EZ ഓൺലൈൻ രോഗിയുടെ ഫോം

എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പങ്കിടുക നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ പ്രാഥമിക ചരിത്രം & രോഗി രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം. നമുക്ക് സൗകര്യപ്രദമാണ് അച്ചടിക്കാവുന്ന പതിപ്പുകൾ. ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക: 915-850-0900

ഇപ്പോൾ പങ്കു വയ്ക്കുക *

ഫംഗ്ഷണൽ മെഡിസിൻ ®

ശ്രദ്ധിക്കുക: ഞങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കടുത്ത പരിക്കുള്ള ചികിത്സ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ഫംഗ്ഷണൽ മെഡിസിൻ ഇന്റഗ്രേറ്റീവ് വിലയിരുത്തലുകളും ചികിത്സകളും * നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ക്ലിനിക്കൽ സ്കോപ്പ് വിട്ടുമാറാത്ത കുറവുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കായി. കൂടുതലറിവ് നേടുക* ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക: 915-850-0900

പ്രവർത്തനം ഔഷധ പഠനം

മനുഷ്യശരീരത്തിൽ എന്ത് മിഥിലേഷൻ ചെയ്യുന്നു?

പങ്കിടുക

ഫോളേറ്റ്, വിറ്റാമിൻ B12, മെത്തോയോയിൻ, ബീറ്റാൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈമീഥൈൽഗ്ലൈസൈൻ, കോളിലൈൻ തുടങ്ങിയ മെലിസൈൻ ദാതാക്കളാണ് കോശത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പലതരം രാസഘടകങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായത്. മനുഷ്യ ശരീരം മെത്തൈൽ ദാതാക്കളെയും മനുഷ്യശരീരത്തിൽ എന്ത് മിഥിലേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും നേടാൻ ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നു. രക്തചംക്രമണ, നാഡിക, പ്രത്യുല്പാദന, വിഷദശേഖര സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ മിഥിലേഷിന്റെ അവശ്യ ഘടകങ്ങൾ ഡോക്ടർ അലക്സ് ജിമെനെസ് വിശദീകരിക്കുന്നു.

എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യശരീരം മിഥിലോൾ ദാതാക്കളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത്

സെൽ ഡിവിഷൻ, ഡിഎൻഎ, ആർഎൻഎ സിൻഹെഷസി. ഡി.എൻ.എ., ആർ.എൻ.എ. എന്നിവ പരസ്പരം ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന രാസവിനിമയ സംവിധാനമാണ്. കാരണം ഇവ പലപ്പോഴും ന്യൂട്രോയ്ലിറ്റേയും പുളിൻ ന്യൂക്ലിയോടൈസിന്റേയും ജൈവസങ്കഷത്താൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മെത്തൈൽ ദാതാവിൻറെ കുറവ് ഡി.എൻ.എ. സ്ട്രാൻഡ് ബ്രേക്കുകൾ, ഫ്രാഗ്മെൻറേഷൻ, അപ്പോപ്പോസിസ്, കാർസിനോജനൈസിസ് എന്നിവ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന സൈറ്റോസിൻ ഡിറമിഷൻ യൂറാക്കിലേയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും.

ആദ്യകാല സിഎൻഎസ് വികസനം. ജനിതക, പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫോളേറ്റ് വൈകല്യങ്ങൾ ന്യൂറൽ ട്യൂബ് വൈകല്യങ്ങളുടെ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ പ്രകാരം, ആദ്യകാല സി.എൻ.എസ്. വികസനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ മിഥിലൈസേഷൻ സഹായിക്കും. നവജാതശിശുക്കളിൽ ഈ അവസ്ഥയുടെ അപകടം കുറയ്ക്കാൻ ദേശീയ ഫോളിക് ആസിഡ് ഫുഡ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ വിജയിക്കുകയുണ്ടായി.

ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ. ജനിതക എക്സ്പ്രഷനുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാന എഫിജെനറ്റിക് പ്രക്രിയയാണ് ഡിഎൻഎയുടെ മിഥിലൈസേഷൻ. DNA methyltransferase, അല്ലെങ്കിൽ DNMT, സിപിജി ഡൈൻലിലൈറ്റൈഡുകളിൽ സൈറ്റോസൈൻ അടിത്തറകൾക്ക് ഒരു മീഥൈല് ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നത് എന്സൈമുകളിലാണ്. ജനിതക എക്സ്പ്രെഷനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സസ്തനികളുടെ ഏകദേശം 80% സിപിജി ഡൈൻക്യൂലിയോടൈഡുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ജീൻ പ്രോമോട്ടറുകളിൽ മിഥിലേഷൻ എലവേറ്റഡ് ലെവലുകൾ സാധാരണയായി അടിച്ചമർത്തലിന് കാരണമാകും. മിഥിലൈസേഷൻ ഒന്നുകിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനോ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനോ കഴിയും. ഹൈപ്പർമീഥൈലേഷൻ അഥവാ ഡിഎൻഎയിലെ സൈറ്റോസിൻ, അഡ്നോയോസിൻ ശേഷികൾ എന്നിവയുടെ മിഥിലേഷൻ വർദ്ധനവ് ക്യാൻസറോ മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്.

പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ മാറ്റം. പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആർ.എൻ.എ, മൈക്രോആർഎൻഎയുടെ മിഥിലൈസേഷൻ മൈക്രോആർഎൻഎൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ, പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും. വൈവിധ്യമാർന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുമായി അസാധാരണമായ ആർഎൻഎ മിഥിലേഷൻ പ്രവർത്തനം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഇംമുണ്ടൺ സെൽ വ്യത്യാസം. ടി സെൽസ്, Th2 സൈക്കോകീൻ റെഗുലേഷൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ പ്രതിരോധശേഷി വികസനം മിഥിലൈസേഷൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

നൊറോട്ടാൻസ്മിറ്റർ ബയോസിന്തേശിസും മെറ്റബോളിസവും. ഡോബാമൈൻ, നോറെപിനേഫ്രിൻ, എപിനീഫ്രീൻ, സെറോടോണിൻ തുടങ്ങിയ ബയോജനിക് അമിൻ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകളുടെ മെറ്റബോളിസത്തിലും സിന്തസിസിയിലും ഒരു പ്രധാന പ്രക്രിയയാണ് SAMe വഴി മിഥിലേഷൻ. ഇതിനു പുറമേ, അസറ്റിക്കോയോളിൻ ബയോസിന്തസിസിനു വേണ്ടി മിഥിലേഷൻ ആവശ്യമാണ്. മിഥിലലൈസേഷനും tetrahydrobiopterin ഉം പുനരാവിഷ്കരിക്കാനും കഴിയും, ഇത് biosynthetic pathways ൽ സഹ-ഘടകം.

ഹിസ്റ്റാമിൻ ക്ലിയറൻസ്. ഹിസ്റ്റാമൈൻ മെറ്റബോളിസത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ജീവനോപാധിയായ ഹിസ്റ്റമിൻ എൻ-മീതെൽട്രാൻസ്ഫെറസിലൂടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ഇതിന് മെതേൽ ദാതാവ് സാമി ആവശ്യമാണ്. കുറഞ്ഞ സാമ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്തിയ എൻസൈം പ്രവർത്തനം ഹിസ്റ്റാമിന്റെയും ക്ലിനിക്കൽ ലക്ഷണങ്ങളുടെയും വർദ്ധനയിലേക്ക് നയിക്കും.

വിഷവിപ്പിക്കൽ. ഗ്ലൂക്കോറോണിഡേഷൻ, സൾഫുലേഷൻ, അസെറ്റൈലോറേഷൻ എന്നിവയോടൊപ്പം, ഘട്ടം II ഡിറ്റോക്സിഫിക്കേഷനിൽ സെനൊബയോട്ടിക്സിന്റെ ബയോട്രോബയോസിക്കേഷനായുള്ള മിഥൈലേഷനാണ് മിഥിലേഷൻ. മോശം മിഥിലേഷൻ പ്രവർത്തനം ശരീരത്തിലെ വിഷവസ്തു സംബന്ധമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാവുന്ന മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ശേഷി ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. എൻഎഫ്എഫ്എക്സ്എൻഎക്സ്എക്സ് സിഗ്നലിംഗും ഡിഎൻഎയുടെ മിഥിലൈലും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. "ആന്റിഓക്സിഡന്റ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ മാസ്റ്റർ റെഗുലേറ്റർ" എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇത് നിരവധി ഘട്ടങ്ങൾ II ഡിറ്റോക്സിഫിക്കേഷൻ എൻസൈമുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

ഹോർമോൺ ബയോട്രോഫോമേഷൻ. മിഥിലൈസേഷൻ ക്ലിയറ്റിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും എസ്ടിജൻസിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും സഹായിക്കും. ഈ പ്രക്രിയ തടസ്സപ്പെട്ടാൽ, ആസ്ട്രോജെൻ മെറ്റാബോളിറ്റുകൾ ഓക്സിഡൻഷ്യൽ ഡി.എൻ.എ നാശനഷ്ടത്തിന്റെ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഈസ്ട്രജന് ആധിപത്യത്തോ എസ്ട്രജന്-റിസപ്റ്റര് പോസിറ്റീവ് ക്യാന്സറുകള് ഉള്ള രോഗികള്ക്ക് സുരക്ഷിതമായ ഈസ്ട്രജന് ക്ലിയറന്സ്, റെഗുലേഷന്, വിഷവസ്തു പരിശോധന തുടങ്ങിയവയെ സഹായിക്കാന് മിഥിലേഷന് നിര്ബന്ധമാണ്.

സെല്ലുലാർ എനർജി മെറ്റാബോളിസം. CoQ10, കാർണൈറ്റൻ, ATP എന്നിവയുടെ ജൈവസങ്കഷം വഴി മിത്തോചോന്ഡിയൽ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലുലാർ എനർജി മെറ്റാബോളിസത്തിൽ മീഥൈലേഷൻ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. സെല്ലുലാർ അല്ലെങ്കിൽ മൈറ്റോകോണ്ട്രൽ എനർജി മെറ്റാബോളിസത്തിന് മൊത്തം ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാകും.

ഫോസ്ഫോളിപ്പിഡ് സിന്തസിസ്. ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് ഉദ്ഗ്രഥനത്തിൽ മിഥിലേഷൻ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. സെല്ലുലർ മെംബറനിൽ പ്രാഥമിക ഘടകം, അസെറ്റിക്കൊയ്ലോലിന് മുൻഗാമിയായ ഫോസ്ഫാറ്റാഡിഡൈകോളിൻ എന്നിവയുടെ ബയോസിന്തേശിക്ക് സാമ ആവശ്യമാണ്.

പെരിഫറൽ ഞരമ്പുകളുടെ മലൈനിയം. സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ദ്രാവകങ്ങളിൽ SAM defects ന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം ഡെമിയലിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടു. ഡിഎൻഎയുടെ മിഥിലൈസേഷൻ ആത്യന്തികമായി പെരിഫറൽ ഞരമ്പുകളുടെ ഉപാപചയവും മെച്ചപ്പെടുത്താനും നിലനിർത്താനും സഹായിക്കും.

മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്നാണ് മിഥിലൈലേഷൻ. വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രോട്ടീനുകളും എൻസൈമുകളുമെല്ലാം ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മീഥൈലേഷൻ ഒരു മീഥൈല് ഗ്രൂപ്പാണ്. പ്രോട്ടീനുകള്, അമിനോ ആസിഡുകള്, എന്സൈമുകള്, ഡിഎന്എ എന്നിവയാണ് സെല് ഊര്ജ്ജം, ജനിതക എക്സ്പെഷന്, വിഷവസ്തുവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റ് മാര്ഗങ്ങള് എന്നിവ. മോശം മിഥിലേഷൻ പ്രവർത്തനം നിരവധി ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിലും വിട്ടുമാറാത്ത വീക്കം, ഹൃദയ രോഗങ്ങൾ, ക്യാൻസർ തുടങ്ങിയ നിരവധി ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. മനുഷ്യശരീരത്തിൽ എന്താണ് മിഥിലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കുകയെന്നത്, മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും.

ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST ഇൻസൈറ്റ്

മിഥിലേഷൻ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്മൂതറുകളും റോസുകളും

പല ആരോഗ്യരക്ഷാ വിദഗ്ദ്ധരും പോഷണ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ജീവിത ശൈലിയിലുള്ള പരിഷ്ക്കരണങ്ങളും ശുപാർശചെയ്യാമെങ്കിലും, നിങ്ങൾക്ക് പകരം വീട്ടിലിരുന്ന് പല പകര ചികിത്സകളും ഉപയോഗിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും മുകളിൽ വിവരിച്ചതുപോലെ, മിഥിലേഷൻ സപ്പോർട്ടിന് അനുകൂലമായ ഒരു ആരോഗ്യപരിചരണം വഴി കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കണം. മിഥിലേഷൻ സപ്പോർട്ടിൽ ഒരു സെർവറിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ പോഷകങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലുമുള്ളതും സുലഭമാണ്. മിഥിലേഷൻ ഡയറ്റ് ഫുഡ് പ്ലാനിന്റെ ചുവടെയുള്ള സ്മൂത്തികളും പഴകിയതുമാണ്.

സീ ഗ്രീൻ സ്മൂത്തി
സെർവിംഗ്സ്: 1
കുക്ക് സമയം: 5-മിനിറ്റ് മിനിറ്റ്
• 1 / XNUM കപ്പ് കാന്റലൂപ്പ്, ചുരച്ചു മൂടി
• ബാക്കി 29 മുതൽ 30 വരെ
• ചുരുങ്ങിയത് കാലേ അല്ലെങ്കിൽ ചീര
• ചുരുങ്ങിയത് സ്വിസ് chard
• വെയിറ്റ്മെൻറ് XXX / X
• സ്പൂണിന ധൂപകം
• കപ്പ് വെള്ളത്തിന്റെ അളവ്
• 3 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ മഞ്ഞു മുഴം
പൂർണ്ണമായി മിനുസമാർന്നതും ആസ്വദിക്കുന്നതും വരെ ഹൈ സ്പീഡ് ബ്ലൻഡറിലുള്ള എല്ലാ ചേരുവകളും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക!

ബെറി ബ്ലിസ് സ്മൂത്തി
സെർവിംഗ്സ്: 1
കുക്ക് സമയം: 5-മിനിറ്റ് മിനിറ്റ്
• 1 / XNUM കപ്പ് ബ്ലൂബെറി (പുതുമാംസം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോസൺ, വെയിലത്ത് കാട്ടു)
• മാംസളമായ കാരറ്റ്, ഏകദേശം പകുതിയായി മൂപ്പിക്കുക
• 10 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രീൻ ഫ്ലക്സ്സീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചിയ സീഡ്
ബദാം ബദാം
• ജലം (ആവശ്യമുള്ള സ്ഥിരത)
• ഐസ് സമീപ്കൾ (ഫ്രീസുചെയ്ത ബ്ലൂബെറി ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ ഓപ്ഷണൽ, ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്)
മിനുസമാർന്നതും ക്രീം വരെയുമുള്ള ഹൈ സ്പീഡ് ബ്ലൻഡറിൽ എല്ലാ ചേരുവകളും മിശ്രിതമാക്കുക. നന്നായി സേവിച്ചു!

Swഭക്ഷണത്തിലും എരിവുള്ള ജ്യൂസ്
സെർവിംഗ്സ്: 1
കുക്ക് സമയം: 5-മിനിറ്റ് മിനിറ്റ്
• കനംകുറഞ്ഞ പാത്രം
½ പാത്രങ്ങൾ, ചീര
• സ്വിസ് chard, വെറും 30 കപ്പ്
• വെള്ളമുപയോഗിച്ച് കൊമ്പൻ (ഇല, കാണ്ഡം), കഴുകുക
• ഇഞ്ചി, പുതപ്പ്, തൊലികളഞ്ഞത്, വെട്ടിനിറുത്തി, ഇഞ്ചിഞ്ചു ഇഞ്ച് ഇഞ്ച്
• മഞ്ഞൾ വേനൽ (ഓപ്ഷണൽ), കഴുകുക, തൊലികളഞ്ഞത്, വെട്ടിതെളിക്കുക
ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഒരു ജൂസറിൽ എല്ലാ ചേരുവകളും ജ്യൂസ് ചെയ്യുക. നന്നായി സേവിച്ചു!

ഇഞ്ചി ഗ്രീൻ ജ്യൂസ്
സെർവിംഗ്സ്: 1
കുക്ക് സമയം: 5-മിനിറ്റ് മിനിറ്റ്
• X കൌണ്ടർ പൈനാപ്പിൾ കോസ്
• ആപ്പിൾ ഐസ്, വെട്ടിക്കളഞ്ഞു
• ഇഞ്ചി, പുതപ്പ്, തൊലികളഞ്ഞത്, വെട്ടിനിറുത്തി, ഇഞ്ചിഞ്ചു ഇഞ്ച് ഇഞ്ച്
• കനംകുറഞ്ഞ കനംകുറഞ്ഞ കഷണം, ഏകദേശം കഴുകിക്കളയുകയോ മുട്ടയുടെ ചോരയോ പൊട്ടിച്ചിതറുകയോ ചെയ്യുക
• വെറും കഷണം, സ്വിസ് chard, കഴുകിക്കളയുക, വെട്ടിയിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ അഴിച്ചെടുത്ത്
ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഒരു ജൂസറിൽ എല്ലാ ചേരുവകളും ജ്യൂസ് ചെയ്യുക. നന്നായി സേവിച്ചു!

Zesty ബീറ് ജ്യൂസ്
സെർവിംഗ്സ്: 1
കുക്ക് സമയം: 5-മിനിറ്റ് മിനിറ്റ്
• ഗ്രേഡ്ഫ്രൂട്ട്, തൊലികളഞ്ഞത്, വെട്ടിക്കളഞ്ഞു
• ആപ്പിൾ ഐസ്, കഴുകി, വെട്ടിക്കളഞ്ഞു
• നൂറുകണക്കിന് ബീറ്റ്റൂട്ട്, അവ കഴുകിയാൽ കഴുകി കളയുക
• ഇഞ്ചി, പുതപ്പ്, തൊലികളഞ്ഞത്, വെട്ടിനിറുത്തി, ഇഞ്ചിഞ്ചു ഇഞ്ച് ഇഞ്ച്
ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഒരു ജൂസറിൽ എല്ലാ ചേരുവകളും ജ്യൂസ് ചെയ്യുക. നന്നായി സേവിച്ചു!

പ്രോട്ടീൻ പവർ സ്മൂത്തി
സെർവിംഗ്: 1
കുക്ക് സമയം: X മിനിറ്റ്
• 1 സ്കോപ് പ്രോട്ടീൻ പൊടി
• 10 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രീൻ ഫ്ളക്സ് സീഡാണ്
• ബാക്കി 29 മുതൽ 30 വരെ
തൊലിനിറം തൊട്ട് 1 കിവി
½ / ടീസ്പൂൺ കറുവപ്പട്ട
ഏലക്ക പിച്ചിൽ
ആവശ്യമുള്ള സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ മതിയായ നോൺ-ക്ഷീര പാല് അഥവാ ജലം
പൂർണ്ണമായി മിനുസപ്പെടുത്തുന്നത് വരെ ഉയർന്ന ഊർജ്ജസ്വലമായ ബ്ലെൻഡറിൽ എല്ലാ ചേരുവകളും മിശ്രിതമാക്കുക. നന്നായി സേവിച്ചു!

പ്രോലോൺ റ് ഫാജിംഗ് മിമിംഗ് ഡൈറ്റ്

ശരിയായ പോഷണത്തിലൂടെ മിഥിലേഷൻ സപ്പോർട്ട് നേടാൻ കഴിയും. പ്രൊലോൺ ® ഉപവാസം അനുഭാവപൂർവമായ ഭക്ഷണരീതി ഒരു പ്രത്യേകദിവസവും കോമ്പിനേഷനിലും എഫ്ടിഡി ചെയ്യേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങളെ സേവിക്കാൻ വ്യക്തിഗതമായി പാചകം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതും തയ്യാറാകുന്നതും തയ്യാറാകുന്നതും ബാർ, സൂപ്പ്, സ്നാക്ക്സ്, സപ്ലിമെന്റുകൾ, പാനീയം ഏകോപിതം, തേയില എന്നിവയുൾപ്പടെയുള്ളതാണ്. ഉൽപന്നങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി രൂപപ്പെടുത്തി വലിയ രുചികരമാണ്. പ്രോലോൺ ® ഉപവാസം ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, എൺപത് ദിവസത്തെ ഭക്ഷണ പരിപാടിയായ, എഎംഎഫ്ഡി നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണോയെന്ന് അറിയാൻ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണലുമായി സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ProLon ® ഉപവാസം, ഭക്ഷണത്തെ അനുകരിക്കുന്നതും മിഥിലേഷൻ പിന്തുണയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും.

പല രോഗികൾക്കും മെത്തൈൽ ദാതാക്കളുടെ ഉയർന്ന അളവിൽ ഡോക്ടർമാരും ഫംഗ്ഷണൽ മെഡിസിൻ പ്രാക്ടീഷണർമാരും നിർദ്ദേശിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ശരിയായ അളവ് മിഥിലേഷൻ സപ്ലിമെന്റേഷൻ നിർണ്ണയിക്കാൻ കൂടുതൽ ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ പരിധി ചിതറാക്യം, മസ്കുസ്കോക്റ്റൽ, നാഡീ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഫങ്ഷണൽ മെഡിസിൻ ലേഖനങ്ങൾ, വിഷയങ്ങൾ, ചർച്ചകൾ എന്നിവയിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മുകളിലെ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക 915-850-0900 .

ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് ക്യൂറാണ്

കൂടുതൽ വിഷയം ചർച്ച: അക്യുട്ട് ബാക്ക് വേദന

പുറം വേദന ലോകമെമ്പാടും വൈകല്യമുള്ളതും നഷ്ടപ്പെടാത്തതുമായ ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായ കാരണങ്ങൾ. ഡോക്ടർ ഓഫീസ് സന്ദർശനങ്ങൾക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും സാധാരണ കാരണം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. മുതിർന്ന ശ്വാസോച്ഛ്വാസം മൂലമുള്ള രോഗം മാത്രം. ജനസംഖ്യയിൽ ഏതാണ്ട് എട്ടുശതമാനം പേർക്ക് അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരു വേദന ഒരിക്കൽ അനുഭവപ്പെടും. അസ്ഥികൾ, സന്ധികൾ, കട്ടിലുകൾ, പേശികൾ തുടങ്ങി മൃദുല കോശങ്ങളുള്ള ഒരു സങ്കീർണ്ണ ഘടനയാണ് നിങ്ങളുടെ നട്ടെല്ല്. പരുക്കുകളും ഒപ്പം / അല്ലെങ്കിൽ അഴുകിയ അവസ്ഥകളും ഹാർനിയേറ്റഡ് ഡിസ്ക്കുകൾ, ഒടുവിൽ മുടി വേദനയുടെ ലക്ഷണങ്ങളായി മാറുന്നു. സ്പോർട്സ് പരിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനാപകടങ്ങൾ പലപ്പോഴും മുടി വേദനയ്ക്ക് ഇടയാക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ ചലനങ്ങളുടെ ലളിതമായ വേദനയ്ക്ക് വേദനയേറിയ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഭാഗ്യവശാൽ, ചികിൽസാകൃതിയിലുള്ള സംരക്ഷണം പോലെയുള്ള ബദൽ ചികിൽസാരീതികൾ, നട്ടെല്ലിൽ മാറ്റം വരുത്താനും നട്ടെല്ലിൽ മാറ്റം വരുത്താനും സഹായകരമാകും, ഇത് ആത്യന്തികമായി വേദനയുടെ ആശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും.

മിഥിലേഷൻ പിന്തുണയ്ക്കുള്ള ഫോർമുലകൾ

XYMOGEN ന്റെ ലൈസൻസുള്ള പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഫഷണലുകൾ മുഖേന സവിശേഷ പ്രൊഫഷണൽ ഫോർമുലകൾ ലഭ്യമാണ്. XYMOGEN ഫോർമുലകളുടെ ഇൻറർനെറ്റ് വിൽപ്പനയും ഡിസ്കൗണ്ടിയും കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

അഹങ്കാരമായി, ഡോ. അലക്സാണ്ടർ ജിമെനെസ് XYMOGEN സൂത്രവാക്യം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് മാത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നു.

അടിയന്തിര പ്രവേശനത്തിനായി ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷൻ ഏർപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ വിളിക്കുക.

നിങ്ങൾ ഒരു രോഗിയാണെങ്കിൽ ഇൻജറി മെഡിക്കൽ & ഷിറോക്രാക് ക്ലിനിക്ക്, നിങ്ങളെ വിളിച്ചാൽ XYMOGEN എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാം 915-850-0900.

നിങ്ങളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം അവലോകനം ചെയ്യുക XYMOGEN ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് അവലോകനം ചെയ്യുക. *XYMOGEN- കാറ്റലോഗ്-ഇറക്കുമതി

* എല്ലാ XYMOGEN നയങ്ങളും കർശനമായി നിലവിലുണ്ട്.

***

ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST

സ്വാഗതം- Bienvenido ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക് പോകുന്നു. കടുത്ത നട്ടെല്ല്, പരിക്കുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് നാം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നു. നാം സൈറ്റാസ്റ്റ, നെക്ക് ആൻഡ് ബാക്ക് വേദന, വിപ്ലാഷ്, തലവേദന, മുടി പരിക്കുകൾ, സ്പോർട്സ് ഇൻജൂറീസ്, തലകറക്കം, പാവം സ്ലീപ്പ്, ആർട്ടിറ്റിസ് എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഒപ്റ്റിമൽ മൊബിലിറ്റി, ഹെൽത്ത്, ഫിറ്റ്നസ്, ഘടനാപരമായ കൺട്രോൾ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിച്ച നൂതനമായ തെളിയിക്കപ്പെട്ട ചികിത്സകൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവിധതരം മുറിവുകളിലൂടെയും, ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾമൂലമുള്ള രോഗികൾക്കുമായി വ്യക്തിഗത ഡൈറ്റ് പ്ലാനുകൾ, പ്രത്യേകവൈദ്യുത സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ, മൊബിലിറ്റി-അഗലിറ്റി ട്രെയിനിങ്, അഡോപ്ഡ് ക്രോസ് ഫിറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, "പിഷ് എച് സിസ്റ്റം" എന്നിവയാണ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണമായ ശാരീരിക ആരോഗ്യം സുഗമമാക്കുന്നതിന് പുരോഗമന പുരോഗമന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഓഫ് ചൈക്രോ സ്ട്രക്റ്റിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി എന്നെ ബന്ധിപ്പിക്കുക. ചലനശേഷി വീണ്ടെടുക്കാനും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനും ഞങ്ങൾ ലളിതമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. നിന്നെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ബന്ധിപ്പിക്കുക!

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

എല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് പ്രതിരോധത്തിനും എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും പ്രയോജനകരമല്ല

ആരോഗ്യകരമാണെങ്കിലും ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ചില ഭക്ഷണങ്ങളുണ്ട്… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓഗസ്റ്റ് 7, 2020

നടുവേദന, പരിക്ക്, പുനരധിവാസം എന്നിവയ്ക്കായി നീന്തൽ നോൺ-ഇംപാക്റ്റ് വ്യായാമം

നടുവേദന ഒഴിവാക്കാൻ നീന്തലും ജല വ്യായാമവും സഹായിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ശരിയായി ചെയ്‌തു… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓഗസ്റ്റ് 6, 2020

നട്ടെല്ല് കംപ്രഷൻ ഒടിവുകൾക്കുള്ള ചികിത്സാ ഓപ്ഷനുകൾ

നട്ടെല്ല് കംപ്രഷൻ ഒടിവുകൾക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ കുറഞ്ഞത് ആക്രമണാത്മക ശസ്ത്രക്രിയാ രീതികൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇവയാണ്… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓഗസ്റ്റ് 5, 2020

ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് പ്രതിരോധ പദ്ധതി

ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് രോഗനിർണയം നടത്തിയാലും ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് തടയാൻ കഴിയും. ഇതിനൊപ്പം ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓഗസ്റ്റ് 4, 2020

തോറാസിക് നട്ടെല്ല് - മിഡിൽ ബാക്ക് ബേസിക്സ്

മിഡിൽ ബാക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന തൊറാസിക് നട്ടെല്ല് സെർവിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്ത് നട്ടെല്ലിന് താഴെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓഗസ്റ്റ് 3, 2020

സ്വയം മസാജ് ടെക്നിക്കുകൾ

COVID-19 പാൻഡെമിക്കിനൊപ്പം വിട്ടുമാറാത്ത നടുവേദന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്… കൂടുതല് വായിക്കുക

ജൂലൈ 31, 2020
പുതിയ രോഗി രജിസ്ട്രേഷൻ
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക