വിഭാഗങ്ങൾ: ലീക്കി ഗട്ട്

ലീക്കി ഗുട്ട് സിൻഡ്രോം എന്താണ്?

പങ്കിടുക

ഇതൊരു മർമ്മരപദാർത്ഥമാണ്, അത് മറ്റ് അവസ്ഥകളിൽ വിസ്മയകരമായ രീതിയിൽ കാണിക്കാനാകുന്നതിനാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ലീക്കി ഗട്ട് സിൻഡ്രോം ഉണ്ടായിരിക്കാം, അത് തിരിച്ചറിയില്ല.

ചില കാരണങ്ങളാൽ അതിരുകളുടെ അതിരുകൾക്കപ്പുറം മരുന്നുകളുടെ പല ആശയങ്ങളും ലീക്കി ഗട്ട് സിൻഡ്രോം എന്നുപറയുന്നു.

ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മെഡിക്കൽ പ്രതിഭാസത്തിന് ഇത് ഒരു പ്രധാന ഉദാഹരണമാണ്: ഒരു അവയവത്തിലുള്ള അസുഖം മറ്റൊന്നിൽ രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നു. രോഗലക്ഷണങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങളെ നോക്കാതെ രോഗത്തിന്റെ മൂലകാരണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

സിഗ്നൽ ലീക്കി ഗട്ട് സിൻഡ്രോം വ്യവസ്ഥകൾ

നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ:

 • സന്ധിവാതം
 • അലർജി
 • നൈരാശം
 • വന്നാല്
 • തേനീച്ചക്കൂടുകൾ
 • വിവരങ്ങള്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു
 • ക്രോണിക് ക്ഷീണം സിൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈറോമിയാൽജിയ?

അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലീക്കി ഗട്ട് സിൻഡ്രോം, കാരണം ഇത് ഈ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സംഭാവന ചെയ്യുന്നു.

നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ലീക്കി ഗുട്ട് സിൻഡ്രോം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട മനസിലാക്കാൻ സഹായിച്ചേക്കാം.

ലീക്കി ഗുട്ട് സിൻഡ്രോം എന്നതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നു, കാരണം അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്, എന്നാൽ പലപ്പോഴും രോഗനിർണയവും, പല രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും മികച്ച ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രാധാന്യമാണ്.

ലീക്കി ഗട്ട് സിൻഡ്രോം ഒരു സംയോജിത സമീപനം

ഇരുപത് വർഷക്കാലം ലീക്കി ഗട്ട് സിൻഡ്രോം രോഗികൾക്ക് ഞാൻ മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തി, ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എന്റെ ഏകീകൃത സമീപനത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്റെ ലേഖനം "ലീക്കി ഗുട്ട് സിൻഡ്രോംസ്: ബ്രേക്കിംഗ് ദി വിസ്പസ് സൈക്കിൾ" ഓൺ ഫണ്ട് ഓൺ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മെഡിസിൻ. (1)

എന്റെ ക്ലിനിക്കൽ അനുഭവവും തുടർന്നുള്ള ഗവേഷണങ്ങളും വഴി, പൊതുവേ ഗ്യാസ്ട്രോ എന്റസ്റ്റൈനൽ ഹെൽത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് ലീക്കി ഗട്ട് സിൻഡ്രോം, എത്രത്തോളം അപ്രസക്തമായ അവസ്ഥകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കി.

എന്റെ അറിവുകൾ പങ്കുവയ്ക്കാനും എന്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് ഈ സുപ്രധാന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും സഹായിക്കാനായി ഞാൻ ഒരു പാഠം എഴുതി "Integrated Awareness to the Gastrointestinal System" എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഇൻഗ്രേറ്റീവ് മെഡിസിൻ: പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോർ പ്രാക്ടീസ് ഇൻ 2004, അൻവർ ബുൾട്ട് നീണ്ട് മോണോഗ്രാഫ് കോസ്റ്ററേറ്റ് ഗ്യാസ്ട്രോ എൻറസ്റ്റിനൽ ഡിസ്റഗാലേഷൻ: ക്രോണിക് ഡിസീസ്, 2008.

വിട്ടുമാറാത്ത ക്ഷീണം സിൻഡ്രോം ഉപയോഗിച്ച് പലർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസക്തമായ ലേക്കി ഗട്ട് സിൻഡ്രോം ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ലീക്കി ഗുട്ട് സിൻഡ്രോം എന്താണ്?

ഇത് പ്രത്യക്ഷമായും ബന്ധമില്ലാത്ത അസുഖങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ലീകു ഗുട്ട് സിൻഡ്രോം ഇന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ ഏറ്റവും തെറ്റിദ്ധാരണകളിലൊന്നാണ്.

തുടക്കത്തിൽ, ലീക്കി ഗട്ട് ഒരു രോഗമോ സിൻഡ്രോമോ അല്ല; ഇത് പല രോഗങ്ങളുടെയും രോഗങ്ങളുടെയും ഭാഗമായ ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ്. ചെറുകുടലിന്റെ പെഗ്സബിലിറ്റിയിൽ അസാധാരണമായ വർധനയാണ് ആ പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന കുടൽ അവയവതലം വ്യത്യസ്ത വൈകല്യങ്ങളുടെ ഒരു ഘടകമാണ്.

ലീക്കി ഗട്ട് സിൻഡ്രോം ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു:

 • വീക്കം, പകർച്ചവ്യാധി, അണുബാധ രോഗങ്ങൾ (6-12)
 • പലതരം ആർത്രൈറ്റുകൾ (13-18),
 • മുഖക്കുരു (19),
 • സോറിയാസിസ്, (19),
 • എയ്ഡ്സ് (20),
 • കരൾക്കുണ്ടാകുന്ന കരൾ രോഗം (21),
 • പാൻക്രിയാറ്റിക് രോഗം (22)

ക്ഷീണം, തേനീച്ചക്കൂടുകൾ, വിസർജ്ജിച്ച കുഞ്ഞ് സിൻഡ്രോം (29-37) തുടങ്ങിയ ഭക്ഷ്യ അലർജി മൂലമുണ്ടാകുന്ന നിരവധി അവസ്ഥകളും അതുതന്നെ.

ചിലപ്പോൾ ഒരു രോഗത്തിന്റെ പരിണാമത്തിൽ ലീക്കി ഗട്ട് സിൻഡ്രോം പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്നു.

ക്രോൺസ് രോഗം ഒരു ഗുരുതരമായ കുടൽ കുടൽ രോഗമാണ്, അത് അമേരിക്കയിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ദശലക്ഷം ആളുകൾക്ക് ബാധകമാണ്. ക്രോൺസ് രോഗം വികസിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ കുടൽ വീക്കം ഉണ്ടാക്കുന്ന കുടൽ മാലിന്യത്തിൽ ജനിതക വ്യതിയാനം വരുത്താം. ക്രോൺസ് രോഗികളുള്ള രോഗികളുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കുന്ന ജാഗ്രത ഇത് കാണിക്കുന്നു, അത് വീക്കം ഉളവാക്കുന്നതിനു മുൻപുള്ളതാണ്.

ലീക്കി ഗട്ട് സിൻഡ്രോം മറ്റൊരു രോഗത്തിന് ചികിത്സ നൽകാം.

ഉദാഹരണത്തിന്, റൂമറ്റോയ്ഡ് ആർത്രൈറ്റിസ്, വേദന, വീക്കം എന്നിവ ഒഴിവാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ കുടൽ വീഞ്ഞിനെ നാശത്തിനിടയാക്കുന്നു, ഇത് രണ്ട് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ലേക്കി ഗട്ട് സിൻഡ്രോം നയിക്കുന്നു. ലീക്കി ഗട്ട് സിൻഡ്രോം, അതോടൊപ്പം, വാതം മൂർദ്ധന്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

മിക്ക അവസ്ഥകൾക്കും ലീക്കി ഗട്ട് സിൻഡ്രോമിന്റെ കൃത്യമായ നിർഭാഗ്യമില്ല. പക്ഷേ, അപകടകരമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ആഹാരത്തോടുള്ള അലർജി പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ കുടൽ അവയവങ്ങളുടെ പ്രഭാവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് പതിവായി സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് ഭക്ഷണ അലർജികളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കും.

ക്രോണിക് ക്ഷീണം സിൻഡ്രോം, പ്രധാന വിഷാദരോഗം എന്നിവയിൽ, ലീക്കി ഗട്ട് സിൻഡ്രോം കുടൽ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ സജീവമാക്കുന്നു.

ക്ഷീണം, ക്ഷീണം, വേദന, വിഷാദം തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ മൂലമുള്ള വീക്കം ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്.

ലീക്കി ഗട്ട് സിൻഡ്രോം എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ സംശയിക്കേണ്ടത്?

താങ്കളുടെ കയ്യില് ഉണ്ടെങ്കില്:

 • ഒന്നിലധികം സന്ധികളിൽ വേദന,
 • വിട്ടുമാറാത്ത ത്വക്ക് അവസ്ഥ,
 • വിട്ടുമാറാത്ത വയറിളക്കം അല്ലെങ്കിൽ വയറുവേദന,
 • ക്രോണിക് ക്ഷീണം,
 • ക്രോണിക് ഡിപ്രഷൻ,
 • അസ്വസ്ഥത,
 • ഒരു രോഗബാധിതനായെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറെ അണുബാധ കണ്ടെത്താനായില്ല,

അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ആസ്പിരിൻ അല്ലെങ്കിൽ വിരുദ്ധ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മദ്യം ഒരു വലിയ മദ്യപിക്കുന്നയാളാണെങ്കിൽ.

മൃഗങ്ങളിൽ അടുത്തിടെയുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ലീക്കി ഗട്ട് സിൻഡ്രോം ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനോ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടാനോ ഇടയുണ്ട്, പക്ഷേ പൊണ്ണത്തടിയുള്ള ഈ ബന്ധം ഇപ്പോഴും അന്വേഷണത്തിലാണ്.

ലീക്കി ഗുട്ട് സിൻഡ്രോം തകർക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അഞ്ച് നടപടികൾ

വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന കുടൽ പാരസ്പര്യത്തിന് കാരണമാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന എന്തും ഒഴിവാക്കുക:

 1. കുറഞ്ഞത് ഒരു മാസമെങ്കിലും മദ്യപിക്കുന്നത് നിർത്തുക.
 • കുടൽ പരാന്നഭോജികൾ ഒരു മേശ പരിശോധന നടത്തുക. കുടൽ, സന്ധിവേദന, ചർമ്മ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ, വയറിളക്കം ഉണ്ടാക്കാതെ തന്നെ രോഗലക്ഷണങ്ങളായ കുടൽ പരാന്നഭോജികൾ വിപുലമായ മെഡിക്കൽ സാഹിത്യം ഉണ്ട്. ഞാൻ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച്, "Intestinal Protozoan Infestation and Systemic Illness" എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ഞാൻ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ചചെയ്യുന്നു.
 • ഒരു വിരുദ്ധ ബാഹ്യാവിഷ്ക്കാര പാറ്റേൺ സ്വീകരിക്കുക. ഞാൻ വീക്കം കുറയ്ക്കാൻ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു, അതു നേടാൻ ഒരു പദ്ധതി അവതരിപ്പിക്കുന്നു, എന്റെ പുസ്തകത്തിൽ, ഫാറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡയറ്റ്. തത്ത്വങ്ങൾ മനസിലാക്കാൻ വളരെ ലളിതമാണ്: കൂടുതൽ പഞ്ചസാരയും, വെളുത്ത മാവുണ്ടാക്കിയ ഉൽപാദനശേഷിയും ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. സാന്ദ്രീകരിച്ച കൊഴുപ്പ്, കൂടുതൽ സസ്യ എണ്ണ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക, പകരം അധിക കന്യകയുടെ ഒലിവ് എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുക. ഒരു ദിവസം പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കുറഞ്ഞത് ചുരുങ്ങിയത് 9 സേവിംഗുകൾ കഴിക്കുക.
 • ചെറിയ കുടൽ ശമിപ്പിക്കാനും അവയുടെ പ്രവർത്തനപരമായ സമഗ്രത പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഭക്ഷണ ശീലങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇവയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അമിനോ ആസിഡ് എൽ ഗ്ലൂറ്റമിൻ, അമിനോ പഞ്ചസാര എൻ-അസറ്റിക് ഗ്ലൂക്കോസാമൈൻ എന്നിവയാണ്. ഇവ ആരോഗ്യമുള്ള ഭക്ഷ്യ സ്റ്റോറുകളിൽ ലഭ്യമാണ്.

 

ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു സമീപിച്ച സമീപനത്തിലേക്കുള്ള ഏതാനും ആമുഖ നടപടികൾ മാത്രമാണ്. ലീക്കി ഗട്ട് സിൻഡ്രോം എന്ന ഭൂമിയിൽ ധാരാളം ശാസ്ത്രീയ സാഹിത്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവയിൽ ഒരു സാമ്പിൾ താഴെ പറയുന്ന റഫറൻസുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു എസ്, ദി ബ്രിട്ടീഷ് മെഡിക്കൽ ജേർണൽ ഒപ്പം ആൻറൽ ഓഫ് ആൻറൽ മെഡിസിൻ.

ഇതിൽ നിന്നും സ്കോപ്പ്.ഇറ്റ് വഴി നേടുക: www.huffingtonpost.com

ശരീരത്തിലെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യം ആത്യന്തിക ക്ഷേമത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അവയിൽ ഒന്നിന് പുറത്തുള്ളപ്പോൾ, അത് ലക്ഷണങ്ങളുടെയും ലക്ഷണങ്ങളുടെയും ഒരു ശ്രേണിയെ പ്രാപ്തമാക്കും. ജന്തുജന്യ ആരോഗ്യം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണ്, കാരണം മിക്ക പോഷകങ്ങളും സ്രോതസ്സാണ്. ഒരു അസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടാകുമ്പോൾ അത് മറ്റൊരു കാരണമാണ്, അതായത് ലീക്ക് ഗട്ട് സിൻഡ്രോം.

ട്രെൻഡിംഗ് വിഷയം: കൂടുതൽ വാക്സിൻ സത്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി

 

 

വാക്സിനുകൾ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കാലത്തെ ഏറ്റവും വിവാദ വിഷയങ്ങളിലൊന്നായി നിലകൊള്ളുന്നു. പ്രതിരോധ മരുന്നുകളും വാക്സിനുകളും ആധുനിക മരുന്നുകളുടെ മൂലക്കല്ലായി കരുതപ്പെടുന്നു, അവിടെ നിരവധി പ്രൊഫഷണൽ ഡോക്ടർമാരും ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡികളും അവരുടെ ഫലപ്രാപ്തി പരിശോധിക്കുന്നു, എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ വാക്സിനുകളെ എല്ലായ്പ്പോഴും സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവുമായ എന്ന് ലേബൽ ചെയ്യണമോ എന്ന് വാദിക്കുന്നു. പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ നേരിടുന്ന അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പല വിദഗ്ധരും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഗവൺമെന്റും മറ്റു പല മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പുകളും ഇത് നിർബന്ധിതമായിരിക്കണമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇവയിൽ സംഭവിച്ച പാർശ്വഫലങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഡോ. ജിമെനെസ് ചോദിക്കാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക 915-850-0900 .

ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST

സ്വാഗതം-ബിയെൻ‌വിഡോ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക്. കഠിനമായ നട്ടെല്ല് വൈകല്യങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. സയാറ്റിക്ക, കഴുത്ത്, നടുവേദന, വിപ്ലാഷ്, തലവേദന, കാൽമുട്ട് പരിക്കുകൾ, കായിക പരിക്കുകൾ, തലകറക്കം, മോശം ഉറക്കം, സന്ധിവാതം എന്നിവയും ഞങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിമൽ മൊബിലിറ്റി, ആരോഗ്യം, ശാരീരികക്ഷമത, ഘടനാപരമായ കണ്ടീഷനിംഗ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച നൂതന തെളിയിക്കപ്പെട്ട ചികിത്സകൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവിധ പരിക്കുകളും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡയറ്റ് പ്ലാനുകൾ, പ്രത്യേക ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ടെക്നിക്കുകൾ, മൊബിലിറ്റി-എജിലിറ്റി ട്രെയിനിംഗ്, അഡാപ്റ്റഡ് ക്രോസ്-ഫിറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, "പുഷ് സിസ്റ്റം" എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ശാരീരിക ആരോഗ്യം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വിപുലമായ പുരോഗമന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഓഫ് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി എന്നോട് ബന്ധപ്പെടുക. മൊബിലിറ്റിയും വീണ്ടെടുക്കലും പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ലാളിത്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കണക്റ്റുചെയ്യുക!

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്, കഴുത്ത് വേദന കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു

പുറകിലും കഴുത്തിലും തോളിലും വേദനയും കാഠിന്യവും അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പ്രായോഗികമായി ഓരോ… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നു

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം സന്ധി വേദനയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ഷോൾഡർ ഇം‌പിംഗ്മെന്റ് മൊബിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ്

തോളിൽ വ്യത്യസ്ത പ്രകോപനങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും അവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമാണ്. തോളിൽ ഇമ്പിംഗ്മെന്റ് ഒരു സാധാരണമാണ്… കൂടുതല് വായിക്കുക

നട്ടെല്ല് തെറ്റായ ക്രമീകരണങ്ങൾ വേദനയും അസ്വസ്ഥതയും

സുഷുമ്‌നാ തെറ്റായ ക്രമീകരണം നടക്കുമ്പോൾ ശരീരം വേദന, കഴുത്ത് തിരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ, അല്ലെങ്കിൽ… കൂടുതല് വായിക്കുക

നടുവേദന ചിറോപ്രാക്റ്റിക് അവലോകനത്തിനുള്ള മികച്ച മെത്ത ടോപ്പർമാർ

നടുവേദനയ്‌ക്കുള്ള ഒരു മെത്ത ടോപ്പർ ശരീരത്തോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നതിലൂടെ സഹായിക്കും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം നാഡി കംപ്രഷൻ

അടിയന്തിരാവസ്ഥയാണ് കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം, അത് എത്രയും വേഗം ചികിത്സിക്കേണ്ടതുണ്ട്.… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓൺലൈൻ ചരിത്രവും രജിസ്ട്രേഷനും
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക