ഐ.ബി.ഡിയുടെ ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ വഴി ജീൻ എക്സ്പ്രഷന്റെ നിയന്ത്രണം

പങ്കിടുക

മനുഷ്യശരീരത്തിൽ പല അവശ്യഘടനാ ഘടകങ്ങളും ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേത്, സെല്ലുകളുടെ ഊർജ്ജവും ഘടനാപരമായ മൂലകങ്ങളും, രണ്ടാമതു പറഞ്ഞാൽ, ജീൻ പദപ്രയോഗത്തിന്റെ നിയണമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഇത് ലിപ്ഡിഡ്, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, പ്രോട്ടീൻ മെറ്റബോളിസത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, കോശ വളർച്ചയ്ക്കും വ്യത്യസ്തതയ്ക്കും. ജനിതക എക്സ്പ്രഷണിലെ ഫാറ്റി ആസിഡുകളുടെ ഫലങ്ങളാണ് സെൽ നിർദ്ദിഷ്ടവും ഘടനയും രാസവിനിമയവും സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ ജീനോംയുമായി ഇടപെടുന്നു. അവർ PPAR ഉം SREBP പോലുളള പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ആണവ സമൃദ്ധിയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ജീനുകളുടെ പദപ്രയോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കും.

 

രോഗം രോഗകാരികളിലെ ഫാറ്റി ആസിഡുകളുടെ പങ്ക് എന്താണ്?

 

കൂടാതെ, സൈക്ലോഓക്സീജെനസ്, ലിപ്പോക്സി ഓജെൻസസ്, പ്രോട്ടീൻ കൈനസ് സി, സ്ഫിൻജോമലൈനേഷൻ സിഗ്നൽ ഗതാഗതമാർഗങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യു ലിപിഡിൽ മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമായ ലിപിഡ് റാഫ്റ്റിന്റെ ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട ഗതാഗത മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ ജീനുകളുടെ സാന്നിധ്യം വഴി ഫലപ്രദമാണ്. - പ്രോട്ടീൻ റിസപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ടൈറോസിൻ കൈനസ്-ലിങ്ക്ഡ് റിസപ്റ്റർ സിഗ്നലിങ്. ഈ ഫാറ്റി ആസിഡ്-നിയന്ത്രിത പാഥേകൾക്കുള്ള കൂടുതൽ നിർവചനം മാനുഷിക ആരോഗ്യത്തിലും, കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ്, രക്തപ്രവാഹത്തിന്റേയും, ഡിസ്ലിപിഡെമിയ, വീക്കം, പൊണ്ണത്തടി, പ്രമേഹം, കാൻസർ, പ്രമേഹം മുതലായ പല ദീർഘകാല രോഗങ്ങളുടെയും ആരംഭവും വളർച്ചയും , പ്രധാന വിഷാദരോഗം, സ്കീസോഫ്രേനിയ എന്നിവ. എന്നിരുന്നാലും, gene expression ലെ ഫാറ്റി ആസിഡുകളുടെ പ്രഭാവം, കോശജ്വൽക്കരണ കുത്തിവയ്പ്പ് രോഗം, അല്ലെങ്കിൽ ഐ.ബി.ഡി എന്നിവയെ വ്യാപകമായി വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

 

ഫാറ്റി ആസിഡുകളും ജീൻ എക്സ്പ്രഷും

 

ടിഷ്യു ഫോസ്ഫോളിപ്പിഡുകളോ ഇക്കോസാനോയിഡ് ഉൽപാദനത്തിലോ ഉള്ള മാറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രധാനമായും ഫലപ്രദമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ജീനിയസ് പ്രയോഗത്തിൽ ഫാറ്റി ആസിഡുകളുടെ പ്രഭാവം നിർണ്ണയിച്ചിരുന്നു. അടുത്തകാലത്തായി, ആണവ റിസപ്റ്ററുകളുടെ കണ്ടുപിടിത്തം; പെറോക്സിസോമിലെ പ്രോലിഫേറ്റർ-ആക്റ്റിവേറ്റഡ് റിസപ്റ്ററുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ PPAR- കൾ, ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ വഴി അവയുടെ നിയന്ത്രണം എന്നിവ ഈ കാഴ്ചയെ ഗണ്യമായി മാറ്റി. റെറ്റിനോയിക് X റിസപ്റ്ററിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആർഎക്സ്ആർറോരോ ആയ heterodimerization ന് ലിഗാൻഡ്രാഡ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഘടകങ്ങൾ PIO- കൾ ആയതിനാൽ, ജീനയുടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന വ്യത്യസ്ത ജനിതകകളുടെ പ്രമോട്ടർ മേഖലകളിൽ PPAR പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയും. PPAR കൾ, PUFA കൾക്കും അവയുടെ metabolites എന്നിവയ്ക്കൊപ്പമുള്ള, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, അല്ലെങ്കിൽ NSAIDS, thiazolidinediones (antidiabetic agents) തുടങ്ങിയ വിവിധ ലിഗാടുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. റിസീപ്റ്ററിന്റെ പല ഉപവിഭാഗങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് (α, δ, γ), അവ പല വ്യത്യസ്ത കളങ്ങളിൽ പ്രകടമാണ്. പി.എൻ.ജി.ജി., അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻറിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു, അതിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും അതിന്റെ വൻകുടലിൽ കാണപ്പെടുന്നു.

 

PPARγ വീക്കം നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രതിപ്രേരണത്തിലായിരിക്കുന്നു, ഐ.ബി.ഡബ്ല്യു പോലുള്ള കോശജ്വൽക്കരണ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സയിൽ ഇത് ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. വൻകുടൽ പുണ്ണ്, അല്ലെങ്കിൽ യുസിക്ക് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് PPARγ ലെ ഒരു mucosal deficiency ഉണ്ട്, അത് അവരുടെ തന്നെ രോഗത്തെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്രോൺ രോഗികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യമുള്ള വിഷയങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കൊറോണിക ബയോപ്സികൾക്കുള്ള എംആർഎൻഎസിന്റെയും പ്രോട്ടീനുകളുടെയും വിശകലനം യുസി രോഗികളിൽ PPARγ യുടെ താഴ്ന്ന നിലവാരത്തെ പ്രകടമാക്കി.

 

കോളൻ ക്യാൻസർ ലൈനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഐ.പി.ബി. നിശ്ചിത സംവിധാനം വഴി എൻ.എഫ്- κB തടഞ്ഞുകൊണ്ട് PPAR ലിഗാൻഡുകളുടെ സൈറ്റോകീൻ ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടു. കൂടുതൽ ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് PFO ആക്ടിവേറ്ററുകൾ NF-κB മായുള്ള തടസ്സത്തിൽ COX2- നെ തടഞ്ഞേക്കാം. PPAR കൾ STAT- ഉം മറ്റ് സിഗ്നലിങ് പാഥുകളും AP-1 സിഗ്നലിങ് പാത്ത്വേയുമായോ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നു.

 

ഓട്ടോ അംമൂൺ വീക്കം വേണ്ടി PPAR ഉപയോഗിച്ച് ആനിമൽ പഠന പിന്തുണ. PPAR നുള്ള ലിഗാൻഡുകളിലൂടെ വീക്കം കുറഞ്ഞു. PPAR, RXR അഗസ്റ്റോണിസ്റ്റുകളുടെ നിർദ്ദേശം ടിഎൻബിഎസ്-ഇൻഡുഡ്ഡ് വൻകുടലുകളെയും, മെച്ചപ്പെട്ട മാക്രോസ്ക്കോപ്പിക്, ഹിസ്റ്റോളിക്കിക്കൽ സ്കോറുകളും, ടിഎൻഎഫ്എ, ഐ.എൽ-എൻ.എൻ.എൻ.എക്സ്, എം.എൻ.എൻ.എൻ എന്നിവ കുറയ്ക്കുന്നതും എൻ.എഫ്-κB ഡിഎൻഎ ബൈൻഡിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറച്ചും സംയോജിപ്പിച്ച് സംയോജിപ്പിച്ചത്. ക്ലിനിക്കൽ തെളിവുകൾ പരിമിതമാണെങ്കിലും, റോസിജിലൈറ്റസോണുമായി ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് റിസേർച്ച് പഠനഫലം, UC നുള്ള തെറാപ്പി എന്ന നിലയിൽ PPARγ ലിഗാൻഡ്, രോഗികളിൽ എൺപതു ശതമാനം ചികിത്സാരീതിയെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചു. അതിനാൽ, PPARγ ലിഗാൻഡുകൾ യുസിക്ക് ഒരു രോഗിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, ഇരട്ട-അന്ധനായ, പ്ലേബോ-നിയന്ത്രിത, ക്രമരഹിതമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

 

ഗൌരവമായ ജിജ്ഞാസിൽ, PPAR പോസിറ്റീവ് ആയി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് പരിശോധിക്കപ്പെട്ടു. ജനിതക എക്സ്പ്രഷനിലെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഘടകങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭക്ഷണ പ്യൂഫയുടെ സ്വാധീനം പ്രകടമായിരുന്നു. PPAR ന്റെ ഫാറ്റി ആസിഡ് റെഗുലേഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗോട്ടിക്ച്ചർ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. ഇക്കോസാനോയ്ഡുകൾ പോലെയുള്ള ഫാറ്റി ആസിഡുകളുടെ ഒരു നിര, PABA സജീവമാക്കുന്നതിന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ്. PPARA, PPARγ Bind മോണോ, പോളിനോസാറ്റുമായ ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ എന്നിവ രണ്ടും. അതിനാൽ, എൻഎക്സ്എൻഎൻഎഫ്എൻഎഫിഎൻഎയുടെ വിരുദ്ധർ ഉദ്വമനം ഇക്കോസാനോയ്ഡ് സിന്തസിസിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനുപകരം PPAR- ഉം എൻ.എഫ്.ഇ.ബി.

 

തീരുമാനം

 

ലിഡിഡ്, എനർജി മെറ്റാബോളിസത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ജീനുകളുടെ ആവിശ്യത്തെ ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. പോളിനോസറേറ്ററേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ PUFA, പൂരിതമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ബഹുപദീകൃതമല്ലാത്ത എഫ്.എ. എങ്കിലും, SREBP-1c ന്റെ പ്രകടനവും പ്രോസസ്സിംഗും തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ലിപോജെനിക് ജീനുകളുടെ ആഗമനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക. PUFA ന്റെ ഈ സ്വാധീനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് SREBP-1c ഗ്ലിസറോളിപ്പിഡിലെ ഫാറ്റി ആസിഡുകളുടെ സങ്കലനം ക്രമീകരിക്കാം. മിതോചോണ്ടിയയിലെ കീമോജനിസം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഉപവാസത്തിനുള്ള അനുപാതത്തിൽ പാസ്കൽഫയ്ക്ക് ഒരു പങ്കുണ്ട്. ഉപവാസ സമയത്ത് ഫാസിആസിഡുകൾ പാമ്പാൽഫായിയുടെ ലിഗാൻഡുകളാണ്. 18 ഒഴികെയുള്ള ഡയറ്റ് പിഎഫ്എ: എൻ.എക്സ്.എക്സ്.എൻ.എൻ.എൻ.എക്സ്.എൽ, ഫാസി ആസിഡ് ഓക്സിഡേഷൻ എൻസൈമുകളെ പ്രത്യേക പാറ്റേണുകളിലൂടെ പിഎസ്പാൽഫയിലൂടെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നതിൽ വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. ഫാറ്റി ആസിഡുകളുടെ സിന്തസിസ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് PPARalpha pPARalpha ന്റെ സിഗ്നലിങ് ഫംഗ്ഷനുകൾ ആവശ്യമാണ്. ഗര്ഭസ്ഥശിശു രോഗം, അല്ലെങ്കില് ഐ.ബി.ഡിയില് ജനിതകവ്യക്തിപരമായ പദപ്രയോഗം സംബന്ധിച്ച ട്രാന്സ്ക്രിപ്ഷന് ഘടകങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം സംബന്ധിച്ച് ഫാറ്റി ആസിഡുകളുടെ പൂര്ണ്ണഫലങ്ങള് തീര്പ്പാക്കാന് കൂടുതല് ഗവേഷണങ്ങള് ആവശ്യമാണ്.

 

നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജി ഇൻഫർമേഷൻ (എൻസിബി), നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസസ് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ. ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ പരിധി ചിപ്പിപ്പാക്ക്, നട്ടെല്ലിനുള്ള പരിക്കുകൾക്കും അവസ്ഥക്കും മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ, ഡോക്ടർ ജിമെനെസ് ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക 915-850-0900 .

 

ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ്

 

 

കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ: വെൽനസ്

 

ശരീരത്തിൽ ശരിയായ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ബാലൻസ് നിലനിർത്തുന്നതിന് ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. സമതുലിതമായ പോഷകാഹാരം കഴിക്കുന്നതും, വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതും ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും, നല്ല ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും തുടർചികിത്സകളും പതിവായി ആരോഗ്യകരമായ സമയം ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്, ആത്യന്തികമായി ക്ഷേമത്തെ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും. ധാരാളം പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴിക്കുന്നത് ആളുകൾ ആരോഗ്യകരമായിത്തീരാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഏറെ ദൂരം പോകും.

 

 

വെൽസൻസ് വിഷയം: അധിക EXTRA: മാനേജ്മെൻറ് ജോലിസ്ഥലത്തെ സ്ട്രെസ്

 

 

ശൂന്യമാണ്
അവലംബം
1. ലിയു Y, വാൻ ക്റീനിംഗ്ൻ HJ, വെസ്റ്റ് AB, Cartun RW, Cortot A, കൊളംബൽ ജെഎഫ്. ലിൻറ്റെറിയ, എസ്ചറിചിയ കോളി, സ്ട്രെപ്റ്റകോകസ് ആൻറിജൻസ് എന്നിവയെ ക്രോൺസ് രോഗം ബാധിക്കുന്ന ഇമ്മ്യൂണോസൈറ്റിക്ഹമെമൽ തെളിവുകൾ. ഗ്യാസ്ട്രോഎൻററോളജി. 1995;108: 1396-1404. [PubMed]
2. സോർട്ടാർ ആർ. ക്രോൺസ് രോഗം, വൻകുടൽ പുണ്ണ്, പരീക്ഷണാത്മക കുടൽ വീക്കം എന്നിവയുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങളിൽ മൈക്രോബ്രിയൽ ഘടകങ്ങൾ. ബാൾട്ടിമോർ: വില്യംസ് & വിൽക്കിൻസ്; 1995.
3. വേക്ക്ഫീൽഡ് എജെ, എക്ബോം എ, ധില്ലൻ എ.പി., പിറ്റിലോ ആർ.എം., പൗണ്ടർ ആർ. ക്രോൺസ് രോഗം: രോഗകാരി, സ്ഥിര പിത്തസഞ്ചി വൈറസ് അണുബാധ. ഗ്യാസ്ട്രോഎൻററോളജി. 1995;108: 911-916. [PubMed]
4. സാർതാർ ആർ.ബി. വൻകുടൽ പുണ്ണ്, ക്രോൺസ് രോഗം എന്നിവയുടെ രോഗാവസ്ഥയും രോഗനിർണയവും സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ. ഗാസ്ട്രോ പെന്റോൾ ക്ലിൻ നോർത്ത് ആം. 1995;24: 475-507. [PubMed]
5. സാർതാർ ആർ.ബി. വിട്ടുമാറാത്ത ബാഹ്യാവിഭാഗം രോഗങ്ങളുടെ രോഗകാരിയും രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളും. ആം ജസ്റ്റ്രോന്റേരോൾ. 1997;92: 5S-NNUMXS. [PubMed]
6. മക്ഡർമോർട്ട് ആർ.പി. വൻകുടൽ പുണ്ണ്, ക്രോൺസ് രോഗം എന്നിവയിലെ മഗ്ലൂസൽ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ. മെഡ് ക്ലിൻ നോർത്ത് ആം. 1994;78: 1207-1231. [PubMed]
7. പോഡോൽസ്കി ഡി.കെ. കോശജ്വസ്തു രോഗം (1) എൻ എൻ ജി എൽ ജെ മെഡ്. 1991;325: 928-937. [PubMed]
8. പോഡോൽസ്കി ഡി.കെ. കോശജ്വസ്തു രോഗം (2) എൻ എൻ ജി എൽ ജെ മെഡ്. 1991;325: 1008-1016. [PubMed]
9. യാങ് എച്ച്, റോട്ടർ ജെ. വീക്കം വേദനയുടെ ജനിതകശാസ്ത്രം. ബാൾട്ടിമോർ: വില്യംസ് & വിൽക്കിൻസ്; 1994.
10. വൂർസെമാൻ JI, Lyles CM, Sandler RS. കുട്ടിക്കാലത്തുണ്ടാകുന്ന അണുബാധകളും, കോശജ്വത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഡിസ് ഡിസ് സൈസ്. 1994;39: 555-560. [PubMed]
11. നോഫ്ലക്ക് പി, പാർക്ക് ബി.എച്ച്, കങ്ങ്ഹാം ആർ, വീസർ എം.എം., ആൽബിനി ബി. സെറം ആൺപാൽ പ്രോട്ടീനുകൾക്ക് വൻകുടൽ പുണ്ണ്, ക്രോൺസ് രോഗം എന്നിവയിൽ പ്രതിരോധശേഷി ഉണ്ട്. ഗ്യാസ്ട്രോഎൻററോളജി. 1987;92: 479-485. [PubMed]
12. ഡി പാൽമ ജി ഡി, കാറ്റാൻസാനോ സി. നീക്കംചെയ്യാവുന്ന സ്വയം-വികസിപ്പിക്കൽ മെറ്റൽ സ്റ്റന്റുകൾ: അന്നോഴസ് അകാളേഷ്യയെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു പൈലറ്റ് പഠനം. എൻഡോസ്കോപ്പി. 1998;30: S95-S96. [PubMed]
13. ബർൻസ്റ്റീൻ സിഎൻ, ആൻറ്മെന്റ് എം, ആർടിനിയൻ എൽ, റിഡ്ജേയ് ജെ, ഷാനഹാൻ എഫ്. പാൽപ്പൊടി വൻകുടലിലുള്ള മുലപ്പാൽ ടോളറൻസ്. ആം ജസ്റ്റ്രോന്റേരോൾ. 1994;89: 872-877. [PubMed]
14. മാത്സുയി ടി, ഐഐഡാ എം, ഫ്യൂജിശിമ എം, ഇമാ കെ, യാവോ ടി. ക്രൊൻസ് രോഗം ബാധിച്ച ജാപ്പനീസ് രോഗികളിൽ പഞ്ചസാര ഉപഭോഗം വർദ്ധിച്ചു. ഗാസ്ട്രോ പെന്റോൾ Jpn. 1990;25: 271. [PubMed]
15. കെല്ലി ഡിജി, ഫ്ലെമിംഗ് സിആർ. വന്ധ്യമായ മലവിസർജ്ജനകോശങ്ങളിലെ പോഷക പരിഗണനകൾ. ഗാസ്ട്രോ പെന്റോൾ ക്ലിൻ നോർത്ത് ആം. 1995;24: 597-611. [PubMed]
16. ഗെർലിംഗ് ബി.ജെ., ഡഗ്ലിലി പി.സി., ബാരാർട്ട്-സ്മുക്ക് എ, റസൂൽ എം.ജി., സ്റ്റോക്ക്ബ്രുഗർ ആർ. ഡബ്, ബ്രുമർ ആർജെ. വൻകുടൽ പുണ്ണ് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് ഡയറ്റ്. ആം ജസ്റ്റ്രോന്റേരോൾ. 2000;95: 1008-1013. [PubMed]
17. ദുദ്രിക് എസ്.ജെ, ലത്തീഫി ആർ, ഷ്രാഗർ ആർ. സർജ് ക്ലിൻ നോർത്ത് ആം. 1991;71: 609-623. [PubMed]
18. ഡി'ഓഡൊരികോ എ, ബോർർട്ടോളൻ എസ്, കാർഡിൻ ആർ, ഡി'ഇൻക 'ആർ, മാർട്ടൈനസ് ഡി, ഫെറോണോറ്റ എ, സ്റ്റർണിലിയോ ജിസി. കുറഞ്ഞ പ്ലാസ്മ ആൻറിഓക്സിഡൻറേഷൻ സാന്ദ്രത വർദ്ധിക്കുകയും ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡി.എൻ.എ നാശനഷ്ടം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്കാൻഡ് ജെ ഗാസ്ട്രോ പെറോൾ. 2001;36: 1289-1294. [PubMed]
19. റിയമണ്ട് ജെ.എം, ഹർത് സി, കോഹൽ സി, ബുവാൻമാൻ ആർ, ഡുക്സോസ് ബി ആന്റിഓക്സിഡന്റ്, ക്രോൺസ് രോഗം രോഗപ്രതിരോധശേഷി. സാധ്യമായ ഒരു ബന്ധം. ക്ലിക്ക് നൊട്ടന്റ്. 2000;19: 43-48. [PubMed]
20. Romagnuolo J, Fedorak RN, Dias VC, Bamforth F, Teltscher എം. ഹൈപ്പർ ഹോമോസിസ്റ്റീൻഇൻമിയ ആൻഡ് വീക്കം പല്ലൽ രോഗം: ഒരു ക്രോസ്-സെൽസൽ പഠനത്തിൽ പ്രാഥമിക ആൻഡ് പ്രവചിക്കാർ. ആം ജസ്റ്റ്രോന്റേരോൾ. 2001;96: 2143-2149. [PubMed]
21. ലൂയിസ് ജെ.ഡി, ഫിഷർ ആർ. കോശജ്വത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പോഷകാഹാര പിന്തുണ. മെഡ് ക്ലിൻ നോർത്ത് ആം. 1994;78: 1443-1456. [PubMed]
22. അസ്ക്യൂ എം, റാഷിദ് എം, ഗ്രിഫിത്സ് എ, പെഞ്ചർ പി.ബി. ക്രോൺസ് രോഗം ബാധിച്ച കുട്ടികളിൽ ഊർജ്ജ ചെലവും ശരീരഘടനയും: പ്രെറ്റിനിസണോണിനൊപ്പം എൻട്രൽ ന്യൂട്രീഷ്യനും ചികിത്സയും. ഗുട്ട്. 1997;41: 203-208.[PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
23. ഗ്രീക്കോ എവി, ബെനെഡറ്റി ജി, ഡി ഗെയ്റ്റൊനോ എ, തട്ടത്താനി പി.എ, ഗാസ്ബ്രിരിനി ജി. എലിതുറ്റഡ് ഡയറ്റ് ഇൻഡുഡ്ഡ് തെർമൊമെനിസിസ് ആൻഡ് ലിപിഡ് ഓക്സിഡേഷൻ റേറ്റ് ക്രോൺ രോഗം. Am J Clin Nutr. 1999;69: 325-330.[PubMed]
24. ബഞ്ചൻസൺ ഞാൻ, മക്പേഴ്സൺ എ, മക്കിന്റോഷ് സി, ബക്സ്റ്റൺ തോമസ് എം, ഫോർഗാക്കസ് I, മോനിസ് സി. ഗുട്ട്. 1997;40: 228-233. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
25. ഗ്രിഫിത്ത്സ് എ എം, എൻയുഗീൻ പി, സ്മിത്ത് സി, മാക്മിലൻ ജെ.എച്ച്, ഷെർമാൻ പി.എം. ക്രോൺസ് രോഗം ബാധിച്ച കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയും ക്ലിനിക്കൽ കോഴ്സും. ഗുട്ട്. 1993;34: 939-943. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
26. ഫിഷർ ജെ., ഫോസ്റ്റർ ജി.എസ്., ആബെൽ ആർ എം, അബോട്ട് ഡബ്ല്യു എം, റയാൻ ജെ. കുത്തിവയ്പിൽ മലവിസർജ്ജനം ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള പ്രാഥമിക ചികിത്സയായി ഹൈപ്പർളീമേഷൻ. ആം ജർക് സർ. 1973;125: 165-175. [PubMed]
27. റിയലി ജെ, റയാൻ ജെഎ, സ്റ്റ്രോൾ വ, ഫിഷർ ജെ. കുത്തിവച്ചുള്ള കുമിൾ രോഗം ആം ജർക് സർ. 1976;131: 192-200. [PubMed]
28. ഗണം ഡി, സ്നിഡേർ ആർജെ. ഹെപ്പൻഡ്നൈറിഡേ: വൈറസ്, അവയുടെ റീപ്ലേസർ. ഇൻ: ഡൈ ഡി, ഹൗലി പ്രധാനമന്ത്രി, എഡിറ്റർമാർ. ഫീൽഡുകൾ വൈറോളജി. വാല്യം 2. ഫിലാഡൽഫിയ: ലിപ്പിൻകോട്ട്, വില്യംസ് & വിൽക്കിൻസ്; 2001. പേജ് 2923-2969.
29. ജോൺസ് വി എ, ഡിക്കിൻസൺ ആർജെ, വർക്ക്മാൻ ഇ, വിൽസൺ എ ജെ, ഫ്രീമാൻ എഎച്ച്, ഹണ്ടർ ജോ. ക്രോൺസ് രോഗം: ഭക്ഷണത്തിലൂടെയുള്ള പുനരധിവാസം. ലാൻസെറ്റ്. 1985;2: 177-180. [PubMed]
30. സുസുക്കി ഒന്നാമൻ, കിയോണോ എച്ച്, കിറ്റമുര കെ, ഗ്രീൻ ഡിആർ, മക്ഗീ ജെ. കോട്രാസ്പ്രേസർ ടി സെല്ലുകൾ വഴി വാക്കാൽ സഹിഷ്ണുതയുടെ നിയന്ത്രണം മൂലം മസ്തിഷ്ക രോഗ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിൽ നിയന്ത്രിത ടി-സെൽ നെറ്റ്വർക്കുകളുടെ സാന്നിധ്യം നിർദേശിക്കുന്നു. പ്രകൃതി. 1986;320: 451-454. [PubMed]
31. ഒസ്ട്രോ എം.ജെ, ഗ്രീൻബർഗ് ജി.ആർ, ജീ.ജി ഭോയ് കെ. ക്രോൺസ് രോഗം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ആകെ പാരനേൻററൽ പോഷണവും സമ്പൂർണ്ണ ഗുളികയും. JPEN J പാരനേറ്റർ എന്റൽ ന്യൂട്രട്ട് 1985;9: 280-287. [PubMed]
32. മൗച്യുൻസ്സ്കി സി. Parenteral പോഷണം പോഷകങ്ങൾ. ഗുട്ട്. 1986;XXX സപ്ലിമെന്റ് 27: 81-84.[PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
33. പേൻ-ജെയിംസ് ജെജെ, സിൽക്ക് ഡിബി. ക്രോൺസ് രോഗം-ആർഐപിയിലെ പ്രാഥമിക ചികിത്സാതലുള്ള മൊത്തം പാരനേതൽ പോഷണം? ഗുട്ട്. 1988;29: 1304-1308. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
34. ഷിലോണി ഇ, കൊറോണഡോ ഇ, ഫ്രൂണ്ട് എച്ച്. ക്രോൺസ് രോഗം ചികിത്സിക്കുന്ന മുഴുവൻ പോരേറ്റർ പോഷകാഹാരത്തിൻറെ പങ്ക്. ആം ജർക് സർ. 1989;157: 180-185. [PubMed]
35. ഡിക്കിൻസൺ ആർജെ, ആഷ്ടൺ എം.ജി., ആക്സൺ എ.ടി, സ്മിത്ത് ആർസി, യംഗ് സി.കെ, ഹിൽ ഗ്ളാൻ. കടുത്ത കുത്തിവയ്പ്പിനുള്ള പതിവ് തെറാപ്പിക്ക് അനുബന്ധമായി, ഐ അഗ്രോണസ് ഹൈപ്പർലൈൻമെന്റേഷനും മൊത്തം കുടൽ വിശ്രമവും നിയന്ത്രിച്ചുള്ള പരീക്ഷണം. ഗ്യാസ്ട്രോഎൻററോളജി. 1980;79: 1199-1204. [PubMed]
36. മക്കിന്റയർ പി.ബി, പവൽ ടക്ക് ജെ, വുഡ് ആർആർ, ലെന്നെഡ്-ജോൺസ് ജെ., ലെറെബൂർസ് ഇ, ഹെകെറ്റ്സ്വീൽ പി, ഗാൽമിഷ ജെ പി, കോളിൻ ആർ. ഗുട്ട്. 1986;27: 481-485.[PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
37. ഗ്രീൻബർഗ് ജി.ആർ, ഫ്ലെമിംഗ് സിആർ, ജീ.ജി ഭോയ് കെ.എൻ, റോസെൻബർഗ് ഐ എച്ച്, സെയിൽസ് ഡി, ട്രെമൈൻ വി ജെ. ക്രോൺസ് രോഗം മാനേജ്മെൻറിൽ മലവിസർജ്ജന ശേഷിയുടെ നിയന്ത്രണവും പോഷകാഹാര പിന്തുണയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഗുട്ട്. 1988;29: 1309-1315.[PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
38. ഹ്യൂഗ്സ് CA, ബെറ്റ്സ് ടി, ഡൗളിംഗ് ആർ. എച്ച്. ചോക്കിസ്സ്റ്റോക്കിൻസും രഹസ്യവും, നായയിലെ മൊത്തം പാരനേൻറൽ പോഷകാഹാരത്തിന്റെ കുടൽ മ്യൂക്കോസുള്ള ഹൈപ്പോപ്ലാസിയയെ തടയുന്നു. ഗ്യാസ്ട്രോഎൻററോളജി. 1978;75: 34-41. [PubMed]
39. സ്ട്രാറ്റൺ ആർജെ, സ്മിത്ത് ടിആർ. ഗാസ്ട്രോഇൻസ്റ്റസ്റ്റൈനൽ, കരൾ രോഗം എന്നിവയിൽ രോഗികളിൽ പെർഫോമർ, പാരനേൻററൽ പോഷകാഹാര പങ്ക്. മികച്ച പ്രാക്ടീസ് റെസിപ് ക്ലിൻ ഗസ്ട്രോപെറൊൾ. 2006;20: 441-466. [PubMed]
40. ഓസുള്ളിവൻ എം, ഒമോറിയൻ സി. മികച്ച പ്രാക്ടീസ് റെസിപ് ക്ലിൻ ഗസ്ട്രോപെറൊൾ. 2006;20: 561-573. [PubMed]
41. ഗൊൺസലസ്-ഹിയുക്സ് എഫ്, ഫെർണാണ്ടസ്-ബാനേർസ് എഫ്, എസ്റ്റീവ് കൊമാസ് എം, അബാദ്-ലക്രൂസ് എ, കാബർ ഇ, അസിറോ ഡി, ഫിയ ജി എം, ഗിലേറ എം, ഹംബർട്ട് പി, ഡി ലിയോൺ ആർ. എന്റൽ, പെർനന്റൽ പോഷെൾ, പോസിറ്റീവ് തെറാപ്പി, . ആം ജസ്റ്റ്രോന്റേരോൾ. 1993;88: 227-232. [PubMed]
42. വോയ്ത് എ ജെ, എചേവ് വി, ഫല്ലർ ജെ.എച്ച്, ബ്രൌൺ ആർഎ, ഗുർഡ് എഫ്എൻ. കോശജ്വസ്തു രോഗത്തെ ചികിത്സിക്കുന്നതിൽ മൂലകമായ ഭക്ഷണക്രമം അനുഭവിക്കുക. ഈ പ്രാഥമിക തെറാപ്പി? ആർച് സർജ്. 1973;107: 329-333. [PubMed]
43. Axelsson C, Jarnum S., വിട്ടുമാറാത്ത കോശജ്വലന പല്ലൽ രോഗം ഒരു മൂലകമായ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ചികിത്സാ മൂല്യം വിലയിരുത്തുക. സ്കാൻഡ് ജെ ഗാസ്ട്രോ പെറോൾ. 1977;12: 89-95. [PubMed]
44. Lochs H, Steinhardt HJ, Klaus-Wentz B, Zeitz M, Vogelsang H, Sommer H, Fleig WE, ബൗർ പി, Schirrmeister J, മൽചോ എച്ച്. സജീവ ക്രോൺസ് രോഗം ഇൻട്രൽ ന്യൂട്രീഷ്യൻ ആൻഡ് മരുന്നുകളുടെ ചികിത്സ താരതമ്യം. യൂറോപ്യൻ സഹകരണ ക്രോൺസ് രോഗപഠന പഠനം. IV. ഗ്യാസ്ട്രോഎൻററോളജി. 1991;101: 881-888.[PubMed]
45. മാൽചോ എച്ച്, സ്റ്റീൻഹാർട്ട്റ്റ് എച്ച്.ജെ, ലോറൻസ്-മേയർ എച്ച്, സ്റോറോം ഡബ്ല്യു ഡി, റോസ്മുസെൻ എസ്, സോമർ എച്ച്, ജർറം എസ്, ബ്രാൻഡസ് ജെ.ഡബ്ല്യു., ലിയോൺഹാർട്ട്ത് എച്ച്, ഇവ് കെ. സജീവ ക്രോൺസ് രോഗം ചികിത്സിക്കുന്നതിൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സൂത്രവാക്യം ഡിസൈനിലെ സാധ്യതയും ഫലപ്രാപ്തിയും. യൂറോപ്യൻ സഹകരണ ക്രോൺസ് ഡിസീസ് സ്റ്റഡി III. സ്കാൻഡ് ജെ ഗാസ്ട്രോ പെറോൾ. 1990;25: 235-244. [PubMed]
46. ഒബ്രിയാൻ സി.ജെ, ഗിയഫർ എംഎച്ച്, കാൻ പിഎ, ഹോൾസ്വർത്ത് സിഡി. സ്റ്റിറോയിഡ് ആധിഷ്ഠിതവും സ്റ്റിറോയിഡ്-റിഫ്രാക്ടറിയിലെ ക്ലെമൻസ് രോഡിലും എലമെൻറൽ ഡയറ്റ്. ആം ജസ്റ്റ്രോന്റേരോൾ. 1991;86: 1614-1618. [PubMed]
47. Okada M, Yao T, Yamamoto T, Takenaka K, Imamura K, Maeda K, സൂക്ഷ്മ K. നിയന്ത്രിത ക്രോൺ രോഗം ചികിത്സിച്ചു prednisolone ഒരു പ്രാഥമിക ആഹാരം താരതമ്യം ചെയ്ത ഫുജിത കെ നിയന്ത്രിച്ചു വിചാരണ. ഹെപ്പാറ്റോഗസ്റ്റെന്റന്റോളജി. 1990;37: 72-80. [PubMed]
48. O'Moráin C, Segal AW, Levi AJ. ულ'ულ எங்கள்ულ எங்கள் எங்கள் எங்கள் 'எங்கள் எங்கள்ულ எங்கள்' ఐదు ఐదు எங்கள் எங்கள் ఐదుულულულულულ ఐదు எங்கள்ულ எங்கள் எங்கள்'ულ எங்கள் எங்கள் எங்கள் ఐదుულ எங்கள் எங்கள்ულ எங்கள் எங்கள் எங்கள் எங்கள் எங்கள் எங்கள்ულ எங்கள் எங்கள்ულ எங்கள் ఐదు ఐదుულ எங்கள் ఐదుულულულულულულულ ఐదుულულულულ ఐదుულულულულ ఐదుულ எங்கள்ულულ ఐదుულულულულულ ఐదు ఐదు ఐదుულულულულულ ' ബ്രെഡ് മെഡി ജെ (ക്ലിൻ റിസഡ് എഡ്ജ്) 1984;288: 1859-1862. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
49. റൗഫ് എ എച്ച്, ഹിൽട്രീ വി, ഡാനിയേൽ ജെ, വാക്കർ ആർജെ, ക്രാസ്നർ എൻ, ഏലിയാസ് ഇ, റോഡസ് ജെ.എം. ക്രോൺസ് രോഗത്തിന് മാത്രമായുള്ള എന്റർ ഫീഡിംഗ്: പ്രോട്ടീൻ വി അമിനോ ആസിഡ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഫീഡിന്റെ നിയന്ത്രണവും ഭക്ഷണ വെല്ലുവിളിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനവും. ഗുട്ട്. 1991;32: 702-707. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
50. எங்கள்ულ ఐదు 'ఐదుულულ எங்கள் எங்கள் எங்கள் எங்கள்'ულულ எங்கள்ულ ఐదుულ ఐదుულ எங்கள்ულ எங்கள் ఐదు எங்கள்ულ எங்கள் ఐదు ఐదుულულ ఐదుულულ ఐదు ఐదు ఐదుულ ఐదుულულ ఐదు ఐదు எங்கள் ఐదు எங்கள் ఐదు ఐదు ఐదుულულ ఐదుულულულულულულულულულულულულ எங்கள் ఐదుულულულულ எங்கள்ულ எங்கள்' ఐదుულ எங்கள்'ულ எங்கள்ულ எங்கள் எங்கள் எங்கள்'ულ ఐదుულ எங்கள்ულულ ' നിശിതം കോശജ്വലന പല്ലൽ രോഗികളുള്ള രോഗികളുടെ ചികിത്സയിൽ രാസമാത്മകമായ ഡിസൈനുകളുടെ ഉപയോഗം. ആം ജർക് സർ. 1974;127: 469-475. [PubMed]
51. സെയറിമൂട്ട എസ്, ഹോഡ്സൺ എച്ച്ജെ, ചാഡ്വിക്ക് വി.എസ്. ക്രോൺസ് രോഗം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രാഥമിക ഡയറ്റിനൊപ്പം കൂടാതെ absorbable ആൻറിബയോട്ടിക്കുകൾ പ്രിഡ്നിസോലോണുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണം. ഗുട്ട്. 1985;26: 994-998. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം][PubMed]
52. ടീഹൻ കെ, ബഞ്ചൻസൺ ഞാൻ, പിയേഴ്സൺ എം, ലെവി എ ജെ. ക്രോൺസ് രോഗം മാനേജ്മെൻറിൽ ഒരു സുപ്രധാന ആഹാരത്തോടെയുള്ള പത്ത് വർഷത്തെ അനുഭവം. ഗുട്ട്. 1990;31: 1133-1137. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
53. ടെഹൺ കെ, സ്മഥുർസ്റ്റ് പി, പിയേഴ്സൺ എം, ലെവി എ ജെ, ബർണൻസൻ I. ക്രോൺസ് ഡിസീസ് ലെ കുടൽ പെർഫ്യൂബബിലിറ്റിയും വീക്കം സംബന്ധിച്ച മൂലകമായ ഭക്ഷണത്തിൻറെ പ്രഭാവവും. ഗ്യാസ്ട്രോഎൻററോളജി. 1991;101: 84-89. [PubMed]
54. ഹൌസ്ചേക്കൽ ആർ.ബി, മെനാഷ് സിസി, മെഗെറിയൻ ജെ.ടി, ബൈർഡ് എഇ. കുട്ടികളിൽ നിശിതം ക്രോൺസ് രോഗം ചികിത്സിക്കുന്നതിൽ എന്റർ പോഷണവും കോർട്ടികോസ്റ്റീറോയിഡും. ജെ പിഡിയറ്റ് ഗസ്റ്റ്രോന്റേരോൾ പോട്ട്. 2000;31: 8-15. [PubMed]
55. ఐదు ఐదు ఐదుულ எங்கள் எங்கள்ულ ఐదుულულულ எங்கள் எங்கள்ულ எங்கள்ულ எங்கள்ულ எங்கள் எங்கள் எங்கள் எங்கள் எங்கள் 'ఐదుულ எங்கள் எங்கள் எங்கள்ულ எங்கள் எங்கள் ఐదుულ ఐదు ఐదు ఐదు ఐదుულ எங்கள் எங்கள் எங்கள் எங்கள்ულულულ ఐదు ఐదుულულ ఐదు ఐదు ఐదుულულ ఐదు ఐదు ఐదు ఐదు ఐదు ఐదుულ ఐదు'ულ எங்கள்ულ எங்கள் எங்கள்' எங்கள்'ულულ எங்கள் எங்கள்ულ எங்கள்ულ எங்கள் எங்கள் எங்கள் எங்கள் எங்கள் எங்கள் எங்கள்ულულ எங்கள்ულულ ' ഒരു ഗുണം ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ചെറിയ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിന് ക്രോൺ രോഗം ബാധിച്ച അസാധാരണ ലാക്യുലോസസ് / റാമനോസ് പർവതയുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ. ഗുട്ട്. 1987;28: 1073-1076.[PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
56. സാന്റേർസൺ ഐ.ആർ, ഉഡെൻ എസ്, ഡേവിസ് പി.എസ്, സാവേജ് എം, വാക്കർ സ്മിത്ത് ജെ. ചെറിയ പല്ലിൽ ക്രോൺസ് രോഗം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തേജനം. ആർച്ച് ഡിസ് കുട്ടി 1987;62: 123-127. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
57. ఐదుულ எங்கள்ულულ ఐదుულულ ఐదుულულ ఐదుულ எங்கள்ულულ எங்கள்ულულ எங்கள்ულ எங்கள் எங்கள்ულულ எங்கள்ულ எங்கள்ულ 'ఐదుულ ఐదుულ எங்கள்ულულ ఐదుულ ఐదుულულ ఐదు' ఐదుულულულულ ఐదుულულ ఐదుულულ ఐదు எங்கள்ულ'ულულ ఐదుულ ఐదుულულ ఐదుულ ఐదు'ულულ '' ఐదుულულულ ఐదు ఐదుულულ '' ఐదుულულულულულულ ' പീഡിയാട്രിക് ക്രോൺസ് രോഗം പ്രാഥമിക തെറാപ്പി പോഷണം: വസ്തുത അല്ലെങ്കിൽ ഭാവന? ജെ പിഡിയർ. 2000;136: 285-291. [PubMed]
58. O'Morain C, O'Sullivan M. ക്രോൺസ് ഡിസീസിലെ പോഷകാഹാര പിന്തുണ: നിലവിലെ അവസ്ഥയും ഭാവി നിർദ്ദേശങ്ങളും. ജെ ഗസ്ട്രോടെരോൾ. 1995;XXX സപ്ലിമെന്റ് 30: 102-107. [PubMed]
59. റിയാവുഡ് ഡി, കോസ്നെസ് ജെ, ലീ ക്വിന്റ്രേക് വൈ, റെനെ എ, ജിൻഡെ ജെ പി, മിയാൻമാൻ എം. എംഎച്ച്എൻ, നിയന്ത്രിത ക്രോൺസ് രോഗം ചികിത്സിക്കുന്ന രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പോഷകാഹാരത്തെ താരതമ്യം ചെയ്തു. ഗുട്ട്. 1991;32: 1492-1497. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
60. റോയൽ ഡി, വോൾവർ ടി.എം., ജീ.ജി ഭോയ് കെ. മലവിസർജ്ജിച്ച കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൊളോണിയൽ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള തെളിവ് ചെറിയ മലവിസർജ്ജനം. ആം ജസ്റ്റ്രോന്റേരോൾ. 1992;87: 751-756. [PubMed]
61. ഗിയഫർ എംഎച്ച്, നോർത്ത് ജി, ഹോൾസ്വർത്ത് സിഡി. ക്രോൺസ് രോഗം രോഗശയ്യയിലാക്കുന്ന പോളിമറിക് മൗലിക ഡയറ്റിന്റെ നിയന്ത്രണം ലാൻസെറ്റ്. 1990;335: 816-819. [PubMed]
62. ఐదు ఐదు 'எங்கள் ఐదు' ఐదు 'எங்கள் ఐదుულულულულ ఐదుულულულ ఐదుულულ ఐదుულ ఐదుულ எங்கள் ఐదుულ ఐదు ఐదుულ ఐదుულულ எங்கள் எங்கள்ულ ఐదు எங்கள்ულ ఐదు எங்கள்ულ ఐదు எங்கள்ულ ఐదుულ எங்கள் எங்கள்ულულ எங்கள் எங்கள்ულ எங்கள்ულულ எங்கள்ულულ எங்கள் எங்கள் எங்கள்ულ'ულ எங்கள்ულ' 'எங்கள்'ულ' ఐదు ఐదుულ எங்கள்ულ ఐదుულ 'ఐదుულ எங்கள்ულ'ულულ ఐదు' ക്രോൺസ് രോഗം മൂലം ഔഷധ പോഷണം കഴിക്കുന്നത് ഫലപ്രദമാണ്. ദിഗ് കരൾ Dis. 2000;32: 769-774. [PubMed]
63. ലെവിൻ ജി.എം., ഡെറെൻ ജെജെ, സ്റ്റെയ്ഡർ ഇ, സിന്നോ ആർ. ഗേറ്റ് പിണ്ഡം, ഡിസാക്ചറൈഡ് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം ഗ്യാസ്ട്രോഎൻററോളജി. 1974;67: 975-982. [PubMed]
64. വെസെർ ഇ, ഹെല്ലർ ആർ, ടാവിൽ ടി. ജുജുനൽ റിക്ടക്ഷനുശേഷം പിത്തസഞ്ചി, പാൻക്രിയാസ് സ്രവങ്ങൾ എന്നിവ വഴി എലിയറ്റ് ഇലൈമിലെ മ്യൂക്കോസൽ വളർച്ചയുടെ ഉത്തേജനം. ഗ്യാസ്ട്രോഎൻററോളജി. 1977;73: 524-529. [PubMed]
65. ഫെയിൽ ജെ.എം, പെയിന്റിൻ എം, അർണാഡ്-ബറ്റാൻഡിയർ എഫ്, ബീറ്റി ആർ എം, ഹോളിസ് എ, കിറ്റ്ഡിംഗ് പി, ഡോനട്ട് ഹ്യൂഗ്സ് എ, മക്ഡൊണാൾഡ് ടിടി, വാക്കർ സ്മിത്ത് ജെ. ക്രോൺസ് രോഗം ശിശുക്കൾക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പോളീമിയർ ഡയറ്റിന്റെ ഫലമായുണ്ടാക്കിയ മ്യൂക്കോസൽ ശസ്ത്രക്രിയയും മ്യൂക്കോസൽ പ്രോ-ഇൻഫാംമിറ്ററ സൈറ്റോകിൻ mRNA ലെ വീഴ്ചയും. എലിംത് ഫാർമാക്കോൾ തെ. 2000;14: 281-289. [PubMed]
66. സൗബ WW, സ്മിത്ത് ആർജെ, വിൽമോർ ഡി ഡബ്ല്യു. കുടൽ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഗ്ലൂറ്റാമൈൻ ലവണാവസ്ഥ. JPEN J പാരനേറ്റർ എന്റൽ ന്യൂട്രട്ട് 1985;9: 608-617. [PubMed]
67. വിൻഡ്മുല്ലർ എച്ച്.ജി, സ്പാത്ത് എ. പ്ലാസ്മ ഗ്ലൂട്ടാറ്റയുടെ ഉത്തേജനം, ഉപാപചയം ചെറിയ കുടലിലൂടെ. ജെ ബിയോൽ ചെം. 1974;249: 5070-5079. [PubMed]
68. ഹിഗാഷിഗുച്ചി ടി, ഹാസൽഗ്രൻ പി.ഒ, വാഗ്നർ കെ, ഫിഷർ ജെ. ഒറ്റപ്പെട്ട കുടൽ ഇഫീഹൈലൽ കോശങ്ങളിലെ പ്രോട്ടീൻ സമന്വയത്തിൽ ഗ്ലൂട്ടാറ്റിയുടെ സ്വാധീനം. JPEN J പാരനേറ്റർ എന്റൽ ന്യൂട്രട്ട് 1993;17: 307-314. [PubMed]
69. ულულ எங்கள்ულ ఐదుულ எங்கள் எங்கள்ულ ఐదు'ულ எங்கள் எங்கள்ულ'ულ ఐదు'ულულ எங்கள் எங்கள்ულ எங்கள் எங்கள்ულ எங்கள்ულულ ఐదుულ எங்கள் எங்கள்ულ எங்கள் எங்கள்ულ எங்கள்'ულ எங்கள் எங்கள்ულ எங்கள் எங்கள் 'எங்கள்'ულულ எங்கள் எங்கள்ულ எங்கள் எங்கள்ულ எங்கள் எங்கள்ულ எங்கள் எங்கள்' எங்கள்'ულ எங்கள் எங்கள்ულ எங்கள் எங்கள் எங்கள்ულ எங்கள் எங்கள்'ულ எங்கள்ულულ எங்கள்ულ எங்கள்'ულ எங்கள்ულ எங்கள்ულ எங்கள்ულ ' ഗ്ലൂറ്റമിൻ-അനുബന്ധ പൂരിത പോഷകാഹാരം ഗുഡ് രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. ആർച് സർജ്. 1989;124: 1396-1399. [PubMed]
70. സൗബ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു, ഹെർസ്കോവിറ്റ്സ് കെ, ക്ലിപ്ബെർ വി എസ്, സലോം ആർ എം, പ്ലംലി ഡി എ, ഫ്ളിൻ ടി.സി, കോപ്ലെൻഡ് ഇ.എം. ഗ്യൂട്ട് ഗ്ലൂട്ടാമിൻ മെറ്റാബോളിസത്തിൽ സെപ്സിസും എൻഡോട്ടോക്സിമിയയും ഉണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങൾ. ആൻ സർജ്. 1990;211: 543-549; ചർച്ച 543-551 ;. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
71. ക്രോൺസ് രോഗം ബാധിച്ച രോഗികളിൽ ചെറിയ കുടലിലെ പെർഫോമബിലിറ്റിയിൽ ഡെൻ ഹോണ്ട് ഇ, ഹൈയ്ൽ എം, പീറ്റേഴ്സ് എം, ഘോസ് വൈ, റട്ജേർട്ട്സ് പി. പ്രഭാവം ദീർഘകാല വായ്പാ ഗ്ലൂട്ടാമിൻ അനുബന്ധങ്ങൾ. JPEN J പാരനേറ്റർ എന്റൽ ന്യൂട്രട്ട് 1999;23: 7-11. [PubMed]
72. അബോബംഗ് എകെ, മില്ലർ വി, സ്റ്റാൻറൺ ജെ, എൽബാദ്രി എ എം, തോമസ് എജി. ക്രോൺസ് രോഗം ചികിത്സിക്കുന്ന ഗ്ലൂറ്റമൈൻ-സമ്പുഷ്ടമായ പോളിമർമാറ്റിക് ഡയറ്റിയുള്ള ഡബിൾ ബ്ലൈൻഡ് റാൻഡമൈൻഡഡ് നിയന്ത്രിത പരിശോധന. ജെ പിഡിയറ്റ് ഗസ്റ്റ്രോന്റേരോൾ പോട്ട്. 2000;30: 78-84. [PubMed]
73. ജേക്കബ്സ് LR, ലപ്റ്റൻ JR. എലിയുടെ വലിയ പ്രജനന ലായനി വളർച്ചയ്ക്കും സെൽ വ്യാപനത്തിനും ഉള്ള നാരുകളുടെ സ്വാധീനം. ആം ജെ ഫിഷോൾ. 1984;246: G378-G385. [PubMed]
74. സ്പീത്ത് ജി, ബെർഗ് ആർ.ഡി, സ്പീഷ്യൻ ആർ ഡി, ഡച്ച് ഇഎ. നാരുകൾ ഇല്ലാതെ ഭക്ഷണം കുടലിൽ നിന്നും ബാക്ടീരിയ വിവർത്തനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ശസ്ത്രക്രിയ. 1990;108: 240-246; ചർച്ച 246-247 ;. [PubMed]
75. രക്തചംക്രമണ മലിനീകരണം വഴി സോഡിയം ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒറ്റ മാനസികരോഗത്തിന്റെ മൂർ ഏ. ഡിസ് ഡിസ് സൈസ്. 1981;26: 100-106. [PubMed]
76. ഫെര്മെംതബ്ലെ നാരുകൾ ത്രൊഫിച് ഇഫക്റ്റുകൾ, വികാരങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ ആൻഡ് ലുമിനല് ത്രൊഫിച് ഘടകങ്ങൾ ഒരു സാധ്യത വിശദീകരണം: എലി കുടലിന്റെ എപിഥെലിഅല് സെൽ പ്രചാരമാണ് ചെറിയ-ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ സകത ടി സ്തിമുലതൊര്യ് പ്രഭാവം. ബ്രം ജെ ന്യൂട്ര 1987;58: 95-103. [PubMed]
77. Roediger WE. വൻകുടൽ പുണ്ണ് (colonic epithelium): ഊർജ്ജ കുറവ് ലാൻസെറ്റ്. 1980;2: 712-715. [PubMed]
78. ചാപ്മാൻ എം.എ, ഗ്രാൻ എം.എഫ്, ബോയ്ലെ എം.എ, ഹട്ടൻ എം, റോജേഴ്സ് ജെ, വില്യംസ് എൻഎസ്. കുമിഞ്ഞെൻറ വൻകുടൽ പുണ്ണ് രോഗികളുടെ കൊളോണിയൽ മ്യൂക്കസയിൽ ബയോറെസ്ട്രി ഓക്സിഡേഷൻ ദുർബലമായിരിക്കുന്നു. ഗുട്ട്. 1994;35: 73-76.[PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
79. ഡെൻ ഹോണ്ട് ഇ, ഹൈയ്ൽ എം, എപ്പീപോൾ പി, പീറ്റേഴ്സ് എം, ഗുവോസ് വൈ, റുട്ഗേർട്ട്സ് പി. വിപുലമായ വൻകുടൽ പുണ്ണാമ്പലത്തിൽ ജീവക ബററൈറ്റ് മെറ്റബോളിസവും കൊളോണിയൽ പെർമാസബിലിറ്റിയും. ഗ്യാസ്ട്രോഎൻററോളജി. 1998;115: 584-590. [PubMed]
80. സിംപ്സൺ ഇജെ, ചാപ്മാൻ എം., ഡോസൺ ജെ., ബെറി ഡി, മക്ഡൊണാൾഡ് ഐ എ, കോ ഏഎൽ. കോശീയ അൾസറേറ്റീവ് കൊളൈറ്റിസ് രോഗികളിൽ കൊളോണിയൻ ബട്ടയറ്റിന്റെ മെറ്റബോളിസത്തിന്റെ വിയോ അളവ്. ഗുട്ട്. 2000;46: 73-77.[PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
81. തപ്പിൻഡൻ കെഎ, തോംസൺ എബി, വൈൽഡ് ജെഇ, മക്ബേനി എം. ഷോർട്ട്-ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡ്-അനുബന്ധമായ മൊത്തം പാരനേതൽ പോഷണം എലികളിലെ കുടൽ വിസർജ്യത്തിന് ഫലപ്രദമായ വിധന വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഗ്യാസ്ട്രോഎൻററോളജി. 1997;112: 792-802. [PubMed]
82. സെനഗൂർ എജെ, മാക്ഹീഗൻ ജെ.എം, സ്കൈഡർ എം, ഇബ്രോം ജെഎസ്. ഹ്രസ്വ-ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡ് എനിനാസ്: നോൺസ്പെക്ഫിക്കീവ് പ്രോക്റ്റോസിഗ്മോയ്ഡൈറ്റിസ് ചികിത്സയിൽ കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ള ബദൽ. ഡി കോളൺ റീകം. 1992;35: 923-927.[PubMed]
83. സെഗിൻ ജെപി, റെയിങ്ങേർഡ് ഡി ല ബ്ലെയർ ഡി, ബൂർരെല്ലി എ, ലെറെ വി, ഗർവോസ് എൻ, റോസെലെസ് സി, ഫെറിയർ എൽ, ബോണറ്റ് സി, ബ്ലോട്ടിയേറെ എച്ച്എം, ഗാൽമിഷേ ജെ. NFkappaB നിരോധനത്തിലൂടെ ബോൾട്രേറ്റ് കോശജ്വലന പ്രതികരണത്തെ തടയുന്നു. ഗുട്ട്. 2000;47: 397-403. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
84. അസ്ലൻ എ, ട്രൈഡഫിലോപോലോസ് ജി. ഫിഷ് ഓയിൽ ഫാറ്റി ആസിഡ് സപ്പോലിൻസിൽ സജീവമായ വൻകുടൽ പുണ്ണ്: ഒരു ഡബിൾ ബ്ലൈറ്റ്, പോസിബോ-നിയന്ത്രിത, ക്രോസ്സോവർ പഠനം. ആം ജസ്റ്റ്രോന്റേരോൾ. 1992;87: 432-437. [PubMed]
85. ശൊദ ആർ, മത്സുഎദ കെ, യമാട്ടോ എസ്, ജപ്പാനിലെ ച്രൊഹ്ന് രോഗം ഉമെദ എൻ എപിദെമിഒലൊഗിച് വിശകലനം: N-ക്സനുമ്ക്സ കപ്പലണ്ടി ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ സത്ത് കഴിക്കുന്നത് വർദ്ധിച്ചു മൃഗങ്ങളെയും പ്രോട്ടീൻ ജപ്പാനിൽ ച്രൊഹ്ന് രോഗം വർദ്ധിച്ചു സംഭവങ്ങളിലൂടെ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. Am J Clin Nutr. 1996;63: 741-745. [PubMed]
86. വെളസീക്ക ജെ, സലാസ് എ, ഗാർനർ എഫ്, റോഡ്രിഗ്സ് ആർ, മാർരിനെസ് എം, മലഗെലാഡ JR. ഡയറ്ററി ഫിഷ് ഓയിൽ ഗ്രാനൂലമറ്റസ് കൊളൈറ്റിസിന്റെ എലി എക്സ്ട്രാ മോഡൽ വിട്ടുമാറാത്ത വ്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഗുട്ട്. 1990;31: 539-544. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
87. ക്യാമ്പൊസ് FG, വൈത്ജ്ബെര്ഗ് ഡിഎൽ, ഹബ്ര്-ഗാമ എ, ലൊഗുല്ലൊ AF, നൊറോണ IL നിലവിലുള്ള ജന്ചര് എസ്, തൊര്രിംഹസ് ആർഎസ്, പരീക്ഷണാത്മക അക്യൂട്ട് പുണ്ണ് ന് പരെംതെരല് n-ക്സനുമ്ക്സ ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ ഫു̈ര്സ്ത് പി സ്വാധീനം. ബ്രം ജെ ന്യൂട്ര 2002;XXX സപ്ലിമെന്റ് 87: S83-S88.[PubMed]
88. ലൊഎസ്ഛ്കെ കെ, ഉഎബെര്സ്ഛെര് ബി, പിഎത്സ്ഛ് എ, ഗ്രുബെര് ഇ, എവ് കെ, വിഎബെച്കെ ബി, ഹെല്ദ്വെഇന് പ, ലോറൻസ് ആർ n-ക്സനുമ്ക്സ ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ മാത്രം പാപമോചനവും ലെ വൻകുടൽ പുണ്ണ് ആദ്യകാല ലോക കാലതാമസം. ഡിസ് ഡിസ് സൈസ്. 1996;41: 2087-2094.[PubMed]
89. ബെല്ലോസി എ, ബ്രിഗ്നോല സി, കാമ്പീരി എം, പേറ എ, ബോഷ്ചി എസ്, മിഗ്ലിയോളി എം. കോർഹന്റെ രോഗം പുനർ വിചിന്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എഞ്ചിറ്റിക്-കോട്ടുള്ള മത്സ്യം-എണ്ണ തയ്യാറാക്കൽ. എൻ എൻ ജി എൽ ജെ മെഡ്. 1996;334: 1557-1560. [PubMed]
90. ഹത്തോൺ എബി, ഡാനേഷ്മെൻഡ് ടി.കെ, ഹൗക്കി സി.ജെ., ബെല്ലൂസി എ, എവിരിറ്റ് എസ്ജെ, ഹോൽസ് ജി.കെ, മാൽക്കിൻസൺ സി, ഷഹീൻ എം.എസ്സ്, വില്ലാർ ജെ. മത്സ്യ എണ്ണ ഉപഭോഗവുമായുള്ള വൻകുടൽ പുണ്ണിൽ ചികിത്സ: ഒരു മികച്ച മാസം, മാസം ക്രമരഹിതമായ നിയന്ത്രിത ട്രയൽ. ഗുട്ട്. 1992;33: 922-928. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
91. ഹില്ലർ കെ, ജൂവൽ ആർ, ഡോറെൽ എൽ, സ്മിത്ത് CL. മത്സ്യ എണ്ണ, ഒലിവ് ഓയിൽ കൊളൊനിക് മ്യൂക്കോസലി ലിപിഡുകളിലേക്ക് കൊഴുപ്പ് ആസിഡുകളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കും, ഇക്കോസ്നാറോയിഡ് സിന്തസിസിനുമേൽ പ്രഭാവരോഗബാധ രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഗുട്ട്. 1991;32: 1151-1155. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
92. ലേമാൻ JM, മൂർ എൽ.ബി, സ്മിത്ത്-ഒലിവർ TA, വിൽകിൻസി WO, വിൽസൺ ടി.എം.എം, ക്ല്യൂവർ എസ്. പെറോക്സിസോമിലെ പ്രോലിഫേറ്റർ-ആക്റ്റിവേറ്റഡ് റിസപ്റ്റർ ഗാമാ (PPAR ഗാമാ) ഒരു ഉയർന്ന ആപേക്ഷിക ലീഗാണ് ഒരു ആൻറിഡിയേയ്റ്റിക് തയാസോളിഡീഡിയൺ. ജെ ബിയോൽ ചെം. 1995;270: 12953-12956. [PubMed]
93. ലേമാൻ JM, ലെൻഹാർഡ് ജെ., ഒലിവർ ബി.ബി., റിങ്ഡോൽ ജി.എം., ക്ല്യൂവർ എസ്. പെറോക്സിസോമിലെ പ്രോലിഫേറ്റർ-ആക്റ്റിവേറ്റഡ് റിസപ്റ്ററുകൾ ആൽഫയും ഗാമായും ഇൻമോമെറ്റാസിനും മറ്റ് സ്റ്റെറോയ്ഡൽ വിരുദ്ധ-വിരുദ്ധ മരുന്നുകളും സജീവമാക്കുന്നു. ജെ ബിയോൽ ചെം. 1997;272: 3406-3410. [PubMed]
94. Delerive P, Furman C, Teissier E, Fruchart J, Duriez P, Staels B. ആക്സിഡൈസ്ഡ് ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡുകൾ ഒരു ഫോസ്ഫോലിപ്പേസ് A2- ആശ്രയിക്കുന്ന രീതിയിൽ PPARalpha ആക്റ്റിവേറ്റ് ചെയ്യുക. ഫെബ്സ് ലെറ്റ്. 2000;471: 34-38. [PubMed]
95. ക്ലൈവർ എസ്എ, സുൻസെത് എസ്, ജോൺസ് എസ്എ, ബ്രൌൺ പി.ജെ, വിസ്ലി GB, കോബ്ലെ സിഎസ്, ദേവ്ചാൻഡ് പി, വഹ്ലി ഡബ്ല്യു, വിൽസൺ ടി.എം.എം, ലെൻഹാർഡ് ജെ.എം. പെറോക്സിസോമിലെ പ്രോലിഫേറ്റർ-ആക്റ്റിവേറ്റഡ് റിസപ്റ്ററുകൾ ആൽഫ, ഗാമാ എന്നിവയുമായി നേരിട്ടു സംവദിക്കുന്നതിലൂടെ ഫാറ്റി ആസിഡുകളും ഇക്കോസാനോയ്ഡുകളും ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. പ്രോക്ക് എൻട് അകാഡ് സയൻസ് യു.എസ്.എ. 1997;94: 4318-4323. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
96. ഫോർമാൻ ബി.എം, ചെൻ ജെ, ഇവാൻസ് ആർ.എം. ഹൈപ്പോളിലിഡെമിക് മരുന്നുകൾ, പോളിയോ അനാറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ, ഇക്കോസോണൈഡുകൾ എന്നിവയാണ് പെറോക്സിസോം പ്രോലിഫേറ്റർ-ആക്റ്റിവേറ്റഡ് റിസപ്റ്ററുകൾ ആൽഫ, ഡെൽറ്റയ്ക്കുള്ള ലൈഗുകൾ. പ്രോക്ക് എൻട് അകാഡ് സയൻസ് യു.എസ്.എ. 1997;94: 4312-4317. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
97. മാൻസേൻ എ, ഗാർഡിയോള ഡിസസ് എച്ച്, റാപൻ ജെ, ബ്രാണ്ടിംഗ് സി, ഗുസ്തഫസ്സൻ ജെ. മൗസ് കൊളോണിക് മ്യൂക്കോസയിലെ പെറോക്സിസോമിലി പ്രോലിഫേറ്റർ-ആക്റ്റിവേറ്റഡ് റിസപ്റ്ററിന്റെ (PPAR) പ്രഭാവം. ബയോകെം ബയോഫിസ് റെസ് കമ്യൂൺ. 1996;222: 844-851. [PubMed]
98. ഡിസ്രുമ്യൂക്സ് പി, ഏൺസ്റ്റ് ഓ, ജെയ്ബീസ് കെ, ഗാംബിസ് എൽ, ബെറെബി ഡി, മുല്ലർ-അലൂഫ് എച്ച്, ഹാഫ്രൗവി എസ്, എമിലി ഡി, ഇറ്റർറ്റർസ് എൻ, പീച്മൗർ എം, തുടങ്ങിയവരും. ക്രോൺസ് അസുഖത്തിൽ മെസന്ററിക്ക് അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യുയിലെ കോശജ്വലനം. ഗ്യാസ്ട്രോഎൻററോളജി. 1999;117: 73-81. [PubMed]
99. സു സി സിജി, വെൻ എക്സ്, ബെയ്ലി എസ്.ടി, ജിയാങ്ങ് വൺ, റംഗ്വാള എസ്എം, കെയ്ൽബാഗ് എസ്എ, ഫ്ളാനിഗൻ എ, മൂർത്തി എസ്, ലസാർ എംഎ, വ ജി.ഡി. PPAR-gamma ligands ഉപയോഗിച്ചു പുരോഗമനത്തിനായുള്ള നവീന തെറാപ്പി എപിതേലിറൽ കോശജ്വൽക്കരണത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ജെ ക്ലിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്. 1999;104: 383-389. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
100. റിക്കോട്ട് എം, ഹുവാങ് ജെ, ഫാജാസ് എൽ, ലി എ, വെൽച്ച് ജെ, നജിബ് ജെ, വിറ്റ്സും ജെഎൽ, ആവർക്സ് ജെ, പാലിൻസ്കി വ, ഗ്ലാസ് സി.കെ. മാനുഷിക ആദിരോഗസ്രോതസ്സിൽ പെറോക്സിസോം പ്രോലിഫേറ്റർ-ആക്റ്റിവേറ്റഡ് റിസപ്റ്റർ ഗാമാ (PPARGamma), കോളനി ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ, ഓക്സിഡൈസ്ഡ് കുറഞ്ഞ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോപ്രട്ടെൻ തുടങ്ങിയ മാക്രോഫേജുകളിൽ റെഗുലേഷൻ. പ്രോക്ക് എൻട് അകാഡ് സയൻസ് യു.എസ്.എ. 1998;95: 7614-7619. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
101. സ്റ്റെയിൾസ് ബി, കൊയിനിഗ് വ, ഹബീബ് എ, മെർവാൾ ആർ, ലിബ്രെറ്റ് എം, ടോററ ഐപി, ഡെലേറിവ് പി, ഫാദൽ എ, ചിനറ്റി ജി, ഫ്രുചാർട്ട് ജെസി, തുടങ്ങിയവരും. മനുഷ്യ അരിക്റ്റിക് മിനുസമാർന്ന-പേശി കോശങ്ങൾ സജീവമാക്കുന്നത് PPARalpha- ൽ ആണ്, പക്ഷെ PPARGamma activators അല്ല. പ്രകൃതി. 1998;393: 790-793. [PubMed]
102. രക്തക്കുഴലുകൾ രോഗം ഒരു സാധ്യതയുള്ള കയറാന് പ്പര്ഗംമ: മാർക്സ് വ, ബൊഉര്ചിഎര് ടി, സുഖൊവ ജി.കെ., libby പി, മനുഷ്യ എംദൊഥെലിഅല് കളങ്ങളിൽ പ്ലുത്ജ്ക്യ് ജെ പ്പര്ഗംമ ആക്ടിവേഷൻ പ്ലസ്മിനൊഗെന് അച്തിവതൊര് ഇംഹിബിതൊര് തരം-ക്സനുമ്ക്സ പദപ്രയോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അരിസോറിയോക്ലെർ ത്രോംബ് വസ്ക് ബിയോൾ. 1999;19: 546-551. [PubMed]
103. ദെലെരിവെ പി, മാർട്ടിൻ-നിജര്ദ് എഫ്, ഛിനെത്തി ജി, ത്രൊത്തെഇന് എഫ്, ഫ്രുഛര്ത് ജെ, നജീബ് ജെ, ദുരിഎജ് പി, സ്തെല്സ് ബി പെരൊക്സിസൊമെ പ്രൊലിഫെരതൊര് സജീവമാക്കും രെചെപ്തൊര് അച്തിവതൊര്സ് അച്തിവതൊര് പ്രോട്ടീൻ ചിലവയുടെ മനുഷ്യനാണെന്ന് രക്തക്കുഴലുകൾ എംദൊഥെലിഅല് കളങ്ങളിൽ ഥ്രൊംബിന് വ്യതിയാനം എംദൊഥെലിന്-ക്സനുമ്ക്സ ഉത്പാദനം ആനന്ദാനുഭൂതി -1 സിഗ്നലിങ് പാത്ത്വേ. സർക്കിൾ റിസ. 1999;85: 394-402. [PubMed]
104. സാകൈ എം, മത്സുഷിമ-ഹിബിയ ഇ, നിഷിസോവ എം, നിഷി എസ്. എസറ്റ് ഗ്ലൂട്ടത്തോമോൺ ട്രാൻസ്ഫോർസസ് പി എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് എക്സ്പെറഷ്യൻ പെറോക്സിസോമം പ്രോലിഫേറ്റർമാർ: ജൂനും പെറോക്സിസോമും പ്രോലിഫേറ്റർ-ആക്റ്റിവേറ്റഡ് റിസപ്റ്റർ ആൽഫയുമായുള്ള പ്രതിപ്രവർത്തനം. ക്യാൻസർ റിസ. 1995;55: 5370-5376. [PubMed]
105. ഷൗ YC, Waxman DJ. ലിഗാൻഡ്-ഫ്രന്റ് ആക്റ്റിവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ മേഖല -5 ട്രാൻസ്-ആക്ടിവേഷൻ ഡൊമെയ്ൻ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് SToxXNUMB peroxisome പ്രോലിഫേറ്റർ-ആക്റ്റിവ്ഡ് റിസപ്റ്റർ ആൽഫാ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡീ-റെഗുലേറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നു. ജെ ബിയോൽ ചെം. 1999;274: 29874-29882. [PubMed]
106. ഡെസ്രുമ്യൂക്സ് പി, ദുബുക്കോയ് എൽ, നുട്ടൻ എസ്, പീച്മൗർ എം, എൻംഗറരോ ഡബ്ല്യു, ഷൂൺജാൻസ് കെ, ഡിറിജാർഡ് ബി, ഡിസ്വർഗ്നി ബി, വാഹ്ലി വാ, ചാംബോൺ പി, തുടങ്ങിയവരും. റെറ്റിനോയിഡ് എക്സ് റിസപ്റ്ററിന്റെ (RXR) / പെറോക്സിസോമിലി പ്രോലിഫേറ്റർ-ആക്റ്റിവേറ്റഡ് റിസപ്റ്റർ ഗാമാ (PPARgamma) heterodimer- ന്റെ സജീവമാതാക്കളിലൂടെ വൻകുടൽ വീക്കം ശല്യം ചെയ്യുക. പുതിയ ചികിത്സാ തന്ത്രങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായത്. ജെ എക്സ്പെഡ് മെഡ് 2001;193: 827-838. [PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
107. ലൂയിസ് ജെ ഡി, ലിച്വെൻസ്റ്റീൻ GR, സ്റ്റീൻ ആർബി, ഡെറീൻ ജെജെ, ജഡ്ജ് ടി.എ, ഫോർട്ട് എഫ്, ഫുർത് ഇഇ, ഡെമിസി ഇ.ജെ, ഹർട്ട് എൽ ബി, സു സിജി, തുടങ്ങിയവരും. സജീവമായ വൻകുടൽ പുണ്ണേറ്റിനുള്ള PPAR-gamma ligand rosiglitazone ന്റെ തുറന്ന-ലേബൽ ട്രയൽ. ആം ജസ്റ്റ്രോന്റേരോൾ. 2001;96: 3323-3328. [PubMed]
108. ഗോട്ടിക്ച്ചർ എം, വിഡ്മാർക്ക് ഇ, ലി ക്വിൻ, ഗുസ്തഫസ്സൻ ജെ. ക്ലോഫ്രിക് ആസിഡ് ആക്റ്റിവേറ്റഡ് റിസപ്റ്ററിലും ഗ്ലൂക്കോകോട്ടിക്കൈഡ് റിസപ്റ്ററിലും ഒരു ഘട്ടം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രോക്ക് എൻട് അകാഡ് സയൻസ് യു.എസ്.എ. 1992;89: 4653-4657.[PMC സ്വതന്ത്ര ലേഖനം] [PubMed]
എകോർഡൺ അടയ്ക്കുക
ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST

സ്വാഗതം-ബിയെൻ‌വിഡോ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക്. കഠിനമായ നട്ടെല്ല് വൈകല്യങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. സയാറ്റിക്ക, കഴുത്ത്, നടുവേദന, വിപ്ലാഷ്, തലവേദന, കാൽമുട്ട് പരിക്കുകൾ, കായിക പരിക്കുകൾ, തലകറക്കം, മോശം ഉറക്കം, സന്ധിവാതം എന്നിവയും ഞങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിമൽ മൊബിലിറ്റി, ആരോഗ്യം, ശാരീരികക്ഷമത, ഘടനാപരമായ കണ്ടീഷനിംഗ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച നൂതന തെളിയിക്കപ്പെട്ട ചികിത്സകൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവിധ പരിക്കുകളും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡയറ്റ് പ്ലാനുകൾ, പ്രത്യേക ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ടെക്നിക്കുകൾ, മൊബിലിറ്റി-എജിലിറ്റി ട്രെയിനിംഗ്, അഡാപ്റ്റഡ് ക്രോസ്-ഫിറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, "പുഷ് സിസ്റ്റം" എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ശാരീരിക ആരോഗ്യം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വിപുലമായ പുരോഗമന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഓഫ് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി എന്നോട് ബന്ധപ്പെടുക. മൊബിലിറ്റിയും വീണ്ടെടുക്കലും പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ലാളിത്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കണക്റ്റുചെയ്യുക!

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

സെൽഫ് ക്രാക്കിംഗ്, സെൽഫ് പോപ്പിംഗ് ദി നട്ടെല്ല്

സ്വയം തകർക്കുന്നതും നട്ടെല്ല് പോപ്പ് ചെയ്യുന്നതും നല്ലതായി തോന്നുമെങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽ / ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ഇല്ലാതെ ഇത് ചെയ്യണം… കൂടുതല് വായിക്കുക

വിപ്ലാഷ്, ഇത് എത്രത്തോളം നീണ്ടുനിൽക്കും?

മോട്ടോർ വാഹന അപകടങ്ങൾ, സ്‌പോർട്‌സ് പരിക്കുകൾ, ജോലിസ്ഥലത്തെ പരിക്കുകൾ, വീഴ്ചകൾ എന്നിവ വിപ്ലാഷിന്റെ ചില കാരണങ്ങളാണ്.… കൂടുതല് വായിക്കുക

പരിക്ക് തടയുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും പതിവായി ഒരു കൈറോപ്രാക്റ്ററെ കാണുന്നത്

പരിക്ക് തടയുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും പതിവായി ഒരു കൈറോപ്രാക്റ്ററെ കാണുന്നത്. വരുന്ന ഒരു സാധാരണ ചോദ്യം… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഇറുകിയ ഹിപ് ഫ്ലെക്സറുകളും എങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യാം

ഇറുകിയ ഹിപ് ഫ്ലെക്സറുകൾ വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ ഒരു സാധാരണ പരാതിയാണ്. കൂടുതൽ നേരം ഇരിക്കുന്നത്… കൂടുതല് വായിക്കുക

വ്യക്തിഗത പരിക്ക് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റും സാധാരണ പരിക്കുകളും

മിക്ക വ്യക്തികളും ഒരു വാഹനാപകടത്തിനോ മറ്റോ അവരുടെ കുടുംബ വൈദ്യനെയോ പൊതു പരിശീലകനെയോ കാണുന്നു… കൂടുതല് വായിക്കുക

അസ്ഥി ആരോഗ്യത്തിനും പരിക്ക് തടയുന്നതിനും വിറ്റാമിൻ ഡി

വിറ്റാമിൻ ഡി, സൺഷൈൻ ഗുളിക എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, ഇത് മസ്കുലോസ്കെലെറ്റൽ സിസ്റ്റത്തെ ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓൺലൈൻ ചരിത്രവും രജിസ്ട്രേഷനും
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക