മിഥിലേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഭാഗം 4 ൻറെ മതിപ്പ്

പങ്കിടുക

ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് മിഥിലേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ്, വീക്കം, ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സ് എന്നിവ വിശദീകരിക്കുന്നു

മുൻകാല ലേഖന പരമ്പരകളിൽ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചപോലെ ഡോക്ടർമാർ അവരുടെ രോഗികളുടെ മിഥിലേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് മൂല്യനിർണയം നടത്തുന്നതിനായി നിരവധി ക്ലിനിക്കൽ വിലയിരുത്തലുകൾ ഉപയോഗിക്കാനാകും. ഒരു രോഗിയുടെ മിഥിലേഷൻ പ്രവർത്തനം കൃത്യമായി നിർണയിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും, മിഥിലേഷൻ സംബന്ധിയായ ജനിതക പൈമോർഫിഫിസ്, പോഷക നില, മിഥിലേഷൻ സംബന്ധിയായ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകൾ, ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ മെറ്റാബോളിറ്റുകൾ, അമിനോ ആസിഡുകൾ, ഹോർമോണുകൾ, മെറ്റാബോളിറ്റുകൾ, ഓക്സീറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സ്, വിഷാദോഭം ലോഡ്. ഓരോ പ്രക്രിയകളും വസ്തുക്കളും ഡോക്ടർമാരും രോഗികളും അവരുടെ മിഥിലേഷൻ നില മനസിലാക്കാൻ സഹായിക്കും.

മിഥിലേഷൻ നില മനസ്സിലാക്കുന്നു

ഡി.എൻ.എ. മിഥിലേഷൻ പദവി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ മൂല്യനിർണ്ണയ രീതികളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഗവേഷണ പഠനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതും ഡോക്ടർമാർക്ക് ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. മിഥിലേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് അസെസ്മെന്റുകൾ കൂടുതൽ വ്യാപകമായിത്തീരുന്നതുവരെ, രോഗനിർണയിക്കലിനായി ഇനിയും കൂടുതൽ രോഗനിർണയം ആവശ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച്, വിവിധ മാർഗ്ഗങ്ങളിലുള്ള ഗവേഷണ പഠനങ്ങളിൽ പരസ്പര വിരുദ്ധ നടപടികൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗവേഷണ പഠനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രീതികളും സാങ്കേതികവിദ്യകളും അതിവേഗം വികസിച്ചുവരികയാണെങ്കിലും കോശങ്ങൾ, ടിഷ്യുകൾ, വയസ്സ്, ജനങ്ങൾ, പോഷകാഹാരങ്ങൾ, ലൈഫ്സ്റ്റൈൽ മാറ്റങ്ങൾ, പോഷകാഹാര പരിസ്ഥിതി തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളിൽ മനുഷ്യരിലെ ഡി.എൻ.എ. യുടെ മിഥിലേഷൻ പദവി, കൂടുതൽ രോഗബാധിതമായ ഗവേഷകർക്കും ഡോക്ടർമാർക്കും അംഗീകാരം നൽകി.

ഈ സൂചനകളുടെ വിവിധ വശങ്ങളിൽ നാം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതും നമ്മുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും അവയുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്കനുസരിച്ചുള്ള നിയന്ത്രണവും നാം മനസിലാക്കുന്നതും അടിസ്ഥാനപരമാണ്. പ്ലാസ്മ ഹോമോസിസ്റ്റീൻ, ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പ്രകാരം, മിഥിലേഷൻ പ്രവർത്തനം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറയ്ക്കും, പക്ഷേ, മിഥിലേഷൻ പ്രവർത്തനം വർദ്ധിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, ഓക്സിഡയന്റ് സ്ട്രെസ്സ് ലെവലുകൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഇത് കുറയ്ക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ഞങ്ങൾ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് പോലെ, നിരവധി എസ്എൻപിമാർക്ക് മാത്രമാണ് എൻസൈം ഫംഗ്ഷനിൽ അളവറ്റ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത്. അവരുടെ രോഗികളുടെ മിഥിലേഷൻ നില വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ഡോക്ടർമാർ പലതരത്തിലുള്ള ക്ലിനിക്കൽ വിലയിരുത്തലുകളിലാണ് ആശ്രയിക്കേണ്ടത്. താഴെപ്പറയുന്ന ലേഖനങ്ങളിൽ, രോഗികൾക്ക് ഡോക്ടർമാർക്ക് ലഭ്യമായ മിഥിലേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് വിലയിരുത്തൽ ഓപ്ഷനുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തുടരും.

വീക്കം

വീക്കം സൈറ്റോകൈന്റെ ഉൽ‌പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കും, ഇത് രോഗിയുടെ മെത്തിലൈലേഷൻ നിലയെ പലവിധത്തിൽ മാറ്റാൻ കഴിയും. വീക്കം സംബന്ധമായ സിഗ്നലിംഗ് തന്മാത്രകളെ ഡിഎൻ‌എ മെത്തിലേഷൻ പ്രവർത്തനത്തെയും വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നു. സൈറ്റോകൈനുകൾ, കീമോകൈനുകൾ, ഫ്രീ റാഡിക്കലുകൾ, പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻ, വളർച്ചാ ഘടകങ്ങൾ, മാട്രിക്സ് മെറ്റലോപ്രോട്ടിനെയ്സുകൾ എന്നിവ വീക്കം സമയത്ത് ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് ഡിഎൻഎ മെഥിലേഷൻ പ്രവർത്തനത്തിലെ എപിജനെറ്റിക് മാറ്റങ്ങൾ മാറ്റുന്നു. IL-1β, ഉദാഹരണമായി, p53 എക്സ്പ്രഷനെ അടിച്ചമർത്തുന്നു, ട്യൂമറിജെനിസിസിന് കൂടുതൽ അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. 400 ൽ കൂടുതൽ ജീനുകളുടെ ആവിഷ്കാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വീക്കം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഒരു കേന്ദ്ര ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഘടകമാണ് NFκB.

മാത്രമല്ല, NKIKB- ആശ്രയിക്കുന്ന ഹിസ്റ്റോൺ ഡീമെട്രിലാഷെ അത് നേരിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഇത് ട്യൂമർ സെല്ലുകളുടെ ഗതിയും transdifferentiation നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. IL-6മറ്റൊരു inflammatory signaling തന്മാത്ര, ഡിഎൻഎംടി, മൈക്രോആർഎൻഎൻ, ഹിസ്റ്റോൺ മിഥിലാൽട്രാൻസ്ഫെറസുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. p53 ട്യൂമർ സൂപ്പർകരർ ജീൻസുകൾ എക്സ്പ്രഷൻ കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ. TNF- ആൽഫാ ദുർബലമായ സെല്ലുലാർ ഡെഡിക്കേഷനും പുതുക്കലും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിധത്തിൽ mitotically-സംരക്ഷിക്കുകയും പ്രദേശിക-നിർദ്ദിഷ്ട ഡി.എൻ.എ. മിഥിലേഷൻ പ്രവർത്തനം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. മെറ്റൈൽ റാഡിക്കലുകളുടെ ഉൽപാദനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായാണ് വീർപെറ്റൽ ഫലത്തിന്റെ അളവുകൾ പറയുന്നത്. സാധാരണ ജനിതക നിശബ്ദതയ്ക്കും, കാർസിനോജനനത്തിനും ഇടയാക്കിയ, മിശ്രിതമല്ലാത്ത ട്യൂമർ സശ്രദ്ധനായ ജീനുകളിൽ ഡി.എൻ.എ.

ഗ്ലൂക്കോസ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് രാസവിനിമയത്തിലൂടെ മിഥിലൈസേഷൻ വിഭവങ്ങളെ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തേക്കാം. ഇൻസുലിൻ സിഗ്നലിംഗ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഇൻഫുലമിറ്റഡ് മിറ്റേയേഴ്സ് കുറയ്ക്കാൻ ഇൻഫ്രാറെഡ് തന്മാത്രകൾ ഇൻറൂളിൻ സിഗ്നലിംഗിനെ ഇൻറീരിൻ സിഗ്നലിങ്ങിൽ മാറ്റാൻ കഴിയും. ഇൻസുലിൻ പ്രതിരോധവും ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയയും ഉയർന്ന അളവ് ഓക്സിഡീവ് സ്ട്രെസ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ഗ്ലൂട്ടായോയോണിന്റെ ഉപയോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഹോമോസിസ്റ്റീൻ, മെത്തിയോയ്ൻ, സാമി തുടങ്ങിയവ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, ഡിഎൻഎയുടെ മിഥിലേഷൻ രീതികൾ ഉപാപചയവും വീക്കത്തെയും ബാധിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ്

ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സ് വാൽ കൊണ്ട് വളരെ അടുത്താണ്. ഉയർന്ന അളവിലുള്ളതും, പഴകിയതുമായ, ഓക്സിഡേറ്റന്റ് സ്ട്രെസ്, രണ്ട് മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ ഡിഎൻഎ മിഥിലേഷനെ പ്രതികൂലമായി മാറ്റാൻ കഴിയും. ഒന്നാമതായി, ഓക്സീറ്റീവ് സമ്മർദ്ദം ഗ്ലൂട്ടോടയോൺ സിന്തസിസിന് വേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ഗലീറ്റലിസ്റ്റിനെയാണ് ഗതാഗതമാർഗങ്ങളിലേക്കുള്ള വഴികൾ, മിഥിലേഷൻ പാതകൾ, SAM രൂപീകരണം എന്നിവയുടെ ചെലവിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടാമതായി, ഓക്സിഡന്റ് സമ്മർദ്ദവും ഹൈഡ്രോക്സൈൽ റാഡിക്കൽ രൂപവത്കരണവും വർദ്ധിച്ചാൽ ഡിഎൻഎ നഷ്ടവും DNA methyltransferase എൻസൈമുകളും മിഥിലൈറ്റ് ഡിഎൻഎയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ്. ആഗോള ഡി.എൻ.എ ഹൈപോമറൈലൈസേഷനും ഹൈപ്പർമീഥൈലേഷന്റെ പ്രത്യേക മേഖലകളിലെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ കാരണങ്ങൾ ഇതാണ്.

ഓക്സിഡീവ് സ്ട്രെസ്സ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഡി.എൻ.എ നാശത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് ഡി.എൻ.എ. ഗാനോൻ ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകൾ. ഡിഎൻഎ-നില ഓക്സിഡേറ്റീവ് സമ്മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ 8OHdG എന്നിവയ്ക്കായി അവ ബയോമർക്കർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പൊതുവായി പറഞ്ഞാൽ, മെഥൈൻ ബൈൻഡിംഗ് പ്രോട്ടീൻ, അല്ലെങ്കിൽ എം പി പി, ഡിഎൻഎ കോമ്പ്ലെറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് സ്വീകർത്താവായി ഗുവാനി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എങ്കിലും, ഗ്വാൻനിലെ ഓക്സീകരണം 5- മെഥൈലൈസ്ടോസൈൻ ന്യൂക്ലിയോടൈഡിലേക്ക് സംയോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ എംബിപി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നു. കൂടാതെ, 5- methylcytosine, അല്ലെങ്കിൽ 5-mC, ഓക്സിഡേഷൻ സമ്മർദ്ദം വഴി ഓക്സീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോക്സൈലൈസേഷൻ, 5- ഹൈഡ്രോക്സിമൈതെലൈസിടോസൈൻ, അല്ലെങ്കിൽ 5-hmC രൂപീകരിക്കാം. ഇത് ഡിഎൻഎ-പ്രോട്ടീനുകളുമായുള്ള ഇടപെടലുകളെ മഹാഭൂരിപക്ഷം സ്വാധീനിക്കും. ഇത് എംപിപിഎസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ഡിഎൻഎ മിഥിലേഷൻ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള സാധാരണ രീതികളും ടെക്നിക്കുകളും 5-mC- നും 5-hmC നും ഇടയിൽ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല, ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് തലച്ചോറിലെ മിക്ക ഡി.എൻ.എ. ഹൈഡ്രോക്സിമൈലീയലൈസേഷനും കണ്ടെത്താം. ഗുരുതരമായ മനഃശാസ്ത്രപരമായ മർദ്ദം ഹിപ്പോകാമ്പൽ ഗ്ലൂക്കോകോർക്കോയ്ക്കോഡ് റിസപ്റ്റർ ജീനിൽ ഡി.എൻ.എ. ഹൈഡ്രോക്സിമൈലീലൈറ്റേഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഫലങ്ങളുണ്ട്. ഈ എപ്പിജെനോറ്റിക് ഭേദഗതി ന്യൂറോ സൈസ്ക്രിദ്റിക് ആൻഡ് ന്യൂറോഡെഗെനറിറ്റി ഡിസോർഡേസിന്റെ വളർച്ചക്ക് കാരണമാകുന്നു. തലച്ചോറിൽ 5-hmc ൽ കൂടുന്നതും ഏജിങ്ങിനും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് കലോറിക് നിയന്ത്രണവും ആന്റിഓക്സിഡന്റ് അപ്ഗ്രേലേഷനും തടയും.

ഡിഎൻഎയുടെ മിഥിലൈസേഷൻ വീക്കം മൂലമുണ്ടാകുന്നതാണെന്ന് വിവിധ ഗവേഷണ പഠനങ്ങളിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് സാധാരണയായി ഓക്സിഡയന്റ് സ്ട്രെസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. പോഷകാഹാര പരിസ്ഥിതിയും പരിസ്ഥിതിയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മിഥിലേഷൻ പ്രവർത്തനം ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന് ഫലവത്തായ നടപടികൾ വർദ്ധിച്ചു. വീക്കം, ഓക്സിഡൈറ്റിക് സ്ട്രെസ്സ് എന്നിവയാൽ സംഭവിച്ച ഡി.എൻ.എ. എന്ന മിഥിലേഷനിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ, ജനിതകഘടനയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട്, ഇത് രോഗത്തിൻറെ സാധ്യതയുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ബാക്ടീരിയ സമ്മർദ്ദം മൂലം വീക്കത്തിന്റെ പ്രഭാവം മനസിലാക്കുന്നത് എപിജിനറ്റിക് സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമാണ്. വീക്കം, ഓക്സിഡൻറ് സ്ട്രെസ്സ് എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഡി.എൻ.എ. മിഥിലേഷൻ വിലയിരുത്തൽ രോഗികൾക്ക് അവരുടെ ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും.

ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST ഇൻസൈറ്റ്

മിഥിലേഷൻ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്മൂതറുകളും റോസുകളും

മെത്തിലൈലേഷൻ പിന്തുണ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിരവധി ആരോഗ്യ പരിപാലന വിദഗ്ധർക്ക് പോഷക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ജീവിതശൈലി പരിഷ്കരണങ്ങളും ശുപാർശ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പരീക്ഷിക്കാൻ നിരവധി ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട്. മുകളിൽ വിവരിച്ചതുപോലെ, മെത്തൈലേഷൻ സപ്പോർട്ട് സപ്ലിമെന്റേഷൻ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണലാണ് നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത്. പാർശ്വഫലങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ മെത്തിലൈലേഷൻ പിന്തുണയ്ക്കായി ആവശ്യമായ എല്ലാ പോഷകങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള വേഗതയേറിയതും എളുപ്പവുമായ മാർഗ്ഗമാണ് സ്മൂത്തുകളും ജ്യൂസുകളും. മിഥിലേഷൻ ഡയറ്റ് ഫുഡ് പ്ലാനിന്റെ ചുവടെയുള്ള സ്മൂത്തികളും പഴകിയതുമാണ്.

സീ ഗ്രീൻ സ്മൂത്തി
സെർവിംഗ്സ്: 1
കുക്ക് സമയം: 5-മിനിറ്റ് മിനിറ്റ്
• 1 / XNUM കപ്പ് കാന്റലൂപ്പ്, ചുരച്ചു മൂടി
• ബാക്കി 29 മുതൽ 30 വരെ
• ചുരുങ്ങിയത് കാലേ അല്ലെങ്കിൽ ചീര
• ചുരുങ്ങിയത് സ്വിസ് chard
• വെയിറ്റ്മെൻറ് XXX / X
• സ്പൂണിന ധൂപകം
• കപ്പ് വെള്ളത്തിന്റെ അളവ്
• 3 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ മഞ്ഞു മുഴം
പൂർണ്ണമായി മിനുസമാർന്നതും ആസ്വദിക്കുന്നതും വരെ ഹൈ സ്പീഡ് ബ്ലൻഡറിലുള്ള എല്ലാ ചേരുവകളും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക!

ബെറി ബ്ലിസ് സ്മൂത്തി
സെർവിംഗ്സ്: 1
കുക്ക് സമയം: 5-മിനിറ്റ് മിനിറ്റ്
• 1 / XNUM കപ്പ് ബ്ലൂബെറി (പുതുമാംസം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോസൺ, വെയിലത്ത് കാട്ടു)
• മാംസളമായ കാരറ്റ്, ഏകദേശം പകുതിയായി മൂപ്പിക്കുക
• 10 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രീൻ ഫ്ലക്സ്സീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചിയ സീഡ്
ബദാം ബദാം
• ജലം (ആവശ്യമുള്ള സ്ഥിരത)
• ഐസ് സമീപ്കൾ (ഫ്രീസുചെയ്ത ബ്ലൂബെറി ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ ഓപ്ഷണൽ, ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്)
മിനുസമാർന്നതും ക്രീം വരെയുമുള്ള ഹൈ സ്പീഡ് ബ്ലൻഡറിൽ എല്ലാ ചേരുവകളും മിശ്രിതമാക്കുക. നന്നായി സേവിച്ചു!

Swഭക്ഷണത്തിലും എരിവുള്ള ജ്യൂസ്
സെർവിംഗ്സ്: 1
കുക്ക് സമയം: 5-മിനിറ്റ് മിനിറ്റ്
• കനംകുറഞ്ഞ പാത്രം
½ പാത്രങ്ങൾ, ചീര
• സ്വിസ് chard, വെറും 30 കപ്പ്
• വെള്ളമുപയോഗിച്ച് കൊമ്പൻ (ഇല, കാണ്ഡം), കഴുകുക
• ഇഞ്ചി, പുതപ്പ്, തൊലികളഞ്ഞത്, വെട്ടിനിറുത്തി, ഇഞ്ചിഞ്ചു ഇഞ്ച് ഇഞ്ച്
• മഞ്ഞൾ വേനൽ (ഓപ്ഷണൽ), കഴുകുക, തൊലികളഞ്ഞത്, വെട്ടിതെളിക്കുക
ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഒരു ജൂസറിൽ എല്ലാ ചേരുവകളും ജ്യൂസ് ചെയ്യുക. നന്നായി സേവിച്ചു!

ഇഞ്ചി ഗ്രീൻ ജ്യൂസ്
സെർവിംഗ്സ്: 1
കുക്ക് സമയം: 5-മിനിറ്റ് മിനിറ്റ്
• X കൌണ്ടർ പൈനാപ്പിൾ കോസ്
• ആപ്പിൾ ഐസ്, വെട്ടിക്കളഞ്ഞു
• ഇഞ്ചി, പുതപ്പ്, തൊലികളഞ്ഞത്, വെട്ടിനിറുത്തി, ഇഞ്ചിഞ്ചു ഇഞ്ച് ഇഞ്ച്
• കനംകുറഞ്ഞ കനംകുറഞ്ഞ കഷണം, ഏകദേശം കഴുകിക്കളയുകയോ മുട്ടയുടെ ചോരയോ പൊട്ടിച്ചിതറുകയോ ചെയ്യുക
• വെറും കഷണം, സ്വിസ് chard, കഴുകിക്കളയുക, വെട്ടിയിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ അഴിച്ചെടുത്ത്
ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഒരു ജൂസറിൽ എല്ലാ ചേരുവകളും ജ്യൂസ് ചെയ്യുക. നന്നായി സേവിച്ചു!

Zesty ബീറ് ജ്യൂസ്
സെർവിംഗ്സ്: 1
കുക്ക് സമയം: 5-മിനിറ്റ് മിനിറ്റ്
• ഗ്രേഡ്ഫ്രൂട്ട്, തൊലികളഞ്ഞത്, വെട്ടിക്കളഞ്ഞു
• ആപ്പിൾ ഐസ്, കഴുകി, വെട്ടിക്കളഞ്ഞു
• നൂറുകണക്കിന് ബീറ്റ്റൂട്ട്, അവ കഴുകിയാൽ കഴുകി കളയുക
• ഇഞ്ചി, പുതപ്പ്, തൊലികളഞ്ഞത്, വെട്ടിനിറുത്തി, ഇഞ്ചിഞ്ചു ഇഞ്ച് ഇഞ്ച്
ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഒരു ജൂസറിൽ എല്ലാ ചേരുവകളും ജ്യൂസ് ചെയ്യുക. നന്നായി സേവിച്ചു!

പ്രോട്ടീൻ പവർ സ്മൂത്തി
സെർവിംഗ്: 1
കുക്ക് സമയം: X മിനിറ്റ്
• 1 സ്കോപ് പ്രോട്ടീൻ പൊടി
• 10 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രീൻ ഫ്ളക്സ് സീഡാണ്
• ബാക്കി 29 മുതൽ 30 വരെ
തൊലിനിറം തൊട്ട് 1 കിവി
½ / ടീസ്പൂൺ കറുവപ്പട്ട
ഏലക്ക പിച്ചിൽ
ആവശ്യമുള്ള സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ മതിയായ നോൺ-ക്ഷീര പാല് അഥവാ ജലം
പൂർണ്ണമായി മിനുസപ്പെടുത്തുന്നത് വരെ ഉയർന്ന ഊർജ്ജസ്വലമായ ബ്ലെൻഡറിൽ എല്ലാ ചേരുവകളും മിശ്രിതമാക്കുക. നന്നായി സേവിച്ചു!

പ്രോലോൺ റ് ഫാജിംഗ് മിമിംഗ് ഡൈറ്റ്

ശരിയായ പോഷകാഹാരത്തിലൂടെ സമതുലിതമായ മെത്തിലൈസേഷൻ പിന്തുണ നേടാൻ കഴിയും. പ്രോലോൺ ഫാസ്റ്റിംഗ് അനുകരിക്കുന്ന ഡയറ്റ് 5 ദിവസത്തെ ഭക്ഷണ പരിപാടി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, അത് വ്യക്തിഗതമായി പായ്ക്ക് ചെയ്യുകയും എഫ്എംഡിക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കൃത്യമായ അളവിലും കോമ്പിനേഷനുകളിലും വിളമ്പുന്നതിന് ലേബൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ബാറുകൾ, സൂപ്പുകൾ, ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ, സപ്ലിമെന്റുകൾ, ഒരു ഡ്രിങ്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ്, ടീ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സസ്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് റെഡി-ടു-ഈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തയ്യാറാക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളത്. ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌ ശാസ്ത്രീയമായി രൂപപ്പെടുത്തിയതും മികച്ച രുചിയുള്ളതുമാണ്. പ്രോലോൺ ഉപവാസം അനുകരിക്കുന്ന ഭക്ഷണക്രമം, 5 ദിവസത്തെ ഭക്ഷണ പരിപാടി ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, എഫ്എംഡി നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണോയെന്ന് അറിയാൻ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണലുമായി സംസാരിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക. ആരോഗ്യകരമായ മറ്റ് പല ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കിടയിലും മെത്തിലൈലേഷൻ പിന്തുണ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രോലോൺ ഉപവാസം അനുകരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം സഹായിക്കും.

പല രോഗികൾക്കും മെത്തൈൽ ദാതാക്കളുടെ ഉയർന്ന അളവിൽ ഡോക്ടർമാരും ഫംഗ്ഷണൽ മെഡിസിൻ പ്രാക്ടീഷണർമാരും നിർദ്ദേശിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ശരിയായ അളവ് മിഥിലേഷൻ സപ്ലിമെന്റേഷൻ നിർണ്ണയിക്കാൻ കൂടുതൽ ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ പരിധി ചിതറാക്യം, മസ്കുസ്കോക്റ്റൽ, നാഡീ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഫങ്ഷണൽ മെഡിസിൻ ലേഖനങ്ങൾ, വിഷയങ്ങൾ, ചർച്ചകൾ എന്നിവയിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മുകളിലെ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക 915-850-0900 .

ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് ക്യൂറാണ്

അധിക വിഷയ ചർച്ച: നിശിത നടുവേദന

പുറം വേദന ലോകമെമ്പാടും വൈകല്യമുള്ളതും നഷ്ടപ്പെടാത്തതുമായ ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായ കാരണങ്ങൾ. ഡോക്ടർ ഓഫീസ് സന്ദർശനങ്ങൾക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും സാധാരണ കാരണം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. മുതിർന്ന ശ്വാസോച്ഛ്വാസം മൂലമുള്ള രോഗം മാത്രം. ജനസംഖ്യയിൽ ഏതാണ്ട് എട്ടുശതമാനം പേർക്ക് അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരു വേദന ഒരിക്കൽ അനുഭവപ്പെടും. അസ്ഥികൾ, സന്ധികൾ, കട്ടിലുകൾ, പേശികൾ തുടങ്ങി മൃദുല കോശങ്ങളുള്ള ഒരു സങ്കീർണ്ണ ഘടനയാണ് നിങ്ങളുടെ നട്ടെല്ല്. പരുക്കുകളും ഒപ്പം / അല്ലെങ്കിൽ അഴുകിയ അവസ്ഥകളും ഹാർനിയേറ്റഡ് ഡിസ്ക്കുകൾ, ഒടുവിൽ മുടി വേദനയുടെ ലക്ഷണങ്ങളായി മാറുന്നു. സ്പോർട്സ് പരിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനാപകടങ്ങൾ പലപ്പോഴും മുടി വേദനയ്ക്ക് ഇടയാക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ ചലനങ്ങളുടെ ലളിതമായ വേദനയ്ക്ക് വേദനയേറിയ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഭാഗ്യവശാൽ, ചികിൽസാകൃതിയിലുള്ള സംരക്ഷണം പോലെയുള്ള ബദൽ ചികിൽസാരീതികൾ, നട്ടെല്ലിൽ മാറ്റം വരുത്താനും നട്ടെല്ലിൽ മാറ്റം വരുത്താനും സഹായകരമാകും, ഇത് ആത്യന്തികമായി വേദനയുടെ ആശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും.

മിഥിലേഷൻ പിന്തുണയ്ക്കുള്ള ഫോർമുലകൾ

XYMOGEN ന്റെ ലൈസൻസുള്ള പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഫഷണലുകൾ മുഖേന സവിശേഷ പ്രൊഫഷണൽ ഫോർമുലകൾ ലഭ്യമാണ്. XYMOGEN ഫോർമുലകളുടെ ഇൻറർനെറ്റ് വിൽപ്പനയും ഡിസ്കൗണ്ടിയും കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

അഹങ്കാരമായി, ഡോ. അലക്സാണ്ടർ ജിമെനെസ് XYMOGEN സൂത്രവാക്യം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് മാത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നു.

അടിയന്തിര പ്രവേശനത്തിനായി ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷൻ ഏർപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ വിളിക്കുക.

നിങ്ങൾ ഒരു രോഗിയാണെങ്കിൽ പരിക്ക് മെഡിക്കൽ & ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ക്ലിനിക്, നിങ്ങളെ വിളിച്ചാൽ XYMOGEN എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാം 915-850-0900.

നിങ്ങളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം അവലോകനം ചെയ്യുക XYMOGEN ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് അവലോകനം ചെയ്യുക. *XYMOGEN- കാറ്റലോഗ്-ഇറക്കുമതി

* എല്ലാ XYMOGEN നയങ്ങളും കർശനമായി നിലവിലുണ്ട്.

***

ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST

സ്വാഗതം-ബിയെൻ‌വിഡോ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക്. കഠിനമായ നട്ടെല്ല് വൈകല്യങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. സയാറ്റിക്ക, കഴുത്ത്, നടുവേദന, വിപ്ലാഷ്, തലവേദന, കാൽമുട്ട് പരിക്കുകൾ, കായിക പരിക്കുകൾ, തലകറക്കം, മോശം ഉറക്കം, സന്ധിവാതം എന്നിവയും ഞങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിമൽ മൊബിലിറ്റി, ആരോഗ്യം, ശാരീരികക്ഷമത, ഘടനാപരമായ കണ്ടീഷനിംഗ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച നൂതന തെളിയിക്കപ്പെട്ട ചികിത്സകൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവിധ പരിക്കുകളും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡയറ്റ് പ്ലാനുകൾ, പ്രത്യേക ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ടെക്നിക്കുകൾ, മൊബിലിറ്റി-എജിലിറ്റി ട്രെയിനിംഗ്, അഡാപ്റ്റഡ് ക്രോസ്-ഫിറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, "പുഷ് സിസ്റ്റം" എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ശാരീരിക ആരോഗ്യം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വിപുലമായ പുരോഗമന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഓഫ് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി എന്നോട് ബന്ധപ്പെടുക. മൊബിലിറ്റിയും വീണ്ടെടുക്കലും പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ലാളിത്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കണക്റ്റുചെയ്യുക!

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്, കഴുത്ത് വേദന കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു

പുറകിലും കഴുത്തിലും തോളിലും വേദനയും കാഠിന്യവും അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പ്രായോഗികമായി ഓരോ… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നു

കോശജ്വലന നട്ടെല്ല് സന്ധിവാതം സന്ധി വേദനയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കൈറോപ്രാക്റ്റിക് ഷോൾഡർ ഇം‌പിംഗ്മെന്റ് മൊബിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ്

തോളിൽ വ്യത്യസ്ത പ്രകോപനങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും അവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമാണ്. തോളിൽ ഇമ്പിംഗ്മെന്റ് ഒരു സാധാരണമാണ്… കൂടുതല് വായിക്കുക

നട്ടെല്ല് തെറ്റായ ക്രമീകരണങ്ങൾ വേദനയും അസ്വസ്ഥതയും

സുഷുമ്‌നാ തെറ്റായ ക്രമീകരണം നടക്കുമ്പോൾ ശരീരം വേദന, കഴുത്ത് തിരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ, അല്ലെങ്കിൽ… കൂടുതല് വായിക്കുക

നടുവേദന ചിറോപ്രാക്റ്റിക് അവലോകനത്തിനുള്ള മികച്ച മെത്ത ടോപ്പർമാർ

നടുവേദനയ്‌ക്കുള്ള ഒരു മെത്ത ടോപ്പർ ശരീരത്തോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നതിലൂടെ സഹായിക്കും… കൂടുതല് വായിക്കുക

കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം നാഡി കംപ്രഷൻ

അടിയന്തിരാവസ്ഥയാണ് കോഡ ഇക്വിന സിൻഡ്രോം, അത് എത്രയും വേഗം ചികിത്സിക്കേണ്ടതുണ്ട്.… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓൺലൈൻ ചരിത്രവും രജിസ്ട്രേഷനും
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക