ClickCease
പേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

കെറ്റോണിസ് മനുഷ്യശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൈറ്റോകോൺ‌ഡ്രിയയുടെ source ർജ്ജ സ്രോതസ്സായി വർത്തിക്കുന്നു. ഇവ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരമുള്ള ഇന്ധനമാണ്. ലളിതമായ തന്മാത്രാ ഘടനയുള്ള അടിസ്ഥാന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് കെറ്റോണുകൾ. കെറ്റോണുകൾ സ്വാഭാവികമോ കാർബൺ അധിഷ്ഠിതമോ ആയ ഒരു രാസവസ്തുക്കളാണ്, ഒരു കേന്ദ്ര കാർബൺ ആറ്റം ഉപയോഗിച്ച് ഓക്സിജൻ ആറ്റവുമായി ഇരട്ട ബന്ധിതവും രണ്ട് കാർബൺ അടങ്ങിയ പകരങ്ങളുമാണ് “R” എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ജനിതക കെറ്റോൺ ഘടന

മനുഷ്യരിൽ, മൈറ്റോകോണ്ട്രിയയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ 90 കെട്ടോണുകൾ ഉണ്ട്. ഇവയെ കെറ്റോൺ ബോഡി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. 3 കെറോൺ:

 1. അസെറ്റോൺ
 2. അസറ്റോസെസെറ്റിറ്റ്, അസെറ്റോആറ്റിറ്റിക് ആസിഡ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു
 3. ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ബൂട്ടൈറ്റിക് ആസിഡ്, ബീറ്റാ ഹൈഡ്രോക്സിബാട്ടിയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഎച്ച്ബി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. കൂടുതൽ സംയുക്ത നാമങ്ങളിൽ 3- ഹൈഡ്രോക്സിബൂട്ടിക ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ 3- ഹൈഡ്രോക്സിബൂട്ടേറ്റ്റേറ്റ് ഉൾപ്പെടുന്നു.

BHB പ്രത്യേകമായി ഒരു ketone ആയി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കാരണം, ഇത് ഋഗ്വേഡ് OH- ഗ്രൂപ്പിനെയാണ്, പകരം ഇരട്ട ബന്ധിത ഓക്സിജൻ ഉള്ളതിനേക്കാളും, സാധാരണയായി താഴെയുള്ള രേഖാചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. എങ്കിലും, ബിഎച്ച്ബി ഒരു കെറ്റോനെ പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, കാരണം അസെറ്റോൺ, അസറ്റോസെസെറ്റ് തുടങ്ങിയ ഊർജ്ജമായി അത് മാറുന്നു. ചുവടെയുള്ള ഡയഗ്രാമിൽ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കെറ്റോൺ ബോഡികളുടെ ഘടനകൾ

Β ഓക്സീകരണം വഴി ഫാറ്റി ആസിഡുകളുടെ രാസവിനിമയം Ketogenesis ആണ്. ഈ പ്രക്രിയ ചുവടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ β-hydroxy-β-methyglutaryl-CoA അല്ലെങ്കിൽ HMG-CoA യിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന അസറ്റിക് കോ.യു. HMG-CoA അസെറ്റോസാറ്റെറ്റോണിലേക്ക് മാറുന്നു, ഇത് BHB- യിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യാനിടയുണ്ട്. അസെറ്റോനെറ്റിനെ ഏസെറ്റോണിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല (താഴെ ഇടതു ഭാഗത്ത് കാണുന്നതുപോലെ). അസെറ്റോസെറ്റേറ്റ്, ബിഎച്ച്ബി എന്നിവ അസറ്റോസെസെറ്റേറ്റ് വഴി അസെറ്റിക്-കോഎ ആയി മാറുന്ന ഊർജ്ജം ഉപയോഗിക്കാനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സെൽ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയയിലാകുമ്പോൾ അസെറ്റോൻ ശ്വസനത്തിലും മൂത്രത്തിലും പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു.

അസെറ്റിക്-കോക്സ്എക്സ്എക്സ്-ൽ നിന്നുള്ള കെറ്റോൺ ബോഡികളുടെ രൂപീകരണം

Exogenous Ketone Bodies മനസ്സിലാക്കുക

Exogenous ketone bodies ഒരു പോഷകാ പൂരിപ്പിക്കൽ വഴി ഉപയോഗിച്ചു ലളിതമായി ketone മൃതദേഹങ്ങൾ ആകുന്നു. കരളിൽ നിർമ്മിച്ച കെറ്റോൺ ബോഡങ്ങൾ എൻഡോഗൻസറ്റ് കെറ്റോൺ ബോഡികൾ എന്നാണ് കൂടുതൽ കൃത്യമായി പറയുന്നത്. ചുവടെ താഴെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.

മിക്ക പോഷക സപ്ലിമെന്റുകളും എക്സോജനസ് കെറ്റോൺ ബോഡികളുടെ ഉത്ഭവമായി ബിഎച്ച്ബിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. BHB അസെറ്റോഅസെറ്റിക് ആസിഡായി മാറുന്നു, അവിടെ അസെറ്റോഅസെറ്റേറ്റ് ഡികാർബോക്സിലേസ് മാലിന്യ പാതയിലൂടെ ഒരു ചെറിയ തുക അസെറ്റോണായി മാറുന്നു. അസെറ്റോഅസെറ്റിക് ആസിഡിന്റെ ഒരു ശതമാനം ബീറ്റാ കെറ്റോത്തിയാലേസ് ഉപയോഗിച്ച് path ർജ്ജ പാതയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചേക്കാം, ഇത് അസെറ്റോഅസെറ്റിക് ആസിഡിനെ 2 അസറ്റൈൽ-കോഎ തന്മാത്രകളാക്കി മാറ്റുന്നു.

കെറ്റോസിസ് പാത്ത്വേ ക്രെബ്സ് (ഊർജ്ജം) പാതയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്

അസെറ്റൈൽ- CoA തുടർന്ന് ക്രെബ്സ് സൈക്കിളിൽ പ്രവേശിച്ച് ATP സൃഷ്ടിക്കുന്നു. Exogenous ketone ശരീരം പോഷകാഹാര വിതരണം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഒരു തൽക്ഷണ ketones വിതരണം. ഭക്ഷണത്തിനു മുമ്പായി കെറ്റോസിസ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇല്ലെങ്കിലും, ഉയർന്ന കാർബൺ ഡിസീസ് കുടിക്കുമ്പോൾപോലും. ഇവ ഇൻസുലിൻ സാന്നിധ്യംക്കൊപ്പം രക്തം കെറ്റോണും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

എക്സോഗനസ് കെറ്റോൺ മരുന്നുകളെ പോഷകാഹാരമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ദീർഘചതുരം ഉദ്വമനം ഒരു നോൺ ketogenic ഭക്ഷണത്തിൽ സംയോജിപ്പിച്ച് എന്താണ് ഗവേഷകർ പൂർണ്ണമായും ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നു, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. എച്ചോജനസ് കെറ്റോൻ പോഷകാഹാര സപ്ലിമെന്റുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ബിഎച്ച്ബി കെറ്റോ ബോഡി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സാധാരണ പ്രശ്നം ഉൾപ്പെടുന്നത്. വിശദീകരണം അതിന്റെ സമവാക്യത്തിന്റെ ലാളിത്യവും ഊർജ്ജത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനവും ഒരു മിശ്രിതമാണ്. ബിഎച്ച്ബി ഒരു പോഷകാഹാര സപ്ലിമെന്റായി ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ ലളിതമാണ്.

"റിയാസ്ബെറി കെറ്റോസുകൾ" "കെട്രോൺ ബോഡികൾ" പോലെയാണോ?

ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനുള്ള പോഷക ഘടകങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ ഘടകമാണ് റാസ്ബെറി കെറ്റോണുകൾ. എന്നിരുന്നാലും, അവരുടെ ശീർഷകം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, അവർക്ക് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. പുറംതള്ളുന്ന കെറ്റോൺ പോഷക സപ്ലിമെന്റുകൾ പരിഗണിച്ച് ഇത് വ്യക്തികൾക്ക് ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു.

റാസ്ബെറി കെറ്റോകൾ യഥാർഥത്തിൽ ഫിനോലിക് സംയുക്തങ്ങളാണ്, അത് രാസവസ്തുക്കൾ അവരുടെ സൌരഭ്യവാസന നൽകും. ഉത്തേജക സംയോജനത്തിനു സമാനമാണ് അവ. ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ, റാസ്ബെറി കെട്ടോൺ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സാധ്യതയില്ല.

കെറ്റോൺ ലവണങ്ങൾ കെറ്റോൺ എസ്റ്റേഴ്സ്

എല്ലാ ബീറ്റാ-ഹൈഡ്രോക്സിബൂട്ടേറേറ്റുകളുടെ എക്സോഗനസ് കെറ്റോണുകളും രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്:

 1. സ്വാഭാവികമായും രാസവസ്തുക്കളാണ് കെടൺ ലവണങ്ങൾ. ഇത് സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം, എന്നിവയോ അല്ലെങ്കിൽ ബി.എച്ച്.ബി.യോ ഉപയോഗിച്ച് ആഗിരണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. ഇന്ന് ലഭ്യമായ കെറ്റോൺ ലവണങ്ങൾ മുതൽ വാണിജ്യപരമായി ലഭ്യമായ പോഷകാഹാര സപ്ലിമെന്റുകൾ എല്ലാം (കെറ്റോ ഫോഴ്സ്, കെറ്റോകാന, കെറ്റോ ഒഎസ്). ഇവയും ചിലപ്പോൾ "കെറ്റോൺ മിനറൽ സൾട്ടുകൾ" അല്ലെങ്കിൽ "ബിഎച്ച്ബി മിനറൽ സൾട്ടുകൾ" എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.
 2. കെറ്റോൺ എസ്റ്റേഴ്സ് കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ച രാസവസ്തുക്കളാണ്. കെറ്റോൺ ബോഡിക്ക് ഒരു മദ്യം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കെറ്റോണിന്റെ രൂപകല്പനയാണ് കെറ്റോൺ എസ്റ്റേഴ്സ്. കെറ്റോൺ എസ്റ്റേറ്റുകൾ പ്രധാനമായും കീബോൺ ശരീരത്തിന്റെ അളവ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് അവയുടെ ഫലപ്രാപ്തി നിർണ്ണയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരു BHB എസ്റ്ററിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന ക്രമീകരണമാണ് താഴെ. ആദ്യത്തെ കെറ്റോൺ ഈസ്റ്റർ ബീജം നിലവിൽ HVMN വഴി ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഗവേഷണ എസ്റ്റേറ്റുകൾ വളരെ അനായാസമായ രുചിയുള്ളതാണ്, HVMN ഉടൻ മാറ്റം വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഒരു ബീറ്റ-ഹൈഡ്രോക്സിബൗടുറ്റെ എസ്റ്ററിന്റെ ഘടന

കെറ്റോൺ ലവണങ്ങൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സിബൂട്ടീറ്ററിന്റെ രക്തസമ്മർദ്ധ്യം കൂടുതൽ ഉയർന്ന അളവിലുള്ളതാണ്. കെറ്റോൺ ലവലിനെക്കാൾ ശക്തരാണെന്ന് ഏററവും ശക്തമായ തെളിവുകളുണ്ട്, അവയുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതുപോലെ. ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല, പക്ഷേ അത് ഉദരനിരക്ക് (gastrointestinal) അല്ലെങ്കിൽ ജി.ഐ.ഐ (tract) ൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്.

എന്നിരുന്നാലും, എസ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ വിഷാദരോഗം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന സമ്മർദ്ദം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ അവയ്ക്ക് സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, മുൻപ് ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ. ചുവടെയുള്ള ചിത്രം BHB ൽ Ketone ester, Ketone ലവണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ BHB- ന് തുല്യമായ അളവ് കഴിക്കുന്നത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തെളിയിക്കുന്നു. അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അനുബന്ധങ്ങൾ ഇവയാണ്:

 • ബിഎംഎസ് (ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സിബൂട്ടേറ്റ് മിൻറൽ സാൾട്ട്) - സോഡിയം / പൊട്ടാസ്യം സ്ഥാപിച്ചത് (കെറ്റോഫോഴ്സ്)
 • കെഇ (കെറ്റോൺ എസ്റ്റർ) - (ആർ- 3- ഹൈഡ്രോക്സിബൂട്ടിൽ- R-1,3- ഹൈഡ്രോക്സിബൂട്ടേറ്റ്റ്) (HVMN)
ചിത്രം 1: ഒരു ketone ഉപ്പൂറ്റും ഒരു ketone ഉപ്പ് പാനീയം കഴിച്ചതിനു ശേഷം രക്തം BHB നില.

എക്സിയോജസ് കിറ്റണുകളുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്?

എക്സോജെനസ് കെറ്റോൺ പോഷക സപ്ലിമെന്റുകൾക്ക് ധാരാളം ഗുണങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയും. കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ ഭാരം കുറയ്ക്കൽ, അത്ലറ്റിക് പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, കാൻസർ പ്രതിരോധം, വിജ്ഞാനപരമായ പുരോഗതി, വിരുദ്ധ ബാഹ്യാവിഷ്ക്കാര ഗുണങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഭാരോദ്വഹന ഗോളുകൾ

 • വിശപ്പ് ഒഴിവാക്കൽ: കെറ്റോൺ എസ്റ്റർ എടുത്ത ശേഷം ആൺസെറ്റ് പുരുഷന്മാരുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും എണ്ണം കണക്കുകൂട്ടിയത്, കെഇഎ അല്ലെങ്കിൽ ചുരുക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്സ്ട്രോസ്, ഡിഎക്സ്എക്സ്, പാനീയമായി ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു. ചികിൽസയുടെ ഉപഭോഗം കണക്കിലെടുക്കാനും വിശപ്പ് തിരിച്ചറിയാനും ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും, കെഎക്സ്എക്സ്എൻഎക്സ്എൻഎൻഎൻഎൻഎൻഎൻഎൻഎഫ്എൻഇൻസിൻസിൻസിനുണ്ടായിരുന്നു. ഇൻസുലിൻ അളവ് രണ്ട് അനുബന്ധങ്ങളോടൊപ്പം ഉയർന്നു, പക്ഷേ എൺപത് മിനുട്ട് കൊണ്ട് കെ.ഇ. ആഗ്രഹം ഹോർമോൺ, ഗ്രിലിൻ, കെഎഇഇയിലെത്തുന്നതിന് ശേഷം, എൺപത് മുതൽ എട്ടു മണിക്കൂർ വരെ ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. കെറ്റോൺ എസ്റ്റേറ്റുകൾ സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കും, വിശപ്പ് കുറയ്ക്കുന്നു.
ചിത്രം 2: കാലക്രമേണ ഒരു dextrose അല്ലെങ്കിൽ ketone ester ഡ്രിങ്ക് കഴിച്ച ശേഷം വിശപ്പ്, പൂർണ്ണത, വിശ്രമം. കാലക്രമേണ പ്ലാസ്മ ഇൻസുലിൻ, ഗ്രിൻലിൻ അളവ് കെറ്റോൺ എസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഡികქსറോസ് പാനീയം എന്നിവയുടെ ഫലങ്ങ
 • അധിക കീറോൺസ്: രക്തപ്രവാഹത്തിൽ ഒരാൾക്ക് അമിതമായ അളവിൽ കെറ്റോണുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, മനുഷ്യ ശരീരം, പ്രത്യേകിച്ച് വൃക്കകൾ, കെറ്റോണുകളെ അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യുവാക്കി മാറ്റുന്നതിനുപകരം മൂത്രം വഴി ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും. പുറംതള്ളുന്ന കെറ്റോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൊഴുപ്പ് നേടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല, എന്നിരുന്നാലും, മറ്റ് പോഷണങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് അവ കൊഴുപ്പായി മാറാൻ ചായ്വുള്ളവരല്ല.
 • MCT എണ്ണവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ സഹനീയമാണ്: ഉപഭോക്താക്കളിൽ ഗ്യാസ്ട്രോസ്റ്റൈനൽ ദുരിതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന MCT ഓയിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ഉയർന്ന അളവിൽ എടുത്തതാണ്. കെമോൺ ലവണങ്ങൾ പോലെ എക്സോഗനസ് കെറ്റോൺസ് നന്നായി സഹിഷ്ണുത കാണിക്കുന്നു. സമാന തരത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ അവർ പ്രതികൂല ജി.ഐ പരിപാടികൾ തടയും. ക്തേൺ എസ്റ്റേറ്റുകൾ വിശപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ളതായി ചിത്രം 2 തെളിയിക്കുന്നു. Exogenous ketones ഉം MCT എണ്ണവും ചേർന്ന് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുകയും പോഷകാഹാരത്തിൻറെ ഒരു ലോഡിങ് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അത്ലറ്റിക് പ്രകടന ലക്ഷ്യങ്ങൾ

 • അത്ലറ്റിക് മെച്ചപ്പെടുത്തൽ: Energy ർജ്ജത്തിന്റെയും ഇന്ധന ജോടിയാക്കൽ സംവിധാനങ്ങളുടെയും വികസനം. അത്ലറ്റിക് പ്രകടനത്തിന്റെ ഈ ഘടകങ്ങളെ എക്സോജനസ് കെറ്റോൺ സപ്ലിമെന്റേഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കും. വ്യത്യസ്‌ത ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ‌ക്കായി ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരു നല്ല പ്രവചനം ഉണ്ട്:
 1. എക്സോഗനസ് കെറ്റോണുകൾ കടുത്ത കെറ്റോസിസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഇത് മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ടുനിൽക്കുന്നു. കുറവുള്ള പേശി ഗ്ലൈക്കോജൻ സ്റ്റോറുകളുണ്ടാവില്ല. താഴ്ന്ന പേശികളുടെ പോഷണം നിലനിൽക്കുന്ന ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.
 2. ബി‌എച്ച്‌ബിയിൽ നിന്നുള്ള “കാർബ്-സ്പെയറിംഗ്” ആഘാതം പേശി ഗ്ലൈക്കോജന്റെ തകർച്ചയെ തടയുന്നു. ഇത് ലാക്റ്റേറ്റ് അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. വ്യായാമത്തിന്റെ തീവ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ, കൊഴുപ്പ് ഓക്സീകരണം അല്ലെങ്കിൽ കത്തുന്നത് ഒരു പരിധിയിലെത്തും. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ for ർജ്ജത്തിനായി കത്തിക്കുന്നു. കെറ്റോൺ എസ്റ്ററുകൾ വിഴുങ്ങുമ്പോൾ ശരീരം ഈ മാറ്റം വരുത്തുന്നില്ല. പകരം കെറ്റോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
 3. ചിത്രം 3 ൽ കാണുന്നത് പോലെ കൊഴുപ്പിനെ ഇന്ധനമായി ആശ്രയിക്കാൻ എക്സോജെനസ് കെറ്റോണുകൾ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. കൊഴുപ്പ് ഉപാപചയ പ്രവർത്തനത്തിന് കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും. ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ വ്യായാമത്തിൽ മനുഷ്യശരീരത്തിന് ഇന്ധനമല്ല എന്നതിനാലാണിത്. പ്രതിരോധ പരിശീലനം അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അത്ലറ്റുകൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാകും. ഹൃദയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധ പരിശീലനം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അത്ലറ്റുകൾക്ക് ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും സഹായകരമാണ്.
 4. ശാരീരിക പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതായി വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ കെറ്റോൺ എസ്റ്റേറ്റുകൾ സ്വതന്ത്ര കാർണൈറ്റൈനെ സഹായിക്കും.
 5. എക്സോജെനസ് കെറ്റോണുകൾ ബ്രാഞ്ചഡ്-ചെയിൻ അമിനോ ആസിഡുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബിസി‌എ‌എകളുടെ ഉപയോഗം energy ർജ്ജമായി കുറയ്ക്കുന്നു, ഇത് ഡീമിനേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. മസിൽ ബിസി‌എ‌എകളിലെ വ്യായാമ വേളയിൽ ഈസ്റ്റർ പാനീയത്തിന്റെ ഉപഭോഗം 50 ശതമാനം കുറഞ്ഞു.
ചിത്രം 3: ഉയർന്ന കൊഴുപ്പ്, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ കെറ്റോൺ ഈസ്റ്റർ പാനീയം കഴിച്ച പ്ലാസ്മ ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് (എഫ്.എഫ്.എ), ഗ്ലിസറോളിന്റെ സാന്ദ്രത എന്നിവ.
 • വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഘർഷണം: എലവേറ്റഡ് പ്ലാസ്മ കെറ്റോൺ സാന്ദ്രത ഫോസ്ഫോളിപിഡുകളുടെ സമന്വയത്തിനായി കെറ്റോൺ ബോഡികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് തലച്ചോറിനെ വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നു, ഇത് വളർച്ചയെയും മൈലിനേഷനെയും നയിക്കുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയ്ക്ക് പഞ്ചസാര പലപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇന്ധനമാണ്, അത് അത്ര കാര്യക്ഷമമല്ല. പാതകളുടെ സിഗ്നലായി BHB പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. ഇവ കോഗ്നിഷൻ, പ്ലാസ്റ്റിറ്റി, സ്ട്രെസ് പ്രതിരോധശേഷി എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. എലി ഗവേഷണ പഠനങ്ങളിൽ, 5 ദിവസത്തേക്ക് ഒരു കെറ്റോൺ എസ്റ്ററിന്റെ ഉൾപ്പെടുത്തൽ മെമ്മറിയും അവയുടെ പഠനവും വർദ്ധിപ്പിച്ചു.

ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസും

 • കാന്സര് ആന്റിന ഗുണങ്ങൾ എക്സോജനസ് കെറ്റോൺ ശക്തമായ അൻറി കാർസിനോജൻ ആണെന്ന് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിൻറെ ലക്ഷ്യം ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ കെറ്റോൺ ശരീരങ്ങളെ കാര്യക്ഷമമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ്. ക്യാൻസറോടുകൂടിയ എലികളുടെ അതിജീവനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കെറ്റോൺ അധികമായി തെളിഞ്ഞു.
 • ന്യൂറോ പ്രോവിഷൻ: ജനങ്ങൾ പ്രായമാകുമ്പോൾ, തലച്ചോർ നാഡീവ്യൂഹത്തിനും, പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം പോലുള്ള രോഗങ്ങൾക്കും മുൻതൂക്കം നൽകുന്നു. കെറ്റോൺ അനുബന്ധം കുറയുന്നു. കെറ്റോൻ ശരീരങ്ങൾ ഹൈപ്പർആക്സസിബിളിറ്റി കുറയ്ക്കുകയും, തലച്ചോറിൽ നിന്ന് പഞ്ചസാരയുടെ രാസവിനിമയം സാധാരണ നിലയിൽ കാണിക്കുന്ന ആസ്തവം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു.
 • മയക്കുമരുന്ന് വിരുദ്ധ ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ: ഇൻടലംസോണുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പ്രോട്ടീനുകളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിലൂടെ കെറ്റോൻ മൃതദേഹങ്ങൾ വീക്കം കുറയ്ക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തെളിവുണ്ട്.
 • ജീൻ നിയന്ത്രണ വ്യതിയാന മാറ്റങ്ങൾ: ഒരു ketogenic ഭക്ഷണത്തിലെ എലികളിൽ കാണുന്നതുപോലെ mitochondrial 3- ഹൈഡ്രോക്സി- 3- മെഥൈൽഗ്ലൂട്ടാർലാൽ- CoA synthase, അല്ലെങ്കിൽ mHS ലെ ഒരു മാറ്റം വഴി ജീൻ സെറ്റുകൾ നിയന്ത്രിക്കാനാകുമെന്നതിനുള്ള തെളിവുണ്ട്.
ഡോ ജിമനെസ് വൈറ്റ് കോട്ട്
മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ഇന്ധനം കത്തിക്കാൻ വേണ്ടത്ര പഞ്ചസാരയോ ഗ്ലൂക്കോസിലോ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഊർജ്ജ സ്രോതമാണ് കെറ്റോൺ. അവർ ഗ്ലൂക്കോസ് ഒരു ബദൽ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സായി സേവിക്കുന്നു. കെറ്റോസോസിസ് വഴിയുള്ള ഫാറ്റി ആസിഡുകളുടെ രാസവിനിമയം കെറ്റോജനീസിസിന് നിരവധി ആരോഗ്യ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകും. Ketogenic ഭക്ഷണത്തെ അനേകം പേർ ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടിത്തരുന്നു, എന്നാൽ ഈ ഗുണങ്ങളെ keto ഡയറ്റമില്ലാതെ തന്നെ നേടാൻ കഴിയും. എക്സോഗനസ് കെറ്റോൺ ബോഡികളാണ് പോഷകാഹാരത്തിലൂടെ കഴിക്കുന്ന കേട്ടോകൾ. ഏതെങ്കിലും സപ്ലിമെന്റിലെ അമിത ഉപഭോഗം അപകടസാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും, എക്സോജസ് കെറ്റോൺ ബോഡികൾ കെറ്റോസോസിനു സമാനമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകും. ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST ഇൻസൈറ്റ്

എക്സജൻസസ് കെറ്റോൻസ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്

എക്സോഗനസ് ketones ഉൾപ്പെടുത്തൽ ശേഷം ഉടൻ വിവിധ ശാരീരികമായ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ട്:

 • തുടക്കത്തിൽ, കെട്രോണുകൾ, പ്രത്യേകിച്ചും കെട്രോൺ എസ്റ്റേറുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക, ഏകദേശം എട്ടു മണിക്കൂർ വരെ, രക്തചംക്രമണത്തിൽ നിന്ന് XMX mMol- ൽ നിന്ന് BHB യ്ക്ക് വളരെയധികം ഫലപ്രദമായ സമീപനമാണ്. കെറ്റോൺ ലവണങ്ങൾ രക്തപ്രവാഹത്തിൽ നിന്ന് ബിഎച്ച്ബി ഉയർത്തുന്നതുപോലെ കെറ്റോൺ എസ്റ്റേറ്റുകൾ എവിടെയായിരുന്നാലും കാര്യക്ഷമമായി ഉയർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല.
 • ഇൻജോജനൽ കെറ്റോൺ അനുബന്ധം രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയെ കൂടുതൽ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു, ഇൻസുലിൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയിൽ ഗുരുതരമായ വർദ്ധനവുണ്ടാകാം. Exogenous ketones ഒരു സാധ്യമായ ചികിത്സ കഴിയും.
 • Exogenous ketones പുറമേ പ്രത്യേകിച്ച് കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹം, അല്ലെങ്കിൽ സിഎൻഎസ് ഓക്സിജൻ ഉപയോഗം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ. ഈ പ്രഭാവം സിഎൻഎസിൽ അപകടകരമാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഓക്സിജന്റെ അസ്വസ്ഥത കുറയ്ക്കുന്നു, അതിനുശേഷം അനേകം അനുകൂലമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ മുൻകൂട്ടിയിൽ ചർച്ചചെയ്യപ്പെട്ടവ പോലുള്ളവയാണ്.

കെട്രോൺ സപ്ലിമെന്റേഷൻ വരെ സാധ്യതയുള്ള താഴോട്ട്

ഏതെങ്കിലും പോഷകാഹാര സപ്ലിമെന്റ് പോലെ, പാർശ്വഫലങ്ങൾ, പോരായ്മകൾ exogenous ketones ഉപഭോഗം സാധ്യമാണ്. കെറ്റോൺ അനുബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമാകുമ്പോൾ, അവ പൊതുവേ വളരെ നല്ല നിലയിലായിരിക്കും, മെച്ചപ്പെടുകയും ചെയ്യും. Exogenous ketones ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും സാധാരണമായ പാർശ്വഫലങ്ങൾ:

 • ഇലക്ട്രോലൈറ്റി അസന്തുലിതാവസ്ഥ: കെറ്റോസിസ് അവസ്ഥയിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഫിസിയോളജിക്കൽ യുക്തി, വെള്ളം നിലനിർത്തുന്നതിന്റെയും ഇടയ്ക്കിടെ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതിന്റെയും ഫലമാണ്. പുറംതള്ളുന്ന കെറ്റോണുകൾ നൽകുമ്പോൾ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതിന്റെ ആവൃത്തി വർദ്ധിക്കും, പക്ഷേ ഇത് ഗ്ലൈക്കോജൻ സ്റ്റോറുകളെ ഇല്ലാതാക്കില്ല. ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ലായനി കുടിക്കാൻ നിങ്ങൾ ധാരാളം മൂത്രമൊഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കെറ്റോണുകൾ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും, പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
 • ഹാലിറ്റോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ മോശം ശ്വാസം നിങ്ങൾ ഒരു ketogenic ഭക്ഷണത്തിൽ എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റെ കൊഴുപ്പ് metabolize തുടങ്ങുന്നു മുതൽ, ketones മോശം ശ്വാസം കാരണമാകുന്നു എന്ന്. ഇതിലൊന്ന് ചെറിയ കാര്യമാണ്. Exogenous ketones ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഉയർന്നുവരുന്നു, പക്ഷേ ketogenic ഭക്ഷണത്തിൽ എപ്പോഴാണ് അത് പോലെ മോടിയുള്ള അല്ല. അത് ഒരു പ്രശ്നമായി മാറുകയാണെങ്കിൽ, ച്യൂയിങ് ഗം അല്ലെങ്കിൽ മിന്റ്സ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗം. ഈ പോഷകാഹാരത്തിന്റെ അധിക ഉപഭോഗം കാരണം ഇത് സംഭവിക്കാം.
 • അസാധാരണമായ അളവിൽ ഗ്യാസ് അസ്ഥിര (വായുവിൻറെ) ഭീമമായ അളവിൽ എക്സോജസ് കിറ്റോസ് ചിലപ്പോൾ ജി.ഐ അസ്വസ്ഥതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് വായുവിൻറെ. മറുവശത്ത്, ഈ കാരണം കീറ്റ് കളങ്കമാണ് ഒരു ദ്രാവകം മിഴിവേകുന്നതെങ്ങനെ എങ്ങനെ ഫലമായി hypothesized കഴിയും. നിങ്ങൾ കെറ്റോണിന്റെ സമതുലിതമായ ഡോസ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ജി.ഐ അസ്വസ്ഥത ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. ചില ജി.ഐ.എൽ ദുരിതങ്ങൾ വ്യാപകമാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ കെറ്റോണിനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് പരിചരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
 • ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ: എക്സോഗനസ് കെറ്റോൺ സ്വീകരിക്കുന്നത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് വളരെ കുറവായി മാറാൻ ഇടയാക്കും, പക്ഷേ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയയുടെ സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല. തലങ്ങൾ വളരെ വലുതാണെങ്കിൽ തലച്ചോറിൽ ഊർജ്ജം നിയന്ത്രിക്കാനാകും. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറവാണെങ്കിലും, നിങ്ങൾക്ക് സുഖം തോന്നാം. ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയയെ ആഗിരണം ചെയ്യാൻ ഇൻസുലിൻ നൽകിയാൽ, കീടൻ അളവ് ഉപവാസമുള്ള കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ജോർജ് കാഹിൽ നടത്തിയ ഒരു ഗവേഷണം കണ്ടെത്തി.

ഫ്യൂച്ചർ റിസർച്ച് സ്റ്റഡീസ്

എക്സോജനസ് കെറ്റോണിന്റെ ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ അവയുടെ ഉപയോഗത്തിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ അവരുടെ ചികിത്സാ ഉപയോഗത്തിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. ആ ആപ്ലിക്കേഷനുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നിലവിൽ പരിമിതമാണ്. ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി ചിരപരിപാടി, നട്ടെല്ലിൽ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിമിതമാണ്. വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഡോ. ജിമെനെസ് ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക 915-850-0900 .

ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് ക്യൂറാണ്

പച്ച കോൾ ഇപ്പോൾ ബട്ടൺ എച്ച് .png

അധിക വിഷയ ചർച്ച: നിശിത നടുവേദന

പുറം വേദന ലോകവ്യാപകമായി തൊഴിലാളിയുടെ വൈകല്യവും നഷ്ടപ്പെടാത്ത ദിവസങ്ങളും ഏറ്റവും കൂടുതലായ കാരണങ്ങൾ. ഡോക്ടർ ഓഫീസ് സന്ദർശനങ്ങൾക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും സാധാരണ കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു, ഉയർന്ന ശ്വാസകോശബാധയുള്ള അണുബാധകൾ മാത്രം. ജനസംഖ്യയിൽ ഏതാണ്ട് എൺപതു ശതമാനം പേർക്ക് അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരു വേദന ഒരിക്കൽ അനുഭവപ്പെടും. നട്ടെല്ല്, സന്ധികൾ, കട്ടിലുകൾ, പേശികൾ തുടങ്ങി മൃദുവായ ടിഷ്യൂകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച സങ്കീർണമായ ഘടനയാണ് നട്ടെല്ല്. പരുക്കുകളും ഒപ്പം / അല്ലെങ്കിൽ അഴുകിയ അവസ്ഥകളും ഹാർനിയേറ്റഡ് ഡിസ്ക്കുകൾ, ഒടുവിൽ മുടി വേദനയുടെ ലക്ഷണങ്ങളായി മാറുന്നു. സ്പോർട്സ് പരിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനാപകടങ്ങൾ പലപ്പോഴും മുടി വേദനയ്ക്ക് ഇടയാക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ ചലനങ്ങളുടെ ലളിതമായ വേദനയ്ക്ക് വേദനയേറിയ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഭാഗ്യവശാൽ, ചികിൽസാകൃതിയിലുള്ള സംരക്ഷണം പോലെയുള്ള ബദൽ ചികിൽസാരീതികൾ, നട്ടെല്ലിൽ മാറ്റം വരുത്താനും നട്ടെല്ലിൽ മാറ്റം വരുത്താനും സഹായകരമാകും, ഇത് ആത്യന്തികമായി വേദനയുടെ ആശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും.  

കാർട്ടൂൺ പേപ്പർ ബോയുടെ ബ്ലോഗ് ചിത്രം

EXTRA EXTRA | പ്രധാന വിഷയം: ശുപാർശ എൽ പാസോ, TX ച്യൂയിപോർട്ട് സ്ട്രക്ചർ

***