മിഥിലേഷൻ തെറ്റായ ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ 2

പങ്കിടുക

ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് വിശദീകരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് മിഥിലേഷൻ സാധുവിന് പോകുന്നു

മുമ്പ് ചർച്ച ചെയ്തതുപോലെ, പല ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ വിദഗ്ധരും ഫോളിക് ആസിഡ്, മെഥൈൽ-ഫോളേറ്റ് സപ്ലിമെന്റേഷൻ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോളിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഫോളേറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് സപ്ലിമെന്റുകളുടെ ചില അപകടസാധ്യതകൾ, സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബദലുകളായ 5-mTHF, ഫോളിനിക് ആസിഡ് എന്നിവ വ്യാപകമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അവ പതിവായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഈ രോഗങ്ങൾ ചുവടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഈ രോഗങ്ങളിൽ പലതും സാധാരണയായി വിറ്റാമിൻ B12 സപ്ലിമെന്റേഷനിൽ യഥാക്രമം ചികിത്സിക്കാം, അടിസ്ഥാനപരമാണെങ്കിലും, ഇവ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രധാന ശ്രദ്ധാകില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഫോളിക് ആസിഡ് പൂരിപ്പിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ അസാധാരണമായ ഡി.എൻ.എ മിഥിലേഷൻ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ തെറ്റായ രീതിയിൽ മിഥിലേഷൻ സംഭവിച്ചതാണോ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തുടരും. എപിഡെമിയോളജിക്കൽ ഡേറ്റയും ഫോളേറ്റ് നിലയും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള അപകടവും തമ്മിലുള്ള ഒരു വിപരീത അസോസിയേഷൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അമിതമായ മിഥിലേഷൻ ദോഷകരമാണെന്ന് ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Aberrant മിഥിലൈസേഷൻ കാരണമുള്ള രോഗങ്ങൾ

ഫോളിക് ആസിഡിന്റെ അഭാവം മൂലമുണ്ടാകുന്ന അബ്രെറന്റ് മിഥിലൈമാന് UMFA അല്ലെങ്കിൽ DHF നിർവ്വചിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ഹെൽത്ത്കെയർ പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണവും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന ഘടകമെന്ന നിലയിൽ അമിതമായ അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായ മിഥിലൈലേറ്റുകളുടെ സാധ്യതയെ അവ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയില്ല.

കാൻസർ

വൈവിധ്യമാർന്ന ക്യാൻസറിനുള്ള കാരണമായി അബെറൻറ് ഡി‌എൻ‌എ മെത്തിലേഷൻ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ലോക്കി-സ്പെസിഫിക് ഡി‌എൻ‌എ ഹൈപ്പർ- ഉം ഹൈപ്പോ മെത്തിലൈലേഷനും കാൻസർ കോശങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നതായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇത് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ട്യൂമറിജെനിസിസിനെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ചിത്രം 2 ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ഗ്ലോബൽ ഡി‌എൻ‌എ ഹൈപ്പർ‌മെഥിലേഷൻ വിവിധ കാൻസർ കോശങ്ങളിലും പ്രകടമാണ്. ഫോളിക് ആസിഡ് സപ്ലിമെന്റേഷനും വൻകുടൽ കാൻസറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഗവേഷണ പഠനങ്ങളിൽ നിരവധി തവണ വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിടെയുള്ള ചിട്ടയായ അവലോകനവും മെറ്റാ അനാലിസിസും വൻകുടലിലെ അർബുദ സാധ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഫോളിക് ആസിഡ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പൊരുത്തമില്ലാത്തതും അനിശ്ചിതവുമായ തെളിവുകൾ പ്രകടമാക്കി.

എന്നിരുന്നാലും, ഈ ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ ടൈപ്പ്, ഡോസ്, കൂടാതെ അനുബന്ധത്തിന്റെ പ്രഭാവം, രോഗിയുടെ ഫോളേറ്റ്, മിഥിലേഷൻ, രോഗാവസ്ഥ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള സുപ്രധാന വിശദാംശങ്ങൾ മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, രണ്ടാം ഘട്ടവും കോളൻ ക്യാൻസറുമുള്ള രോഗികളിൽ പ്രത്യേക ഡി.എൻ.എ. മിഥിലൈസേഷൻ ഭാവി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അപകട സാധ്യതയും, മൊത്തത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സാധ്യതയും (ഹസാർഡ് അനുപാതം 2.9, 95% CI, X-1.5, P = 5.8) രോഗമില്ലാത്ത സൌജന്യ ജീവൻ (അപകടത്തെക്കുറിച്ച് 0.002, 4.0% CI, 95, 1.6, P = X). മറ്റൊരു ഗവേഷണ പഠനത്തിൽ, കൊളൊറിക്കൽ ആഡെനോമാസ് തടയുന്നതിനായി ഫോളിക്ക് ആസിഡ് അനുബന്ധമായി 10.2 mg / d ന്റെ സാധ്യതകൾ വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു ക്രമരഹിതമായ, നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണം ഫോളിക് ആസിഡ് രോഗത്തിന്റെ സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിൽ പരാജയമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. കോളറിക്റ്റൽ അഡ്നോമ, അൾക്കോളോർകാൾ കാൻസർ, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ തുടങ്ങിയ അപകട സാധ്യതകൾ ഗണ്യമായി വർധിച്ചതായി ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയത്.

