ലെഗ് നീളം വ്യത്യാസവും സയാറ്റിക്കയും

പങ്കിടുക

നിങ്ങളുടെ കാലുകളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ മറ്റേ കാലിനേക്കാൾ നീളമുള്ളതാണെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നടുവേദനയും മറ്റ് നട്ടെല്ല് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ലെഗ് ലെങ്ത് പൊരുത്തക്കേട് കുറഞ്ഞ നടുവേദന, സയാറ്റിക്ക എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മിക്ക ആളുകളുടെയും ലെഗ് സ്പാനുകളിൽ കുറഞ്ഞ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പൊരുത്തക്കേട് ചെറുതായതിനാൽ, ഇത് സാധാരണയായി നടുവേദനയ്ക്ക് കാരണമാകില്ല. എന്നിരുന്നാലും, അവരുടെ ലെഗ് സ്പാനുകളിലെ വ്യത്യാസം 5 മില്ലിമീറ്ററിലോ 1 / 4 ഇഞ്ചിലോ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, ഇത് താഴ്ന്ന നടുവേദനയ്ക്കും സയാറ്റിക്കയ്ക്കും കാരണമാകും. ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം സയാറ്റിക്ക ലക്ഷണങ്ങളുമായി ലെഗ് ലെങ്ത് പൊരുത്തക്കേട് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നതാണ്.  

 

കാലിന്റെ നീളം വ്യത്യാസത്തിന് കാരണമാകുന്നു

 

പെൽവിസിന്റെ വിന്യാസം മോശമായതിനാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ഘടനാപരമായി മറ്റേതിനേക്കാളും നീളമുള്ളതിനാലോ ലെഗ് നീളം വ്യത്യാസങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. കാരണം എന്തായാലും, സമമിതിയിൽ തുടരുന്നതിന്, ലെഗ് ലെങ്ത് പൊരുത്തക്കേട് പരിഹരിക്കുന്നതിന് മനുഷ്യ ശരീരം പരമാവധി ശ്രമിക്കും. ലെഗ് നീളത്തിന്റെ വ്യത്യാസം, എത്രയും വേഗം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ രോഗിക്ക് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ലെഗ് ലെങ്ത് പൊരുത്തക്കേടുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട രോഗനിർണയങ്ങളിൽ സ്കോളിയോസിസ്, ലംബർ ഹെർണിയേറ്റഡ് ഡിസ്കുകൾ, സയാറ്റിക്ക, സാക്രോയിലൈറ്റിസ്, പെൽവിക് ചരിവ്, വലിയ ട്രോചാന്ററിക് ബർസിറ്റിസ്, ഹിപ് ആർത്രൈറ്റിസ്, പിരിഫോമിസ് സിൻഡ്രോം, പാറ്റെലോഫെമോറൽ സിൻഡ്രോം, ഫുട്ട് പ്രിവേഷൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. പരിക്ക്, അസ്ഥി തകരാറ്, അസ്ഥി മുഴകൾ, അപായ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോ മസ്കുലർ ആരോഗ്യ പ്രശ്നം എന്നിവ കാരണം മറ്റ് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.  

 

കാലിന്റെ നീളം വ്യത്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

 

  • ഒരു കാലിന്റെ മറ്റേതിനേക്കാൾ നീളമുള്ളതായി നിരീക്ഷിക്കൽ
  • മാറ്റം വരുത്തിയ ഭാവം
  • ഗെയ്റ്റ് (നടക്കുന്ന രീതി) പ്രശ്നങ്ങൾ
  • താഴ്ന്ന പുറം, ഇടുപ്പ്, കാൽമുട്ട്, കണങ്കാൽ അല്ലെങ്കിൽ കാൽ വേദന
  • സൈറ്റേറ്റ

 

ലെഗ് ദൈർഘ്യം പൊരുത്തക്കേടുകൾ

 

ലെഗ് ലെങ്ത് പൊരുത്തക്കേടുകളെ ഒരു ഘടനാപരമായ ലെഗ് ലെങ്ത് പൊരുത്തക്കേട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ലെഗ് ലെങ്ത് പൊരുത്തക്കേട് എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിക്കാം. ഒരു ലെഗ് ലെങ്ത് പൊരുത്തക്കേട് ഒരു പാരമ്പര്യ സാഹചര്യമാണ്, ഒരു ലെഗ് മറ്റ് കാലിനേക്കാൾ നീളമുള്ളതാണ്. രോഗിയുടെ പെൽവിസും സാക്രോലിയാക്ക് സന്ധികളും സമമിതിയിലാണെങ്കിൽ ലെഗ് നീളം വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്നത് ഒരൊറ്റ കാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ മറ്റേതിനേക്കാൾ നീളമുള്ളതാണ്. ഘടനാപരമായ ലെഗ് ലെങ്ത് പൊരുത്തക്കേട് നിലവിലുണ്ടോ എന്ന് മനസിലാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗം പെൽവിസിന്റെ ആന്റീരിയർ-പോസ്റ്റീരിയർ എക്സ്-റേ ആണ്. ഇടുപ്പ് മുതൽ കണങ്കാൽ വരെ കാലിന്റെ നീളം അളക്കാൻ ഒരു ടേപ്പ് അളവ് ഒരു രോഗനിർണയ ബദലാണ്.  

 

ഒരു ടോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പെൽവിക് റൊട്ടേഷൻ / ചരിവ് എന്നിവ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രവർത്തനപരമായ ലെഗ് നീളത്തിന്റെ വ്യത്യാസം നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു, സാധാരണയായി ഒരു സാക്രോലിയാക്ക് ജോയിന്റ് അപര്യാപ്തത, ഇത് ഒരു കാലിനെ മറ്റേതിനേക്കാൾ നീളമോ ചെറുതോ ആയിരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു യഥാർത്ഥ ഘടനാപരമായ ലെഗ് നീളം പൊരുത്തക്കേട് നിലവിലുണ്ടോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ, ഡോക്ടർ പെൽവിസിനെ പരിപാലിക്കുകയും ലെഗ് ലെങ്ത് പൊരുത്തക്കേട് കണക്കാക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ഒരു നിഷ്പക്ഷ സ്ഥലത്തേക്ക് തിരികെ നൽകുകയും വേണം. പെൽവിസ് സമമിതിയാകുമ്പോൾ ലെഗ് ലെങ്ത് പൊരുത്തക്കേട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാനാകും. അത് പോയാൽ, ലെഗ് ലെങ്ത് വ്യത്യാസത്തെ ഫംഗ്ഷണൽ ആയി തരംതിരിക്കുന്നു. ഇത് നിലനിൽക്കുകയും അളക്കാവുന്ന വ്യത്യാസം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, ഇത് ഒരു ഘടനാപരമായ ലെഗ് നീളം വ്യത്യാസമാണ്.  

 

ലെഗ് നീളം വ്യത്യാസവും സയാറ്റിക്ക ചികിത്സയും

 

കാലിന്റെ നീളം 5 മില്ലിമീറ്ററിനേക്കാൾ വലുതാണെങ്കിൽ ഹ്രസ്വ ലെഗിന്റെ ഷൂവിൽ ഒരു കുതികാൽ ലിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഘടനാപരമായ ലെഗ് നീളത്തിലെ വ്യത്യാസം പരിഗണിക്കാം. ഉചിതമായ ലംബോപെൽവിക് ബയോമെക്കാനിക്സ് പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ എത്ര ലിഫ്റ്റ് ആവശ്യമാണ് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കുതികാൽ ലിഫ്റ്റിന്റെ വലുപ്പവും ഉപയോഗവും ഒരു ഡോക്ടറെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. പല സന്ദർഭങ്ങളിലും, അവയവം ചെറുതാക്കാനോ നീളം കൂട്ടാനോ ശസ്ത്രക്രിയ ഇടപെടൽ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. ലെഗ് നീളത്തിലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഏതെങ്കിലും ശസ്ത്രക്രിയാ പ്രക്രിയയിലെ ഒരു പ്രധാന ഘടകം പുനരധിവാസമാണ്. പുനരധിവാസം ആത്യന്തികമായി പേശികളെ വലിച്ചുനീട്ടാനും സംയുക്ത വഴക്കം നിലനിർത്താനും സഹായിക്കും, ഇത് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുശേഷം രോഗശാന്തി പ്രക്രിയയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമാണ്.  

 

പ്രവർത്തനപരമായ ലെഗ് ലെങ്ത് പൊരുത്തക്കേട് പരിഹരിക്കുന്നതിന്, കുതികാൽ ലിഫ്റ്റ് ആവശ്യമില്ല, എന്നിരുന്നാലും, പെൽവിക്, ലോവർ എന്റിറ്റി കോമ്പൻസേഷനുകൾ ചികിത്സിക്കുന്നതിനും നോർമലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും ഉചിതമായ മാനുവൽ ചികിത്സാ രീതികളും നിർദ്ദിഷ്ട ചികിത്സാ വ്യായാമങ്ങളും ആവശ്യമാണ്. താഴ്ന്ന പുറം, പെൽവിസ്, ഹിപ്, കാൽമുട്ട്, കണങ്കാൽ, കാൽ എന്നിവയിലെ പ്രകടനവും ബയോമെക്കാനിക്കൽ അപര്യാപ്തതയും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഓരോ രോഗിക്കും ഒരു സമമിതി സ്ഥാനത്ത് പെൽവിസിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ ചികിത്സകളുടെ എണ്ണം വ്യത്യസ്തമാണ്. കുറഞ്ഞ നടുവേദന, സയാറ്റിക്ക, കാലിന്റെ നീളം എന്നിവ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ, അടയാളങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും ആത്യന്തികമായി പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാം. താഴ്ന്ന നടുവേദന, ഇടുപ്പ് വേദന, കാൽമുട്ട് വേദന, അല്ലെങ്കിൽ കാല് വേദന എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലെഗ് നീളം വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഒരു രോഗനിർണയം ആവശ്യമാണ്.  

 

ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ലെഗ് നീളം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ജനസംഖ്യയുടെ 60 മുതൽ 90 ശതമാനം വരെ ബാധിച്ചേക്കാം. പ്രവർത്തനപരമോ ഘടനാപരമോ ആയി വർഗ്ഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്, ലെഗ് നീളം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ ബയോമെക്കാനിക്സിനെ ബാധിക്കും, ഇത് നടുവ് വേദനയ്ക്കും സയാറ്റിക്കയ്ക്കും കാരണമാകാം. മിക്ക ആളുകൾക്കും ഒരു ചെറിയ ലെഗ് നീളം വ്യത്യാസമുണ്ട്, എന്നിരുന്നാലും, ഇത് സാധാരണയായി നടുവേദനയ്ക്ക് കാരണമാകില്ല. ലെഗ് ലെങ്ത് പൊരുത്തക്കേട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ, ഇത് താഴ്ന്ന നടുവേദനയ്ക്കും സയാറ്റിക്കയ്ക്കും കാരണമാകും. - ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST ഇൻസൈറ്റ്

 


 

ലോ ബാക്ക് വേദന

 

വാസിലിമെഡിക്കൽ ലോ ബാക്ക് പെയിൻ

 


 

സയാറ്റിക്കയുമായും മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുമായും ലെഗ് ലെങ്ത് പൊരുത്തക്കേട് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുത്താമെന്ന് വിവരിക്കുക എന്നതാണ് ലേഖനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. വേദന, ഇഴയുന്ന സംവേദനം, മൂപര് എന്നിവയുടെ സവിശേഷതകളുള്ള ലക്ഷണങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരമാണ് സയാറ്റിക്ക. ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി കൈറോപ്രാക്റ്റിക്, മസ്കുലോസ്കലെറ്റൽ, നാഡീ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, കൂടാതെ ഫംഗ്ഷണൽ മെഡിസിൻ ലേഖനങ്ങൾ, വിഷയങ്ങൾ, ചർച്ചകൾ എന്നിവയിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മുകളിലുള്ള വിഷയം കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന്, ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസിനോട് ചോദിക്കാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക 915-850-0900 .  

 

ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് ക്യൂറാണ്  

 


 

അധിക വിഷയ ചർച്ച: കാൽ ഓർത്തോട്ടിക്സ്

 

താഴ്ന്ന വേദന ഒപ്പം സന്ധിവാതം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിരവധി വ്യക്തികളെ ബാധിക്കുന്ന സാധാരണ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. എന്നിരുന്നാലും, വിട്ടുമാറാത്ത വേദന കാലിലെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ മൂലമാകാമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? കാലിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ആത്യന്തികമായി നട്ടെല്ലിലെ അസന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകാം, മോശം പോസ്ചർ പോലുള്ളവ, ഇത് താഴ്ന്ന നടുവേദന, സയാറ്റിക്ക എന്നിവയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്-ആർച്ച് സപ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വ്യക്തിഗതമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത കസ്റ്റം ഫുട്ട് ഓർത്തോട്ടിക്സ്, നല്ല പോസ്ചറിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും കാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യവും ആരോഗ്യവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. കസ്റ്റം ഫുട്ട് ഓർത്തോട്ടിക്സ് ആത്യന്തികമായി താഴ്ന്ന നടുവേദനയും സയാറ്റിക്കയും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും.  

 

 


 

മിഥിലേഷൻ പിന്തുണയ്ക്കുള്ള ഫോർമുലകൾ

 

 

XYMOGEN ന്റെ ലൈസൻസുള്ള പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഫഷണലുകൾ മുഖേന സവിശേഷ പ്രൊഫഷണൽ ഫോർമുലകൾ ലഭ്യമാണ്. XYMOGEN ഫോർമുലകളുടെ ഇൻറർനെറ്റ് വിൽപ്പനയും ഡിസ്കൗണ്ടിയും കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

 

അഹങ്കാരമായി, ഡോ. അലക്സാണ്ടർ ജിമെനെസ് XYMOGEN സൂത്രവാക്യം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് മാത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നു.

 

അടിയന്തിര പ്രവേശനത്തിനായി ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷൻ ഏർപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ വിളിക്കുക.

 

നിങ്ങൾ ഒരു രോഗിയാണെങ്കിൽ പരിക്ക് മെഡിക്കൽ & ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ക്ലിനിക്, നിങ്ങളെ വിളിച്ചാൽ XYMOGEN എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാം 915-850-0900.

 

നിങ്ങളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം അവലോകനം ചെയ്യുക XYMOGEN ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് അവലോകനം ചെയ്യുക. *XYMOGEN- കാറ്റലോഗ്-ഇറക്കുമതി

 

  * മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ XYMOGEN നയങ്ങളും കർശനമായി നിലവിലുണ്ട്.  

 


 

 

ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST

സ്വാഗതം-ബിയെൻ‌വിഡോ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക്. കഠിനമായ നട്ടെല്ല് വൈകല്യങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. സയാറ്റിക്ക, കഴുത്ത്, നടുവേദന, വിപ്ലാഷ്, തലവേദന, കാൽമുട്ട് പരിക്കുകൾ, കായിക പരിക്കുകൾ, തലകറക്കം, മോശം ഉറക്കം, സന്ധിവാതം എന്നിവയും ഞങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിമൽ മൊബിലിറ്റി, ആരോഗ്യം, ശാരീരികക്ഷമത, ഘടനാപരമായ കണ്ടീഷനിംഗ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച നൂതന തെളിയിക്കപ്പെട്ട ചികിത്സകൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവിധ പരിക്കുകളും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡയറ്റ് പ്ലാനുകൾ, പ്രത്യേക ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ടെക്നിക്കുകൾ, മൊബിലിറ്റി-എജിലിറ്റി ട്രെയിനിംഗ്, അഡാപ്റ്റഡ് ക്രോസ്-ഫിറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, "പുഷ് സിസ്റ്റം" എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ശാരീരിക ആരോഗ്യം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വിപുലമായ പുരോഗമന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഓഫ് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി എന്നോട് ബന്ധപ്പെടുക. മൊബിലിറ്റിയും വീണ്ടെടുക്കലും പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ലാളിത്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കണക്റ്റുചെയ്യുക!

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

സെൽഫ് ക്രാക്കിംഗ്, സെൽഫ് പോപ്പിംഗ് ദി നട്ടെല്ല്

സ്വയം തകർക്കുന്നതും നട്ടെല്ല് പോപ്പ് ചെയ്യുന്നതും നല്ലതായി തോന്നുമെങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽ / ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ഇല്ലാതെ ഇത് ചെയ്യണം… കൂടുതല് വായിക്കുക

വിപ്ലാഷ്, ഇത് എത്രത്തോളം നീണ്ടുനിൽക്കും?

മോട്ടോർ വാഹന അപകടങ്ങൾ, സ്‌പോർട്‌സ് പരിക്കുകൾ, ജോലിസ്ഥലത്തെ പരിക്കുകൾ, വീഴ്ചകൾ എന്നിവ വിപ്ലാഷിന്റെ ചില കാരണങ്ങളാണ്.… കൂടുതല് വായിക്കുക

പരിക്ക് തടയുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും പതിവായി ഒരു കൈറോപ്രാക്റ്ററെ കാണുന്നത്

പരിക്ക് തടയുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും പതിവായി ഒരു കൈറോപ്രാക്റ്ററെ കാണുന്നത്. വരുന്ന ഒരു സാധാരണ ചോദ്യം… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഇറുകിയ ഹിപ് ഫ്ലെക്സറുകളും എങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യാം

ഇറുകിയ ഹിപ് ഫ്ലെക്സറുകൾ വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ ഒരു സാധാരണ പരാതിയാണ്. കൂടുതൽ നേരം ഇരിക്കുന്നത്… കൂടുതല് വായിക്കുക

വ്യക്തിഗത പരിക്ക് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റും സാധാരണ പരിക്കുകളും

മിക്ക വ്യക്തികളും ഒരു വാഹനാപകടത്തിനോ മറ്റോ അവരുടെ കുടുംബ വൈദ്യനെയോ പൊതു പരിശീലകനെയോ കാണുന്നു… കൂടുതല് വായിക്കുക

അസ്ഥി ആരോഗ്യത്തിനും പരിക്ക് തടയുന്നതിനും വിറ്റാമിൻ ഡി

വിറ്റാമിൻ ഡി, സൺഷൈൻ ഗുളിക എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, ഇത് മസ്കുലോസ്കെലെറ്റൽ സിസ്റ്റത്തെ ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓൺലൈൻ ചരിത്രവും രജിസ്ട്രേഷനും
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക