അർബുദം, മാനസിക രോഗം, വാതരോഗനിർണയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ മുതലായവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സങ്കീർണമായ, വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങളുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹം കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ഡോക്ടർമാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഡോക്ടർമാരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ, ഗുരുതരമായ സംരക്ഷണം, ഹ്രസ്വകാല രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സ, അടിയന്തിരപരിരക്ഷ ആവശ്യമുള്ള അടിയന്തിരപരിരക്ഷ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൃദയാഘാതം പോലെയുള്ള ചികിത്സ എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ശസ്ത്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകൾ പോലെയുള്ള ചില പ്രത്യേക പരിഹാരങ്ങൾ ഡോക്ടർമാർക്ക് ബാധകമാക്കുന്നു. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ, സങ്കീർണരോഗത്തെ നേരിടാൻ വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തെ സമീപനം ദുർബലമാണ്.

സാധാരണഗതിയിൽ, ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും വ്യതിരിക്തമായ ജനിതക ആകാരത്തെ കണക്കിലെടുക്കാതെ മോഡൽ കണക്കാക്കുന്നില്ല. ആധുനിക പാശ്ചാത്യ സമൂഹത്തിൽ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വികസനത്തിൽ അടിയന്തിര സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ജീവിതശൈലിയുടെ വശങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം നടത്താൻ സമയം അനുവദിക്കുന്നില്ല. സമ്മർദ്ദം, ഭക്ഷണരീതി, വിഷവസ്തുക്കളെ exposure പോലുള്ള നിർണായകമായ പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങൾ. ഇക്കാരണത്താൽ, മിക്ക ഡോക്ടർമാർക്കും സങ്കീർണമായ, അപകടകരമായ രോഗങ്ങളുടെ കാരണങ്ങൾ കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടത്ര പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല, പോഷകാഹാരം, ഭക്ഷണരീതി, വ്യായാമങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെ ഈ വൈകല്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും തടയാനും സാധിക്കും. പഴയ കൂടിച്ചേരൽ "ഒരു ഔൺസ് പ്രതിരോധം ഒരു പൗണ്ട് തിളക്കത്തിന് മൂല്യമുള്ളതാണ്" എന്നത് വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട സമീപനം തന്നെയാണ്.

പ്രവർത്തനപരമായ ഔഷധങ്ങൾ, വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനും തടയുന്നതിനും പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിശാസ്ത്രവും ഉപകരണങ്ങളും ഉള്ള വ്യത്യസ്തമായ സമീപനമാണ്. ജനിതക ശാസ്ത്രം, സിസ്റ്റങ്ങളുടെ ജീവശാസ്ത്രം, ജീവിതശൈലി, പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് തുടങ്ങിയവ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. രോഗികളെ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ സജീവമായി പങ്കാളികളാക്കാനും ഡോക്ടർമാർക്കും മറ്റ് പരിചരണകർക്കും പ്രോയാറ്റീവ്, പ്രവചനാത്മകമായ മരുന്നുകൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

ചിരകാല രോഗം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

സ്ഥായിയായ അവസ്ഥയുടെ വ്യാപാരം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ മാനസികാരോഗ്യംമൂലമുള്ള അമേരിക്കക്കാരുടെ ശതമാനം ഇപ്പോൾ പിന്തുടരുന്നു. ഉത്കണ്ഠ, വിഷാദം, മറ്റ് മാനസികാരോഗ്യാവസ്ഥ എന്നിവ പലപ്പോഴും ഭൗതികവസ്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഭവിക്കുന്നു. മാനസികാരോഗ്യ രോഗനിർണയവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, മാനസികരോഗികളായ രോഗികൾ ചെറിയ ആശുപത്രികളിൽ രോഗികളെക്കുറിച്ച് പരാതിപ്പെടാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ, അടിയന്തിര മുറി സന്ദർശിക്കുന്ന മാനസികരോഗമുള്ള രോഗികൾക്ക് പ്രമേഹം, രക്തസമ്മർദം, അർബുദം, മറ്റ് അവസ്ഥകൾ എന്നിവയ്ക്കു വേണ്ടത്ര സ്ക്രീനിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ തെറാപ്പി സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല.

ഫ്യൂഡൽ മെഡിസിൻ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോഷകാഹാരവും ഫിറ്റ്നസ് മാറ്റങ്ങളും ഒരേസമയത്ത് ശാരീരിക ഉത്ക്കണ്ഠകളും മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാനാകും. ഉദാഹരണത്തിന്, പോഷകാഹാരത്തെ വിഷലിപ്തമാക്കുന്നതിന് പോഷണം അറിയാം; ഭക്ഷണക്രമങ്ങളിലൂടെ അതിന്റെ തീവ്രതയും കാലദൈർഘ്യവും പരിഷ്ക്കരിക്കാവുന്നതാണ്. ജിഐ സൂക്ഷ്മജീവികൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം, അത് ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, മാനസികാരോഗ്യം സ്ട്രെസ്, മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം, മാനസികരോഗങ്ങൾ, സമ്മർദ്ദ മാനേജ്മെൻറ് എന്നിവയ്ക്കായി പ്രകടമായി.

കൂടാതെ, കൌമാരപ്രായക്കാരും കുട്ടികൾക്കും മാനസിക രോഗമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പഠനത്തിലെ കുട്ടികൾക്കും കൗമാരക്കാരുമെല്ലാം മികച്ച മാനസികാരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മാനസികരോഗത്തെ ചികിത്സിക്കുന്നതിൽ പോഷകാഹാരത്തിൻറെ പ്രാധാന്യവും, ഫിറ്റ്നസും ഉറക്കവും മാനസികരോഗികൾ കൂടുതൽ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പുതിയ ഭക്ഷണ ശീലങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനും പോഷകാഹാര വർദ്ധന മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഫലപ്രദമായ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതും നന്നായി പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഫിറ്റ്നസ് പരിപാടികളോടൊപ്പം ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വൈകല്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഫലങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനാവും. ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങൾ പല രോഗികളോടും വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും മാനസികാരോഗ്യ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉള്ളവരോ, ഫലപ്രദമായ ഔഷധാരോഗ്യങ്ങൾ ഈ രോഗികളുമായി പ്രായോഗികമാക്കാൻ കഴിയുന്ന തന്ത്രങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ സഹായിക്കും.

ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ പരിധി ചിപ്പിപ്പാക്ക്, നട്ടെല്ലിനുള്ള പരിക്കുകൾക്കും അവസ്ഥക്കും മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വിഷയം സംബന്ധിച്ച ഓപ്ഷനുകൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഡോ. ജിമെനെസ് ചോദിക്കാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക 915-850-0900 .

ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ്

കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ: വെൽനസ്

ശരീരത്തിൽ ശരിയായ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ബാലൻസ് നിലനിർത്തുന്നതിന് ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. സമതുലിതമായ പോഷകാഹാരം കഴിക്കുന്നതും, വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതും ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും, നല്ല ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും തുടർചികിത്സകളും പതിവായി ആരോഗ്യകരമായ സമയം ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്, ആത്യന്തികമായി ക്ഷേമത്തെ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും. ധാരാളം പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴിക്കുന്നത് ആളുകൾ ആരോഗ്യകരമായിത്തീരാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഏറെ ദൂരം പോകും.

കാർട്ടൂൺ പേപ്പർ ബ്യൂറോ വലിയ വാർത്തയുടെ ബ്ലോഗ് ചിത്രം

ട്രെൻഡിംഗ് വിഷയങ്ങൾ: വളരെ മികച്ചത്: ചിയോരാക്റ്റിക്കിനെക്കുറിച്ച്