സ്തനാർബുദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഫോളിക് ആസിഡ് കഴിക്കുന്നത് വിവിധ ഗവേഷണ പഠനങ്ങളിൽ വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് വിവാദമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണമായി, ഒരു നിരീക്ഷണ ഗവേഷണ പഠനത്തിൽ, ഫോളിക് ആസിഡിനൊപ്പം 400 മില്ലിഗ്രാം / ഡിക്ക് തുല്യമോ അതിലും തുല്യമോ ആയ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ സ്തനാർബുദ സാധ്യത 20 ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനു വിപരീതമായി, 2014 ലെ കോക്രേൻ ചിട്ടയായ അവലോകന പ്രകാരം, ഭക്ഷ്യ-ഉറവിട ഫോളേറ്റിന് ക്യാൻസറിനെതിരെ സംരക്ഷണ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ആർത്തവവിരാമം നേരിടുന്ന സ്ത്രീകളിൽ ലൈംഗിക-ഹോർമോൺ റിസപ്റ്റർ-നെഗറ്റീവ് ബ്രെസ്റ്റ് ക്യാൻസറിനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്ന് ഉയർന്ന ഫോളേറ്റ് കഴിക്കുന്നത് 367,993 സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് അടുത്തിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മുൻകാല വിശകലനം ശേഖരിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, കൂടുതൽ ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ആവശ്യമാണ്.

ഫോളേറ്റും കാൻസറുമായുള്ള ബന്ധം വളരെ വിശദമായി വിശകലനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിയന്ത്രണങ്ങൾ (n = 204) താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സ്തനാർബുദമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് (n = 408) ഒരു ഗവേഷണ പഠനത്തിലാണ്, പ്ലാസ്മ ഫോളേറ്റ് (median XNUM nmol / L) സങ്കലനങ്ങളുടെ അനുപാതം 17, CI, 2.67, 1.44, P = X). MTHFR C4.92T പോളിമോർഫിസവും ഉയർന്ന പ്ലാസ്മ ഫോളേറ്റ് അളവുകളുമായി ചേർന്ന് പല ഗവേഷണങ്ങൾക്കും മുൻപ് തന്നെ ധാരാളം ഗവേഷകർ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഈ പോളിമോർഫിസത്തിനുണ്ടാകുന്ന രോഗികൾക്ക് പോപ്പുലർ ഫോളേറ്റുകളെ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്.

ഏതാണ്ട് 300 പങ്കാളികളുടെ മറ്റൊരു ഗവേഷണ പഠന ഗവേഷണത്തിൽ, സീറം ഫോളേറ്റിന്റെ ഉയർന്ന അളവിൽ നിലവാരമുള്ള ട്യൂമറുകൾ അഥവാ പോളിപ്സ്, കോളറിക്റ്റൽ ക്യാൻസർ എന്നിവയിലേയ്ക്ക് ഉയർത്താനുള്ള സാധ്യത വർധിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും ആരോഗ്യകരമായ നിയന്ത്രണത്തിൽ കാൻസിനോജനനത്തെ തടയും. സെറം ഫോളേറ്റ് ക്യാൻസർ രോഗത്തിൻറെ ആരംഭത്തിലും വളർച്ചയിലും ഇരട്ട വേഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. കൂടാതെ, സമീപകാല ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ കാന്സണിലെ കോശങ്ങളിലെ ഒരു കാർബൺ രാസവിനിമയത്തിന്റെ ഡിസറ്യൂമേഷൻ തെളിയിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് മെത്തിയോയ്ൻ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നവർ, സെറിൻ-ഗ്ലൈസൈൻ ബയോസിന്തസിസ് പാത്ത്വേ വർദ്ധിപ്പിക്കുക. ഫോളിക് ആസിഡുകളുടെ ദോഷകരമായ ഫലങ്ങൾ, അതുപോലെ ഫോട്ടറ്റിന്റെ മറ്റ് രൂപങ്ങൾ മുതലായവയും ഫലപ്രദമായി വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയും.

ഈ ഗവേഷണ പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാൻ കഴിയില്ല. ഈ ഫലവൽക്കരണത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് ഫോറേറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്, കാരണം സെറം ഫോളേറ്റ് വിവിധ ഫോളേറ്റ് വിറ്റാമിനറുകൾ തെളിയിക്കുന്നു, എന്നാൽ സെറം ഫോളേറ്റ് വലിയ അളവിൽ 5-MTHF വരെയാണെന്നാണ്. UMFA സാധാരണഗതിയിൽ വളരെ ചെറിയ അളവിൽ നിർമ്മിക്കുന്നു, ഏതാണ്ട് എൺപത് ശതമാനം വരെ. UMFA- യുടെ ചെറിയ അളവ് പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന പ്രീ-അർബുദം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന സങ്കീർണ്ണതയോ അല്ലെങ്കിൽ 86.7-MTHF ന്റെ വർദ്ധിച്ച അളവുകളോ കാരണമാകുമ്പോഴോ ആരോഗ്യപരിപാലന പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് രോഗിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള റിസ്കിനെ ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും.

സ്വയം പ്രതിരോധം

സിസ്റ്റൈറ്റിക് സ്ക്ലറോസിസ് എന്നത് എൻഡോഹെലിയൽ പരിക്കുകൾ, രോഗപ്രതിരോധശേഷി, ഫൈബ്രോസിസ് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ സ്വാഭാവിക പ്രശ്നമാണ്. ഇമ്യൂൺ സെൽ സജീവമാക്കൽ, വ്യാപക രോഗപ്രതിരോധം തുടങ്ങിയ രോഗപ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകളിൽ നിന്ന് എപ്പിജെനറ്റിക് വൈകല്യമുണ്ടാകുന്നതായി കരുതപ്പെടുന്നു. നിരവധി എപിജിനറ്റിക് സംവിധാനങ്ങളിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ രോഗത്തിൻറെ രോഗാവസ്ഥയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഫ്രി-എക്സ്.എക്സ്.എക്സ്.എൽ, KLF1, BMPRII എന്നീ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഹൈപ്പർമീഥിലൈസേഷൻ അന്തിമമായി അവയുടെ ആന്റി-ഫിബറോയ്ക് ഇഫക്റ്റുകൾ കുറയ്ക്കും. അതുപോലെ, CD5, CD40, CD70a എന്നീ രോഗ പ്രതിരോധങ്ങളും അവയുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ജീനുകളുടെ ഹൈപോമറൈലൈസേഷനുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

മറ്റ് സ്വയം രോഗപ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥകളുടെ രോഗസാദ്ധ്യതയും മിഥിലേഷൻ വഴി സ്വാധീനിച്ചേക്കാം. IgG4- ന്റെ അനുബന്ധ സ്വയം-സൂക്ഷ്മ-പാൻക്രിയാറ്റിസ്, അല്ലെങ്കിൽ എഐഐ, മറ്റ് സ്വയം-ഓട്ടോമാങ്ക്-പോലെയുള്ള പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങൾ MST1, ഒരു സെറിൻ / ടൈറ്റോൺ കൈനസ്, മനുഷ്യരിലെ അപര്യാപ്തത എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് ഓട്ടോ സെബാഡി ഉൽപാദനവുമായി ടി-സെൽ ഇമ്മ്യൂണോ ഡിഫിഷ്യൻസി, ഹൈപ്പർഗാംഗ്ലാഗ്ലോബുബുലിനെമിയ എന്നിവയിലേയ്ക്ക് നയിക്കുന്നു. എസ്ട്രാക്സ് ക്രോമസോം പ്രകടമാക്കുന്ന എഐജിഎൻഎക്സ്എക്സ്എക്സ്എക്സ്-എഐഐപി രോഗികൾ MST4 ൻറെ മിഥിലേഷനിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും പ്രോട്ടീൻ വികസനം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ജീനുകളെ മീഥേലേഷൻ വഴി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും ഇത് അസുഖമുള്ളവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നും നിർദേശിക്കുന്നു. അമിതമായ മിഥിലേഷൻ, ഹൈപ്പോ ഹൈപ്പർ, റുമാറ്റോയ്ഡ് ആർത്രൈറ്റിസ്, ഓട്ടോ അൻമ്യൂൺ തൈറോയിഡ് രോഗങ്ങൾ എന്നിവയിലും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

അലർജി

ഡിഎൻഎയുടെ മിഥിലൈസേഷൻ വർദ്ധിപ്പിച്ച പാരിസ്ഥിതിക വ്യാഖ്യാതാക്കൾ, XXX- യും T- ഉം റെഗുലേറ്ററി സെൽ വ്യത്യാസത്തെ അടിച്ചുകൊണ്ട് അലർജിക് റിസപ്റ്ററുകളുടെ അപകടസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് ഗവേഷകർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത് അലർജി-പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ സെല്ലുകളുടെ വ്യത്യാസത്തെ തടയുന്നു. പ്രായമായ പുരുഷന്മാരുടെ (n = xNUMX) ഗവേഷണ പഠനങ്ങളിൽ, കുറഞ്ഞ അളവിൽ, 1 ശതമാനം വർദ്ധനവ്, മെനിയിലേഷൻ ലെ ജീനസ് അലൂ റെയ്റ്റ് സെവൻസസ് കുറഞ്ഞത് ഒരു അലർജനുമായി മുൻകൂർ സെൻസിറ്റൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, എപ്പിജെനിറ്റി റെഗുലേറ്റർമാരിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളും ഗണ്യമായ ക്ലിനിക്കൽ ഇഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവാം. പ്രത്യേക സിപിജി സൈറ്റുകളിൽ ഹൈപ്പർമീഥൈലേഷൻ സെറം ഇഗ്ഇ, സ്കിൻ പ്രിക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്നിവയെ അപേക്ഷിച്ച് ക്ലിനിക്കൽ അല്ലാത്ത പ്രതിശീർഷവും അല്ലാത്തതുമായ ഭക്ഷണ-അലർജി പ്രകടനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാണ്.

ഡൗൺ സിൻഡ്രോം

ഡീൻ സിൻഡ്രോമ്ത്തിൽ, ഡിഎൻഎയുടെ ഡീമെമൻ ഡീമെയിൽ മാതൃകയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന റ്റി.ഇ.റ്റി കുടുംബ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ആദ്യകാല ജീവൻ നികത്തൽ, റിസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്റ്റർ എക്സ്പ്രസറിന്റെ റെഗുലർ ചുരുക്കലും REST-vacant sites ന്റെ തുടർന്നുള്ള മിഥിലേഷനും, ഡൗൺ സിൻഡ്രോംയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആഗോള ഡി.എൻ.എ. ഹൈപ്പർമീഥൈലേഷനിലേയ്ക്ക് നയിക്കുന്ന സാധ്യതയുള്ള മാർഗങ്ങളാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. താഴെക്കാണുന്ന, ചിത്രം 3 ൽ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ കാണാം.

ശ്രദ്ധയുള്ള കാരണങ്ങൾ

മുകളിൽ വിവരിച്ച ഗവേഷണ പഠനങ്ങളിൽ നിന്നും മിഥിലൈറ്റ് ഫോളേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോളിക് ആസിഡിന്റെ ഫലങ്ങൾ കൃത്യമായി നിർണയിക്കാനാവില്ലെങ്കിലും, സാധ്യതയുള്ളവയെ ന്യായീകരിക്കാൻ അജ്ഞാതം ഉണ്ട്. ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് എൻഎംഎക്സ്എക്സ്-എംഎടിഎഫ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മിഥിലേഷൻ സപ്ലിമെന്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അസുഖം ബാധിക്കുകയോ രോഗങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമല്ല. അവയെ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്ക് പകരം ശരീരത്തിന്റെ സ്വന്തം ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും മിഥിലേഷൻ ബാലൻസ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ നാം ശ്രദ്ധാലുക്കളും ശ്രദ്ധയും നൽകണമെന്ന് ഡാറ്റ പറയുന്നു.

ജനിതക എക്സ്പ്രഷനുകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ, ഉപാപചയവും ഡിഎൻഎയും മിഥിലേഷൻ സങ്കീർണമാണ്. എപ്പിജെനോമിക് നിയന്ത്രണം പോഷകാഹാരവും ജീവിതശൈലി പരിഷ്കരണങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാരിസ്ഥിതിക ഉദ്ധരണികളേയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് മിഥിലേഷൻ പ്രവർത്തന നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാക്കുന്നു. മിഥിലേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ സുരക്ഷിതമായ മാർഗ്ഗം, പ്രത്യേകിച്ച് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഭക്ഷണ രീതിയിലുള്ള പോഷകങ്ങളും ആഹാരവും ജീവിതരീതിയും ഉപയോഗിച്ച്, ഈ രോഗങ്ങളുള്ള അനുകൂലമായ മിഥിലേഷൻ പ്രവർത്തനവും എപ്പിജെനറ്റിക് ഇൻട്രീന്റുകളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് തെളിവാണ്.

ജനിതക എക്സ്പ്രഷൻ, സെൽ എനർജി ഉൽപാദനം, വിഷാംശീകരണം, മറ്റ് നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാന എഫിജനിറ്റിക് സംവിധാനമാണ് ഡിഎൻഎ മിഥിലൈസേഷൻ. നിർഭാഗ്യവശാൽ, ചില ആളുകൾക്ക് മിഥിലേഷൻ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം, ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും ബാധിക്കാം. ഈ മിഥിലേഷൻ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അനുബന്ധമായി പല ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും സഹായിച്ചേക്കാം, എന്നിരുന്നാലും ചിലപ്പോൾ മിഥിലേഷൻ തെറ്റായി സംഭവിക്കുന്നതായി ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്യാൻസർ, സ്വയം രോഗപ്രതിരോധം, അലർജി, ഡൗൺ സിൻഡ്രോം എന്നിവയുൾപ്പെടെ പലതരം അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു.

ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST ഇൻസൈറ്റ്

മിഥിലേഷൻ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്മൂതറുകളും റോസുകളും

മെത്തിലൈലേഷൻ പിന്തുണ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിരവധി ആരോഗ്യ പരിപാലന വിദഗ്ധർക്ക് പോഷക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ജീവിതശൈലി പരിഷ്കരണങ്ങളും ശുപാർശ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പരീക്ഷിക്കാൻ നിരവധി ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട്. മുകളിൽ വിവരിച്ചതുപോലെ, മെത്തൈലേഷൻ സപ്പോർട്ട് സപ്ലിമെന്റേഷൻ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണലാണ് നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത്. പാർശ്വഫലങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ മെത്തിലൈലേഷൻ പിന്തുണയ്ക്കായി ആവശ്യമായ എല്ലാ പോഷകങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള വേഗതയേറിയതും എളുപ്പവുമായ മാർഗ്ഗമാണ് സ്മൂത്തുകളും ജ്യൂസുകളും. മിഥിലേഷൻ ഡയറ്റ് ഫുഡ് പ്ലാനിന്റെ ചുവടെയുള്ള സ്മൂത്തികളും പഴകിയതുമാണ്.

സീ ഗ്രീൻ സ്മൂത്തി
സെർവിംഗ്സ്: 1
കുക്ക് സമയം: 5-മിനിറ്റ് മിനിറ്റ്
• 1 / XNUM കപ്പ് കാന്റലൂപ്പ്, ചുരച്ചു മൂടി
• ബാക്കി 29 മുതൽ 30 വരെ
• ചുരുങ്ങിയത് കാലേ അല്ലെങ്കിൽ ചീര
• ചുരുങ്ങിയത് സ്വിസ് chard
• വെയിറ്റ്മെൻറ് XXX / X
• സ്പൂണിന ധൂപകം
• കപ്പ് വെള്ളത്തിന്റെ അളവ്
• 3 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ മഞ്ഞു മുഴം
പൂർണ്ണമായി മിനുസമാർന്നതും ആസ്വദിക്കുന്നതും വരെ ഹൈ സ്പീഡ് ബ്ലൻഡറിലുള്ള എല്ലാ ചേരുവകളും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക!

ബെറി ബ്ലിസ് സ്മൂത്തി
സെർവിംഗ്സ്: 1
കുക്ക് സമയം: 5-മിനിറ്റ് മിനിറ്റ്
• 1 / XNUM കപ്പ് ബ്ലൂബെറി (പുതുമാംസം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോസൺ, വെയിലത്ത് കാട്ടു)
• മാംസളമായ കാരറ്റ്, ഏകദേശം പകുതിയായി മൂപ്പിക്കുക
• 10 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രീൻ ഫ്ലക്സ്സീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചിയ സീഡ്
ബദാം ബദാം
• ജലം (ആവശ്യമുള്ള സ്ഥിരത)
• ഐസ് സമീപ്കൾ (ഫ്രീസുചെയ്ത ബ്ലൂബെറി ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ ഓപ്ഷണൽ, ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്)
മിനുസമാർന്നതും ക്രീം വരെയുമുള്ള ഹൈ സ്പീഡ് ബ്ലൻഡറിൽ എല്ലാ ചേരുവകളും മിശ്രിതമാക്കുക. നന്നായി സേവിച്ചു!

Swഭക്ഷണത്തിലും എരിവുള്ള ജ്യൂസ്
സെർവിംഗ്സ്: 1
കുക്ക് സമയം: 5-മിനിറ്റ് മിനിറ്റ്
• കനംകുറഞ്ഞ പാത്രം
½ പാത്രങ്ങൾ, ചീര
• സ്വിസ് chard, വെറും 30 കപ്പ്
• വെള്ളമുപയോഗിച്ച് കൊമ്പൻ (ഇല, കാണ്ഡം), കഴുകുക
• ഇഞ്ചി, പുതപ്പ്, തൊലികളഞ്ഞത്, വെട്ടിനിറുത്തി, ഇഞ്ചിഞ്ചു ഇഞ്ച് ഇഞ്ച്
• മഞ്ഞൾ വേനൽ (ഓപ്ഷണൽ), കഴുകുക, തൊലികളഞ്ഞത്, വെട്ടിതെളിക്കുക
ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഒരു ജൂസറിൽ എല്ലാ ചേരുവകളും ജ്യൂസ് ചെയ്യുക. നന്നായി സേവിച്ചു!

ഇഞ്ചി ഗ്രീൻ ജ്യൂസ്
സെർവിംഗ്സ്: 1
കുക്ക് സമയം: 5-മിനിറ്റ് മിനിറ്റ്
• X കൌണ്ടർ പൈനാപ്പിൾ കോസ്
• ആപ്പിൾ ഐസ്, വെട്ടിക്കളഞ്ഞു
• ഇഞ്ചി, പുതപ്പ്, തൊലികളഞ്ഞത്, വെട്ടിനിറുത്തി, ഇഞ്ചിഞ്ചു ഇഞ്ച് ഇഞ്ച്
• കനംകുറഞ്ഞ കനംകുറഞ്ഞ കഷണം, ഏകദേശം കഴുകിക്കളയുകയോ മുട്ടയുടെ ചോരയോ പൊട്ടിച്ചിതറുകയോ ചെയ്യുക
• വെറും കഷണം, സ്വിസ് chard, കഴുകിക്കളയുക, വെട്ടിയിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ അഴിച്ചെടുത്ത്
ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഒരു ജൂസറിൽ എല്ലാ ചേരുവകളും ജ്യൂസ് ചെയ്യുക. നന്നായി സേവിച്ചു!

Zesty ബീറ് ജ്യൂസ്
സെർവിംഗ്സ്: 1
കുക്ക് സമയം: 5-മിനിറ്റ് മിനിറ്റ്
• ഗ്രേഡ്ഫ്രൂട്ട്, തൊലികളഞ്ഞത്, വെട്ടിക്കളഞ്ഞു
• ആപ്പിൾ ഐസ്, കഴുകി, വെട്ടിക്കളഞ്ഞു
• നൂറുകണക്കിന് ബീറ്റ്റൂട്ട്, അവ കഴുകിയാൽ കഴുകി കളയുക
• ഇഞ്ചി, പുതപ്പ്, തൊലികളഞ്ഞത്, വെട്ടിനിറുത്തി, ഇഞ്ചിഞ്ചു ഇഞ്ച് ഇഞ്ച്
ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഒരു ജൂസറിൽ എല്ലാ ചേരുവകളും ജ്യൂസ് ചെയ്യുക. നന്നായി സേവിച്ചു!

പ്രോട്ടീൻ പവർ സ്മൂത്തി
സെർവിംഗ്: 1
കുക്ക് സമയം: X മിനിറ്റ്
• 1 സ്കോപ് പ്രോട്ടീൻ പൊടി
• 10 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രീൻ ഫ്ളക്സ് സീഡാണ്
• ബാക്കി 29 മുതൽ 30 വരെ
തൊലിനിറം തൊട്ട് 1 കിവി
½ / ടീസ്പൂൺ കറുവപ്പട്ട
ഏലക്ക പിച്ചിൽ
ആവശ്യമുള്ള സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ മതിയായ നോൺ-ക്ഷീര പാല് അഥവാ ജലം
പൂർണ്ണമായി മിനുസപ്പെടുത്തുന്നത് വരെ ഉയർന്ന ഊർജ്ജസ്വലമായ ബ്ലെൻഡറിൽ എല്ലാ ചേരുവകളും മിശ്രിതമാക്കുക. നന്നായി സേവിച്ചു!

പ്രോലോൺ റ് ഫാജിംഗ് മിമിംഗ് ഡൈറ്റ്

ശരിയായ പോഷകാഹാരത്തിലൂടെ സമതുലിതമായ മെത്തിലൈസേഷൻ പിന്തുണ നേടാൻ കഴിയും. പ്രോലോൺ ഫാസ്റ്റിംഗ് അനുകരിക്കുന്ന ഡയറ്റ് 5 ദിവസത്തെ ഭക്ഷണ പരിപാടി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, അത് വ്യക്തിഗതമായി പായ്ക്ക് ചെയ്യുകയും എഫ്എംഡിക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കൃത്യമായ അളവിലും കോമ്പിനേഷനുകളിലും വിളമ്പുന്നതിന് ലേബൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ബാറുകൾ, സൂപ്പുകൾ, ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ, സപ്ലിമെന്റുകൾ, ഒരു ഡ്രിങ്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ്, ടീ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സസ്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് റെഡി-ടു-ഈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തയ്യാറാക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളത്. ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌ ശാസ്ത്രീയമായി രൂപപ്പെടുത്തിയതും മികച്ച രുചിയുള്ളതുമാണ്. പ്രോലോൺ ഉപവാസം അനുകരിക്കുന്ന ഭക്ഷണക്രമം, 5 ദിവസത്തെ ഭക്ഷണ പരിപാടി ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, എഫ്എംഡി നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണോയെന്ന് അറിയാൻ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണലുമായി സംസാരിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക. ആരോഗ്യകരമായ മറ്റ് പല ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കിടയിലും മെത്തിലൈലേഷൻ പിന്തുണ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രോലോൺ ഉപവാസം അനുകരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം സഹായിക്കും.

പല രോഗികൾക്കും മെത്തൈൽ ദാതാക്കളുടെ ഉയർന്ന അളവിൽ ഡോക്ടർമാരും ഫംഗ്ഷണൽ മെഡിസിൻ പ്രാക്ടീഷണർമാരും നിർദ്ദേശിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ശരിയായ അളവ് മിഥിലേഷൻ സപ്ലിമെന്റേഷൻ നിർണ്ണയിക്കാൻ കൂടുതൽ ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ പരിധി ചിതറാക്യം, മസ്കുസ്കോക്റ്റൽ, നാഡീ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഫങ്ഷണൽ മെഡിസിൻ ലേഖനങ്ങൾ, വിഷയങ്ങൾ, ചർച്ചകൾ എന്നിവയിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മുകളിലെ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക 915-850-0900 .

ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് ക്യൂറാണ്

അധിക വിഷയ ചർച്ച: നിശിത നടുവേദന

പുറം വേദന ലോകമെമ്പാടും വൈകല്യമുള്ളതും നഷ്ടപ്പെടാത്തതുമായ ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായ കാരണങ്ങൾ. ഡോക്ടർ ഓഫീസ് സന്ദർശനങ്ങൾക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും സാധാരണ കാരണം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. മുതിർന്ന ശ്വാസോച്ഛ്വാസം മൂലമുള്ള രോഗം മാത്രം. ജനസംഖ്യയിൽ ഏതാണ്ട് എട്ടുശതമാനം പേർക്ക് അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരു വേദന ഒരിക്കൽ അനുഭവപ്പെടും. അസ്ഥികൾ, സന്ധികൾ, കട്ടിലുകൾ, പേശികൾ തുടങ്ങി മൃദുല കോശങ്ങളുള്ള ഒരു സങ്കീർണ്ണ ഘടനയാണ് നിങ്ങളുടെ നട്ടെല്ല്. പരുക്കുകളും ഒപ്പം / അല്ലെങ്കിൽ അഴുകിയ അവസ്ഥകളും ഹാർനിയേറ്റഡ് ഡിസ്ക്കുകൾ, ഒടുവിൽ മുടി വേദനയുടെ ലക്ഷണങ്ങളായി മാറുന്നു. സ്പോർട്സ് പരിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനാപകടങ്ങൾ പലപ്പോഴും മുടി വേദനയ്ക്ക് ഇടയാക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ ചലനങ്ങളുടെ ലളിതമായ വേദനയ്ക്ക് വേദനയേറിയ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഭാഗ്യവശാൽ, ചികിൽസാകൃതിയിലുള്ള സംരക്ഷണം പോലെയുള്ള ബദൽ ചികിൽസാരീതികൾ, നട്ടെല്ലിൽ മാറ്റം വരുത്താനും നട്ടെല്ലിൽ മാറ്റം വരുത്താനും സഹായകരമാകും, ഇത് ആത്യന്തികമായി വേദനയുടെ ആശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും.

മിഥിലേഷൻ പിന്തുണയ്ക്കുള്ള ഫോർമുലകൾ

XYMOGEN ന്റെ ലൈസൻസുള്ള പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഫഷണലുകൾ മുഖേന സവിശേഷ പ്രൊഫഷണൽ ഫോർമുലകൾ ലഭ്യമാണ്. XYMOGEN ഫോർമുലകളുടെ ഇൻറർനെറ്റ് വിൽപ്പനയും ഡിസ്കൗണ്ടിയും കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

അഹങ്കാരമായി, ഡോ. അലക്സാണ്ടർ ജിമെനെസ് XYMOGEN സൂത്രവാക്യം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് മാത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നു.

അടിയന്തിര പ്രവേശനത്തിനായി ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷൻ ഏർപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ വിളിക്കുക.

നിങ്ങൾ ഒരു രോഗിയാണെങ്കിൽ പരിക്ക് മെഡിക്കൽ & ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ക്ലിനിക്, നിങ്ങളെ വിളിച്ചാൽ XYMOGEN എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാം 915-850-0900.

നിങ്ങളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം അവലോകനം ചെയ്യുക XYMOGEN ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് അവലോകനം ചെയ്യുക. *XYMOGEN- കാറ്റലോഗ്-ഇറക്കുമതി

* എല്ലാ XYMOGEN നയങ്ങളും കർശനമായി നിലവിലുണ്ട്.

***

ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST

സ്വാഗതം-ബിയെൻ‌വിഡോ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക്. കഠിനമായ നട്ടെല്ല് വൈകല്യങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. സയാറ്റിക്ക, കഴുത്ത്, നടുവേദന, വിപ്ലാഷ്, തലവേദന, കാൽമുട്ട് പരിക്കുകൾ, കായിക പരിക്കുകൾ, തലകറക്കം, മോശം ഉറക്കം, സന്ധിവാതം എന്നിവയും ഞങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിമൽ മൊബിലിറ്റി, ആരോഗ്യം, ശാരീരികക്ഷമത, ഘടനാപരമായ കണ്ടീഷനിംഗ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച നൂതന തെളിയിക്കപ്പെട്ട ചികിത്സകൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവിധ പരിക്കുകളും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡയറ്റ് പ്ലാനുകൾ, പ്രത്യേക ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ടെക്നിക്കുകൾ, മൊബിലിറ്റി-എജിലിറ്റി ട്രെയിനിംഗ്, അഡാപ്റ്റഡ് ക്രോസ്-ഫിറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, "പുഷ് സിസ്റ്റം" എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ശാരീരിക ആരോഗ്യം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വിപുലമായ പുരോഗമന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഓഫ് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി എന്നോട് ബന്ധപ്പെടുക. മൊബിലിറ്റിയും വീണ്ടെടുക്കലും പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ലാളിത്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കണക്റ്റുചെയ്യുക!

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്, കഴുത്ത് വേദന കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു

പുറകിലും കഴുത്തിലും തോളിലും വേദനയും കാഠിന്യവും അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പ്രായോഗികമായി ഓരോ… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നു

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം സന്ധി വേദനയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ഷോൾഡർ ഇം‌പിംഗ്മെന്റ് മൊബിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ്

തോളിൽ വ്യത്യസ്ത പ്രകോപനങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും അവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമാണ്. തോളിൽ ഇമ്പിംഗ്മെന്റ് ഒരു സാധാരണമാണ്… കൂടുതല് വായിക്കുക

നട്ടെല്ല് തെറ്റായ ക്രമീകരണങ്ങൾ വേദനയും അസ്വസ്ഥതയും

സുഷുമ്‌നാ തെറ്റായ ക്രമീകരണം നടക്കുമ്പോൾ ശരീരം വേദന, കഴുത്ത് തിരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ, അല്ലെങ്കിൽ… കൂടുതല് വായിക്കുക

നടുവേദന ചിറോപ്രാക്റ്റിക് അവലോകനത്തിനുള്ള മികച്ച മെത്ത ടോപ്പർമാർ

നടുവേദനയ്‌ക്കുള്ള ഒരു മെത്ത ടോപ്പർ ശരീരത്തോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നതിലൂടെ സഹായിക്കും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം നാഡി കംപ്രഷൻ

അടിയന്തിരാവസ്ഥയാണ് കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം, അത് എത്രയും വേഗം ചികിത്സിക്കേണ്ടതുണ്ട്.… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓൺലൈൻ ചരിത്രവും രജിസ്ട്രേഷനും
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക