വിഭാഗങ്ങൾ: ചിക്കനശൃംഖല

ബ്ലൂ ക്രോസ് ലംബഗോ സ്റ്റഡി പ്രോട്ടോസ് ചിൽട്രാക്ടിക്സിന്റെ ക്യാബാപബിലിറ്റി

പങ്കിടുക

ചിപ്പികൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉൽപാദനക്ഷമത കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായി കരുതപ്പെടുന്നു. ബി.സി.ബി.കൾ നമ്മുടെ ഈ നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ടുവെയ്ക്കുകയാണ്, പക്ഷേ നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ട ഞങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനത്തെ ആശ്രയിച്ചുള്ള ഒരു വിളംബരമാവട്ടെ, നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്ന ഡാറ്റ.

ആഗസ്റ്റ് XX- ൽ ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് / ബ്ലൂ ഷീൽഡ് (ബിസിഎസ്എസ്) കൻസാസ് (BCBS) "Lumbago ചികിത്സ" എന്ന പേരിൽ ഒരു പഠനം നടത്തി. ബിസിബിഎസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഒരു പുതിയ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്നും ഈ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിരുന്നു.

ഈ പരിപാടി ബിസിഎസ്ആർഎസ് നിർദ്ദിഷ്ട രോഗനിർണയങ്ങളനുസരിച്ച് ഡാറ്റ അടുക്കുവാനുള്ള കഴിവ് നൽകി, ചെലവ്, ആവൃത്തി, മറ്റ് സാർവത്രിക ഘടകങ്ങളെ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്തു.

പഠനഗ്രൂപ്പിൽ എട്ടുശതമാനം പേർക്ക് കൈറോഗ്രാക്ടർമാരാണെങ്കിൽ, രോഗികളുടെ എൺപതു ശതമാനം രോഗസൌകര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അലോപ്പതി മരുന്നാണ്. ഈ വസ്തുത സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രോഗികൾ ചിരപരിപാടിയിലെ മാനേജ്മെൻറ് ടെക്നിക്കുകളിൽ തൃപ്തരാണ്.

ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി ആശുപത്രി ചെലവുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ശസ്ത്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾക്ക് ശസ്ത്രക്രിയാവിദഗ്ധർക്കോ നഴ്സുമാർക്ക് നൽകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഫീസിലോ ഈ പഠനം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾക്കായി ഡാറ്റ ചെലവുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെങ്കിൽ, കൈറോഗ്രാക്ടിക്കുള്ള സംരക്ഷണം വളരെയധികം വലുതായിരിക്കണം.

ഓരോ എപ്പിസോഡിലും ശരാശരി ചെലവ് പ്രകാരം അടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ചിയാബ്രാക്റ്റിക് അനസ്തേഷോളജിനെക്കാൾ ചെലവ് കുറഞ്ഞതാണ്; ന്യൂറോസർജറി; ന്യൂറോളജി; രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി; ഓർത്തോപീഡിക് പുനർനിർമ്മിച്ച് ശസ്ത്രക്രിയ; ശാരീരികമാംസവും പുനരധിവാസവും; റുമാറ്റോളജി.

അലോപ്പതി ചികിത്സയുടെ ആഗോള ചെലവ് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ചികിൽസയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവ്-ഫലപ്രാപ്തി തെളിയിക്കുന്നു. ഒരു അലോപ്പതി ദാതാവിൽ നിന്നും ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പിക്ക് മാത്രമേ റഫറലുകൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അലോപ്പതിക്ക് മാത്രമേ കുറിപ്പുകളും എഴുതാം. അലോപ്പതി ദാതാവ് പ്രാഥമികമായി ശസ്ത്രക്രിയകൾ, നാഡി കടക്കൽ പരിശോധനകൾ, എം.ആർ.ഐ. ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ചാർജുകൾ തികച്ചും അലോപ്പതിക്ചാർജ് ആകുന്നു, അത് ചികിൽസയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. ഈ ചാർജുകൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, കൈറോപ്രാക്റ്റിക് മാനേജ്മെൻറിൻറെ അതിശക്തമായ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ സുതരാം വ്യക്തമാണ്.

ഭൂരിഭാഗം ചിയോപ്രക്റ്റീവ് ചാർജുകളും അടിസ്ഥാന ഓഫീസ് ചികിത്സാരീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ചികിത്സാച്ചെലവുകളിൽ 80 ശതമാനവും ചികിത്സാച്ചെലവുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. അതേസമയം, കുടുംബത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ചികിത്സാച്ചെലവുകളിൽ എട്ടുശതമാനം പേർ മാത്രമാണ് ചികിത്സയുടെ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നത്. ചെലവ് ബാക്കി ചെലവേറിയ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സിനു വേണ്ടി ആയിരുന്നു.

കുടുംബ ആക്റ്റിവിറ്റി ദാതാവിനെ സന്ദർശിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് ഒരു എംഎൻഐ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാറ്റ് സ്കാൻ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നതിന്റെ ഒരു എൻഎൻഎസ്എക്സിൽ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ സേവനങ്ങൾ ഒരു ശരാശരി ചിലവ് കുറഞ്ഞത് $ 15 ഉം യാതൊരു ചികിത്സയും നൽകില്ല, ഒരു രോഗനിർണ്ണയം മാത്രമാണ്.

ഓരോ 100 എപ്പിസോഡുകളിലും, ചിരപ്രതിപ്രവർത്തനം XMLX രീതികൾ നൽകി. ഓരോ 265 എപ്പിസോഡുകളിലും, രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പിക്ക് 100 രീതികൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്: ചിപ്കോപക്റ്ററുകളേക്കാൾ RPT കൾ നൽകുന്ന നിരവധി യൂണിറ്റ് ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി. ഒരു മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറുടെ റഫറൽ ഇല്ലാതെ രോഗികൾക്ക് ആർപിടിക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ, കുടുംബ പ്രാക്ടീസ് ദാതാക്കളെ ഗ്ലോബലിക്ക് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടിവരും.

രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ XIXX എപ്പിസോഡുകളിൽ 303 ഓഫീസ് സന്ദർശനങ്ങൾ നൽകി, XiX- ൽ ചിരപ്രതിഭാജനത്താൽ. RPT കൾ മറ്റ് അലോപ്പതി പോർട്ടലുകളിൽ കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ, 100 എപ്പിസോഡുകളിൽ 255 ഓഫീസ് സന്ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതിനാൽ, അലോപ്പതി പോർട്ടലുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ രോഗിയെ ചികിത്സിച്ചുവെന്ന് കീഴുതുറികൾ പറയുന്നു. ഇത് വസ്തുതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതല്ല.

അലോപ്പതി പോർട്ടലുകളുടെ ആകെ സംഖ്യയേക്കാൾ 22 ശതമാനം കൂടുതലായ ആ അസുഖം തിരിച്ചെടുക്കാൻ രോഗികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫലപ്രാപ്തിയിലും ആശ്രയത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായ രോഗിയുടെ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സംതൃപ്തിയുടെ അളവ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ശിശുരോഗ ചികിത്സ കുറഞ്ഞതും ഫലപ്രദവുമാണെന്ന് ബി.സി.ബി.എസ് ലംബഗോ പഠനം വിശദീകരിക്കുന്നു. ചിപ്രോഗ്രാഫിക് സേവനങ്ങൾ ചേർക്കുന്നത് പ്ലാനിലേക്കുള്ള ചെലവ് കുറയ്ക്കുമെന്നാണ്. ബിസിബിഎസ് പദ്ധതിയുടെ രൂപകൽപനയിൽ ചിഹ്നപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മുൻവിധിയോടുള്ള മുൻവിധി എന്താണെന്നു വിവരിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്, ഡാറ്റയുടെ പഠനവും വിശകലനവും അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ വിമുഖതയും. അധികാരം നിലനില്ക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഭയം ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ, അലോപ്പതി പോർട്ടലുകളുടെ ആഗോള ചെലവ് ചിപ്പിപ്പാരിക്കിലേക്ക് ചെലവുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും അവരെ തടയുന്നു. ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെലവു ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് വർഷങ്ങളായി ഞങ്ങൾ ചികിത്സിച്ചു. ബിസിബിഎസുമായി നമ്മുടെ പ്രബന്ധം തെളിയിക്കുന്ന ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ഞങ്ങളെ ശരിയായത് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഡാറ്റ ആക്സസ്സുചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നത് തടസ്സമായി തോന്നുന്നു.

ഞാൻ ദശലക്ഷം ഡോളർ ചോദ്യങ്ങൾ "എന്തുകൊണ്ട്?", "എന്തിനെപ്പറ്റിയാണ് ഭയം?" ഒരുപക്ഷേ, സിറോപ്രാക്റ്റിക്കിന് കൂടുതൽ ചെലവേറിയതാണെന്ന് തെളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ എന്ന പേടിയാണ് ഇത്. ചിയോബ്രക്റ്റിക്കല് ​​ആനുകൂല്യങ്ങള് കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നത് ചെലവാക്കിയ തുക വര്ദ്ധിപ്പിക്കാന് പോകുകയാണ്. ചിലവ് കുറഞ്ഞ ചെലവുകൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഫലപ്രദമായ പോർട്ടലുകളിലേക്ക് രോഗികളെ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും ചിലവ് ലാഭിക്കാനാകില്ല. തകർന്ന ആയുധങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഓസ്റ്റിയോപത്തുകൾ അനുവദിക്കുന്നത് ഒടിവുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ചില്ല. അതു കേവലം ചികിത്സാ ആക്സസ് പോയിന്റ് മാറ്റി. അതുപോലെ, രോഗികളെ സ്വതന്ത്രമായി കൈമാറാൻ അനുവദിക്കുകയും, നട്ടെല്ലായ ബന്ധപ്പെട്ട മുറിവുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും; ഇത് ആവശ്യമുള്ളതും ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമായ സേവനങ്ങളിലേക്ക് രോഗിയുടെ പ്രവേശനം അനുവദിക്കും.

കാൻസസ് ഓഫ് ബിസിബിഎസ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ പക്കൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അളവ് ഖേദിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നു. ഡാറ്റയുടെ വിശകലനം അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് തള്ളുവാൻ ഒരു തടസ്സം തോന്നുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനം "തീയിലിട്ട് പിടിക്കുക" എന്ന സമീപനമാണ്. കൈറോപ്രാക്റ്റിക് കൂടുതൽ ചെലവേറിയതാകും എന്ന വസ്തുതയ്ക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

ഇതിൽ നിന്നും സ്കോപ്പ്.ഇറ്റ് വഴി നേടുക: ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ്

ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ്

38 ശതമാനം രോഗികളും അലോപ്പതി മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിനുപകരം കൈറോപ്രാക്റ്റിക് പരിചരണം തേടിയതായി “ലംബാഗോ പഠനം” വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ വസ്തുത കാണിക്കുന്നത് രോഗികൾ ചിറോപ്രാക്റ്റിക് പരിചരണത്തിന്റെ മാനേജ്മെൻറ് ടെക്നിക്കുകളിൽ തൃപ്തരാണ്.

ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST

സ്വാഗതം-ബിയെൻ‌വിഡോ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക്. കഠിനമായ നട്ടെല്ല് വൈകല്യങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. സയാറ്റിക്ക, കഴുത്ത്, നടുവേദന, വിപ്ലാഷ്, തലവേദന, കാൽമുട്ട് പരിക്കുകൾ, കായിക പരിക്കുകൾ, തലകറക്കം, മോശം ഉറക്കം, സന്ധിവാതം എന്നിവയും ഞങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിമൽ മൊബിലിറ്റി, ആരോഗ്യം, ശാരീരികക്ഷമത, ഘടനാപരമായ കണ്ടീഷനിംഗ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച നൂതന തെളിയിക്കപ്പെട്ട ചികിത്സകൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവിധ പരിക്കുകളും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡയറ്റ് പ്ലാനുകൾ, പ്രത്യേക ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ടെക്നിക്കുകൾ, മൊബിലിറ്റി-എജിലിറ്റി ട്രെയിനിംഗ്, അഡാപ്റ്റഡ് ക്രോസ്-ഫിറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, "പുഷ് സിസ്റ്റം" എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ശാരീരിക ആരോഗ്യം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വിപുലമായ പുരോഗമന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഓഫ് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി എന്നോട് ബന്ധപ്പെടുക. മൊബിലിറ്റിയും വീണ്ടെടുക്കലും പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ലാളിത്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കണക്റ്റുചെയ്യുക!

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

സെൽഫ് ക്രാക്കിംഗ്, സെൽഫ് പോപ്പിംഗ് ദി നട്ടെല്ല്

സ്വയം തകർക്കുന്നതും നട്ടെല്ല് പോപ്പ് ചെയ്യുന്നതും നല്ലതായി തോന്നുമെങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽ / ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ഇല്ലാതെ ഇത് ചെയ്യണം… കൂടുതല് വായിക്കുക

വിപ്ലാഷ്, ഇത് എത്രത്തോളം നീണ്ടുനിൽക്കും?

മോട്ടോർ വാഹന അപകടങ്ങൾ, സ്‌പോർട്‌സ് പരിക്കുകൾ, ജോലിസ്ഥലത്തെ പരിക്കുകൾ, വീഴ്ചകൾ എന്നിവ വിപ്ലാഷിന്റെ ചില കാരണങ്ങളാണ്.… കൂടുതല് വായിക്കുക

പരിക്ക് തടയുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും പതിവായി ഒരു കൈറോപ്രാക്റ്ററെ കാണുന്നത്

പരിക്ക് തടയുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും പതിവായി ഒരു കൈറോപ്രാക്റ്ററെ കാണുന്നത്. വരുന്ന ഒരു സാധാരണ ചോദ്യം… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഇറുകിയ ഹിപ് ഫ്ലെക്സറുകളും എങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യാം

ഇറുകിയ ഹിപ് ഫ്ലെക്സറുകൾ വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ ഒരു സാധാരണ പരാതിയാണ്. കൂടുതൽ നേരം ഇരിക്കുന്നത്… കൂടുതല് വായിക്കുക

വ്യക്തിഗത പരിക്ക് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റും സാധാരണ പരിക്കുകളും

മിക്ക വ്യക്തികളും ഒരു വാഹനാപകടത്തിനോ മറ്റോ അവരുടെ കുടുംബ വൈദ്യനെയോ പൊതു പരിശീലകനെയോ കാണുന്നു… കൂടുതല് വായിക്കുക

അസ്ഥി ആരോഗ്യത്തിനും പരിക്ക് തടയുന്നതിനും വിറ്റാമിൻ ഡി

വിറ്റാമിൻ ഡി, സൺഷൈൻ ഗുളിക എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, ഇത് മസ്കുലോസ്കെലെറ്റൽ സിസ്റ്റത്തെ ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓൺലൈൻ ചരിത്രവും രജിസ്ട്രേഷനും
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക