ClickCease
പേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

സർവൈക്കൽ പാത്തോമിക്കാനിക്സിന്റെ (പിൻഗാമിയായ സർവൈക്കൽ സിംപ്പറ്ററ്റിക് സിൻഡ്രോം) സ്വയമേധാവി അനുവാചകങ്ങൾ വ്യാപകമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വൊറാസിക് ആൻഡ് കൂമ്പാരങ്ങളുടെ വൈകല്യങ്ങളുടെ സ്വയംഭരണ പ്രകടനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സാഹിത്യം അത്രയും വിപുലമായിരുന്നില്ല. തുടർച്ചയായുള്ള വെടിക്കെട്ട് വേദനയുടെ ഒരു മാതൃകയിൽ വെർറ്റെബ്രൊജനിസ് ഓട്ടോമോമിക് വൈകല്യത്തിന്റെ (VAD) സംഭവവും നോാസോഗ്രാഫിയും നിർണ്ണയിക്കാൻ ഇപ്പോഴത്തെ പഠനം ശ്രമിക്കുന്നു. VAD ൻറെ ലക്ഷണങ്ങളായ മുപ്പതോടി ഒൻപത് ശതമാനം VAD ന്റെ തെളിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. VAD ന്റെ വിഭജനം താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു: സെർവികോജനിക് സെഫാലൽജിയ - 250% 60 (അതായത് ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ച, ഡൈക്വൻലിബ്രിയം, ഗ്യാസ്ട്രോഇൻസ്റ്റസ്റ്റൈനൽ അസെറ്റ്); തോറാക്കൽഗ്രിയ - 76% (അതായത്, ഓക്കാനം, ഫ്ലൂഷ്യസ്); ക്ഷതം - 54% (i., മലബന്ധം, മൂത്രധനം, ആർത്തവ വിരാമം).

ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ ശരീരത്തിൻറെ കസ്കുസ്കോക്ലറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിലെ പ്രവർത്തനപരമായ മാറ്റങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ക്ലിനിക്കൽ വസ്തുതയാണ്. വിസരോഗങ്ങളുടെ ഈ സിമാറ്റിക് പ്രകടനങ്ങൾ വളരെ സാധാരണമാണ്. രോഗനിർണയത്തിനും രോഗബാധയ്ക്കുള്ള പ്രദേശികവൽക്കരണത്തിനും അത് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. വൃക്കസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ മൂലം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന കോസ്ഓവർ ബ്രൈറൽ കോങ്ക് മസിലുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഡോക്ടർമാർ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. വയറുവേദന മലാശയവും മൃദുത്വവും ചില അന്തർ-അടിവയറിലെയും ഇൻട്രാപ്റ്റീവ് രോഗങ്ങളേയും (1-2) സവിശേഷതയാണ്. നെഞ്ചിലും തോളിയുടെയും പേശികളിലും കനോനറി രോഗവും വേദനാജനകമായ മാലിന്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകുന്നു. (7-8). മസ്കുലസ്ക്ലെറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡിസോർഡേഴ്സ് സ്വയമേ യോജിൻ തകരാറുകൾക്ക് കാരണമാകാം. ഇത് വിസൽ മോശമാവുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമായി മാറുന്നു. ഇത് ചിപ്രോഗ്രാക്റ്റിക്കൽ (9), ഓസ്റ്റിയോപാറ്റിക് സ്കൂളുകൾക്ക് (10) സാധാരണമാണ്, പക്ഷേ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനിൽ ഇത് വ്യാപകമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. മൃഗീയ പരീക്ഷണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഫിസിയോളജിക് റിസേർച്ച്, സോമാറ്റോവിഷറൽ റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനം ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് (11-12); സാധാരണയും അസാധാരണമായ മനുഷ്യ ഫിസിയോളജിയിൽ ഈ പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസിലാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നു. മനുഷ്യരിലെ ലക്ഷണങ്ങളുടെ ഉൽപാദനത്തിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം എന്ന നിലയിൽ somatovisceral റിഫ്ലക്സ് പരികല്പനയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് അനസ്തേഷ്യ, സങ്കീർണ്ണമായ വിവരങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒട്ടേറെ ഓസ്റ്റിയോപാറ്റിക് ആൻഡ് ചിറപ്രാറ്റക് വൈദഗ്ധങ്ങളുടെ സാഹിത്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ പരികല്പനയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ വളരെക്കുറച്ച് നിയന്ത്രണമുള്ള ക്ലിനിക്കൽ ഡാറ്റ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഒരു രോഗിയിൽ സോമാറ്റോവിഷണൽ സിദ്ധാന്തം ഉൽപാദനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലളിതമായ കാരണവും പ്രാപ്തിയുമായ ബന്ധം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ ആളാണ് 1895 (20). അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷയം ഇരുകൈകളുടേതുമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവൻ "പുറകോട്ടു നൽകാൻ" എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെന്ന് തോന്നി. അദ്ദേഹം ഒരേ സമയം ബധിരനാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു. പാൽമർ രോഗിയുടെ നട്ടെല്ല് പരിശോധിക്കുകയും, ഒരു '' നാടുകടത്തപ്പെട്ട നാലാമത്തെ ഡോഴ്സൽ വെറ്റീബ്ര '' (ക്രെറിയത്തിൽ സഹാനുഭൂതി ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു) കണ്ടെത്തി അതിനെ കൃത്രിമമാക്കി മാറ്റി. രോഗിയുടെ ശ്രവണ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. ഇങ്ങനെ കേട്ടാൽ പാരിസ്ഥിതിക നഷ്ടം മൂലമുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം മൂലമാണെന്നു മനസ്സിലായി.

മൂന്ന് ദശാബ്ദങ്ങൾക്കുശേഷം, അനെപ്പോതിക് നിരീക്ഷകർ, 1925 ലും ലിയൂയുടേയും എൺപതാം ജന്മത്തിലെ ലൈംഗികാവയവങ്ങളുടെ രോഗം സഹിതം തലച്ചോറിലെ അവയവങ്ങൾ (1928) ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. ശ്രവണ നഷ്ടം കൂടാതെ, താഴെ പറയുന്ന സെർവികോജനിക് ലക്ഷണങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്: ലംബോ, ഡൈമെമിലിബ്രിയം, ടിന്നിറ്റസ്, സ്കോട്ടോമറ്റാ, കുറവ് ദർശനം, ഡിസ്പാജിയ, ഡിസ്ഫോണിയ, ചുമ, ഉത്കണ്ഠ, ആസ്തമ എന്നിവ. (21,22)

ബാർക്സ്എക്സ്-ലിയൂ സിൻഡ്രോം (പോസ്റ്റ് സീരിയൽ സെർവിക്കൽ പേഷ്യന്റ് സിൻഡ്രോം) പലപ്പോഴും സാഹിത്യത്തിൽ 6 മുതൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സിംട്രോം somatovisceral reflex pathology ഒരു സാധാരണ അംഗീകൃത ക്ലാസിക് ഉദാഹരണമാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും ആധികാരിക മെറ്റീരിയൽ സാഹിത്യത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും (1928).

സിമ്പോളിക് മേഖലയിൽ ഉടനടി ഉണ്ടാകുന്ന വിസൽ ഡിസ്ഫോൻഗിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പരിധിയിലായിട്ടില്ല. കൈറോപ്രാക്റ്റിക്, ഓസ്റ്റിയോപാറ്റിക് സ്കൂളുകളുടെ സാഹിത്യത്തിലേക്ക് അവർ ഒതുങ്ങുന്നില്ല. അലോപ്പതി ട്രെയിനിങ്ങിന് സോമാറ്റോവയൽ റിഫ്ലക്സ് ഫിസിയോളജി പഠനത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അലോപ്പതി പരിപാടികൾ പക്ഷപാതിത്വമില്ലാത്തതും സോമാറ്റോവയൽ രോഗചികിത്സയെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനയും ഉള്ള അവരുടെ ക്ലിനിക്കൽ നിരീക്ഷണങ്ങൾ സമീപിക്കുമെന്ന് ഒരാൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അത്തരം അസാധാരണ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടതും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുമാണ്. വിൽസൺ (1), യുഎസ്ഷർ (25), ട്രാവൽ (26), ജാക്ക്സൺ (27,28,29), കൂപ്പർ (24), ലൂയിറ്റ് (30), ഉഷിയോ ഏൾ (31), ലവ് (32) 33), വെർ ബ്രെഗൻ (34).

ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച സാഹിത്യം, ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന വിസൽ ഡിസ്ഫൻക്ഷൻ, ലക്ഷണം ഉൽപ്പാദനം, ഒരു ക്ലിനിക്കൽ പ്രശ്നമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കും. പ്രശ്നത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിവായിട്ടില്ല. മസ്കുലോസ്ക്ലെറ്റൽ രോഗം മൂലം സ്വയംതൊലിക് ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായി, പട്ടികയിൽ ഏറ്റവുമധികം കാണപ്പെടുന്ന ഗവേഷകർ, കൃത്യമായ കണക്കില്ലാത്ത ഗ്രൂപ്പുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളോ അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സ-പ്രതിരോധശേഷി അടിസ്ഥാനമാക്കിയോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തില്ല. പ്രത്യേക വകുപ്പിനായി അവരുടെ വകുപ്പുകൾ പരാമർശിച്ച പ്രജകൾ.

എക്സ്ട്രോജനിക് എൽ പാസ്, TX

തുടർച്ചയായി ആദ്യ കോൺടാക്റ്റ് കൈറോപ്രാക്റ്റിക് രോഗികളിലെ സെറ്റ്ഫൊജനിക് ഓട്ടോണമിക് ഫിഷ്നിക്കിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളുടെ ആവൃത്തി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനാണ് ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം.

രീതി

വരാൻ പോകുന്ന വിവരണത്തിന്റെ ഒരു പൈലറ്റ് പഠനം രൂപകൽപന ചെയ്തിരുന്നു. പഠനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അനാമീസിയിൽ ആയിരുന്നു, ക്ലിനിക്കൽ സംഭവങ്ങളുടെ ക്രമം നൽകി പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ. (ഉദാഹരണത്തിന്, മുടി വേദനയുള്ള രോഗികൾ ഒരേ സമയം സ്വയംഭോഗിക് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമോ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ, എപ്പോഴൊക്കെ, എത്ര തവണ? നട്ടെല്ലിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുപിടിച്ചോ അൻമോണമിക് ലക്ഷണങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുമോ?) പിന്നീടുള്ള വികസനവും അപ്രത്യക്ഷവും തമ്മിൽ ഒരു സമാന്തരവാദം തേടുന്നതിൽ വിസ്കോറൽ ലക്ഷണങ്ങളുടെ വികസനവും അപ്രത്യക്ഷതയുമുള്ള വേദന.

ഉൾപ്പെടുത്തൽ / ഒഴിവാക്കൽ, ഡാറ്റ ശേഖരണം:

ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുന്നതിന് ഇനിപ്പറയുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പഠന കാലത്ത് നടപ്പിലാക്കി:

1. നടുവ് വേദന (സെർവിക്കൽ, തോറാസിക്, എൽബാർ) അടങ്ങിയ 200 നും തുടർച്ചയായ ആദ്യ രോഗികളുമാണ് വിശകലനത്തിനുള്ള സാമ്പിൾ.

2. സൂക്ഷ്മമായി ഓരോ വിഷയത്തിൽ നിന്നും കേഴ്ചേർന്നശേഷം, ശ്രദ്ധാപൂർവകമായ നോട്ടേഷൻ ബന്ധപ്പെട്ട രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ്. അഭിമുഖത്തിന്റെ ഈ ഭാവനയുടെ ഭാവം ചുവടെ: "നിങ്ങളുടെ മുടി വേദനയുടെ തുടക്കം മുതൽ, ഉദാഹരണമായി മറ്റേതെങ്കിലും അപ്രസക്തമായ ചില രോഗലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടോ, നിങ്ങൾ പൊതുവേ ദീനിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ മലബന്ധമുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ മൂത്രത്തിൽ കൂടുതൽ ഇടയ്ക്കിടെ ഉപയോഗിക്കാമോ - അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു കൂടെക്കൂടെ? "സാധാരണയായി, അറിയപ്പെടുന്ന വെറ്റ്രോബ്രൊജനിക് ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നാലോ അഞ്ചോ ഉദാഹരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. പട്ടിക കാണുക 1. ഒരു സിസ്റ്റം പുനരവലോകനം ചെയ്തു. അധിക രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടുന്നതിനാൽ, അവരുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് വേദനയുടെ തുടക്കം സമാന്തരമായി സമരത്തിലാക്കിയോ എന്ന് നിർണയിക്കപ്പെട്ടു.

3. മുടി വേദനയ്ക്ക് ചികിത്സയുടെ തുടക്കത്തിനുമുമ്പ് രോഗിയെ ഒരു രോഗിക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല. വിഷാദത്തിൻറെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള മുൻകരുതലുകളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരു അഭിപ്രായവും ഇല്ല. സുഷുമ്നവേദനയ്ക്കും വിസമ്മറി ലക്ഷണങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശമില്ല. ഓട്ടോമോമിക് നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു ചാർട്ട് ഓഫീസിൽ നിന്ന് നീക്കംചെയ്തു. വിശകലന ഡാറ്റ ശേഖരിക്കപ്പെട്ടതായി രോഗിയെ അറിയിച്ചില്ല. ഇവിടെയുള്ള ശ്രമം, കഴിയുന്നത്ര വേഗം, പ്രാഥമിക രോഗചികിത്സാസിന്റേയും / അല്ലെങ്കിൽ ഹത്തോൺ ഇഫക്റ്റുകളുടെ (എൻഎക്സ്എക്സ്) പ്രാഥമിക പഠനം നടത്തി.

4. കൈറോപ്രാക്റ്റിക് രോഗികളായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രജകളെ മുലയൂട്ടൽ മാനിപുലേഷൻ തെറാപ്പി (പ്രാഥമികമായി ചിപ്പിപ്രോഗ്രാഫിക് ഉയർന്ന പ്രവേഗം, നിയന്ത്രിത വൈകല്യ ക്രമീകരണം) ഉപയോഗിച്ച് ചികിത്സിച്ചു. ചില കേസുകളിൽ, സൂചിക ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പിറ്റി രീതികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് ആരോഗ്യ മേഖലകളിലെ പരിചരണം (അതായത് ശസ്ത്രക്രിയ) പരാമർശിച്ച രോഗികൾ തുടർന്നുണ്ടായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കി. (ഈ പഠനം കൃത്രിമ ചികിത്സയുടെ ഫലപ്രാപ്തിയെ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരുന്നില്ല, അതിന്റെ ഒരേയൊരു ലക്ഷ്യം spinovisceral symptom parallelism സാർവത്രികമായ കേസ് 4 കാണുക.)

5. അവരുടെ മുടി വേദനയുടെ കാര്യത്തിൽ ആസ്പദമാകുകയോ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുകയോ ചെയ്തപ്പോൾ (പരസ്പര സമ്മതത്തോടെയുള്ള രോഗിയെ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള കരാർ പ്രകാരം കുറഞ്ഞത് 30%) സബ്ജക്ടുകൾ പുനഃപരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി. മുമ്പ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അസുഖമുള്ള ഏതെങ്കിലും വൈകല്യ ലക്ഷണങ്ങളുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് രോഗികൾ ഈ സമയത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. വിസൽ ലക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വീണ്ടെടുക്കൽ, നട്ടെല്ലിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുക്കൽ സമാന്തരമായി ഈ വിഷയത്തിൽ വെന്റെബ്രൊജനിക് ഓട്ടോണമിക് വൈരുദ്ധ്യം തെളിയിക്കാനുള്ള തെളിവായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

സബ്ജക്റ്റികൾ പഠനത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു: ഓർഗാനിക് പാത്തോളജി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തട്ടിപ്പ്, അശ്രദ്ധ, മുൻകൂർതസ്വഭാവം, മസ്തിഷ്ക പരിശോധനയിൽ നിന്നുള്ള അപര്യാപ്തമായ വീണ്ടെടുക്കൽ, അപൂർണ്ണമായ പ്രവേശനം അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ അപ്പ് റെക്കോർഡുകൾ എന്നിവ കാരണം. ഒരു രോഗിയെ പഠനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയപ്പോൾ, തുടർന്നുള്ള രോഗികളുടെ കണക്ക് ഡാറ്റാ പൂളിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെട്ടു, അങ്ങനെ ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചത് 250 വിഷയങ്ങളായാണ്.

ഈ പഠനത്തിലെ രോഗികളിലെ മയക്കുമരുന്നു ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച ഒരു സർവ്വേ താഴെ പറയുന്നവയാണ്: രോഗികളുടെ എൺപതു ശതമാനം രോഗികൾ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല; എൺപത് മുതൽ എൺപത് മുതൽ എൻ.എൻ.എ പ്രിൻസിപ്പൽ അൻഗ്ലാസിക് ഗുളികകൾ വരെ (അതായത് ആസ്പിരിൻ, കോഡ്ൻ) സ്വയം നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. ശ്വാസോച്ഛ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ബന്ധമില്ലാത്ത അവസ്ഥകളിൽ ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതോ സ്വയം നിയന്ത്രിച്ചതോ ആയ ഔഷധങ്ങളുടെ പതിവ് ചികിത്സാ രീതികളാണ്. ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ഉപയോഗിച്ച മിക്ക വിഷയങ്ങളും പഠനത്തിൽ തുടർന്നു. വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വിശകലനം ചെയ്ത ശേഷം അവ ഉൾപ്പെടുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്തു (ഡാറ്റാ വിശകലന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കാണുക).

വെർറ്റ്ബൊജനിക് ഡാറ്റ അനാലിസിസ്:

ഓരോ വിഷയത്തിലും പ്രവേശനവും ഫോളോ-റെക്കോർഡ് റെക്കോർഡുകളും മുതൽ വെരിഫൈറോനിക് ഓട്ടോണമിക് ഡിഷ്ഫങ്കൻ (VAD) സാന്നിദ്ധ്യമോ ഇല്ലയോയോ ആണ് നിർണ്ണയിച്ചിരുന്നത്. തിമിരഗുരുത്വത്തിന്റെ സാധ്യത, ശേഖരിച്ച ഡാറ്റയുടെ ശക്തിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ഓരോ കേസിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങളും ഫിഗറോയ്ജിയൽ ഓട്ടോണമിക് ഡിസ്ഫങ്ക്ഷണത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതോ പ്രതികൂലമായതോ ആയ തെളിവുകൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകുന്നു. തരം തിരിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇവയാണ്:

1. വിശകലനം: വിസ്കോറൽ ലക്ഷണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതും അവശേഷിക്കുന്നതും മുതലുള്ള വേദനയുടെ തുടക്കം, അവശിഷ്ടങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അസന്തുലിതമായ സമാന്തരത്വം പ്രദർശിപ്പിച്ച രോഗികൾക്ക് സാധ്യമായ ശ്വാസകോശാരോഗ്യ ഓട്ടോണമിക് നാശത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞു.

2. സാധ്യമായവ: ശേഖരിച്ച ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച സംശയങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ (ഉദാഹരണത്തിന് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതികരണങ്ങളുടെ അസ്ഥിരത) കണ്ടെത്തലുകളെ "സാധ്യമായ VAD" എന്നു തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. Spinovisceral symptom parallelism ലെ എന്തെങ്കിലും പൊരുത്തക്കേടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചെങ്കിൽ, തെളിവുകൾ ലഭ്യമാക്കാനായി സാധ്യമായ ശ്വാസകോശാരോഗ്യ ഓട്ടോണമിക് ഡിസ്ഫങ്ക്ഷന്റെ സാധ്യത. ഉദാഹരണത്തിന്, നട്ടെല്ലിന് വേദനയിൽ നിന്ന് പൂർണമായി മോചിപ്പിച്ച രോഗികൾ, സ്വയംഭരണ ലക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത രോഗികളോ അല്ലെങ്കിൽ സുഷുമ്നവേദനകളോ അവശേഷിക്കുന്നു. ചില മസിലുകൾ വേദനയുള്ള വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

3. നെഗറ്റീവ്: പിൻകോഡ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സ്വയം രോഗികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവിക്കാത്തവയെ "VAD നെഗറ്റീവ്" എന്ന് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മുൻ വിഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന രോഗികളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തലോ ഒഴിവാക്കലോ വേർതിരിക്കലിനോ വ്യക്തിപരമായി സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ വിശകലന പ്രക്രിയ ഇനിപ്പറയുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ മികച്ച രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കപ്പെടും:

കേസ് 1: ഈ രോഗി നിശിതമായ വിനയൽ വികസിച്ചു. അവൻ 222 ദിവസത്തിൽ നാല് 32 ടാബ്ലെറ്റുകൾ® (ആകെ 1 മില്ലിമീറ്റർ കോഡ്ൻ) സ്വയം നൽകി, അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ അവതരിപ്പിച്ചു. മലബന്ധം ഒരു രോഗലക്ഷണമായി അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മുത്തുച്ചിപ്പികൾ തുടരുകയാണെങ്കിലും മലബന്ധം 3 ദിവസം പരിഹരിച്ചു. അദ്ദേഹം പഠനത്തിൽ തുടർന്നു, "നെഗറ്റീവ് VAD"

കേസ് 2: ഈ രോഗിക്ക് സെർവിക്കൽജിയയും സ്വയം നൽകി നിർവഹിച്ച 6 ആസ്പിരിനും 1 ദിവസം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. അവൾ 2 ൽ അവതരിപ്പിച്ചു, തലവേദന, ഗ്യാസ്റിക്ക് അസ്വസ്ഥം, ഫ്ളട്ടസ് തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളായ ലക്ഷണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അവൾ ആസ്പിരിൻ നിർത്തലാക്കി, എന്നാൽ ചികിത്സയുടെ മുഴുവൻ സമയത്തും ഓട്ടോമോമിക് ലക്ഷണങ്ങൾ നിലനിന്നു. എല്ലാ മുന്ന് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും ആഴ്ചയിൽ ആഴ്ചയിൽ അവസാനിക്കും. അവൾ പഠനം തുടർന്നു "സാധ്യമായ വാഡ്"

കേസ് 3: ഈ രോഗി ഒരു കഠിനമായ സെർവിക്കൽ-ബ്രാച്യൽ ന്യൂറൽജിയയെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. അവളുടെ കുടുംബ ഡോക്ടർ ടൈൽനോൾ യും ഡയാപെപ്പും നിർദ്ദേശിച്ചു. അവൾ XXX ൽ അവതരിപ്പിച്ചു. അരതയോഗം, ഓക്കാനം, ഫ്ളൂറ്റസ്, മന്ദഗതിയിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാട്, തലകറക്കം, മാനസികരോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം രോഗലക്ഷണങ്ങളായതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അവളുടെ ശസ്ത്രക്രീയയും എല്ലാ അനുബന്ധ രോഗങ്ങളും ദിവസം ക്ലെയിം ചെയ്തു, എന്നിട്ടും അവൾ നിശ്ചിത മരുന്ന് നൽകിയിരുന്നില്ല. അവൾ "സാധ്യതയുള്ള വാഡ്" എന്ന് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു

ഫലം

പഠനത്തിന് പ്രവേശനത്തിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച യഥാർത്ഥ 250 വിഷയങ്ങളിൽ, പിന്നീട് തുടർച്ചയായി നഷ്ടം (22 സ്വയം വിസർജ്ജനം കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ മോശം ഫലങ്ങൾ, തുടർച്ചയായ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ ജൈവിക രോഗം എന്നിവ), തുടർച്ചയായി അടുത്ത രോഗികളെ മാറ്റി. എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും 90 നും 90 നും ഇടയ്ക്ക് "സാധ്യതയുളള", മുപ്പത്തിമൂന്ന് (20%) പ്രദർശനങ്ങൾ "സാധ്യമായ" ഓട്ടോണമിക് ഡിസ്ഫൻക്ഷൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഇതിനു പുറമേ, നാലു (2%) വിഷയങ്ങൾ മുൻഗാമികളിലെ വിസൽ ഡിസീസ് കാലഘട്ടത്തിലെ (വിരലടയാളം, എലിസബത്ത് അൾസർ, എലിസബത്ത് അണുബാധ തുടങ്ങിയവ) പുനരാവിഷ്കാവസ്ഥയിലുണ്ടായിരുന്നു.

പിൻകോളുകളുടെ വ്യാപ്തി താഴെ പറയുന്ന നാലു വിഭാഗങ്ങളായി കുറഞ്ഞു:

1. സെഫാലോൽഗിയ കൂടെ സെർവിക്ജിയ,

2. സെർവിക്ജിയ (ഉയർന്ന മൂത്രാശയത്തോടുകൂടിയോ അല്ലാതെയോ)

3. തോരാക്കൽഗ്യ, ഒപ്പം

4. വിരളമായ പുൽത്തകിടി

ഓരോ വിഭാഗത്തിനും ഓട്ടോമോമിക് വൈകല്യത്തിന്റെ ആവൃത്തി പട്ടിക 2 ൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിവിധ സ്വയംഭരണ മാനിഫെസ്റ്റൈന്റെ ആവർത്തിത വിതരണങ്ങൾ പട്ടിക 9 - 3- ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

നിലവിലുള്ള പഠനങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലക്ഷണങ്ങളുടെ ആവൃത്തി 3 - 6- കൾ നൽകുന്ന സമയത്ത്, ശസ്ത്രക്രിയാ സംവിധാനത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ കൃത്യമായ വെർച്-ബ്ളോഫിക് ഓട്ടോണമിക് നാശത്തിന്റെ കൃത്യമായ ചിത്രം നൽകുന്നില്ല. പല വിഷയങ്ങൾക്കും ഒന്നിലധികം സ്വോണിക ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, ഈ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള സങ്കീർണ്ണതകൾ പട്ടികകൾ കൃത്യമായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടില്ല. താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വസ്തുതകൾ പഠനവിഷയമാണ്:

എക്സ്ട്രോജനിക് എൽ പാസ്, TXഎക്സ്ട്രോജനിക് എൽ പാസ്, TX

കേസ് 4: മിസ്സിസ് എഫ്. അവതരിപ്പിച്ചു കഴുത്തിൽ വേദന തലവേദന. എൺപതാം വർഷം മുൻപാണ് ശർമിളക്ക് ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയയായത്. അവളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കൈറോഫ്രാക്ടിക് തെറാപ്പിയിലായിരുന്നു. അവളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അവളുടെ ആലോചനയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. ഒരു സ്ഥിരാംഗ, മിതമായ കടുത്ത സെര്വിക്കൽ വേദനയുണ്ടെന്ന് അവർ പരാതിപ്പെട്ടു. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനിടയിൽ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവളുടെ കണ്ണുകൾ ഊന്നിപ്പറയുന്നതിൽ അവൾ അലസമായി സഹകരിച്ചു. വളരെ അടുപ്പമുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ, ഡ്രൈവിംഗ് സമയത്ത് അവൾക്ക് കണ്ണുകൾക്കുമുൻപിൽ നിന്നും മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ സാധിച്ചു. വ്യക്തമായി കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവൾ നിരന്തരം ചുറുചുറുക്കും. നെഗറ്റീവ് കണ്ടെത്തലുകളോടൊണിഞ്ഞുള്ള സ്കെയിലിൽ നിന്ന് ആഴ്ചയിൽ നൂറ് ആഴ്ചകൾ കഴുകിയത്. പരിശോധനയിൽ, സെർവിക്കൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ, വലത് വശം വെക്കൽ, ഇടത് ഭ്രമണം എന്നിവ വേദനാജനകവും പരിമിതവുമായിരുന്നു. തൊണ്ടവേദനയിൽ പയറുവർഗ്ഗീയ പേശികൾ തളർവാതവും മസ്തിഷ്ക സംവിധാനത്തിലെ ചലനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ട്രിപ്റ്റർ പോയിന്റുകൾ ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് സെഫാലോൽജിയയെ പുനർനിർമ്മിച്ചു.

താഴെപ്പറയുന്ന ശീലങ്ങളോടെയാണ് സെർവികോജനിക് ഓട്ടോണമിക് നാശത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.

1. ട്രിഗ്ഗറുകൾ: C2 ന്റെ വലത് ലാമത്തിൽ ഉറച്ച സമ്മർദ്ദം അഴുകിയ ദർശനത്തിന്റെയും ഡിപ്ലോപ്പിയയുടെയും അടിയന്തിര ബോട്ടുചെയ്യൽ ആരംഭിച്ചു.

2. റെസ്സ്റ്റഡ് മോഷൻ: സെർവിക്കൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ റെസ്റ്റ്റഡ് (വസ്റ്റിബ്ബുല ചലനത്തെ ഒഴിവാക്കാനായി തല ഉയർത്തിയിരുന്നു) "സ്ളോണിംഗ്", വെർട്ടീഗോ എന്നിവയുടെ ഒരു എപ്പിസോഡായി.

3. സെർവിക്കൽ ടോർഷൻ: രോഗിയുടെ തല ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് (വെസ്റ്റിബുലർ ചലനത്തെ ഒഴിവാക്കാനായി) നിശ്ചയിക്കുകയും, വൃത്താകൃതിയിൽ തിരിച്ചിരിക്കുകയും ചലിപ്പിക്കുകയും ദീർഘചതുരാകുകയും ചക്രവാളത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഈ വഴികൾ വെർട്ടീഗോ എന്നറിയപ്പെട്ടു.

ചികിത്സാ പരിശോധനയിലൂടെയാണ് സെർവികോജനിക് ഓട്ടോണമിക് വൈറസ് കൂടുതൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പർ മാനുവൽ ക്രമീകരണം ഉപയോഗിച്ച് രോഗിയെ ചികിത്സിച്ചു സർജിക്കൽ നട്ടെല്ല്. ഫലങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്:

1. തലച്ചോറിന്റെയും വിഷ്വൽസ് ലക്ഷണങ്ങളുടെയും ഒരു ട്രാൻസിറ്ററി പൊട്ടിത്തെറൽ പ്രാരംഭത്തിൽ കൃത്രിമത്വം സൃഷ്ടിച്ചു.

2. ഇത് പെട്ടെന്ന് കൈപ്പിടിയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു.

3. പത്താം വാർഷിക സന്ദർശനം വഴി എല്ലാ രോഗങ്ങളും (വേദന) നോൺ-കെട്ടുകഥ (ഓട്ടോണമിക്) ലക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും രോഗി പൂർണമായി വീണ്ടെടുത്തു. അവൾ തുടർന്നുണ്ടായ ഒരു മാസം പതിനഞ്ചു മാസത്തിനു ശേഷമായിരുന്നു.

കേസ് 5: ശ്വാസകോശം, വലത് സ്ക് റാപ്പുലർ, വലത് തലോസിക് വേദന എന്നിവ ധാരാളം മാസ കാലാവധി നൽകി. തലകറക്കം, തലകറക്കം, മങ്ങിയ കാഴ്ചപ്പാട് എന്നിവയും ഉണ്ടായിരുന്നു. രോഗനിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഇഎൻടി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായി അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിരുന്നു. പരിശോധനയിൽ, അവളുടെ വേദന പുനർനിർമ്മിച്ചത് C6-7 ന്റെ പിന്നിലാകൃതിയിലുള്ള വശത്ത് ഒരു ട്രിഗർ പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദഹനേന്ദ്രിയ തെർച്ചുഗായ ടെർഷൻ ടെസ്റ്റിന് ശക്തമായ പോംവഴിയുണ്ടായിരുന്നു. താഴ്ന്ന സെർവിക്കൽ സെഗ്മെന്റുകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും 5 സന്ദർശനത്തിനു ശേഷവും ഇല്ലാതായിത്തീർന്നു. തുടർന്നുള്ള മാസങ്ങളിൽ രോഗിക്ക് നിരവധി വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ആക്രമണത്തിന്റേയും തുടർച്ചയായി ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നു.

കേസ് 6: മിസ്റ്റർ ആർ. 11 ആഴ്ചയിലെ ദൈർഘ്യമുള്ള നിരന്തരമായ, മുഷിഞ്ഞ മിഡ്-തോറാസിക് വേദന. രോഗിയുടെ മുൻപിൽ നിലകൊള്ളുന്ന നിരവധി ദിവസങ്ങളിൽ രോഗിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. രോഗിയുടെ അപസ്മാരം, എപ്പിഗസ്റിക് മേഖലയിലെ "പിണ്ഡം" എന്നിവയെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പരാതിപ്പെട്ടു. ദഹനം കഴിഞ്ഞ് മണിക്കൂറുകളോളം ആഹാരം അവന്റെ വയറ്റിൽ കിടന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇടയ്ക്കിടെ അദ്ദേഹം തുടർച്ചയായി വഴുതിവീണു. ഇടയ്ക്കൊക്കെ അസുഖമുള്ള വയറുവേദനയുണ്ടായിരുന്നു. പരീക്ഷയിൽ, T3 മുതൽ T4 വരെയുള്ള സ്പിൻറസ് പ്രോസസ്സും ശരിയായ ക്വോട്ടോട്രാൻറസ് വിരുദ്ധ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും തികച്ചും ടെൻഡർ ആയിരുന്നു. റഹോബോയ്ഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വലതുവശത്തും മിഡ് തെറാപ്പിക് ചലനത്തിലും പിളർപ്പ് തടഞ്ഞു. ഈ നിലയിലേക്ക് ഒരൊറ്റ ക്രമീകരണവും ഉടൻ വേദനയും ആശ്വാസം നൽകലും നിരവധി മിനിറ്റ് വാതക വാതകം. അടുത്ത ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ മറ്റ് എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും പൂർണ്ണമായും നീക്കംചെയ്യുകയും ഒരു മാസം തുടർന്നങ്ങോട്ട് ഒരു മാസം തുടർന്നില്ല.

എക്സ്ട്രോജനിക് എൽ പാസ്, TXഎക്സ്ട്രോജനിക് എൽ പാസ്, TXഎക്സ്ട്രോജനിക് എൽ പാസ്, TXകേസ് 7: മിസ്റ്റർ വി. നിശിതം lumbo-സന്ധിവാതം ഒരു ആഴ്ചയിലെ ദൈർഘ്യം. നേരായ കാൽ പുതപ്പിനുള്ള വേദനയായിരുന്നു വേദന. ശ്വാസകോശം, വയറിളക്കം, നടുവേദന, നാപിരി, ഭാഗിക മൂത്രം നിലനിർത്തൽ, നിഷ്ക്രിയത്വം, "പിൻവലിക്കൽ" എന്നിവയെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുറിവുകൾക്ക് ഇടയാക്കിയിരുന്നു. അദ്ദേഹം സന്ധിയിലെ ക്യോഫോസ്കോളിസിസ് പ്രദർശിപ്പിച്ചു. എല്ലാ തുമ്പിക്കൈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പരിമിതവും വേദനയുമുള്ളതായിരുന്നു. സ്ട്രെയിറ്റ് ലെഗ് ഉയർച്ച, കാൽമുട്ട് ഡോർസിപ്ലെക്സിയൻ, വൽസൽവ യുനൈസ് എന്നിവ നല്ലതാണ്. വേദനസംഹാരിയായ എൽ.എക്സ്.എൻ.എൻ. വെറ്റീബ്രയുടെ ആഴത്തിലുള്ള പ്രവാഹം വേദന വർദ്ധിപ്പിച്ചു. സ്ഫിൻകണേറ്റർ ടോൺ സാധാരണമായിരുന്നു. കൃത്രിമം നടത്തിയ ഒരു വിചാരണ താൽക്കാലിക (മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ള) ആശ്വാസം നൽകുന്നു. ഇടതുപക്ഷമായ അഗിലീസിന്റെ പ്രതിഫലനം മന്ദഗതിയിലായതിനാൽ, ന്യൂറോ സർജറിയെക്കുറിച്ച് രോഗിയെ പരാമർശിച്ചിരുന്നു. ഒരു എൽ.എക്സ്.എക്സ് ഡിസ്കോറ്റോമി, എല്ലാ സ്പിന്നൽ, വിസരേരൽ ലക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണമായ വീണ്ടെടുക്കൽ ഫലമായി.

കേസ് 8: മിസ്സിസ് ആർ. ഇടതു പുഞ്ചിരിയെ പരാമർശിച്ച ഒരു നിശബ്ദ വിനയത്തോടെയാണ്. മുപ്പത്തഞ്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് വേദന ഉണ്ടാകുന്നത്. അന്ന് മുതൽ മലബന്ധം, ഫ്ളൂറ്റസ്, മൂത്രാശയ പ്രവാഹം, എരിവ് ഡിസ്യൂറിയ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു. അസാധാരണമായ കാരണം അവളുടെ മൂത്രപിണ്ഡം നെഗറ്റീവ്. ഇടതു ലെബററും ഇടതുപക്ഷ സ്രോതസ്സാലിക് പ്രവർത്തനങ്ങളും കൃത്രിമത്വം വഴി ശരിയാക്കും. നാലാമത്തെ ഓഫിസ് സന്ദർശനത്തിന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും പരിശോധിച്ചു.

പരിചരണത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത സമയത്ത്, മിസ്സിസ് ആർ. ഓരോ തവണയും താഴ്ന്ന ബാക്ക് എപ്പിസോഡ് ഉണ്ടെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു, അവൾ അതേ പെൽവിക് ലക്ഷണങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. ഈ ലക്ഷണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവയിൽ അനാവശ്യ ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന ഗുളിക, പിത്താശയ, മൂത്രാശയ സംബന്ധിയായ അന്വേഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ചർച്ച: വെർറ്റ്ബ്രൊജനിക് ഓട്ടോണമിക് നേരിടൽ

സ്പിനോവിസിറൽ സിംപ്കോമിന്റെ ഉത്പാദനത്തിന്റെ കൃത്യമായ ഘടന വ്യക്തമായി അറിയപ്പെടുന്നില്ല. ഈ രോഗാവസ്ഥയെ വിശദീകരിക്കാൻ നിരവധി പാത്തോഫിസിയോളജിക് ഹൈപ്പൊവറികൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനാവും. വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളിൽ വിവിധ പാത്തോളജിക്കൽ പ്രക്രിയകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. Spinovisceral symptom ഉൽപാദനത്തിന്റെ നിർദ്ദേശിത സംവിധാനങ്ങൾ താഴെ ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു:

വേദന: കഠിനമായ വേദനയുടെ സ്വാഭാവിക പരിണാമം പ്രശസ്തമാണ്. അവർ ജനകീയമായ സഹാനുഭൂതിയുടെ ഉത്തേജനം മൂലമാണ്. പ്രക്ഷോഭം, ഹൈപ്പർഹൈഡ്രോസിസ്, പ്യൂപ്പിൾ ഡൈലേഷൻ, ഛർദ്ദി എന്നിവ പോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതിന് കാരണം.

സ്ട്രെസ്സ്-എൻഡോക്രൈൻ: പല രോഗങ്ങളും പല രോഗലക്ഷണങ്ങളുമുണ്ടെന്ന് സൈലി (36) ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സ്ട്രെസറുകളുടെ ലക്ഷണങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളുള്ള ലക്ഷണങ്ങളുള്ള ലക്ഷണങ്ങളുള്ള ലക്ഷണങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളാണ്. സമ്മർദ്ദ സൂചകനായി eosinophil count ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ക്ഷയരോഗബാധിതമായ എപ്പിസോഡുകളുടെ 54% ഒരു അലാറം-എൻഡോക്രൈൻ പ്രതികരണത്തോടൊപ്പം (37) ഉണ്ടാകുമെന്നതിനുള്ള തെളിവുകൾ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ പഠനത്തിൽ കാണുന്ന ചില രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒരു എൻഡോക്രൈൻ-കെമിക്കൽ അടിത്തറയുള്ളതാണെന്ന് സാദ്ധ്യതയുണ്ട്.

സോമാറ്റോ-സൈക്കോ-വിസൽ റിഫ്ലെക്സുകൾ: ചില രോഗികൾ മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഭംഗിയുള്ള ഗ്ലാസിലൂടെ നോക്കിക്കാണുകയും എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള അസുഖകരമായ ലക്ഷണങ്ങളും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സൈക്കോഗെനിക് സിംപോംമെൻറ് ഉത്പാദനം, തീർച്ചയായും, ഈ പഠനത്തിൽ ഒരു ആർട്ടിഫാക്റ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ലക്ഷണങ്ങളായ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ, സ്പിൻഷെൽ ലയണിന്റെ നിലയിലേക്ക് ഒരു സെഗ്മെൻറൽ ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഈ ശ്രേണിയിലുള്ള ഒരു രോഗിയെ മാത്രമേ ആത്മോമന നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ശരീരഘടനയെക്കുറിച്ച് അറിയാവൂ. ഈ ഗണത്തിൽപ്പെട്ട സ്പിനോ-സൈക്കോ വിസൽ ബന്ധങ്ങൾ ഓസ്റ്റിയോപാറ്റിക് ഗവേഷണത്തിലൂടെ വിശദീകരിക്കാം. അതിശയകരമായ പരീക്ഷണത്തിൽ, കോർർ എറ്റ് ആൾ ആത്മഹത്യപ്പെടുമ്പോൾ, ഉയർന്ന തോതിലുള്ള സുതാര്യമായ ഒഴുക്ക് ഉയർന്ന അളവിലുള്ള അപ്രതീക്ഷിത തെറാപ്പിയിൽ സംഭവിക്കുന്നു. മുമ്പുതന്നെ സുഷുമ്നിയ സംയുക്ത ഗന്ധം (38) മുതൽ പ്രോപ്രിയോസിപ്റ്റിക് ഇൻപുട്ട് വഴി ഇത് സംവേദനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് (ഫെസിലിറ്റഡ്).

സോമാട്ടോ-വിസൽ റിഫ്ലെക്സുകൾ: ലബോറട്ടറി മൃഗങ്ങളിൽ സോമോറ്റോ-ഓട്ടോമോമിക് റിഫ്ലെക്സുകൾ ഫിസിയോളജിക്കൽ വസ്തുതയാണ്. അവ മനുഷ്യന്റെ ചില വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. മസ്തിഷ്കത്തിലെ വിഷാദരോഗങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്: സ്ഫിൻജിയൽ സ്പൈനൽ സെല്ലുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട കോർഡ് സെഗ്മെൻറുകളിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്ത ശാരീരിക അസ്തിത്വം (വേദന, പ്രോപ്രിയോസെപ്ഷൻ) ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇന്റർനാഷണൽ ന്യൂറോണുകൾ വഴിയും പ്രചോദനം ഉൾകൊള്ളുന്നതും, പാർശ്വവത്കൃത കാന്സുകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ്, ലക്ഷ്യം 56 ലക്ഷണത്തിന്റെ സജീവമാക്കൽ (മോട്ടോർ, വേസമോട്ടർ, രഹസ്യം) കാരണമാകുന്നു. അത്തരം സ്ഥിര പാദോഫിസിയോളജിക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പിൻവലിക്കൽ ലക്ഷണങ്ങളിൽ സ്പൈനോസിറൽ ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദി ആകാൻ കഴിയും.

നെരേ കംപ്രഷൻ: ഡിസ്ലാൽ ലിസിൻസ്, വെറ്റപ്രേമ എസ്റ്റോസ്റ്റോസസ്, സ്റ്റെനോസിസ് എന്നിവ നാഡീ കലകളെ നിയന്ത്രിക്കാനും ഓട്ടോണമിക് ഡിസ്ഫൻക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പരെസിസിനു കാരണമാകുമെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. റൂട്ട് കമ്പ്രഷൻ ആക്സിപ്ലാസ്മിക് ഒഴുക്കിന് ഇടയാക്കും. സർവേയുടെ ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി, നെയർ ടിഷ്യു വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ സൂചനയനുസരിച്ച് പരേതശീഷ്യ / അനസ്തീഷ്യയെ പരിഗണിക്കുന്നെങ്കിൽ, ഈ ഓഫീസിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കോൺടാക്റ്റ് രോഗികളുടെ 30% നർമ്മ കംപ്രഷൻ സിൻഡ്രോംകളാണ്. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രോഗികളിൽ സ്വയം ചികിത്സയ്ക് നേരിടാൻ ഇത് ഉത്തരവാദിയാകുന്നു.

രക്തക്കുഴലിലെ കോംപ്രമൈസ്: സെർവിക്കൽ ഡിസനേറിറ്റീവ് ഡിസീസ് വിർച്വൽ ധമനികളിൽ ഒത്തുചേരാം. ഈ സംവിധാനം പ്രായം ചെന്ന രോഗികളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നിരിക്കാം; എന്നിരുന്നാലും, ഈ അവസ്ഥയിൽ തുടർച്ചയായി നെഞ്ചുവേദനയുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന പതുക്കെ മസ്തിഷ്കപ്രേരകക്കുറവ് (39), ഏതെങ്കിലും വിഷയങ്ങളിൽ നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ല.

പ്രൊപ്രൈസെപ്റ്റിക് ക്രോസ്-ടോക്ക്: അസ്വാഭാവികമായ ഗർഭാശയ തകരാറുകൾ കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹങ്ങളെ പോഷകാഹാര പ്രോപ്രിയോസിപ്റ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് പോഷിപ്പിക്കാം. നെഞ്ചുവേദന ബാധിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ ഈ അണുബാധയുടെ ഉയർന്ന സാദ്ധ്യതയെ വിശദീകരിക്കാൻ ഈ സംവിധാനത്തിന് കഴിയുന്നു.

മറ്റുള്ളവ: കടുത്ത വിസർജ്ജ്യരോഗികളിലുണ്ടാകുന്ന മലബന്ധം അത്തരമായ അല്ലെങ്കിൽ വ്യായാമത്തിന്റെ അഭാവമാണെന്നതാണ്.

ഇവിടെ വിവരിക്കുന്ന spinovisceral syndromes എല്ലാ കൃത്രിമ പകർച്ചവ്യാധികളുടെയും പ്രതിദിന ക്ലിനിക്കൽ രീതികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലക്ഷണ സങ്കീർണതകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ, ഈ പൊതു ക്ലിനിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ കൃത്യമായി പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിന്, ഉറപ്പുനൽകുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ പഠനം ഒരു ആദ്യ-പരീക്ഷണ പ്രോത്സാഹനത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അവതരിപ്പിച്ച സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് "ബോൾ പാർക്ക്" കണക്കുകൾ മാത്രമാണ്. വളരെ വലിയ വിഷയം ആവശ്യമുള്ള ജനസംഖ്യ ആവശ്യമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക പഠനത്തിൽ ശേഖരിച്ച ഡാറ്റ വിശകലനം, ഭാവിയിൽ അന്വേഷണങ്ങൾ (40) മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഉതകുന്ന യഥാർത്ഥ പ്രതീക്ഷിത ഡിസൈനിലെ അപര്യാപ്തതയെ മിക്കവാറും ഒഴിവാക്കുന്നു. ഇനിപ്പറയുന്ന ശുപാർശകൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്:

അന്വേഷകൻ ആർട്ടിഫാക്റ്റ്: സ്വന്തം രോഗി പഠിക്കുന്ന സോലോ അന്വേഷകർ ദുർബലമായ വസ്തുതയ്ക്ക് വിധേയമായിരിക്കും. പദ്ധതി രൂപകല്പന ചെയ്യുകയും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ഭാവിയിലെ പഠനപദ്ധതികൾ ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീം അന്വേഷകരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം.

ഡാറ്റ പദാർത്ഥങ്ങൾ: എല്ലാ ഡാറ്റാ ശേഖരണ മാർഗ്ഗങ്ങളും (വാക്കാലുള്ള അഭിമുഖങ്ങളും ചോദ്യാവ്യങ്ങളും) പിഴവ് (40,41) വിധേയമാണ്. ഇന്നത്തെ പഠനത്തിൽ അഭിമുഖ സംഭാഷണം ഉപയോഗിച്ചു. സമാഹരിച്ച ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഫ്യൂച്ചർ പഠനങ്ങളിൽ വാക്കാലുള്ള അഭിമുഖങ്ങളും രചിച്ച ചോദ്യാവലിയും ഉൾപ്പെടുത്തണം.

സൈക്കോളജിക്കൽ ആർട്ടിഫാക്റ്റുകൾ: പഠിച്ച വിഷയങ്ങൾക്ക് മാനസിക അടിസ്ഥാന അടിത്തറ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന് ക്ലിനിക്കൽ പഠനങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും വിമർശിക്കപ്പെടുന്നു. എഴുതപ്പെട്ട ചോദ്യാവെൻറ അടിസ്ഥാന മാനക പരിശോധനാ സമ്പ്രദായം ഉൾപ്പെടുത്താം.

ഫാർമക്കോളജിക് ആർട്ടിഫാക്റ്റുകൾ: മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ വ്യാവസായികമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് അന്വേഷകന്റെ വിധി (പക്ഷപാതിത്വം) ഉപയോഗിച്ചു. ഭാവിയിലെ പഠനങ്ങൾ ഈ വിഷയങ്ങളെ ഒഴിവാക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽ തങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ചുരുങ്ങിയത് വിശകലനം ചെയ്യുകയോ വേണം.

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആർട്ടിഫാക്റ്റുകൾ: വെറ്റ്രോബ്രൊണിക സ്വയമേഘച്ച പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ പ്രാഥമിക നിരക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി വലിയ തോതിൽ പഠനം നടത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. ഫോർമാൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ വിശകലനവും ആവശ്യമാണ്.

ഫോളോ അപ്പ്: ഒരു സാധാരണ ക്ലിനിക്കൽ സിൻഡ്രോം മൂർത്തമായ അന്വേഷണമാണ് മുൻകൂട്ടി പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. മുട്ട് വേദന എപ്പിസോഡുകളിൽ സംഭവങ്ങളുടെ ക്രമം സംബന്ധിച്ച ലളിതവും കൃത്യവുമായ ചോദ്യങ്ങൾ. പല വിഷയങ്ങൾ മാസങ്ങളും മാസങ്ങളും നീണ്ടുനിന്നെങ്കിലും, ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തുടർചലനങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുമോ എന്ന് ചർച്ചചെയ്യപ്പെടണം. എങ്കിലും, മനോരോഗചികിത്സാ സ്കൂളിൽ പൊതുവായിട്ടുള്ള ചരിത്രപരമായ കൈറോപ്രാക്റ്റിക്, ഓസ്റ്റിയോപാറ്റിക് സിദ്ധാന്തം, ദീർഘകാലത്തെ പ്രവർത്തനപരമായ രോഗങ്ങൾ ക്രമേണ ഓർഗാനിക് പാത്തോളജിയിലേയ്ക്ക് നയിച്ചേക്കാമെന്ന് hypothesizes. ആവർത്തിച്ചുള്ള നട്ടെല്ലിന് കാരണങ്ങളുള്ള നിരവധി വർഷങ്ങളിൽ, ഈ സിദ്ധാന്തം പരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമായിരിക്കാം.

പരിസമാപ്തികൾ: വെർട്ടബറോണിയൻ ഓട്ടോണമിക് നേരിട്ടത്

മുടി വേദനയുടെ സ്വാഭാവിക പ്രത്യക്ഷതകൾ പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ പ്രാഥമിക പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ മുട്ടു വേദന വസ്തുക്കളുടേയും എട്ട് സെക്കൻറുകളിൽ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളിൽ വിഷാദരോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവിക നഷ്ണവ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കും. കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ ഈ പൊതു ക്ലിനിക്കൽ സിൻഡ്രോമുകളുടെ nosographic സവിശേഷതകൾ കൃത്യമായി വിവരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ശൂന്യമാണ്
അവലംബം:

1. ഗൈഡൻ എ ടെക്സ്റ്റ്ബുക്ക് ഓഫ് മെഡിക്കൽ ഫിസിയോളജി. അഞ്ചാം പതിപ്പ്. ഫിലാഡെൽഫിയ:
ഡബ്ല്യു. സോണ്ടേഴ്സ്, ചൊവ്വ.
2. ബ്രോബെക്ക് JR. ലമിക്കൽ പ്രാക്ടീസിലെ ഫിസിയോളജിക് അടിസ്ഥാനം. പത്താം പതിപ്പ്.
ബാൾട്ടിമോർ: വില്യംസ് ആൻഡ് വിൽക്കിൻസ്, 1979.
3. ഗൈതൻ എ ബേസിസ് ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി. രണ്ടാമത്തെ പതിപ്പ്. ഫിലാഡെൽഫിയ:
ഡബ്ല്യു. സോണ്ടേഴ്സ്, ചൊവ്വ.
4. ബെസൻ പി, മക്ഡാർമോട്ട് ഡബ്ല്യു .ബുക്ക്ബുക്ക് ഓഫ് മെഡിസിൻ. പതിനാലാമത്തെ പതിപ്പ്.
ഫിലാഡെൽഫിയ: ഡബ്ല്യു. സോണ്ടേഴ്സ്, 1975.
5. സെസിൽ ആർ, ലോയിബ് ആർ. ഒമ്പതാമത്തെ പതിപ്പ്. ഫിലാഡെൽഫിയ :.
ഡബ്ല്യു. സോണ്ടേഴ്സ്, ചൊവ്വ.
6. ആഡംസ് ജെ. ഓർത്തോപീഡിക്സിൻറെ ഔട്ട്ലൈൻ. ആറാമത്തെ പതിപ്പ്. എഡിൻബർഗ്: ലിവിങ്സ്റ്റൺ,
1967.
7. പൊട്ടൻ F. വിസരോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഏഴാം എഡിഷൻ. സെയിന്റ് ലൂയിസ്:
സി.വി മോസ്ബിയ, 1953.
8. പിൻസ്ലർ എസ്, ട്രാവൽ ജെ
ഹൃദയാഘാതം ഞാൻ HJ ഞാനിരുന്നു; XXX: 1948- നം.
9. ട്രാവൽ ജെ, പിൻസ്ലർ എസ്. വേദനയുടെ സമാധാനം. പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ്
മരുന്ന് 1952; XXX: 11- നം.
10. വെർണർ ജെ. ചിറപ്രകൃതിയുടെ ശാസ്ത്രവും യുക്തിയും. എൻഎൽ വുഡ്: ജെ വെർണർ,
1941.
11. മക്ഡൊണാൾഡ് ജി, ഹാർഗ്രേവ്-വിൽസൺ ഡബ്ല്യു. ലണ്ടൻ:
ഹെയ്നെമാൻ, 1935.
12. സാതോ എ, ഷ്മിഡ്ത് ആർ സോമെറ്റോ അനുപേക്ഷ പ്രതിബദ്ധത:
കേന്ദ്ര പാതകൾ, ഡിസ്ചാർജ് സവിശേഷതകൾ. ഫിസിയോളജിക്കൽ അവലോകനങ്ങൾ
1973; XXX: 53- നം.
13. സാതോ എ, സാതോ വൈ, ഷിമഡ എഫ്, ടോറിഗേറ്റ വൈ. വെസിക്കൽ ഫംഗ്ഷനിൽ മാറ്റങ്ങൾ
എലികളിലെ ഛർദ്ദപരമായ ഉത്തേജനം ഉൽപാദിപ്പിച്ചു. ബ്രെയിൻ റിസർച്ച് 1975; 94:
465-474.
14. സതോ എ, സാതോ വൈ, ഷിമഡ എഫ്, ടോർഗേറ്റ വൈ
എലികളിൽ തൊലിയുരിക്കൽ ഉത്തേജനം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. ബ്രെയിൻ റിസർച്ച്
1975; XXX: 87- നം.
15. സാതോ എ, സാത്തോ വൈ, ഷിമഡ എഫ്, ടോർഗടാ വൈ
വിവിധതരം എലികളിൽ തൊലിയുടെ നൊക്കിപിറ്റിക്ക് ഉത്തേജനം ഉണ്ടാക്കുന്ന നിരക്ക്
താപനില. ബ്രെയിൻ റിസർച്ച് 1976; XXX: 110- നം.
16. ഹാൽഡെമാൻ എസ്., എസ്മാറ്റിക് ആൻഡ് വിസ്കോറൽ നർവരസ് തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം
സിസ്റ്റങ്ങൾ. JCCA 1971; 15 (3): 20-25.
17. സതോ എ. നിയന്ത്രണത്തിൽ സോമാറ്റോ-ഓട്ടോമോമിക് റിഫ്ലെക്സുകളുടെ പ്രാധാന്യം
ആന്തരിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ. JCCA 1976; 20 (4): 32-38.
18. കൂട്ട് ജെ. സോമാറ്റിക് സ്രോതസ് ഓഫ് അഫയർ ഇൻപുർ ഇൻപുട്ട് ഇൻ ഫാക്ടർ
ഓട്ടോമോമിക്, സെൻസറി, മോട്ടോർ ഫംഗ്ഷൻ. ഇതിൽ: കോർ IM, ed. ന്യൂറോബയോളജിക്
മാനിപുലേറ്റീവ് തെറാപ്പിയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ന്യൂയോർക്ക്: പ്ലീനം
അമർത്തുക, XXX: 1978.
19. അപ്സെൻസലർ 0. സോമാറ്റോവോട്ടണോമിക് റിഫ്ലക്സ് - സാധാരണയും അസാധാരണവുമാണ്.
ഇതിൽ: - കോർ IM, എഡിറ്റർ. നർമ്മോബിളേറ്റീവ് ലെ ന്യൂറോബയോളജിക് മെക്കാനിസം
തെറാപ്പി. ന്യൂയോർക്ക്: പ്ലീനം പ്രസ്സ്, ചൊവ്വാ: 1978-179.
20. പാമർ ഡി. ശാസ്ത്രം, കല, തത്ത്വചിന്ത ചിരത്രകാരി. പോർട്ട്ലാൻഡ്:
പോർട്ട്ലാൻഡ് പ്രിൻറിംഗ് ഹൌസ്, ചൊവ്വ.
21. ബാരെ ജെ. റെവ് ന്യൂറോൾ 1926; XXX: 33
22. ലിയൂ വൈ. സിൻഡ്രോം സിപാർട്ടിക് സെർവിക്കൽ പോസ്റ്റർ ആയ ആർത്രൈറ്റ് സെർവിക്കാണ്
ക്രോണിക്ക്. ഈ സ്ട്രാസ്സ്ബർഗ്, 1928. (ഫ്രീ)
23. ഗയൽ എൽ, ന്യൂവെർത് ഇ. ഒട്ടോ-ന്യൂറോ-ഒഫ്താൽമോളജിക് ആനിസ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ്
ഗർഭാശയ സംബന്ധമായ ഉത്ഭവം. ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ജെ മെഡ് 1954; XXX: 54- നം.
24. ജാക്ക്സൺ ആർ. സെർവിക്കൽ സിൻഡ്രോം. സ്പ്രിങ്ഫീൽഡ്: ചാൾസ് സി. തോമസ്,
XXX: L1966-31.
25. വിൻസ് 1, അറ്റ്സറ്റ് ആർ. ദ വിർസാർസ്പൈനൽ സിൻഡ്രോം: ഒരു കണ്ഫ്യൂഷസ് ഘടകം
ശസ്ത്രക്രീയ പരിശോധന ആർച് സർജ് 1934; XXX: 29- നം.
26. ഉഷഷർ എൻ. വിസാർസോണിയൽ സിൻഡ്രോം - ഒരു പുതിയ ആശയം വിഭജനം
നിഗൂഢമായ നട്ടെല്ലുകളുടെ ഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സെൻസിറ്ററി മാറ്റങ്ങൾ.
ആൻ ഇന്റർ മെഡ് 1940; 13 (2): 2057-2090.
27. ട്രാവൽ ജെ, ബിഗലോയുടെ എൻ. റോളി ഓഫ് സോമാറ്റി ട്രിഗർ ഏരിയസ് പാറ്റേണുകളിൽ
ഹിസ്റ്റീരിയ. സൈക്കോക്സ് മെഡ് 1947; XXX: 2- നം.
28. ട്രെൽൽ ജെ. ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ജെ മെഡ്; 1955
ഫെബ്രുവരി: 331-340.
29. ട്രാവൽ ജെ മെക്കാനിക്കൽ തലവേദന. തലവേദന ഡിസംബർ, ഫെബ്രുവരി XX-83.
30. കൂപ്പർ A. ട്രിഗർ പോയിന്റ് കുത്തിവയ്പ്പ്: ശാരീരിക ഔഷധ പഠനം.
ആർച്ച് ഫിഷ് മെഡൽ റഹബ് 1961; XXX - 704.
31. ലിവിറ്റ് കെ. മെനൈറസ് രോഗം, സെർവിക്കൽ നട്ടെല്ല്. റെവെ ചെക്കോസ്ലോവാക്ക്
മെഡൽ 1961; 7 (2): 129-139.
32. ഉഷിയോ എൻ, ഹിനോക്കി എം, ഹൈൻ എസ്, ഒകഡ എസ്, ഇഷാദ ഇ, കൊയിക് എസ്, ഷീസാബ എസ്.
ശാസന കാരണം ചെറുകുടലിന്റെ തോതിലെ അനാക്സിയ പഠനങ്ങൾ
മുറിവ് അഗ്രോസോളജി 1973; 14 (ഡി): 73- XXX.
33. ലവ് ജെ, ഷോർൺ വി. തോറാച്ചി ഡിസ്ക് പ്രോംപ്രഷൻസ്. ജമാ 30% 1;
43-62.
34. വെർ ബ്രെഗെൻ എ. കൂർത്ത intervertebral ഡിസ്കുകളുടെ വലിയ വ്യായാമങ്ങൾ.
സർജ ഗൈനകോൾ ഒബ്സ്റ്ററ്റ് 1945; XXX: 81.
35. ട്രീസ് ഇ, ട്രീസ് ജെ. നഴ്സിങ്ങിലെ ഗവേഷണ ഘടകങ്ങൾ. ആദ്യപതിപ്പ്.
സെൻറ് ലൂയിസ്: സി.വി മോസ്ബി, ചൊവ്വ.
36. Selye H. ജീവന്റെ സമ്മർദ്ദം. ന്യൂയോർക്ക്: മക്ഗ്രോ ഹിൽ, 1883.
37. ജോൺസ്റ്റൺ ആർ. വെർറ്റ്ബറോനിക് സമ്മർദ്ദിത ഇയോസിനോപ്പനിയാണ്. JCCA 1974; 18 (4):
14-20.
38. കോർ എൽ, തോമസ് പി, റൈറ്റ് ആർ. സിംപോസിയം എന്നിവയാണ്
സെഗ്മെന്റൽ ഫെസിലിഷേഷൻ. JAOA 1955; XXX: 54.
39. ഹ്യൂൾ ജെ. വെറെറ്റോ-ബേസിലർ കോംപ്ലക്സിന്റെ ഹീമോഡൈനാമിക്സ് വിലയിരുത്തൽ
angiothlipsis വഴി. JCCA ജൂൺ ജൂൺ: 1972-35, 36.
40. ഫ്രീഡ്മാൻ ജി. പ്രീമർ ഓഫ് എപിഡെമോളജി. ആദ്യപതിപ്പ്. ന്യൂയോര്ക്ക്:
മക്ഗ്ര-ഹിൽ, 1974.
41. ഖുറാൻ എൽ. ക്ലിനിക്കൽ - മെത്തേഡുകൾ, ഡാറ്റ, വിധികർത്താക്കൾ എന്നിവയുടെ വിശ്വാസ്യത.
ന്യൂഇംഗ്ൽ ജെ മെഡൽ 1975; XXX: 293- നം.

എകോർഡൺ അടയ്ക്കുക