ട്രാറ്റമായന്റോ ഡി സിയാറ്റി ക്വിറോട്രാറ്റിക് | വീഡിയോ

പങ്കിടുക

ട്രൂയിഡ് ടോറസ് അസിബിയോ ക്യൂറോപ്രാട്ടിക്ക കോൺ ലാ ഡ്ര. അലക്സ് ജിമെനെസ് ഈ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. എല്ലാ രോഗികൾക്കും രോഗനിർണ്ണയത്തിനുള്ള എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകും, കോമോസിഡ കോമോസി കയോട്ടി. ല സി സിറ്റി പ്യൂഡ് ഓക്കരുരിർ ക്യുൻഡോ ലോസ് ഡിസ്കസ് ഇന്റർവെറ്റേബ്രേലെസ്, എ ക്യു ഒക്വെന്റേൻ കോൾ ലുമൻ കൊളംമസ് വെറൾബ്രൽ, എക്സ്റ്റൻട്ടൻ നാൻ അരിയേ സിയോട്ടിക് ഇൻ ആൻ ഇൻഫിയേർഡ് ഡി എസ് എൽഡാൾ. ട്രൂയിഡ് ടോറസ് പരീക്ഷണമനോഹരമായ ട്രീമെൻഡോ ട്രോൻഡൻസ് വാൻസ് ക്വിസ് അക്വിബിയോ ആൻഷ്യൻ ക്രോബ്രൊപ്റ്റിറ്റിക് കോൺ ഡ്രാ ഡ്ര. അലക്സ് ജിമെനെസ്, പ്യുഡോ തുടങ്ങിയവർ സന്ന്യാസിമാരെ സമീപിച്ചു. ട്രൂയിഡ് ടോറസ് റീക്കൈൻഡൻറ് എമേർഡൻ ആൻസിയിയോ ക്രോബ്രോപ്ടറ്റിക് നർസ ട്രോ ഡേർ ഡേർ ഡേർ ഡേർ ഡേർഡ് ഡേർ ഡേർ ഡേർ ഡേർ ഡേർഡ് ഡേർ ഡേർ ഡേർ ഡേർ ഡേർഡ് ഡേർ ഡേർ ഡേർ ഡേർ ഡേർഡ് നർസിയോ കോയാട്ടി.

ട്രാറ്റമായന്റോ ഡി സിയാറ്റി

 

ലോസ് ഡോക്ടേഴ്സ് ക്വിറോട്രാക്ടിക്ക (DC) റെഗുലമെന്റ്മെൻറ് ട്രാറ്റാൻ ല സിയാറ്റി. ലോ സി സിറ്റി സെക്റ്റീറ്റീസോസ് എന്ന പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് ഒരു അസ്വാസ് പിയേഴ്സിനെ കാണാനില്ല. ഉയർന്ന ഫ്രീക്വെൻസിയ ലെ സ്ട്രെസ് നെർവിയോ സിയാട്ടി വറി. ലാ കോയാറ്റിക് ജനറൽമെന്റ് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ദ കൊരസിസിയോൺ ഡെൽ നെർഷ്യ സിസറ്റി. ലോസ് ട്രസ്റ്റസ്റ്റോൺസ് കൊക്കോസിഡോസ് സിസറ്റിക് ഇൻവെൻഷ്യൻ സൾക്സ്യൂക്സസ് ദി ല കൊലോമൻ ലിബാർ (ക്യൂറോസ് വെർട്ടബിൾബ്രേയ്സ് ഡെലിലിനഡോസ്), ഡിസ്പോസ് ഹെൽനയോഡോസ് ഡിസ്ലൈസസ് (ഡിസ്ലോസ് ഡിലിലിഡോഡോസ്), അക്വാർജോ ഇമോ പോറോ, ഡൂമൻസിസ് എ ഡൈൻവേസിസ് എപിനേനീസ് കോമോ ഡൈബറ്റീസ്, എസ്ട്രെരിമിന്റ്മോ എ സേർഡോഡോസ് എ ബോൾസില്ലോ ട്രസോറോ. ഒരു മൗലികസ്വാധീനം, ധീരോദിയോ, അജോഡോ, കോമോ ഡൈൻ, അലിജിയസ് അൾജിയേസിസ് അറ്റ് അസ് എ ലസ് ഡേർഗാർസ് എലക്ടികസ്. ഒട്ടോറോസ് സിമോന്റോസ് റിസേഷ്യൻഡോസ് കോസ് ല കായാറ്റി ഇൻക്ലുയിൻ സെൻണൻസ് ഓഫ് ദി ഡിസ്റ്റോർ, എഗൂമസിമന്റ് ആൻഡ് ഹോർഗിഗ് ഇൻമോറ്റർ.

ടെനെമോസ് ല ബെൻഡിഷ്യൻ ഡെ അവതാരൽ ല ക്ലിനിക്ക പ്രീമിയർ എൽ എസ് പാസ്സോ

Nuestros servicos especializados y enfocados en lesones en പുനർനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി. ന്യൂട്രാസ് ഏരിയാസ് പ്രകാണ്ട് ഇൻക്ലുയ്ൻ: bienestar y nutrición, ക്രോണിക്യോ, വിഷാദരോഗികൾ, വാഹനാപകടങ്ങൾ, വാഹനാപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്, ഉപവിഭാഗം, പുള്ളി പേശികൾ, ഡ്രോഹോർ ഡി സെല്ലോ, ഡലോറസ് ഡി കാബീസ് പോർ മൈഗ്രാന, സിസറ്റി ഗ്രേവ്, എസ്ക്ലിയോസിസ്, ഡിസ്പോസ് ഫുമിജ് ഹോസ്നിയോഡോസ്, fibromialgia, മാനിജോ ഡെൽ എസ്ട്രിസ് ആൻഡ് ലിൽഷൻസ് ഫിൽ ജാസ്.

കോമോ ക്ളിനിക്ക ഡി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ക്വോബ്രൊട്രാക്ടിക്ക ഇ സെന്റോ ഡി മെഡിസിന ഇൻഗ്രാഡാ ഡി എൽ എൽ പാസോ, ഞങ്ങളൊരു ഫ്രാൻസിസ് ഓഫ് ട്രേഡർ ഓഫ് ഡിസേർഡ്സ് ഇൻ ഡിസറ്യൂസ് ഡിസ്നറോ ഡീറോ ക്രോണോനി. ഞങ്ങളുടെ വിദഗ്ദ്ധോപദേശങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉപാധിയായിരുന്നു.

ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു വ്യക്തിയേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

ഗ്രേഷ്യസ്, ഡിയോസ് ടെ ബെൻഡി.

ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST

ഫേസ്ബുക്ക് ക്ലിയർ ദി ഫേസ്: https://www.facebook.com/dralexjimenez/

ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട്: https://www.facebook.com/pushasrx/

ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്: https://www.facebook.com/elpasochiropractor/

പെഗിന ഡി ന്യൂറോപട്ടി എന്ന ഫേസ്ബുക്ക്: https://www.facebook.com/ElPasoNeuropathyCenter/

പെഗിന ഡെൽ ജിംനാഷിയോ ഡി ഫേസ്ബുക്ക്: https://www.facebook.com/PUSHftinessathletictraining/

സഹായം: എൽ പാസ്വോ റിഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ: http://goo.gl/pwY2n2

സഹായം: എൽ പാസോ ക്ലിനിക്കൽ സെന്റർ: ട്രാറ്റാമെന്റിനോ: https://goo.gl/r2QPuZ

ടെസ്റ്റിമോണിയോസ് ക്ലിനിനോസ്: https://www.dralexjimenez.com/category/testimonies/

വിവരം:

ലിങ്ക്ഡ്: https://www.linkedin.com/in/dralexjimenez

സിറ്റിസൺ ക്ളിനിക്കോ: https://www.dralexjimenez.com

സിറ്റിയോ ഡി ലെഷ്യിയോസ്: https://personalinjurydoctorgroup.com

സിറ്റിഒ ഡിബ്രിഷ്യസ് ഡിപോർട്ടിവസ്: https://chiropracticscientist.com

സിറ്റിഓ ഡി ലെറിഷ്യൻസ് എ ലാൽ എസ്പാൽഡ: https://www.elpasobackclinic.com

സെന്റോ ഡി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ: https://www.pushasrx.com

ഫിറ്റ്നസ് y ന്യൂട്രീഷ്യൻ: http://www.push4fitness.com/team/

Pinterest: https://www.pinterest.com/dralexjimenez/

ഗോറിജോ: https://twitter.com/dralexjimenez

ഗോറിജോ: https://twitter.com/crossfitdoctor

ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST

സ്വാഗതം-ബിയെൻ‌വിഡോ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക്. കഠിനമായ നട്ടെല്ല് വൈകല്യങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. സയാറ്റിക്ക, കഴുത്ത്, നടുവേദന, വിപ്ലാഷ്, തലവേദന, കാൽമുട്ട് പരിക്കുകൾ, കായിക പരിക്കുകൾ, തലകറക്കം, മോശം ഉറക്കം, സന്ധിവാതം എന്നിവയും ഞങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിമൽ മൊബിലിറ്റി, ആരോഗ്യം, ശാരീരികക്ഷമത, ഘടനാപരമായ കണ്ടീഷനിംഗ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച നൂതന തെളിയിക്കപ്പെട്ട ചികിത്സകൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവിധ പരിക്കുകളും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡയറ്റ് പ്ലാനുകൾ, പ്രത്യേക ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ടെക്നിക്കുകൾ, മൊബിലിറ്റി-എജിലിറ്റി ട്രെയിനിംഗ്, അഡാപ്റ്റഡ് ക്രോസ്-ഫിറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, "പുഷ് സിസ്റ്റം" എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ശാരീരിക ആരോഗ്യം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വിപുലമായ പുരോഗമന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഓഫ് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി എന്നോട് ബന്ധപ്പെടുക. മൊബിലിറ്റിയും വീണ്ടെടുക്കലും പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ലാളിത്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കണക്റ്റുചെയ്യുക!

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്, കഴുത്ത് വേദന കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു

പുറകിലും കഴുത്തിലും തോളിലും വേദനയും കാഠിന്യവും അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പ്രായോഗികമായി ഓരോ… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നു

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം സന്ധി വേദനയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ഷോൾഡർ ഇം‌പിംഗ്മെന്റ് മൊബിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ്

തോളിൽ വ്യത്യസ്ത പ്രകോപനങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും അവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമാണ്. തോളിൽ ഇമ്പിംഗ്മെന്റ് ഒരു സാധാരണമാണ്… കൂടുതല് വായിക്കുക

നട്ടെല്ല് തെറ്റായ ക്രമീകരണങ്ങൾ വേദനയും അസ്വസ്ഥതയും

സുഷുമ്‌നാ തെറ്റായ ക്രമീകരണം നടക്കുമ്പോൾ ശരീരം വേദന, കഴുത്ത് തിരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ, അല്ലെങ്കിൽ… കൂടുതല് വായിക്കുക

നടുവേദന ചിറോപ്രാക്റ്റിക് അവലോകനത്തിനുള്ള മികച്ച മെത്ത ടോപ്പർമാർ

നടുവേദനയ്‌ക്കുള്ള ഒരു മെത്ത ടോപ്പർ ശരീരത്തോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നതിലൂടെ സഹായിക്കും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം നാഡി കംപ്രഷൻ

അടിയന്തിരാവസ്ഥയാണ് കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം, അത് എത്രയും വേഗം ചികിത്സിക്കേണ്ടതുണ്ട്.… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓൺലൈൻ ചരിത്രവും രജിസ്ട്രേഷനും
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക