മെറ്റാസ്മാറ്റിക് അസ്ഥിരോഗം എന്താണ്?

പങ്കിടുക

ശ്വാസകോശം, മുലയൂട്ടൽ, പ്രോസ്റ്റേറ്റ് തുടങ്ങിയ മനുഷ്യശരീരത്തിലെ പ്രത്യേക അവയവങ്ങളിൽ വികസിക്കുന്ന അർബുദം ചിലപ്പോൾ അസ്ഥികളിൽ വ്യാപിച്ചുവരുന്നു. മെറ്റാസ്റ്റാറ്റിക് അസ്ഥി രോഗം, അല്ലെങ്കിൽ എംബിഡി. ഓരോ വർഷവും ഏകദേശം 1.2 ദശലക്ഷത്തിലധികം പുതിയ കാൻസർ കേസുകൾ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു, അവിടെ 50 ശതമാനത്തോളം അസ്ഥികളിലേക്ക് വ്യാപിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാസ്റ്റാസൈസ് ചെയ്യാം.

മെഡിക്കൽ മുന്നേറ്റങ്ങളിലൂടെ, പലതരം അർബുദങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ശ്വാസകോശം, സ്തനം, പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ എന്നിവ കണ്ടെത്തിയ രോഗികൾക്ക് കൂടുതൽ കാലം ജീവിക്കാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, കൂടുതൽ രോഗികളിലെ പ്രാഥമിക ക്യാൻസറുകൾ അസ്ഥി മെറ്റാസ്റ്റെയ്സുകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു, അവിടെ അവ അസ്ഥിയിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു. അതേസമയം, മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ക്യാൻസറുകൾ അസ്ഥിയിലേക്ക് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ചിതറുന്നില്ല. അവയവങ്ങളിൽ വികസിക്കുകയും അസ്ഥികളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും സാധാരണമായ ക്യാൻസറുകൾ ഇവയാണ്:

 • മുലപ്പാൽ
 • ശാസകോശം
 • തൈറോയ്ഡ്
 • വൃക്ക
 • പ്രോസ്റ്റേറ്റ്

മെറ്റാസ്റ്റാറ്റിക് അസ്ഥി രോഗം, അല്ലെങ്കിൽ എം‌ബി‌ഡി, ബാധിച്ച അസ്ഥിയെ തകരാറിലാക്കുകയും ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും, ഇത് പടരുന്ന സ്ഥലത്ത് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, എം‌ബി‌ഡി ഉള്ള രോഗികൾക്ക് ഒടിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലുകൾ പൊട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എം‌ബിഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേദനാജനകമായ ലക്ഷണങ്ങൾ രോഗിയെ പതിവ് ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് വെല്ലുവിളിയാക്കും. മെറ്റാസ്റ്റാറ്റിക് അസ്ഥി രോഗമുള്ള രോഗികളുടെ പ്രധാന ആശങ്ക ജീവിതനിലവാരം നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്.

ഒരു രോഗിക്ക് മെസ്റ്റാസ്റ്റാറ്റിക് അസ്ഥി രോഗം ബാധിച്ചേയ്ക്കാം, അത് എങ്ങനെയാണ് കാൻസസ് പടർന്ന് വ്യാപിക്കുകയും, അസ്ഥികൾ ബാധിക്കുകയും, അസ്ഥി ഉപദ്രവങ്ങൾ എത്രമാത്രം കഠിനമാവുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നതിന് കാരണമാകാം. കൂടാതെ, എം.ബി.ഡിയ്ക്ക് ചികിത്സിക്കുന്നതിനുള്ള നിരവധി ചികിൽസ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ലഭ്യമാണ്. ചികിത്സ സഹായി രോഗികളുടെ പ്രവർത്തന നിലവാരം നിലനിർത്താനും അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനും വേദന സഹിതം.

മെറ്റാസ്റ്റാറ്റിക് അസ്ഥിരോഗം വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടു

ശ്വാസകോശത്തിനും കരളിനും ശേഷം അവയവങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കുന്ന അർബുദങ്ങൾക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും സാധാരണ സൈറ്റാണ് അസ്ഥികൾ. കാരണം, പല രോഗികളും കരൾ, ശ്വാസകോശങ്ങൾക്ക് വിശാലമായ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം, രോഗം ഉണർത്തുന്നതുവരെ ഇവ പലപ്പോഴും കണ്ടെത്തിയിരുന്നില്ല. വിപരീതമായി, അസ്ഥികൾ വികസിക്കുമ്പോൾ പൊതുവേ വേദനയാണ്. കാൻസർ മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഈ സൈറ്റുകളിലേക്ക് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു:

 • തലയോട്
 • നട്ടെല്ല്
 • റിബ്സ്
 • അപ്പർ കൈ
 • പല്ല്
 • കാൽ ലെൻ അസ്ഥികൾ

അസ്ഥി നശിച്ചിരിക്കുന്നു

ഒരു ട്യൂമറിന് വ്യാപിച്ച സ്ഥലത്ത് അസ്ഥിയെ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, ഈ പ്രക്രിയയെ ഓസ്റ്റിയോലിറ്റിക് അസ്ഥി നാശം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ശ്വാസകോശം, തൈറോയ്ഡ്, വൃക്ക, വൻകുടൽ എന്നിവയിൽ നിന്ന് പടർന്ന അർബുദങ്ങളിൽ കേടുപാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ദുർബലമായ അസ്ഥികൾ സാധാരണമാണ്. കാൻസർ പടരുന്നതുമൂലം ഓസ്റ്റിയോബ്ലാസ്റ്റിക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുതിയ അസ്ഥി ഉണ്ടാകാം, ഇത് പലപ്പോഴും ആമാശയം, മൂത്രസഞ്ചി, പ്രോസ്റ്റേറ്റ് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ക്യാൻസറുകളിൽ കാണപ്പെടുന്നു.

സ്തനാർബുദം പലപ്പോഴും സംയോജിത osteolytic ആൻഡ് osteoblastic രീതി പെരുമാറുന്നു. അർബുദ കോശങ്ങൾ, അസ്ഥി നശീകരണം, പുതിയ അസ്ഥി രൂപം, രണ്ടും, ഓസ്റ്റിയോലൈറ്റിക്, അണ്ഡോബ്ലാസ്റ്റിക്, മെസ്റ്റാസ്റ്റാറ്റിക് അസ്ഥിരോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാൽ അർബുദം കോശങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ അസ്ഥിത്വത്തിലെ എല്ലാ കോശങ്ങളുമായി ഇടപെടുന്നതിനുള്ള പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്. കൂടാതെ, സ്തനാർബുദം സാധാരണയായി ഹിപ്, / അല്ലെങ്കിൽ പെലിവിഷിൽ എംബിഡി ഉണ്ടാക്കാം.

അസ്ഥി ക്ഷതം, ബലഹീനത എന്നിവയുടെ ഫലമായി മെറ്റാസ്റ്റാറ്റിക് അസ്ഥി രോഗമുള്ള രോഗികൾക്ക് ഒടിവുകൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എം‌ബിഡി മൂലമുണ്ടായ തകർന്ന അസ്ഥികളെ “പാത്തോളജിക്കൽ ഒടിവുകൾ” എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ, അസ്ഥി വളരെ ദുർബലമായിരിക്കാം, ഒരു ഒടിവ് ആസന്നമാണ്, അതിനെ “ആസന്നമായ പാത്തോളജിക്കൽ ഒടിവുകൾ” എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എല്ലുകൾ ഒടിഞ്ഞതിനാൽ ദീർഘനേരം കിടക്കുന്ന ബെഡ്‌റെസ്റ്റ് രക്തപ്രവാഹത്തിൽ രാസ അസന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാം, അതായത് കാൽസ്യം അളവ് ഉയർത്തിയത്, ഹൈപ്പർകാൽസെമിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. നട്ടെല്ലിലേക്ക് പടർന്നുപിടിച്ച ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് നാഡികളുടെ തകരാറുണ്ടാകാം, ഇത് പക്ഷാഘാതം അല്ലെങ്കിൽ കൈകളും കാലുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നഷ്ടപ്പെടും.

എംബിഡി ലക്ഷണങ്ങൾ

ഏതെങ്കിലും വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാൻസർ രോഗി, പ്രത്യേകിച്ച് പുറം, കൈകൾ, കാലുകൾ എന്നിവയിൽ ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടറെ അറിയിക്കണം. ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതെ പ്രകടമാകുന്ന വേദന പ്രത്യേകിച്ചും. മെറ്റാസ്റ്റാറ്റിക് അസ്ഥി രോഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

 • വേദന: എം.ബി.ഡിയുടെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ ലക്ഷണം വേദനയാണ്. ട്യൂമർ കേടുപാടുള്ളതാകുകയും അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ രോഗികൾ അവരുടെ ഹിപ് / അല്ലെങ്കിൽ പെലിവിസ്, അപ്പർ-ലോവർ എക്സ്ക്ലൂറ്റിറ്റുകളിൽ വേദന അനുഭവപ്പെടാം.
 • മുളകൾ: ബ്രോക്കൺ അസ്ഥികൾ അഥവാ മുട്ടകൾ, മൃദുലവും കട്ടിയുള്ളതുമാണ്. കൂടാതെ സാധാരണയായി MBD ന്റെ സാന്നിധ്യം വ്യക്തമാക്കും.
 • അനീമിയ: സെല്ലുകൾക്ക് ഓക്സിജൻ ചുമത്തുന്നതിന് ഉത്തരവാദികൾ ഉയർന്ന സ്പ്രെഡ് സെല്ലുകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന അസ്ഥി മജ്ജ പ്രദേശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് സ്പ്രെഡ്, തലയോട്ടി, നട്ടെല്ല്, വാരിയെല്ലുകൾ, താഴ്ന്നതും താഴത്തെ ചുറ്റളവ്, ഹിപ്, അനീമിയ, അല്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ ഉത്പാദനത്തിൽ കുറവുണ്ടാകുന്നത്, എം.ബിഡിയുമൊത്തുള്ള നിരന്തരമായ രക്തത്തിലെ അസാധാരണമാണ്.

 

 

എംബിഡി ഡയഗ്നോസിസ്

മെറ്റാസ്റ്റാറ്റിക് അസ്ഥി രോഗം ചികിത്സിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്, ആരോഗ്യസംരക്ഷണ പ്രൊഫഷണല് രോഗിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളെയും അവയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തെയും ക്ഷേമത്തെയും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഡോക്ടർ രോഗിയുടെ മെഡിക്കൽ ചരിത്രം ചോദിക്കും. വൈദ്യചികിത്സയ്ക്കുശേഷം ആരോഗ്യപരിപാലന സംഘം രോഗിയെ ശാരീരിക പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും. രോഗിയുടെ രോഗനിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡോക്ടർ, ഇമേജിംഗ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.

ഇമേജിംഗ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ്

 • എക്സ്റേകൾ: പ്രാഥമിക രോഗനിർണ്ണയത്തിനു ശേഷം, അവർ എക്സ്-രശ്മികൾ ക്രമപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ശരീരത്തിൻറെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന വേദന കാരണം, രോഗിക്ക് അസുഖം അനുഭവിക്കുന്ന മേഖലകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് എക്സ്റേ എടുക്കും. അസ്ഥികൾക്ക് എത്രമാത്രം അസ്ഥികൂടമുണ്ടാകുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം വിവരങ്ങൾ ഒരു എക്സ്-
 • മറ്റ് ഇമേജിംഗ് പരിശോധനകൾ: അസ്ഥി സ്കാൻ ചെയ്യാനും ഡോക്ടർ ഉത്തരവിട്ടേക്കാം. മറ്റ് അസ്ഥികൾ മെറ്റാസ്റ്റാറ്റിക് അസ്ഥി രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് ഈ പരിശോധനയ്ക്ക് നിർണ്ണയിക്കാനാകും. തിരഞ്ഞെടുത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ, കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ടോമോഗ്രഫി, അല്ലെങ്കിൽ സിടി, സ്കാൻ, മാഗ്നെറ്റിക് റെസൊണൻസ് ഇമേജിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ എംആർഐ എന്നിവ ഓർഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും നട്ടെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഹിപ് കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ പെൽവിസ് ഉൾപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ.

പല തരത്തിലുള്ള ക്യാൻസർമാർക്കും മനുഷ്യ വികാസത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള മെറ്റാസ്റ്റാറ്റിക് അസ്ഥി രോഗം അല്ലെങ്കിൽ എം ബി ഡി ഉണ്ടാവാം. അസ്ഥി പരിണാമം വേദനാജനകമായ രോഗലക്ഷണങ്ങളുണ്ടാക്കുകയും, ആത്യന്തികമായി ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിത ഗുണത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്തനാർബുദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നമാണ് എച്ച്പിയിലും / അല്ലെങ്കിൽ പലിവിയിലും ഉള്ള മെറ്റാസ്റ്റാറ്റിക് അസ്ഥി രോഗം എന്ന് ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രശ്നത്തിന്റെ പുരോഗതിയിൽ ചികിത്സ മാറാം.

ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST ഇൻസൈറ്റ്

മെറ്റാസ്റ്റാറ്റിക് അസ്ഥി രോഗം ചികിത്സ

ശസ്ത്രക്രിയാ വിദ്യകളിലെ പുരോഗതിയും, വികിരണവും, വൈദ്യചികിത്സയുമായ സമീപനങ്ങളിൽ, കാൻസറിന് വിധേയമായ അസുഖം ബാധിച്ച രോഗികളുടെ ജീവിതനിലവാരം ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എം.ബി.ഡിയുടെ ചികിത്സ ഓപ്ഷനുകൾ എത്രമാത്രം കാൻസർ പടർന്നിട്ടുണ്ടെന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, അസ്ഥികൾ ഏതുതരം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു, അസ്ഥി നശിക്കപ്പെടുകയും ദുർബലപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

മെറ്റാസ്റ്ററ്റിക് അസ്ഥി രോഗം പല കേസുകളിലും പല കാൻസ സൈറ്റുകളിലേയ്ക്കും കാൻസർ ഉയർന്നു. തത്ഫലമായി, വേദനയുടെയും അസ്ഥി ബലഹീനതയുടെ ലക്ഷണങ്ങളുടെയും മാനേജ്മെൻറിനായി ചികിത്സ ചികിൽസ ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതാണ്. എം.ബി.ഡിയുടെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ ചികിത്സ ഓപ്ഷൻ മരുന്നുകളും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകളും, വേദന നിയന്ത്രിക്കാനും, മെറ്റാസ്റ്റാറ്റിക് അസ്ഥിരോഗം പടർത്തുന്നതും, ദുർബലമായതും തകർക്കപ്പെട്ടതുമായ അസ്ഥികളെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിനും ശസ്ത്രക്രിയയും ഉൾപ്പെടുന്നു.

മെറ്റാസ്റ്റാറ്റിക് അസ്ഥിരോഗം ബാധിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് ഒരു ടീം സമീപനം ആവശ്യമാണ്. ഒരു ഓക്സിജൻ ഓക്സിസർ വിദഗ്ധൻ റേഡിയേഷൻ ഓങ്കോളജിസ്റ്റും, ഒരു ഓർത്തോപീഡിക് സർജനുമായി വളരെ അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മികച്ച ചികിത്സാരീതിയിലൂടെ പിന്തുടരാനായി രോഗ നിർണയം അനിവാര്യമാണ്. ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ പരിധി ചിപ്പിപ്പാടിക്ക് മാത്രമല്ല, നട്ടെല്ലിനും മുറിവുകളോടും പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു. വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ, ഡോക്ടർ ജിമെനെസ് ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക 915-850-0900 .

ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് ക്യൂറാണ്

 

കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ: അക്വോട്ട് ബാക്ക് വേദന

പുറം വേദന ലോകവ്യാപകമായി തൊഴിലാളിയുടെ വൈകല്യവും നഷ്ടപ്പെടാത്ത ദിവസങ്ങളും ഏറ്റവും കൂടുതലായ കാരണങ്ങൾ. ഡോക്ടറുടെ ഓഫീസ് സന്ദർശനത്തിന് ഏറ്റവും സാധാരണ കാരണം രണ്ടാമത്തെ കാരണം, ഉയര്ന്ന ശ്വാസോച്ഛ്വാസം മൂലമുള്ള രോഗം മാത്രം. ജനസംഖ്യയിൽ ഏതാണ്ട് എൺപതു ശതമാനം പേർക്ക് അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരു വേദന ഒരിക്കൽ അനുഭവപ്പെടും. നട്ടെല്ല്, സന്ധികൾ, കട്ടിലുകൾ, പേശികൾ തുടങ്ങി മൃദുവായ ടിഷ്യൂകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച സങ്കീർണമായ ഘടനയാണ് നട്ടെല്ല്. ഇതുമൂലം, ഗുരുതരമായ പരുക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോശപ്പെട്ടതോ ആയ അവസ്ഥകൾ ഹാർനിയേറ്റഡ് ഡിസ്ക്കുകൾ, ഒടുവിൽ മുടി വേദനയുടെ ലക്ഷണങ്ങളായി മാറുന്നു. സ്പോർട്സ് പരിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനാപകടങ്ങൾ പലപ്പോഴും മുടി വേദനയ്ക്ക് ഇടയാക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ ചലനങ്ങളുടെ ലളിതമായ വേദനയ്ക്ക് വേദനയേറിയ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഭാഗ്യവശാൽ, ചികിൽസാകൃതിയിലുള്ള സംരക്ഷണം പോലെയുള്ള ബദൽ ചികിൽസാരീതികൾ, നട്ടെല്ലിൽ മാറ്റം വരുത്താനും നട്ടെല്ലിൽ മാറ്റം വരുത്താനും സഹായകരമാകും, ഇത് ആത്യന്തികമായി വേദനയുടെ ആശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും.

 

 

 

വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം: ചിക്കബെറൈറ്റ് ഹിപ് വേദന ചികിത്സ

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

സെൽഫ് ക്രാക്കിംഗ്, സെൽഫ് പോപ്പിംഗ് ദി നട്ടെല്ല്

സ്വയം തകർക്കുന്നതും നട്ടെല്ല് പോപ്പ് ചെയ്യുന്നതും നല്ലതായി തോന്നുമെങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽ / ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ഇല്ലാതെ ഇത് ചെയ്യണം… കൂടുതല് വായിക്കുക

വിപ്ലാഷ്, ഇത് എത്രത്തോളം നീണ്ടുനിൽക്കും?

മോട്ടോർ വാഹന അപകടങ്ങൾ, സ്‌പോർട്‌സ് പരിക്കുകൾ, ജോലിസ്ഥലത്തെ പരിക്കുകൾ, വീഴ്ചകൾ എന്നിവ വിപ്ലാഷിന്റെ ചില കാരണങ്ങളാണ്.… കൂടുതല് വായിക്കുക

പരിക്ക് തടയുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും പതിവായി ഒരു കൈറോപ്രാക്റ്ററെ കാണുന്നത്

പരിക്ക് തടയുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും പതിവായി ഒരു കൈറോപ്രാക്റ്ററെ കാണുന്നത്. വരുന്ന ഒരു സാധാരണ ചോദ്യം… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഇറുകിയ ഹിപ് ഫ്ലെക്സറുകളും എങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യാം

ഇറുകിയ ഹിപ് ഫ്ലെക്സറുകൾ വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ ഒരു സാധാരണ പരാതിയാണ്. കൂടുതൽ നേരം ഇരിക്കുന്നത്… കൂടുതല് വായിക്കുക

വ്യക്തിഗത പരിക്ക് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റും സാധാരണ പരിക്കുകളും

മിക്ക വ്യക്തികളും ഒരു വാഹനാപകടത്തിനോ മറ്റോ അവരുടെ കുടുംബ വൈദ്യനെയോ പൊതു പരിശീലകനെയോ കാണുന്നു… കൂടുതല് വായിക്കുക

അസ്ഥി ആരോഗ്യത്തിനും പരിക്ക് തടയുന്നതിനും വിറ്റാമിൻ ഡി

വിറ്റാമിൻ ഡി, സൺഷൈൻ ഗുളിക എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, ഇത് മസ്കുലോസ്കെലെറ്റൽ സിസ്റ്റത്തെ ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓൺലൈൻ ചരിത്രവും രജിസ്ട്രേഷനും
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക