ClickCease
പേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ തലയിൽ അസ്ഥിരതയും അല്ലെങ്കിൽ സ്പിന്നിംഗ് / ചുഴലിക്കാറ്റ് സംവേദനാശവും അവർ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞുവെന്ന് മിക്കവാറും എല്ലാവരും പറയും. സാധാരണയായി അത് തലകറക്കം കുറയുന്നു, തലകറക്കം വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളുള്ള ഒരു വിശാലമായ പദമാണ്. അതൊരു ഗുരുതരമായ ഒരു പരാതിയാണ്. തലകീഴിൽ പ്രത്യേക നിർവചനമില്ല, എന്നാൽ നാല് സാധാരണ അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകാം, ഇത് തലകറക്കം പോലെയുള്ളവയാണെന്ന് കരുതാം.

 • വെർട്ടിഗോ. നിങ്ങൾ സ്പിന്നിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പരിസ്ഥിതി ചുഴറ്റുമ്പോൾ പോലെ ചലനം ഇല്ല ചലനം തോന്നൽ. ചുറ്റുപാടും ചുറ്റുക, ചുറ്റിക്കറങ്ങുക, പിന്നെ താൽക്കാലികമായ വെർഗോഗോ ഉണ്ടാക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്ഥിരം ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ, ഉൾച്ചേർത്ത വ്യവസ്ഥിതിയിൽ, ശരീരത്തിന്റെ സമതുലിതമായ വ്യവസ്ഥയിൽ, മുകളിലേക്കോ താഴേയ്ക്കോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന, നിങ്ങളുടെ നിലയുടെ അവസ്ഥ തല എല്ലാ അലസത പരാതികളിൽ പകുതിയും വെർട്ടീഗായി മാറുന്നു.
 • പ്രകാശം അടുത്തുള്ള സിൻകോപ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ-സിൻകോപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന, ലൈറ്റ് ഹെഡ്ഡൈൻസ്, നിങ്ങൾ ക്ഷീണിപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ്. വളരെ വേഗത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആഴത്തിൽ വളരെയധികം ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നതിൽ നിന്നോ ഇത് സംഭവിക്കാനിടയുണ്ട്.
 • ഡിസൈക്ലിബ്രിയം. നടക്കാനിടയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം. അസമത്വമുള്ളവർ അവരുടെ കാൽക്കൽ അസ്ഥിരമായ അനുഭവപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവർ വീഴും പോലെ തോന്നുന്നു.
 • ഉത്കണ്ഠ. ഭയം, വിഷാദം, വിഷാദരോഗം അല്ലെങ്കിൽ തുറന്ന ഇടങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നവർ എന്നിവരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന, വിഷാദരോഗം, അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കണ്ഠ അനുഭവിക്കാൻ "ഡൈജി" എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കാം.

തലകറക്കം തുടർച്ചയായി അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഒന്നിലധികം തലച്ചോറുകൾക്ക് പരാതി നൽകും. ഉദാഹരണത്തിന്, വെർട്ടിക്കോയിലുള്ളവർക്കും ആശങ്കയുണ്ടാകാം. അലസത ഒരു ഒറ്റത്തവണ സംഭവമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ദീർഘകാല, ദീർഘകാല പ്രശ്നമാകാം. ഏതാണ്ട് അസ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും സമയമെടുക്കും. കാരണം, ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിന്റെ ബൌദ്ധിക തലച്ചോറ്, ഓരോ ചെവിയുടെ വ്യത്യസ്ത വണ്ടിയോബുലാരീതി, പേശികളിലെ സെൻസറുകൾ, ദർശനബോധം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള സങ്കീർണ്ണമായ ഇടപെടലാണ്. ഒരു ഘടകം തകരാറിലാകുമ്പോൾ, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് പൊതുവായി എങ്ങനെ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്ന് പഠിക്കും. താഴെ, ഞങ്ങൾ സാധാരണ നാലു തരം തകരാറുകൾ കുറയ്ക്കും.

സ്റ്റിന്നിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ സാന്നിധ്യം വെർട്ടിഗോ രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം: പെരിഫറൽ വെർട്ടികോയും സെൻട്രൽ വെർട്ടികോയും. സെൻട്രൽ വെർട്ടീഗോയേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ് വിപരീത ലംബഗോന്തം. ഇത് സാധാരണയായി ഇൻസെൻ ചെവിയോ സി.എൻ.വി.യോ സംഭവിച്ചേക്കാറുള്ളതാണ്. ഈ തരം ലംബകോപങ്ങൾ അസാധാരണമായ കണ്ണടകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇത് നെസ്റ്റാഗുസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു, ഇത് തിരശ്ചീനമോ റോട്ടറിയോ ആകാം.

വേഗതയേറിയതും വേഗതയുമുള്ള ഘട്ടവുമായിട്ടാണ് Nystagmus സാധാരണയായി ജർമ്മികനാകുന്നത്, എന്നിരുന്നാലും ഇത് ഉപരിതലത്തിന്റെ ദിശയ്ക്ക് വേണ്ടി പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. രോഗി നിഗൂഢസ്വലത്തിന്റെ വേഗത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എക്സ്റ്റൻഷ്യൽ ലംബോഗോ വഷളാകാം. കൂടാതെ, രോഗിയുടെ വെഴ്ഗൈഗോയുടെ കാഠിന്യത്തോടെ നൈസ്റ്റാഗുസ് കാഠിന്യത്തിന് ഇടപഴകാൻ കഴിയും. സിഎൻഎസ് വൈകല്യത്തിന്റെ മറ്റ് സൂചനകളും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെയും പെർഫീറൽ വെർട്ടികോഗോ സ്വഭാവത്തിലുണ്ട്. രോഗിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുമ്പോഴും പ്രയാസമുണ്ടാകാം, പക്ഷേ വെസ്റ്റിക്ബുലൽ കുറവുമൂലമുണ്ടായേക്കാം. സി എൻ എബിഐ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റോറി മെക്കാനിസം പ്രവർത്തനം തകർന്നാൽ രോഗിക്ക് നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ടിന്നിടസ് ഉണ്ട്.

പെരിഫറൽ വെർട്ടഗോയുടെ കാരണങ്ങൾ സാധാരണയായി നിർവികാരമാവുന്നു: നിർവികാരമായ പാരാക്സൈഷ്മൽ പോസിറ്റീവ് വെർട്ടീഗോ, അല്ലെങ്കിൽ ബിപിപി.വി, സെർവിക്കോജെനിക് വെർട്ടഗോ, നിശിതൻ ലബ്ബിഐഎൽതിതിസ് / വെസ്റ്റിബുലർ ന്യൂറോനിറ്റിസ്, മെനിയേറെസ് രോഗം, പെലിലിംഫ് ഫിസ്റ്റുല, അക്കാലിക് ന്യൂറോമ. രോഗിയുടെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത് വെന്റോഗോയുടെ ലക്ഷണങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു ആരോഗ്യപരിചരണ തൊഴിലാളിയുടെ ശരിയായ രോഗനിർണ്ണയത്തിലൂടെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ നിർണ്ണയിക്കാവുന്നതാണ്. ചലനങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ച് കഴുത്ത് തലയും, വെർഗോഗോ വേഗവുമെടുക്കുന്നപക്ഷം, അത് BPPV, അർബുദ കോശങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത അല്ലെങ്കിൽ സെർവികോജനിക് വെര്ട്ടിഗോ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകാം. നിശിതം vertigo ന്റെ എപ്പിസോഡുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ, ഇത് മെനിറേയുടെ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ പെലിലൈം ഫിസ്റ്റുലായിരിക്കാം.

തലകറക്കം സാധാരണ കാരണങ്ങൾ

വെർട്ടിഗോ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം:

 • അണുബാധകൾ, അത്തരം തണുത്ത അല്ലെങ്കിൽ വയറിളക്കം മൂലമുണ്ടാകുന്നവ, ഒരു ചെവി അണുബാധയിലൂടെ താൽക്കാലിക വെഴ്ഗോഗോയിലേക്ക് നയിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ അന്തർലീനമായ രോഗം പൊതുവേ, വൈറൽ, നിർഭയ, സാധാരണയായി ഒരാൾക്ക് ആറ് ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ പോകുന്നു, എന്നിരുന്നാലും, മരുന്നുകളും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകളും വളരെ കടുത്തതായി തീർന്നാൽ അവ ലഭ്യമാകും.
 • വെർഗോഗോ, അല്ലെങ്കിൽ ബിപിപിവി, അകത്തെ ചെവിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന്, മണൽ ധാന്യത്തിന്റെ വലിപ്പം, ഒരു ചെറിയ കാൽഷ്യം കണികയുടെ ചലനം മൂലം സംഭവിക്കുന്നത്, തലയുടെ സ്വഭാവത്തെ മനസിലാക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ഗുരുത്വാകർഷണം മനസ്സിലാക്കുന്നു. ულ'ულ ఐదుულულ எங்கள் எங்கள் எங்கள்ულ எங்கள் எங்கள் எங்கள் 'ఐదుულულულ ఐదు ఐదు ఐదుულულ ఐదుულ''ულ ఐదు ఐదుულ ఐదు ఐదు ఐదు ఐదుულულ ఐదు ఐదుულულ எங்கள்ულულ ఐదుულ ఐదుულულ ఐదుულ ఐదుულულულ ఐదుულ ఐదుულ ఐదుულულულ ''ულ ఐదు' ഡിക്സ്-ഹാംപൈകേ ടെസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ബിപിപിവി ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള രോഗനിർണയത്തിനു ശേഷം, ഡോക്ടറുടെ ഓഫീസിലെ ചികിത്സ ശരിയാക്കിയാൽ, അസുഖം പിറകിൽ നിന്ന് മാറ്റി ആരോഗ്യ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാകും. Epley Maneuver എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ തെറാപ്പി, സമയത്തിൻറെ XHTMLX ശതമാനം വരെ വെന്റോജിയെ ചികിത്സിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
 • മെനിറേയുടെ രോഗം കഠിനമായ വെര്ട്ടിഗോയുടെ ദീർഘകാല എപ്പിസോഡുകളുടെ സ്വഭാവമാണ് ഡിസോർഡർ. മെനൈരിസ് രോഗത്തിന്റെ മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങൾ ടിന്നിടസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചെവിയിൽ മുഴുകുന്നു, കേൾക്കൽ നഷ്ടം, ചെവികളിൽ നിറയും സമ്മർദ്ദവും.
 • ഡാൻഡിയുടെ സിൻഡ്രോം എല്ലാം താഴേക്കിറങ്ങുന്നത് ഒരു വികാരമാണ്. ചെവിക്ക് വിഷാംശമുള്ള ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് എടുക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഇത് സംഭവിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് കാലാനുസൃതമായി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.
 • അത്രയും കുറവ്, മാരകമായ രോഗങ്ങൾ, വെന്റീഗോയിൽ ഉണ്ടാകാം മുഴകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക്.

താഴെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന, വെർഗോഗോയുടെ സാധാരണ കാരണങ്ങൾ കുറച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിശദമായി വിവരിക്കുന്നു.

ബോണിയിൻ പാർക്സിഷിമൽ പോസിഷിയ വെർട്ടിഗോ (BPPV)

നിരുപദ്രവമായ പോസിഷൈസിസ് ലംബഗോഗോ, അല്ലെങ്കിൽ BPPV, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമായവരിൽ, സ്വമേധയാ വികസിപ്പിച്ചേക്കാം. വാഹനാപകടങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന തലവേദന അല്ലെങ്കിൽ തലക്കുഴലുകളുടെ ഫലമായി ഇത് സാധാരണയായി വികസിപ്പിച്ചേക്കാം. BPPV മായി ബന്ധപ്പെട്ട Vertiginous എപ്പിസോഡുകൾ, ഉയർന്ന ഷെൽഫ് നോക്കിയാൽ, മുകളിൽ-ഷെൽഫ് വെർട്ടീഗോ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, രാത്രിയിൽ കട്ടിലിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും, റോഡിലിറങ്ങുന്നു. ബിപിപിവി ഉപയോഗിച്ചുള്ള വെർട്ടിക്കിന്റെ പ്രവർത്തനം പ്രപഞ്ചത്തിനു ശേഷം കുറച്ചു സെക്കന്റുകൾ തുടങ്ങുന്നതും ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പലപ്പോഴും പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, BPPV കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പരിശോധന ദിക്സ്-ഹാൽപ്കൈക്ക് മാനേജ് ആണ്. Epley Maneuver- ഉം Brandt-Daroff Exercises- ലും BPPV ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ചികിത്സാരീതികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, അകത്തുള്ള ചെവിയിൽ അയഞ്ഞ പരവതാനികൾ ലയിച്ചുപോവുകയും, മാസങ്ങൾ എടുക്കുകയും പുതിയ ഒട്ടോലിത്തുകൾക്ക് സ്ഥലം മാറ്റുകയും ചെയ്യാം.

BPPV ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നതിനായി Dix-Hallpike ടെസ്റ്റ്

ულ ఐదు'ულულულ எங்கள்ულ எங்கள்ულულ எங்கள்'ულულ 'எங்கள்ულ எங்கள்ულ எங்கள்' எங்கள் எங்கள் எங்கள் எங்கள் எங்கள் எங்கள்ულ ఐదుულ ఐదు ఐదు ఐదుულულ '

സെർവികോജനിക് വെർട്ടിഗോ

കഴുത്തിലോ തലയോ മൂർച്ചയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെർവികോജനിക് വെർട്ടിഗോ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഇത് വളരെ സാധാരണമല്ല. ഇത് സാധാരണയായി വേദനയും ഒപ്പം / അല്ലെങ്കിൽ ജോയിന്റ് നിയന്ത്രണവും ഉണ്ടാകും, അവിടെ BPPV- ൽ നിന്നും വെറ്റോറിയും നൈസ്റ്റാഗ്രസും കുറവാണ്. തലച്ചോറിലെ മാറ്റങ്ങളുമായി സെർവികോജനിക് വെര്ട്ടിഗോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ സാവധാനം പാറോസിസൈമൽ പോസിറ്റീവ് വെർട്ടീഗോ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വേഗം കുറയുന്നില്ല.

ულ எங்கள்ულულ எங்கள் 'எங்கள்ულ எங்கள் எங்கள் எங்கள் எங்கள் எங்கள் எங்கள் எங்கள்ულულ ఐదుულულულ எங்கள் எங்கள் ఐదుულულულ எங்கள் ఐదుულ எங்கள் ఐదుულულულ எங்கள் ఐదుულ எங்கள் எங்கள் எங்கள்ულ எங்கள்ულ ఐదుულ ఐదుულულულულ ఐదుულულულულ ఐదుულულულულ ఐదుულულულ எங்கள் எங்கள்'

തലച്ചോറ് ധമനികൾ തലച്ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ സമയത്ത് കർശനമായി പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വട്രിബിബസിലർ ധമനികളുടെ അപര്യാപ്തത ഉണ്ടാകാം. ഈ സംഭവത്തിൽ, സംഭവചക്രവാളം പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നതിനുള്ള 15 സെക്കന്റ് വരെ എടുക്കുന്നു എന്ന വസ്തുത കാരണം വെർജിഗോ തുടക്കം BPPV അല്ലെങ്കിൽ സെർവികോജനിക് വെറ്റഗോഗോയിൽ കൂടുതൽ വൈകിയേക്കാം. അർധപരിശോധന ആർട്ടെറിബിൽ സന്ധിയിലെ അപര്യാപ്തതയ്ക്കുള്ള ഓർത്തോപീഡിക് ടെസ്റ്റുകൾ രോഗനിർണയത്തിൽ സഹായിച്ചേക്കാം. ഡയറിസ്റ്റിക് പരിശോധനകളിൽ ബാരെ-ലിയൌ ചിഹ്നം, ഡെലിൻ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്സ്-ഹാൽപ്കി മാനീവർ, ഹൗണ്ട്പാഡ് ടെസ്റ്റ്, അൺൻഡർബർഗ് ടെസ്റ്റ്, ഫങ്ഷണൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്നതിന് ശേഷമുള്ള വൈറസ്ബാബ്സർ എന്നിവയാണ്.

എക്യുട്ട് ലബിസിറ്റിസ് ആൻഡ് വെസ്റ്റിബുലർ ന്യൂറോനിറ്റിസ്

കടുത്ത ലബിബിഡ്രൈറ്റിസ് ആൻഡ് വെസ്റ്റിബുലർ ന്യൂറോണൈറ്റിസ് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും, വീക്കം മൂലം അവർ വികസിക്കുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ അവസ്ഥ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു വൈറൽ അണുബാധയ്ക്കുശേഷം പിന്തുടരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരണം കൂടാതെ പ്രത്യക്ഷമായി സംഭവിക്കാം. നിശിതം labyrinthitis ആൻഡ് vestibular ന്യൂറോനിറ്റിസ് ഒരു വെർഗോഗോ ഒരു monophasic ആക്രമണം, പ്രത്യേകിച്ച് ഏതാനും ആഴ്ചകൾ വരെ പരിഹരിക്കുന്നു സാധാരണയായി reoccur ഇല്ല.

മെനിറേസ് രോഗം

മെനിരിസ് രോഗം എൻഡോലോഫ്ഫിൽ വർദ്ധിക്കുന്ന സമ്മർദ്ദം കാരണമാവുന്നു, ഇത് മെംബ്രൺ റിഫ്ൾച്ചറുകളും എൻഡോലോഫ്ഫും പെലലീംഫും പെട്ടെന്ന് മിശ്രിതവും ഉണ്ടാക്കുന്നു. മെനിറേയുടെ രോഗം കൊണ്ട്, വെര്ട്ടിഗോ എപ്പിസോഡുകൾക്ക് മണിക്കൂറിൽ നിന്നും മണിക്കൂറുകളോളം നീളുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അകത്തെ ചെവിയിലെ ദ്രാവകങ്ങൾക്കിടയിൽ സന്തുലിതമാകുന്നതു വരെ. കാലക്രമേണ, ഈ എപ്പിസോഡുകൾ വാസ്റ്റീബുലാർ കോക്ലിയർ ഹെയർ സെല്ലുകളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും, ഇത് താഴ്ന്ന പിച്ച് തണലിനും താഴ്ന്ന ടോണുകളുടെ കേൾവി നഷ്ടപ്പെടലിനും ഇടയാക്കും. മെനിറേയുടെ രോഗം താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, മെനിറേയുടെ രോഗം ലക്ഷണങ്ങളായ മറ്റൊരു രോഗാവസ്ഥയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതായത്, ഹൈപ്പോവൈറൈഡിസം, അക്കാട്ടിക് ന്യൂറോമ, ഉയർന്ന അർദ്ധവൃത്താകൃതിയുള്ള കനാലി ഡൈനിസെൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ എസ്സിഡിഎസ് അല്ലെങ്കിൽ പെലിലൈം ഫിസ്റ്റുല. ఐదు எங்கள் ఐదు எங்கள் 'ఐదు ఐదు எங்கள் எங்கள் எங்கள் எங்கள்ულ எங்கள் எங்கள் ఐదుულ எங்கள்ულ எங்கள் எங்கள் எங்கள் எங்கள் எங்கள் எங்கள் ఐదుულულ எங்கள் எங்கள் எங்கள் எங்கள் ఐదుულულ எங்கள்ულულ ఐదుულ ఐదుულ ఐదు ఐదుულ ఐదు ఐదుულ ఐదుულ ఐదు ఐదుულ ఐదు ఐదుულულულულულულ ఐదు ఐదుულულულულ ఐదు'

പെരിഫൈം ഫിസ്റ്റുല

പെരിസിൽഫ് ഫിസ്റ്റുല അസാധാരണമായ ഒരു ബന്ധമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കീറുകയോ, പ്രത്യേകിച്ച് ബാറൂറ്റ്രൂമയുടെ പരുക്ക് മൂലമുണ്ടാകുന്ന അകത്തെ ചെവിയിൽ ഒരു ചെറിയ ലീക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു. മെനൈരിസ് രോഗം / സിൻഡ്രോം എന്നിവിടങ്ങളിൽ പെരിഫൈം ഫിസ്റ്റുലയ്ക്ക് സമാനമായ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും, ഇത് പലപ്പോഴും മർദ്ദനത്തിനായുള്ള കാരണങ്ങളാൽ എയർപ്ലെയിൻ റൈഡുകളിലോ കയറ്റം കയറുന്നതിലൂടെയോ വർദ്ധിക്കുന്നു. പെനിസിൽഫ് ഫിസ്റ്റുളിലെ മറ്റൊരു ലക്ഷണം ഹെനോനെബെർട്ടിന്റെ അടയാളം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ചെവിയിൽ സീറ്റിങ് സമ്മർദ്ദം മൂലം വെറ്റോറിയോ നൈസ്റ്റാഗ്മസ് എപ്പിസോഡ് ഉണ്ടാകാം, അത്തരമൊരു otoscope ചേർക്കുന്നതിലൂടെ.

സെൻട്രൽ വെര്ട്ടിഗോ, വെർഗോഗോയുടെ മറ്റൊരു വിഭാഗം, മുകളിൽ വിവരിച്ചതു പോലെ, പെരിഫെറൽ വെർട്ടീഗോയേക്കാൾ സാധാരണമാണ്. മസ്തിഷ്ക കോശത്തിലും സെറിബ്രൽ കോർട്ടക്സിലും വസ്റ്റിബ്ലർ ഇൻഫർമേഷൻ സെന്ററിന് തകരാറുണ്ടാകാം. എന്നിരുന്നാലും, പെരിഫറൽ വെർട്ടിക്കേക്കാൾ തലച്ചോറിൻറെ എപ്പിസോഡുകൾ കുറവായിരിക്കും. അതേസമയം, രോഗിയുടെ പരാതി അല്ലെങ്കിൽ വിവരണത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ വേഗത്തിലാണ് നൈസ്റ്റാഗമസിന്റെ എപ്പിസോഡുകൾ കാണുന്നത്. സെൻട്രൽ വെർട്ടിക്കേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ പ്രത്യേക നിസ്തഗ്മസ് ലംബമായ ഉൾപ്പെടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ദിശകളിൽ നടക്കാം. സെൻട്രൽ വെർട്ടിക്കേയ്ക്ക് സി.എൻ.എസ്. ഗവേഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്താനോ പരിശോധനക്കനുസരിച്ച് പരിശോധന നടത്താനോ പാടില്ല. ചെവിയിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തരുത്. സെൻട്രൽ വെർട്ടീഗോയുടെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ കാരണങ്ങൾ: ട്രാൻസിയൻറ് റസീക്മിക് ആക്രമണങ്ങൾ, മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലറോസിസ്, അർനോൾഡ്-ഷിറി വൈറൽ, കോഡൽ മസ്തിഷ്കമോ അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റിബുലൊകേറെബെറലോ അല്ലെങ്കിൽ മൈഗ്രേൻ അവസ്ഥയോ ഉണ്ടാകുന്ന സെറീബറോസ്കുലാർ രോഗം.

ലൈറ്റ് ഹെഡ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ-സിൻകോപിപ്പ് തലകറക്കം, സാധാരണയായി ഉണ്ടാകുന്ന ചില ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഒരു വ്യക്തി എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കുമ്പോൾ തലച്ചോറിലേക്ക് രക്തപ്രവാഹം കുറയുന്നു. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെക്കാൾ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നേരായ പാതയിലൂടെ പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ പൂർവികരെ ഈ പ്രശ്നം കുറ്റപ്പെടുത്തുക. രക്തത്തിൽ തലച്ചോറിന്റെ അളവ് സൂക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്. ഈ വ്യവസ്ഥ തകർക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. മസ്തിഷ്കത്തിലെ രക്തക്കുഴലുകൾ എഴുന്നേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ വിശാലമാവുകയും, ഉയർന്ന ആവേശം, ഉത്കണ്ഠ, ഹൈപ്പർerventilation, മദ്യപാനം അല്ലെങ്കിൽ കുറിപ്പടി മരുന്നുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആന്റീഡിപ്രസന്റ്സ് പോലുള്ള മരുന്നുകൾ തുടങ്ങിയവ ആയതിനാൽ, ഒരാൾ സാധാരണയായി ലൈറ്റ് ഹെഡ് ലഭിക്കുമെന്നതിൽ അത്ഭുതമില്ല. ഹൃദയാഘാതം, ഹൃദയാഘാതം തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

മുൻകൂർ സമന്വയ അലർജി ഔട്ട്ഡോർ ഡിസോർഡേഴ്സ്, അരിത്മിമസ്, ഹോൾട്ടർ മോണിറ്ററിംഗ് ടെസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങിയ കാർഡിയാക് ഉത്പന്നങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. പ്രമേഹം / ഓർറോസ്റ്റാറ്റിക് ഹൈപോടെൻഷൻ എന്നിവയും ഇത് കാരണമാകാറുണ്ട്. പ്രമേഹരോഗികൾ, പ്രമേഹം, ഹൈപ്പോഫുഞ്ചക്ഷൻ, പാർക്കിൻസൺസ്, മയക്കുമരുന്ന്, മരുന്നുകൾ തുടങ്ങിയ മരുന്നുകൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. വെളിച്ചം തലവേദനകളിൽ വാസുവോഗൽ എപ്പിസോഡുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. സമ്മർദ്ദം, ഉത്കണ്ഠ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർerventilation പലപ്പോഴും കാരണം കുറഞ്ഞ രക്തസമ്മർദ്ദം. അവസാനമായി, മുൻകരുതൽ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ സെറിബ്രോവസ്കുറസ് അസ്ഥിരതയ്ക്കും രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ ഡിസറഗ്മേഷനും കാരണം മൈഗ്രെയ്ൻ തലവേദന കാരണമാകാം.

ഡിസെക്യുലിബ്രിയം, ഇത് കാരണമാകാം:

 • കഴുത്തിൽ ഒരു തരം ആർത്രൈറ്റിസ് സെർവിക് സ്പോണ്ടിയോലോസിസ്, അത് സുഷുമ്നാ നാട്ടിൽ സമ്മർദ്ദം നൽകുന്നു.
 • പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി മുന്നോട്ട് കുടുക്കാൻ കാരണമാക്കുന്ന ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾ.
 • മസ്തിഷ്കം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തലച്ചോറിന്റെ ഭാഗമായ ഡിസോർഡേഴ്സ്. കോറിഡിനേഷനും സമതുലിനും ഉത്തരവാദിയായ തലച്ചോറിന്റെ ഭാഗമാണ് സെറെബെല്ലം.
 • കാലുകൾക്കുള്ള സംവേദനം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രമേഹ രോഗങ്ങൾ.

ഡിസക്വിബ്ബ്രിയം പ്രായമായവരിൽ വളരെ സാധാരണമാണ്. ഇത് സാധാരണയായി സെൻസറികളുടെ കുറവുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, അസമത്വം ക്രമാനുഗതമായ ഒരു തുടർച്ചയാണ്. ഇത് കുറച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ദർശനം, അന്ധത, കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞ, കാഴ്ച വൈകല്യമുള്ള നഷ്ടം എന്നിവ വഷളാകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു ചൂരൽ സഹായക ഉപകരണത്തെ ചൂരൽ, നടത്തം തുടങ്ങിയവയുപയോഗിച്ച് മന്ദബുദ്ധിയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേഷണൽ വസ്തുവിനെ സ്പർശിക്കുന്നതിലൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.

Dr-Jimenez_White-Coat_01.png

ഡോ. അലക്സ് ജിമനെസ് ഇൻസൈറ്റ്സ്

നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സ്പിന്നിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് അനുഭവവേദന അനുഭവിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തളർന്നുപോവുകയോ, വിരസതയോ അല്ലെങ്കിൽ അസ്ഥിരമായി തോന്നുകയോ ചെയ്തെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല. അസുഖം പലതരം സംവേദനാത്മകതയെ വിവരിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് അലസത. പല മുതിർന്ന ആളുകളും അവരുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ വിദഗ്ധരെ സന്ദർശിക്കുന്നത് ഏറ്റവും സാധാരണമായ കാരണങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഈ തെറ്റായ സംവേദനകൾ ജീവൻ അപകടകരമായ അവസ്ഥയിൽ അപൂർവ്വമായി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളു, പതിവ് എപ്പിസോഡുകൾക്ക് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിത ഗുണത്തെ ഗണ്യമായി സ്വാധീനിക്കുന്നു. തലകറക്കം രോഗനിർണയവും ചികിത്സയും ലക്ഷണങ്ങളുടെ കാരണത്താലാണ് പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഭാഗ്യവശാൽ, തലവേദനയ്ക്കുപയോഗിക്കുന്ന പല ചികിത്സാരീതികളും സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.

അസ്വസ്ഥതയുടെ മറ്റ് കാരണങ്ങൾ മാനസിക സമ്മർദ്ദം കാരണമാണ്. ഈ സംഭവത്തിൽ, രോഗി ഒരു "ഫ്ലോട്ടിംഗ്" സെൻസേഷനായി അവരുടെ തലകറക്കം വിശദീകരിക്കും. ഉത്കണ്ഠമൂലം അസ്വസ്ഥത ഉളവാകുന്നത് പതിവായി, പക്ഷേ എല്ലായ്പ്പോഴും വിഷാദരോഗം മൂലമാണ്. പുറമേ, ഒരു ഉത്കണ്ഠ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കണ്ഠ ആട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് കാരണം. പല മരുന്നുകളും തലച്ചോറിനെ ഒരു പാർശ്വഫലമായി നയിച്ചേക്കാം. ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണലിനു വേണ്ടി, ഹൈപ്പർerventilation, തലവേദന തുടങ്ങിയവയുൾപ്പെടെയുള്ള തലകറക്കം കാരണമാകാം. ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ പരിധി ചിപ്പിപ്പാടിക്ക് മാത്രമല്ല, നട്ടെല്ലിനും മുറിവുകളോടും പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു. വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ, ഡോക്ടർ ജിമെനെസ് ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക 915-850-0900 .

ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് ക്യൂറാണ്

Green-Call-Now-Button-24H-150x150-2-3.png

കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ: സൈറ്റിക

സൈറ്റേറ്റ ഒരു പരിക്ക് കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥയ്ക്കു പകരം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഗുരുത്വാകർഷകമായ നാഡീശക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ സന്ധിവാതം, ആവർത്തനവേദനയിലും തീവ്രതയിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കാം, എന്നിരുന്നാലും ഇത് സാധാരണയായി പെട്ടെന്ന്, മൂർച്ചയുള്ള (കത്തി പോലെയുള്ള) അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത പ്രഹരങ്ങളായ പിത്തരസം, മുടി, തുട കാലുകൾ കാലുകൾ. സന്ധിസ്ഥയുടെ മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടാം, ശല്യപ്പെടുത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണം, നടുവ്, ബലഹീനത തുടങ്ങിയവ ദീർഘവീക്ഷണമാണ്. എട്ടാം വാർഷികം മുതൽ എട്ടു വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ള വ്യക്തികളെ സൈറ്റേറ്റിയ ബാധിക്കുന്നു. പ്രായം മൂലം നട്ടെല്ലിൻറെ നാശത്തിന്റെ ഫലമായി ഇത് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാറുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, സന്ധിയിലെ നാഡയുടെ കംപ്രഷൻ, ഹാർനിയേറ്റഡ് ഡിസ്ക്മറ്റ് മുലയൂട്ടൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇടയിൽ, സന്ധി നർമ്മം വേദന കാരണമാകാം.

കാർട്ടൂൺ പേപ്പർ ബ്യൂറോ വലിയ വാർത്തയുടെ ബ്ലോഗ് ചിത്രം

വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം: ശസ്ത്രക്രിയാ വിദഗ്ദ്ധന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ: EXTRA EXTRA: എൽ പാസോ ബാക്ക് ക്ലിനിക് | മുടി വേദനയും ചികിത്സകളും