ClickCease
പേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

വിട്ടുമാറാത്ത കുതികാൽ അല്ലെങ്കിൽ കാൽ വേദനയുടെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ കാരണങ്ങളിലൊന്നാണ് പ്ലാന്റാർ ഫാസിയൈറ്റിസ്. അമേരിക്കൻ അക്കാദമി ഓഫ് ഓർത്തോപെഡിക് സർജന്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഓരോ വർഷവും ഏകദേശം 2 ദശലക്ഷം പ്ലാന്റാർ ഫാസിയൈറ്റിസ് കേസുകൾ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കുന്നു. 10 ആളുകളിൽ ഒരാൾ അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പ്ലാന്റാർ ഫാസിയൈറ്റിസ് വികസിപ്പിക്കും. മാത്രമല്ല, ആരോഗ്യ പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതുപോലെ, പ്ലാന്റാർ ഫാസിയൈറ്റിസ് എല്ലാ കാൽ ലക്ഷണങ്ങളുടെയും 11 നും 15 ശതമാനത്തിനും ഇടയിലാണ്. മിക്ക കുതികാൽ ലക്ഷണങ്ങളും പ്ലാന്റാർ ഫാസിയൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ കാലിന്റെ അടിയിലുള്ള ടിഷ്യുവിന്റെ വീക്കം മൂലമാണ്.

പ്ലാന്റാർ ഫാസിയൈറ്റിസിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

മൂർച്ചയുള്ളതും കുത്തേറ്റതുമായ കുതികാൽ വേദനയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതയാണ് പ്ലാന്റാർ ഫാസിയൈറ്റിസ്, ഒരു വ്യക്തി രാവിലെ കിടക്കയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നേരം ഇരുന്ന ശേഷം എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴോ ഇത് പ്രകടമാണ്. പ്ലാന്റാർ ഫാസിയൈറ്റിസിന്റെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ ലക്ഷണം ഷൂട്ടിംഗ് വേദനയാണെങ്കിലും, ആരോഗ്യപ്രശ്നം കുതികാൽ വീക്കത്തിനും വീക്കത്തിനും കാരണമായേക്കാം. പ്ലാന്റാർ ഫാസിയൈറ്റിസിൽ നിന്നുള്ള വേദന വിശ്രമത്തിനുശേഷം വളരെ കഠിനമായിരിക്കും, പക്ഷേ ഇത് സാധാരണയായി ദിവസം മുഴുവൻ ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെടും. കൂടാതെ, വ്യായാമത്തിനോ ശാരീരിക പ്രവർത്തനത്തിനോ ശേഷം പ്ലാന്റാർ ഫാസിയൈറ്റിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേദനാജനകമായ ലക്ഷണങ്ങൾ വഷളാകാം.

പാദത്തിന്റെ അടിഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യുവിന്റെ ഇടതൂർന്ന ബാൻഡാണ് പ്ലാന്റാർ ഫാസിയ, ഇത് കുതികാൽ കാലിന്റെ മുൻഭാഗവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യുവിന്റെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു വില്ലിൽ ഒരു വില്ലുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് കാലിന്റെ കമാനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. കാൽവിരലുകളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന സമ്മർദ്ദവും സമ്മർദ്ദവും പ്ലാന്റാർ ഫാസിയ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, കാലക്രമേണ, ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു പരിക്ക് അനുഭവപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ കുതികാൽ അസ്ഥിയിൽ ഫാസിയയുടെ വീക്കം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം, ഇത് പ്ലാന്റാർ ഫാസിയൈറ്റിസ്, വിട്ടുമാറാത്തതും സ്ഥിരവുമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നമാണ്. പൂർണമായി സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ആളുകൾക്ക് ഒരിക്കലും അവരുടെ കാൽ പൂർണ്ണമായും വിശ്രമിക്കാൻ കഴിയില്ല.

പ്ലാന്റാർ ഫാസിയൈറ്റിസിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്?

വളരെയധികം സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്നും സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്നും പ്ലാന്റാർ ഫാസിയ ശക്തമാകുമ്പോൾ വീക്കം, വീക്കം എന്നിവ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്ലാന്റർ ഫാസിയൈറ്റിസ് സംഭവിക്കുന്നു. പ്ലാന്റാർ ഫാസിയയിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ, കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യുവിന്റെ ഇടതൂർന്ന ബാൻഡിൽ ചെറിയ കണ്ണുനീർ രൂപം കൊള്ളാൻ തുടങ്ങും. കൂടാതെ, പ്ലാന്റാർ ഫാസിയയിൽ കൂടുതൽ പിരിമുറുക്കവും വിള്ളലും ഉണ്ടാകുന്നത് കൂടുതൽ വീക്കം കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ വീക്കം ഉണ്ടാക്കുന്നു. പിരിമുറുക്കവും കീറലും ഈ ആത്യന്തികമായി പ്ലാന്റാർ ഫാസിയൈറ്റിസിന് കാരണമാവുകയും കുതികാൽ, കാൽ വേദന എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

40 നും 70 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും പ്ലാന്റാർ ഫാസിയൈറ്റിസ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നം പുരുഷന്മാരേക്കാൾ അല്പം കൂടുതലാണ്. ഇതുകൂടാതെ, അത്ലറ്റുകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് റണ്ണേഴ്സിൽ പ്ലാന്റാർ ഫാസിയൈറ്റിസ് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു, ഇതിനെ “റണ്ണേഴ്സ് കുതികാൽ” എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. സ്പോർട്സ് പരിക്കുകളിൽ 2002 ശതമാനം പ്ലാന്റാർ ഫാസിയൈറ്റിസ് ആണെന്ന് ഒരു 7.8 ഗവേഷണ പഠനം തെളിയിച്ചു. കൂടാതെ, ഏറ്റവും സാധാരണമായ അഞ്ച് സ്പോർട്സ് പരിക്കുകളിൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നവും ഉൾപ്പെടുന്നു.

കുതികാൽ വേദനയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏതാണ്?

കുതികാൽ, കാൽ വേദന എന്നിവയ്ക്ക് ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന കാരണം പ്ലാന്റാർ ഫാസിയൈറ്റിസ് ആണ്. കുതികാൽ വേദനയ്ക്ക് അറിയപ്പെടാത്ത നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്, അവ പ്ലാന്റാർ ഫാസിയൈറ്റിസിന് ചികിത്സ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തള്ളിക്കളയണം. കുതികാൽ, കാൽ വേദന എന്നിവയുടെ കാരണങ്ങൾ ഇവയാണ്:

  • ബുർസിറ്റിസ്: മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ സന്ധികൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അസ്ഥികൾ, പേശികൾ, മറ്റ് മൃദുവായ ടിഷ്യുകൾ എന്നിവ തലയണയുള്ള ദ്രാവകം നിറഞ്ഞ സഞ്ചികളാണ് ബർസകൾ. തോളുകൾ, കൈമുട്ടുകൾ, നിതംബം, അതുപോലെ കാലിന്റെ കുതികാൽ എന്നിവയിൽ ഇവ കാണാം. അമിതമായ നടത്തം, ഓട്ടം, ചാട്ടം എന്നിവ കാരണം കാലിലെ ബർസകൾ പ്രകോപിതരാകുകയും വീക്കം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും.
  • കാൽക്കാനിയൽ അപ്പോഫിസിറ്റിസ്: കുതികാൽ വളർച്ചാ പ്ലേറ്റ് അഥവാ എപ്പിഫീസൽ പ്ലേറ്റ് പ്രകോപിപ്പിക്കുകയും വീക്കം വരുത്തുകയും ചെയ്യും. ആരോഗ്യപ്രശ്നം, സെവേഴ്‌സ് രോഗം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, വളർച്ചാ വേഗതയിൽ കുട്ടികളിൽ സാധാരണയായി ഇത് സംഭവിക്കാറുണ്ട്.
  • കോശജ്വലന രോഗങ്ങൾ: റൂമറ്റോയ്ഡ് ആർത്രൈറ്റിസ്, സോറിയാറ്റിക് ആർത്രൈറ്റിസ്, അങ്കൈലോസിംഗ് സ്പോണ്ടിലൈറ്റിസ്, റെയിറ്റേഴ്സ് സിൻഡ്രോം, സന്ധിവാതം തുടങ്ങിയ പാരമ്പര്യ കോശജ്വലന അവസ്ഥയുള്ള ആളുകൾക്ക് കുതികാൽ വേദന അനുഭവപ്പെടാം.
  • ലാറ്ററൽ പ്ലാന്റാർ നാഡി എൻട്രാപ്മെന്റ്: പാദത്തിന്റെ കമാനത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഞരമ്പുകൾ ടിഷ്യുവിനും അസ്ഥിക്കും ഇടയിൽ കംപ്രസ്സുചെയ്യുകയോ തടസ്സപ്പെടുകയോ ചെയ്യാം, ഇത് കാലിന്റെ കുതികാൽ, കണങ്കാൽ മേഖലയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വേദനയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.
  • പ്ലാന്റർ ഫാസിയ വിള്ളൽ: അപൂർവ്വം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, പ്ലാന്റാർ ഫാസിയയും വിണ്ടുകീറിയേക്കാം. അങ്ങേയറ്റം ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പരിക്ക് സാധാരണയായി ഉയർന്ന ഇംപാക്ട് വ്യായാമത്തിലോ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ സംഭവിക്കാറുണ്ട്, എന്നിരുന്നാലും പ്ലാന്റാർ ഫാസിയൈറ്റിസിനുള്ള ചില അപകടകരമായ ഘടകങ്ങളായ പരന്ന പാദങ്ങളും അമിതവണ്ണവും അതിന്റെ സംഭവത്തിന് കാരണമാകും. വിട്ടുമാറാത്ത പ്ലാന്റാർ ഫാസിയൈറ്റിസ് ഉള്ള രോഗികളിലും ഇത് സംഭവിക്കുന്നു.
  • രോഗശമനം: ഒരു പരിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അന്തർലീനമായ അവസ്ഥ സിയാറ്റിക് നാഡി അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും നീളമേറിയതുമായ നാഡി കംപ്രസ്സുചെയ്യാനോ തടസ്സപ്പെടുത്താനോ ഇടയാക്കും, ഇത് താഴ്ന്ന നടുവേദനയ്ക്കും താഴത്തെ അഗ്രഭാഗങ്ങളിൽ വേദനാജനകമായ ലക്ഷണങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു. കാൽപ്പാദത്തിൽ വേദന അനുഭവപ്പെടാം, പക്ഷേ പ്ലാന്റാർ ഫാസിയൈറ്റിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേദനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് ഒരു ഇഴയുന്ന സംവേദനം അല്ലെങ്കിൽ മരവിപ്പ് ആയിരിക്കാം.
  • സമ്മർദ്ദ ഒടിവ്: കുതികാൽ അസ്ഥിയിൽ ഒരു ഹെയർലൈൻ ഒടിവ് ഉണ്ടാകാം, ഇതിനെ കാൽക്കാനിയസ് എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഇത് സാധാരണയായി അമിത ഉപയോഗം മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ പരുക്ക് മൂലമോ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം കുറയുന്നു. കാൽക്കാനിയൽ സ്ട്രെസ് ഒടിവുകൾ അസാധാരണമാണ്, മുതിർന്നവരിലെ എല്ലാ ഒടിവുകളിലും ഏകദേശം 2 ശതമാനം വരും.
  • ടാർസൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം: കണങ്കാലിനുള്ളിലെ ടെൻഡോണുകൾ, അസ്ഥിബന്ധങ്ങൾ, ധമനികൾ, ഞരമ്പുകൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് ടാർസൽ ടണൽ. ഈ മൃദുവായ ടിഷ്യൂകളിലൊന്നാണ് ടിബിയൻ നാഡി, ഇത് ചലനം അനുവദിക്കുകയും കാലിന് വികാരം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ടാർസൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം എന്നത് ടിബിയൽ നാഡിയുടെ കംപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇം‌പിംഗ്മെന്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് കണങ്കാൽ ഉളുക്ക്, കോശജ്വലന രോഗം, പരന്നതോ വീണുപോയതോ ആയ കമാനങ്ങൾ എന്നിവ മൂലമാണ്. സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങളിൽ കുതികാൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന സംവേദനം ഉൾപ്പെടുന്നു.

പ്ലാന്റർ ഫാസിയൈറ്റിസ് എങ്ങനെ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു?

പ്ലാന്റാർ ഫാസിയൈറ്റിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും സാധാരണമായ ലക്ഷണമാണ് കുതികാൽ വേദന, ഇത് പലപ്പോഴും ആരോഗ്യപ്രശ്നത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണ്. ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുശേഷം കുതികാൽ വേദന മെച്ചപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഒരു പോഡിയാട്രിസ്റ്റ് പോലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ വിദഗ്ദ്ധനുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്താൻ നിങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഒരു പോഡിയാട്രിസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയും കുതികാൽ വേദനയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന മറ്റ് അവസ്ഥകളെ നിരാകരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ പാദത്തെ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ പാദത്തിൽ ഒടിവുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ നിങ്ങളുടെ പോഡിയാട്രിസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്-റേ അല്ലെങ്കിൽ ഇതര പരിശോധനകൾക്ക് ഉത്തരവിടാം.

കുതികാൽ അസ്ഥിയിലോ കാൽക്കാനിയസ് അസ്ഥിയിലോ കുതികാൽ കുതിച്ചുചാട്ടം, ഇടയ്ക്കിടെ എക്സ്-കിരണങ്ങളിൽ കാണപ്പെടാം. എന്നിരുന്നാലും, പ്ലാന്റാർ ഫാസിയൈറ്റിസിലെ വേദനയുടെ കാരണം കുതികാൽ സ്പർസുകളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ, കുതികാൽ വേദനയോ പ്ലാന്റാർ ഫാസിയൈറ്റിസോ ഇല്ലാത്ത പുരുഷന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും എക്സ്-കിരണങ്ങളിൽ അവ പലപ്പോഴും കാണപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ ഇത് ഒരു ആകസ്മിക കണ്ടെത്തലാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. 10 ആളുകളിൽ ഒരാൾക്ക് കുതികാൽ സ്പർ‌സ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ കുതികാൽ സ്പർ‌സുള്ള 1 വ്യക്തികളിൽ 20 ന് മാത്രമേ കാൽ‌ വേദനയും അസ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാകൂ.

പ്ലാന്റാർ ഫാസിയൈറ്റിസ് എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കും?

പ്ലാന്റാർ ഫാസിയൈറ്റിസിന്റെ മിക്ക കേസുകളും വിശ്രമവും ഐസ് തെറാപ്പി പ്രയോഗിച്ചും സ്വയം പരിചരണത്തോടെ ചികിത്സിക്കാം. വീണ്ടെടുക്കൽ‌ പ്രക്രിയ വേഗത്തിലാക്കാനും മറ്റ് കാൽ‌ പേശികളുടെ ദൃ tight ത അല്ലെങ്കിൽ‌ ബലഹീനത പോലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും തടയാനും സ്ട്രെച്ചുകളും വ്യായാമങ്ങളും സഹായിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, പൂർണ്ണമായ വീണ്ടെടുക്കൽ നിരവധി മാസങ്ങളെടുത്തേക്കാം.

കുറിപ്പടിയില്ലാത്തതും കുറിപ്പടി നൽകുന്നതുമായ മരുന്നുകളും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകളും പ്ലാന്റാർ ഫാസിയൈറ്റിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേദനയും വീക്കവും കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. ഓർത്തോട്ടിക്സ് അഥവാ ഷൂ ഉൾപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുകയും കാലിലെ സമ്മർദ്ദവും സമ്മർദ്ദവും ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യും.

പ്ലാന്റാർ ഫാസിയൈറ്റിസ് മോശമാകുന്നത് തടയാൻ സാധാരണയായി ചികിത്സ ആവശ്യമാണ്. ചികിത്സയില്ലാത്തപ്പോൾ, പ്ലാന്റാർ ഫാസിയൈറ്റിസ് നിങ്ങളുടെ ചലനാത്മകതയെ നിയന്ത്രിക്കും. ഇത് നിങ്ങൾ നടക്കുന്ന രീതിയെ ബാധിക്കുന്നതിനാൽ നടുവ് പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇടുപ്പ്, കാൽമുട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ, മറ്റ് കാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കും കാരണമാകും.

നിങ്ങളുടെ പ്ലാന്റാർ ഫാസിയൈറ്റിസിന് കാരണമാകുന്നതോ വഷളാക്കുന്നതോ ആയ പരിക്കുകളും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ അവസ്ഥകളും ശരിയാക്കാൻ ചിറോപ്രാക്റ്റിക് കെയറും ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പിയും സഹായിക്കും. പ്ലാന്റാർ ഫാസിയോടോമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്ലാന്റാർ ഫാസിയൈറ്റിസ് ചികിത്സയ്ക്കായി നടത്തിയ ശസ്ത്രക്രിയ സങ്കീർണതകൾക്ക് കാരണമാകും. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുശേഷം, കാലിനുള്ള ചില പിന്തുണ നഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഇത് താൽക്കാലിക അസ്ഥിരതയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു.

പ്ലാന്റാർ ഫാസിയൈറ്റിസ് സാധാരണയായി വ്യക്തമായ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത കാരണങ്ങളാൽ വികസിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പലതരം അപകടസാധ്യത ഘടകങ്ങൾ പ്ലാന്റാർ ഫാസിയൈറ്റിസ് വികസിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും, അതായത് അമിത ഭാരം, അമിതവണ്ണം, കാലിലെ അസാധാരണതകൾ, സന്ധിവാതം, അനുചിതമായ ഷൂ ധരിക്കുക. താഴ്ന്ന നടുവേദനയും സയാറ്റിക്കയും സിയാറ്റിക് നാഡിയുടെ മുഴുവൻ നീളത്തിലും വേദനാജനകമായ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടാക്കാം, എന്നിരുന്നാലും, പ്ലാന്റാർ ഫാസിയൈറ്റിസ് സാധാരണയായി നേരിട്ടുള്ള കുതികാൽ അല്ലെങ്കിൽ കാൽ വേദനയാണ്. കുറഞ്ഞ നടുവേദനയും സയാറ്റിക്കയും, വ്യക്തിയുടെ നിലയെ ബാധിച്ചാൽ പ്ലാന്റാർ ഫാസിയൈറ്റിസിന് കാരണമാകും, ഇത് കുതികാൽ, കാൽ എന്നിവയിൽ സമ്മർദ്ദവും സമ്മർദ്ദവും ഉണ്ടാക്കുന്നു. - ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST ഇൻസൈറ്റ്


ലോ ബാക്ക് വേദന

വാസിലിമെഡിക്കൽ ലോ ബാക്ക് പെയിൻ


പ്ലാന്റാർ ഫാസിയൈറ്റിസ് സയാറ്റിക്കയുമായും മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുമായും എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് വിവരിക്കുക എന്നതാണ് ലേഖനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. വേദന, ഇഴയുന്ന സംവേദനം, മൂപര് എന്നിവയുടെ സവിശേഷതകളുള്ള ലക്ഷണങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരമാണ് സയാറ്റിക്ക. ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി കൈറോപ്രാക്റ്റിക്, മസ്കുലോസ്കലെറ്റൽ, നാഡീ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, കൂടാതെ ഫംഗ്ഷണൽ മെഡിസിൻ ലേഖനങ്ങൾ, വിഷയങ്ങൾ, ചർച്ചകൾ എന്നിവയിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മുകളിലുള്ള വിഷയം കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന്, ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസിനോട് ചോദിക്കാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക 915-850-0900 .

ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ് ക്യൂറാണ്


അധിക വിഷയ ചർച്ച: കാൽ ഓർത്തോട്ടിക്സ്

താഴ്ന്ന വേദന ഒപ്പം സന്ധിവാതം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിരവധി വ്യക്തികളെ ബാധിക്കുന്ന സാധാരണ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. എന്നിരുന്നാലും, വിട്ടുമാറാത്ത വേദന കാലിലെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ മൂലമാകാമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? കാലിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ആത്യന്തികമായി നട്ടെല്ലിലെ അസന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകാം, മോശം പോസ്ചർ പോലുള്ളവ, ഇത് താഴ്ന്ന നടുവേദന, സയാറ്റിക്ക എന്നിവയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്-ആർച്ച് സപ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വ്യക്തിഗതമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത കസ്റ്റം ഫുട്ട് ഓർത്തോട്ടിക്സ്, നല്ല പോസ്ചറിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും കാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യവും ആരോഗ്യവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. കസ്റ്റം ഫുട്ട് ഓർത്തോട്ടിക്സ് ആത്യന്തികമായി താഴ്ന്ന നടുവേദനയും സയാറ്റിക്കയും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും.


മിഥിലേഷൻ പിന്തുണയ്ക്കുള്ള ഫോർമുലകൾ

Xymogen ഫോർമുലകൾ - എൽ പാസോ, TX

XYMOGEN ന്റെ ലൈസൻസുള്ള പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഫഷണലുകൾ മുഖേന സവിശേഷ പ്രൊഫഷണൽ ഫോർമുലകൾ ലഭ്യമാണ്. XYMOGEN ഫോർമുലകളുടെ ഇൻറർനെറ്റ് വിൽപ്പനയും ഡിസ്കൗണ്ടിയും കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

അഹങ്കാരമായി, ഡോ. അലക്സാണ്ടർ ജിമെനെസ് XYMOGEN സൂത്രവാക്യം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് മാത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നു.

അടിയന്തിര പ്രവേശനത്തിനായി ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷൻ ഏർപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ വിളിക്കുക.

നിങ്ങൾ ഒരു രോഗിയാണെങ്കിൽ ഇൻജറി മെഡിക്കൽ & ഷിറോക്രാക് ക്ലിനിക്ക്, നിങ്ങളെ വിളിച്ചാൽ XYMOGEN എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാം 915-850-0900.

xymogen el paso, tx

നിങ്ങളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം അവലോകനം ചെയ്യുക XYMOGEN ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് അവലോകനം ചെയ്യുക. *XYMOGEN- കാറ്റലോഗ്-ഇറക്കുമതി

* മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ XYMOGEN നയങ്ങളും കർശനമായി നിലവിലുണ്ട്.